keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske – oikeusvaltio Suomi vuonna 2011


Mielestäni Suomi ei ole oikeusvaltio. Kollegiaalisen suojelujärjestelmän hallitsema korruptitunut virkakoneisto ei kunnioita kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa. Oikeuslaitos on alistettu poliittisen eliitin valvontaan, Se toimii kansalaisten etujen vastaisesti eikä noudata Suomen lakeja eika Euroopan Ihmisoikeussopimusta. Tässä perustelut painavalle mielipiteelleni. Olen käynyt oikeustaistelua jo yli 16,5 vuotta saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Laillisuusvalvonta Suomessa ei toimi, eikä korkeimman oikeuden toiminta ole tästä maailmasta. Mielestäni Suomen asiat kuuluisivat kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. On äärettömän pettynyt poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen toimintaa. Jokaisessa instanssissa jätetään sähköpostitse lähetystä aineistosta linkit avaamatta eli todistusaineistot tulostamatta.

Katso Jorma Kalske – korruption isä
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Oikeusvaltio Suomi – valtakunnansyyttäjäviraston päätös 26.10.2009 Dnro 9/41/09
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/oikeusvaltio-suomi-valtakunnansyyttajav.html

Pankkikriisi ja sen seuraukset
http://pankkikriisi.blogspot.com/

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta (kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Paavo M. Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Se on siinä – varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/se-on-siina-varatuomari-paavo-m-petajan.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/varatuomari-vrensi-nimet-avoimiin.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Suomi-brändi-valtuuskunnalle
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle ja todistajalausunto Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

Ylivieska - Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/sahkoposti-ministereille.html

Haaste ja vastakanne sekä asioiden käsittely yhtenä kokonaisuutena ja vastine Kovalaisen antamaan lausumaan Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/haaste-ja-vastakanne-seka-asioiden.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Konkurssihakemus - kiirehtimispyyntö Korkeimmalle oikeudelle

Toimenpidekieltovaatimus ja valituslupapyyntö ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/toimenpidekieltovaatimus-ja.html

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri jää kiinni virkarikoksesta?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/eduskunnan-oikeusasiamiehen-sihteeri.htm

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitushallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Ensimmäinen loppulausunto asiassa 8540/R/5845/11


Kuva poliisin rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Kaikki linkit on avaamatta.

Varatuomari Mikko Kovalaisen tekemään rikostutkintapyyntöön esitän sen, mitä olen kuulustelukertomuksessani jo esittänyt. Kuulustelukertomuksessani olen esittänyt, että 13.09.2011 Helsingin hovioikeudessa käsittelyssä oleva asia otetaan huomioon. Olin varautunut esittämään ko. istunnossa muun muassa tämä aineiston:

TI 13.09.2011
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/09/ti-13092011.html

Helsingin hovioikeuden istunto on 20.01.2012 klo 9.00. Pyydän, että tuon oikeuskäsittelyn päätös liitetään loppulausuntooni.

Pyydän huomioimaan asiassa myös sen, että tutkija Jyrki Rajaniemi ja tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen sekä syyttäjä Kati Alkula ovat esteellisä käsittelemään tätä tutkintapyyntöä. Siksi asia on siirrettävä suoraan valtakunnansyyttäjä Mika Illmanille. Em. henkilöiden esteellisyys selviää tästä:

Rovaniemen hovoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/11/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Pyydän loppulausunnossa ottamaan huomioon ja liittämään loppulausuntooni Rovaniemen hovioikeuden päätöksen.

Pyydän ottamaan huomioon jälleen kerran sen, että rikostutkinnassa on jälleen kerran toimittu siten, että on jätetty sähköpostitse lähetetyistä aineistosta kaikki linkit avaamatta eli todistusainesto, mikä todistaa rikokset, on jätetty huomioon ottamatta. Rikostutkinta Jokilaaksojen poliisin toimesta on jälleen kerran tehty päin mäntyä. Kysymys ei voi olla sattumasta , vaan on syytä epäillä tietoista rikollista toiminta, jonka kohteeksi olen joutunut, kun olen paljastanut muun muassa poliisin, syyttäjän ja käräjätuomareiden rikolliseksi epäiltävän toiminnan.
Koska linkit asiakirjoista on avaamatta niin loppulausuntopyyntö on tehty väärillä asiakirjoilla. Pyydän valtakunnansyyttäjävirastoa ja oikeuskansleria sekä poliisiministeriä ja oikeusministeriä kiireellisesti puuttumaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen ja varatuomari Mikko Kovalaisen järkyttävään toimintaan.

Kalajoella 04.12.2011

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

perjantai 25. marraskuuta 2011

Rovaniemen hovioikeudelleKuvassa salaiseksi julistettu SSP-sopimus, muistio mm. toimialarationalisointi.s.17, RTS-raportti ylikapasiteetti, Keran ruumiinpesuryhmä (HS:n leike).

Rovaniemen hovioikeudelle selvitys ja asiakirjapyyntö asiassa R11/715

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Rovaniemen hovioikeus
Valtakatu 10-12
96200 Rovaniemo
rovaniemi.ho@oikeus.fi

Lähetän tarkennetut tiedot osastosihteeri Kirsti Lehdon kanssa puhelimitse sovitun mukaisesti.

Minulla on vahva epäilys siitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole lähettänyt Rovaniemen hovioikeudelle oikeaa aineistoa asiassa ja siksi haluan kopion ko.aineistosta jotta voin olla varma, että Rovaniemen oikeus käsittelee asiaa oikean aineiston perusteella. Tämän johdosta tarvitsen myös lisäaikaa vastausten antamisene virallisen syyttäjän Kati Alkulan ja Markku Kosken vastavalituksiin.

Perustelut asialle:

1. Minun oikeustajuni mukaan esitutkinta asioissa tehtiin esitutkintalain ja poliisilain vastaisesti. Tutkija Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ja kieltäytyi kirjoittamasta sellaista kuulustelukertomusta kuin minä olisin halunnut. Siksi en allekirjoittanut kuulustelukertomuksia. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt nämä kuulustelukertomukset Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn.
2. Lähetin tutkiija Jyrki Rajaniemelle aineistoa asiasta myös sähköpostitse. Selostin asiat ja linkkien takana oli todistusaineistot skannattuna. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt tämän aineiston linkit tulostettuna Rovaniemen hovioikeuteen.
3. Koska tutkija Jyrki Rajaniemi ei ottanut todistusaineistoa vastaan, niin lähetin sähköpostitse selsotuksen ja todistusaineistot tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimittanut nämä aineistot Rovaniemen hovioikeuteen asian käsittelyyn.
4. Syyttäjä Esa Mustonen vaati minulle lehtitietojen mukaan ehdotonta vankeusrangaistusta ja siksi kiinnostuin itsekin asiasta. Sain kirjeen rikosseuraamusvirastolta Kokkolassa ja kävi n Kokkollassa ”soveltuvuustestissä”, koska minulle oli lehtitietojen mukaan tulossa ehdoton vankeusrangaistus. Vastasin lisäksi kirjeitse rikosseuraamusviraston kirjeeseen ja kirjoitin selostuksen ja perustelut miksi minun mielestäni ja minun oikeustani mukaan kysymys on törkeästä ajojahdista ja syyttäjä Esa Mustosen tietoisesta rikollisesta toiminnasta. Haluan nähdä on Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimittanut ko. aineiston Rovaniemen hovioikeuteen.
5. Toimitin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen sähköpostitse etukäteen oikeudenkäyntiväitteen. Oikeudenkäyntiväitteessä oli selotust ja linkitys todistusaineistoon, mikä todistaa käräjätuomari Heikki Sneckin esteellisyyden ja syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden asiassa. Haluan nähä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeust toimittanut ko. asiapaperit linkit avattuina Rovaniemen hovioikeuteen.
6. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen oli yllättäen syyttäjä vaihtunut. Syytteen laatija Esa Mustonen oli vaihtunut uuteen syyttäjä Kati Alkulaan. Kun kysyin oikeudenistunnossa, että oliko syyttäjä Kati Alkula saanut tutkijan ja tutkinnanjohtajan asiakirjamateriaalin asiasta, niin syyttäjä Kati Alkula sanoi, ettei ole, mutta katsoi siitä huolimatta voivansa toimia syyttäjänä asiassa. Minun oikeustajuni mukaan syyttäjä toimi virheellisesti.Haluan nähdä on Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kirjannut tämän oikeudessa käymämme keskustelun asiakirjoihin.
7. Katsoin, että käräjätuomari Heikki Sneck oli esteellinen myös sen takia, ettei hän edellisessä oikeudenistunossa olleessa kuulemisasiassa käsitellyt lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle lähettämääni aineistoa eikä avannut todistusaineistona ollutta linkitystä, jossa oli todisteet siitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeiden tuomarit olivat menetelleet virheellisesti ja Euroopan Ihmisoikeussopimusten vasteisesti käsitelläässään Mikko Kovalaisen konkurssihakemusta. Asiassa on kolmen oikeudenistuntoa seuranneet henkilön kirjallinnen valaehtoinen todistus ja asian voi todistaa myös Raahen käräjäoikeuden todistajan kuulustelunauhat.
Nyt on käynyt niin, että Mikko Kovalainen on saanut jatkaa toimintaansa ja aiheuttaa yhä uusia oikeuden väääriä päätöksiä. Minulle tuntemattomasta syystä peruttiin Helsingin hovioikeuden istunto, jonne olin valmistautunut todistamaan Mikko Kovalaisen toiminna.
Asia löytyy tästä linkistä.
TI 13.09.2011
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/09/ti-13092011.html

HUOM. Tulostettaessa tämä asiakirja on avattava ylläoleva linkki.

8. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimittanut Rovaniemen hovioikeudelle Markku Kosken toimintaa koskevat todistusaineistot esim. tämä
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

HUOM. Tulostettaessa tämä asiakirja on avattava ylläoleva linkki

9. Pidän käsittämättömänä sitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck valitsi todistusaineistostani mitä asioita hän ottaa oikeudessa käsittelyyn. Minun oikeustajuni mukaan minulla on oikeus esittää oikeudessa asiakirjat ja esittää perustelut. Ne kirjataan asiakirjoihin ja oikeus päättää asiasta niin, että myös ylemmissä oikeusasteissa voidaan käsitellä samat asiakirjat. Minä en voi hyväksyä sitä menettelyä että todistusaineistoa hylätään ilman kirjaamista ja päätöksen tekemistä asiasta.

10. Minä vaadin, että Rovaniemen hovioikeuteen järjestetään suullinen käsittely ja oikeuden istunto videoidaan. Jos valtiolla ei ole varaa viedointiin niin vaadin, että saan järjestää itse videoinnin oikeudenistunnosta. Minä käsittämättämänä asiassa sitä, että Markku Koski tunnustaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa törkeän petoksen ja käräjäoikeus päätyy kokonaan toisenlaiseen ratkaisuun asiassa.

HUOM. Lähetän tämän sähköpostin tiedoksi apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaiselle Mika Illmannille, jolla asia on parasta aikaa käsitelyssä ja odottelen Mika Illmanilta vastausta milloin voin mennä esittelemään asiat, todustusaineistot hänelle. Mielestäni oikeudenistunnon viedointi helpottaa myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Mika Illmanin työtä.

Vaadin, että tämä otetaan huomioon Rovaniemen hovioikeudessa todistusaineistona asiassa:
Poliisi ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Pyydän sähköpostitse vastausta mahdollisiman pian.

Kalajoella 28.10.2011
Erkki Ahon

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajaErkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Rovaniemen hovioikeus
Valtakatu 10-12
96200 Rovaniemi
rovaniemi.ho@oikeus.fi

Valtakunnansyyttäjävirasto Mika Illman
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Sisäministeri Päivi Räsänen
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Vastine asiassa R11/715

Oikeudenkäyntimenettelyä alioikeuksissa koskeva uudistus riita-asioiden osalta tuli voimaan 1.12.1993 ja rikosasioiden osalta 1.10.1997. Uudistukset rakentuivat suullisuus-, välittömyys- ja keskitysperiaatteille. Oikeudenkäyntiaineiston muodostumisen osalta pääsäännöksi asettettiin, että silloin, kun asiassa toimitetaan pääkäsittely, tuomiossa saadaan ootaa huomioon vain se oikeudenkäyntiaineisto, joka on esitetty pääkäsittelyssä (OK 24:2.1 ja ROL 11:2.1.). Hovioikeusmenettelyä koskevat oikeudenkäymiskaaren muutokset tulivat voimaan 1.5.1998. Hovioikeuskäsittelyn tuli olla yhteensopiva jo uudistetun alioikeusmenettelyn kanssa ja samalla täyttää Euroopan Ihmisoikeussopimuksen oikeudenkäyntimenettelylle asettamat vaatimukset. Riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevia menettelysäännöksiä käräjäoikeudessa on tarkistettu 1.1.2003 voimaan tulleilla oikeudenkäymiskaaren muutoksilla. Hovioikeutta koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä on puolestaan uudistettu 1.10.2003 voimaan tulleilla muutoksilla. Näissä uudistuksissa keskeisistä menettelytapaperiaatteista on pidetty kiinni.

Tilasin Rovanimen hovioikeudesta Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sinne lähettämän aineiston asiassa R11/715 sen takia, että voin todistaa, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimittanut Rovaniemen hovioikeuteen sitä aineistoa, minkä olin toimitanut tutkijalle, tutkinnanjohtajalle ja syyttäjälle rikostutkinnassa ja myös sen takia, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimittanut sitä materiaalia ja aineistoa Rovaniemen hovioikeuteen, minkä minä olen toimittanut ja esittänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Kun asia on näin ja sen kiistattomasti todistan, niin katson, että asia on palautettava takaisin alioikeuden käsittelyyn ja kokonaan uuteen rikostutkintaan. Kysymys on myös käräjätuomarin laiminlyönnistä prosessin johdossa, jollaisesta juuri Korkein Oikeus on antanut tuomio KKO 2011/90.

Olen merkinnyt Rovaniemen hovioikeudelta saamaani aineistoon virheellisesti tulostetun ja linkit avaamatta jätetyn aineiston lapuilla, joissa on punainen teksti Väärin tulostettu, linkit avaamatta.

Palautan aineiston Rovaniemen hovioikeudelle todistusaineistoksi asiassa. Koska lähes koko aineisto on väärin tulostettu ja siten myös rikostutkinnassa, syyteharkinnassa ja Ylivieska-Raahen käräjäikeudessa väärin käsitelty, niin katson, että on välttämätöntä ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi palauttaa asia takaisin alioikeuden käsittelyyn ja uudelleen rikostutkintaan. Katson, että Jokilaaksojen poliisin toiminta on tietoisen rikollista ja ennenkaikkea syyttäjä Esa Mustosen toiminta on asiassa tietoisen rikollista. Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieskan käräjäoikeuden lähettämästä aineistosta puuttuu kaikki Esa Mustoselle toimitettu aineisto asiassa. Miksi? Esa Mustonen laati syytteen ja asiassa vuodatettiin tietoa tiedotusvälineille kautta maan, että Erkki Aholle on tulossa ehdoton vankeustuomio. Kysymyksessähän oli syyttäjä Esa Mustosen omien rikollisten toimien peittely samoin kuin poliisin ja Yivieska-Raahen käräjäoikeuden rikollisen toiminnan peittely. Ylivieskan käräjäoikeuden Rovaniemen hovioikeudelle toimittamassa aineistossa ei ole mitään mainintaa siitä, että syyttäjä Esa Mustonen on keskeinen henkilö tässä rikosprosessissa, mutta hänelle toimitettu aineisto on kokonaan jätetty toimittamatta Rovaniemen hovioikeuteen. Syyttäjä asiassa vaihtui juuri ennen oikeudenkäyntiä Esa Mustosesta Kati Alkulaksi, joka totesi oikeudessa, että hän voi toimia syyttäjänä vaikka ei ole aineistoon perehtynytkään. Tämä kiistatta osoittaa ajojahdin. Myös kaikissa aikaisemmissakin oikeudenkäynneissä ja rikostutkinnoissa sähköpostitse lähettämäni aineisto on tulostettu väärin ja rikostutkinnat on tehty sen takia väärin samoin kuin syyteharkinta. Syyttäjä vaihtui ehkä sen takia, että tein Esa Mustosta ja käräjätuomari Heikki Sneckiä koskevan esteellisyysväitteen, mutta koko asiankirjan ja sen käsittely Yivieska-Raahen käräjäoikeudessa, puuttuu asiakirjojen joukosta. Tämäkin asiakirja todistaisi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tietoisen virheellisen menettely ja siksi se on jätetty Rovaniemen hovioikeuteen toimittamatta. Toiminta on siis tietoisen rikollista. Käräjätuomari Heikki sneck kieltäytyi vastaanottamasta oikeudenistunnossa todistusaineistoa ja hän valitsi todistusaineistostani sen aineiston, mikä sopi hänen tavoitteisiinsa eli väärän päätöksen tekemiseen. Muutoinhan olisi paljasunut käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneckin rikolliseksi epäiltävä toiminta Mikko Kovalaisen kunnianloukakusjutussa ja samalla olisi paljastunut muiden Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareiden rikolliseksi epäiltävä toiminta. Kaikissa tapauksissa todistusaineistoa ei ole otettu vastaan ja sähköpostitse lähetetyissä aineistoissa tulostus on tehty väärin ja linkit on jätetty avaamatta. Linkkien takana on useimmiten on ollut skannattu todistusaineisto asiakirjoista, mitkä todistavat rikokset.

Tutkija Jyrki Rajaniemi ja syyttäjä Kati Alkula eivät ota vastaan kirjallista todistusaineistoa eivätkä suostu tiedotusvälineiden läsnäollessä ottamaan vastaan todistusaineistoa asiassa, selostusta rikoksista ja juridista argumentointia asiassa. Katso

Poliisi ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Rovaniemen hovioikeus ei voi käsitellä nyt sitä aineistoa, minkä Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on käsitellyt, koska Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on toimittanut asiassa väärän aineiston Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn. Jokilaaksojen poliisi ei ole toimittanut oikeuskäsittelyyn oikeaa aineistoa johtuen siitä, että tutkija Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta aineistoa rikostutkinnan yhteydessä eikä tutkija Jyrki Rajaniemelle sähköpostitse lähetettyä aineistoa ole Rovaniemen hovioikeudelle minulle lähetetyssä aineistossa mukana. Samoin Rovaniemen hovioikeuden minulle lähettämästä aineistosta puuttuu sähköpostitse tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle lähettämäni aineisto sekä useaan kertaa syyttäjä Esa Mustoselle läehttämäni aineisto. Lisäksi olen toimittanut aineistot Ylivieskan käräjäoikeuteen käräjätuomari Heikki Sneckille toimitettavaksi ja kaiken varmistaakseni olen toimittanut asiakirjat Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen oikeudenkäyntiväittämän muodossa, mutta kaikki nämä puuttuvat Rovaniemen hovioikeuden minulle lähettämästä aineistosta.

Oikeudenkäynnin varmistustoimenpiteet
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/oikeudenkaynnin-varmistustoimenpiteet.html

Kuten edelläolevasta linkistä näkyy niin oikeudenkäynnin siirtopyyntöä ja esteellisyysväittämääni ei ole lähetetty Rovaniemen hovioikeudelle, koska niistä olisi paljastunut poliisin, syyttäjän ja käräjätuomarin rikolliseksi epäiltävä toimintä. Tämä aineiston käsittely aineisto Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käsittelyssä puuttu Rovaniemen hovioikeuteen Ylivieska-Raahen käräjäoiekuden lähettämästä aineistosta.

Asianosaisen kuuleminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Myös edelläoleva aineisto puuttui Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Rovaniemen hovioikeudelle lähettämästä aineistosta. Tällä aineistolla todistetaan käräjätuomari Heikki Sneckin estelliisyys käsitellä asiaa. Tämä kiistatta osoittaa käräjätuomari Heikki Sneckin virheellisen menettely konkurssiasian kuulemisasiassa. En ole oikeudessa saanut todistaa viranomaisten rikollista menettelyä asiassani.

Syyttäjä asiassa vaihtui siinä vaiheessa, kun olin tehnyt esteellisyysväittämät syyttäjä Esa Mustosesta ja käräjätuomari Heikki Sneckistä. Esteellissyväittämien käsittely puuttu siitä aineistosta, minkä Rovaniemen hovioikeus on minulle lähettänyt ja tämä kiistatta osoittaa, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on tietoisesti ja tarkoituksellisesti läehttänyt Rovaniemen hovioikeuteen väärän aineiston. Kaiken huippu oli se, että syyttäjä Kati Alkula ilmoitti Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, että hän voi syyttää, vaikka hänellä ole ko. asiakirja-aineistoa, mikä on rikostutkinnassa tutkijalle, tutkinnanjohtajalle ja syyttäjälle toimitettu.

Erikoiseksi tämän asian käsitelyn tekee se, että Timo Hautamäki toimi aikaisemmin minulla asianajajana ja tietää koko prosessin kaikki rikokset joten hänen puolenvaihtonsa vastapuolelle asiassa on selvitettävä tarkasti ja on myös tarkasteltava teon juridista puolelta ja teon moraalista puolta. Voidaanko Timo Hautamäeltä evätä asianajo-oikeudet? Mielestäni asia on selvitettävä perusteellisesti. Myös Timo Hautamäki on jättänyt todistusaineistostaan linkit avamaatta, siis sen todistusaineiston, mikä todistaa väitteeni oikeaksi. Kysymy on tietoisesta poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen harhauttamisesta.

Minä katson, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös on saatu aikaan moneen rikoksen avulla ja siksi se tulee palauttaa uuteen rikostutkinaan ja uuteen oikeuskäsittelyyn alioikeuteen. Uutta rikostutkintaa puoltaa se, että KRP siirsi asiakokonaisuuden valtakunnansyyttäjäviraston tutkittavaksi ja nyt asian käsittelystä vastaa apulaisvaltakunnan syyttäjän sijainen Mika Illman.
On syytä epäillä, että rikostutkinnat on tehty tietoisesti väärin, koska tutkijan ja tutkinanjohtajan esimiesten on syytä epäillä olevan vahvasti rikoksissa mukana. Jopa itse rikospoliisi Veikko Tenkula todistaa esimiestensä rikollisen toiminnan.

Olen toimittanut rikostutkija Jyrki Rajaniemelle tämän aineiston sähköpostitse. Hän kieltäytyi vastaanottamasta hänelle toimittamaani kirjallista aineistoa asiassa. Katso
Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Tämä aineisto puuttuu Rovaniemen hovioikeuteen lähetetystä aineistosta kokonaan. Tässä todistusaineistossa olisi ollut selostukset, linkit todistusaineistoon sekä juridinen argumentointi asioille.
Sama aineisto on toimitettu myös tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle sekä syyttäjä Esa Mustoselle useampaan kertaan. Sähköpostitse toimittani aineisto on laillinen niin rikostutkinnassa kuin oikeuskäsittelyssäkin.

Rikostutkinassa olisi esitutkintalain mukaan pitänyt huomioida kaikki esitetyt asiat. Nyt esitän, mitä kirjallista todistusaineistoa rikostutkija Jyrki Rajaniemi, tutkinnanjohtaja Jonny Paananen ja syyttäjä Esa Mustonen jättivät asian käsittelyssä huomioonottamatta.

Olen kirjoittanut kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X. Olen tehnyt kirjaan selostuksen liitteineen (skannatut asiakirjat) oikeustaistelustani. Selostus alkaa sivulta 108 ja päättyy sivulle 237.

Kirjan sivuilla on todistusaineisto asioille. Sivut 272-273 todistavat RTS-toimialaraportin muodossa talopakettimarkkinoiden tilanteen ja alan ylikapasiteetin. Todistusaineistosta käy kiistattomasti ilmi, että alalla oli vuonna 1995 runsaasti ylikapasiteettia, kun kysyntä oli 2900 talopakettia ja kapasiteetti alalla oli 14000 talopakettia.
Salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa määriteltiin toimialarationalisointi ja yritysten kaatamisperusteet. Salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta kopio liitteenä. Tätä sopimusta on selostetty myös kirjoissa: Ari-Pekka Pietila Pankkikriisin peitellyt paperit ISBN 978-951-884-443-6 , Seppo Konttinen Salainen Pankkituki ISBN 978-951-31-4251-3 ja Oikeuspolitiikan ja lainköytön tutkimusryhmä Laman ja Rahan pelurit ISBN 978-952-99691-1-1.
Mitään näitä todistusaineisto poliisi ja syyttäjä eivät ottaneet vastaan.

Sivu 274 todistaa eri talotehtaiden taloudellisen tilanteen vuonna 1992. Tämä todistaa sen, PRT Oy eli Pyhannän Rakennustuote konserni oli erttäin suurissa vaikeuksissa. Ainakin talontehtaan johtoporras kuului uskonnolliseen lahkoon, jonka vaikuttajia oli kansanedustajina, Kera Oy:n hallinnossa, KTM:ssä. Poliisissa, syyttäjissa sekä mahdollisesti myös tuomarikunnassa. Kera Oy:n hallinnossa vaikutti mm. kansanedustaja Oiva Savela ja KTM:n yrityskehitysosaston päällikkönä Olavi Änkö. Arsenalin johdossa oli uskonlahkon edustajia. PRT Oy:n pelastamiseksi tehtiin suunnitelma, jossa uskonlahkoon vaikutuspiiriin kuuluvia talotehtaita yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. PRT Oy Pyhännältä, Kontituote Pudasjärveltä ja Lappli-talo Torniosta yhdistettiin omaksi kokonaisuudeksi. Alavieskan Puurakenne Oy:n omistajataho oli yksityinen ja vielä vasemmistolainen, niin sillä ei valtion hallinnossa eikä kunnallisessakaan päätöksenteossa ollut keskustalaisessa kunnassa puolestapuhujaa, vaikka taloudellinen tilanne oli siedettävä muihin talotehtaisiin verrattuna. Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n rahoittajapankki KeskiPohjan Säästöpankki kuului ns. mustaan tusinaan eli taloudellisesti 12 heikoimman säästöpankin joukkoon ja siitä syystä pankki irtisanoi luottosopimukset, koska valtio oli varmempi maksaja kuin talousvaikeuksissa ollut yritys. Valtion avoin pankkituki piikki oli avattu pankeille ja sitä KeskiPohjan säästöpankki käytti surua tuntematta.

Sivu 275 osoittaa, että toimialaratinalisointia toteuttu pankkien lisäksi myös Suomen valtio. Olihan Suomen valtio yksi osapuoli salaiseksi julistettussa SSP-sopimuksessa. Tuolloin KTM:n päällikkönä toimi oululaissyntyinen Matti Wuoria ja KTM:n aluejohtajana Raimo Mäntynen. Kera Oy:n varatoimistusjohtajana toimi oululainen Seppo Arponen ja kehtyspäällikkönä Veikko Anttonen. Helsingin Sanomien lehtileike osoittaa kiistatta, että Kera Oy:ssä oli perustettu ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tarkoituksena oli poistaa alalta ylikapasiteettia. Ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä veti kehityspäällikkö Veikko Antonnen kuten lehtileikkeestä näkyy.

Toimialarationalisointia osoittaa myös Markku Kosken tunnustus Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, jossa hän tunnustaa, että Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli voimakkaasti moittunut häntä siitä, että hän meni mukaan PR-Teollisuus Oy:öön ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi, vaikka yritys oli markkinoilta poistettavien listalla. Erään raivntolaillan jälkeen Arponen oli luvannut pelastaa Markku Koski.
Markku Koski kertoi laajemmin kuin oikeudessa saman asian PR-Teollisuus Oy:n halliutuksen kokouksen yhteydessä kesäkuussa 1995. Asian voivat todistaa Heino Virta Haukiputaalta, Pentti Arhippainen Helsingistä ja Tapani Kääntä Alavieskasta minun lisäkseni.

Markku Koski ei kuitenkaan ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin asian johdosta. Siksi hän on syytä epäillä luottamusmiesaseman väärin käytöstä. Markku Kosken olisi pitänyt välittömästi ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin, koska talotehtaan myyjä Kera Oy on tiennyt myydessään talotehtaan, että talotehdas tullaan poistamaan valtion toimesta markkinoilta. Kysymys on siis törkeästä petoksesta.

Sivu 276. Asiakirja, joka todistaa, että Kera Oy käytti markkinoilta poistamisessa saattohoitajia. Kauppatieteen maisteri Jouni Remes oli tullut Alavieskan Puurakenne Oy:n palvleukseen talouspäälliköksi Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella. Kauppatieteen maisteri Jouni Remes teki muiden osakkeenomistajien tietämättä Kera Oy:n kanssa sopimuksen, että perustettava yritys ei käytä Kera Oy:n rahoitusta. Jos muut osakkeenomistajat olisivat tienneet tällaiseta sopimuksesta niin kukaan ei olisi lähtenyt toimintaan mukaan. Kysymyksessä on tärkeä petos, jonka poliisi on tietoisesti jättänyt tutkimatta.
Saattohoitaja sana tuli minulle ensimmäisen kerran ilmi, kun kävin Heino Virran kanssa silloisen kansanedustajan ja valtion tilintarkastjien puheenjohtaja Kalevi Mattilan kotona keskustelemassa Mattilan kanssa PR-Talojen ihmeellisistä asioista. Tuolloin Kalevi Mattila sanoi, että ”onkohan pojat panneet saattohoitajat asialle”. Tämän keskustun voi todistaa myös Heino Virta.

Jouni Remes oli aikaisemmin toiminut eri yrityksissä, jotka olivat menneet konkurssiin. Tämä vahvistaa sitä käsistystä, että Jouni Remes oli Kera Oy:n ns. saattohoitaja. Tätä saattohoitajaepäilystä vahvistaa myös Jouni Remeksen toiminta PR-teollisuus Oy:n toimitusjohtajana, koska hän yritti kaikin keinoin vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Hän muun muassa esti PR-Teollisuus Oy:n pääosakkaan Uhtua Woodin lainansaannin Meritapankista. Pankinjohtaja soitti Heino Virralle ja pyysi osakkaita ryhtymään toimenpiteisiin Jouni Remeksen erottamiseksi, koska tämä toimi yrityksen etujen vastaisesti.
Jouni Remes ja Markku Koski ilmoittivat PR-teollisuus Oy:n hallituksen kokouksessa, että Kera Oy:ssä nähdään kielteisenä PR-talojen voimakas radiomainonta Joensuun asuntomessuvoiton jälkeen. Miksi Kera Oy näki asian kielteisenä, koska se oli kieltäynyt rahoittamsta PR-Teollisuus Oy:tä.
Talotehtaiden pudotuspeli käy ilmi seuraavasta selostuksesta:

Talotehtaiden pudotuspeli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/talotehtaiden-pudotuspeli.html


Sivuilla 277-285 on skannatut kopiot kauppakirjoista. Kiinteistöjen kauppakirja on sivuilla 282-285.
Kiinteistöjen kauppakirjasta kiistattomasti näkyy, että myyjinä olivat väliaikaiset pesanhoitajat asinajaja Hannu Maskonen ja asianajaja Antti Latola. Väliaikaisilla pesänhoitajilla ei konkurssisäännön mukaan ole oikeutta kiinteän omaisuuden myyntiin. Lisäksi kaupassa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kauppakirjasta voi havaita, ettei pantattuja kiinnityksiä ole kauppakirjassa mainittu lainkaan. Lisäksi kaupanvahvistajan on esiintynyt tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran kirjallisen todistuksen mukaan ei ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Lisäksi kaupanvahvistjan todistajaksi on kauppakirjaan merkitty Arto Ranta- Ylitalo, joka kirjallisesti todistaa, ettei ole ollut kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa Oulussa. Liskäksi Sulo Heiskarin kaupanvahvistuslasku osoittaa, ettei kaupanvahvistaja ole laskuttanut matkakuluja KKalajoelta Oulunn ja takaisin.

Asian juridinen selvitys on tehty tässä

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Sivu 286. Lehtileike Kalevan jutusta, mikä kiistattomasti osoittaa, että teidotusvälineille on ilmoitettu keskeneräisen tilauskannan suuruudeksi 26 miljoonaa markkaa, siis sama minkä myyjä on imoittanut myydessään ostajille keskeneräisen tilauskannan.

Sivut 287-288. Kera Oy:n varatoimitusjohtaja ilmoittaa tilauskannan olleen 26 miljoonaa markkaa. Hän kuitenkin väittää, että tilauskanta on ostajien laskema määrä. On aika erikoista, jos myyjä ei tiedä mitä hän myy. Myyjä kuitenkin myöhemmin tiesi, että tilauskanta olikin vain 11 miljoonaa markkaa. On syytä, epäillä, että tämäkin asia liittyy törkeää petokseen eli keskeneräinen tilauskanta ilmoitettiin kaupanteossa 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli ja tuotto ilmoitettiin 25 prosentiksi, mutta se olikin vain 5000 markkaa.
Arposen lausunto: ”kera Oy:n Oulun aluekonttori oli todennut jo ennen kauppaa, ettei yhtiöllä ollut kannattavan toiminnan edellytyksiä mm. alalla vallitsevan ylikapasiteetin vuoksi.”
Tämä lausunto osoittaa sen, että Kera Oy toimi voimakkaasti sen puolesta ettei yritys menestyisi. Yritys kuitenkin menestyi ja voitti asuntomessut ja kaksi muuta talotehtaan kohdetta oli viiden parhaan joukossa.
Pyydän kiinnittämään huomiota Arposen lausumassa seuraavaan asiaan: ”Kera Oy oli yhtenä suurena Alavieskan Puurakenne Oy:n velkojana. Konkurssipesä pyysi mm. Kera Oy:ltä suostumusta etukäteen yllämainittuun kauppaan”
Tämä lause todistaa kiistattomasti sen, että Kera Oy tiesi törkeästä petoksesta. Kera Oy varmasti tiesi pantatuista kiinnityksistä ja tiesi, että jos pantattuja kiinnityksiä myydään niin siihen tarvitaan pantinhaltijan kirjallinen suostumus.
Pyydän kiinnittämään huomiota seuraavaan lauseeseen: ”Kera Oy halusi suostumusta etukäteen siitä, ettei PR-Teollisuus Oy edellytä Kera Oy:n rahoitusta, jos Kera Oy antaa suostumuksen kauppaan. Tämän vuoksi Kera Oy pyysi PR-Teollisuus Oy:ltä vahvistuksen siitä, ettei Kera Oy:n rahoitusta tarvita.”
Totuus on se, että Kera Oy:n saattohoitaja Jouni Remes on antanut muiden osakkeiden tietämättä Kera Oylle lausuman asiassa. Jos muut osakkaat olisivat tienneet asiasta, niin ko. kauppoja ei olisi koskaan tehty. Kysymys on törkeästä petoksesta.
Kun ryhdyimme perustamaan PR-Teollisuus Oy.tä, niin tein laskemalta yrityksen menestymismahdollisuuksista ja katsoin, että niillä tiedoilla yritys varmasti menestyy. Tapani on tehdät asian varman päälle ja siksi pyysin perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Kalevi Mattilaa, koska tiesin, että hänellä on hyvät suhteet Keraan. Mattila kieltäytyi sairauteensa vedoton. Minä katsoin, että se oli tekosyy. Pyysin kuitenkin Mattilan esityksestä Markku Koskea yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Markku Koski suostui tehtävään innolla. On todennäköistä, että Kalevi Mattilalla oli sisäpiirin tietoa toimialarationalisoinnista, sillä hän oli keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja poliisiministerinä oli tuohon aikaan keskustan Mauri Pekkarinen, joka kuului hallituksen sisäpiirin ja oli talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen. Kalevi Mattilalla oli hyvät suhteet Keraan. Tavoitteena oli varmistaa tällä toimenpiteella juuri valtion rahoituksen turvaaminen kilpailulla allalla.

Sivut 289-291 Kuulustelupöytäkirja osoittaa, että Kera Oy:n saattohoitja Jouni Remes kilpailutti kahta tahoa keskenään jotta hinta olisi saatu mahdollisimman korkeaksi. Hän siis käytti luottamusmiesasemaansa väärin, koska oli itse mukana kilpailevan perustettavan PR-Teollisuus Oy:n leirissä. Kuulustelupöytäkirja antaa selviä viitteitä siitä, että Jouni Remes oli niinsanottu saattohoitaja, jonka tehtävänä oli yrityksen markkinoilta poistaminen. Saattohoitajanimityksen kuulin ensimmäisen kerran silloiselta kansanedustajalta ja valtion tilintarkastjien puheenjohtajalta ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Kalevi Mattilalta, kun yhdessä Heino Virran kanssa vierailille Mattilan kotona ihmettelemässä tilannetta ja tiettyjen henkilöiden toimintaa.

Sivu 292 Väärennetty Euronio Oy:n hallituksen pöytäkirja. Väärennöksestä vastaavat allekirjoittajat Jouni Remes ja Markku Koski. Euronio Oy:llä ei ollut toimitiloja Helsingissä, koska yhtiö oli paperiyhtiö. Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho eivät ole olleet Helsingissä 8.5.1995. Pöytäkirja on pitämättömän kokouksen pöytäkirja olemattomissa tiloissa. Pöytäkirja on siis täysin paikkansanpitämätön ja kiistattomasti väärennetty.

Sivu 293 Heino Virran todistus siitä, ettei hän ole ollut Helsingissä 8.5.1995 Euronio Oy:n hallituksen kokouksessa ja Heino Virran käsitys on todistuksen mukaan on se, että väärennetty pöytäkirja liittyy suunniteltuun petokseen.

Sivu 294 Kiinteistöjen ja muiden kahden kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa kirjallisesti, ettei kaupanvahvistajaksi merkitty tuleva syyttäjä nimismies Sulo Heiskari ole ollut Oulussa asianajaja Hannu Maskusen toimistossa vahvistamassa kauppakirjoja. Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupaunvahvistaja Sulo Heiskaria. Lisäksi kaupanvahvistajaksi merkitty Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kaupanvahvistustilaisuudessa. Tämä on erillinen todistus toisessa kohdassa.
Kauppakirjojen allekirjoitustilaisuudesta kertoo seuraava linkki:

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html

Liitteenä kirjani Olet maamme armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X ja 10-sivuinen selvitys kirjani Olet maamme armahin Suomenmaan liiteaineistosta ja mitä asioita liiteaineistolla todistetaan. Siis mitä poliisi ja syyttäjä ovat jättäneet huomioonottamatta asioiden käsittelyssä. Siksi poliiseja ja syyttäjiä on syytä epäillä törkeitä virkarikoksista samoin kuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareita.

Olen selostanut asiat myös DVD:lläni Hätähuuto Suomesta eli Mayday from Finland, mikä on myös YOUTUBESSA osoitteessa

Mayday from Finland youtube-dokumentti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Pyydän ottamaan tämän videoesityksen todistusaineistona huomioon, koska poliisi ja syyttäjä sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ovat jättäneet tämän kokonaan huomioonottamatta vaikka olen sen kaikille tahoille esittänyt huomioonotettavaksi.

Tutkija Jyrki Rajaniemi rikostutinnassa ja käräjätuomari Heikki Sneck Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarina kieltäytyivät vastaanottamasta todistusaineistona kirjoja Laman ja Rahan pelurit ISBN 978-952-99691-1-1-1. Kirjan on kirjoittanut Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmä. Tällä kirjalla todistetaan ns. salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen tarkoitus ja toiminta sekä ns. Koiviston konklaavi, jota on syytä epäillä valtiopetokseksi.

Samaa asiaa todistaa A-P. Pietilän kirja Pankkikriisin peitellyt paperit 978-951-884-443-6.
Molemmat kirjat ovat nyt todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa ja niillä todistetaan se, ettei poliisi ja syyttäjä ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ole tutkinut asioita ja niillä todistetaan Suomen valtion tietoinen rikollinen toiminta, johon liittyi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkursspesän törkeä petos, josta Markku Koski oli tietoinen ja tunnusti myös sen Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Saman asian voi todistaa myös Heino Virta, Pentti Arhippainen ja Tapani Kääntä minun lisäkseni.

Kirottu salaisuus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html

Kirottu salaisuus linkki ja siinä olevat linkit (huom. videot) ja tohtorin väitöskirjat osoittavat kiistattomasti suomalaisen oikeusjärjestelmän heikkouden ja Suomen valtion tietoisen rikollisen toiminnan.

Sama asia käy selville myös näistä linkeistä

Korkeimman oikeuden kohtalokas päätös
Missä he ovat nyt?
Presidentti käskytti tuomareita
Velkakirjojen myynti Arsenal Oy:lle
Köyhyys 1990-luvulla
Velalliset joutuivat vaikeuksiin
Vekseleistä tehtiin väkisin velkakirjoja
Pankkitoiminnan moraaliset ja juridiset epäselvyyd...
Suomen Yhdyspankki muuttui roskapankiksi
SYP pelastautui taikatempulla
Taloudellinen katsaus 1992-1993 – syöksykierre ei ...
Talouskehitys 1991-1992
Taloudellinen katsaus 1991-1992
Suomen suurin omaisuudenryöstö – yrityksiä kaadett...
Salaisen kauppakirjan paljastava sisältö
► lokakuu (31)
Siimes ylös yhteiskunnan tikapuita
Miljardilahjoitus luottolaman torjuntaan
Koivisto hermostuu
Kujanjuoksua
Suomen taloushistorian suurin omaisuuksien uusjako...
Elinkelpoiset yritykset jätettiin pankkien mieliva...
Devalvaatio kaatui yrittäjien syliin
”Se tuli sitten jumalattoman arkaan kohtaan”
Oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06...
Viimeinen taistelu ja valuuttavarannon ehtyminen s...
”Ei tahtonut oviaukko riittää”
Pankkien pelastamiseksi kehitettiin malli
Näytelmä säätytalolla
Vuosi 1992 – Salaiseksi julistettu SSP-sopimus – n...
Matkailukuume riivaa kuntia
Pankkikriisi puhkeaa
Valuuttakriisi muuttui pankkikriisiksi
Pentti Kouri esittelee suunnitelman
SYP, leipäpappeja ja pikku-Nalle
Kouri-kauppojen loppuselvittely
Kouri-kaupoista
Ovikello soi keskellä yötä
Strateginen vastavalkea
Kouri Suomessa
Kouri-projektit
Soros sijoittaa Suomeen
August Group General Partnership
Pankkeja konkurssiin?
Paha pankki
SKOPin lyhyt historia
SKOP ja säästöpankit
► syyskuu (28)
SKOP koppilaisen metsäteollisuuden kimpussa
Säästöpankeista sijaisuhri
Suomen Pankki hallituksen alaisuuteen?
Suomen Pankin pääjohtaja erotetaan

Poliisi on jättänyt myös tutkimatta ja syyttäjä muun muassa Sulo Heiskari syyttämättä Natura-asiat. Katso
NATURA
http://naturansalat.blogspot.com/2011/06/natura.html

ja http://naturansalat.blogspot.com/

Poliisi (Raimo Ollila, Harri Rahkola, Tapani Tasanto, Jyrki Rajaniemi jn.) on jättänyt kaikki syrjintärikokset tutkimatta

Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html

Kylpylä rakennetaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi julistamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Hotelliasiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html

Onko Torstilla puhdas omatunto?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Hiekkasärkät Oy:n pelastaminen
http://www.erkkiaho.com/kalajoki/blog/?content=detail&id=107

Kalajoen kaupunginhallitus menetteli lainvastaisesti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/02/kalajoen-kaupunginhallitus-menetteli.html

Todistusaineisto, jota poliisi ei tutki, syyttäjä eikä syyttäjä syytä. Siksi tätä aineistoa ei ole voinut aikaisemmin esittää oikeudelle.

Sivut 1-5 Selvitys syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisesta toiminnasta.
Sivu 6 Kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran todistus siitä, ettei kaupanvahvistajaksi merkitty tulevan syyttäjä Sulo Heiskari ollut paikalla kauppakirjojen allekirjoitustilasuudessa.
Sivu 7 Kaupanvahvistjan kutsuman todistajan Arto Ranta-Ylitalon todistus siitä, ettei hän ollut paikkalla kauppakirjojen allekirjoitustilaisuudessa.
Sivu 8. Todistaa Jouni Remeksen törkeän petoksen Kera Oy:n kanssa. Jos muut osakkeenomistajat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin koko yritystä ei olisi perustettu.
Sivu 9- 12. Asioiden juridinen argumentointi
Sivu 13-22 Kauppasopimukset, joista selkeästi näkyy, että väliaikaiset pesänhoitajat myivät kiinteää omaisuutta eikä kauppasopimuksissa ole mainintaa 48 miljoonaan markan pantatuista kiinnityksistä.
Sivut 23-38 Kopiot 48 miljoonan markan pantatuista kiinnityksistä, jotka salattiin kaupanteossa ja näin osoitetaan törkeä petos tapahtuneeksi.
Sivu 39 Sivu on salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, jossa määriteltiin toimialaratinalisointi ja pankit ja valtio poistivat yrityksiä markkinoilta ko.sopimuksen perusteella. Toimialarationalisoinnissa oli mukana KTM:n yrityskehitysosasto ja KERA Oy sekä Arsenal Oy pankkien lisäksi.
Sivu 40 on RTS-talopaketti markkinoilta selvistys, mikä osoittaa alan ylikapasiteetin.
Sivu 41 on Helsingin Sanomien leike, mikä osoittaa Kera Oy:n ruumiinpesuryhmän ja vahvistaa Markku Kosken tunnustaman asian eli sen, että PR-talot oli markkinoilta poistettavien listalla. Tunnus on Ylivieska-Raahen kuulustelunauhalla, jota ei nähtävästi ole Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ole Rovaniemen hovioikeudelle toimittanut. Samoin kuulustelunauhasta ilmenee Heino Virran todistus asiasta, jossa Markku Koski kertoo sen, että PR-talot oli markkinoilta poistettavien listalla. Markku Koski oli siis tietoinen törkeästä petoksesta ja koska hänet luvattiin pelastaa tilanteesta niin silloin voidaan perustellusti väittää, että Markku Koski oli mukana torkeässä petoksessa, jota kiistatta osoittaa myös hänen käyttäytymisensä jatkossa, mikä näkyy kirjassani Olet maamme armahin Suomenmaan todistusaineistoineen.
Sivu 42-44 Konkurssihakemus, mikä on tehty väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu ja tilanne oli se että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli velkaa PR-Teollisuus Oy:lle. Loppuselvityksiä ei oltu tehty eikä saatava näinollen voinut olla selvä ja riidaton.
Sivut 45-47 osoittavat, että konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla ja kaiken lisäksi kun otetaan huomioon, että kaupat oli purettu lopullisesti ja peruuttamattomasti niin saatavaa ei ollut lainkaan.
Sivu 48 Varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle, mikä on annettu ilman valtakirjaa ja toimeksi antoa. Koska varatuomari Paavo M. Petäjä on varatuomari eikä asianajaja niin Ylivieskan käräjäoikeuden olisi pitänyt tarkistaa varatuomari Paavo M. Petäjän valtakirjat, joita ei ollut olemassakaan.
Sivu 49 Varatuomari Paavo M. Petäjä todistaa Oulun KRP:lle ettei hänellä ole asiassa valtakirjaa. Tästä huolimatta KRP on jättänyt asian tutkimatta.
Sivu 50 -51. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä todistaa itse konkurssivalvonnassa, että kaupat oli purettu.
Sivu 52-53. Varatuomari Jorma Herttuaisen rikostutkintapyyntö, jonka Oulun KRP jätti tutkimatta ja osoittaa poliisin tietoisen rikollisen toiminnan asiassa.
Sivu 54-55 Asianajaja Asko Keräsen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle osoittaa kiistattomasti konkurssipesän rikollisen toiminnan.
Sivu 56 Erkki Aho ja Heino Virta antoivat avoimet asianajajovaltakirjat asianajaja Asko Keräselle jotta tämä tekee valitukset konkurssin laittomuudesta hovioikeuteen. Asianajaja Keränen jätti valitusken tekemättä ja näin Aho ja Virta eivät voineet käyttää lakisääteisiä oikeussuojatoimia asiassa. Asianajaja Keränen oli paikalla konkurssivalvonnassa, jossa myös syyttäjä Sulo Heiskari oli paikalla ja jossa todistin konkurssin laittomuuden. Sen jälkeen Keränen pyysi minulta ja Heino Virralta avoimet asinajovaltakirjat asioiden hoitamiseksi.
Sivut 57 – 61Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Kalajoen poliisi Harri Rahkola, Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, poliisipäällikkö Petri Oulasmaa ja syyttäjä Sulo Heiskari sekä Oulun KRP on ollut alusta lähtien vahvasti mukana rikoksissa yhdessä Ylivieskan käräjäoikeuden tuomareiden sekä Alavieskan Puurakenne Py:n konkurssipesän, varatuomari Paavo M. Petäjän, asianajaja Asko Keräsen, poliisijohtaja Saulu Kuhan, Oulun poliisin Tapani Tasannon, poliisi Markus Kiiskisen ja laajan asianajajajoukon kassa muun muassa Antti Kejo. Katso valvonta-asia http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html
sivuilla 57-61 pankinjohtaja Mauri Ylitalo todistaa, että Jokilaaksojen nykyinen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa on nostanut syytteen aikoinaan hänen, lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä Meritapankin nimissä. Meritapankki ei olisi lähtenyt syyttämään Ahoa vastaan syytteitä ko.asiassa, koska siihen ei ollut aihetta. Kysymys on valtion tietoisesta rikollisesta toiminnassa. Kun yritys oli saatu kaadettu rikollisesti niin yrittäjästä piti tehdä rikollinen. Keskeisessä roolissa asissa oli asianajaja Hannu Maskonen, joka ilmeisesti tappoi itsensä suuren häpeän pelossa. Maskonen työksenteli rikollisesti toimineen syyttäjä Sulo Heiskarin kanssa. Minulle tästä Petri Oulasmaan syytteen nostosta pankinjohtajan tietämättä pankin nimissä ja velasta, jota ei ollut olemassakaan, koska kaupat oli purettu, tuomittiin ehdoton vankeusrangaistus. Helluntalainen asianajajani hoiti asiani todella kelvottomasti. En ole pystynyt selvittämään tapahtuiko se yhteistyössä rikollisen syyttäjän ja rikollisen asianajan kanssa.
Poliisipäällikkö Petri Oulasmaan toimia tutki hänen alaisensa poliisi Ilkka Piispanen, joka päätti ettei mitään rikollista ollut tapahtunut. Näin Ilkka Piispasta on syytä epäillä törkeästä rikoksesta.
Sivut 62-64 Kauppasopimus, mikä osoittaa, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä myi omaisuuden rahapesuyhtiölle ja rahanpesijöille. KRP jätti asian tutkimatta.
Sivu 65-66 osoittaa, että toiminta pyöritti ITC Finland Oy ja se meni konkurssiin niin asianajaja Antti Kejo laittoi konkurssipesään väärän firman koneet ja laitteet sekä omaisuuden ja rahanpesijä Richard Rienstra teki väärän valan pesänhoitaja Antti Kejon ja syyttäjä Sulo Heiskarin ollessa tietoisia asioista.
Sivu 67 Hannu Maskosen kuolinilmoitus. Maskonen vaati minua lopettamaana asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa, niin hän ei hae minua henkilökohtaisen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimukseen ja Maskonen ilmeisesti tappoi itsensä.
Sivu 68-69 Syyttäjä Esa Mustosen väärä lausuma Rovaniemen hovioikeudelle. Samanalaisen väärän lausumassa samaan oikeudenkäyntiin on antanut käräjätuomari Jyrki Määttä ja varatuomari Mikko Kovalainen. Asiakirjat löytyvät Rovaniemen hovioikeudesta.
Sivut 70-72 Kolme valaehtoista kirjallista lausuntoa siitä, että Erkki Aho ei saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Käräjäoikeuden menettely oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen vasstainen. Käräjäoikeuden kuulustelunauha todistaa kolmen valaehtoisen todistajalausunnon oikeaksi ja kolmen juristin syyttäjän, varatuomari Mikko Kovalaisen ja käräjätuomari Jyrki Määtän lausuman vääräksi lausumaksi Rovaniemen hovioikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle.
Katso selvityspyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Katso tyytymättömyyden ilmaisu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/tyytymattomyyden-ilmaisu-k111589.html

Pesänhoitajan vapauttaminen tehtävästään
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/konkurssipesanhoitajan-vapauttaminen.html

Kuvassa on todistusnauhat, jotka on myös Rovaniemen hovioikeudessa ja todistavat juristien rikollisen toiminna.

Sivu 73 osoittaa käräjätuomari Jaakko Raittilan lainvastaisen toiminan. Kun lisäksi otetaan huomioon muu käräjäoikeudentuomari Jaakko Raittilan toiminta, niin häntä voidaan syyttää törkeästä ihmisoikeusrikoksesta.

Sivu 74-75 Varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle

sivu 76 Nimismies Kaarlo Similän väärä lausunto oikeudelle

Katso Kansalaisen oiekusturva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html
Todistusaineistot löytyvät avaamalla nämä linkit

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Saattohoitajien toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/saattohoitajien-toiminta.html

Kansanedustaja Markku Kosken kelkänkääntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kansanedustaja-markku-kosken.html

Koska väärennetyt pöytäkirjat ja rekisterimerkinnät ovat osa kahta törkeää petosta niin ne on katsottava rikosta edistäviksi toimenpiteiksi ja siten rikoksiksi osan törkeitä petoksia.

Rikostutkintapyyntö Markku Kosken toimista
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/11/rikostutkintapyynto-markku-kosken.html

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html

Asianajaja Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Uusi konkurssipesä ja saattohoitaja Weckström
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/uusi-konkurssipesa-ja-saattohoitaja.html

Paavo M. Petäjän toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/paavo-m-petajan-toiminta.html

Kauppasopimukset rahanpesijöiden kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/kauppasopimukset-rahanpesijoiden-kanssa.html

Metsäkartellista 51 miljoonan euron sakko
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/metsakartellista-51-miljoonan-euron.html

Poliisi ei tutki asianajaja Kejon toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/poliisi-ei-tutki-asianajaja-antti-kejon.html

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Avaintodistajan lausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/avaintodistajan-lausunto-sulo-heiskarin.html

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Se on siinä – Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/se-on-siina-varatuomari-paavo-m-petajan.html

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Konkurssipesänhoitajien ja niitä valvovien toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-ja-niita.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa käsiteltiin ensimmäisen kerran Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasiaa, niin syyttäjänä oli Esa Mustonen ja tutkinnanjohtajana Raimo Ollila ja tutkinajana Harri Rahkola. Kaikki olivat esteellisiä tuossa oikeudenkäynnissä, koska olivat jättäneet tutkimatta ja syyttämättä rikoksia tehneet henkilöt edelläesitetyissä asioissa.

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Poliisilaki ja poliisin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/poliisilaki-ja-poliisin-toiminta.html

Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Poliisi Jaakko Savilammelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Lehdistötiedote
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/lehdistotiedote.html

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

Lestadiolainen värisuora
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Loppulausunnot
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-oikeuskanslerille.html

Selvitys oikeuskanslerille osoittaa, että Raahen käräjäoikeuden päätös syntyi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti ja siitä on kolmen oikeudenistutoa seuranneen henkilön valaehtoinen todistus. Katso

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitushallitukselle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Oikeudenkäymiskaari 13 luku
6 §
Tuomari on esteellinen, jos:
1) asianosainen on tuomarin tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun läheisensä vastapuoli muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa; tai
2) tuomarilla on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se, erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen, antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Esteellisyyttä ei 1 momentin nojalla aiheudu yksin sen vuoksi, että asianosaisena on valtio, kunta tai muu julkisyhteisö, eikä myöskään, jos vastapuoli on pannut 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun asian vireille aiheuttaakseen esteellisyyden tai muuten selvästi perusteetta.
Tavanomaisena pidettävään asiakkuuteen, omistukseen tai niihin verrattavaan seikkaan perustuva suhde asianosaiseen ei aiheuta 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua esteellisyyttä.
7 §
Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Tuomarin esteellisyydestä

Suomessa riippumattomat tuomioistuimet käyttävät perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa.
Tuomioistuinten riipumattomuus luo edelltykset perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnille. Tuomistuimen puolueettomuus kuuluu oikeudenkäynnin perusedellytyksiin.

Lakivaliokunnan mietintö 6/2001 vp ja HE 78/2000 käsittelee tuomarin esteellisyyttä.
Esteellisyysperusteista säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:ssä. Laki on vuodelta 1734. Tuomarin esteellisyyttä voidaan tulkita myös oikeudenkäymiskaaren ohella Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen sekä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen perusteella. Myös Korkein oikeus on antanut useita ennakkoratkaisuja tuomarin esteellisyydestä.

Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n mukaan tuomari on esteellinen muun muassa seuraavissa tilanteissa:
- jos tuomari on asianosaisen vastapuoli tai julkinen vihamies,
- jos tuomarilla tai hänen lähisukulaisellaan on asiassa osa,
- jos tuomarilla tai hänen lähisukulaisillaan on asiasta erinomaista hyötyä tai vahinkoa odotettavana,
- jos tuomari toisessa oikeudessa on ollu samassa asiassa tuomarina tai
- jos tuomari jonkin oikeuden käskyläisenä on pättänyt jotakin siihen asiaan kuuluvaa.

Syyttäjän asema rikosprosessissa

Syyttäjän tehtävänä oikeudessa on syytteen nostaminen, ajaminen ja lopulta toteen näyttäminen. Syyttäjän tehtävänä oikeudenkäynnissä on oikeudenmukainen lopputulos. Syyttäjällä on osavastuu tuomion lainmukaisuudesta.
Syyttäjä joutuu syyteharkinnassaan ja syytettä oikeudenkäynnissä ajaessaan arviomaan, minkä merkityksen hän antaa ristiriitaisille todisteille ja mitä hän pitää asiassa totena. Syyttäjän suorittaman todistajakertomuksen luotettavuusarvioinnin äärimmäinen mahdollisuus on, että syyttäjä katsoo todistajan syyllistyneen perättömään lausuman antamiseen ja siitä rikosilmoituksen. Syyttäjän tulee muistaa myös hyvä syyttäjätapa.
Oikeudenkäytölle on perinteisesti asetettu vaatimukseksi, että sen on oltava paitsi varmaa, myös nopeaa ja halpaa.

Esitutkinnassa huomioitavaa

Esitutkinnalla selvitetään rikoksella aiheutettu vahinko ja saavutettu rikoshyöty. Esitutkinnan yleiset periaatteet, tavoitteet ja oikeusturva on säädetty esitutkintalain 5-12 §:ssä. Esitutkinnassa tärkeää on objektivisuusperiaate. Yhdenvertainen kohtelu eli seikat epäillyn puolesta ja vastaan on otettava huomioon.
Toinen tärkeä asia on tutkijan ennakkoluulottomuus. Esitutkintalain keskeinen asia on syyttömyysolettama. Esitutkinta on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. On vältettävä leimaavien lausuntojen antamista.
Hienotunteisuusperiaatteeseen (ETL 8.2 §) kuuluu se, että toimitaan niin, ettei ketään aiheettomasti aseteta epäluulon alaiseksi. Esitutkinnassa on noudatettava vähimmän haitan periaatetta eli kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua välttämätöntö enempää.

Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys: Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Suomen perustuslain 21 § määrittelee asian näin:
Oikeusturva. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Syyttäjän puolueettomuusvaatimus

Oikeusjärjestyksessämme omaksuttujen periaatteiden mukaan virkamies ei saa käsitellä asiaa, johon nähden hän on esteellinen.
Syyttäjiin kohdistuvia esteelisyysasioita ei Suomessa ole käsitelty pääasiassa siitä syystä, että syyttäjäpiireissä on ollut vain yksi syyttäjä. Syyttäjän esteettömyys on kuitenkin ehdoton prosessin edellytys.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnön (LAVM 20/1996 vp ) mukaan "esteellisyysperustetta ei yksilöidä siinä määrin, että hän on esteellinen käsittelemään asiaa. Siksi tarvitaan yleissäännös tilanteisiin, joissa puolueettomuuden voidaan objektiivisesti arvioida katsoa vaarantuvan. Arvioinnissa on harkittava, minkälainen suhde syyttäjällä on käsiteltävään asiaan, asianosaisiin tai asiassa muutoin esiintyviin henkilöihin".

Yleislausekkeen tarkoituksena on korostaa julkista valtaa edustavan syyttäjän puolueettomuusvaatimusta. Arvioitaessa sitä, onko syyttäjä menettänyt puolueettomuutensa ei lähtökohdaksi oteta syyttäjän tosiasiallista puolueellisuutta, vaan yleinen käsitys siitä, onko olemassa seikkoja, joiden perusteella syyttäjän puolueettomuuden voidaan objektiivisesti katsoa vaarantuneen. (Frände,Dan: Finsk straffprocesrätt I s.128-129).

Syyttäjän esteellisyydestä säädetään yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:ssä. Säännöksen 1 momentin 6) kohdan niin sanotun yleisen esteellisyysperusteen mukaan syyttäjä on esteellinen, jos "muu kuin 1-5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa.

Syyttäjälain 12 §:
1) asianosaisjääviys,
2) intressijääviys,
3) asiamiesjääviys,
4) palvelusuhdenjääviys,
5)edustusjääviys,
6) yleinen esteellisyysperuste, muu kuin 1-5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuuttaan asiassa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa syyttäjänä oli jälleen esteellinen Esa Mustonen ja tutkinnanjohtajana esteellinen Tapani Tasanto, joka jätti kaikki asiat tutkimatta.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/tapani-tasanto-teki-tutkimattajattamisp.html

muun muassa

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Velallisen epärehellisyystuomioni on väärä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Loppulausunnot osoittavat Tapani Tasannon esteellisyyden
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen uudistettuna, koska aikaisemmin korkeimmassa oikeudessa asiakirjat on tulostettu väärin eikä linkkejä ole avattu.
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Uudistan tuomionpurku ja valituslupahakemuksen, koska aikaisemmassa käsittelyssä korkeimmassa oikeudessa asiakirjat on tulostettu väätin eikä linkkejä ole avattu

Tuomionpurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Valvonta-asia osoittaa prosessiin liittyvät henkilöt, joiden toiminta on jätetty tutkimatta ja syytteet nostamatta. Miksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Uudistan kiireelliseksi määräämisen, koska korkeimmassa oikeudessa asiakirjat on tulostettu väärin ja linkit on jätetty avamaatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

Vaadin korkeinta oikeutta kiireellisesti määräämään Roviniemen hovioikeuden päätöksen toimenpidekieltoon sekä vaadin valitukselleni suullista käsittelyä ja samalla kaikkien minua ja yritystoimintaani koskevien oikeuksien päätöksien purkamista.

Kalajoella 05.07.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Rovaniemen hovioikeuden on parannettava omaa toimintaansa, sillä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

tämä osoittaa kiistattomasti Rovaniemen hovioikeuden toiminnan puutteet, jotka ovat aiheuttaneet minulle valtavaa taloudellista vahinkoa.

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Markus Kiiskinen Mika Heinilä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/markus-kiiskinen-mika-heinila.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Miksi en vieläkään ole saanut vastausta asiassa!

Tässä on todistus Rovaniemen hovioikeuden toiminnasta, mikä estää rikollisia joutumasta vastuuseen asioissa ja syyttömät joutuvat kärsimään.
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Tässä esimerkki Rovaniemen hovioikeuden mielestäni kelvottomasta toiminnasta, jolla suositaan rikollisia ja syyttömät joutuvat kärismään.
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/vastaus-diaarinumero-s1185.html

Minä ja monet muut henkilöt ovat joutuneet kärsimään mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä ja valtavia taloudellisia tappioita varatuomari Mikko Kovalaisen toiminnan takia. Katso mikä mies on varatuomari Mikko Kovalainen

Kuka on Mikko Kovalainen?
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/09/ti-13092011.html

Lopputoteamus: Rikostutkinta on tehty vastoin esitutkintalakia ja poliisilakia. Rikostutkinnassa on kiistattomasti todistettu rikollista toimintaa, samoin kuin syytetoiminnassa sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toiminnassa. Siksi asiat on palautettava rikostutkintaan.

Markku Koski on itse tunnsutanut oikeuskäsittelyn kuluessa törkeän petoksen ja todistaja Heino Virta lisäksi on todistanut asian. Molemmat asiat selviävät kuulustelunauhoista sekä toimittamastani asiakirja-aineistosta. Markku Koski ei ryhtynyt yhtiön hallituksen puheenjohtajana asian vaatimiin toimenpiteisiin ja siksi hänen on katsottava olleen mukana törkeässä petoksessa. Muu todistusaineisto todistaa kiistattomasti kuinka hän tiivisti työskenteli ns. saattohoitaja Jouni Remeksen kanssa yrityksen tuhoamiseksi ja toteutti samalla Kera Oy:n tahtoa yrityksen poistamiseksi markkinoilta. Näytöt ovat kiistattomat joten en ole voinut syyllistyä Markku Kosken kunnianloukkaukseen, koska totuus on armoton.

Pyydän, että aineiston linkit avataan, jotta totuus tulee julki.Vaadin kaikkien syytteiden hylkäämistä ja joka tapauksessa perusteellista rikostutkintaa asiossa, jotka on jo KRP siirtänyt apulaisvaltakunnan syyttäjän sijaiselle Mika Illmanille.

Esitän tarkemman korvausvaatimukseni oikeuskäsittelyn kuluessa, mutta sen suuruus tulee olemaan n. 214 miljoonaa euroa.

Kalajoella 17.11.2011Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Rovaniemen hovioikeus
Valtakatu 10-12
96200 Rovaniemo
rovaniemi.ho@oikeus.fi

Tämä on vastaus tähän sähköpostiin:
Hei,

Syyttäjän ja Kosken valitukseenne antamat vastaukset on lähetetty Teille tiedoksi 18.11.2011.
Kirjeessä on varattu Teille mahdollisuus antaa halutessanne lausuma viikon kuluessa oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskien.

Syyttäjän ja Kosken vastausten johdosta ei ole pyydetty Teiltä vastinetta, joten lisäaikaa sellaisen tekemiseen ei voida myöntää.

Terveisin,

Teemu Saukkoriipi
viskaali

Rovaniemen hovioikeus
puh: 029 56 41833
teemu.saukkoriipi@oikeus.fi

Lähettäjä:
Marja-Leena Pitkaniemi/Rovaniemi/HO/OIK/O_M
Vastaanottaja:
Teemu Saukkoriipi/Rovaniemi/HO/OIK/O_M@O_M, Esko Arponen/Rovaniemi/HO/OIK/O_M@O_M
Päivämäärä:
23.11.2011 10:35
Aihe:
Väl: Pyyntö lisäajasta vastiinen tekemiseen

Minä katson, että minulla on oikeus ja suorastaan yhteiskunnallinen velvollisuus antaa vastine Rovaniemen hovioikeudelle OTM,FM Timo Hautamäen vastaukseen 2.11.2011 ja kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon vastaukseen 21.10.2011 asianro R11/952.
Yhteiskunnan edun kannalta on erittäin tärkeää, että henkilöt, joiden on syytä epäillä syyllistyneen rikoksiin, jää teoistaan kiinni ja että he jouttuvat myös vastuuseen niistä. Toisaalta on myös minulle tärkeää todistaa se, että oikeudenpäätökset on saatu aikaan rikosten avulla ja ovat siksi mitättömiä.

Jostain syystä kihlakunnansyyttäjäksi asiassani on vaihtunut Sari Leppäluoto. Hän on kolmas syyttäjä tässä asiassa ja Rovaniemen hovioikeudelle toimittamani aineiston perusteella hänen lausumaansa asiassa on syytä epäillä kiistattomaksi virkarikokseksi ja siksi asia on käsiteltävä oikeudessa tai saatettava valtiosyyttäjä Mika Illmanin johtamaan rikostutkintaan.

OTM, FM Timo Hautamäki toteaa vastauksessaan, ettei Aho ole valituksessaan kyennyt tuomaan esiin mitään sellaista asiaan vaikuttavaa seikkaa, joka antaisi aihetta arvioida uudelleen käräjäoikeuden tuomion syyksi luettavuutta. Hautamäki toteaa vastauksessaan, että Aho on valituksen täysennysosassa viitannut blogikirjoitustensa linkeihin, joita on hän nimennt yhteensä 106 kpl. Jo pelkästään blogikirjoitusten tsikoiden perusteella on täysin selvää, että suuri osa näistä kirjoituksista ei liity millään tavala nyt käsiteltävään asiaan.

Erkki Aho vastaa: Timo Hautamäki osoittaa, ettei hän ole perehtynyt linkkeihin ja ennenkaikkea niiden sisältöön. Hän on lukenut vain otsikot ja jättänyt linkit avaamatta kuten ovat tehneet tutkija Jyrki Rajaniemi, tutkinanjohtaja johtaja Jonny Paananen sekä kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen ja käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck. Kihlakunnansyyttäjä Kati Alkula totesi jo käräjäoikeuden istunossa, ettei hän ole nähnyt eistutkinnan aineistoa mutta pystyy syyttämään ilman sitäkin.
Olen pyytänyt ja saanut Rovaniemen hovioikeudelta poliisin ja syyttäjän sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden aineiston . Olen merkinnyt aineistoon tehdyt virheet ja palauttanut aineiston takaisin Rovaniemen hovioikeuteen todistusainistoksi.
Koska tutkija, tutkinnanjohtaja ja kihlakunnansyyttäjä eivät ole ottaneet todistusaineistoa vastaan ja käräjäoikeuden tuomarikin valitsi todistusaineistostani haluamansa aineiston, ja sitäkin vain nimeksi, niin katson, ettei Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden oikeudenkäynti täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita ja on siksi Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja Suomen lain vastainen. On lisäksi huomioitava, että Timo Hautamäki oli minulla aikaisemmin avustajana ja on siksi tarkasti tietoinen Markku Kosken toimista ja roolista tässä prosessissa ja lisäksi hän on toiminut ennen talonrakennusalalla ja tietää siksi tarkasti myös alan problematiikan.

Hautamäki kirjoittaa vastauksessaan nän: Oikeuden puheenjohtajan esteellisyydest Aho ei ole kyennyt esittämään mitään lakiin perustuvaa syytä eikä varsinaisesti mitään yksilöityjä perusteita, miten ja millä tavalla puheenjohtaja Heikki Sneck olisi ollut esteellinen käsittelemään nyt käsille olevaa asiaa.
Erkki Aho vastaa: Olen jo esittänyt Rovaniemen hovioikeudelle ne asiakirjat, jotka todistavat käräjätuomari Heikki Sneckin esteellisyyden. Nämä asiakirjat olivat esillä myös Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, mutta Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on jättänyt nämä asiakirjat toimimatta Rovaniemen hovioikudella. Käräjätuomari Heikki Sneckin esitteellisyys samoinkuin kihlakunnansyyttäjä Esa Mustosen esteellisyys näkyy muun muassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle esittämässäni oikeudenkäyntiväitteessä. Tämä asiakirja monistettiin myös Timo Hautamäelle oikeudenistunossa LINKKEJÄ AVAAMATTA. Linkkien takana oli todistusaineisto, jota käräjätuomari ei halunnut nähdä, koska se olisi paljastanut niin käräjätuoamri Heikki Sneckin kuin ennenkaikkea kihlakunnansyyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden. Linkkien avamatta jättämisen voi todistaa myös minun lisäkseni käräjäoikeuden sihteeri ja kolme lautamiestä.

Hautamäki kirjoittaa: Mikäli Ahon tarkoitus on pitää todisteina hänen esittämiään 106 eri linkkiä, joista on ilmenee sen alla olevan asian nimike, niin näitä ei tule pitää kirjallisina todisteina, eikä siten niillä ole kirjallisen todisteen merkitystä.
Erkki Aho vastaa: Tässä asiassa olen Timo Hautamen kanssa samaan mieltä. Avaamattomat linkit eivät ole todistusaineistoja vaan linkit avamaalla avautuvat skannutut asiakirja ja juridinen argumentointi ovat asian todistusaineistoja. Nyt on käynyt kiistattomasti selväksi, että linkkejä ei ole avattu myöskään vastapuolen asianajan toimesta, vaan on tehty pääteltemiä linkkien otsikoiden perusteella.
Hautamäki unohtaa kertoa, että käräjätuomari Heikki Sneck kieltäyi vastaanottamasta kirjallista todistusaineistoa asiassa, koska sitä oli niin paljon. Todistusaineiston paljous ei ole, eikä voi olla este oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin saamiselle. On lisäksi huomattava, että kääräjätuoamri Heikki Sneck oli saanut aineistot myös sähköpostitse ja kiistattomasti oli tietoinen siitä, että aikaisemmat kunnianloukkaustuomiot olivat perustuneet esteellisen tutkijan, esteellisen tutkinnanjohtajan ja esteellisen syyttäjän toimintaan sekä Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuksen vastaiseen toimintaan, kun en saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Asiasta on kolmen oikeutta seuranneen todistajan valaehtoinen todistus ja lisäksi käräjäoikeuden kuulustelunauhat todistavat asian. Nauhat ovat myös Rovaniemen hovioikeuden käytettävissä todistusaineistona. Raahen oikeuenkäynnistä niin käräjätuomari Jyrki Määttä, kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen kuin vastapuoli Mikko Kovalainen antoivat väärän lausuman Rovaneimen hovioikeudelle. Nämä lausumat ovat Rovaniemen hovioikeuden käytössä.

Hautamäki kirjoittaa, että Aho väittää edelleenkin olevan kiistattoman selvää, että Koski on ollut keskeisessä asemassa PR-Talojen rikosvyyhdessä, mutta ei mitenkään konkreettisella ja yksiselitteisellä tavalla selvitä, miten Koski on Ahon väittämiin rikoksiin syyllistynyt.

Erkki Aho vastaa: Markku Koski tunnusti oikeudenistunnossa törkeän petoksen. Hän kertoi, että on totta, että hän on sanonut,että Kera Oy:n taholta on voimakkaasti moitittu häntä, että hän on mennyt mukaan PR-Teollisuus Oy:öön ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi. Ravintola illan jälkeen Arponen oli luvannut pelastaa Markku Kosken sanomalla: ”Kuule Markku, kyllä minä sinut pelastan”. Heino Virta todisti Ylivieskan käräjäoikeuden istunnossa, että Markku Koski oli kertonut tuon asian kesäkuussa PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kokouksen yhteydessä. Saman asian voi todistaa Virran ja minun lisäkseni Pentti Arhippainen ja Tapani Kääntä. Tämä on nyt erittäin tärkeä asia, että Markku Koski tunnusti törkeän petoksen.

Koska minun ei ole rikostutkinnassa eikä oikeuskäsittelyssä annettu kertoa tai sitä ei ole mitenkään niissä huomioitu, niin kerron ja todistan nyt tämän törkeän petoksen ja miten Markku Koski liittyy tähän törkeään petokseen. Asia käy selville avaamalla blogini linkit ja tai lukemalla kirjani Olet maamme Armahin Suomenmaa, jossa on esitetty myös asiakirjat asiasta. Olen toimittanut Rovaneimen hovioikeudelle selostuksen, mitä milläkin todisteella todistetaan. Tätä aienistoa tutkija, tutkinanjohtaja ja kihlakunnansyyttäjä ei ole ottanut vastaan. Poliisille, syyttäjälle ja oikeuskäsittelyyn toimittamaani DVD-tallennetta, jossa esitetään rikokset, asiakirjat ja todistusainesto on aina jätetty joka instanssissa käsitelemättä. On täysin selvää, ettei tällainen oikeudenkäynti ja oikeudenkäyttö ole oikeudenmukaista.

Toimintan edelläolevan aineiston lisäksi todistusaineistoksi
1. Salaiseksi julistettu SSP-sopimus 21.10.1993
2. Valtioneuvoston pöytökirjan 102/1993 22.10.1993 Tämä pöytäkirja todistaa sen, että valtio oli mukana SSP-sopimuksessa
3. Valtiovarainministeriön muistion 22.10.1993 ( Erityisesti on huomioitava muistion sivun 17 toimialarationalisointi, johon myös valtion sitoutui)
4. Kera Oy:ssä perustettiin ns ruumiinpesuryhmä. Todisteena tästä asiasta on Helsingin Sanomien lehtileike
5. RTS-toimialaraportti-97 talopakettimarkkinat osoittaa selvästi talopakettimarkkinoiden ylikpasiteetin.
6. Juridinen argumentointi asioille
7. Kihlakunnan nimismiehen Kaarlo Similän väärä lausunto oikeudelle
8. Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustosen väärä lausunto oikeudelle
9. Valtionkonttorille esittämäni lasku, joka korkeineen tällä hetkellä lienee noin 214 miljoonaa euroa. Ajan puutteen takia en ole ehtinyt ajantasaistaa laskelmaa.
10. Vaatimukseni on oikeudenkäyntikulujen korvaaminen niin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kuin Rovaneimen hovioikeuden osalta. Lisäksi vaadin, että asiat saatetaan uudellen rikostutkintaan kaikilta esittämiltäni osin.


Vaadin kulukorvauksena matkojen korvausta Kalajoki-Ylivieska-Kalajoki, yhteensä 80 km
Vaadin asian johdosta tehdyn työn korvaaamista kohtuullisessa määrin. En ole laskenut tunteja ja käytettyä aikaa tämän asian johdosta.

Kokonaisuutena olen käyttänyt asian selvittämiseen n. 16,5 vuotta. Se merkitsee yli 6000 vuorokautta ja tunteja olen käytetty yli 144 000 tuntia, sillä asiat ovat olleet mielessäni kaiken aikaa.

Tämä asia on asiassa vain pieni sivujuonne kokonaisuudessa, mutta tämä oikeudenkäynti saattaa tuoda ratakaisun koko laajaan rikosvyyhteen. Minä jätän Rovanimen hovioikeuden harkittavaksi mikä on kohtuullinen korvaus tässä asiassa.

Kalajoella

25.11.2011

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html