torstai 23. heinäkuuta 2009

Erotkaa, Leila Melander!

Vastaus Leila Melanderille

Olen saanut KRP:n Oulun päälliköltä Leila Melanderilta allaolevan sähköpostin eilen 22.7.2009.

----- Original Message -----
From:
Melander Leila POL KRP
To:
Erkki Aho
Sent: Wednesday, July 22, 2009 3:53 PM
Subject: Jumalisjärven Lohi Ay
Minulle on päätynyt rikoskomisario Kari Tornbergilta 13.1.2009 päiväämänne pyyntö nopeuttaa Mikko Kovalaisen rikostutkintoja ja käynnistää uudelleen Vesa Juntusen rikosten tutkinnat. Alkuperäinen pyyntö on lähetetty keskusrikospoliisiin Vantaalle, josta se oli välitetty edelleen Tornbergille.
Em. kirjeenne eivät johda toimenpiteisiin. Vesa Juntusen rikosasiat liittyen Jumalisjärven Lohi Ay:öön on ratkaistu ja niihin ei voida palata senkään vuoksi, että ne ovat rikoksina vanhentuneet. Koska asian edellisestä tarkastelusta ja ratkaisusta on vain vähän aikaa, asiasta ei kirjata tutkintailmoitusta.
Terveisin
Leila Melander Keskusrikospoliisi
rikosylitarkastaja Pohjoinen osasto
---------------------------------------------------------------------------
e-mail: leila.melander@poliisi.fi
puhelin: 07187 85000
fax: 07187 85011
postiosoite: PL 349, 90101 Oulu
käyntiosoite: Rata-aukio, 2 90101 Oulu
---------------------------------------------------------------------------


Vastaus Leila Melanderille

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Te toimitte varovaroilla ja virkavastuulla ja olette kansalaisten palveluksessa. Te kieltäydytte tutkimasta teille tehtyjä rikostutkintapyyntöjä, joista muun muassa Jumalisjärven Lohi Ay:n tapaus on toimiestani selvitetty perin juurin ja syyllisiksi on syytä epäillä entistä Hyrynsalmen nimimiestä Vesa Juntusta, hänen yhtiökumppaniaan Lauri Heikkista sekä varatuomari kääntäjä Mikko Kovalaista. He ovat aiheuttaneet muun muassa Paavo Heikkiselle ja tämän yhtiökumppaneille noin 6 miljoonan markan taloudelliset vahingot. Nämä henkilöt ovat joutuneet järkyttävien rikosten kohteeksi ja Te sanotte, että rikoksia ei tutkita ja rikokset ovat vanhentuneita. Rikosten uhrit ja minä emme ole saamaa mieltä kanssanne. Rikokset on vanhennettu ja syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla. Viranomaiset ovat vanhentaneet rikokset eikä rikosten uhrit. Vastuu on Suomen valtiolla, jonka palveluksessa rikosten vanhentajat olivat tai ovat edelleen. Olen selvittänyt rikosten vanhentajatkin. Siksi on käsittämätöntä, että Te rupeatte kukkoilemaan ja suojelemaan rikollisia, mikä rikoslain mukaan on rangaistava teko. Minä edellytän, että rikokset selvitettään ja todelliset syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan ja aiheutetut vahingot korvataan täysimääräsiesti. Olen varma, että suomalaisten enemmistö on kanssani samaa mieltä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että poliisi tuntee Suomen lain ja noudattaa Suomen lakia. Kysymys on ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusrikoksista.
Jos teitä ei kiinnosta rikosten selvittäminen, mistä tehtävästä Teille palkka maksetaan, niin erotkaa!

Meillä veronmaksajilla ja Teidän palkanmaksajananne on sananvalta asioissa. Palkka maksetaan tehdystä työstä. Kaiken toiminnan pohjana on kansalaisten turvallisuuden takaaminen lain mukaisella tavalla. Rikollista toimintaa emme hyväksy. On käsittämätöntä, että kieltäydytte tutkiamasta varatuomari kääntäjä Mikko Kovalaisen rikoksia. Kääntäjä Mikko Kovalainen on voinut ja voi edelleenkin toimia villisti ja vapaasti kuin sika vatukossa ja vielä yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa muun muassa Ylivieskassa, Kalajoella, Espoossa ja Helsingissä kansalaisten omaisuuden tuhoamisessa rikollisin keinoin. Väitätte, että Vesa Juntusen rikosasiat liittyen Jumalisjärven Lohi Ay:öön on ratkaistu. Te ette ota kantaa siihen, että onko ratkaisu ollut oikea vai väärä. Rikosten uhrit tietävät varmasti, että ratkaisu on ollut väärä. Kääntäjä Mikko Kovalainen on ollut keskeinen hahmo Jumalisjärven Lohi Ay:hyn liittyvissä asioissa. Hänen mahdolliset rikokset on jätetty selvittämättä. Niistä on aiheutunut Heikkisille valtavat taloudelliset vahingot. Näin ei voida toimia oikeusvaltiossa. Suomen lakia on noudatettava ja kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet on taattava lain mukaisella tavalla.

Olette tehneet myös PR-talojen rikosvyyhdessä tutkimattajättämispäätökset, vaikka rikokset ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi Teidän pitää suojella rikollisesti toimivaa syyttäjä Sulo Heiskaria, syyttäjä Esa Mustosta, syyttäjä Kirsi Männikköä, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta, edeltäjäänne Eero Klemettiä ja hänen alaistaan Tapio Mäkelää, Ylivieskan poliisia Raimo Ollilaa, Ylivieskan entistä poliisipäällikköä Kaarlo Similää, Ylivieskan nykyistä poliisipäälliköä Petri Oulasmaata, Oulun läänin poliisijohtajaa Sauli Kuhaa, varatuomari Antti Latolaa, varatuomari Antti Kejoa, varatuomari Paavo M. Petäjää, varatuomari Asko Kerästä ja varatuomari Veli Päivikköä sekä muita nimeltä mainitsemattomia juristeja, poliitikkoja ja pankinjohtajia?

PR-talojen konkurssivyyhti on selvitetty nyt perinjuurin. Taloudelliset vahingot ovat järkyttävän suuret. Minulla on perusteltu syy epäillä Teitä rikollisten suojelusta. Olen joutunut törkeän ihmisoikeusrikoksen kohteeksi. Törkeästä ihmisoikeusrikoksesta rangaistus on jopa kahdeksan vuotta vankeutta. Koska kysymys on myös Kalajoen päättäjien rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta, niin asioiden rikostutkinta on välttämätöntä. MinultaKalajoen kaupunginvaltuusto pyysi selvityksen asiassa. Tein 1879 sivua paksun selvityksen. Selvitys salattiin päättäjiltä ja tietyt henkilöt kuten kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, henkilöstöjohtaja Pekka Ollila ja silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä estivät selvityksen esittämisen valtuutetuille, vaikka valtuutetut itse olivat sitä pyytäneet tekemällään päätöksellä. Katson, että myös he ovat osallistuneet törkeään ihmisoikeusrikokseen. Minä en voi hyväksyä toimintaanne,koska Te ette tutki rikoksia ja vielä ilmoitatte, ettei Ahon kirjeet johda mihinkään eikä tutkintailmoituksia kirjata. On syytä epäillä, että Te laiminlyötte tällaisella menettelyllä virkavelvollisuutenne. Siksi kehotan Teitä eroamaan tehtävästänne!

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/valitus-raahen-karajaoikeuden.html

Keskipohjan Aluesäästöpankin ja pankinohtaja Korpelan toiminta on jätetty perinjuurin tutkimatta. Siitä on osoituksena PR-talojen konkurssivyyhti ja Konekersantti Oy:n tuhominen, josta myös on kiistattomat näytöt. Siinäkin prosessissa rikoksia on vanhennettu viranomaisten toimesta ja näin on aiheutettu rikosten uhreille valtavia vahinkoja.Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla. Tämä ei ole oikein. Suomen on oikeusvaltiona taattava kansalaistensa turvallisuus myös rikollista toimintaa vastaan. Teidät on palkattu sitä varten. Jos työ ei kiinnosta niin erotkaa!

Katso
http://pankkikriisi.blogspot.com/

Kalajoella 23.7.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupungivaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: