perjantai 29. tammikuuta 2010

Vastaus Pia Sivelle

Kiitän sähköpostistanne 20.01.2010. Pyydän Teitä toimittamaan tämän tuomionpurkuhakemuksen Korkeimman oikeuden käsittelyyn. Pyydän asialle kiireellistä käsittelyä.

Tuomionpurkuhakemus Korkeimmalle oikeudelle

Pyydän Korkeinta oikeutta purkamaan kaikki minuun ja yritystoimintaani kohdistuneet eri oikeusasteiden väärät päätökset. Eri oikeusasteiden väärät päätökset:

Rovaniemen hovioikeus 14.5.2007 nro 418
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 28.11.2005 nro 05/529
Korkeimman oikeuden päätös 24.1.2001 nro 142
Korkeimman oikeuden päätös 20.9.2001 nro 1841
Korkeimman oikeuden päätös 11.1.2002 nro 17
Korkeimman oikeuden päätös 28.6.2002 nro 1771
Korkeimman oikeuden päätös 10.7.2003 nro 1800
Korkeimman oikeuden päätös 10.7.2003 nro 1801
Korkeimman oikeuden päätös 10.7.2003 nro 1802
Vaasan hovioikeuden tuomio 21.5.1999 nro 521
Vaasan hovioikeuden päätös 13.1.2000 nro 39
Vaasan hovioikeuden tuomio 31.1.2000 nro 39
Vaasan hovioikeuden päätös 8.12.2000 nro 1376
Vaasan hovioikeuden päätös 7.5.2001 nro 545
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 30.5.1996 nro 900
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 3.1.1997
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 1.6.1998 nro 144
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 26.8.1998 nro 224
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 26.8.1998 nro 228
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 19.9.2000 nro 1066
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 3.10.2000 nro 1050
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 13.11.2000 nro 1311
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 30.1. 2001 nro 148
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 28.2.2001 nro 280
Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 15.2.2002 nro 10046
Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 19.12.2002 nro 02/393

Juridinen peruste tuomioiden purkamiselle

Oikeudenkäymiskaari 31 luku

Perusteet ja todistusaineistot tuomioiden purkamiselle:

Keskeinen peruste on syyttäjän ja tutkinnanjohtajan esteellisyys sekä törkeät asianajajien ja varatuomareiden rikokset. Poliisi ja syyttäjä ovat kieltäytyneet tutkimasta asioita. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastaista. Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ei ole ollut mahdollisuutta saada. Kirjallisia todistusaineistoja ei ole otettu huomioon ja suullista oikeudenkäyntiä ei ole järjestetty. Todistajat on jätetty kuulematta.

Tarkemmat ja yksityiskohtaiset perusteet ja todistusaineistot
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso konkurssiasiamiehen lausunto:
"Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa"
http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Maakaari 2 luku 3 § Valtuutus kiinteistön kauppaan. Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Onko Torstilla puhdas omatunto?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168

Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=86

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.htm

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Näin poliisiylijohtaja Mikko Paatero vastaa
----- Original Message -----
From: Paatero Mikko POL
To: Erkki Aho
Cc: SM_VP_HY_Kirjaamo
Sent: Thursday, June 25, 2009 8:34 AM
Subject: VS: Kantelu oikeuskanslerille

Pyydämme Teitä vastaisuudessa lähettämään viestinne henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijasta virkapostiosoitteeseen sm.kirjaamo@intermin.fi.
Sisäasiainministeriön kirjaamo toimittaa viestinne poliisiosastolle.
Ystävällisin terveisin
Paula Ahola
************************
Paula Ahola
poliisiylijohtajan sihteeri
Puh. (09) 160 42841
Fax. (09) 160 42210
e-mail: paula.ahola@poliisi.fi
Sisäasiainministeriö
(Kirkkokatu 12)
FI - PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: to 25. kesäkuuta 2009 6:51
Vastaanottaja: KIRJAAMO@okv.fi; vksv@oikeus.fi; Holmlund Anne SM; Paatero Mikko POL; tuija.brax@oikeus.fi; pev@eduskunta.fi; hav@eduskunta.fi; jyrki.katainen@eduskunta.fi; matti.vanhanen@eduskunta.fi
Kopio: UK_Lahtonen_Mika_Kuvalehdet; UK_Tiedotus_Iltalehti; uutiset@iltasanomat.fi; reeta.kivihalme@yle.fi; pasi.toivonen@yle.fi; juha.ristamaki@yle.fi
Aihe: Kantelu oikeuskanslerille
Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle rikostutkintapyyntö on tehty ajoissa. Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.
Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002

Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.

Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Päiväkirjamerkinnät kertovat

Erkki Aho on soittanut Raimo Ollille 28.4.1997 ja oli valmis viemään lisää todistusaineistoa. Raimo Ollila oli kieltäytynyt vastaanottamasta aineistoa, koska Virta oli lähettänyt runsaasti aineistoa. Ollilan mukaan nyt odotetaan pesänhoitajien lausuntoa. Asiaa tutkii Raimo Ollilan mukaan Esko Kinnunen.

29.4.1997 Heino Virta oli ollut yhteydessä Raimo Ollilaan. Heinon mukaan tutkimukset kohdistuvat nyt kokonaan vääriin asioihin. Nyt tukitaan yrityksen hallituksen toimintaa ja sitä, olisiko yritys pitänyt hakea konkurssiin huomattavasti aikaisemmin.

25.10.1997 Heino Virta faksasi minulle Kera Oy:n varatoimitusjohtajan allekirjoittaman kirjeen, jossa meitä syytettiin rahanpesusta. Meistä oli tehty täysin perusteeton rikosilmoitus KRP:lle kansainvälisestä rahanpesusta. Kirje oli lähetetty hallitusneuvos Sakari Arkiolle.

27.10.1997 Soitin Oulun KRP:lle Leinoselle, joka kertoi, että rikosilmoitus on osoittautunut vääräksi.

29.10.1997 Soitin Kera Oy:n kehityspäällikkö Veikko Anttoselle ja kysyin tilanteesta. Anttonen säikähti tilannetta ja hoki hysteerisesti "Nosta juttu, nosta juttu".

31.10.1997 Soitin Raimo Ollilalle, mutta hän kieltäytyi ottamasta minua vastaan. Kysymyksessä oli Alavieskan kunnan maksamat palkkiot 88 950 markkaa konsultti Weckströmille siitä, että tämä luovutti PR-Teollisuus Oy:n tilauskannan Vieska-taloille, jonka osakas Alavieskan kunta oli.

21.1.1998 Heino Virta soitti ja kertoi olleensa turhaan Oulun KRP:n Leinosen puheilla.
17.2.1998 Kävin Oulun KRP:n päällikön Klemetin luona. Minun piti vääntää asioita rautalangasta. Sittenkään Klemetti ei halunnut ymmärtää, että PR-Teollisuus Oy:n konkurssi on laiton.

Tekojen juridista arviointia

Tutkinnanjohtajan esteellisyys
Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys: Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)
Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki:
11 luku
3 § (11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan
Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,
on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa´alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

Tässä väärät päätökset, jotka koskevat ko. asioita (mahdollinen kollegiaalinen suojelu)

Jorma Kalske 9.2.2004 Dnro 7/41/2004, 9.9.2008 Dnro 136/41708
Jukka Rappe 14.5.1998 Dnro 217/22/1998, 14.5.1998 Dnro 217/22/1998
Matti Nissinen 31.8.2001 Dnro 142/21/2001, 19.5.2000 Dnro 58/42/2000
Martti Jaatinen 16.4.1999 Dnro 186/41/1998, 19.5.2000 Dnro 58/42/2000
Minna Väänänen 16.4.1999 Dnro 186/41/1998, 28.9.1999 Dnro 108/41/1999, 22.12.1999 Dnro 239/42/1999, 9.9.2008 Dnro 136/41708
Christer Lundström 30.5.2000 Dnro 58/42/2000, 9.5.2003 Dnro 11/41/2003, 9.2.2004 Dnro 7/41/2004
Simo Kolehmainen 24.6.2004 nro 1/2004
Katri Junnila-Heikkinen 3.9.1999 nro 46/1999 dnro 98/2432 koodi 6550/R/5020/1998

Asian yhteiskunnallisen merkityksen johdosta pyydän kiireellistä käsittelyä, koska on syytä epäillä, että rikolliseen tai lainvastaiseen menettelyyn ovat syyllistyneet myös maamme korkeat oikeus- ja poliisiviranomaiset. Yhteiskunnan etu vaatii asioiden nopeaa käsittelyä.

Kalajoella 29.01.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 25. tammikuuta 2010

Kirjeenvaihtoa lainsäädäntöneuvos Tuula Linnan kanssa


Arvoisa Tuula Linna,

huomasin tiedotusvälineistä seuraavan uutisen:

Varattomien konkurssipesien hoitajille maksettavaa palkkiota saatetaan nostaa. Tarkoituksena on tehostaa rauenneiden pesien selvittämistä ja yrittää paljastaa niihin liittyvää rikollisuutta, kuten varojen siirtoa velkojien ulottumattomiin. Tällä hetkellä pesänhoitajille, eli useimmiten asianajajille, maksetaan 500 euroa rauennutta pesää kohti. Konkurssilain uudistamista selvittävä työryhmä pohtii, voitaisiinko palkkio nostaa tuhanteen euroon. Pesän selvittäminen maksetaan valtion varoista, jos pesän varat ovat loppu.
– Tarkoituksena on lisätä resursseja sellaisiin konkurssipesiin, joiden selvittäminen uhkaa muuten jäädä pinnalliseksi, toteaa lainsäädäntöneuvos Tuula Linna oikeusministeriöstä.

Mielestäni paljon tärkeämpää on ohjata rahaa todellisten rikollisten eli varsinaisten konkurssipesänhoitajien rikosten ja niitä suojelevien virkahenkilöiden rikosten tutkintaan ja vastuuseen saattamiseen. Miksi oikeusministeriö suojelee rikollisia? Miksi ”todellinen tekijä” syyttäjä Sulo Heiskari saa edelleenkin olla vapaalla jalalla? Miksi Ylivieskan poliisin Raimo Ollila rikoksia ei tutkita? Yhteiskunnan etu vaatii nopeita toimia näiden henkilöiden tekojen tutkimiseksi ja vastuuseen saattamiseksi.

http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Miksi Master Of Law Mikko Kovalainen saa jatkaa rikostehtailuaan vapaasti ja villisti kuin sika vatukossa? Järkyttävää on hänen tekojensa jälki Heli Wikströmin, Kaisa Suomalaisen ja Paavo Heikkisen tapauksissa. Mikko Kovalainen käyttää härskisti väärin Suomen oikeuslaitosta yhdessä poliisiviranomaisten kanssa. Perehtykää blogiini http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

ja http://pankkikriisi.blogspot.com/


Kalajoella 22.01.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Lainsäädäntöneuvos Tuula Linna vastasi

Hyvä Erkki Aho,

uutisointi oli sikäli puutteellinen, että jutussa ei kerrottu, ettei asiaan ole tarkoitus ohjata uusia varoja vaan käyttää aikaisempaa rahamäärää uudella tavalla. Veronmaksajien rahoja ei asiaan siis tulla käyttämään nykyistä enempää. Tämä todetaan nimenomaisesti työryhmän toimeksiannossa.

yst. terv. Tuula Linna, lainsäädäntöneuvos

Arvoisa lainsäädäntöneuvos Tuula Linna

Kiitän vastauksestanne. Valitettavasti ette ilmoittaneet minulle mihin toimenpiteisiin oikeusministeriö ryhtyy sähköpostini perusteella. Ensimmäisen sähköpostini perusteella Teille varmasti selvisi Suomen oikeuslaitoksen epäluotettavuus ja suoranainen rikollisuus. Asia käy selville hyvin myös Raahen käräjäoikeuden laamannille lähettämästäni selvityspyynnöstä. Tutustukaan siihen ja antakaa minulle mahdollisimman pian vastaus mihin toimenpiteisiin oikeusministeriö ryhtyy asian johdosta. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html

Pyydän myös oikeusministeriön vastausta mihin toimenpiteisiin oikeusministeriö ryhtyy, koska Korkein hallinto-oikeus ei noudata EY-tuomioistuimen päätöksiä Natura-asioissa. Katso http://naturansalat.blogspot.com/

Kalajoella 25.01.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 21. tammikuuta 2010

Juha Henttala – valepoliisi?


Olen saanut Sisäasiainministeriön poliisiosastolta 29.12.2009 päivätyn vastauksen SMDno/2009/862. Sen on allekirjoittanut poliisiylitarkastajan sijainen rikoskomisario Juha Henttala. Vastaus on sähköpostiviestiin 11.12.2009 (klo 7.04). Lähetin sähköpostin sisäministeriön poliisiosastolle, jossa kerroin Mikko Kovalaisen toiminnasta ja niistä asioista mitä Mikko Kovalainen on hoitanut. Kerroin sähköpostissani poliisille yksityiskohtaisesti kolmen laajan rikosvyyhden ratkaisut eli rikokset, rikoksentekijäin nimet jne. Kuvassa on poliisin ala-arvoinen vastaus asiaan. Minulla on perusteltu syy epäillä, että Juha Henttala on valepoliisi, koska ei mielestäni eikä minun oikeustajuni mukaan noudata poliisilakia eikä esitutkintalakia. Katso mitä laki sanoo:

Poliisilaki 7.4.1995/493
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Yleiset säännökset
1 §
Poliisin tehtävä
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Esitutkintalaki 30.4.1987/449
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lain soveltamisala
1 §
Esitutkinta rikoksen johdosta toimitetaan tämän lain mukaisesti, jollei muussa laissa ole toisin säädetty.

Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus
2 §
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Yleiset periaatteet
5 § (11.7.1997/692)
Esitutkinnassa selvitetään:

1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;

2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;

3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä

4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.

(31.3.2006/245)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa.

6 §
Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

7 §
Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.

Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä.

tiistai 19. tammikuuta 2010

Syrjintävuorossa Jorma Tikkanen


Kalajoen kaupunginhallitus kokoontui 18.1.2010 klo 18.00. Kaupunginhallituksen esityslistalla oli § 25: Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa vuosiksi 2010-2012. Kaupunginjohtajan esitys oli, että kaupunginhallitus valitsee edustajansa seuraaviin lautakuntiin vuosiksi 2010-2012: perustusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Puheenjohtaja Raili Myllylä avasi keskustelun. Kaupunginhallituksen jäsen Kimmo Mäkelä esitti, että perusturvalautakuntaan kaupunginhallituksen jäseneksi valitaan Jorma Tikkanen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä sanoi, ettei Tikkasta voi valita perusturvalautakuntaan. Samalla hän katsoi kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria ja sanoi, ettei Anne (perusturvajohtaja) pärjää Tikkasen kanssa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä sanoi, että kokous keskeytetään ja pidetään neuvottelutauko.

Hän nousi ylös ja valitsi kaupunginhallituksen jäsenistä ja valtuuston puheenjohtajistosta ne henkilöt, jotka saivat osallistua ”syrjintäkokoukseen”. Hän kutsui kokoushuoneen ulkopuolelle neuvotteluun kokoomuksen Tapani Ojalan, keskustan Kimmo Mäkelän, keskustan Juhani Latukan, keskustan Kullervo Niemelän, pro Kalajoen Jorma Untisen, valtuuston puheenjohtajan Pekka Märsylän, vasemmistoliiton Juha Tuliniemen ja vasemmistoliiton Sirkka-Alho Konun. Neuvotteluun ei kutsuttu valtuuston varapuheenjohtajia Erkki Ahoa eikä toista varapuheenjohtajaa poliisi Tomi Reinikaista, ensimmäistä varapuheenjohtajaa Kaarlo Isokääntää eikä keskustan Eeva-Liisa Heikkilää. Muiden osalta en merkinnyt tietoja paperille, mutta näillä tiedoillakin on syytä epäillä, että syrjintärikos on kiistaton. Neuvottelijat päätyivät siihen tulokseen, että perusturvalautakuntaan valitaan vasemmistoliiton Juha Tuliniemi, sivistyslautakuntaan keskustan Anne Prittinen, tekniseen lautakuntaan keskustan Mikko Rahja ja ympäristölautakuntaan Hanna Saari kaupunginhallituksen edustajiksi. Näin varmistettiin Jorma Tikkasen syrjinnän jatkuminen. Tikkanen oli aikaisemmin antanut suostumuksensa valinnastaan perusturvalautakuntaan himankalaisille keskustalaisille valtuutetuille.

Katso: Pahuuden voimat ja vallan varkaat
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/pahuuden-voimat-ja-vallanvarkaat.html

Olen päättänyt julkistaa nämä tosiasiat, koska tätä Kalajoella pitkään jatkunutta syrjintää ei saada muuten loppumaan ja samalla tämä on kiirehtimispyyntö poliisille asioiden tutkimiseksi ja syyllisten saattamiseksi vastuuseen.

Näin sanoo laki:

Rikoslaki 11 luku

11 § (13.11.2009/885)
Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

L:lla 885/2009 muutettu 11 § tulee voimaan 1.1.2010. Aiempi sanamuoto kuuluu:

11 § (11.4.2008/212)
Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Yhdenvertaisuuslaki
6 §
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Syrjinnällä tarkoitetaan:

1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);

2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);

3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);

4) ohjetta tai käskyä syrjiä.

perjantai 15. tammikuuta 2010

Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola
Pyydän Raahen käräjäoikeuden laamannia ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin Ylivieskan syyttäjä Sulo Heiskarin suhteen sekä selvittämään myös Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän toiminta. Olen joutunut käymään oikeustaistelua jo kohta 15 vuotta saamatta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä johtuen poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen rikollisesta toiminnasta. Pyydän pikaista vastausta mihin toimenpiteisiin ryhdytte asian johdosta. Asia selviää näistä linkeistä.

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Oikeuden päätösten laadunvalvonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeuden-paatosten-laadunvalvonta.html

Valituslupapyyntö ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Valituslupahakemus korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupahakemus-korkeimmalle.html

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/valitus-raahen-karajaoikeuden.html

Törkeä ihmisoikeusrikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/torkea-ihmisoikeusrikos.html

Tutkintapyyntö…
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

Värikästä menoa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Vastaus turvaamistoimiasiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/raahen-karajaoikeus-karajatuomari-timo.html

Määräajan pidentämispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/maaraajan-pidentamispyynto.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

Poliisi suojelee rikollisia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

Uudistettu tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/uudistettu-tutkintapyynt.html

Kiitos Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kiitos-mikko-kovalainen.html

Vastaus Rovaniemen hovioikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-rovaniemen-hovioikeudelle_14.html

Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Mikko Kovalainen lain ylä- ja ulkopuolella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Kalajoella 15.01.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja