tiistai 21. tammikuuta 2014

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan ja kansliapäällikkö Kimmo Hakonen tietoinen väärä päätös
Tämän allaolevan kantelun esittelee Kimmo Hakonen

Näin oikeuskanslerinvirastosta minulle ilmoitettiin:
Hei,

Alla olevasta viestistä näkyy, että kuittaus on lähetetty Teille 2.1.2014.

Kyseinen asia on kirjattu diaarinumerolle 6/1/2014 ja
esittelijänä toimii Kimmo Hakonen.

Ystävällisin terveisin
kirjaamo/Tuula Snabb

Kantelun johdosta käyty sähkopostien vaihto on tässä

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 14. tammikuuta 2014 12:02Vastaanottaja: KIRJAAMO OKVAihe: esittelija Kimmo Hakonen
Oikeuskanslerinviraston esittelijä Kimmo Hakonen , asia diaarinumero 6/1/2014
Haluan itse tulla varmistamaan oikeuskanslerinviraston kansliaan, että kanteluni todistusaineisto on tulostettu oikein. Kaiken varalta otan mukaan kirjalliset todistusaineistot asiassa.

Tiedustelen milloin voin tulla Helsinkiin oikeuskanslerinvirastoon tapaamaan Teitä ja esittelemään todisteena olevat asiakirjat jotta asia saadaan lopulliseen ratkaisuun, niin että korkein oikeus voi purkaa kaikki väärät tuomiot ja todelliset syylliset joutuvat niin taloudelliseen kuin oikeudelliseen vastuuseen.

Tapaamisen kestoksi riittää 60 min ja minulle sopii seuraavat päivät:
22.01.2014 keskiviikko iltapäivä
23.01.2014 torstai koko päivä
24.01.2014 perjantai koko päivä

jos viikolta 4 ei löydy sopivaa aikaa niin viikolla 5 on mahdollisuus tavata
29.01.2014 keskiviikkona iltapäivällä
30.01.2014 torstai koko päivä
31.01.2014 perjantai koko päivä.

Pyydän ilmoittamaan mahdollisimman pian mikä aika sopii tapaamiselle.
Kalajoella 14.01.2014
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948

Esittelijän Kimmo Hakosen vastaus on tässä

Erkki Aho

Minulla ei ole epäilyksiä käytettävissämme olevan aineiston kattavuuden suhteen.

Näin ollen meillä ei ole tarvetta tapaamiselle.

Kimmo Hakonen
kansliapäällikkö
oikeuskanslerinvirasto


Lähettäjä: KIRJAAMO OKV Lähetetty: 14. tammikuuta 2014 12:28Vastaanottaja: Hakonen Kimmo OKVAihe: VL: esittelija Kimmo Hakonen

Esittelijä Kimmo Hakonen ei halunnut vastaanottaa todistusaineistoa eikä myöskään tehdä oikeudenmukaista esittelyä. Hän ei yksinkertaisesti halunnut tehdä oikeaa päätöstä eikä ryhtyä tutkimaan asiaa.Tässä oikeuskansleri Jaakko Jonkan ja esittelijä Kimmo Hakosen vastaus kanteluuni.
Mielestäni kysymyksessä on törkeä virka-aseman väärinkäyttö.Mitä virheitä oikeuskansleri Jaakko Jonkka teki:
 1. varatuomari ( entinen asianajaja) Asko Keränen tunnustaa rikoksensa jatämä rikoksen tunnustus on oikeudenkäymiskaaren mukainen tuomion purkuperuste. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jättää tämän asian kokonaan huomioonottamatta.
 2. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt varatuomari Asko Keräsen törkeän rikoksen tutkimatta ja hän on ollut lähes koko ajan tässä laajassa rikosprosessissa tutkinnanjohtajana. Näinollen poliisi Raimo Ollila on syyllitynyt törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja rikollisten suojeluun. Poliisi Raimo Ollila on ollut esteellinen kaikissa niissä asioissa joissa hän ollut tutkinnanjohtajana minun asioissani. Esteellisyys on rikos ja kaikkien tuomioideni tuomionpurkuperuste.
 3. Syyttäjä Sulo Heiskari on ollut syyttäjänä lähes kaikissa oikeudenkäynneissä minun oikeusprosesseissani. Hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi Euronio Oy ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän kauppasopimuksiin, vaikka hän ei ole ollut paikalla kun kauppasopimukset on tehty. Syyttäjä Sulo Heiskari on vuoren varmasti toimimaan syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaisesti. Tämä on myös tuomioiden purkuperuste, minkä oikeuskansleri Jaakko Jonkka jätti huomioonottamatta samoin kuin kansliapäällikkö Kimmo Hakonen.
 4. Poliisi Raimo Ollila oli tutkinnanjohtajana varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa, jossa syyttäjänä oli Esa Mustonen, joka oli tietoinen syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisesta toiminnasta samoin kuin poliisi Raimo Ollila rikollisesta toiminnasta. Oikeudenkäynnissä käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut Erkki Ahon esittää edes vastinetta asiassa oikeudessa eikä myöskään kuulustella Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Käräjätuomarin menettely oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat väärän lausuman asiassa Rovaniemen hovioikeudelle. Asian voi todistaa kolme oikeudenistuntoa seuraamassa ollutta henkilöä ja lisäksi oikeuden kuulustelunauhat todistavat asian. Kaikki nämä asian oikeuskansleri Jaakko Jonkka ja esittelijä Kimmo Hakonen jättivät huomioonottamatta.
 5. Lisäksi Natura-rikokset jätettiin kokonaan tutkimatta, muun muassa Rahjan saariston Natura Lifeasiassa Kallan karien itsehallinnon loukkaukset, esittelijöiden esteellisyys sekä väärillä tiedoilla haettu Life-raha. Kysymyksessä ovat laajat rikokset jotka Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt tutkimatta ja syyttäjä Sulo Heiskari syyttämättä.
 6. PR-talojen konkurssivyyhteen liittyy myös varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus, jossa hän ilmoittaa, että hänellä ei ole ollut valtakirjoja ja toimeksiantoja konkurssiasiassa, mutta siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Kaikki nämä asiat oikeuskansleri Jaakko Jonkka jätti tutkimatta ja kansliapäällikkä Kimmo Hakonen tutkimatta.
 7. PR-talojen konkurssivyyhteen liittyy lukuisten rikosten mukana myös asianajaja Vihervallin tunnustus, ettei hänellä ole ollut valtakirjoja ja toimeksiantoja asiassa asianomaisiltä, joita hän on oikeudessa edustanut. Lisäksi hän toteaa ettei ole asianomaisten kanssa keskustellut ede puhelimitse.
 8. Osa rikoksista todistusaineistoineen selviää tästä
  http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html
 9. Koska kysymys on tuomionpurkuihin liittyvistä rikoksista niin ne olisi pitänyt oikeuskanslerin tutkia tai ainakin siirtää sellaiselle instanssille tutkittavaksi jolle ne kuuluvat. Korkeimman oikeuden päätäksen mukaan virkamies voi tehdä tuomionpurkuhakemukset. Korkein oikeus ei kuitenkaan suostu kertomaan mikä on se viranomainen joka tekee tuomionpurkuhakemukset. Oikeuskansleri on jättänyt tutkimatta myös sen, että poliisihallitus jätiti rikokset tutkimatta väittäen, että mikään laki ei velvoita poliisia tutkimaan näitä rikoksia. Oikeuskanslerin tulee valvoa viranomaisten toimintaa. Nyt oikeuskansleri Jaakko Jonkka ja kansliapäällikkö Kimmo Hakonen kieltäytyvät tutkimasta asiaa samoin kuin sitä, entinen Oulun läänin poliisipäällikkö Sauli Kuha kieltäytyy vastaamasta miksi rikokset on jätetty tutkimatta, vaikka hänellekin on tehty rikostutkintapyynnöt asioista.
 10. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on jättänyt tutkimatta sen, että miksi minulta peritään kymmenien tuhansien saatavia ulosoton kautta. Nämä saatavat ovat syntyneet rikosten avulla. Kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat oikeuden päätökset ovat syntyneet rikosten avulla, mutta oikeuskansleri Jaakko Jonkka korkeimpana laillisuusvalvojan suojelee rikollisia ja käyttää virka-asemaansa tärkeästi väärin samoinkuin esittelijä Kimmo Hakonen.
torstai 2. tammikuuta 2014

Kantelu valtiopetoksista ja muista rikoksista, jotka liittyvät valtiopetoksiin ja tuomionpurkuihin

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka, korkein  oikeusvalvoja Suomessa

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, January 2, 2014 11:05 AM
Subject: kantelu valtiopetoksista ja muista rikoksista, jotka liittyvät valtiopetoksiin ja tuomionpurkuihin

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Kantelu valtiopetoksista ja muista rikoksista, jotka liittyvät valtiopetoksiin ja tuomionpurkuihin

Olen saanut sähköpostitse vastauksen päiväyksellä 05.12.2013 Dnro OKV/242/1/2013. Vastaus on kanteluuni koskien valtiopetosta eli tähän kanteluun
Valtiopetos - kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta (täydennys)

Allekirjoittamattomassa vastauksessanne toteatte, että ”valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä.”
Valtiopetoksessa on erikoista se, että rikos ei vanhene koskaan. Tämä on varmasti se erityinen syy, minkä takia korkeimman laillisuusvalvojan on ryhdyttävä tutkimaan asiat. Toinen merkittävä syy on se, että valtiopetos on keskeinen tuomioiden purkuperuste ja myös tämän takia valtiopetos on tutkittava.

Valtiopetos on tosiasia

Kansanedustajille oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittelyä varten
Kysymyksessä on siis kolme valtiopetosta: 1. Ns. Koiviston konklaavi 6.5.1992, 2. Suomen Naturaratkaisu 3. Suomen EU-ratkaisu
Koska koko rikosprosessiin liittyy runsaasti muita rikoksia, joilla on saatu aikaan eri oikeusasteissa vääriä päätöksiä ja näillä tietoisilla väärillä päätöksillä on aiheutettu valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä, niin asiat on tutkittava tuomioiden purkua varten.
On otettava huomioon, että keskeiset rikolliset ovat tässä todistusaineistoineen
Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle
On otettava huomioon, että oikeudenkäymiskaaren perusteella kaikki asioita käsitelleet tuomarit ovat syyllistyneet oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn, jossa Suomen lain mukainen rangaistus on kuoleman tuomio.
Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan, ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin, korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt vaivaisille. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä tahi kunniansa, menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia henkensä tahi kunniansa. Oikeudenkäymiskaari (1.1.1734/4), 1 Luku 12§
On otettava huomioon, että laki on voimassa niin kauan kunnes se on kumottu. Oikeudenkäymiskaarta ei ole näiltä osin kumottu vielä tähän päivään mennessä.
Näitä tuomareita ovat ainakin lähes kaikki Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit, Rovaniemen hovioikeuden tuomarit seka Korkeimman oikeuden tuomarit.
Lisäksi on otettava huomioon, että asioitani ovat käsitelleet lukuista poliisit ja syyttäjät sekä laillisuusvalvojat sekä muut virkamiehet, jotka ovat syyllistyneet törkeään virka-aseman väärinkäyttöön sekä rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n vastaiseen toimintaan.

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Koko prosessi ja todistusaineisto löytyvät tästä

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta ilmoitettiin, että sähköpostitse lähetetyt linkit avataan kantelun yhteydessä. Siksi oletan ja vaadin, että oikeuskanslerinvirastossa perehdytään nyt kiireellisesti ja asian vaatimalla tavalla aineistoon jotta oikeus toteutuu.

Kalajoella 02.01.2014

Erkki Aho
Lankilantie  25 B 5
85100 Kalajoki
Tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö, eduskunnan perustuslakivaliokunta