maanantai 29. huhtikuuta 2013

Vastakanteen täydennys
Keskipohjanmaan-lehti on julkaissut 28.04.2013 uutisen, mikä voidaan katsoa vastakanteen S12/8495 hyväksymiseksi.

Katso vastakanne

Kihlakunnanvouti Outi Rantahalvari tietää, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikosten avulla. Katso vastaus kihlakunnanvoudille

Vastaus kihlakunnanvuodille 4756/6610/13I

1) Haetteko muutosta johonkin ulosottomiehen päätökseen tai toimeen? Jos haette, niin mihin päätökseen tai toimeen ja miltä osin? 

Kaikki minun ulosotossa olevat saatavat perustuvat valtion rikolliseen toimintaan. Kysymys ei siis ole siitä, että ulosottomies toimisi ulosottolain vastaisesti, vaan siitä, että kaikki ulosotossa olevat saatavat ovat syntyneet viranomaisten ( poliisin, syyttäjän, oikeuslaitoksen sekä laillisuusvalvonnan) rikollisen toiminnan seurauksena. Ulosottoviranomainen tietää vuoren varmasti tilanteen ja siksi ulosottoviranomaisen on noudatettava asiassa rikoslakia. Rikoslakin 15 luvun
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.

11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.VAI
2) Kohdistuuko tyytymättömyytenne ulosottoperinnässä olevien saatavien täytäntöönpanoperusteisiin?

Kuten kohdan 1 vastauksesta käy ilmi niin tyytymättömyyteni perustuu saatavan täytäntöönpanoperusteisiin, sillä rikollisilla aikaansaatu oikeuden päätös on mitätön. Asiat käyvät kiistattomasti ilmi selvityksestäni eli vastakanteestani Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle. Minulla on ja pitää olla oikeus saada asiat oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn. Perustelut ovat tässä

Vastaus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/02/vastaus-ylivieska-raahen-karajaoikeuteen.htmlVastine oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/02/vastine-oikeuskanslerille.htmlValtiopetos – kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/02/valtiopetos-kantelu-oikeuskansleri.html
Todisteena korkeimman oikeuden päätökset 07.02.2013 diaarinumero H2011/154 Nro 0228 ja diaarinumero H2011/247 Nro 0229 sekä valtakunnansyyttäjäviraston päätös 08.02.2013 Dnro 45/21/13Tämän takia vaadin suullista kässittelyä, valmisteluistuntoa, videotykin käyttömahdollisuutta, tietokoneen käyttöä oikeudenistunnossa, oikeudenistunnon videotallennusta. Vain tällainen oikeudenkäynti takaa lain- ja oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn asiassa.


Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu Kalajoki
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
gsm 044-3025948


Ylläoleva vastaus on tähän sähköpostiin:
From: raahe.uo@oikeus.fi
Sent: Wednesday, March 13, 2013 1:55 PM
To: E.Ahoky@Kotinet.Com
Subject: Vl: KUULEMISKIRJE
RAAHEN SEUDUN ULOSOTTOVIRASTO 
KUULEMISKIRJE 


PL 27, Kummatinkatu 6 


92150 RAAHE 
13.03.2013 
4756/6610/13I 


Puhelin Vaihde 029 562 8111, Telekopio 029 562 8140 
Sähköposti 
Sähköposti raahe.uo@oikeus.fi 
Erkki AhoE.Ahoky@Kotinet.Com 


Lankilantie 25 B 5 


85100 KALAJOKI 


Viite: Sähköpostiviestinne 07.03.2013 


ULOSOTTOPERINNÄSSÄ OLEVIEN SAATAVIEN SAATTAMINEN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI

Olette toimittaneet Raahen seudun ulosottovirastolle sähköpostiviestin, jossa olette pyytäneet Teille 01.03.2013 päivätyssä määräaikaisilmoituksessa ilmoitettujen, ulosottoperinnässä olevien saatavien siirtämistä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Pyytäisin Teitä täydentämään pyyntöänne ja ilmoittamaan:

1) Haetteko muutosta johonkin ulosottomiehen päätökseen tai toimeen? Jos haette, niin mihin päätökseen tai toimeen ja miltä osin?
VAI
2) Kohdistuuko tyytymättömyytenne ulosottoperinnässä olevien saatavien täytäntöönpanoperusteisiin?


Outi Rantahalvari 


Kihlakunnanvouti

Katson, että on tullut kiistattomasti todistettua, että kihlakunnanvouti Outi Rantahalvari on tietoinen siitä, että kaikki ulosotossaolevat saatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja siten perintäkelvottomia. Tästä huolimatta hän antaa kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkisen peritäväksi ko. rikollisesti aikaansaatuja saatavia. Katson, että kihlakunnanvouti ja ulosottomies syyllistyvät toiminnallaan rikolliseen toimintaan, mikä on käsiteltävä tämän jutun yhteydessä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ja vaadin heille Suomen lain mukaista rangaistusta. Tekoa ei lievennä se, että korkein oikeus ei ole vielä ehtinyt purkaa oikeuksien vääriä päätöksiä. Suomen perustuslaki takaa kansalaisille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, mutta Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on estänyt jo 18 vuoden ajan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asioissani. Perustuslain etusija ohittaa tavallisen lain eli järkeä saa käyttää, vaikka korkeimman oikeuden purkupäätästä ei ole vielä saatukaan aikaan.
Tässä Keskipohjanmaan juttu ja pdf-tiedostot
ALOITUSSIVUN INGRESSI:


ERKKI VASTAAN MAAILMA

Kiistelty persoona? Aivan varmasti.
Erikoinen ihminen? Ilman muuta.
Oikeuslaitoksen ja poliisin päähänpotkima? Omasta mielestään ehdottomasti.
Oikeustaistelija? Ja kyllä. Kohta 18 vuoden ajan.
Periksiantaminen? Ei kuulu sanavarastoon.
Kuka? Erkki Aho.
SISÄAUKEAMA

Sanotaan heti alkuun suoraan. Jossain vaiheessa tuli toisenlaisiakin ajatuksia mieleen.
Olikohan kuitenkaan niin loistava idea yrittää pureutua tähän yhden miehen sotaan. Nimittäin jos olisi perehtynyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti perusteellisesti käsillä olevaan aineistoon, mikään järjellinen työaika ei olisi riittänyt. Ylipäätään aika.
Miljoonien merkkien blogipäivitykset ja tuhansien sivujen dokumentit olisi pitänyt kahlata läpi, jotta olisi hyvin omintunnoin voinut sanoa harrastaneensa tutkivaa journalismia.
Toinen juttu, olisiko urakan jälkeen silmien edessä kimmeltänyt vastaansanomaton Totuus.
Ehkä. Ehkä ei. Riippuu keneltä kysyy. Jollekin musta on musta, toiselle se on valkoinen. Ja päinvastoin.
Erkki Aho puhuu nyt omassa asiassaan. Järjestelmä – suomalainen oikeuslaitos ja poliisi – on sen tehnyt Ahon asiassa jo monen monituista kertaa.
Jos Aholta kysyy, niin aina väärin.

Mikä on saanut kuukauden kuluttua (27.5.) 63 vuotta täyttävän miehen taistelemaan kohdakkoin jo 18 vuotta suomalaista oikeuslaitosta, syyttäjiä, poliisia, asianajajia – järjestelmää – vastaan? Järjestelmä on takonut Erkki Ahon kanveesiin vuosien saatossa lukemattomia kertoja. On tuomioita törkeistä kunnianloukkauksista, velallisen epärehellisyydestä, on julistettu henkilökohtaiseen konkurssiin...
Ihan sama. Jos väritystä sallitaan, niin Erkki Ahon ylitse voi ajaa tavarajunalla ja vielä varmistaa homma pakittamalla. Pölyn hälvettyä Aho kohottaa silmälasejaan, oikaisee jakauksena, nousee ylös – ja jatkaa.
Vaikka...
– Kyllähän aina välissä tulee semmoista tunnetta kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan. Mutta periksi ei anneta. Yhdellä oikeudenmukaisella oikeudenkäynnillä kaikki selviäisi. Sitähän minä olen pyytänyt koko ajan.
Oikeastaan tähän pelkistyy tämän rauhallisella – voi sanoa hyvällä radioäänellä – puhuvan miehen tarinan ydin. Periksi ei anneta. Ei ikinä eikä koskaan.
Vapunaattona umpeutuu Korkeimman oikeuden (KKO) asettama takaraja Erkki Aholle. Siihen mennessä hänen on pitänyt toimittaa kaikki aineisto maan ylimmälle oikeusistuimelle, jotta tämä pystyy harkitsemaan Ahon vaatimuksia. Paremminkin vaatimusta. Se on hyvin yksinkertainen.
– Haen kaikki minuun kohdistuneita tuomioita purettavaksi.
Näin hän pelkistää vaatimuksensa yhdessä – monista – sähköpostiviesteistään:
En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 18 vuoteen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota todistusaineistoa vastaan ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan, vaikka rikoksiin syyllistyneet ovat tunnustaneet tekonsa... Edellytän, että oikeuskansleri valvoo, että korkein oikeus noudattaa Suomen lakia ja purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset. Vaadin, että oikeuskansleri vastaa siitä, että todelliset rikolliset joutuvat oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista ja minulle korvataan valtavat taloudelliset vahingot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset korkoineen ilman aiheetonta viivytystä...
Sanomattakin on selvää, että muutoksenhakumahdollisuuksia Aho on käyttänyt tappiin saakka. Nyt ollaan viimeisellä rannalla. Ja se materiaali on totta kai toimitettu. Aikapäiviä sitten.
– KKO on ainoa paikka, jossa tuomioni voidaan purkaa.
Uskotko, että näin tapahtuu?
– Sitä ei tehdä yhtään, mikä ratkaisu tulee olemaan. Eihän Suomessa voi luottaa oikeuslaitokseen.
Mutta kyllähän Suomea toki yleisesti pidetään oikeusvaltiona?
– Eivät kaikki ole sitä mieltä. Kyllä se on virhekuva. Suomea ei voi sanoa eturivin oikeusvaltioksi. Laillisuusvalvonta (eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri) esimerkiksi on meillä täysin pelleorganisaatio. Sillä on hyvin vähän lain kanssa tekemistä.
Aho tietysti perustaa ankarat näkemyksensä omiin kokemuksiinsa. Ne ovat voittopuolisesti – oikeastaan aivan täysin – kielteisiä.
Mistä oikeastaan on kyse? Kuten sanottu, koko Erkki Aho vastaan maailma -oikeusjutun avaamiseen ei paperille painetun median tila riitä. Koetetaan kuitenkin pelkistää ja maalata ns. iso kuva.
Vaan maltetaan hieman. Katsotaan mistä tämä merkillinen mies oikein on kotoisin.

Alapäästä. Pelkistetysti sanoen. Huonolla huumorilla voisi kuitata, että niinhän me kaikki. Vaan Erkki Aho viittakin nyt Kalajokeen jo 40 vuotta kuuluneeseen Raution Alapäähän.
Ollaan Kalajoen Lankilantiellä Ahojen rivitalohuoneiston piskuisessa työhuoneessa. Kirjahyllyt vuoraavat kahta seinää, kirjoituspöydällä on läppäri ja lattialla monta pahvilaatikollista paperia. Aho alkaa kerrata elämäntarinaansa ja "kuvittaa" sitä hyllystä ottamillaan valokuva-albumeilla.
– Saunassa olen syntynyt. Meitä oli neljä veljestä. Isällä ja äidillä oli kummallakin 13 sisarusta.
Serkkutapaamisissa on siis ollut mukavasti porukkaa...
60-luvun puolessa välissä piskuiset Alavieska ja Rautio olivat yhdistäneet voimansa ja perustaneet Alavieskan–Raution kunnallisen keskikoulun. Sitä kävi teinipoika Erkki Ahokin. Kirjoitti sitten ylioppilaaksi Kalajoen lukiosta.
Kokkolan kauppaoppilaitoksesta tulivat yo-merkonomin paperit. Sen jälkeen nuoresta Ahosta tuli osuuskauppamies. SOK:n liikkeenjohdollinen kenttäkoulutus ja sen päälle saman firman tavaratalokoulutus. Sen jälkeen osuuskaupan hommissa Imatralla ja Joensuussa.
– Sitten vaimolla (Alavieskan Käännänkylältä kotoisin oleva Eila) alkoi olla koti-ikävä ja piti ryhtyä katselemaan töitä täältä.
Ennen Kalajoen osuuskaupan markkinointipäällikön (1981–1983) hommia meni tosin ensin pari vuotta Pudasjärven osuuskaupan palveluksessa.
80-luvun alussa Erkki ja Eila Aho olivat siis palanneet kotikonnuilleen. Perhekin oli kasvanut kolmella tyttärellä (Marjaana s. 1974, Katariina s. 1976 ja Merja s. 1980).
Tavallaan vuosi 1983 oli käännekohta Ahon elämässä. Seuraavien vuosien kokemukset Kalajoen Hiekkasärkkien Leiribaarin johtamisesta saivat hänet asettumaan vuonna 1988 kuntavaaliehdokkaaksi.
Vaan ei vielä politiikkaan, vaan 1980-luvun puolen väliin Hiekkasärkille ja siihen Leiribaariin.
– Se oli kunnan omistama kiinteistö, jossa olin yrittäjänä ja maksoin siitä aika kovaa vuokraa. Kun anoin laajennusta, siihen ei suostuttu. Oli laskettu, että rikastuisin laajennuksella 245 000 markkaa. Sen vuoksi sitä ei annettu tehdä.
Joku tuolloin Kalajoella poliittisena päättäjänä toiminut voi olla Ahon tulkinnasta toista mieltä. Varmasti onkin.
Aho kehuu vuolaasti Leiribaarin henkilökuntaa, jonka kanssa sovittiin asiakkaiden palvelemisesta loppuun saakka. Kelloon katsomatta. Joustavuus palkittiin sitten kesän jälkeen koko porukan (Leiribaarissa oli kesäsesongin aikana enimmillään 30 työntekijää) yhteisillä matkoilla.
Viisi vuotta Leiribaarin pitäminen kesti. Eikä se tietenkään ollut Ahon päätyö. Hiekkasärkkien kesä on kiivas, mutta lyhyt. Vuodesta 1983 aina 90-luvun puoleen väliin saakka Aho toimi Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opettajana. Vuosina 1988–89 oppilaitoksen yhteyteen perustetun Pohjois-Suomen toimitusjohtajakoulun vetäjänä.
Leiribaarin pitäminen. Se loppui vuonna 1988. Sen vuoksi, että...
– Se loppui siihen, että kunta ei enää vuokrannut Leiribaaria, koska Hiekkasärkät Oy:llä meni niin huonosti. Ne tavallaan ryöstivät sen... tai ... siis siirsivät sen Hiekkasärkät Oy:lle.
Se pikkuisen korpesi. Ylipäätään alkoi mietityttää kunnan iso rooli matkailubisneksessä. Siihen piti päästä vaikuttamaan.

Syksy 1988. Kuntavaalit. Kalajoen valtapuolue Suomen Keskustan ehdokaslistalle ilmestyi uusi nimi. 111 äänestäjän mielestä Erkki Ahon piti päästä päättämään valtuustossa Kalajoen asioista. Äänimäärä oli noiden vaalien neljänneksi suurin.
Miksi halusit lähteä kunnallispolitiikkaan?
– Nämä matkailuasiat siinä olivat suurimpana syynä. Kaikki yrittäjät olivat pettyneitä siihen, että kunnan rooli oli niin hallitseva. Ei otettu huomioon ketään muita. Ajattelin, että pitää saada rehellisyyttä kuvioihin mukaan.
Sitä rataa on sitten jatkunut kuusissa peräkkäisissä kuntavaaleissa. Vuonna 1992 Aho oli 128 äänellä ääniharavalistalla samalla neljännellä sijalla. Neljä vuotta myöhemmin 243 ääntä tarkoitti Kalajoen äänikuninkaan titteliä. Vuonna 2000 puolue oli vaihtunut Suomen Kristilliseksi Liitoksi (SKL muutti seuraavana keväänä nimensä Suomen Kristillisdemokraateiksi), jonka listoilta sitoutumaton Aho keräsi taas Kalajoen suurimman äänisaaliin (216).
Vuonna 2004 lähinnä koulukiistojen ryydittämänä syntynyt Pro Kalajoki miehitti äänitilaston kaksi ensimmäistä sijaa, Jorma Untinen oli ykkönen (307 ääntä) ja Aho kakkonen (199 ääntä). Pro Kalajoen listoilla jatkanut Aho sai syksyn 2008 vaaleissa 105 ääntä (kuudenneksi eniten). Viime syksynä puolue oli vaihtunut perussuomalaisiin, joiden listoilta Aho keräsi 99 ääntä (16:nneksi eniten, kun valtuustoon valittiin 35).
Numerot kertovat, että Erkki Ahon kannatus on pikkuhiljaa pienentynyt. Toisaalta ovat puolueet ja taustaryhmittymätkin vaihtuneet. Yhtä lailla numerot kertovat, että Aho on ollut kaksi kertaa Kalajoen äänikuningas ja kuusi kertaa seitsemästä yrityksestä kuuden eniten ääniä saaneiden joukossa. Aika moni kalajokinen äänestäjä on siis tähän mieheen vuosien saatossa luottanut.
Nyt on siis käynnistynyt seitsemäs valtuuskausi, joka kuulemma saa jäädä viimeiseksi. Pelkistetysti perusteena on ikä ja terveys.
Erittäin aktiivinen ja asioihin perehtyvä kuntapoliitikko Erkki Aho on ollut. Sitä ei varmaan kukaan voi kiistää. Yhtä varmasti Kalajoelta löytyy kuntapäättäjiä ja virkamiehiä, joiden mielestä Aho on aloitteillaan, valituksillaan ja eriävillä mielipiteillään vain vaikeuttanut asioiden hoitoa. Siinä sivussa pilannut kotikaupunkinsa mainetta.
Niinpä on kysyttävä suoraan: Oletko joukkuepelaaja?
– No, omilla periaatteillani.
Aho näyttää vaalimainoskorttiaan, jossa nuo periaatteet on lueteltu: "avoin, rehellinen, tasapuolinen, oikeudenmukainen..."
Kohta neljännesvuosisadan mittainen ura kuntapäättäjänä on noiden periaatteiden valossa ollut Aholle pettymys. Aika iso.
– Totuuden puhujalla ei ole ystävää, Aho ilmoittaa hieman melodramaattisesti.
Mutta on tosissaan.
– Jos on avoin ja rehellinen, sellainen henkilö ei sovi politiikkaan.
Jos asia käännetään toisinpäin, kuntapolitiikassa nuo arvot eivät siis näkemyksesi ja kokemuksesi mukaan ole vallitsevia?
Aho huokaa...
– Kyllä se suurimmaksi osaksi pitää paikkansa, 80-prosenttisesti.
Vaikka kansanvallassa eletään, niin joidenkin päättäjien – ja tietysti virkamiesten – ääni painaa enemmän kuin muiden.
– Kyllä se näin on, että pari, kolme ihmistä päättää asiat. Muut ovat sitten joo-miehiä. On helpompi olla joo-mies ja päästä kultapossukerhon jäseneksi, kun on samaa mieltä.
Yksi asia lienee täydellisen kiistaton. Erkki Aho ei ole aina ollut samaa mieltä enemmistön kanssa.

Toisaalta ei se kokonaiskuva Kalajoella ole Lankilantien vinkkelistä silti täydellisen synkkä.
– Tietyissä asioissa aletaan olla hyvä tasolla keskustelussa Kalajoella. Talouspuoli ja muut systeemit ovat hyvällä tolalla. Tilanne on toinen sellaisissa asioissa, joissa jonkun henkilökohtainen etu tulee kyseeseen. Silloin otetaan esille asioita, joita ei pitäisi.
Aho viittaa talveen 2005–2006, jolloin hän sai käräjäoikeudessa kahdeksan kuukauden ehdollisen tuomion laittomasta uhkauksesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Tuli kysymyksenalaiseksi, voiko näin raskaan tuomion saanut jatkaa valtuutettuna. Kuntalain 41. pykälä nimittäin sanoo näin: Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan.
Aholta pyydettiin selvitys. Ehkä ei olisi pitänyt, sillä tähän(kin) sotaan hän oli valmis.
– Minähän tein selvityksen. Tässä se on, 1879 sivua. Siellä on kaikki todistusaineisto. Se on julkinen asiakirja, Aho kaivaa banaanilaatikosta jykevän pumaskan.
– Kukaan ei käynyt tätä läpi. Minun olisi pitänyt saada esitellä se valtuustolle, mutta minun ei annettu tehdä sitä. Valitin siitä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), mutta se ei ottanut asiaan kantaa. Yksikään toimittaja ei ole käynyt tarkistamassa tätä. Eikä yksikään päättäjä.
Rehellisyyden ja avoimuuden nimissä todetaan nyt vielä kerran, että ei tuota aineistoa ole sivu sivulta käynyt läpi tämänkään jutun kirjoittaja.
No. Ahohan jatkoi valtuustossa, kun asia raukesi hovioikeuden lainvoimaiseksi jääneellä päätöksellä. Kahdeksan kuukauden ehdollinen vankeustuomio lieveni kolmeksi kuukaudeksi. Sen lisäksi hovi hylkäsi syytteen laittomasta uhkauksesta.
Jonkunlainen vamma tästäkin keissistä Ahon sieluun jäi. Logiikka on yksinkertainen. Omasta mielestään hänet oli ensinnäkin tuomittu väärin perustein ja toiseksi hän ei saanut esitellä valtuustolle todistusaineistoa – siis tätä 1879 sivun kokonaisuutta.
Voisi kuvitella, että kaiken koetun koetun, sanotun ja kirjoitetun jälkeen Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän ja kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin kännykässä Erkki Ahon numero on tallennettu nimellä "Älä vastaa".
Ei kuitenkaan. Keskusteluyhteys on edelleen olemassa?
– Kyllä. Eivät välit sellaiset ole, etteikö voisi keskustella.
Luulisi kuitenkin, että olet saanut poliittisia vihamiehiä?
– Kyllä niitäkin varmasti on... Tai en tiedä, ovatko vihamiehiä, mutta kampittajia.
"Kampittajien" kannalta ongelma on sama kuin fiktiivisellä tavarajunan kuljettajalla. Ahon päälle voi ajaa ja hänet voi kampittaa, mutta aina vain tämä Feeniks-lintu tuntuu räpiköivän siivilleen. Toki saattaa lentää matalalla, mutta lentää kuitenkin.

Jospa sitten mentäisiin itse asiaan.
Alavieskan Puurakenne Oy. Kun piskuisen maalaiskunnan vasemmistolaiset duunarit perustivat vuonna 1973 muutaman sadan metrin päähän paikkakunnan ensimmäisestä talotehtaasta kilpailijan, pilkkakirveet ristivät uuden laitoksen "Punaisten tehtaaksi".
Tuo tehdas kuitenkin nousi aluksi pelkkiä ikkunoita valmistavasta verstaasta laman kynnyksellä 1991 Suomen kolmanneksi suurimmaksi talotehtaaksi. Vielä vuonna 1994 Puurakenne työllisti sata ihmistä ja toimitti kotimaahan ja ulkomaille yhteensä 400 talopakettia.
Vaan lama oli päällä – ja se oli syvä. Marraskuussa 1991 ajauduttiin 14 prosentin pakkodevalvaatioon. Kymmenen kuukautta myöhemmin Suomen valuutasta tuli kelluva. Vaikutus oli valuuttaluottoja ottaneille yrityksille – joukossa Alavieskan Puurakenne – kuin erä Klitshkon veljesten kanssa. Myös hurjilla riskeillä pelannut säästöpankkiryhmä oli henkitoreissaan. Jotain oli tehtävä.
6. toukokuuta vuonna 1992 presidentti Mauno Koivisto järjesti "oikeuspoliittisen keskustelun", jossa Ahon mukaan tehtiin kohtalokas päätös:
Erkki Ahon perusväittämä on tämä:
– "Koiviston konklaavi" pidettiin presidentinlinnassa, johon kutsuttiin KKO:n ja hovioikeuksien jäseniä. Siellä presidentti ohjeisti, kuinka pitää toimia: pankkien piti voittaa oikeudessa. Juuri silloin oikeusjärjestelmä meni ns. vituralleen, kun pankkien piti voittaa. Esko Ahohan oli nuori ja kokematon pääministeri ja oli täysin Koiviston juoksupoika.
Toinen perustavaa laatua oleva virhe tehtiin seuraavana syksynä, kun säästöpankit pilkottiin.
– Esko Aho joutui tekemään tämän salaiseksi julistetun SSP (Suomen Säästöpankki) -sopimuksen (28.10.1992). Siinä sopimuksessa määriteltiin toimialarationalisointi, mikä oli lainvastaista. Siellä on lueteltu toimialat, joilta ylikapasiteetti poistetaan. Pankit tiesivät, että valtion piikkiin voi laittaa ne rahat, joilla yrityksiä ajettiin konkurssiin. 60 000 yritystä menikin nurin.
Alavieskan Puurakenteen rahoittajapankki oli Keski-Pohjan Säästöpankki, joka kuului Ahon mukaan säästöpankkien kehnoimpien lenkkien muodostamaan ns. mustaan tusinaan.
Tosiaan salainen sopimus... Salaiseksi ovat jääneet myös "Koiviston konklaavin" liittyvät asiakirjat. Erkki Aho pyysi niitä itselleen, mutta presidentti Tarja Halonen vastasi hänelle 17. lokakuutta 2005 englanniksi pelkistäen: "yes but no".
Presidentintoimen hoitamisen kannalta välttämättömän luottamuksellisuuden suojaamiseksi mainitut asiakirjat ovat salassa pidettäviä.... tämän johdosta asiakirjapyyntöönne ei suostuta.... tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, koska tasavallan presidentti ei ole...
– Tämän takia olen joutunut käymään oikeustaistelua, kun Halonen meni mukaan Koiviston konklaavin salailuun.

Miten tämä kaikki liittyy Erkki Ahoon. Oleellisesti. Alavieskan Puurakenne Oy ajautui ensin vuonna 1994 yrityssaneeraukseen ja sitten seuraavana vuonna konkurssiin. Siinä vaiheessa lähinnä urheiluyhteyksistä Puurakenteen toimitusjohtaja Tapani Käännän oppimaan tuntenut Erkki Aho kiinnostui.
Aho oli jo 80-luvulla luonut yhteydet Viroon ja järjestellyt sikäläisille urheilijoille opiskelupaikkoja Raahen Porvari- ja Kauppakouluun. Yksi kirkkaimmista tähdistä oli Alavieskan Virin naisten SM-sarjassakin yhden kauden piipahtaneen lentopallojoukkueen syömähammas Ela Lillemaa, joka toimii nykyisin Konekesko Eestin toimitusjohtajana.
Puurakenteen konkurssipesä myytiin toukokuussa 1995 uudelle PR-Teollisuus Oy:lle, jonka myyntipäällikkönä ja toimitusjohtajana Erkki Aho toimi vuosina 1995–96.
Vielä kesällä 1995 näytti hyvältä. PR-Teollisuuden talo voitti Joensuun asuntomessuilla. Laman pohjakin oli saavutettu.
Sitten kaikki menikin Ahon näkökulmasta pieleen. Uusi yhtiö oli ostanut konkurssipesältä sen tilauskannan. Ahon mukaan ostajia petettiin tuossa kaupassa.
– Tilauskannan piti olla 26 miljoonaa markkaa, mutta todellisuudessa se oli 11–12 miljoonaa markkaa. Emme myöskään tienneet, että meiltä salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinteistöt. Lisäksi yrityksen talouspäälliköksi oli Kehitysaluerahaston (Kera) kirjallisen esityksen perusteella palkattu tällainen saattohoitaja, joka pyrki estämään kaikki rahoitukset.
Saattohoitaja?
Aho viittaa sekä "Koiviston konklaaviin" että SSP-sopimukseen. Hän on pomminvarma – ja voi mielestään kantansa aukottomasti todistaa – että Alavieskan Puurakenne ja sen seuraaja yksinkertaisesti kuuluivat toimialalta poistettavien listalle. Puurakenteella oli toki runsaasti velkaa, mutta ei sen tase kilpailijoita heikompi ollut. Ahon mukaan päinvastoin parempi.
Huonosti kuitenkin kävi. Aho ja kumppanit koettivat saada ulkomaista rahoitusta, mutta olivatkin sotkeutumassa rahanpesuun. Lopulta maaliskuussa 1996 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki PR-Teollisuus Oy:n kanssa tekemänsä kaupan. Huhtikuussa nähtiin vielä sellainenkin kiemura, että konkurssipesä haki ostajaansa konkurssiin! Toki sitä ennen kaupat oli siis purettu.
Joka tapauksessa. Toukokuussa 1996 PR-Teollisuus Oy oli konkurssissa. Erkki Aho ei antanut periksi, vaan seuraavaksi Puurakenteen konkurssipesän osti luxemburgilainen International Timber Company (ITC) S.A. Suomeen perustettu ITC Finland Oy aloitti toimintansa 1. lokakuuta 1996. Toimitusjohtajana toimi Erkki Aho. Ei kauan, sillä jo seuraava vuonna ITC Finland Oy ajautui konkurssiin.
Mitä tässä sekavalta vaikuttavassa sopassa – josta edellä vain erittäin tiivis pelkistys – lopulta tapahtui?
Erkki Aho on järkähtämättömän varma näkemyksestään: rikollista toimintaa, johon syyllistyivät niin poliisit, syyttäjät, juristit, konkurssipesien hoitajat... Niin kuin hän on itse kirjoittanut: kyse on suomalaisesta "mafiajärjestelmästä".
Kun kuuntelee Ahoa ja lukee otteita hänen valtavan laajasta blogikirjastoaan, tuntuu kuin viattomia ei tässä jutussa olisi. Ei ainakaan pyyteettömän rehellisiä.

Alavieskan Puurakenne -keissistä tuli Erkko Ahon kohtalo.
Hän on puolustanut vimmaisesti omia näkemyksiään. Tehnyt rikosilmoituksia, kirjoittanut tolkuttomat määrät tekstiä blogiinsa, yhden kirjan (Olet Maamme Armahin Suomenmaa, vuonna 2002) eri oikeusasteiden mielestä loukannut useamman ihmisen kunniaa, kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille, vienyt asiaansa Euroopan ihmisoikeustuomiostuimeen, YK:n ihmisoikeuskomissioon, Kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Jos jossakin vielä sattuu olemaan kivi, jonka kääntäminen voisi auttaa asiaa, niin pomminvarmasti Erkki Aho sen kääntää.
Keittiöpsykologi voisi puhua jo pakkomielteen omaisesta toiminnasta. Ilman muuta tämä yksinäinen ratsastaja on helppo hymähtää omalle momentilleen. Yhdeksi kylähulluksi muiden joukossa.
Kyllä Aho sen itsekin tiedostaa.
– Kyllä varmasti sellaistakin ajattelua on.
Mutta. Kun.
– Järkyttävintä on se, että tietää olevansa täysin syytön.
Oman oikeustaistelun vaikutukset läheisiin surettavat.
– Koko perhepiiri ja sukulaiset ovat joutuneet kärsimään.
Vastapäätä kahvipöydässä istuva Eila-vaimo hymähtää.
– Onhan tässä monenlaista nähty.
Niin kuin esimerkiksi syystalvella 2005, kun virkavalta saapui kahden maijan neljän poliisin voimin hakemaan Erkki Ahoa käräjille. Se putkareissu kävi myös pumpun päälle.
– Se oli pahinta, mitä on tapahtunut, Eila sanoo hiljaisella äänellä. Silmänurkka kimaltaa kosteana.
Miten oikein olet jaksanut tätä päättymättömältä näyttävää sotaa? Rauhallisella äänellä ja lempeän hymyn saattelemana tuleva vastaus ei pääse yllättämään:
– Tietenkin se auttaa, että tietää olevansa varmasti oikeassa.
Seuraavaksi Korkein oikeus punnitsee tykönään, onko senkin mielestä tämä Lankilantien lannistumaton oikeassa. Sinänsä E. Aho pyytää KKO:lta kovin yksinkertaista asiaa: maineensa täydellistä puhdistamista. Hän on pyytänyt päästä esittelemään todistusaineistonsa silmästä silmään KKO:n tuomareille, mutta tämä(kin) pyyntö torjuttiin.
Oli KKO:n ratkaisu mikä hyvänsä, niin eiköhän siitä yksi – arvatenkin pitkähkö – blogikirjoitus synny.

Jukka Anias, teksti
Päivi Karjalainen, kuvat

perjantai 19. huhtikuuta 2013

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan
Kertaan tässä vielä tärkeimmät purkuperusteet kaikille minua ja yritystoimintaani koskeville alioikeuksien ja korkeimman oikeuden päätöksille.

 1. Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa jättäneensä valitukset tekemättä. Muu todistusaineisto osoittaa kiistatta, että hän on ottanut tehtävän vastaan ja jättänyt valituksen hoitamatta.
 2. Ylivieskan poliisille on tehty asioista ajoissa rikostutkintapyynnöt, mutta poliisi on jättänyt kiistattoman rikoksen tutkimatta. Tutkinnanjohtajana asiassa on ollut Raimo Ollila, joka on jättänyt kaikki muutkin rikokset tutkimatta ja näin tullut esteelliseksi tutkimaan Erkki Ahon asioita. Siitä huolimatta hän on ollut kaikissa keskeisissä asioissa tutkinnanjohtajana ja on todistettavasti ilmoittanut, että Heino Virran ja Erkki Ahon tekemiä rikostutkintapyyntöjä ei tulla tutkimaan.
 3. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut valtakirjoja eikä toimeksiantoja, kun hän on antanut lausuman konkurssiasiassa. Tämä kiistaton tuomioiden purkuperuste. Kun kaiken lisäksi lausuma varatuomari Paavo M. Petäjän lausuma on väärä, koska konkurssi oli haettu väärillä asiakirjoilla, koska kaupat oli purettu.
 4. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta, vaikka varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa. Raimo Ollila on näin vuoren varmasti ollut jäävi tutkimaan muitakaan asioita, koska on jättänyt tunnustetut rikokset tutkimatta.
 5. Asianajaja Jouni Vihervalli tunnustaa, ettei ole koskaan edes keskustellut henkilöiden kanssa, joita hän on edustanut oikeudessa. Tämä on kiistaton tuomion purkuperuste. Kun lisäksi ko. oikeudenkäyntiin ei oltu haastetuille toimitettu edes haastetta tiedoksi, niin oikeuden päätös on varmasti länsimaisen oikeuskäytännön vastainen. Syytteiden tiedoksiannosta vastaa syyttäjä, joka tässä tapauksessa oli Sulo Heiskari.
 6. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta, vaikka asianajaja Jouni Vihervalli tunnustaa rikoksensa. Näin Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on vuorenvarmasti esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana Erkki Ahon asioissa ja tämä on kiistaton tuomioiden purkuperuste.
 7. Syyttäjä Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kauppakirjoissa, joissa kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei hän ole koskaan edes tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla, kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä asioissa, joissa on käsitelty tehtyjä kauppakirjoja, joihin hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi. Tämä on kiistaton tuomioiden purkuperuste syyttäjistä annetun lain mukaan syyttäjä on ollut vuorenvarmasti esteellinen.
 8. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta, vaikka syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys on ollut kiistaton.
 9. Konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla eikä saatavat ollut selvä ja riidaton, kuten konkurssilaki edellyttää.
 10. Poliisi Raimo Ollilta on jättänyt tämänkin asian tutkimatta, vaikka rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa.
 11. Koska kaupat oli purettu, niin takaukset olivat rauenneet. Siksi tuomio takaajia vastaan on purettava, koska se on saatu aikaan väärillä tiedoilla.
 12. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämän asian tutkimatta, vaikka tutkintapyynnöt on tehty ajoissa.
 13. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n kauppa on kaikin puolin laiton ja perustuu törkeään petokseen, koska myyjä tiesi, että PR-talo on markkinoilta poistetavien listalla ja lisäksi kaupanteossa salattiin 48 markan pantatut kiinnitykset sekä ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.
 14. Rikostutkintapyynnöt asiassa on tehty ajoissa poliisille, mutta Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämänkin asian tutkimatta.
 15. Erkki Ahon vellallisen epärehellisyyttä koskeva 75 päivän vankeustuomio on purettava, koska tuomio perustuu saatavaan jota ei ollut olemassa ja kaiken lisäksi tuomio on saatu aikaan rikollisesti, koska hakijaksi on merkitty Merita-pankki pankinjohtajan tietämättä.
 16. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämänkin asian tutkimatta, vaikka tutkintapyynnöt on tehty ajoissa.
 17. Erkki Ahon henkilökohtainen konkurssituomio on purettava, koska se perustuu vääriin tietoihin. Saatavaa ei ollut olemassa koska kaupat oli purettu.
 18. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämänkin asian tutkimatta, vaikka tutkintapyynnöt tehty ajoissa.
 19. Erkki Ahon tuomiot kunnanjohtaja Torsti Kalliokosken kunnianloukkauksesta on purettava, koska tutkinnanjohtajana on toiminut esteellinen tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ja syyttäjänä esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Molemmat ovat suojelleet näillä toimenpiteillään omia rikoksia. Raimo Ollila ei ole ottanut asioissa todistusaineistoa vastaan. Molemmat ovat näillä toimenpiteillään peitelleet omia rikoksiaan ja tietoisesti mustamaalanneet Erkki Ahoa. Kaiken lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana ja siten käynyt vielä mediakäräjiä varmistaakseen rikollisen toimintansa. Heiskari toimi syyttäjänä myös vanhentuneen syyttäjäjärjestyksen voimin ja valitsi aina jutuikseen Erkki Ahoa koskevat jutut.
 20. Tapio Laholan kunnianloukkausjutussa Raimo Ollila ei ottanut vastaan todistusaineistoa ja toimi tutkinnanjohtajana esteellisenä tutkinnanjohtajana. Syyttäjänä asiassa toimi esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Siksi Erkki Ahon tuomio tässä asiassa on purettava.
 21. Mikko Kovalaisen kunnianloukkausjutussa tutkinnanjohtajana toimi esteellinen Raimo Ollila eikä hän ottanut todistusaineistoa vastaan. Tutkijana asiassa oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola, joka ei myöskään ottanut todistusaineistoa vastaan. Rahkola oli esteellinen, koska oli jättänyt Erkki Ahon syrjinnästä tekemän tutkintapyynnön kokonaan tutkimatta ja tekemättä asiassa edes tutkimattajättämispäätöstä. Myöskään syyttäjä Esa Mustonen ei ottanut todistusaineistoa vastaan eikä Raahen käräjäoikeus. Käräjäoikeuden istunnossa en saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Asian voi ja on todistanut kolme oikeudenistuntoa seurannutta henkilöä henkilöä kirjallisesti ja valaehtoisesti. Lisäksi oikeuden kuulustelunauhat todistavat asian. Asiassa käräjätuomari Jyrki Määttä ja syyttäjä Esa Mustonen sekä varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet Rovaniemen hovioikeudelle väärän lausuman.
 22. Erkki Ahon konkurssituomio Mikko Kovalaisen asiassa on kumottava, koska se saatu aikaan rikollisesti ja perustuu esteellisen tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan toimintaan sekä syyttäjä Esa Mustosen väärään lausumaan Rovaniemen hovioikeudelle.
 23. Erkki Ahon kunnianloukkaustuomio on Markku Kosken asiassa on purettava, koska poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Samoin tutkinnanjohtaja jätti todennäköisesti aineiston syyttäjälle toimittamatta. Syyttäjänä asiassa toimi esteellinen Esa Mustonen, joka ei ottanut todistusaineistoa asiassa vastaan. Myös käräjätuomari kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Markku Koski oli tietoinen törkeästä petoksesta PR-Teollisuus Oy:n ja Euronio Oy:n välisessä kaupassa. Se käy kiistattomasti ilmi todistusaineistosta. Markku Koski kuitenkin johti tietoisesti oikeutta harhaan asiassa ja asianajajana hänellä oli Timo Hautamäki, joka oli varmasti tietoinen tosiasioista, koska oli minulla aikaisemmin asianajajana ja hänellä oli kaikki asiat tiedossa, joten Hautamäen tietoinen oikeuden harhauttaminen on mielestäni vakava asia. Koska syyttäjä Esa Mustonen oli antanut jo Kovalaisen asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ja jättänyt todistusaineistot asiassa vastaanottamatta kahdessa oikeudenkäynnissä niin hän on varmasti toiminut esteellisenä henkilönä ja siksi tuomiot on purettava.


Tuomioiden purkuperusteita Korkeimmalle oikeudelle

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Oikeustaistelun historian kulkua

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätös

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha

Rikosyllitarkastaja Leila Melander

KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Rikosylikonstaapeli Seppo Sipola

Poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja

Vastaus rikostarkastaja Tapio Kalliokoskelle

Todistusaineisto suomalaisen oikeus- ja poliisihallinnon mädännäisyydestä

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle ja todistajalausunto Rovaniemen hovioikeudelle

Erotkaa Leila Melander!

Prosessihäirikkö Mikko Kovalainen

30 vuotta vailla lainsuojaa

Lestadiolainen värisuora

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle

Laillisuusvalvonnan rappiotila

10 vuotta ehdotonta vankeutta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus Dnro 4222/4/0

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 1

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 2

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 3
Oikeuden päätösten laillisuusvalvonta

Suunnitelmallinen törkeä rikos

Oikeudenkäynti tietämättämme

Saattohoitajien toiminta

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä

Uusi konkurssipesä ja saattohoitaja Stig Weckström

Paavo M. Petäjän toiminta

Kauppasopimukset rahanpesijöiden kanssa

Metsäkartellista 51 miljoonan euron sakot

Poliisi ei tutki asianajaja Antti Kejon toimintaa

Konkurssipesänhoitajien ja niitä valvovien toiminta

Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen -Ehrola

Juha Henttala – valepoliisi?

Kirjeenvaihtoa lainsäädäntöneuvos Tuula Linnan kanssa

Vastaus Pia Sivelle

Human Rights Violations in Finland - Hätähuutoja Suomesta

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Kiitos Riikka Kaihovaaralle

Laamanni näki, vaan ei huomannut

Yksilöimätön kirjoitus ja oikeusvaltio Suomi

Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Petri Rönkkö

Sisäministeriön ja poliisin yhteiset salaisuudet

Tutkintapyyntö Kainuun poliisille

Rikostutkintapyyntö Helsingin poliisille

Pikkuperkeleitä ja suojelusenkeleitä

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri jää kiinni virkarikoksesta?

Varsinainen pölövästi?

Toinen pölövästi!

Kolmas pölövästi!

Poliisi Jaakko Savilammelle

Loppulausunto asiassa 8630/R/4128/10

Oikeusvaltio Suomi

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden eivät ole toimivaltaisia asioissani

Esteelliset syyttäjät ja esteelliset tutkinnanjohtajat

Ahojahti jatkuu

Miksi en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä?

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty lainmukaisesti

Miksi kukaan ei kuule avunhuutojani?

Lehdistötiedote

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?

Käräjäoikeuden päätös ja kommentit

Erkki Aho vastaa – vastine Keskipohjanmaan uutisointiin

Kiireellinen virka-apupyyntö poliisihallitukselle

Kantelu Kalevan uutisoinnin johdosta Julkisen Sanan Neuvostolle

Totuus asioissa

Olli Puolitaival ja Konekersantti Oy:n tuhoaminen

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelu ja tutkintapyynnön täydennys

Kiirehtimispyyntö

Konkurssihakemus – kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle

K10/5019

Esteelllisyyden todistaminen

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019

Täydennys lausumaan

SM-2007-2086/Pr-1

Finaali lähestyy

Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti 04-01-2011

Kantelu asianajajan toiminnasta

Se on siinä – Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?

Näkemysero

Mafian rengin apurina?

Kantelu oikeuskanslerille

Tapani Tasannon toiminta

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Vastaus diaarinumero S11/85

Kiireelliseksi määräminen

Suomi saa jatkuvasti tuomioita EIT:ssä

Valvonta-asia DNRO 00711

Virpi Jalkanen – yksi pahimmista?

Tuomionpurku ja valituslupahakemus

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen

Tutkintapyyntö

Poliisilaki ja poliisin toiminta

Loppulausunnot asioissa 8630/R/36641/10 ja 8630/R/25731/10

Markku Koski ja syyttäjä Esa Mustonen sekä keskustalaislestadiolainen rikosliiga

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen

Kuulemisasia

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2943

Oikeustaistelu jatkuu

Pasi Markus Leinonen

PR-talojen konkurssivyyhti

Tapani Tasanto teki tutkimattajättämispäätöksen

Oikeudenkäynnin varmistustoimenpiteet

Keskustelun vahvistus

Toimenpidekieltovaatimus, valitusupapyyntö ja valitus

Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa

Kirottu salaisuus

Rikollisten renkinä?

Vastaus Pasi Markus Leinoselle

Tyytymättömyyden ilmoitus

Konkurssipesänhoitajan vapautus tehtävästä


Pesänhoitajan vapauttamishakemus asiassa K 11/1589

Kiireellinen tutkintapyyntö ja kantelu oikeuskanslerille käräjätuomari Jyrki Jylhän toiminnasta

Vastaus rikosylikonstaapeli Pirjo Valoselle

Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589 kärärätuomari Jyrki Jylhän toiminnasta

Ilmoitus kansalaistottelemattomuudesta

Informaatio- ja tiedotustilaisuus sekä todistusaineiston luovutustilaisuus poliisille ja syyttäjälle

Poliisit ja syyttäjä jänistivät

Esteellisyyden tarkitus ja täydennys valitukseen

Ajanvarauspyyntö

Selvitys- ja asiakirjapyyntö

Kiirehtimispyyntö

Kati Hiden, Juha Häyhä, Minna Ihonen

Rovaniemen hovioikeudelle

Ensimmäinen loppulausunto asiassa 8540/R/5845/11

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske – oikeusvaltio Suomi vuonna 2011

Tahallinen liikennerikkomus

Täten todistan, että..

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto

Helsingin Hovioikeudelle

Kantelu kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon päätöksestä 12/73 asia nro R11/2564

Kantelu konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta

Kantelun täydennys

Vastaus johtavalle kihlakunnanvoudille Jorma Niinivirralle

Miksi Jokilaaksojen poliisi ei tutki rikoksia?

Vastaus kansanedustaja Ismo Soukolan tiedusteluun

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila osa 1

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila (kantelun 2 osa)

Helsingin hovioikeuden päätös Mikko Kovalaisen asiassa

Tällaiselle toiminnalle nauravat jo aidan seipäätkin

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila Suomessa

Vuosipäivän kunniaksi – tutkijan, tutkinnanjohtajan, syyttäjän ja apulaisoikeusasiamiehen häpeäksi

Kihlakunnansyyttäjä Krista Soukolan julkinen häpeä

Kihlakunnansyyttäjä Krista Soukolan törkeä virkarikos ja ihmisoikeusrikos?

Asiaan osallisen kuuleminen K11/1589

Kärsimysnäytelmä Oikeusvaltio Suomi

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

Lehdistötiedote

Onko käräjätuomari Heikki Sneck enemmän kuin kusessa?


Puhelinkeskustelumme tiistai aamuna (KRP ARI SOROLA)

Tutkintapyynnön täydennys

Miksi Keskipohjanmaa vaikenee?

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?

Rovaniemen hovioikeudelle

Onko korkeimman oikeuden toiminta tietoisen rikollista?

Poliisitarkataja Niina Uskalin törkeä virkarikos 3.7.2012 2020/2012/2599

Kantelu oikeuskanslerille

Markku Kosken kunnia 480 euron arvoinen

Vastine Kalajokiseudulle

Törkeä virka-aseman väärinkäyttö, törkeä rikollisen suojelu
Rikoslaki 15 luku 11 § ja ministerinvala sekä virkavala

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

Kantelu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä

OP-Pohjolan yrityskuva ja pääjohtajan toiminta

Asiakirjapyyntö

Uudistettu kantelu oikeuskanslerille

Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta

Oikeuskanslerin toimintakertomuksen käsittely 17.09.2012

Vastaus asianajaja Asko Keräselle

Kantelu oikeuskanslerille

Totuus on tarua ihmeellisempää

9 tunnin puhe

Laillisuusvalvonta on mätäpaise mikä on puhkaistava

U12/18724

U12/18724 H2011/154 H2011/247

Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta

Kantelu rikoskomisario Sampo Suomalan toiminnasta

Kantelu todistajien toiminnasta

Kantelu käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä

Valtuustoaloite Kalajoen kaupunginvaltuustolle 30.10.2012

Rikostutkintapyyntö Jokilaaksojen poliisilaitokselle, vt. poliisipäällikkö Antero Aulakoskelle, tiedoksi ja toimepiteitä varten perustuslakivaliokunta

Kiirehtimispyyntö

Videokuvaus tutkinnan apuna

Hyvät kansanedustajat, oletteko tietoisia murskaamoiden laittomuuksista

Rikostorjunnan tutkintayksikkö?

Rikosylikomisario Ilkka Piispanen tunnustaa rikollisen toimintansa?

Herätys kansanedustajat!

Vastakanne

Oikeuskanslerinviraston toiminta ei ole lainmukaista - vedenpitävä näyttö

Vaatimukseni apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ja esittelijä Outi Lehvä valtakunnanoikeuteen!

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

Onko Suomi oikeusvaltio?

Korkeimman oikeuden päätöksen palautus

Valtiopetos – kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksen käsittely

Asian palautus uudelleen perustuslakivaliokunnan käsittelyyn

Vastine oikeuskanslerille

Vastine Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen

Kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet

Vastaus kihlakunnanvuodille 4756/6610/13I

Vastaus rikoskomisario Petri Kangaskoskelle