torstai 7. elokuuta 2014

Eduskunnalle, valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille sekä tiedotusvälineillePyydän korkeimman oikeuden presidenttiä Pauliine Koskeloa jättämään eronpyyntönsä välittömästi. Lisäksi pyydän, että hän en eronpyyntönsä jättämistä esittää korkeimman oikeuden lakkautusta, koska korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia, eikä oikeudenkäymiskaarta eikä Euroopan Ihmisoikeussopimusta. Lisäksi on kiistattomat todisteet siitä, että korkein oikeus on mukana valtiopetoksessa. Korkein oikeus on korvattava perustuslakituomioistuimella.

RIKOSILMOITUS VALTIOPETOKSESTA


Pyydän laillisuuvalvojia oikeuskansleri Jaakko Jonkkaa sekä eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläistä jättämään eronpyyntönsä välittomästi. Lisäksi pyydän, että ennen eropyyntöjensä jättämisät oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies esittävät laillisuusvalvonnan lakkauttamista nykymuodossaan. Laillisuusvalvonta voidaan korvata perustuslakituomioistuimella.
Lisäksi on kiistattomat todisteet siitä, että laillisuusvalvonta on osa valtiopetoskoneistoa.

Laillisuusvalvonta ei toimi
Oikeuskanslerinviraston toiminta


RIKOSILMOITUS VALTIOPETOKSESTAPyydän poliisiyliohtaja Mikko Paateroa eroamaan välittömästi, koska on kiistattomasti todistettavissa poliisiorganisaation rikollinen ja kansalaisten etujen vastainen toiminta. Poliisiylijohtaja suojelee muita rikollisesti toimivia poliiseja, joista esimerkkinä mainittakoon lestafiolaiset poliisit Sauli Kuha ja Raimo Ollila.
Vuosi on kulunut. Poliisijohtaja Sauli Kuha ei ole vastannut minulle vieläkään, Poliisijohtaja Mikko Paatero ei eväänsä väräytä vaikka on tietoinen asiasta. Poliisiministeri Päivi Räsänen on avuton kuin lehmä suossa eikä suostu eroamaan vaikka kansan etu sitä vaatisi. Myös poliisiasiosta parlamentaarisen vastuun kantava hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila ei reagoi asioihin vaikka perustuslain mukaan kansanedustajan noudatettava lakia. Tämä toimettomuus ehkä näkyi jo eurovaalituloksessa ja tulee näkymään myös tulevien eduskuntavaalien tuloksessa.


RIKOSILMOITUS VALTIOPETOKSESTA


Pyydän valtakunnansyyttäjäviraston johtajaa Matti Nissistä eroaa välittömästi, koska apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta voidaan perustellusti pitää yhtenä pahimista rikollisten suojelijoista. Hän suojelee esimerkiksi syyttäjä Sulo Heiskaria, Esa Mustosta, Petri Oulasmaata jne. Valtakunnansyytäjävirasto on yksi keskeisimmistä valtiopetoksen toteuttajista toimimalla tahallisesti kansalaisten etujen vastaisesti.


RIKOSILMOITUS VALTIOPETOKSESTA

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta
http://www.youtube.com/watch?v=3JBvztl-9Gg
PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html
( valitettavasti linkit eivät aukea tässä, mutta
täältä löytyy toimivat linkit)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/200.html
Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html
Putkakertomus 20.8.-23.8.2010 
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html
Hätähuuto Suomesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html
SUOMEN SUURIN RIKOS JA RIKOSJÄRJESTÖ
http://rayhablogi.blogspot.fi/2013/03/suomen-suurin-rikos-ja-rikosjarjesto.html#comment-form