perjantai 31. heinäkuuta 2009

Prosessihäirikkö Mikko Kovalainen?


Klikkaa hiirellä kuva isommaksi

Olen viimeisen viikon aikana perehtynyt varatuomari Mikko Kovalaisen uhrien tapauksiin. Mikko Kovalainen on hoitanut asiat niin, että hän on voinut rahastaa päämiehensä lähes putipuhtaiksi ja sen jälkeen hän on nostanut useita oikeusjuttuja entisiä päämiehiään vastaan kunnianloukkauksista ja muista vastaavista asioista. Perehdyttyäni Mikko Kovalaisen hoitamiiin asioihin en voi välttyä vaikutelmalta, että Kovalaisen tarkoituksena on ollut yksinomaan rahastus. Jutut ovat minun oikeudellisen tietämyksen perusteella hoidettu kelvottomasti. Kävin myös Tallinnassa tarkistamassa Mikko Kovalaisen toimiston osoitteen mukaisen paikan. Kysymyksessä olikin vain Tallinan pääpostin postilokero.

Olen nyt selvittänyt useita Mikko Kovalaisen hoitamia juttuja, joissa Kovalaisen päämiehet ovat joutuneet Kovalaisen puhdistamiksi ja sen jälkeen Kovalaisen prosessoinnin kohteeksi. Kovalaisen hoitamissa jutuissa on ollut kysymys todella törkeistä rikosjutuista, joiden ratkaisemisen Kovalainen on onnistunut toiminnallaan estämään. Kovalainen on nostanut juttuja entisiä päämiehiänsä vastaan muun muassa kunnianloukkauksista ja vastaavista asioista. Korvausvaatimukset ovat olleet järkyttävän suuria. Onneksi hän on viime aikoina hävinnyt juttunsa ja näin tullee käymään myös jatkossa.

Keskustelin eilen 30.7. eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen kanssa varatuomari Mikko Kovalaisen toimista. Hän kertoi, että heillä on jo tietoa Mikko Kovalaisen toimista ja toiminnasta. Hän käytti mikko kovalaisen-kaltaisista henkilöistä nimitystä prosessihäirikkö. Sovimme niin, että lähetän istuville tuomareille tietoa Mikko Kovalaisen toiminnasta, koska tieto ei välttämättä kulje riittävän tehokkaasti Suomen oikeuslaitoksen sisällä. On kuitenkin selvää, että varatuomari Mikko Kovalaisen mahdollisuudet oikeuslaitoksen ja poliisiviranomaisten väärinkäyttöön pienenevät nyt oleellisesti. Olen erittäin tyytyväinen eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ottamaan kantaan asiassa. Minulle vahvistui käsitys siitä, että Suomi on palaamassa oikeusvaltioiden joukkoon. Hoidan asioita jatkossa tiiviissä yhteistyössä eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston kanssa.

Varatuomari Mikko Kovalainen on vaatinut oikeusteitse poistettavaksi varatuomarin arvoaan. Korkein oikeus hylkäsi hänen tekemänsä valituksen, minkä Kovalainen oli tehnyt Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä. Kovalainen oli vaatinut myös 600 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja että Suomen valtio velvoitetaan palauttamaan arvonimestä maksettu 50 markkaa eli 8.50 euroa ilman korkoa. Kovalainen kokee joutuneensa Suomen eri oikeusastieden harjoittaman vainon ja terrorin kohteeksi. Kovalaisen mukaan Suomi on oikeusoloiltaan sairas.

Näistä osoitteista löytyy tietoja varatuomari kääntäjä Mikko Kovalaisen toiminnasta.

torstai 23. heinäkuuta 2009

Erotkaa, Leila Melander!

Vastaus Leila Melanderille

Olen saanut KRP:n Oulun päälliköltä Leila Melanderilta allaolevan sähköpostin eilen 22.7.2009.

----- Original Message -----
From:
Melander Leila POL KRP
To:
Erkki Aho
Sent: Wednesday, July 22, 2009 3:53 PM
Subject: Jumalisjärven Lohi Ay
Minulle on päätynyt rikoskomisario Kari Tornbergilta 13.1.2009 päiväämänne pyyntö nopeuttaa Mikko Kovalaisen rikostutkintoja ja käynnistää uudelleen Vesa Juntusen rikosten tutkinnat. Alkuperäinen pyyntö on lähetetty keskusrikospoliisiin Vantaalle, josta se oli välitetty edelleen Tornbergille.
Em. kirjeenne eivät johda toimenpiteisiin. Vesa Juntusen rikosasiat liittyen Jumalisjärven Lohi Ay:öön on ratkaistu ja niihin ei voida palata senkään vuoksi, että ne ovat rikoksina vanhentuneet. Koska asian edellisestä tarkastelusta ja ratkaisusta on vain vähän aikaa, asiasta ei kirjata tutkintailmoitusta.
Terveisin
Leila Melander Keskusrikospoliisi
rikosylitarkastaja Pohjoinen osasto
---------------------------------------------------------------------------
e-mail: leila.melander@poliisi.fi
puhelin: 07187 85000
fax: 07187 85011
postiosoite: PL 349, 90101 Oulu
käyntiosoite: Rata-aukio, 2 90101 Oulu
---------------------------------------------------------------------------


Vastaus Leila Melanderille

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Te toimitte varovaroilla ja virkavastuulla ja olette kansalaisten palveluksessa. Te kieltäydytte tutkimasta teille tehtyjä rikostutkintapyyntöjä, joista muun muassa Jumalisjärven Lohi Ay:n tapaus on toimiestani selvitetty perin juurin ja syyllisiksi on syytä epäillä entistä Hyrynsalmen nimimiestä Vesa Juntusta, hänen yhtiökumppaniaan Lauri Heikkista sekä varatuomari kääntäjä Mikko Kovalaista. He ovat aiheuttaneet muun muassa Paavo Heikkiselle ja tämän yhtiökumppaneille noin 6 miljoonan markan taloudelliset vahingot. Nämä henkilöt ovat joutuneet järkyttävien rikosten kohteeksi ja Te sanotte, että rikoksia ei tutkita ja rikokset ovat vanhentuneita. Rikosten uhrit ja minä emme ole saamaa mieltä kanssanne. Rikokset on vanhennettu ja syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla. Viranomaiset ovat vanhentaneet rikokset eikä rikosten uhrit. Vastuu on Suomen valtiolla, jonka palveluksessa rikosten vanhentajat olivat tai ovat edelleen. Olen selvittänyt rikosten vanhentajatkin. Siksi on käsittämätöntä, että Te rupeatte kukkoilemaan ja suojelemaan rikollisia, mikä rikoslain mukaan on rangaistava teko. Minä edellytän, että rikokset selvitettään ja todelliset syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan ja aiheutetut vahingot korvataan täysimääräsiesti. Olen varma, että suomalaisten enemmistö on kanssani samaa mieltä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että poliisi tuntee Suomen lain ja noudattaa Suomen lakia. Kysymys on ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusrikoksista.
Jos teitä ei kiinnosta rikosten selvittäminen, mistä tehtävästä Teille palkka maksetaan, niin erotkaa!

Meillä veronmaksajilla ja Teidän palkanmaksajananne on sananvalta asioissa. Palkka maksetaan tehdystä työstä. Kaiken toiminnan pohjana on kansalaisten turvallisuuden takaaminen lain mukaisella tavalla. Rikollista toimintaa emme hyväksy. On käsittämätöntä, että kieltäydytte tutkiamasta varatuomari kääntäjä Mikko Kovalaisen rikoksia. Kääntäjä Mikko Kovalainen on voinut ja voi edelleenkin toimia villisti ja vapaasti kuin sika vatukossa ja vielä yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa muun muassa Ylivieskassa, Kalajoella, Espoossa ja Helsingissä kansalaisten omaisuuden tuhoamisessa rikollisin keinoin. Väitätte, että Vesa Juntusen rikosasiat liittyen Jumalisjärven Lohi Ay:öön on ratkaistu. Te ette ota kantaa siihen, että onko ratkaisu ollut oikea vai väärä. Rikosten uhrit tietävät varmasti, että ratkaisu on ollut väärä. Kääntäjä Mikko Kovalainen on ollut keskeinen hahmo Jumalisjärven Lohi Ay:hyn liittyvissä asioissa. Hänen mahdolliset rikokset on jätetty selvittämättä. Niistä on aiheutunut Heikkisille valtavat taloudelliset vahingot. Näin ei voida toimia oikeusvaltiossa. Suomen lakia on noudatettava ja kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet on taattava lain mukaisella tavalla.

Olette tehneet myös PR-talojen rikosvyyhdessä tutkimattajättämispäätökset, vaikka rikokset ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi Teidän pitää suojella rikollisesti toimivaa syyttäjä Sulo Heiskaria, syyttäjä Esa Mustosta, syyttäjä Kirsi Männikköä, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta, edeltäjäänne Eero Klemettiä ja hänen alaistaan Tapio Mäkelää, Ylivieskan poliisia Raimo Ollilaa, Ylivieskan entistä poliisipäällikköä Kaarlo Similää, Ylivieskan nykyistä poliisipäälliköä Petri Oulasmaata, Oulun läänin poliisijohtajaa Sauli Kuhaa, varatuomari Antti Latolaa, varatuomari Antti Kejoa, varatuomari Paavo M. Petäjää, varatuomari Asko Kerästä ja varatuomari Veli Päivikköä sekä muita nimeltä mainitsemattomia juristeja, poliitikkoja ja pankinjohtajia?

PR-talojen konkurssivyyhti on selvitetty nyt perinjuurin. Taloudelliset vahingot ovat järkyttävän suuret. Minulla on perusteltu syy epäillä Teitä rikollisten suojelusta. Olen joutunut törkeän ihmisoikeusrikoksen kohteeksi. Törkeästä ihmisoikeusrikoksesta rangaistus on jopa kahdeksan vuotta vankeutta. Koska kysymys on myös Kalajoen päättäjien rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta, niin asioiden rikostutkinta on välttämätöntä. MinultaKalajoen kaupunginvaltuusto pyysi selvityksen asiassa. Tein 1879 sivua paksun selvityksen. Selvitys salattiin päättäjiltä ja tietyt henkilöt kuten kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, henkilöstöjohtaja Pekka Ollila ja silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä estivät selvityksen esittämisen valtuutetuille, vaikka valtuutetut itse olivat sitä pyytäneet tekemällään päätöksellä. Katson, että myös he ovat osallistuneet törkeään ihmisoikeusrikokseen. Minä en voi hyväksyä toimintaanne,koska Te ette tutki rikoksia ja vielä ilmoitatte, ettei Ahon kirjeet johda mihinkään eikä tutkintailmoituksia kirjata. On syytä epäillä, että Te laiminlyötte tällaisella menettelyllä virkavelvollisuutenne. Siksi kehotan Teitä eroamaan tehtävästänne!

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/valitus-raahen-karajaoikeuden.html

Keskipohjan Aluesäästöpankin ja pankinohtaja Korpelan toiminta on jätetty perinjuurin tutkimatta. Siitä on osoituksena PR-talojen konkurssivyyhti ja Konekersantti Oy:n tuhominen, josta myös on kiistattomat näytöt. Siinäkin prosessissa rikoksia on vanhennettu viranomaisten toimesta ja näin on aiheutettu rikosten uhreille valtavia vahinkoja.Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla. Tämä ei ole oikein. Suomen on oikeusvaltiona taattava kansalaistensa turvallisuus myös rikollista toimintaa vastaan. Teidät on palkattu sitä varten. Jos työ ei kiinnosta niin erotkaa!

Katso
http://pankkikriisi.blogspot.com/

Kalajoella 23.7.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupungivaltuuston varapuheenjohtaja

Varatuomari kääntäjä Mikko Kovalainen hävisi jälleen


Rovaniemen hovioikeus katsoi ratkaisussaan 22.7.2009 nro 673 Diaarinumero S09/633, ettei oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:n nojalla ole toimitettava pääkäsittelyä ja ettei käräjäoikeuden ratkaisu ole virheellinen. Kovalaisen oikeusturva ei asian laatu huomioon ottaen muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista.
Kovalainen oli vaatinut Rovaniemen hovioikeutta kieltämään riittävän suurella sakolla internetosoitteessa www.erkkiaho.com olevia sivustoja poistettavaksi. Lisäksi Kovalainen oli vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamsita käräjäoikeudessa 2200 eurolla ja hovioikeudessa 2200 eurolla, molemmat viivästyskorkoineen. Kovalaisen rahastusyritys kuitenkin epäonnistui ja hän joutui itse maksamaan omat kulunsa.

Tässä oikeudenkäynnissä oli todistusaineistona muun muassa jäljennös Heli Wikströmin valtakirjasta ja Wikströmin kirjeestä 22.7.2008. Samanaikaisesti Kovalainen on nostanut oikeusjutun Heli Wikströmiä vastaan näistä asiakirjoista, jotka on jo käsitelty Rovaniemen hovioikeudessa. On aika käsittämätöntä, että Kovalaiselle annetaan mahdollisuus käsitellä samoja asioita yhtäaikaa eri oikeusasteissa. Jos Wikströmin asiakirjoihin olisi Kovalaisella ollut jotakin huomauttamista niin hän olisi voinut tehdä sen jo Raahen käräjäoikeudessa tai Rovaniemen hovioikeudessa. Nyt hän käyttää edelleen suomalaista oikeuslaitosta väärin haastamalla samoista asioista henkilöitä oikeuteen kunnianloukkausesta. Kaiken tämän hän tekee rahastamistarkoituksessa ja Helsingissä tutkinnanjohtaja Pekka Seppälän ja rikostutkija Risto Lähteenmäen avustuksella. Näin poliisit avustavat kääntäjä Kovalaista oikeuslaitoksen väärinkäytössä ja yhteiskunnan varojen väärinkäytössä sekä syyttömien kansalaisten kiusaamisessa ja vahingonteossa.

keskiviikko 22. heinäkuuta 2009

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä


Rovaniemen hovioikeudelle

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 19.5.2009 MR09/16

Olen saanut ko. päätöksen tiedokseni 21.7.2009 Oikeusrekisterikeskuksesta Irmeli Vahan postitse minulle toimittaman oikeaksi todistetun jäljennoöksen perusteella. Katso liite.
Suomen perustuslain 21 §:n mukaan jokisella on oikeus hakea muutosta päätökseen samoin kuin muut oikeusenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvä hallinnon takeet turvataan lailla. Katso Suomen perustuslaki 21 §.

21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Koska sama asia on käsittelyssä jo Rovaniemen hovioikeudessa oikeudenkäyntiväittämänä jutussa Aho/Kovalainen niin katson, että tämä valitukseni on käsiteltävä yhdessä oikeudenkäyntiväittämäni kanssa samanaikaisesti.

Katson kuitenkin, että Aho/Kovalainen asia on käsiteltävä oikeudenkäyntiväittämästä huolimatta niin pian kuin se käytännössä on mahdollista. Vetoan asiassa yhteiskunnan ja yleiseen etuun sekä kansalaisten turvallisuuteen, sillä kääntäjä Mikko Kovalainen on saatava niin pian kuin mahdollista vastaamaan oikeuteen teoistaan. Toimitan lisää todistusaineistoa Mikko Kovalaisen toimista viikon 32 aikana ja siksi pyydän, että Rovaniemen hovioikeus odottaa tämän tärkeän aineiston saamista ennenkuin asian varsinaista käsittelyä. Mikko Kovalainen on vastustanut suullisen käsittelyn järjestämistä. Oikeusvarmuuden ja asian suuren valtakunnallisen merkityksen takia katson välttämättömäksiasiassa suullinen käsittelyn järjestämsien. Jos Rovaniemen hovioikeus on vakuuttunut Mikko Kovalaisen syyllisyydestä annettujen kirjallisten näyttöjen perusteella niin silloin tietenkin suullinen käsittely yhteiskunnan varojen säästämiseksi ei ole välttämätöntä.

Valituksen perustelut

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös, mikä on ollut pohjana Rovaniemen hovioikeuden päätökselle 14.5.2007 on saatu aikaan monien rikosten avulla. Merkittävää on se, että Ylivieskan käräjäoikeuden käsittelyyn silloinen Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä antoi tietoisesti ja tarkoitusellisesti vääärn lasuman suojelleessaan syyttäjä Sulo Heiskarin, poliisi Raimo Ollilan sekä lukuisten asianjajajien sekä varatuomareiden ja muiden viranomaisten rikollista toimintaa.

Rovaniemen hovioikeus ei antanut asiassa suullista käsittelyä eikä myöskään ottanut huomioon kirjallista todistusaineistoa asiassa.

Todistusaineistot asiassa:

Katso
DVD-dokumentti Youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Avaintodistajan lausunto - Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168
Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169
Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=86

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Näin poliisiylijohtaja Mikko Paatero vastaa
----- Original Message -----
From: Paatero Mikko POL
To: Erkki Aho
Cc: SM_VP_HY_Kirjaamo
Sent: Thursday, June 25, 2009 8:34 AM
Subject: VS: Kantelu oikeuskanslerille

Pyydämme Teitä vastaisuudessa lähettämään viestinne henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijasta virkapostiosoitteeseen sm.kirjaamo@intermin.fi.
Sisäasiainministeriön kirjaamo toimittaa viestinne poliisiosastolle.
Ystävällisin terveisin
Paula Ahola
************************
Paula Ahola
poliisiylijohtajan sihteeri
Puh. (09) 160 42841
Fax. (09) 160 42210
e-mail: paula.ahola@poliisi.fi
Sisäasiainministeriö
(Kirkkokatu 12)
FI - PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: to 25. kesäkuuta 2009 6:51
Vastaanottaja: KIRJAAMO@okv.fi; vksv@oikeus.fi; Holmlund Anne SM; Paatero Mikko POL; tuija.brax@oikeus.fi; pev@eduskunta.fi; hav@eduskunta.fi; jyrki.katainen@eduskunta.fi; matti.vanhanen@eduskunta.fi
Kopio: UK_Lahtonen_Mika_Kuvalehdet; UK_Tiedotus_Iltalehti; uutiset@iltasanomat.fi; reeta.kivihalme@yle.fi; pasi.toivonen@yle.fi; juha.ristamaki@yle.fi
Aihe: Kantelu oikeuskanslerille

Pyydän oikeuskansleria ryhtymään kiireellisiin toimiiin tämän kantelun perusteella. Tässä kantelu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/todistusaineisto-suomalaisen-oikeus-ja.html

Kalajoella 25.6.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaatimus-oikeudenmukaisesta.html


Tässä selostus ja analysointi Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä mikä löytyy myös nettipäiväkirjastani osoitteesta www.erkkiaho.com/blog

Rovaniemen hovioikeuden päätös - asiakokonaisuus Erkki Aho 17 05 2007, 17:31
Sisällysluettelo päiväkirjan esityksistä koskien Rovaniemen hovioikeuden päätöstä 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70
Rovaniemen hovioikeuden päätös – sivu sivulta
Rovaniemen hovioikeuden päätös – tuomiolauselma

Todistusaineistoon perustuen vaadin lain- ja oikeudenmuakista oikeudenkäyntiä sekä Raahen käräjäoikeuden päätöksen kumoamista eistettyjen näyttöjen perusteella. Vaadin, että valitukseni yhdistetään meneillään olev aan oikeudenkäyntiin Aho/Kovalainen ja siinä asiassa kohtaan oikeudenkäyntiväittämä, koska kysymys on täsmälleen samasta asiasta. Katson näin muodostuu riittävä perusta tuomoiden purkuhakemukselle Korkeimmassa oikeudessa.

Kalajoella 22.7.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

tiistai 21. heinäkuuta 2009

EOK kanteli oikeuskanslerille

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto on kannellut oikeuskanslerille Korkeimman oikeuden päätöksestä KKO:2009:62. Suomen perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatetava tarkoin lakia. Perustuslain 108 §:n mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on on valvoa, että tuomioitistuimet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
.
Suomen perustuslaki
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
108 §
Valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävät
Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.
Oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle.


On syytä epäillä, että Korkein oikeus ei ole noudattunut Suomen lakia. Siksi EOK on kannellut Korkeimman oikeuden päätöksestä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan on valvottava laillisuusvalvojien toimintaa. Onko kysymys perustuslaillisesta kriisistä Suomessa?
Katso professori Jyrki Virolaisen kannanotto asiaan tästä osoitteesta
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2009/07/126-kko-200962-virkarikokseen.html

Katso EOK:n kantelu
http://eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=50

sunnuntai 19. heinäkuuta 2009

KHO:n päätös ympäristölupaa koskevassa valituksessa

Korkein hallinto-oikeus on 1.6.2009 taltionumero 1366, diarinumero 770/1/08 tehnyt päätöksen ympäristölupaa koskevassa valituksessa, mikä koskee Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 12.2.2008 n:o 08/0061/2.

Asian tausta

Lounais-Suomen ympäristökeskus on 15.3.2005 antamallaan päätöksellä myöntänyt herra X:lle ympäristöluvan 850 emakon ja 150 lihasian sikalan laajentamiseen 1000 emakon ja 3150 lihasian sikalaksi. Vaasan hallinto-oikeus on 29.6.2006 antamallaan päätöksellä nro 06/0182/2 kumonnut ympäristökeskuksen päätöksen ja palauttanut asian ympäristökeskukselle. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sijoituspaikan valinta riittävän kauas häiriintyvistä kohteista on tehokkain keino minimoidan toiminnasta ympäristölle aiheutuvia haittoja. Siinä suhteessa hakemuksen tarkoittama paikka on huono jo nykyisellekin toiminnalle. Vaikka alue onkin perinteisesti karjatalousvaltaista seutua, sikalatoiminnan harjoittamista nyt haetun luvan tarkoittamssa laajuudessa ei voida pitää alueelle tavanomaisen toimintana, ja lupaharkinnassa on näissä oloissa sovellettava tiukkoja kriteerejä.
Hakemuksen mukaisen toiminnan laajuuden ja sijoituspaikan vuoksi toiminnasta kokoniasuutena aiheutuisi eräistä naapuruusuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, mikä estää laajentamista koskevan luvan myöntämisen. Hakemuksessa esitetyt hajupäästöjen vähentämistoimet ovat laajennuksen osalta pääosin parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan mukaisia, mutta hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan ne eivät toiminnan laajuus ja sijainti huomioon ottaen kuitenkaan ehkäise hajuhaitan syntymistä siten, että ympäristölupa olisi nyt asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella myönnettävissä.

Koska kuitenkin saataa olla mahdollista erilaisilla lisätoimilla laajennushankkeen haittojen lisäksi vähentää myös olemassaolevan sikalan hajuhaittoja, ei laajennushakemusta ole syytä tässä vaiheessa kokonaan hylätä, vaan asiassa oln tarvittavaa asiantuntemusta käyttäen selvitettävä, onko toiminnan hajuhaittoja kokonaisuutena tarkastellen mahdollista riittävästi vähentää rakenteellisilla tai puhdistusteknisillä ratakaisuilla. Tällaisina keinoina voisivat tulla kyseeseen lietelannan jäähdyttäminen ja/tai poistoilman käsittely suodattamalla tai pesurilla. Olemassa olevan sikalan osalta olisi selvitettävä mahdollisuuksia ilmanvaihdon muuttamiseen siten, että puhdistettu ilma poistetaan katolta riittävän korkeita hormeja pitkin.

Lisäksi hallinto-oikeus on todennut, että mikäli laajennushankkeelle myönnetään palautuksen jälkeisessä käsittelyssä ympäristölupa, on lietesäiliöiden osalta määrättävä tarkasti, mihin paikkaan ja mille korkeudelle suhteessa Y-joen tulvakorkeuksiin säiliöt on rakennettava. Nyt kumotun päätöksen lupamääräyksessä 2 oleva määräys rakennettävien säiliöiden sijoittamisesta siten, että tulvat eivät ulotu niihin, on Y-joen läheisyys sekä tulva- ja onnettomuusriskit huomioon ottaen liian ylimalkainen.

Ympäristökeskus myöntää luvan uudelleen

Lounais-Suomen ympäristökeskus on 15.3.2007 myöntänyt ympäristöluvan 850 emakon ja 150 lihasian sikalan laajentamiseen 1000 emakon ja 3150 lihasian sikalaksi. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut ympäristökeskuksen lupapäätöksen 12.2.2008 päätöksellään n:o 08/0061/2.
Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijotuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 7-9 §:ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista ennetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 6 §:ssä säädetään.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen varaa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, alueen ja sen ympäristön nykyinenja tuleva, oikeusvaikutessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä muut mahdolliset sijotuspaikat alueella.

Herra X:n hakemus tarkoittaa 850 emakon ja 150 lihasian sikalan laajentamista siten, että laajennuksen jälkeen tilalla olisi 1000 emakkoa ja 3150 lihasikaa.

Tila siajitsee maatalousvaltaisella alueella Y-joen rannalla. Hakemuksen mukaisten sikalarakennusten ympäristö on avointa peltoa. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan etäisyys toiminnasta olevasta sikalasta jokeen on noin 250 metriä ja lietesäiliöistä noin 220 metriä. Hakemuksen mukainen sikala ja uudet lietesäiliöt sijoittuisivat lähemmäksi jokea. Etäisyys uudesta sikalasta jokeen olisi noin 215 metriä ja uusista lietesäiliöistä noin 160 metriä. Lietesäiliöiden ja joen väliin jää tulvaherkkä peltoalue. Etäisyydet sikalasta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ovat noin 150 ja 230 metriä. Alle yhden kilometrin etäisyydellä sijaitsee 15-20 asuinkiinteistöä. Nykyisen toiminnan aiheuttamaa hajupäästöä ja sen leviämistä ympärisöön koskevien VTT:n ja Ilmatieteenlaitoksen tutkimusten mukaan merkittävä hajuhaitta ulottuu noin 600 metrin etäisyydella sikalasta. Hakemuksen mukaiseessa toiminnassa sikalan koko olisi yli kaksinkertainen eläinyksikköinä laskettessa.

Eläinsuojan toiminnassa hajua aiheuttaa eläinsuojien ilmanvaihdosta, lannan varastoinnista ja käsittelystä, kuten lannan kuljetuksesta ja siirrosta, lietesäiliöiden sekoittamisesta, lannan pummpauksesta ja separoinnista sekä lannan peltolevityksestä. Merkittävä osa hajuista aiheutuu eläinsuojien ilmanvaihdosta, mutta myös muista edellä mainituista välttämättömistä toimenpiteistä. Mitä suurempi tilalla muodostuva lantamäärä on, sitä pidemmän ajan edellä mainittuja toimenpiteitä joudutaan tekemään. Hakemuksen mukaisessa toiminnassa lietelantaa muodostuu vuodessa noin 13 700 m3. Lantaa on suunniteltu levitettävän keväällä, kesällä ja syksyllä.

Hakemuksessa on esitetty hajun vähentämistoimenpiteitä, joista suurin osa on sellaisia, jotka ovat yleisesti käytössä jo pienempiäkin sikaloita rakennettaessa. Otsonointi ja kuivadesifiointi on jo pitkään tunnettu sisäilman epäpuhtaukisen poistossa. Suurten eläinsuojien ilmanvaihtotarve on kuitenkin huomattava, eikä kyseisten menetelmien toiminnan tehokkuudesta ja luotettavuudesta hakemuksen mukaisessa ympäristössä ole riittävää näyttöä, eikä hakemuksessakaan ole sellaisia esitetty. Toiminnan merkittävää laajentumista ei tule perustaa menetelmille, joiden tehoa isoille eläinsuojille ei ole riittävästi osoitettu.

Kun otetaan huomioon hakemuksen mukainen eläinmäärän lisäys, lähialueen asutus ja eläinsuojan sijainti avoimella peltoalueella tulvaherkän joen rannalla, suunniteltua sijoituspaikka ei voida pitää sopivana hakemuksessa tarkoitetun suuruiselle sikalalle. Laajennetusta toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja rasitusta naapureille ei voida myöskään riittävästi ehkäistä lupamääräysten ja niihin liittyvien teknisten ja rakenteellisten ratkaisujen avulla. Hallinto-oikeus katsoo edellä esitetyn perusteella, että ympäristölupaa laajennukseen ei olisi tullut myöntää.

Vaasan hallinto-oiekudessa päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa lainoppineet hallinto-oikeudentuomarit Raija Myllykoski ja Päivi Jokela, tekniikan alan hallin-oikeustuomari Varpu Kujanpää sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Raija Aaltonen. Asian esittelijänä on toiminut hallinto-oikeussihteeri Reetta-Kaisa Eriksson.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Lounais-Suomen ympäristökeskus on valituksen johdosta antamassan lausunnossaan esittänyt, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja ympäristökeskuksen päätös saatetaan voimaan. Ympäristökeskus on lausunut muun ohella, että herra X:n hakemuksessaan esittämät toimet hajuhaittojen poistamiseksi edustavat tekniikkaa, joka on selvästi kehittyneempää ja tehokkaampaa kuin sikatiloilla nykyisin yleisesti käytettävä tekniikka on. Käytännön kokemuksia esitettyjen menetelmien tehokkuudesta Suomen oloissa ei vielä ole. Etäisyys uudesta sikalasta jokeen on noin 215 metriä. Etäisyys uusista lietesäiliöistä jokeen on noin 160 metriä. Tulva ei nouse lietesäiliöille saakka. Tulvaherkastä peltoalueesta aiheutuvat vesistöhaitat liittyvät lainnottamiseen eivätkä lietesäiliön sijaintiin.

Hallinto-oikeus on antanut ensimmäisen kysymyksessä olevaa hanketta koskevan päätöksen 29.6.2006 toimitettuaan sitä ennen katselmuksen.
Herra X on valmis luopumaan uusien lietesäiliöiden sijoittamisesta sikalarakennuksen Y-joen puoleiseen päätyyn. Lietesäiliöt voidaan sijoitaaa herra X:n omistamille tiloille. Näin sijoitettuna säiliöistä olisi vähintään 500 metrin matka lähimpään asutukseen. Mikäli lietesäiliöt muutetaan etäsäiliöiksi, poistuu tulva- ja onnettomuusriski säiliöiden osalta, sikalarakennus sijaitsee yli viisi metriä korkeammalla kuin Y-joen pinta, ja rakennusta ympäröi laaja pengerrys. Sikalan osalta tulvasta ei ole vaaraa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on selvitetty, että toteutettaessa toiminnan laajenus hakemuksen mukaisesti niin, että otetaan käytöön uusi ilmastointijärjestelmä ja rakennetaan karsinoihin kuperat pohjat, ja että lanta separoidaan ja lietesäiliöt katetaan, hajupäästöjä voidaan vähentää nykyisestä noin 23 prosenttiä. Jos kaksi uutta lietesäiliötä toteutetaan etäsäiliöinä, hajupäästöt väheisivät arviolta 29 prosenttia. Lisäksi lannan kaäsittely tapahtuu lähes kokonaisuudessaan suljetussa tilassa. Lupahakemuksen mukaan hajukaasujen käsittelyssä käytetään otsointia. Menetelmä on tarkoitettu otettavaksi käyttöön sekä laajannusosassa että vanhassa sikalassa. Sikalarakennukset on jaettu suljettuihin osastoihin Laajennusosassa ilman osastoihin otetaan rakennuksen alta omia kanavia pitkin, eikä ilma ole yhteydessä lietekuiluihin, Ilma imetään osastoista poistoputkien kautta kokoojaputkeen, jossa otsoni johdetaan poistokaasujen sekaan. Otsoni hapettaa haisevia aineita ja tuhoaa poistoilman bakteerit. Kokoojaputki toimii otsonin ja poistokaasun reaktiotilana. Kaasun viipymäajaksi mitoitetaan vähintään kymmenen sekuntia. Kokoojaputkesta poistokaasu johdetaan ulos rakennuksen päädystä ylöspäin suunnattavien putkien avulla. Poistokaasu kulkeutuu suoraan ylempiin ilmakerroksiin.

Otsonointi on jo kauan ollut tunnettu menetelmä, ja sitä on käytetty hajukaasujen puhdistamiseen eirtyisesti kompostointilaitoksissa, jätevedenpuhdistamoissa ja muissa vastaavissa laitoksissa. Otsononti on luotettava, rajoituksia vailla oleva järjestelmä, joka poistaa hajuhaittoja 70-90 prosenttia. Menelemä on tuttu myös viranomaisille.
Tässä tapauksessa on myös osoitettu, että ilmanviahdon tarve on 30 prosenttia tavanomaista pienempi, koska korvausilma otetaan rakennuksen alta. Kun toiminnan laajentaminen toteutetaan ympäristökeskuksen päätöksessään antamien lupamääräysten mukaiesti, hajupäästöt tilalla vähenevät 10-24 prosenttiin nykyisestä. Käytännössä tämä tarkottaa, että rakennuksesta tulevaa ilmaa ei enää sadan metrin päässä haista oikeastaan lainkaan. Myöskään vanhoista lietesäiliöistä ei niiden kattamisen jälkeen aiheudu hajuhaittaa, sillä VTT:n tutkimuksen mukaan kattamiselle saavutetaan 85-90 prosentin hajun poisto.

KHO:n päätös

Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.
Perustelut: Lupahakemuksessa esitetyllä otsonoinnilla ja muilla sikalarakennusten ilmastointia koskevilla tekniikoilla ei voida vaikuttaa toiminnassa muodostuvan lannan varastoinnista, käsittelystä ja peltoihin levittämisestä aiheutuvaan hajuun.
Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

KHO:ssa asian esittelijänä toimi oikeussihteeri Petri Leinonen ja päätöksentekoon osallistuivat hallintoneuvokset Pekka Vihervuori, Marjatta Kajan, Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen ja Hannu Ranta sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Ilkka Hristo ja Olli Dahl.

Erkin kommentti: Sikalarakennushankkeesta on tehty erittäin perusteellinen ja hyvin laadittu ympäristövaikutusten selvitys ( 59 sivua), jossa on selvitetty kaikki olennaiset asiat yksityiskohtineen. Sikalasta on Ilmatieteenlaitoksen 16.6.2008 päivätyt erittäin perusteelliset Sikalan hajupäästöjen leviämismallilaskelmat. Sikalan lietteen hajuanalyysit on tehty Parolan koelaitoksella. KHO:n käsittelyssä ei ole huomioitu Ilmatieteenlaitoksen selvityksiä ja mallinnoksia hajujen leviämisestä.

KHO:n päätös on perusteluiltaan kyseenalainen, ylimielinen ja tyly.Kansalaisen oikeusturvan kannalta oikeuden tulisi perustella päätöksensä paremmin. Parasta KHO:n päätöksessä on vetoaminen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. En ole käynyt kohteessa paikan päällä tutustumassa tilanteeseen joten en pysty kertomaan todellista tilannetta käytännössä.Olen käynyt tutustumassa Kalajoen nykyaikaisiin sikaloihin. Tiedän ja tunnen sikalan hajuongelmat. Ymmärrän valittajien toimintaa. Ymmärrän KHO:n päätöksen perustelut eteenkin kun otetaan huomioon ne asiat. joissa vedotaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Kalajoella olemme sijoittaneet isot sikalat riittävän kauaksi asutuksesta jotta vältytään vastaavilta ongelmilta.

perjantai 17. heinäkuuta 2009

Mielipide ylittää Suomen lain


On syytä epäillä, että apulaisoikeuskansleri Puumalainen pelasti Kalajoen poliisin Harri Rahkolan virkarikossyytteiltä. Katso

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen Jarmo Rautakoski ja neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen ovat 10.7.2009 Dnro 60/42/09 todennut, ettei valtakunnansyyttäjä ole toimivaltainen ottamaan uudelleen ratkaistavaksi eikä saattamaan uuteen käsittelyyn oikeuskanslerinvirastossa asiaa, jonka apulaisoikeuskansleri on jo ratkaissut.

Päätöksessä ei kuitenkaan perustella mihin lakiin päätös perustuu. Suomen perustuslain mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua Suomen lakiin. Mielestäni perustuslakivaliokunnan on otettava käsittelyyn apulaisoikeuskansleri Puumalaisen toiminta. Mielipide ei voi ylittää Suomen lakia. Miksi Suomen lakia ei kunnioiteta?

keskiviikko 15. heinäkuuta 2009

Törkeä ihmisoikeusrikos


Subject: Lähetetään: törkeä ihmisoikeusrikos 001


Oikeusministeri Tuija Brax, oikeusrekisterikeskus, Raahen käräjäoikeus Ritva Pesonen-Ehrola, Rovaniemen hovioikeus

tiedoksi: oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjävirasto, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, poliisiministeri

Törkeä ihmisoikeusrikos

Olen saanut oikeusreksiterikeskukselta 6.7.2009 päivätyn ilmoituksen muuntorangaistuksesta, mikä perustuu Raahen käräjäoikeuden 19.5.2009 tekemään päätökseen numero 2009/16. Sain tiedon tästä päätöksestä oikeusrekisterikeskuksen ilmoituksesta. En ole saanut muuta tietoa päätöksestä.

Suomen perustuslain 21 § mukaan
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Minulla ei siis ole ollut mahdollisuutta käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja valittaa päätöksestä, koska en ole saanut päätöstä tiedokseni. Menettely on ollut Suomen perustuslain 21 §:n vastaista.
Prosessi täyttää myös törkeän ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön.
Näin sanoo Suomen laki:
11 luku
3 §
(11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan
Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,
on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

4 §
(11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

Asia on nyt parasta aikaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä oikeudenkäyntiväittämänä Mikko Kovalaisen asian yhteydessä. Asia oli esillä myös Raahen käräjäoikeudessa, mutta käräjätuomari Jyrki Määttä jätti oikeudenkäyntiväittämän käsittelemättä. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerin virastoon, jossa asiaa käsittelee saamani tiedon mukaan Tom Smeds. Asia on ollut oikeuskanslerinvirastossa jo lähes vuoden samoinkuin Rovaniemen hovioikeudessa. Olen tehnyt asioissa rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle ja poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle, koska asoissa on syytä epäillä myös poliisi- ja syyttäjärikoksia (poliisi Raimo Ollila, syyttäjä Sulo Heiskari ja syyttäjä Esa Mustonen). Luettelo on todella pitkä, mutta mainitsen tässä vain muutaman nimen.

Katson, että Rovaneimen hovioikeuden on nyt käsiteltävä oikeudenkäyntiväittämäni perusteellisesti sen takia, että en ole voinut valittaa Raahen käräjäoikeuden päätöksestä, koska en ole saanut tiedokseni aikaisemmin ko. päätöstä. Asioiden käsittely nopeutuu ja tehostuu, kun nyt meneillään olevassa oikeudenkäynnissä asia käsitellään lain- ja oikeudenmukaisesti.
Vaadin, että oikeusturvani kannalta asia käsitellään lain- ja oikeudenmukaisesti Rovaniemen hovioikeudessa ennen Raahen käräjäoikeuden salaisen päätöksen toimeenpanemista.
Totuus asioissa löytyy näistä linkeistä

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys

Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyteen vaikuttavat nämä asiat
PR-talojen markkinoilta poistaminen

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys

Kaiken takana on syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta ja hänen kanssaan yhteistyössä toimii laaja oikeus- ja asianajajamafia kuten blogissani olen kiistattomasti todistanut kirjallsin näytöin.

Vastustan jyrkästi Raahen käräjäoikeuden salaisen päätöksen 2009/16 päivänäärä 19.5.2009 toimeenpanemista. Vaadin asian käsittelemistä meneillään olevassa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, koska olen sen sinne jo vienytkin tietämättä Raahen käräjäoikeuden salaisesta päätöksestä.

Kalajoella 13.7.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja