sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Rikosylikomisario Markus KiiskinenOlen huolissani rikostutkintojen viivästymisestä. Kun tein rikosilmoituksen itsestäni velallisen epärehellisyydestä, niin tein sen ensin poliisille. Koska poliisi jätti asian tutkimatta, niin tein rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjävirastolle, joka määräsi rikostutkijaksi Kajaanin poliisin Tuukkasen. Kun rikostutkinta oli mielestäni varsin hidasta, niin tiedustelin Kajaanin poliisilta miksi rikostutkinta viivästyy. Kajaanin poliisi Tuukkanen ilmoitti minulle, että rikostutkijana on Oulun poliisi Markus Kiiskinen. Olen nyt huolissani rikostutkintojen viivästymisestä, koska rikostutkintapyynnän tekemisestä on kulunut jo yli puoli vuotta.

 Suomen perustuslain 21 §:n mukaan Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla."

Minä olen pyytänyt tutkimaan sen, että olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, kun olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajoki-näyttelyn, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Näyttelyä on lisäksi täydennetty valokuvanäyttelyllä. Näistä linkeistä selviää mikä on Kalajoki-näyttely.
Tervetuloa tutustumaan Kalajoki-näyttelyyn.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttelyssä on esillä näyttelykansiot, joissa on kerrotu miten Kalajoki-näyttely on syntynyt.

Kalajoki-näyttelyn synty

Lisäksi Kalajoki-näyttelyssä on toimistoni seinällä kopiot todistusaineistosta, jotka todistavat syyttömyyteni kaikkiin niihin rikoksiin, josta minut on tuomittu.

Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeudessa on kaikki nämä todistusaineistot

Keskeinen todistusaineisto löytyy myös tästä linkistä

Pyydän tutkimaan myös sen, että onko kihlakunnan ulosottoviranomaiset toimineet rikollisesti, kun minä olen koko ajan vastustustanut ulosottoa, mutta kihlakunnan ulosottomies ei ole mitenkään huomionut vastustustani vaan on jatkuvasti ulosmitannut eläkkeestäni rahaa rikollisesti aikaansaatujen oikeudenpäätösten perusteella. Onko ulosottomies syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen, koska ei ole perinyt minulta ulosotossa Kalajoki-näyttelyn omaisuuta, vaikka olen sen kihlakunnan ulosottomiehelle lukuisia kertoja ilmoittanut?

Huom. Laillisuusvalvojan mukaan lähetyt linkit on avattava ja tulostettava.

Kalajoella 11.12.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 vuoden ajan
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

torstai 8. joulukuuta 2016

Rikostutkintapyyntö kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäen toiminnasta


Pyydän tutkmaan onko Lapin kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistynyt rikokseen tehdessään päätöksen 5800/S/2270/15. Päätöksen mukaan entinen tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ei olisi syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen.

Juhani Mäen käytössä ollut todistusaineisto kiistattomasti osoittaa, että Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta. Rikoksiin syyllistyneet ovat tunnustaneet tekonsa.
Asia näkyy esimerkiksi tästä todistusaienistosta

Kalajoki-näyttelyn synty

Tämä todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa, mikä suurimmalta osalta oli asiakirjoineen kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäen käytössä

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki on tehnyt tutkinnan vastoin lakia. Minua ei ole kuultu eikä minulle ole annettu mahdollisuutta antaa loppulausuntoa asiassa.

Toimitan tutkijalle/tutkinnanjohtajalle todistusaineiston asiassa heti kun minulle ilmoitetaan kuka on tutkija/tutkinnanjohtaja.
Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 08.12.2016
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI

puh. 044-3025948

torstai 1. joulukuuta 2016

Rikosylikomisario Paula Viitasaari

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, December 1, 2016 5:00 PM
Subject: Re: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Rikosylikomisario Paula Viitasaari,

Toimintanne on käsittämätöntä. Te pyydätte minua kääntymään kihlakunnansyytäjä Juhani Mäen puoleen, jota on tutkinnanjohtajana syytä epäillä virkarikoksesta, koska hän on jättänyt rikokset tutkimatta ja syyttämättä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Pitäisikö minun kääntyä nyt rikoksista epäillyn puoleen? HALLOO? ONKO KAIKKI KOTONA?
Eikö Teitä ole nyt syytä epäillä virkarikoksesta, koska varmasti tiedätte, että asiassani rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Yksi pääsyyllisistä on syyttäjä Sulo Heiskari. Hän toiminut esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan. Hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi kauppakirjoihin, joista käydyissä oikeudenkäynneissä hän toiminut syyttäjänä? ETTEKÖ TUNNE LAKIA? Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja kauppakirjan allekirjoittaja todistaa ettei ole koskaan kaupanvahvistajaa nähnytkään ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.  Kaupat purettiin. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä antaa väärän lausuman oikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja ja hän tunnustaa asian KRP:lle. Lisäksi entinen asianajaja, nykyinen varatuomari oli paikalla velkojain kokouksessa, kun todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Paikalla oli syyttäjä Sulo Heiskarin lisäksi asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat meiltä, koska hänen mielestään konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. MENEEKÖ JAKELUUN?
MIKÄ SAATANA SIINÄ ON ETTÄ SUOMESSA EI SAA OIKEUTTA? EIKÖ OLE PÄIVÄN SELVÄÄ, ETTÄ POLIISIT OVAT SYYLLISTYNEET VIRKAVELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖMISEEN, KUN OVAT JÄTTÄNNEET RIKOKSET TUTKIMATTA? EIKÖ KYSYMYKSESSÄ OLE NIMENOMAAN POLIISIRIKOKSET, JOTKA KUULUVAT VASTUUALUEESEENNE?

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
044-3025948

Sent: Thursday, December 1, 2016 2:29 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Vastaus 1.12.2016 Erkki Aholle,
Lapin syyttäjänviraston Juhani Mäki vastaa kysymykseenne tutkinnanjohtajan vaihtamisesta.

Poliisirikosten käsittely-yksikössä käsitellään vain poliisien tekemäksi epäiltyjä juttuja.
Muut purkuvaatimukset on osoitettava oikeuden päätöksien mukaisesti oikeille tahoille.
Virastossamme on käytössä ainoastaan kirjallinen menettely.
Poliisirikosten käsittely-yksikössä ei ole avoimena juttuna asiaanne, joten emme tarvitse tänne todistusaineistoanne.

Terveisin
Paula Viitasaari
Rikosylikonstaapeli

Valtakunnansyyttäjänvirasto
Poliisirikosten käsittely-yksikkö
Albertinkatu 25 A, PL 333
00181 Helsinki

p. 029 562 0815
gsm 050 456 1177
fax 029 562 0888
paula.viitasaari@oikeus.fi

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 1. joulukuuta 2016 13:07
Vastaanottaja: VKSV Tutkinta
Aihe: Fw: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Valtakunnansyyttäjävirasto Tutkinta
Olen nyt saanut takaisin aineiston Lapin syyttäjältä. Nyt olen odottanut vastausta pyyntööni tutkinnanjohtajan vaihtamisesta. Koska vastausta ei ole tullut niin esitän, että tulen itse valtakunnansyyttäjävirastoon Teille sopivana aikana ja tuon todistusaineiston mukanani ja käydään asiat läpi niin, että saadaan aikaan sellainen aineisto, jolla korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden väärät päätökset. Sen jälkeen minä voin käynnistää vahingonkorvausneuvottelut valtionkonttorin kanssa. Pyydän vastausta mahdollisimman pian eli n. viikon kuluessa.
Kalajoella 01.12.2016
Erkki Aho, kaupunginvaltuutettu
Lanklantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, November 24, 2016 4:39 PM
Subject: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki/valtakunnansyyttäjävirasto
Pyydän Teitä palauttamaan kaiken lähettämäni todistusaineiston tekemistäni rikostutkintapyynnöistä. En ole tyytyväinen toimintaanne ja siksi vaadin asioissa uutta tutkinnanjohtajaa. Katson, että olen riittävän selkeästi osoittanut asioissa rikokset ja minun on perustelu syy epäillä Teitä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Tässä on todistusaineisto selostettuna

Tapahtumien taustat ja todistusaineisto

Katson, että kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistyy rikollisen suojeluun. Kysymyksessä ovat
1.      kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
2.      asianajaja Antti Latola
3.      asianajaja Hannu Maskonen ( kuollut pudotessaan parvekkeelta)
4.      varatuomari Paavo M. Petäjä, joka on tunnustanut rikoksensa
5.      varatuomari, entinen asianajaja Asko Keränen, joka on tunnustanut tekonsa
+ lukuisa määrä valtion virkamiehiä poliiseja, syyttäjiä, oikeuden tuomareita, laillisuusvalvojia.
Kalajoella 24.11.2016
Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu