keskiviikko 22. elokuuta 2012

OP-Pohjolan yrityskuva ja pääjohtajan toiminta


Heino Yli-Torven ulosoton keskeytys ja tuomionpurkuasia


Oulun käräjäoikeudelle, Raahenseudun ulosottovirasto, Korkein oikeus, oikeuskansleri, OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen, oikeusministeri, poliisiministeri


Olen pyytänyt Heino Yli-Torven ulosoton keskeytystä sen takia, että konkurssi on saatu aikaan minun oikeustajuni ja kokemukseni mukaan rikolliseksi epäiltävällä tavalla ja yrittäjää ja hänen sukuansa on pyritty määrätietoisin rikollisiksi epäiltävin keinoin osoittamaan rikollisiksi. Valitettavasti Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen suojelee tapansa mukaan rikollisia, eikä rikostutkintoja ole saatu aikaan. Poliisihallitus luonnollisesti suojelee rikollisesti toimivia poliiseja.Laillisuusvalvonta Suomessa tekee pääasiassa ei anna aihetta päätöksiä eikä voi välttyä ajatukselta, että laillisuusvalvonta toimii näin rikollisten suojelijoina. Tässä asiassa on tehty laillisuusvalvojalle kantelu asiassa, mutta vaikka laillisuusvalvoja sivuillaan kertoo, että kantelija saa kantelustaan tiedon kuka asiaa käsittelee jne. niin tiedotus ei vastaa totuutta. Minulle ei ole tullut selvitystä kuka tutkii kantelua ja mikä on kantelun numero.


Koska ulosoton keskeytyksen käsittelee Oulun käräjäoikeus ja konkurssiasiassa on lainvoimainen päätös, mikä kuitenkin on saatu aikaan rikolliseksi epäiltävällä tavalla, niin katson, että Oulun käräjäoikeuden on keskeytettävä ulosotto jo senkin perusteella, että lähetän tämän sähköpostiviestin tiedoksi ja tuomionpuruksi Korkeimmalle oikeudelle koskien Heino Yli-Torven konkurssiasiaa. Katson, että Oulun käräjäoikeuden on keskeytettävä uloskotto, koska asia on korkeimmassa oikeudessa tuomion purkuasiana. Korkeimman oikeuden on toimittava niin, että oikeus toteutuu.

Perusteena asialle on Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomio 12/422 30.3.2012 asia R11/1094. Tämä tuomio paljastaa Himangan Osuuspankin johtajan valehtelun. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki raskaat syytteet Heino Yli-Torvea ja tämän poikaa Jaakko Yli-Torvea kohtaan.

Mielestäni asia on palautettava puolueettomaan ja ammattimaiseen rikostutkintaan ja uudelleen käräjäoikeuden päätettäväksi. Minun oikeustajuni mukaan Oulun käräjäoikeuskin voi tehdä päätöksen uuden rikostutkinnan aloittamisesta johtuen siitä, että asia on purettavana korkeimmassa oikeudessa ja tuomion purkua varten on tehtävä ammattitaitoinen rikostutkinta. Minä lähetän tämän sähköpostiviestin tiedoksi ja toimenpiteitä varten OP-Pohjolan toimistusjohtaja Reijo Karhiselle jotta Osuuspankkijärjestö tuntisi vastuunsa asiassa ja keskeyttäisi ulosottotoimet Himangan Osuuspankin osuuspankeille sopimattoman toiminnan johdosta. Nyt on kysymys myös osuuspankkijärjestön yrityskuvasta. Voin väittää, että tällainen toiminta ( tahalliset konkurssit) eivät ole tavanomaista toimintaa nykypäivänä osuuspankkijärjestössä, koska keskustelin osuuspankkijohtajan kanssa asiasta. Hän oli sitä mieltä, että hän ei olisi vienyt autoilijaa konkurssiin näin pienten asioiden takia. Pankinohtaja pyysi ettei heidän nimeään tuoda julki tämän asian yhteydessä. Katson, että Oulun käräjäoikeuden on keskeytettävä Heino Ylitorven ulosotto johtuen pankin kiistattomasti rikolliseksi epäiltävästä toimista. Peruusteena rikosepäilyille on Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lainvoimainen päätös ja perusteellinen perehtymiseni asiaan. Rikolliseksi epäiltävää toimintaa vahvistaa Himangan Osuuspankin ja Sirkka Yli-Torven tekemä salainen laiton sopimus.

Tässä sähköpostiviestitoimintaa asian tiimoilta:


From: E.Aho

Sent: Monday, June 04, 2012 10:44 AM


Subject: turha konkurssi ja tuhoisat vaikutukset

Pankinjohtajan, verottajan, konkurssipesänhoitajan ja poliisien toiminnasta

tiedoksi ja toimenpiteitä varten Johtaja Reijo Karhinen OP-Pohjola, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiministeri Päivi Räsänen

Olin neuvotellut kuorma-autoilija Heino Yli-Torven puolesta verottajan ja Himangan Osuuspankin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen kanssa neuvotteluratkaisun, jolla kuorma-autoilijan yrityksen ongelmat olisi hoidettu yhteisesti sovitulla tavalla ja niin, että se olisi ollut kaikkien etu. Silloin sovittiin myös kuorma-autoilijan vaimon takauksen osalta asia. Jostain syystä verottaja perui sovitun sopimuksen todennäköisesti Himangan Osuuspankin johtajan Kalevi Humalajoen pyynnöstä. Kuorma-autoilijan yritys haettiin konkurssiin. Konkurssipesänhoitajaksi määrättiin todennäköisesti pankin tahdosta varatuomari Kari Autio Kokkolasta.

Varatuomari Kari Autio teki rikostutkintapyynnön kuorma-autoilija Heino Yli-Torvesta ja tämän pojasta Jaakko Yli-Torvesta. Käännyin tuolloin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen puoleen ja kerroin hänelle, että jos rikostutkinta aloitetaan ja se johtaa oikeuskäsittelyyn, niin pankki tulee häviämään jutun. Pankinjohtaja Kalevi Humalajoki ymmärsi asian ja sanoi, että jatkossa he eivät sitten käytä varatuomari Kari Aution palveluksia.

Otin yhteyttä varatuomari Kari Autioon ja kerroin hänelle totuuden asioissa eli sen, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Autio ei pysytynyt vastaamaan minulle mitään asiallista. Menin Kokkolaan ja todistin tutkinnanjohtajalle ja silloin vielä nimeämättömälle tutkijalle, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Tästä huolimatta tutkija ja tutkinnanjohtaja lähtivät viemään asiaa eteenpäin syyttäjälle asti, todennäköisesti varatuomari Kari Aution toiminnan johdosta.

Ylivieskan käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Prosessi oli kuitenkin aiheuttanut sen, että Heino ja Sirkka Yli-Torvelle tuli avioero. Lisäksi Jaakko Yli-Torven yrityksen omaisuus oli laitettu hukkaamiskieltoon n. 1,5 vuodeksi ja aiheutettu yrittäjälle erittäin suurta ja korvaamatonta vahinkoa. Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi tutkimasta asiasta.

Minulle on selvinnyt myös se, että Himangan Osuuspankinjohtaja on tehnyt Sirkka Yli-Torven kanssa ennen oikeudenkäyntejä ja rikostutkintoja salaamissopimuksen, jolla Sirkka Yli-Torvi kieltäytyy antamasta tietoja Heino Yli-Torven yrityksen asioista. Minulle on selvinnyt myös se, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki on ”kieltänyt ”asianomaisia työskentelemästä Erkki Ahon kanssa.

Oikeudenkäynnissä pankinjohtaja Kalevi Humalajoki joutui kertomaan tosiasiat ja siksi kaikki syytteet hylättiin. On myös huomattava se, että todistusaineistot löytyvät myös tutkinta-aineistosta ja siksi ihmettelen konkurssipesänhoitaja Kari Aution, poliisien ja syyttäjän toimintaa.


Mielestäni Osuuspankkien Keskuspankin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Poliisiministeri Päivi Räsäsen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Mielestäni kysymys on tarpeettomasta konkurssista ja kiistattomasta vahingonteosta. Kaiken alku ja juuri on pankin toiminnan johdosta terminoimatta jäänyt valuuttavelka.


Kalajoella 04.06.2012


Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948


From: E.Aho

Sent: Monday, May 07, 2012 11:58 AM


Subject: Himangan Osuuspankin toiminta


Pääjohtaja Reijo Karhinen

Kysymys on Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiosta 12/422 30.3.2012 asia R11/1094. Himangan Osuuspankki hävisi oikeudenkäynnin. Oikeustoimet kuitenkin jatkuvat edelleen, koska pankki ei ollut valmis sopimaan asioita, vaikka on lainvoimainen oikeuden päätös asioista. Kysymys on kuorma-autoilijan konkurssiasia.

Kysymyksessä on minun mielestäni ja minun näkemykseni mukaan tahallinen konkurssi, jonka takana on Himangan Osuuspankki. Kaiken lähtökohtana on valuuttalaina, jonka pankki kieltäytyi aikanaan terminoimasta. Syntyi velkakierre. Asiat sovittiin ehdottamallani tavalla, mutta jostain syystä vastapuoli perui sopimuksen ja haki yrityksen konkurssiin. Konkurssi ei ollut kenenkään etujen mukainen ja mielestäni tahallinen konkurssi aiheutti todella suurta taloudellista vahinkoa monille tahoille sekä mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä lukuisille henkilöille. Kaiken lisäksi yrittäjistä ja hänen sukulaisistaan yritettiin tehdä rikollisia, mutta onneksi Suomi on oikeusvaltio ja pankin edustama taho hävisi oikeudessa.

Kun tarkastelee asioita laajemminkin, niin mielestäni Himangan Osuuspankin toiminta ei ansaitse kovin suurta luottamusta. Katso Korkeimman oikeuden päätös toisessa asiassa http://www.kko.fi/33941.htm
Mielestäni OP-Pohjolan ja Himangan Osuuspankin hallituksen on otettava nyt lusikka kauniiseen käteensä ja ryhdyttävä tarkoin selvittämään Himangan Osuuspankin toimintaperiaatteita. Mielestäni pankin on nyt tehtävä sellaiset ratkaisut, jotka turvaavat pankin asiakkaiden toiminnan jatkossakin. Kuka uskaltaa tulla pankin asiakkaaksi, kun pankin toimintaperiaatteet ovat esitetyn kaltaisia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Himangan Osuuspankki on liian usein oikeussalissa. Mielestäni kysymys on erittäin taitamattomasta toiminnasta. Noudatetaanko pankissa näitä periaatteita, joita nettisivuilla mainostetaan: Hyvä hallinnointi OP-Pohjola-ryhmässä
https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/op-pohjola-ryhma/hallinnointi?id=80113&srcpl=8

Mielestäni Himangan Osuuspankin toiminta vaatii perusteellisen uudelleen tarkastelun ja mielestäni fuusiointi Kalajoen Osuuspankkiin on otettava vakavasti harkintaan samalla kun Himangan Osuuspankin johtajien tilanne arvioidaan jatkoa ajatellen.

Kalajoella 07.05.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


From: E.Aho

Sent: Monday, May 14, 2012 2:11 PM


Subject: Heino Yli-Torven asia

Jokilaaksojen poliisilaitokselle

Rikostutkintapyyntö laadittu Heino Yli-Torven puolesta. Pyynnön laatija Erkki Aho.

Selvitys ja asioiden tausta:

Heino Ylitorvea on syytetty törkeästä velallisen petoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä, avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen. Rikostutkinta on käynnistetty konkurssiasiassa, jossa päämiehenä on ollut Himangan Osuuspankki ja pesänhoitajana asianajaja Kari Autio ja tutkijana Erkki Keski-Rahkonen ja tutkinnanjohtajana Markus Simpanen, syyttäjänä Sari Törmi. Tutkintapyyntö on nro 8270/R/1967/09. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet tuomiolla 12/422 30.03.2012 Asiano: R11/1094. Oikeudessa todistajana ollut Himangan Osuuspankinjohtaja Kalevi Humalajoki joutui tunnustamaan totuuden. Siksi kaikki raskaat syytteet hylättiin.

Vaadin tutkimaan onko asiassa syytä epäillä rikosta ja jos joku on syyllistynyt rikokseen, niin vaadin hänelle Suomen lain mukaista rangaistusta ja vaadin vahingonkorvauksia perättömästä ilmiannosta, henkisistä kärsimyksistä ja taloudellista vahingoista. Korvausvaatimuksen tulen esittämään tutkinnan myöhäisemmässä vaiheessa. Katson, että asioiden tutkiminen on suoritettava kiireellisesti.

Heino Yli-Torven puolesta

Erkki Aho

Erkki Aho selvitys asioista

Heino Ylitorvi pyysi minulta apua vaikeuksiinsa. Neuvottelin verottajan ja pankinjohtajan kanssa sopimuksen, jonka sitten verottaja perui. Miksi? Kenen toimeksiannosta? Minä epäilen, että toimeksianto tuli pankinjohtaja Kalevi Humalajoelta. Tässä kertomus toiminnastani asiassa, minkä löytyy blogistani allaolevasta osoitteesta:

Kansainvälinen pankkikriisi ulottaa lonkeronsa myös Suomeen. Valtio on taannut suomalaispankkien luotonottoa 50 miljardin arvosta. Valtio on valmis tekemään suoria pääomasijoituksia neljän miljardin euron arvosta. Kaikki merkittävät suomalaiset pankit ovat kuitenkin arvioineet, etteivät ne tarvitse valtion tukea. Kansalaisia ihmetyttääkin, miksi pankkitukea pitää maksaa näin valtava määrä, jos pankit eivät sitä tarvitse.
Pankeilla on ollut mahdollisuus käyttää pankkitukea yritysten pelastamiseen. Näin ei ole kuitenkaan aina tehty. Yhdessä verottajan kanssa pankit ovat suorittaneet yritysten tappamisia. Siitä minulla on konkreettista näyttöä.

Kuorma-autoilijan yrityksen tappaminen
Eräs kuorma-autoilija pyysi apuani asioissaan. Huomasin, että avunpyyntö tuli todella myöhään, mutta lupasin tehdä voitavani. Kuorma-autoilijan yrityksellä oli mittava määrä veroja maksamatta. Verottaja oli laiminlyönyt verojen perinnän. Verottaja ei ollut vaatinut kuorma-autolijalta suunnitelmia erääntyneiden verojen maksamiseen. En voinut ymmärtää verottajan toimintaa, koska se mahdollisti kuormautoilijan yrityksen verojen maksujen laiminlyönnin.
Ryhdyin neuvottelemaan verottajan ja pankin kanssa tilanteen selvittämiseksi. Neuvottelut sujuivat asiallisesti ja hyvin. Pankin ja verottajan kanssa päästiin sopimukseen lainojen ja verojen maksamisesta. Ainoastaan maksuaikataulusta verottajan kanssa jouduttiin vääntämään kättä. Suunnitelmani oli yritystoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdoksella. Kuorma-autoilijan poika oli valmis jatkamaan isänsä yritystoimintaa. Kuorma-autolijan yritys näytti pelastuvan konkurssilta, mutta toisin kävi. Verottaja jätti konkurssihakemuksen, koska emme päässeet sopimukseen maksamattomien verojen 18 411 euron maksuaikataulusta. Koska tiesin taantuman syvyyden, niin en voinut tehdä epärealistista maksuaikataulua. Siksi aikataulu 18 411 euron verojen maksulle oli todelliset resurssit huomioonottava eli 400 euroa kuukaudessa. Verottaja jätti konkurssihakemuksen ja sen jälkeen asioiden hoitaminen tuli ylivoimaisen vaikeaksi. Minun mielestäni verottaja toiminnallaan tahallaan tappoi kuorma-autolijan yrityksen omien virheidensä peittelemiseksi.       
Lainaus muistiinpanoistani

Tapaus autoilija Heino Yli-Torvi
Verottaja on puolittanut saatavansa kuten sovittiin. Erkki Aho on esittänyt summalle maksusuunnitelman. Verottaja ei vastustanut asiaa, vaan edellytti, että X:n Osuuspankki puolittaa saatavansa. Neuvottelun tuloksena pankki on puolittanut saatavansa. Yllätyksekseni verottaja Seppo Roiko-Jokela ei hyväksynytkään ratkaisua vaan vaatii verorästien maksamista kerralla.
Kun ajatellaan, että yritys on haettu konkurssiin, niin ajatus verorästien maksamisesta kerralla ei ole realistinen. Jos asia on realistinen, niin pyydän verottaja Seppo Roiko-Jokelaa ilmoittamaan minulle sen keinon, millä konkurssitilassa oleva yrittäjä saa pankista lainaa 36 823 euroa. Minä en vielä sellaista keinoa ole löytänyt, vaikka olen toiminut yrittäjänä ja yrityskouluttajana kymmeniä vuosia.
Mielestäni realistinen vaihtoehto tässä tilanteessa on se, että verorästeistä puolet maksetaan nyt ja toinen puoli esittämäni maksusuunnitelman mukaan eli 400 euroa kuukaudessa. Käsitykseni mukaan pankinjohtajalla on mahdollisuus antaa pienempiä lainoja omalla riskillä. Pankinjohtaja ottaisi silloin oman riskinsä ja verottaja oman riskinsä. Riskit olisi näin puolitettu. Käsitykseni mukaan tämä on se ratkaisu miten ongelma voidaan ratkaista. Konkurssihakemus on vedettävä pois välittömästi jotta vältytään suuremmilta vahingoilta. Jo nyt vahingot ovat lähes korvaamattomat.

Pankki lähetti kuolleelle kirjeitä

Aikanaan pankki oli jättänyt kuorma-autoilijan ulkomaiset lainat terminoimatta. Tästä johtui pitkälle kuorma-autoilijan suurehko lainamäärä. Siis jäljet johtavat pankkikriisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin, joiden vaikutusta ei vieläkään oltu pysty eliminoimaan. Valuuttalainojen hoitaminen oli keskeinen syy konkurssiin johtaneessa kehityksessä. Pankin lainan takaajana oli myös kuorma-autoilijan isä. Isä oli kuollut jo monta vuotta sitten, mutta pankki on lähestynyt kuollutta useita kertoja kirjeellä ja pyytänyt tältä vastausta erääntyneiden lainojen hoitamisesta, joista kuollut oli takaajana. Pankki on ilmoittanut vainajalle, että edellä mainitun luoton, jonka maksamisesta olette sitoutunut takaukseen, erääntyneet maksut ovat myöhässä. Jos haluatte asiasta lisätietoja, pyydämme ottamaan yhteyttä pankkiin, puhelinnumero 06-8788400. Kuollut ei kuitenkaan ollut vastannut pankille, mutta kuolleelle osoitetut kirjeet oli avattu ja toimitettu sen jälkeen omaisille. Menettely on aika erikoista toimintaa. Kuolleelta voidaan eduskunnan päätöksellä periä saatavia, mutta ne tulee osoittaa kuolinpesälle eikä vainajalle.

Yritys konkurssiin ja yrittäjästä rikollinen

Ylivoimaisten esteiden ylittämiseen kaatuneen yrittäjän mustamaalaamiseen kuuluu yrittäjän rikolliseksi tekeminen. Siihen konkurssipesienhoitajat ovat erikoistuneet maan tavan mukaisesti. Niinpä tässäkin tapauksessa konkurssipesänhoitaja on tehnyt kaikkensa jotta yrittäjästä voidaan tehdä rikollinen. Tämä tapahtuu siten, että pyritään asiapapereita salaamalla yrittäjästä tekemään epärehellinen velallinen. Pankinjohtaja kieltäytyi antamasta tarvittavia asiapapereita, mutta ne saatiin pankista ilman pankinjohtajaakin. Nyt odotellaan konkurssipesänhoitajan aloittamien rikostutkintojen alkua. Varsinainen konkurssipäätös on vielä tekemättä, koska yrittäjän mainetta ei ole vielä rikostutkinnalla pystytty mustaamaan.
Jos asian hoitamisessa olisi käytetty järkeä, niin verottaja olisi saanut saatavansa ja yritys olisi jatkanut toimintaansa sukupolvenvaihdoksen kautta. Konkurssilta olisi vältytty.Myöskin pankki olisi turvannut saatavansa paremmin. Henkiset kärsimykset konkurssitilanteessa ovat mittaamattomat, varsinkin silloin, kun joutuu tietoisen toiminnan kohteeksi. Verottajan järkevämpi toiminta ja pankin oikea resurssien käyttö valtion mahdollistamalla menettelyllä olisi pelastanut yrityksen konkurssilta. Mikä on verottajan vastuu? Nyt verottaja ei saa euroakaan yrityksen järjettömän tappamisen johdosta.


Pankinjohtaja Kalevi Humalajoen kanssa käytyjen neuvottelun tuloksena Heino Ylitorven vaimolle saatiin aikaan ratkaisu, jolla hänet, Sirkka Yli-Torvi käytännössä vapautettiin takausvastuista. Myöhemmin minulle kerrottiin, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki oli tehnyt Sirkka Yli-Torven kanssa salassapitosopimuksen, jolla kiellettiin Sirkka Yli-Torvea puhumasta yrityksen asioista. Tämä oli minulle yllätys, koska en nähnyt sellaiseen toimenpiteeseen mitään järkevää syytä. Minulle kerrottiin myös, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki oli sanonut Yli-Torville, että näissä asioissa ei saa käyttää Erkki Ahon apua. Nähtävästi pankinjohtaja Kalevi Humalajoki pelkäsi Erkki Ahon asiantuntemusta. On myös otettava huomioon, että konkurssiprosessin seurauksena Heino ja Sirkka Yli-Torvelle tuli avioero. Neuvottelussa Erkki Aho kertoi pankinjohtaja Kalevi Humalajoelle, että jos konkurssipesä aloittaa rikostutkinnat asioissa, niin pankinjohtaja Kalevi Humalajoki on itse syytettyjen penkillä, koska pankki tulee häviämään jutun. Pankinjohtaja Kalevi Humalajoki totesi, ettei Himangan Osuuspankki käytä jatkossa asianajaja Kari Aution palveluksia.

Konkurssipesä aloitti kuitenkin rikostutkinnat. Erkki Aho oli yhteydessä konkurssipesänhoitaja Kari Autioon ja kertoi tälle, että asiassa ei ole tehty rikoksia ja perusteli asiat. Konkurssipesänhoitaja Kari Autio tiesi totuuden asioissa aloittaessaan rikostutkinnat.

Erkki Aho kävi rikostutkintojen alettua Kokkolassa kertomassa poliisille ja tutkinnanjohtajalle, jotka molemmat olivat sattumalta yhtä aikaa paikalla, että asioissa ei ole syytä epäillä rikoksia. Erkki Aho oli perehtynyt asioihin ja tiesi tarkalleen asioiden todellisen tilan.

Kaikesta huolimatta poliisi aloitti rikostutkinnat ja teki väärät johtopäätökset. Erikoista on se, että jo tutkinta-aineistosta näkyy totuus. Onko poliisi tietoisesti vai tyhmyyttään toiminut tutkintakertomuksesta näkyvällä tavalla. Mikä on ollut pankinjohtaja Kalevi Humalajoen osuus asiaan? Mikä on ollut Himangan Osuuspankin lakimiehen Kari Haanmäen osuus asiaan?

Koko konkurssivyyhti on seurausta siitä, että Himangan Osuuspankki ja pankinjohtaja Kalevi Humalajoki ei suostunut terminoimaan valuuttalainaa, minkä seurauksen kuorma-autoilijan yritys joutui taloudelliseen vaikeuksiin ja sitä kautta lopulta konkurssiin. Mielenkiintoista on myös tietää se, että onko pankinjohtaja Kalevi Humalajoki neuvottelut Aimo Ojan kanssa ennen Heino Yli-Torven yrityksen konkurssia Heino Yli-Torven tilan myymisestä Aimo Ojalle. Minä yrityskonsulttina katson, että Heino Yli-Torven yritys ajettiin Himangan Osuuspankin toimesta tahallisesti konkurssiin. En luota pankinjohtaja Kalevi Humalajoen puheisiin. Tiukan paikan tulleen Humalajoki joutui Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa tunnustamaan valheensa. Minun käsitykseni mukaan nyt on tilanne sama.


Kalajoella 14.05.2012

Erkki Aho


From:E.Aho


Sent:Thursday, June 14, 2012 6:21 PM
Subject:rovaniemen hovioikeudelle


Rovaniemen hovioikeudelle, tiedoksi ja toimenpiteitä varten Oulun aluehallintovirasto ja Oulun syyttäjälaitos

Olen valittanut Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 12/2588 antopäivä 16.4.2012 K11/1589. Rovaniemen hovioikeus on vahvistanut valituksen vastaanottamisen sähköpostitse. Pyydän ilmoittamaan minulle, kuka on tuon jutun esittelijä Rovaniemen hovioikeudessa. Olen myös pyytänyt asiaan liittyvät asiakirjat nähtäväkseni ennen päätöksentekoa jotta voin tarkistaa onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt oikeat asiakirjat Rovaniemen hovioikeuden päätöksen tekoa varten. Markku Kosken kunnianloukkausjutussahan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei lähettänyt oikeita asiakirjoja Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, mikäselvisi kun sain nähtäväksi sinne lähetetyt asiakirjat. Silloinkin käräjätuomarina oli Heikki Sneck, joka käsitteli silloin samoja asioita jo toiseen kertaan eikä suostunut vastaanottamaan todistusaineistoa asiassa. Jostain syystä en ole vieläkään saanut jutun 12/2588 asiakirjoja tarkistettavakseni ja siksi kiirehdin niiden lähettämistä.
Valituksessani toin selkeästi esille käräjätuomari Heikki Sneckin esteellisen toiminnan asiassa, koska hän käsitteli asiaa jo kolmanteen kertaan ja lisäksi hän kiletäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Menettely oli oikeudenkäymiskaaren vastainen menettely ja menettelyä on syytä epäillä rikoslain vastaiseksi, koska jo toimitettu todistusmateriaali sisälsi sellaista todistusaineistoa, mikä kiistattomasti osoitti konkurssin saadun aikaan rikollisesti.


Valituksessani todistin myös konkurssipesänhoitajaksi ryhtyneen varatuomari Pasi Markus Leinosen rikolliseksi epäiltävän toiminnan, koska hän tunnisti oikeudessa saaneen tietoonsa aineiston, mikä todistaa rikollisen menettelyn asiassa. Konkurssi oli siis saatu vuoren varmasti rikollisesti aikaan ja konkurssipesänhoitaja tietoisena tästä asiasta jätti velvoitteensa hoitamatta.

Olin haastanut oikeudenistuntoon todistajiksi neljä varsin tunnettua ja asian kassa keskeisesti toiminutta henkilöä, mutta kukaan heistä ei saapunut oikeudenistuntoon. Edellytän, että Rovaniemen hovioikeus velvoittaa nämä henkilöt tulemaan oikeuden istuntoon todistamaan jotta oikeus toteutuu ja perusteet konkurssin purkamiselle ovat kiistattomat.

Kysymys on todella laajasta rikosprosessista, joissa on syytä epäillä näitä henkilöitä

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

13. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä myös vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

25. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

26. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyytnöjä

27. Sievin kunnanjohtaja Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

28. Varatuomari Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

30. Varatuomari Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

Vaadin asioissa suullista käsittelyä. Lähetän tämän sähköpostin tiedoksi Oulun Avi:n johtajalle ja Oulun syyttäjävirastolle. Vaadin asioihin esteetöntä ja puolueetonta rikostutkinaa. Olen tehnyt valtuustoaloitteen Kalajoen kaupunginvaltuustolle, jotta hallintoasetuksen mukainen valvonta suoritetaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen toiminnassa kutsumalla poliisin neuvottelukunta hätäistuntoon poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta.


VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN
    

Olen kiirehtinyt korkeinta oikeutta purkamaan kaikki alioikeuksien minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset mukaan luettuna Rovaniemen hovioikeuden päätökset

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?


Kalajoella 14.06.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Pohjois-Suomen aluehallintovirasto siirtää Erkki Ahon saapuneet kirjeet 13.6.2012 ja 14.6.2012 hallintolain 21§:n mukaisesti Poliisihallituksen käsiteltäväksi.

Ystävällisin terveisin

Avi Kirjaamo Pohjois-Suomi

Lähettäjä:Väisänen Etta PuolestaSavolainen TerttuLähetetty:15. kesäkuuta 2012 9:05Vastaanottaja:AVI Kirjaamo Pohjois-SuomiAihe:VL: poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon


Lähettäjä:E.Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]Lähetetty:13. kesäkuuta 2012 10:21Vastaanottaja:Savolainen Terttu; oulu.sy@oikeus.fiAihe:Fw: poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon


Jokilaaksojen poliisin toiminta

From:E.Aho

Sent:Monday, June 11, 2012 5:12 AM


Subject:poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon


Valtuustoaloite ja yhteiskunnallinen valvonta

Vaadin Jokilaaksojen poliisiasian neuvottelukuntaa hätäistuntoon poliisin joko ammattitaidottoman tai tietoisen rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Olen Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja kuudennen kauden valtuutettu sekä useissa vaaleissa ylivoimainen ääniharava. Poliisin toiminnan valvonta kuuluu yhteiskunnallisille päättäjille. Olen tehnyt asiasta valtuustoaloitteen. Vaadin kiireellistä kokousta asiassa.


From:E.Aho


Sent:Monday, June 04, 2012 10:44 AM
Subject:turha konkurssi ja tuhoisat vaikutukset


Pankinjohtajan, verottajan, konkurssipesänhoitajan ja poliisien toiminnasta


tiedoksi ja toimenpiteitä varten Johtaja Reijo Karhinen OP-Pohjola, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiministeri Päivi Räsänen

Olin neuvotellut kuorma-autoilija Heino Yli-Torven puolesta verottajan ja Himangan Osuuspankin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen kanssa neuvotteluratkaisun, jolla kuorma-autoilijan yrityksen ongelmat olisi hoidettu yhteisesti sovitulla tavalla ja niin, että se olisi ollut kaikkien etu. Silloin sovittiin myös kuorma-autoilijan vaimon takauksen osalta asia. Jostain syystä verottaja perui sovitun sopimuksen todennäköisesti Himangan Osuuspankin johtajan Kalevi Humalajoen pyynnöstä. Kuorma-autoilijan yritys haettiin konkurssiin. Konkurssipesänhoitajaksi määrättiin todennäköisesti pankin tahdosta varatuomari Kari Autio Kokkolasta.

Varatuomari Kari Autio teki rikostutkintapyynnön kuorma-autoilija Heino Yli-Torvesta ja tämän pojasta Jaakko Yli-Torvesta. Käännyin tuolloin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen puoleen ja kerroin hänelle, että jos rikostutkinta aloitetaan ja se johtaa oikeuskäsittelyyn, niin pankki tulee häviämään jutun. Pankinjohtaja Kalevi Humalajoki ymmärsi asian ja sanoi, että jatkossa he eivät sitten käytä varatuomari Kari Aution palveluksia.

Otin yhteyttä varatuomari Kari Autioon ja kerroin hänelle totuuden asioissa eli sen, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Autio ei pysytynyt vastaamaan minulle mitään asiallista. Menin Kokkolaan ja todistin tutkinnanjohtajalle ja silloin vielä nimeämättömälle tutkijalle, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Tästä huolimatta tutkija ja tutkinnanjohtaja lähtivät viemään asiaa eteenpäin syyttäjälle asti, todennäköisesti varatuomari Kari Aution toiminnan johdosta.

Ylivieskan käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Prosessi oli kuitenkin aiheuttanut sen, että Heino ja Sirkka Yli-Torvelle tuli avioero. Lisäksi Jaakko Yli-Torven yrityksen omaisuus oli laitettu hukkaamiskieltoon n. 1,5 vuodeksi ja aiheutettu yrittäjälle erittäin suurta ja korvaamatonta vahinkoa. Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi tutkimasta asiasta.

Minulle on selvinnyt myös se, että Himangan Osuuspankinjohtaja on tehnyt Sirkka Yli-Torven kanssa ennen oikeudenkäyntejä ja rikostutkintoja salaamissopimuksen, jolla Sirkka Yli-Torvi kieltäytyy antamasta tietoja Heino Yli-Torven yrityksen asioista. Minulle on selvinnyt myös se, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki on ”kieltänyt”asianomaisia työskentelemästä Erkki Ahon kanssa.

Oikeudenkäynnissä pankinjohtaja Kalevi Humalajoki joutui kertomaan tosiasiat ja siksi kaikki syytteet hylättiin. On myös huomattava se, että todistusaineistot löytyvät myös tutkinta-aineistosta ja siksi ihmettelen konkurssipesänhoitaja Kari Aution, poliisien ja syyttäjän toimintaa.

Mielestäni Osuuspankkien Keskuspankin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Poliisiministeri Päivi Räsäsen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Mielestäni kysymys on tarpeettomasta konkurssista ja kiistattomasta vahingonteosta. Kaiken alku ja juuri on pankin toiminnan johdosta terminoimatta jäänyt valuuttavelka.


Kalajoella 04.06.2012


Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

gsm 044-3025948


Jokilaaksojen poliisin tutkimattajättämispäätöksiin on lisättävä vielä Taisto Heikki Verrosen järkyttävä kohtelu, jossa tutkijana on ollut poliisi Harri Rahkola. Poliisi Markus Kiiskinen on tehnyt asiassa tutkimattajättämispäätöksen, vaikka vahingonkorvausasia on kiistaton.


Pyydän aluehallintovirastoa pikaisiin toimenpiteisiin Jokilaaksojen poliisin toiminnasta. Yli-Torvien asiassa kaksi varatuomaria käynnisti jo Jaakko Yli-Torven osalta vahingonkorvausmenettelyn. Poliisi Ilkka Piispanen ei nähnyt asiassa mitään rikosta. Järkyttävää toimintaa.


Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?Kalajoella


13.06.2012


Erkki Aho
Kalajoen valtuuston varapuheenjohtaja

maanantai 20. elokuuta 2012

Kantelu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestäEduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan päätö Dnro 2927/4/12
Kantelu oikeuskanslerille eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ja eduskunnanoikeusasiamiehen sihteerin Terhi Arjola-Sarjan toiminnasta. Vaadin molempien henkilöiden viraltapanoa ja aiheuttamiensa väärien ratkaisujen oikeudellista ja taloudellista korvaamista täysimääräisesti korkoineen. Asia tiedoksi perustuslakivaliokunnalle.
Eduskunnan apaulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on oikeusasiamiehensihteerin Terhi Arjola-Sarjan esittelystä tehtynyt päätöksen dnro 2927/4/12. (Päätös kuvassa ja kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä).
Päätöksessä on todettu aivan oikein, että ”Edsukunnan oikeisasiamiehen tehtävänä on perustuslain 109 §:n 1 momentin mukaan valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Päätöksessä edelleen todetaan, että niistä toimepiteistä, joihin oikeusasiamies voi ryhtyä, on säädetty eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa ja osin myös perustuslaissa.
Eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilla ilmoitetaan, että miten kantelu tutkitaan. Näin sinne on kirjoitettu

Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos hän muista syistä katsoo siihen olevan aihetta.
Kun kantelu on tullut oikeusasiamiehen kansliaan, kantelijalle lähetetään ilmoitus sen saapumisesta. Ilmoituksessa kerrotaan, kuka oikeusasiamiehen lakimiehistä hoitaa kantelijan asiaa, ja tämän yhteystiedot.
Lakimies perehtyy kanteluun heti huolellisesti. Jos kantelun perusteella on esimerkiksi aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa, oikeusasiamies käynnistää tutkinnan.
Kantelua tutkiessaan oikeusasiamies kuulee kantelun kohdetta sekä pyytää selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta. Hän voi hankkia lisäselvityksiä määräämällä kansliansa tarkastajat tekemään tutkimuksia. Tarvittaessa hän voi pyytää myös poliisilta tutkinta-apua.

Miksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei toimi annettujen ohjeiden mukaan?

Tässä on kantelu: Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja perustuslakivaliokunnalle

Mitä eduskunnan oikeusasiamiehen olisi pitänyt tehdä?

Eduskunnan oikeusasiamiehen olisi pitänyt ohjeistaa poliisi rikosylikonstaapeli Risto Vörlin luovuttamaan Pal-Met Oy:lle kuuluvat omaisuus Pal-Met Oy:lle. Lisäksi hänen olis pitänyt käynnistää tutkinta siitä on kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakka toiminut lainmukaisesti, kun suojellut rikosylikonstaapeli Risto Vörlin lainvastaiset toimet.

Lisäksi on huomattava se, että apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toimi esteellisenä asiassa, sillä hän oli menettänyt esteellisyytensä takia. Hän ei ole tullut todistajaksi oikeuteen, johon hänet oli kirjallisesti kutsuttu. Todistaja voi kieltäytyä todistamasta itseään vastaan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja ei tullut oikeuteen, koska olisi joutunut antamaan väärän lausuman oikeudelle. Laki kuitenkin määrää, että

Todistajan on tultava oikeuteen
Todistaja saa kirjallisen kutsun oikeudenkäyntiin. Hänen on tultava oikeuteen kutsussa mainittuna aikana, ellei hänellä ole sellaista estettä, jonka vuoksi hän ei pääse tulemaan. Tällainen este voi olla esimerkiksi sairaus tai yleisen liikenteen keskeytyminen. Esteen hyväksyttävyydestä päättää oikeuden puheenjohtaja. Todistajaksi kutsutun tulee aina etukäteen ilmoittaa esteestä. Ilmoitus tehdään oikeuden puheenjohtajalle tai sille henkilölle, jonka pyynnöstä todistaja on kutsuttu oikeuteen. Jos esteenä on sairaus, todistajan on toimitettava oikeudelle lääkärintodistus.
Jos todistaja ei saavu oikeuteen eikä hänellä ole hyväksyttävää syytä poissaoloonsa, hänen on maksettava uhkasakko, jonka määrä on mainittu kutsussa. Todistaja voidaan myös määrätä tuotavaksi omalla kustannuksellaan oikeuteen, jolloin poliisi voi ottaa hänet säilöön oikeuteen tuomista varten.
Todistajan on puhuttava tottaTodistajan on kerrottava oikeudessa kaikki, mitä hän tietää käsiteltävästä asiasta. Todistaja on oikeudenkäynnissä keskeinen henkilö, sillä hänen kertomuksensa saattaa olla ainoa keino selvittää, mitä oikeudenkäynnin kohteena olevassa asiassa todella on tapahtunut. Todistaja voi joutua vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin, joilla pyritään selvittämään hänen kertomuksensa luotettavuutta. Oikeuden puheenjohtajan tehtävänä on valvoa, ettei todistajalle esitetä asiattomia kysymyksiä ja että häntä ei kohdella sopimattomasti.
Todistajan on puhuttava totta. Jos todistajan havaitaan poikenneen totuudesta tai salanneen jotakin, hän joutuu itse syytteeseen perättömästä lausumasta. Siitä tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen.
Oikeuden puheenjohtaja selvittää todistajalle tarvittaessa, milloin hän voi kieltäytyä vastaamasta johonkin kysymykseen. Todistajan ei tarvitse paljastaa seikkoja, jotka saattaisivat johtaa syytteen nostamiseen häntä itseään tai hänen lähiomaistaan vastaan. Jos todistaja ei tästä syystä halua vastata johonkin kysymykseen, hänen pitää selkeästi ilmoittaa siitä oikeudelle. Todistaja ei siis tässäkään tapauksessa saa valehdella tai muuten puhua totuuden vastaisesti.
Todistajan ei myöskään tarvitse paljastaa liike- tai ammattisalaisuutta, ellei oikeus häntä siihen erikseen velvoita.

Esteellisyys määritellään hallituksen esityksessä seuraavasti:

Kysymys on tästä asiasta


Lehdistötiedote

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan lainvastaisen toiminan johdosta samalla myös Rovaneimen hovioikeuden, Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lainvastaisen toiminnan sekä Jokilaaksojen poliisin ja Oulun syytätäjälaitoksen lainvastaisen toiminnan vuoksi saatiin aikaan väärä hovioikeuden päätös. Katso
Vastine Kalajokiseudulle

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 §(12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki:
Rikoslaki 11 luku 3 §(11.4.2008/212)Rikos ihmisyyttä vastaan Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla, on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava


Rikoslaissa on säädetty rikollisen suojelusta:
15 kuku 11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Virkavala tai -vakuutus on lupaus, jonka tietyt valtion korkeimpaan johtoon, oikeuslaitokseen tai voimankäyttöorganisaatioon kuuluvat virkamiehet ovat velvollisia antamaan

Virkavala, jonka esimerkiksi ministerit vannovat:

"Minä Päivi Räsänen lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."

Valtioneuvoston jäsenet eli ministerit vannovat tuomarinvalan sekä virkavalan tai antavat vastaavat vakuutukset.
Tuomarinvala

Tuomarinvalan kaava on säilynyt muuttamuttomana vuodesta 1734.
"Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja [Ruotsin] lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta."

Tällä hetkellä virkavalan vannovat (tai vakuutuksen antavat)


  1. Valtioneuvostonoikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri
  2. tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö ja osastopäällikkö
  3. keskusviraston pääjohtaja
  4. ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1129/77) 3 §:ssä tarkoitetun diplomaattisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston päällikön tehtävään määrätty ulkoasiainhallinnon virkamies
  5. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies
  6. vankilan johtaja


Käräjätuomari Heikki Sneckin toimintaa

Kuulemisasia
Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2943
Oikeustaistelu jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/oikeustaistelu-jatkuu.html

Valitin asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Minulle heräsi epäilys, että käräjätuomari Heikki Sneck ei toimi rehellisesti. Siksi pyysin käräjätuomari Heikki Sneckiltä aineistoista kopiot, jotka hän on saanut asiassa ja jotka hän laittaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn. Käräjätuomari Heikki Sneck ei laittanut minulle kopioita, vaan kiersi asian näin:

Sent:Wednesday, May 25, 2011 3:32 PM


Subject:AINEISTO

Asianosaisten toimittamat asiakirjat:

1. Kovalaisen tekemä konkurssihakemus liitteineen (Teillä on jo tämä aineisto)
2. Teidän lähettämänne sähköpostit (Teillä on jo tämä aineisto)

Tuomiistuimen laatimat asiakirjat:

1. Lausumapyyntö ja kutsut istuntoon 2.5.2011 (Teillä on jo tämä aineisto)
2. Istunnon peruuttamisilmoitus (Teillä on jo tämä asikirja)
3. Kutsut istuntoon 23.5.2001 (Teillä on jo tämä asiakirja)
4. 23.5.2011 julistettu päätös (Teillä on jo kopio tästä).


Mistä asiakirjoista tarvitsette vielä kopioita?

Käräjätuomari Heikki Sneck siis kieltäytyi toimittamasta minulle pyytämiäni aineistoja jotta rikos eli laiton konkurssi ei paljastuisi. Kun tarkistin Rovaniemen hovioikeudesta Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sinne toimittamat asiakirjat asioissa, niin ne olivat väärät eli näitä asiakirjoja ei ole toimitettu kokonaisuudessaan Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn.
Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589
Konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toimintaa

Konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen osuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/konkurssipesanhoitajan-vapauttaminen.html

Tein kantelun Pasi Markus Leinosen toiminnasta
Kantelu konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta

Kiireellinen tutkintapyyntö ja kantelu oikeuskanslerille
Jokilaaksojen poliisi kieltäytyy tutkimasta ja ottamasta todistusaineistoa vastaan

Informaatio- ja tiedotustilaisuus sekä todistusaineiston luovutustilaisuus poliisille ja syyttäjälle

Syyttäjä Esa Mustonen ryhtyi peittelemään omia rikoksiaan ja siinä löysi yhteiskumppaniksi Sievin kunnanjohtaja Markku Kosken. Käräjätuomarina asiassa oli Heikki Sneck, joka jälleen kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Mustonen oli vetäytynyt syyttäjän toimesta tässä oikeudenkäynnissä juuri ennen oikeudenkäyntiä ja syyttäjänä toimi Kati Alkula, joka ei ollut saanut tutkijalle ja tutkinnajohtajalle toimitettua aineistoa, mutta siitä huolimatta kertoi pysytävänsä toimimaan syyttäjänä asiassa. Tutkija Jyrki Rajaniemi keiötäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ja siksi lähetin todistusaineiston sähköpostitse myös tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle kuin syyttäjä Eso Mustoselle.

Koska epäilin rikoksia rikostutkinnan ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toiminnan osalta, niin pyysin Rovaniemen hovioikeudelta Yliviska-Raahen käräjäoikeuden sinne lähettämät aineistot. Katso
Selvitys ja asiakirjapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/selvitys-ja-asiakirjapyynto.html

Kun sain Rovaniemen hovioikeudesta sinne Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lähettämän aineiston niin saatoin todeta, että ko. aineisto oli puutteellinen ja väärä. Siitä puuttui lähes kaikki minun esittämäni todistusaineisto Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.
Asia on nyt todistusaineistoineen Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.
Tästä kiirehtimispyynnöstä näkyvät tarvittavat todistusaineistot kopioituna
Tästä näkyy juridinen agumentointi
Asiakirjat löytyvät myös Kalajoen kaupungille tehdystä 1879 sivun aineistosta, mikä on julkinen asiakirja ja kaikkien tiedotusvälineiden vapaassa käytössä. Kalajoen valtuusto pyysi minulta Ylivieskan käräjäoikeuden tuomiosta selvityksen ja tein selvityksen, mutta minua estettiin esittämästä se valtuutetuille. Selvityksen esittämisen estäminen täyttää törkän luottamusmiesaseman väärin käytön ja on törkeää rikollisten suojelua. Rikoslain mukaan siitä rangaistus on ehdoton vankeusrangaistus. Teosta on syytä epäillä ainakin silloista Kalajoen valtuuston puheenjohtajaa.


Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja

Tutkintapyynnön täydennys – missä päätös?


Tämä viimeistään tekee apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan esteelliseksi käsittelemään kanteluitani samoinkuin oikeusasiamiehensihteerin Terhi Arjola-Sarjan


Kalajoella 20.08.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja