tiistai 18. tammikuuta 2011

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?

Huom. kuvat saa suuremmaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Olen saanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen 17/2011 konkurssiasiassani K10/5019. Käräjäoikeudenistunto pidettiin 04.01.2011. Epäilin asiassa rikosta ja epäilyjäni vahvisti se, että käräjäoikeuden päätös viipyi mielestäni kohtuuttoman kauan. Siksi tein eilen poliisihallitukselle ja oikeuskanslerille seuraavan kiirehtimispyynnön:

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; kirjaamo@okv.fi
Sent: Monday, January 17, 2011 11:05 AM
Subject: kiirehtimispyyntö

Konkurssiasiassani oli Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunto 04.01.2011.
Katso Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html


En ole vieläkään saanut oikeudenpäätöstä asiasta.

1. Tarvitsen oikeudenpäätöksen jotta voin toimittaa aineiston Suomen Asianajajaliittoon, jossa on käsittelyssä kantelu asianajaja Pirkko Braxin toiminnasta. Katson asianajaja Pirkko Braxin osallistuneen kiristykseeni Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa yhdessä käräjätuomari Timo Tammikedon kanssa. Asialle on kolme todistajaa, jotka olivat seuraamassa oikeudenkäyntiä.
Katso kantelu asianajajan toiminnasta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html


2. Tarvitsen oikeuden päätöksen jotta voin valittaa asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Toivon, että tämä asia voidaan käsitellä samanaikaisesti jo nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä olevan asian kanssa, koska ne liittyvät läheisesti yhteen.

3. Tarvitsen oikeuden päätöksen jotta voin lähettää oikeudenpäätöksen korkeimpaan oikeuteen jossa asiakokonaisuus on käsittelyssä purkuasiana.

4. Tarvitsen oikeuden päätöksen, koska asiakokonaisuus on jo Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä. Asiani käsittely Suomessa on jo kestänyt lähes 16 vuotta ja Suomen valtion on syytä epäillä rikkoneen asiassani 15 Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 17 artiklasta.

Erittäin tärkeää on tutkia Jokilaaksojen poliisin toiminta asioissa. Viittaan oikeudenkäyntiin jossa Jokilaaksojen nykyinen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa laittoi oikeudenkäynnissäni kantajaksi Meritapankin lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä. Tässä väärillä tiedoilla käydystä oikeudenkäynnistä minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen, mikä muutettiin ehdonalaiseksi. Katso: Lainan myöntänyt pankinjohtaja ei tiennyt oikeudenkäynnistä mitään
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html


Teko on todella tärkeä teko Petri Oulasmaalta.

Markku Koskea koskeva rikostutkinta on siirrettävä pois Jokilaaksojen poliisilaitokselta, eikä sitä voida siirtää Oulun poliisilaitokselle eikä KRP:n Oulun osastolle, koska se Tapani Tasantoa että Leila Melanderia on syytä epäillä asioiden johdosta. Markku Kosken asioissa poliisi on jättänyt tutkimatta epäillyt rekisterimerkintärikokset, osallisuudet törkeään petokseen, luottamusmiesaseman väärinkäytön, kiristyksen, oman konsulttipalkkion ohjaamisen vaimonsa leipomolle, jolla ei ollut konsulttisopimusta Vapo Oy:n kanssa jne.. Jokilaaksojen poliisi on mielestäni perusteettomasti julistanut Markku Kosken asiat salaisiksi.

Kalajoella 17.01.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Kun sain Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen, niin epäilyni vahvistuivat todeksi. Käräjätuomari Timo Tammiketo on vääristellyt vastaustani. Minä en ole väittänyt ainoastaan sitä, että käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Jaakko Raittila eivät ole antaneet kuulustella nimeäni todistajia vaan minä olen väittänyt, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole antanut minun kuulustella vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asian on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme henkilöä: Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. Katso Selvityspyyntö oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Asia on varmasti tullut käräjätuomari Timo Tammikedon tietoon. Katso K10/5019 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Asia on tullut käräjätuomari Timo Tammikedon tietoon myös puhelinkeskustelumme perusteella. Käräjätuomari Timo Tammilehto ilmoitti minulle puhelimitse ennen oikeudenistuntoa, ettei oikeudenistunnossa hyväksytä mitään todistajalausuntoja eikä mitään todistusaineistoa oteta vastaan. Kaiken huipuksi hän löi luurin korvaani.

Asia käy selville myös konkurssioikeudenkäynnin selostuksesta. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

Pyydän oikeuskansleria selvittämään mihin katosi kuvan todistusaineisto, mikä todistaa rikokset. Todistusaineistosta ei ole mitään mainintaa pöytäkirjassa eikä oikeudenpäätöksessä. Ne on oltava todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa, Korkeimmassa oikeudessa, oikeuskanslerilla, valtakunnansyyttäjällä, poliisilla sekä Suomen Asianajajaliitolla.

On syytä epäillä toiminnallaan käräjätuomari Timo Tammiketo suojeli työtovereitaan Jyrki Määttää ja Jaakko Raittilaan kuten olin epäillytkin jo oikeudenkäynnissä. Samalla epäilen hänen suojelleen laajaa epäiltyä poliisien, syyttäjien ja asianajajien ym. henkilöiden rikosliigaa.

Tämä on valitus Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 04.01.2011 päätös 17/2011. Toivon, että asia liitetään jo valituksena olevaan toiseen samaa asiaa käsittelevään Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen ja lähetetään välittömästi Korkeimman oikeuden käsittelyyn, missä on purkuhakemuksena muut asiaan liittyvät päätökset. Ensin korkeimman oikeuden on purettava väärä Raahen käräjäoikeuden päätös Raahen käräjäoikeuden tuomio 19.9.2008 08/543, mikä on pohjana kaikille muille väärille päätöksille. Oikeuden nopeaksi toteutumiseksi ja kustannusten minimoimiseksi on järkevintä siirtää kaikki asiat korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Olen valmis suulliseen käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa, jos esim. DVD ei riitä suulliseksi todistusaineistoksi. Katso Katso DVD
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Vaadin suullista käsittelyä myös Rovaniemen hovioikeudessa, jossa hovioikeus ei suoraan lähetä asioita korkeimman oikeuden ratkaistaviksi.

Oikeuskanslerin on otettava ohjat käsiinsä rikostutkinnoissa. Kuvan aineisto on välittömästi hankittava oikeuskanslerin käyttöön. Katso kuva aineistosta: http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Ihmettelen minne Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen jätetty todistusaineisto on kadonnut. Kolme henkilöä voi todistajaa, että olen jättänyt ko. todistusaineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen oikeuskäsittelyn aikana. Todistajien nimet ovat Alpo Ylitalo Kokkolasta, Olli Puolitaival Jäälistä ja Aimo Remes Kärsämäeltä.

Samat henkilöt voivat todistaa, että käräjätuomari Timo Tammiketoa on syytä epäillä Erkki Ahon kiristyksestä oikeudenkäynnissä, sillä käräjätuomari Timo Tammiketo antoi vaihtoehdoksi rahat tai konkurssi. Oikeuden päätös osoittaa, että asianajaja Pirkko Brax oli mukana kiristyksessä. Asiat selviävät myös kantelustani Suomen Asianajajaliittoon. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta ja kaikkien vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Kalajoella 18.01.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: