sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Rikosylikomisario Markus KiiskinenOlen huolissani rikostutkintojen viivästymisestä. Kun tein rikosilmoituksen itsestäni velallisen epärehellisyydestä, niin tein sen ensin poliisille. Koska poliisi jätti asian tutkimatta, niin tein rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjävirastolle, joka määräsi rikostutkijaksi Kajaanin poliisin Tuukkasen. Kun rikostutkinta oli mielestäni varsin hidasta, niin tiedustelin Kajaanin poliisilta miksi rikostutkinta viivästyy. Kajaanin poliisi Tuukkanen ilmoitti minulle, että rikostutkijana on Oulun poliisi Markus Kiiskinen. Olen nyt huolissani rikostutkintojen viivästymisestä, koska rikostutkintapyynnän tekemisestä on kulunut jo yli puoli vuotta.

 Suomen perustuslain 21 §:n mukaan Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla."

Minä olen pyytänyt tutkimaan sen, että olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, kun olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajoki-näyttelyn, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Näyttelyä on lisäksi täydennetty valokuvanäyttelyllä. Näistä linkeistä selviää mikä on Kalajoki-näyttely.
Tervetuloa tutustumaan Kalajoki-näyttelyyn.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttelyssä on esillä näyttelykansiot, joissa on kerrotu miten Kalajoki-näyttely on syntynyt.

Kalajoki-näyttelyn synty

Lisäksi Kalajoki-näyttelyssä on toimistoni seinällä kopiot todistusaineistosta, jotka todistavat syyttömyyteni kaikkiin niihin rikoksiin, josta minut on tuomittu.

Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeudessa on kaikki nämä todistusaineistot

Keskeinen todistusaineisto löytyy myös tästä linkistä

Pyydän tutkimaan myös sen, että onko kihlakunnan ulosottoviranomaiset toimineet rikollisesti, kun minä olen koko ajan vastustustanut ulosottoa, mutta kihlakunnan ulosottomies ei ole mitenkään huomionut vastustustani vaan on jatkuvasti ulosmitannut eläkkeestäni rahaa rikollisesti aikaansaatujen oikeudenpäätösten perusteella. Onko ulosottomies syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen, koska ei ole perinyt minulta ulosotossa Kalajoki-näyttelyn omaisuuta, vaikka olen sen kihlakunnan ulosottomiehelle lukuisia kertoja ilmoittanut?

Huom. Laillisuusvalvojan mukaan lähetyt linkit on avattava ja tulostettava.

Kalajoella 11.12.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 vuoden ajan
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

torstai 8. joulukuuta 2016

Rikostutkintapyyntö kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäen toiminnasta


Pyydän tutkmaan onko Lapin kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistynyt rikokseen tehdessään päätöksen 5800/S/2270/15. Päätöksen mukaan entinen tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ei olisi syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen.

Juhani Mäen käytössä ollut todistusaineisto kiistattomasti osoittaa, että Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta. Rikoksiin syyllistyneet ovat tunnustaneet tekonsa.
Asia näkyy esimerkiksi tästä todistusaienistosta

Kalajoki-näyttelyn synty

Tämä todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa, mikä suurimmalta osalta oli asiakirjoineen kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäen käytössä

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki on tehnyt tutkinnan vastoin lakia. Minua ei ole kuultu eikä minulle ole annettu mahdollisuutta antaa loppulausuntoa asiassa.

Toimitan tutkijalle/tutkinnanjohtajalle todistusaineiston asiassa heti kun minulle ilmoitetaan kuka on tutkija/tutkinnanjohtaja.
Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 08.12.2016
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI

puh. 044-3025948

torstai 1. joulukuuta 2016

Rikosylikomisario Paula Viitasaari

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, December 1, 2016 5:00 PM
Subject: Re: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Rikosylikomisario Paula Viitasaari,

Toimintanne on käsittämätöntä. Te pyydätte minua kääntymään kihlakunnansyytäjä Juhani Mäen puoleen, jota on tutkinnanjohtajana syytä epäillä virkarikoksesta, koska hän on jättänyt rikokset tutkimatta ja syyttämättä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Pitäisikö minun kääntyä nyt rikoksista epäillyn puoleen? HALLOO? ONKO KAIKKI KOTONA?
Eikö Teitä ole nyt syytä epäillä virkarikoksesta, koska varmasti tiedätte, että asiassani rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Yksi pääsyyllisistä on syyttäjä Sulo Heiskari. Hän toiminut esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan. Hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi kauppakirjoihin, joista käydyissä oikeudenkäynneissä hän toiminut syyttäjänä? ETTEKÖ TUNNE LAKIA? Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja kauppakirjan allekirjoittaja todistaa ettei ole koskaan kaupanvahvistajaa nähnytkään ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.  Kaupat purettiin. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä antaa väärän lausuman oikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja ja hän tunnustaa asian KRP:lle. Lisäksi entinen asianajaja, nykyinen varatuomari oli paikalla velkojain kokouksessa, kun todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Paikalla oli syyttäjä Sulo Heiskarin lisäksi asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat meiltä, koska hänen mielestään konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. MENEEKÖ JAKELUUN?
MIKÄ SAATANA SIINÄ ON ETTÄ SUOMESSA EI SAA OIKEUTTA? EIKÖ OLE PÄIVÄN SELVÄÄ, ETTÄ POLIISIT OVAT SYYLLISTYNEET VIRKAVELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖMISEEN, KUN OVAT JÄTTÄNNEET RIKOKSET TUTKIMATTA? EIKÖ KYSYMYKSESSÄ OLE NIMENOMAAN POLIISIRIKOKSET, JOTKA KUULUVAT VASTUUALUEESEENNE?

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
044-3025948

Sent: Thursday, December 1, 2016 2:29 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Vastaus 1.12.2016 Erkki Aholle,
Lapin syyttäjänviraston Juhani Mäki vastaa kysymykseenne tutkinnanjohtajan vaihtamisesta.

Poliisirikosten käsittely-yksikössä käsitellään vain poliisien tekemäksi epäiltyjä juttuja.
Muut purkuvaatimukset on osoitettava oikeuden päätöksien mukaisesti oikeille tahoille.
Virastossamme on käytössä ainoastaan kirjallinen menettely.
Poliisirikosten käsittely-yksikössä ei ole avoimena juttuna asiaanne, joten emme tarvitse tänne todistusaineistoanne.

Terveisin
Paula Viitasaari
Rikosylikonstaapeli

Valtakunnansyyttäjänvirasto
Poliisirikosten käsittely-yksikkö
Albertinkatu 25 A, PL 333
00181 Helsinki

p. 029 562 0815
gsm 050 456 1177
fax 029 562 0888
paula.viitasaari@oikeus.fi

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 1. joulukuuta 2016 13:07
Vastaanottaja: VKSV Tutkinta
Aihe: Fw: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Valtakunnansyyttäjävirasto Tutkinta
Olen nyt saanut takaisin aineiston Lapin syyttäjältä. Nyt olen odottanut vastausta pyyntööni tutkinnanjohtajan vaihtamisesta. Koska vastausta ei ole tullut niin esitän, että tulen itse valtakunnansyyttäjävirastoon Teille sopivana aikana ja tuon todistusaineiston mukanani ja käydään asiat läpi niin, että saadaan aikaan sellainen aineisto, jolla korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden väärät päätökset. Sen jälkeen minä voin käynnistää vahingonkorvausneuvottelut valtionkonttorin kanssa. Pyydän vastausta mahdollisimman pian eli n. viikon kuluessa.
Kalajoella 01.12.2016
Erkki Aho, kaupunginvaltuutettu
Lanklantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, November 24, 2016 4:39 PM
Subject: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki/valtakunnansyyttäjävirasto
Pyydän Teitä palauttamaan kaiken lähettämäni todistusaineiston tekemistäni rikostutkintapyynnöistä. En ole tyytyväinen toimintaanne ja siksi vaadin asioissa uutta tutkinnanjohtajaa. Katson, että olen riittävän selkeästi osoittanut asioissa rikokset ja minun on perustelu syy epäillä Teitä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Tässä on todistusaineisto selostettuna

Tapahtumien taustat ja todistusaineisto

Katson, että kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistyy rikollisen suojeluun. Kysymyksessä ovat
1.      kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
2.      asianajaja Antti Latola
3.      asianajaja Hannu Maskonen ( kuollut pudotessaan parvekkeelta)
4.      varatuomari Paavo M. Petäjä, joka on tunnustanut rikoksensa
5.      varatuomari, entinen asianajaja Asko Keränen, joka on tunnustanut tekonsa
+ lukuisa määrä valtion virkamiehiä poliiseja, syyttäjiä, oikeuden tuomareita, laillisuusvalvojia.
Kalajoella 24.11.2016
Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu

torstai 24. marraskuuta 2016

Tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki kuvassa oikealla

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki/valtakunnansyyttäjävirasto

Pyydän Teitä palauttamaan kaiken lähettämäni todistusaineiston tekemistäni rikostutkintapyynnöistä. En ole tyytyväinen toimintaanne ja siksi vaadin asioissa uutta tutkinnanjohtajaa. Katson, että olen riittävän selkeästi osoittanut asioissa rikokset ja minun on perustelu syy epäillä Teitä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Tässä on todistusaineisto selostettuna

Tapahtumien taustat ja todistusaineisto

Katson, että kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistyy rikollisen suojeluun. Kysymyksessä ovat
  1. kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
  2. asianajaja Antti Latola
  3. asianajaja Hannu Maskonen ( kuollut pudotessaan parvekkeelta)
  4. varatuomari Paavo M. Petäjä, joka on tunnustanut tekonsa
  5. varatuomari, entinen asianajaja Asko Keränen, joka on tunnustanut tekonsa
    + lukuisa määrä valtion virkamiehiä poliiseja, syyttäjiä, oikeuden tuomareita, laillisuusvalvojia.

Kalajoella 24.11.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Valtiopetus tutkintapyyntö - suojelupoliisin virkavelvollisuuksien laiminlyöntiFrom: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 26, 2016 4:53 PM
Subject: suojelupoliisin virvalvollisuuksien laiminlyönti

Rikostutkintapyyntö suojelupoliisin päätöksestä. Suojelupoliisi ei ole tehnyt asiasta eli tutkintapyynnöstä valtiopetoksesta virallista allekirjoitettua päätöstä. Suojelupoliisi kiemurtelee asiassa ja minun oikeustajuni mukaan suojele rikollisia ja siten syyllistyy erittäin vakaviin rikoksiin. Koska valtakunnansyyttäjävirasto on määrännyt poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän Juhani Mäen niin vaadin, että Lapin syyttäjä tutkii onko suojelupoliisi syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen ja muihin mahdollisiin rikoksiin jättämällä asian tutkimatta. Minä olen ja edelleen vaadin että saan antaa loppulausunnon asiassa. Tässä todistusaineisto ja suojelupoliisin menettely. Tulen lisäksi esittämään todistusaineistona alkuperäisessä tutkintapyynnössä mainitsemani kirjat sekä SSP-sopimuksen 22.10.1193.

Nettikirja

Natura

Jorma Jaakkola

 Oikeusvaltio Suomi

 Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Oikeusvaltio Suomi

Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Jyrki Virolainen Irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Kalajoella 26.10.2016
Erkki Aho 

Sent: Monday, October 3, 2016 2:51 PM
Subject: VS: tiedustelu


Vastaus tiedusteluunne


Pyyntönne on kirjattu ja asiassa on päädytty siihen, että asianne ei aiheuta toimenpiteitä Suojelupoliisissa. Olette ollut asiassanne myös aikaisemmin yhteydessä Suojelupoliisiin ja Teille on tällöin selvitetty Suojelupoliisin tehtävät ja valtiopetosrikoksen tunnusmerkistö.
Ystävällisin terveisin
Suojelupoliisin kirjaamo


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 27. syyskuuta 2016 9:43Vastaanottaja: Pelttari Antti SUPOAihe: tiedustelu


Tiedustelu
Tiedustelu Suojelupoliisin päällikölle Antti Pelttarille
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Pyydän Teiltä tietoa miten edistyy rikostutkintapyyntöni valtiopetoksesta?
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, August 23, 2016 11:42 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Tervehdys!
Haluan tietää miten rikostutkinta etenee, kun kysymys on valtiopetoksen tutkinnasta, johon myös nämä asiat liittyvät

 Valitettavasti minulle on jäänyt sellainen kuva, että suojelupoliisi ei uskalla tutkia valtiopetosta.
Kalajoella 23.08.2016
Erkki Aho
 From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 11:11 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 10:07 AM
Subject: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Rikosilmoitus valtiopetoksesta
Pyydän suojelupoliisia tutkimaan onko Suomen valtionjohto syyllistynyt valtiopetokseen, koska minä eikä moni mukaan ole voinut saada oikeutta Suomessa. Pyydän aloittamaan valtiopetoksen tutkinnan ulosottoviranomaisten toiminnasta ja tämän linkin antamista tiedoista.

 Tärkeä todistusaineisto asioissa on blogini oikeustoimi ja poliisi.fi
 
ja
pankkikriisi blogini
 sekä

Nettikirjani
 Toimitan lisää todistusaineisto rikostutkinnan käynnistyessä ja annan asiassa loppulausunnon. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta. Pyydän pitämään minut ajan tasalla rikostutkinnoista.
Kalajoella 03.06.2016

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948
 
Pyydän vastausta laillisuusvalvojan edellyttämän kohtuullisen ajan kuluessa, mikä tarkoittaa 14-21 päivää.
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

tiistai 25. lokakuuta 2016

Oikeustaistelutilanteeni 25.10. 2016Olen tehnyt itsestäni rikosilmoituksen velallisen epärehellisyydestä, sillä olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajoki-näyttelyn, jonka arvoksi verottaja on hyväksynyt yli 30 000 euroa. Kun poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa niin tein ilmoituksen valtakunnansyyttäjälle. Valtakunnansyyttäjä määräsi rikostutkijaksi Kajaanin poliisin.
Kun ilmoitin valtakunnansyyttäjälle, että olen tehnyt asiasta jo aikaisemmin rikosilmoituksen poliisille ja poliisi on jättänyt asian tutkimatta, niin valtakunnansyyttäjä määräsi poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän.

Kun Kajaanin poliisi ei ryhtynyt tutkimaan asiaa niin ilmoitin asiasta valtakunnansyyttäjälle. Sen jälkeen rikostutkijaksi asiassani oli joku nimennyt Oulun poliisin. Tein kyselyn Oulun poliisin rikostutkintaosaton päällikölle ja Oulun poliisijohtajalle asioista ja he eivät reagoineet asioihin, joihin heidän olisi pitänyt reagoida. Tein asiasta ilmoituksen epäillyistä poliisirikoksista Lapin syyttäjälle. Pyysin poliisihallitukselta selvitystä, että kuka on määrännyt rikostutkijaksi Oulun poliisin Kajaanin poliisin sijasta. Epäilin, että Oulun poliisin on vaikea tutkia asioita, joissa hänen esimiehiään on syytä epäillä rikoksista. Poliisihallitus ilmoitti, että yhteydenottoni on kantelu ja minun olisi pitänyt kysyä Oulun poliisin oikeusyksiköstä tietoja asiasta. Oulun poliisin oikeusyksiköstä poliisi Johanna Kiviniemeä on jo syytä epäillä aikaisempien yhteydenottojen perusteella virkavelvollisuuksien laiminpyönnistä. Katso


Poliisihallituksen ilmoitus minulle asioista, jonka poliisihallitus katsonut kanteluksi, kun tiedustelin kuka on vaihtanut rikostutkijaa. Mielestäni minä en ole kannellut, mutta poliisihallitus haluaa vesittää asiaa.

From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 17, 2016 2:47 PM
Subject: Re: Asiakirjan saapumisilmoitus

Hei,

ajattelin, että on parempi jos minä tulen käymään Oulussa ja katsomme asioita saman pöydän ääressä. Milloin voin tulla Ouluun niin katsotaan asioita yhdessä?

Terv. Erkki Aho

Sent: Monday, October 17, 2016 11:33 AM
Subject: Asiakirjan saapumisilmoitus

Aho Erkki

Kantelunne Poliisihallitukselle 30.9.2016

Poliisihallitus on vastuuttanut asianne käsittelyn Oulun poliisilaitokselle. Asiakirjanne on saapunut Oulun poliisilaitoksen oikeusyksikköön.

Asiaanne koskeviin kysymyksiin vastaavat poliisilakimies Antti Räsänen tai rikosylitarkastaja Johanna Kiviniemi. Asiaa koskevat yhteydenotot voitte lähettää oikeusyksikköön. Yhteystiedot löytyvät lopusta.

Enheten för juridiska ärenden vid Uleåborg polisinrättning har mottagit Ert dokument.

Legal Affairs Unit of Oulu Police Department has received Your document.


Oulun poliisilaitos | Polisinrättningen i Uleåborg | Oulu Police Department
Rata-aukio 2
PL 45, 90101 OULU
Puhelin vaihde 0295 460 211Olen lähettänyt kirjalliset aineistot sekä sähköpostilla aineistoja Lapin syyttäjälle. Hän ei ole vielä reagoinut asioihin millään tavalla, vaikka laillisuusvalvojan päätöksen mukaan virkamiehen on vastattava kohtuullisen ajan kuluessa. Lapin syyttäjä ei vastaa eikä reagoi.


Olen haasttanut Suomen valtion Ylivieska- Raahen käräjäoikeuteen ja lähettänyt käräjäoiekuteen todistusaineiston etukäteen. Käräjätuomari Jyrki Jylhä kieltytyy käsittelemästä asiaa.


Olen tehnyt valtiopetoksesta rikosilmoituksen suojelupoliisille. Suojelupoliisi teki tutkimattajättämispäätöksen.
Oulun poliisin laillisuusvalvonta ei vastaa sähköpostiviesteihin eikä puhelinsoittoihin.


Seuraavaksi minä teen rikosilmoituksen suojelupoliisista Lapin syyttäjälle, koska valtakunnansyyttäjävirasto on määrännyt poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän.
Teen tarkennuspyynnön poliisihallitukselle, koska Oulun poliisin laillisuusvalvonta ei vastaa. Miksi poliisi toimii lainvastaisesti? Olennainen asia on se, että Oulun poliisi ei vastaa eikä reagoi rikostutkintapyyntöihin millään tavalla eikä myöskään Lapin syyttäjä. Tämä on oikeusvaltio Suomi vuonna 2016.
Minulta on nyt lopetettu ulosotto vastoin lakia. Minun on tehtävä asiasta rikosilmoitus Oulun poliisille, koska ulosottoviranomaiset ovat perineet minulta rikoslain ja perustuslain ihmisoikeussopimusten vastaisesti eläkkeestäni varoja. Koska he nyt ovat lopettaneet perimisen niin he syyllistyvät rikokseen eli virkavelvollisuuksiensa laiminlyömiseen. Siis sama mitä ulosottoviranomaiset tekevät niin he toimivat rikollisesti.
Oikeusministeriö on tehnyt jo vahingonkorvauspäätöksen, mutta valtiokonttori ei tiedä kuinka paljon pitää korvata.


tiistai 27. syyskuuta 2016

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini


Poliisijohtaja Sauli Kuha

Lapin kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki: poliisirikosasiat

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini

Sent: Tuesday, September 27, 2016 9:51 AM
Subject: VS: tiedustelu
Hei,
Poliisipäällikkö Sauli Kuhalle osoittamanne tiedustelun johdosta totean, että viittaamanne rikosasiat on joko lainvoimaisella tuomiolla taikka muulla esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän päätöksellä ratkaistu. Tuomiot ja ratkaisut perusteluineen ovat julkisia ja siten käytettävissänne. Konkurssiasiat eivät kuulu poliisin toimialaan.
Virkamiesten henkilöön käyviltä osin kirjoituksenne ei anna aihetta kommentointiin.
Terveisin,
Antti Räsänen
Poliisilakimies | Police Lawyer

Oikeusyksikkö | Legal Affairs
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Rata-aukio 2
PL 45, 90310 Oulu
p. 0295 4640 89
antti.rasanen@poliisi.fi


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 26. syyskuuta 2016 20:20Vastaanottaja: Kuha Sauli POLAihe: tiedustelu

Poliisijohtaja Sauli Kuha
Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?

Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.html

 Tiedustelen Teiltä asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?
http://naturansalat.blogspot.fi/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html
Onko Teillä poliisijohtaja Sauli Kuha uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.
Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.
Kalajoella 26.09.2016
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


Nämä viestit osoittavat, että poliisijohtaja Sauli Kuhaa on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä ja rikoslain 15 luvun vastaisista teoista.

Johanna Kiviniemi, Sauli Kuha, Pertti Rönkkö, Petri Oulasmaa

Onko oikeus- ja poliisijärjestelmän toiminnassa mahdollisesti jotain vikaa?

Vaadin vastausta 14 vuorokauden sisällä

Puhdistakaa vastuualueenne rikollisista!

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Ystävällisin terveisin

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu