keskiviikko 23. maaliskuuta 2011

Loppulausunnot asioissa 8630/R/36641/10 ja 8630/R/25731/10Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto on hävittänyt n.100 sivua todistusaineistoa, mikä todistaa Mikko Kovalaista vastaan. Katso tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon oma ilmoitus

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toiminnasta antaa kiistattoman selkeä kuvan seuraavat sähköpostit

----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL

To: Erkki Aho ; Savilampi Jaakko POL ; Rajaniemi Jyrki POL
Sent: Thursday, March 03, 2011 9:28 AM
Subject: VS: Asiakirjapyyntö

Erkki Aho

Kiitos alla mainitusta postilähetyksestä. En ole sitä pyytänyt enkä sitä tarvitse. En ymmärrä minkä takia toimitatte minulle kaikenlaista roskaa, vaikka katsotte minun olevan esteellinen hoitamaan asioitanne. Laitan lähetyksenne ns öömappiin.

Mitä tulee pyytämäänne kuulustelupöytäkirjaan, pyydän tarkentamaan mitä ja milloin tehtyä kuulustelua pyytönne koskee.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL
To: Erkki Aho
Sent: Monday, March 07, 2011 8:37 AM

Subject: Roskapostinne

Erkki Aho

Sain jälleen postitse lähettämäänne roskapostia. Teillä on ilmeisesti meneillään vanhojen ( 7.7.1998 menossa) asiakirjojen hävitysviikot. Pyydän vastaisuudessa toimittamaan hävitettäväksi tarkoittamanne paperit asianmukaisen yrityksen käsittelyyn, ellette voi niitä itse tuhota. Laitan tämänkin lähetyksen ns ö-mappiin myöhemmin tuhottavaksi. Niitä ei siis missään tapauksessa arkistoida.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi

Nämä sähköpostiviestit kiistattomasti osoittavat tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon tominnan esteellisyyden.

Lisänäyttöä löytyy tästä linkistä:
Allaolevassa linkissä Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta on kuvia todistusaineistoista. Kuvan 1 aineisto, minkä jätin oikeuskäsittelyssä Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuteen liitettäväksi oikeudenkäynnin asiakirja-aineistoon, joutui ikään kuin ”hukkaan”, mutta Rovaniemen hovioikeuden vaatimuksesta aineisto toimitettiin Rovaniemen hovioikeuteen, mutta se on jostain syystä jätetty kokonaan käsittelemättä oikeuskäsittelyssä. Jälleen tullaan siihen tosiasiaan, ettei oikeuskäsittely täytä oikeudenmukaisen mukaisen oikeudenkäynnin perusteita, koska todistusaineisto jätetään käsittelemättä.

Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Miksi tämä allaolevassa linkissä olevan kuvan aineisto on jätetty kokonaan käsittelemättä? Aineisto todistaa kiistattomasti syyttäjä Esa Mustosen rikollisen toiminnan yhdessä tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon rikollisen toiminnan kanssa!
Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Tuomiopurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Mitä Tapani Tasanto on saanut aikaan?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Kiireelliseksi määrääminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

On syytä epäillä, että Tapani Tasanto kuuluu samaan rinkiin? Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/poliisilaki-ja-poliisin-toiminta.html

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Miksi Suomi saa jatkuvasti tuomiota EIT:ssä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/miksi-suomi-saa-jatkuvasti-tuomioita.html

Olen vaatinut ns. Suomussalmen tapauksen eli Paavo Heikkisen jutun perusteellista selvittämistä. Poliisi on kieltäynyt tutkimasta asiaa ja oikeus ei ota todistusaineistoa vastaan, vaikka rikokset ovat kiistattomat ja pääsyylliset jutussa ovat Mikko Kovalainen ja Vesa Juntunen.

Mikko Kovalaisen
toiminta on jatkunut erittäin laajassa Kaisa Suomalaisen jutussa, jonka tutkimiseen poliisin ammattitaito ja ahkeruus eivät ole riittäneet. Todistusaineisto on kiistaton, mutta sitä on paljon. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto ei ole ymmärtänyt todistusaineisto sen enempää kuin sika tuulimyllystä.

Mikko Kovalaisen toiminta liittyy keskeisesti myös Heli Wikströmin asiaa, mikä on varsin yksinkertainen eli lähtökohta on väärin ja rikollisesti tehty perunkirja, mikä oli todistusaineistona poliisitutkinnassa, Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa, mutta yksikään näistä ei ole viitsinyt perehtyä asiaa ja kukaan näistä ei mainitse koko asiasta mitään.

Todistusaineistot löytyvät tämän linkin kuva-aineistosta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Lisää todistusaineistoa on olemassa, mutta en voi lähettää sitä tutkinnanjohtajalle, koska on osoittautunut, ettei hän ymmärrä tai ei halua ymmärtää asiasta mitään. Kaiken lisäksi hän on toiminut asiassa esitutkintalain ja poliisilain vastaisesti ja häntä on syytä epäillä rikoksista asian tutkinnoissa.

Tapani Tasanto on jättänyt kaikki Kalajoen syrjintärikosepäilyt tutkimatta. Katso

Kalajoen kaupunginhallitus menetteli lainvastaisesti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/02/kalajoen-kaupunginhallitus-menetteli.html

Kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan nostetut oikeusjutut on tehty rikollisesti syyttäjä Sulo Heiskari ja syyttäjä Esa Mustosen rikollisen toiminnan johdosta. Rikostutkinnat on tehty puolueellisesti siten, ettei esittämiäni todistusaineistoja ole huomioitu tai ei ole otettu lainkaan vastaan. Tutkinnanjohtajina ovat olleet Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja Oulun poliisi Tapani Tasanto, joiden kummankin on syytä epäillä toimineen kiistattoman rikollisesti. Tutkijoina on käytetty mielestäni täysin ammattitaidottomia poliiseja, jotka on ohjeistettu toimimaan rikollisesti.

Vaadin tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon välintöntä pidättämistä sekä tutkijoiden Jaakko Savilammen sekä Jyrki Rajaniemen välitöntä vapauttamista poliisin tehtävistä.

Kiistän syyllistyneeni Mikko Kovalaisen kunnianloukkaukseen. Tavoitteenani on ollut oikeuden saaminen Paavo Heikkiselle, Seppo Heikkiselle, Kaisa Savolaiselle ja Heli Wikströmille, jotka ovat joutuneet hirveiden rikosten kohteeksi ja joutuneet kärsimään valtavat taloudelliset tappiot sekä mittaamattomat henkiset kärsimykset Mikko Kovalaisen toiminnan johdosta.
Koska poliisi ei tutki eikä syyttäjä syytä niin minulla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin julkistaa totuus nettisivuillani. Tätä menettelyä eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävä lakimies piti oikeana menettelynä.

Kalajoella 23.03.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuutettu

PS. Toimitan tämän loppulausunnon valtakunnansyyttäjävirastoon ja oikeuskanslerille sekä Oulun syyttäjälle, koska en voi luottaa tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toimintaan.

perjantai 18. maaliskuuta 2011

Poliisilaki ja poliisin toiminta

Jokilaaksojen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa on vastannut minulle 15.3.2011 virka-apupyyntööni, tutkintapyyntööni, selvityspyyntööni ja rangaistus- ja korvausvaatimukseeni seuraavasti:
Poliisilaki laki sanoo näin:

Poliisilaki 7.4.1995/493
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1 §
Poliisin tehtävä
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.
(19.1.2001/21)
Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.
2 §
Poliisin toiminnan yleiset periaatteet
Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen.
Poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.
Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Poliisi ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin poliisin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen.

Voidaan perustellusti kysyä: Onko poliisin toiminta lain mukaista?

torstai 17. maaliskuuta 2011

TutkintapyyntöJohtava kihlakunnansyyttäjä Elsa Kauhanen
Elsa.Kauhanen@oikeus.fi

Tutkintapyyntö

Pyydän tutkimaan onko Rovaniemen hovioikeuden neuvos ja asian esitellyt Anu Mäki syyllistynyt virkavirheeseen tai vakavampaan rikokseen valmistellessaan ja toimiessaan esittelijänä tuomiossa nro 239 antopäivä 10.3.2011 diaarinumero R10/904 Kovalainen/Aho.

Selostus tapahtumista:

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila oli kirjoittanut oikeudenpäätöksen valmiiksi jo ennen oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnin päättyessä hän kysyi, että voiko hän antaa heti päätöksen asiassa. Mikko Kovalainen vastusti päätöksen antamista heti ja siksi käräjätuomari Jaakko Raittila siirsi päätöksen antamisen asiassa myöhäisempään ajankohtaan eli 6.9.2011. On täysin selvää, että käräjätuomari Jaakko Raittila oli kirjoittanut päätöksen etukäteen valmiiksi, koska oli valmis lukemaan päätöksen heti oikeuskäsittelyn päättyessä. Hän ei olisi voinut antaa päätöstä heti, ellei se ollut valmiiksi kirjoitettuna jo ennen oikeudenkäyntiä. Voiko oikeudenkäynti olla oikeudenmukainen, jos ja kun oikeuden päätös on etukäteen kirjoitettu valmiiksi?

Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila ei suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan oikeudenistunnossa. Oikeudenistuntoa seuraamassa ollut kärsämäkinen Aimo Remes on antanut kirjallisen todistuksen siitä, että käräjätuomari Jaakko Raittila kieltäytyi ottamassa todistusaineistoa vastaan. Rovaniemen hovioikeus ei mainitse tästä todistajalausunnosta mitään päätöksessään. Miksi todistajalausunto on jätetty kokonaan käsittelemättä?

Todistajalausunto löytyy myös blogistani seuraavasta kohdasta: http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

On täysin selvää ettei käräjätuomari Jaakko Raittila voinut ottaa todistusaineistoa vastaan, koska hän oli kirjoittanut oikeuden päätöksen etukäteen valmiiksi. On selvä ja paha virhe, jos tuomioistuin sivuuttaa kokonaan tuomiossaan puolustuksen esittämän, syytettä vastaan puhuvan näytön ja sen arvioinnin. Syytetyn ja puolustuksen pitää saada tuomion perusteluissa vastaus kaikkiin asiaväitteisiinsä ja kaikkeen syytettä vastaan puhuvaan näyttöön. Tätä edellyttää asianosaisen kuulemisperiaate ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa korotettu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus. Oikeudenkäynti on kiistatta ollut EU:n ihmisoikeussopimuksen vastainen eikä ole täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunto on ollut myös Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3c kohdan vastainen, koska käräjätuomari Jaakko Raittila esti minulta oikeusavustajan käytön. Katso oikeudenkäyntiä seuranneen Aimo Remeksen todistajalausunto kohdasta http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

Näin ollen oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen. Katso EU:n Ihmisoikeussopimus:
6 artiklan 1 kappale kuuluu seuraavasti:
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
Artiklan 2. kappaleessa säädetään ns. syyttömyysolettamasta
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
Artiklan 1. kappaleessa on vain pääkohdat seikoista, jotka oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu (laillinen ja riippumatron tuomioistuin, oikeudenkäytön julkisuus). Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sisältö onkin jätetty ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön varaan. Kuitenkin artiklan 3. kappaleessa on säädetty vähimmäisoikeuksista, jotka rikoksesta syytetylle on taattava.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat
;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.
Suomen vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin otettiin myös Suomen kansalliseen perusoikeusluetteloon. Nykyisin säännös on Perustuslain 21 §:ssä joka kuuluu seuraavasti:
21 §. Oikeusturva. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi .Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden tuomio perustui Raahen käräjäoikeuden väärän tuomioon. Tuomio oli saatu aikaan rikollisesti johtuen esteellisen syyttäjän ja esteellisen tutkinnanjohtajan toiminnasta. Lisäksi Raahen käräjäoikeudenistunnossa käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole antanut minun kuulustella vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Asian on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme henkilöä: Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. Katso Selvityspyyntö oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toiminnasta antaa kiistattoman selkeä kuvan seuraavat sähköpostit

----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL

To: Erkki Aho ; Savilampi Jaakko POL ; Rajaniemi Jyrki POL
Sent: Thursday, March 03, 2011 9:28 AM
Subject: VS: Asiakirjapyyntö

Erkki Aho

Kiitos alla mainitusta postilähetyksestä. En ole sitä pyytänyt enkä sitä tarvitse. En ymmärrä minkä takia toimitatte minulle kaikenlaista roskaa, vaikka katsotte minun olevan esteellinen hoitamaan asioitanne. Laitan lähetyksenne ns öömappiin.

Mitä tulee pyytämäänne kuulustelupöytäkirjaan, pyydän tarkentamaan mitä ja milloin tehtyä kuulustelua pyytönne koskee.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL
To: Erkki Aho
Sent: Monday, March 07, 2011 8:37 AM

Subject: Roskapostinne

Erkki Aho

Sain jälleen postitse lähettämäänne roskapostia. Teillä on ilmeisesti meneillään vanhojen ( 7.7.1998 menossa) asiakirjojen hävitysviikot. Pyydän vastaisuudessa toimittamaan hävitettäväksi tarkoittamanne paperit asianmukaisen yrityksen käsittelyyn, ellette voi niitä itse tuhota. Laitan tämänkin lähetyksen ns ö-mappiin myöhemmin tuhottavaksi. Niitä ei siis missään tapauksessa arkistoida.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi

Nämä sähköpostiviestit kiistattomasti osoittavat tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon tominnan esteellisyyden.

Lisänäyttöä löytyy tästä linkistä:
Allaolevassa linkissä Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta on kuvia todistusaineistoista. Kuvan 1 aineisto, minkä jätin oikeuskäsittelyssä Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuteen liitettäväksi oikeudenkäynnin asiakirja-aineistoon, joutui ikään kuin ”hukkaan”, mutta Rovaniemen hovioikeuden vaatimuksesta aineisto toimitettiin Rovaniemen hovioikeuteen, mutta se on jostain syystä jätetty kokonaan käsittelemättä oikeuskäsittelyssä. Jälleen tullaan siihen tosiasiaan, ettei oikeuskäsittely täytä oikeudenmukaisen mukaisen oikeudenkäynnin perusteita, koska todistusaineista jätetään käsittelemättä.

Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Miksi tämä allaolevassa linkissä olevan kuvan aineisto on jätetty kokonaan käsittelemättä? Aineisto todistaa kiistattomasti syyttäjä Esa Mustosen rikollisen toiminnan yhdessä tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon rikollisen toiminnan kanssa!
Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Tässä yhteydessä on syytä tarkastella rikosprosessin tehtävää:

1. rikosoikeuden ja rikosoikeuden toteuttaminen
- jotta laki ja oikeus tapahtuisivat yksittäistapauksissa
- prosessi on olemassa aineellista oikeutta varten
- konfliktien ratkaiseminen
- oikeussuojan antaminen
- selvittää epäilty rikos ja siihen syyllistynyt hlö jä määrätä RL:n mukainen seuraamus
- rikosoikeudellisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen
- rangaistus kohdistettava oikeaan hlöön
- oltava oikeassa suhteessa tekoon ja syyllisyyteen
- retrospektiivinen tarkastelutapa (menneiden tapahtumien oikeudellinen arviointi)
2. rangaistuksen yleistävän vaikutuksen toteuttaminen
- tulevan käyttäytymisen ohjaaminen
- prospektiivinen näkökulma
- vahvistaa normien ja yhtenäisen moraalin toteuttamista yhteiskunnassa
3. oikeutta luova funktio

Voidaan perustellusti kysyä, että onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden toiminta ollut asiassa rikosprosessin tehtävän mukaista. – Onko konflikti pystytty ratkaisemaan? – Onko oikeussuojaa annettu oikein? – Onko selvitetty epäilty rikos? – Onko oikeudenmukaisuus toteutunut? – Onko rangaistus kohdistunut oikeaan henkilöön? Onko rangaistus oikeassa suhteessa tekoon ja syyllisyyteen? Onko suoritettu retrospektiivinen tarkastelutapa?
Voidaan todeta, että näissä esitetyissä asioissa on jäänyt paljon parantamisen varaa.

Rikosprosessin arvot, tavoitteet, periaatteet
a. rikosprosessille asetettavat tavoitteet
- tuomio-oikeellisuuden vaatimus
- varmuuspa
- prosessuaalinen totuus
- prosessiekonomia (nopeus, halpuus)
- tehokkuuspa ~ tarkoituksenmukaisuuspa
- täyden näytön vaatimus . beyond any reasonable doubt
- syyttömyysolettama (sjän todistus- ja selvittämistaakka, korkea näyttökynnys)
- sovittelu-instituutio rikosprosessissa

b. oikeudenmukainen rikosprosessi ihmis- ja perusoikeutena
- lainkäytön ulkoinen uskottavuus: justice must not only be done, it must also undoubtly and
manifestly be seen to be done
- elementteinä as.os. vaik.mahdollisuudet, kohtelu prosessissa, yhdenmukaisuus,
puolueettomuus, oikaistavuus, ymmärrettävät perustelut
- epäillyn oikeusturva
- rikosprosessi puuttuu ihmis- ja perusoikeuksiin: hlökoht vapaus, fyysinen koskemattomuus,
kotirauha jne. < ynti =" fair"> asiaa ei saa ratkaista ennen kuin molempia partteja kuultu (audiatur et altera pars), tuomioistuimen asiana huolehtia pa:n noudattamisesta ex officio, ulottuu siihen, että partille varattava tilaisuus lausua käsityksensä ti:n hankkimasta selvityksestä > koko aineiston, johon ratkaisu perustetaan, tulee olla asianosaisten arvioitavissa, kontradiktorisuus liittyy läheisesti em.
syistä equality of armsiin
1) omat vaatimukset + todisteet
2) saatava tietoonsa vastapuolen aineisto
3) tosiasiallinen mahdollisuus esittää vastine vastapuolen vaatimuksiin
4) vastakuulustelu
5) käsityksen lausuminen ti:n ex officio hankkimasta selvityksestä
6) saatava tilaisuus lausua oikeudenkäyntiaineiston juridisesta arvioinnista
7) saatava tilaisuus lausua prosessinedellytyksistä ym. rosessia kosk. kysym.
- Rikosprosessissa eritoten: kuultava, ei riitä että varataan tilaisuus tulla kuulluksi

d. menettelyperiaatteet
- välittömyys, suullisuus, keskitys
- lisäksi julkisuusperiaate ja kontradiktorinen periaate laajassa mielessä
- ohjaavat prosessin ulkoista kulkua
- missä vaiheessa ja millä tavalla esitettyyn aineistoon ti saa ratkaisun perustaa
- prosessiekonomiayhteydet
1) Välittömyys
- koskee asos lausumia ja todistelua
- ok-aineisto esitetään suoraan tuomareille
- ratkaisu saadaan perustaa em. tavalla vastaanotettuun materiaaliin
- tuomarin omat, välittömät näkö- ja kuulo ym. Aistihavainnot
- vain se aineisto, joka esitetty pääkäsittelyssä (ROL 11:2,1)
- todisteet on otettava vastaan pääkäsittelyssä (ok 17:8a,1)
- aineiston esittämissä / vastaanottamisessa ei välikäsiä (ts. ei kirjallisia
todistajankertomuksia, oikeudenkäyntikirjelmiä, esitutkintapöytäkirjoja tms.), yhteys
suullisuusvaatimukseen
- ei sellaista tuomaria, joka ei ole ollut läsnä koko pääkäsittelyn aikaa
- päätösneuvottelu ja tuomio heti pääkäsittelyn päätyttyä tai viimeistään seuraavana
arkipäivänä, ellei ROL 11:7 kansliatuomiota tarvita - vapaa todistusharkinta (OK 17:2,1)
2) Suullisuus
- esittämistapa: lausumat suullisesti
- esittämis- ja lukemiskielto
- vapaa todistusharkinta (OK 17:2,1)
3) Keskitys
- Asian käsittely yhtäjaksoisesti tai peräkkäisinä päivinä (ROL 6:9)
- Lykkäyskielto (ROL 6:10:n tärkeä syy)
- Yli lykkäyskiellon " uusi pääkäsittelye. rooliperiaatteet
- määräämisperiaate (dispositiivinen periaate) vs. virallisperiaate JA käsittelyperiaate vs.
tulkintamenetelmä
- dispositiivinen pa: asos ratkaiseeko, nostaako kanteen, luopuuko kanteen ajamisesta,
sopiiko, mitä vaatimuksia haluaa esittää ja millä perusteella, mitä kannelajia haluaa käyttää,
saatetaanko asia välimiesoikeudenkäyntiin
- virallispa: oikeussuojaa annetaan asos tahdosta riippumatta ex officio (ti, sjä)
- käsittely- ja tulkintamenetelmä: kuuluko esitettyjä vaatimuksia tukevien tosiseikkojen
selvittäminen yksin asos vai voiko ti perustaa tuomion sellaiseen, johon asos ei ole vedonnut
ja kenen tehtävä on hankkia tarvittavat todisteet --- ilmenee aineellisena prosessinjohtona
- rikosprosessissa voimassa virallispa eikä dispositiivinen pa: 1) syyteoikeus själlä 2) sjä ei
voi sopia epäillyn kanssa 3) myöntäminen ei sido 4) tuomioon perustuttava materiaaliseen
tulkintaan, pelkkä tunnustus ei riitä
- Suomessa ei plea bargainingia (syytetingintää, vrt. jenkkisarjat), kuitenkin RL 3:5,3:n
mukaan ti voi jättää tuomitsematta / lieventää, jos rikoksentekijä edistää rikoksen selvittäm.
- Inkvisitorinen menetelmä (aloite- ja määräysvalta tuomarilla) vs. akkusatorinen (syyttäjällä)
menetelmä (tutkimis/syyttämis)
- Akkusatorinen menetelmä
1) tuomitseminen ja syyttäminen erotettu riippumattomien orgaanien tehtävä
2) oikeudenkäyntialoite yksin själlä – myös syytteen perumisoikeus
3) syyte rajaa ti:ta sitovasti tutkinnan kohteen (syytesidonnaisuus)
4) todistusaineiston hankkiminen ja näytön esittäminen syyttäjän heiniä
(selvittämistaakka)
5) tasavertaisina asianosaisina sjä ja stty

f. ratkaisuperiaatteet
- syyttömyysolettama
- in dubio pro reo (epäselvässä näyttötilanteessa asia syytetyn eduksi)
- in dubio mitius (rikoslakia tulkittava epäselvässä tilanteessa syytetyn kannalta lievemmin)
- favor defensionis (puolustuksen suosimispa tietyissä tilanteissa, esim. reformatio in peius
vain syytetyn eduksi)
- vapaan todistusharkinnan periaate (OK 17:2,1)
- jura novit curia (ti:n tunnettava lain sisältö ja sovellettava sitä ex officio)
- sjän ratkaisuntekoa ohjaa objektiviteettiperiaate: huomioitava syyttömyyttä tukevat seikat ja
rangaistavuutta lieventävät asianhaarat
- syytesidonnaisuuden pa --- syyttäjän väittämistaakka

RIKOSPROSESSIOIKEUDEN LÄHTEET
a) Oikeudenkäymiskaari ja muut prosessilait
- Lähinnä alioikeusuudistus ja sitä myöden jako valmisteluun ja pääkäsittelyyn
- Uusi ETL v. 1989 alusta
b) ROL
- voimassa 1.10.1997 alkaen
- ROL 12:1:n viittaukset OK:een
- Yhteisiä rikos/riitaprosesseille OK 11 (tiedoksianto), 12 (asianosaiset), 17 (todistelu), 22
(pöytäkirja), 23:1-4 (äänestäminen) luvut
c) Uuden lain tavoitteet ja pääsisältö
- Akkusatoriselle menetelmälle rakentuminen
- Suullisuus, välittömyys, keskitys
- Asianosaisen toissijainen syyteoikeus (ROL 1:14,1)
- Asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus pääsääntöisesti pyynnöstä syyttäjän tehtävä
(ROL 3:9)
- Syytettyä kuulematta selvissä rikosasioissa tuomio, jos syytetty on kutsuttu (tuomiona
sakkoa tai <> <>
d) Ihmisoikeudet rikosprosessin lähteenä

- EIS ja KP-sopimus
- Merkitys ilmenee välittömänä vaikutuksena (asianosaisilla oikeus vedota niihin ja ti
ratkaisee kysymyksen suoraan määräyksen nojalla) tai tulkintavaikutuksena (ihmis- tai
perusoikeudella merkitystä tulkittaessa tavallista lainsäädäntöä, esim.
ihmisoikeusmyönteinen prosessinormin tulkinta)
- Ihmisoikeusnormien julistuksenomaisuus, väljyys, arvoperusteisuus

e) Prosessuaaliset perusoikeudet

- Asian käsittely ilman aiheetonta viivytystä
- Julkisuus
- Oikeus tulla kuulluksi
- Perusteltu päätös
- Muutoksenhakuoikeus
- Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

SYYTTÄJÄ JA POLIISI

a) Syyttäjän rooli
- Asianosainen; kantaja yksin tai yhdessä asianomistajan kanssa
-Tehtävä: rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa
ja oikeudenkäynnissä asianosaisen oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla (SjäL 1:1)
- Syyteharkinta – esitutkinnassa ja pakkokeinojen käytössä tutkinnan johtamiseen liittyvä
tehtävä – syytteen nostaminen ja ajaminen ml. Muutoksenhaku – seuraamusluonteinen
syyttämättäjättäminen ja rangaistusmääräyksen antaminen
- Kolmoisfunktio (rooli): dynamo – suodatin – tuomiovallan käyttäjä
- Syyttäjävetoisuus: rajaa oikeudenkäynnin kohteen

b) Syyttäjän toiminnan periaatteet
- SjäL 1 §: tasapuolisuus, joutuisuus, taloudellisuus
- Objektiviteettiperiaate: tasapuolisuus, oikeudenmukaisen lopputuloksen tavoittelu
- Huomioitava myös epäillyn syyllisyyttä vastaan puhuvat tosiseikat, samoin rangaistuksen
mittaamiseen vaikuttavat lieventävä asianhaarat tuotava esiin
- Syyttömyys olettama, equality of arms
- Hyvä syyttäjätapa

c) Syyttäjistön riippumattomuus
- Rakenteellinen ja yksittäistapauksellinen riippumaattomuus
- Valtakunnansyyttäjän oikeus antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita, ei syyteharkinnan sisältöä
koskevia yleisohjeita / määräystä, miten tapaus on in casu ratkaistava
- Poikkeukset SjäL 10,2 §:ssa
1) devoluutioperiaate
2) syytemääräys
3) syyttäjänmääräys
4) substituutioperiaate (säännönmuk. syyttäjäinst. poikkeaminen)
5) alemman syyttäjän ratkaiseman asian uudelleen harkittavaksi ottaminen
- EI voi määrätä: a) alemman syyttäjän tehtävä tietyn sisältöinen syyteharkintaratkaisu tai b)
kieltää alemaa sjää tekemästä syytettä, johon sjä on päätynyt
d) Syyttäjistön organisaatio
- Tavoitteena riippumaton ja itsenäinen asema
e) Paikallissyyttäjät

Syyttäjän esteellisyys

- Pyritään eliminoimaan sivuvaikuttumien vaikutus yksittäistapaukseen
- Tukevat luottamusta lainkäytön puolueettomuuteen
- SjäL 12 §
- asianosaisjääviys ( hän tai lähisukulainen asianosaisena)
- intressijääviys (odotettavissa hyötyä/ haittaa hänelle / sukulaiselle)
- asiamiesjääviys ( hän tai sukulainen avustaa/ edustaa sitä jolle etua / haittaa)
- palvelusuhdejääviys ( palvelus/toimeksiantosuhteessa asianosaiseen)
- edustusjääviys ( asiaosaisen hallituksessa tj ym)
- yleinen esteellisyysperiaate (luottamus puolueettomuuteen vaarantuu eritt. syistä)
Syyttäjän esteellisyys on ehdoton prosessin edellytys
Syyttäjän esteellisyys on purkuperuste ( Ok 31:8 1k)

Poliisi rikosprosessissa
ETL 16 § esteellisyydet tutkinnanjohtajasta ja tutkijasta ( asianosaissukulaisjäävit, intressi- , edustaja-, palvelus-, yhteisö – ja yleisklausuulijääviys

Asianmukainen puolustus
- oikeus saada lainopillinen avustaja
- julkinen puolustaja, palkka julkisista varoista

Puolustajan määrääminen
ROL 2:1
ROL 9:1 valtion velvollisuus korvata aiheettomasti syytetyn ok-kulut
puolustaja ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä milloin tahansa prosessin kuluessa kunnes annettu tuomio on lainvoimainen.

ESITUTKINTAPEARIAATTEET

Objektiiviperiaate
- yhdenvertaisuus
- seikat epäillyn puolesta ja vastaan on otettava huomioon
- tutkijan ennakkoluulottomuus

Syyttömyysolettama ETL 7.2 §
- vältettävä myös leimaavien lausuntojen antamista

Toimittava siten, ettei ketään aiheettomasti aseteta epäluulon alaiseksi ETL 8.1 §

Vähimmän haitan periaate ETL 8.2§
- kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua välttämätöntä enempää

On huomattava, että syyttäjä Esa Mustonen on moniin kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen syyttäjä syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoveri ja toisaalta tutkijat Harri Rahkola ja Raimo Ollila ovat tässä prosessissa kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen Petri Oulasmaan alaisia niin rikostutkinnan eivät ole voineet olla puolueettomia eikä oikeudenkäynnit oikeudenmukaisia. Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto on kiistattomasti osoittanut puolueellisuutensa asioissa ja kiistattoman esteellisyytensä asioissa samoin kuin poliisi Jaakko Savilampi.

Käräjätuomari Jaakko Raittila oli esteellinen jo sen johdosta, että hän ei ollut perehtynyt asioihin, jotka hänelle lähetin sähköpostitse ja osoitin kiistattomasti tutkijan, tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyden asioissa. En mennyt oikeudenistuntoon, koska huomasin, että oikeuden tarkoituksena oli vain suojella rikollisten toimintaa. Käräjätuomari Jaakko Raittila oli päättänyt kantaa kortensa kekoon rikollisten suojelussa. Nyt Rovaniemen hovioikeus jätti kaiken tämän asian käsittelemättä. Siis aineiston, jonka sain Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudessa usean virka-apun jälkeen.

Tarkemmin asiat selviävät blogistani http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Mikä on todistusaineistona asioissa. Minä en ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eikä todistajiani ole kuultu eikä todistusaineistoa ole otettu vastaan. En ole saanut asioille suullista käsittelyä Rovaniemen hovioikeudessa. Asiat ovat nyt purkuasioina korkeimmassa oikeudessa.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta sekä aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Kalajoella 17.03.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 16. maaliskuuta 2011

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen

Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI

Korkein oikeus
korkein.oikeus@oikeus.fi

Rovaniemen hovioikeus
Kirjaamo
PL 8210
96101
rovaniemi.ho@oikeus.fi

1. Vaadin korkeinta oikeutta määräämään kaikkien tuomioideni purkuasian kiireelliseksi, koska
1.1. Asioiden käsittely eri oikeusasteissa on kestänyt jo lähes 16 vuotta.
1.2. Yksikään oikeudenkäynti ei mielestäni täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita
1.3. Asioiden lain ja oikeudenmukaisella ratkaisemisella on erittäin suuri yhteiskunnallinen merkitys
1.4. Asioiden nopealla käsittelyllä korkeimmassa oikeudessa voidaan estää Suomen ehkä kaikkien aikojen törkeimmän rikosprosessin käsittely EIT:ssä.

2. Vaadin Rovaniemen hovioikeuden tuomion julistamista välittömästi toimenpidekieltoon. Rovaniemen hovioikeuden tuomiosta nro 239, antopäivä 10.03.2011 Diaarinumero R10/904. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos Anu Mäki, joka on myös esitellyt asian.

2.1. Lisäperusteluina asioille esitän minulle ja perheelleni erittäin raskaan oikeusprosessin loppuun saattamista. Prosessi on ollut ihmisoikeussopimusten vastausta järkyttävää kidutusta jo lähes 16 vuotta. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Myöskään suullista käsittelyä en ole saanut ylemmissä oikeusasteissa enkä ole saanut oikeusapu asioissani.

2.2. Kysymyksessä on erittäin laaja rikosliiga jota vastaan joudun taistelemaan.
Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

2.3. Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Rovaniemen hovioikeus on kokonaan jättänyt tutkimatta poliisien Raimo Ollilan, Tapani Tasannon ja syyttäjien Sulo Heiskarin ja Esa Mustosen esteellisyyden sekä käräjätuomareiden esteellisyyden.

Tämä kertoo syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden. http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html
Rovaniemen hovioikeus on sivuuttanut kokonaan tämän asian päätöksessään. Oikeudenkäynti ei tästä johtuen täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.

Oikeudenmukainenoikeudenkäynti

Missä vika?
1. Poliisi ei tutki
2. Syyttäjä ei syytä
3. Laillisuusvalvonta ei toimi

On selvä ja paha virhe, jos tuomioistuin sivuuttaa kokonaan tuomiossaan puolustuksenesittämän, syytettä vastaan puhuvan näytön ja sen arvioinnin. Syytetyn ja puolustuksen pitää saada tuomion perusteluissa vastaus kaikkiin asiaväitteisiinsä ja kaikkeen syytettä vastaan puhuvaan näyttöön. Tätä edellyttää asianosaisen kuulemisperiaate ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa korotettu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus.Syyt, jotka aiheuttava sen, että kansalaiset eivät saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ovat seuraavia:1. Poliisi ei tutki, koska poliisilla on puutteellinen ammattitaito eikä poliisi hallitse talousrikosasioita. Lisäksi poliisi on laiska ja ylimielinen. On syytä epäillä, että virkamerkki korvaa ammattitaidon.

Otan esimerkkinä Oulun poliisin Tapani Tasannon toiminnan.Tässä näyte Tapani Tasannon toiminnasta sähköposteina, jotka hän on lähettänyt minulle:

Erkki Aho
Kiitos alla mainitusta postilähetyksestä. En ole sitä pyytänyt enkä sitä tarvitse. En ymmärrä minkä takia toimitatte minulle kaikenlaista roskaa, vaikka katsotte minun olevan esteellinen hoitamaan asioitanne. Laitan lähetyksenne ns öömappiin.Mitä tulee pyytämäänne kuulustelupöytäkirjaan, pyydän tarkentamaan mitä ja milloin tehtyä kuulustelua pyytönne koskee.

Ystävällisin terveisin
Tapani Tasanto
rikoskomisariopuh. 0718765845, 040-5237150

Erkki Aho
Sain jälleen postitse lähettämäänne roskapostia. Teillä on ilmeisesti meneillään vanhojen ( 7.7.1998 menossa) asiakirjojen hävitysviikot. Pyydän vastaisuudessa toimittamaan hävitettäväksi tarkoittamanne paperit asianmukaisen yrityksen käsittelyyn, ellette voi niitä itse tuhota. Laitan tämänkin lähetyksen ns ö-mappiin myöhemmin tuhottavaksi. Niitä ei siis missään tapauksessa arkistoida.

Ystävällisin terveisin
Tapani Tasanto
rikoskomisariopuh. 0718765845, 040-5237150

On huomattava, että tässä tapauksessa poliisi Tapani Tasanto on tutkinnanjohtajana ja hän on antanut asiassa myös seuraavan määräyksen


Kuten huomataan, niin Tapani Tasannon toimintaa on syytä esitutkintalain ja poliisilain vastaiseksi ja myös selkeästi rikoslain vastaiseksi.Poliisissa toimii kollegiaalinen suojelujärjestelmä.

Katso
Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle

Tässä on rikokset ja todistusaineistot
DVD Mayday from Finland

PR-talojen markkinoilta poistaminen


Totuus asioissa

2. Syyttäjän toiminta on tietoisen rikollista.
Katso syyttäjä Kirsi Männikön toiminta

Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta

Korruption isä
Mikko Niskasaaren blogi
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä asiassa, jossa minut on haastettu oikeuteen lainan myöntäneen pankinjohtajan Mauri Ylitalon tietämättä. Haasteen on tehnyt nykyinen Jokilaaksojen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa. Haaste on tehty väärillä tiedoilla ja tavoitteena on ollut vain minun mustamaalaminen rikolliseksi sen jälkeen, kun yritys on saatu rikollisesti kaadettua.. Tämä oli normaali systeemi pankkikriisiasioissa. Mauri Ylitalo on valmis todistamaan asian oikeudessa. Nyt Mikko Kovalaista käytetään rikosliigan käsikassarana minua vastaan ja hävitetään tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toimesta todistusaineistoja Mikko Kovalaisen tekemisistä. Syyttäjä Esa Mustosen rooli rikoksissa on kiistaton, mutta poliisi ei tutki, vaan suojelee ja peittelee rikollista toimintaa. Katso väärä tuomio (liite), mikä on purettavana korkeimmassa oikeudessa.

Kalajoella 16.03.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Tuomionpurku ja valituslupahakemus


Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI

Korkein Oikeus
korkein oikeus@oikeus.fi

1. Tuomiopurkuhakemus korkeimmalle oikeudelle
2. Valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle oikeudelle

Rovaniemen hovioikeus
Kirjaamo
PL 8210
96101
rovaniemi.ho@oikeus.fi

1. Valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle oikeudelle

Korkeimmalle oikeudelle

Tuomion purkuhakemus Rovaniemen hovioikeuden tuomiosta nro 239, antopäivä 10.03.2011 Diaarinumero R10/904. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos Anu Mäki, joka on myös esitellyt asian.

Purkuhakemuksen perustelut:

Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla määrittää ne asiat joista päätettäessä jokaisella tulee olla oikeus saada asiansa käsitellyksi nimenomaan tuomioistuimessa ja, että menettelyn siellä tulee olla oikeudenmukainen.
6 artiklan 1 kappale kuuluu seuraavasti:
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

Artiklan 2. kappaleessa säädetään ns. syyttömyysolettamasta
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

Artiklan 1. kappaleessa on vain pääkohdat seikoista, jotka oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu (laillinen ja riippumaton tuomioistuin, oikeudenkäytön julkisuus). Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sisältö onkin jätetty ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön varaan. Kuitenkin artiklan 3. kappaleessa on säädetty vähimmäisoikeuksista, jotka rikoksesta syytetylle on taattava.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Suomen vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin otettiin myös Suomen kansalliseen perusoikeusluetteloon. Nykyisin säännös on Perustuslain 21 §:ssä joka kuuluu seuraavasti:

21 §. Oikeusturva. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

1. Oikeudenkäyntivirhe numero 1.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila oli kirjoittanut oikeudenpäätöksen valmiiksi jo ennen oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnin päättyessä hän kysyi, että voiko hän antaa heti päätöksen asiassa. Mikko Kovalainen vastusti päätöksen antamista heti ja siksi käräjätuomari Jaakko Raittila siirsi päätöksen antamisen asiassa myöhäisempään ajankohtaan. On täysin selvää, että käräjätuomari Jaakko Raittila oli kirjoittanut päätöksen etukäteen valmiiksi, koska oli valmis lukemaan päätöksen heti oikeuskäsittelyn päättyessä. Hän ei olisi voinut antaa päätöstä heti, ellei se ollut valmiiksi kirjoitettuna jo ennen oikeudenkäyntiä.

2. Oikeudenkäyntivirhe numero 2

Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila ei suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan. Oikeudenistuntoa seuraamassa ollut kärsämäkinen Aimo Remes on antanut kirjallisen todistuksen siitä, että käräjätuomari Jaakko Raittila kieltäytyi ottamassa todistusaineistoa vastaan. Rovaniemen hovioikeus ei mainitse tästä todistajalausunnosta mitään päätöksessään. Miksi todistajalausunto on jätetty kokonaan käsittelemättä?

Todistajalausunto löytyy myös blogistani seuraavasta kohdasta: http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

On selvä ja paha virhe, jos tuomioistuin sivuuttaa kokonaan tuomiossaan puolustuksen esittämän, syytettä vastaan puhuvan näytön ja sen arvioinnin. Syytetyn ja puolustuksen pitää saada tuomion perusteluissa vastaus kaikkiin asiaväitteisiinsä ja kaikkeen syytettä vastaan puhuvaan näyttöön. Tätä edellyttää asianosaisen kuulemisperiaate ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa korotettu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus. Kaikki oikeudenkäyntini ovat olleet Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

3. Oikeudenkäyntivirhe numero 3

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunto on ollut myös Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3c kohdan vastainen, koska käräjätuomari Jaakko Raittila esti minulta oikeusavustajan käytön. Katso oikeudenkäyntiseuranneen Aimo Remeksen todistajalausunto kohdasta http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

4. Oikeudenkäyntivirhe 4

Raahen käräjäoikeudenistunnossa käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole antanut minun kuulustella vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Asian on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme henkilöä: Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. Katso Selvityspyyntö oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Jos Rovaniemen hovioikeus ei usko kirjallista todistusta ja henkilöitä voidaan kuulla suullisesti korkeimmassa oikeudessa jotta asia tulee varmasti oikein käsiteltyä.

5. Oikeudenkäyntivirhe 5

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toiminnasta antaa kiistattoman selkeä kuvan seuraavat sähköpostit

----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL

To: Erkki Aho ; Savilampi Jaakko POL ; Rajaniemi Jyrki POL
Sent: Thursday, March 03, 2011 9:28 AM
Subject: VS: Asiakirjapyyntö

Erkki Aho

Kiitos alla mainitusta postilähetyksestä. En ole sitä pyytänyt enkä sitä tarvitse. En ymmärrä minkä takia toimitatte minulle kaikenlaista roskaa, vaikka katsotte minun olevan esteellinen hoitamaan asioitanne. Laitan lähetyksenne ns öömappiin.

Mitä tulee pyytämäänne kuulustelupöytäkirjaan, pyydän tarkentamaan mitä ja milloin tehtyä kuulustelua pyytönne koskee.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL
To: Erkki Aho
Sent: Monday, March 07, 2011 8:37 AM

Subject: Roskapostinne

Erkki Aho

Sain jälleen postitse lähettämäänne roskapostia. Teillä on ilmeisesti meneillään vanhojen ( 7.7.1998 menossa) asiakirjojen hävitysviikot. Pyydän vastaisuudessa toimittamaan hävitettäväksi tarkoittamanne paperit asianmukaisen yrityksen käsittelyyn, ellette voi niitä itse tuhota. Laitan tämänkin lähetyksen ns ö-mappiin myöhemmin tuhottavaksi. Niitä ei siis missään tapauksessa arkistoida.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi

Nämä sähköpostiviestit kiistattomasti osoittavat tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon tominnan esteellisyyden.

Lisänäyttöä löytyy tästä linkistä:
Allaolevassa linkissä Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta on kuviatodistusaineistoista. Kuvan 1 aineisto, minkä jätin oikeuskäsittelyssä Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuteen liitettäväksi oikeudenkäynnin asiakirja-aineistoon, joutui ikään kuin ”hukkaan”, mutta Rovaniemen hovioikeuden vaatimuksesta aineisto toimitettiin Rovaniemen hovioikeuteen, mutta se on jostain syystä jätetty kokonaan käsittelemättä oikeuskäsittelyssä. Jälleen tullaan siihen tosiasiaan, ettei oikeuskäsittely täytä oikeudenmukaisen mukaisen oikeudenkäynnin perusteita, koska todistusaineista jätetään käsittelemättä.

Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

5. Oikeudenkäyntivirhe 5

Syyttäjän ja poliisien esteellisyys

Kuvan 2 todistusaineisto (katso linkki)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

osoittaa kiistattomasti poliisien ja syyttäjä esteellisyyden. Kuvan alla on tämä teksti Tämä todistsuaineisto on Rovaniemen hovioikeudessa ja paljastaa poliisi Tapani Tasannon, poliisi Jaakko Savilammen ja syyttäjä Esa Mustosen toiminnan. Aineisto on väärin tulostettu, sillä kaikkia linkkejä ei ole tulostettu eli keskeinen todistusaineisto on tietoisesti jätetty tulostamatta rikostutkinnassa ja syyteharkinnassa. Sain aineiston lähettämällä usean virka-apupyynnön poliisihallitukselle.

Rovaniemen hovioikeus ei ole käsitellyt koko todistusaineistoa, koska siitä ei ole päätöksessä selkeää mainintaa. Todistusaineisto on väärin tulostettu poliisin toimesta. Linkit on jätetty avaamatta, joissa todistusaineisto on. Rovaniemen hovioikeus ei ole perehtynyt aineistoon, koska siitä ei ole mitään mainintaa päätöksessä.

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Käräjäoikeuden päätös ja kommentit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/karajaoikeuden-paatos-ja-kommentit.html

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty oikeudenmukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Kun katson professori Jyrki Virolaisen tiivistelmää rikosprosessista, niin havaitsen, että valitettavan moni asia on tehty oikeusprosessina vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia. Esteellisyysasiat ovat kokonaan oikeusprosessissa unohdettu.

Rikosprosessi: Jyrki Virolaisen tiivistelmä
http://personal.inet.fi/business/moskova/jykkelainen.pdf

Pyydän korkeinta oikeutta määräämään asiani kiireelliseksi. Asian kiireelliseksi määräämisestä säädetään OK 19 luvussa (363/2009). Asia voidaan OK 19:1:n mukaan määrätä kiireelliseksi eli käsiteltäväksi ennen muita asioita, jos asian käsittelemiselle kiireellisesti on erityisen painava syy ottaen huomioon oikeudenkäynnin kesto, asian laatu ja merkitys asianosaisille sekä muut perusteet kiireelliseksi määräämiselle. Pyydän korkeinta oikeutta kieltämään kaikki uudet oikeudenkäynnit asiassa, koska Mikko Kovalainen käyttää härskisti hyväkseen Suomen oikeusjärjestelmän aukot. Sitä osoittaa muun muassa valvonta-asia http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Koska kaikki muut asiani ovat jo Korkeimmassa oikeudessa purkuasioina, niin pyydän tämän asian lisättäväksi listaan. Saamani tiedon mukaan korkeimmassa oikeudessa asioita valmistelee Vilja Hahto. Pyydän Rovaniemen hovioikeutta toimittakaan kaiken todistusaineiston Korkeimmalle oikeudelle mahdollisimman pikaisesti ja vaadin korkeimmassa oikeudessa suullista käsittelyä, koska asiat ovat laajat ja monimutkaiset niin katson, että oikeusvarmuuden saamiseksi on tuomioiden purussa suoritettava suullinen käsittely ja tarvittaessa on kuultava todistajia. Olen nimennyt todistajat jo Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, mutta Rovaniemen hovioikeus ei antanut suullista käsittely, mikä oli mielestäni todella suuri virhe. En ole voinut tietää miten todistusaineistoani on käsitelty ja että onko edes kaikkea todistusaineistoa Ylivieskan- Raahen käräjäoikeudesta toimitettu Rovaniemen hovioikeuteen. Näyttää ilmeiseltä, että ainakin poliisin käsittelemä ja tulostama aineisto on kokonaan käsittelemättä Rovaniemen hovioikeudessa, koska virheellistä tulostustakaan ei ole havaittu. On myös huomioitava se, että tuota väärin tulostettuakaan aineista ei Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudesta saanut ilman että piti tehdä useita kiirehtimispyyntöjä poliisihallitukselle.

Vaadin kaikkien tuomioideni kiireellistä purkamista.

Kalajoella 14.03.2011

Erkki Aho, Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

Virpi Jalkanen – yksi pahimmista?Valtakunnansyyttäjävirasto on tehnyt 02.03.2011 päätöksen Dnro 155/21/09. Päätöksen ovat allekirjoittaneet apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ja neuvotteleva Virpi Jalkanen. Päätös on jaettu tiedoksi kihlakunnan syyttäjä Kirsi Männikölle ja johtavalle syyttäjälle Elsa Kauhaselle.

Kansalaiset kautta maailman ja myös Suomen viranomaiset voivat perehtyä tapahtuneeseen tämän videon avulla
DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


ja tämän selvityksen avulla

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

sekä verrata totuutta apulaisvaltakunnansyyttäjän päätökseen.

Lisäinformaatiota saa muun muassa vastineestani asianajaja Pirkko Braxin vastineeseen Suomen Asianajajaliittoon, jolle olen toimittanut kirjalliset todistusaineistot asioista.

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

tiistai 8. maaliskuuta 2011

Valvonta-asia DNRO 00711


Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI

Suomen Asianajajaliitto
PL 194
00101 Helsinki

Vastauksena asianajaja Pirkko Braxin vastineeseen esitän saman asian, minkä olen esittänyt Rovaniemen hovioikeudelle. Katso

Vastaus diaarinumero S11/ 85
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/vastaus-diaarinumero-s1185.html

Minun oikeustajuni mukaan asianajaja Pirkko Braxia on syytä epäillä kiristyksestä. Katso

Rikoslaki 31 luku

3 § (24.8.1990/769) Kiristys. Joka muulla kuin 1 §:ssä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta, on tuomittava kiristyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § (24.8.1990/769) Törkeä kiristys. Jos kiristyksessä

1.uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle,
2.rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa,
3.taloudellinen etu, josta toinen pakotetaan luopumaan, on erittäin arvokas tai
4.aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa taloudellista vahinkoa
ja kiristys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiristyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Kommentit asianajaja Pirkko Braxin vastineeseen
Asianajaja Pirkko Braxille on toimitettu tämä kuvan aineisto.

Lainaus Braxin vastineesta: ”Aho syyttää blogissaan tuomareita, poliisipäällikköä, poliiseja, syyttäjiä vääristä päätöksistä ….”
Olen toimittanut kuvassa olevan materiaalin todistaakseni asianajaja Pirkko Braxille tosiasiat. On käsittämätöntä mitä hän kirjoittaa. Kirjoituksessaan hän on kuitenkin unohtanut asianajajien rikollisen toiminnan.

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut väärän lausuman oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti varatuomari Vesa Laukkanen, joka ei perehtynyt asiaan juuri lainkaan.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa.

13. Nykyinen Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen.

Tässä vain muutama esimerkki mainittuna. Voiko tätä sanoa muuta kuin mafiaksi?

Kalajoella 08.03.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 7. maaliskuuta 2011

Miksi Suomi saa jatkuvasti tuomioita EIT:ssä?


Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on jakanut 15 viime vuoden aikana Suomelle enemmän tuomioita kuin kaikille muille Pohjoismaille yhteensä. Turun Sanomien mukaan Suomi on saanut 15 vuodessa 74 langettavaa päätöstä. Samaan aikaan Ruotsi on todettu syylliseksi 22 kertaa, Norja 19 kertaa, Tanska 9 kertaa ja Islanti 6 kertaa. Koska uutinen on vanha, niin nyt tuomioita on huomattavasti enemmän.
Viimeisin moite tuli helmikuussa rikosuutisen kuvitusta koskevassa jutussa. Ihmisoikeustuomioistuin on jo ilmoittanut ulkoministeriölle ottavansa käsittelyyn yhdeksän uutta Suomen sananvapausasioita koskevaa juttua. Kymmenen muuta on vireillä.
Suomen oikeuslaitoksen ja EIT:n tulkinnat perusoikeuksista näyttävät eroavan toisistaan. EIT on yleensä painottanut sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen merkitystä, kun taas kotimaiset oikeusistuimet ovat korostaneet yksityisyyden suojaa.

Katso
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=266&RefID=186529&nodeid=31355&culture=fi-FI&contentlan=1

Euroopan Ihmisoikeusistuimen tuomioita Suomelle
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=186529&nodeid=31355&contentlan=1&culture=fi-FI

EIT antoi Suomelle kuusi sananvapautta koskevaa tuomiota
http://eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=65

Jyrki Virolainen
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2010/07/299-ihmisoikeustuomioistuimelta.html

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeudenmukainen_oikeudenk%C3%A4ynti

Missä vika?

1. Poliisi ei tutki
2. Syyttäjä ei syytä
3. Laillisuusvalvonta ei toimi

On selvä ja paha virhe, jos tuomioistuin sivuuttaa kokonaan tuomiossaan puolustuksen
esittämän, syytettä vastaan puhuvan näytön ja sen arvioinnin. Syytetyn ja puolustuksen pitää saada tuomion perusteluissa vastaus kaikkiin asiaväitteisiinsä ja kaikkeen syytettä vastaan puhuvaan näyttöön. Tätä edellyttää asianosaisen kuulemisperiaate ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa korotettu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus.

Syyt, jotka aiheuttava sen, että kansalaiset eivät saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ovat seuraavia:

1. Poliisi ei tutki, koska poliisilla on puutteellinen ammattitaito eikä poliisi hallitse talousrikosasioita. Lisäksi poliisi on laiska ja ylimielinen. On syytä epäillä, että virkamerkki korvaa ammattitaidon.

Otan esimerkkinä Oulun poliisin Tapani Tasannon toiminnan.

Tässä näyte Tapani Tasannon toiminnasta sähköposteina, jotka hän on lähettänyt minulle:

Erkki Aho

Kiitos alla mainitusta postilähetyksestä. En ole sitä pyytänyt enkä sitä tarvitse. En ymmärrä minkä takia toimitatte minulle kaikenlaista roskaa, vaikka katsotte minun olevan esteellinen hoitamaan asioitanne. Laitan lähetyksenne ns öömappiin.

Mitä tulee pyytämäänne kuulustelupöytäkirjaan, pyydän tarkentamaan mitä ja milloin tehtyä kuulustelua pyytönne koskee.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi

Erkki Aho

Sain jälleen postitse lähettämäänne roskapostia. Teillä on ilmeisesti meneillään vanhojen ( 7.7.1998 menossa) asiakirjojen hävitysviikot. Pyydän vastaisuudessa toimittamaan hävitettäväksi tarkoittamanne paperit asianmukaisen yrityksen käsittelyyn, ellette voi niitä itse tuhota. Laitan tämänkin lähetyksen ns ö-mappiin myöhemmin tuhottavaksi. Niitä ei siis missään tapauksessa arkistoida.

Ystävällisin terveisin
Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi

On huomattava, että tässä tapauksessa poliisi Tapani Tasanto on tutkinnanjohtajana ja hän on antanut asiassa myös seuraavan määräyksen katso: Tapani Tasannon toiminta: http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Kuten huomataan, niin Tapani Tasannon toimintaa on syytä esitutkintalain ja poliisilain vastaiseksi ja myös selkeästi rikoslain vastaiseksi.

Poliisissa toimii kollegiaalinen suojelujärjestelmä. Katso

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Tässä on rikokset ja todistusaineistot

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

2. Syyttäjän toiminta on tietoisen rikollista.

Katso syyttäjä Kirsi Männikön toiminta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Korruption isä
Mikko Niskasaaren blogi

http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

3. Laillisuusvalvonnan tila

Laillisuusvalvonta ei toimi. Laillisuusvalvojat eivät palvele asiakkaitaan, vaan tekevät tutkimatta ei anna aihetta päätöksiä. Kysymys on todella törkeästä virkavallan väärinkäytöstä. Suomen kansa ei voi olla niin väärässä kuin laillisuusvalvojien päätökset osoittavat. Laillisuusvalvojien toiminnan valvonta ei toimi. Perustuslakivaliokunnan viimeinen ei kokoomuslainen puheenjohtaja on Urho Kekkonen. Miksi kokoomukselle on ollut tärkeää suojella rikollisuutta?

Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-valtioneuvoston.html

4. Tämä on tilanne
Suomessa toimii selkeä oikeus- ja asianajajamafia. Suomi ei ole oikeusvaltio.

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Oikeus- ja asianajajamafia
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/10/oikeus-ja-asianajajamafia.html

torstai 3. maaliskuuta 2011

Kiireelliseksi määrääminenKorkein oikeus
esittelijä Vilja Hahto

Asia: H/2010/211 Tuomioiden purkujen kiirehtinen ja kiireelliseksi määrääminen

Pyydän korkeinta oikeutta määräämään asiani kiireelliseksi. Asian kiireelliseksi määräämisestä säädetään OK 19 luvussa (363/2009). Asia voidaan OK 19:1:n mukaan määrätä kiireelliseksi eli käsiteltäväksi ennen muita asioita, jos asian käsittelemiselle kiireellisesti on erityisen painava syy ottaen huomioon oikeudenkäynnin kesto, asian laatu ja merkitys asianosaisille sekä muut perusteet kiireelliseksi määräämiselle.

Asiani käsittely on kestänyt jo lähes 16 vuotta. Asia nopealla käsittelyllä on suuri merkitys koko suomalaiselle yhteiskunnalle, asianosaisille ja tietenkin minulle ja perheelleni. Suomalaiselle yhteiskunnalle sen takia, että on syytä epäillä oikeudenpäätöksien syntyneen viranomaisten virheellisen, lainvastaisen ja EU:n ihmisoikeussopimusten vastaisen menettelyn johdosta ja syylliseksi on syytä epäillä myös erittäin korkeassa asemassa olevia viranomaisia. On varmistettava se, että Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudelle jättämäni aineisto, jota ei edes mainita oikeuden pöytäkirjassa eikä oikeuden päätöksessä toimitetaan korkeimpaan oikeuteen. Asiakirjat ovat nyt Rovaniemen hovioikeudessa. Kolme henkilöä Alpo Ylitalo Kokkolasta, Olli Puolitaival Jäälistä ja Aimo Remes Kärsämäeltä voivat todistaa, että olen jättänyt tuon aineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen oikeudenkäyntiväittämän yhteydessä. He olivat seuraamassa oikeudenistuntoa.

Pyydän korkeinta oikeutta määräämään asiani kiireelliseksi korkeimmassa oikeudessa. Katson kuitenkin, että se todistusaineisto, jonka olen jättänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen on toimitettava mahdollisimman pian korkeimpaan oikeuteen jos sitä ei vielä ole sinne toimitettu.

Tässä perustelut asioille ja kiireelliseksi julistamiselle

Vastaus diaarinumero S11/85
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/vastaus-diaarinumero-s1185.html

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Suunnitelmallinen törkeä petos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/suunnitelmallinen-torkea-rikos.html

Oikeudenkäynti tietämättämme
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeudenkaynti-tietamattamme.html

Saattohoitajien toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/saattohoitajien-toiminta.html

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Uusi konkurssipesä ja saattohoitaja Weckström
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/uusi-konkurssipesa-ja-saattohoitaja.html

Paavo M. Petäjän toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/paavo-m-petajan-toiminta.html

Kauppasopimukset rahanpesijöiden kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/kauppasopimukset-rahanpesijoiden-kanssa.html

Poliisi ei tutki asianajaja Antti Kejon toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/poliisi-ei-tutki-asianajaja-antti-kejon.html

Konkurssipesän ja niitä valvovien toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-ja-niita.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Kalajoella 02.02.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

------------------------------------------------------

Korkein oikeus
esittelijä
Vilja Hahto

Lisäys eiliseen viestiini asiassa
Asia: H/2010/211 Tuomioiden purkujen kiirehtinen ja kiireelliseksi määrääminen
Kaikki oikeudenkäyntini ovat olleet Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisia. On selvä ja paha virhe, jos tuomioistuin sivuuttaa kokonaan tuomiossaan puolustuksen esittämän, syytettä vastaan puhuvan näytön ja sen arvioinnin. Syytetyn ja puolustuksen pitää saada tuomion perusteluissa vastaus kaikkiin asiaväitteisiinsä ja kaikkeen syytettä vastaan puhuvaan näyttöön. Tätä edellyttää asianosaisen kuulemisperiaate ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa korotettu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus.

Asioissani esteelliset syyttäjät Sulo Heiskari ja Esa Mustonen ja esteelliset tutkinnanjohtajat Raimo Ollila ja Tapani Tasanto ja tutkijat Harri Rahkola ja Jyrki Rajaniemi ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan todistusaineistoa ja tutkimasta asioita. Myöskin tuomioistuimet ovat kieltäytyneet vastaanottamasta todistusaineistoa. Rovaniemen hovioikeudessa on ehkä selkein yhtenäinen kirjallinen todistusaineisto. Pyydän korkeinta oikeutta olemaan yhteydessä Rovaniemen hovioikeuteen, koska tarvitaan korkeimman oikeuden ratkaisu, jolla puretaan Raahen käräjäoikeuden päätös kunnianloukkausasiassa. Purkamisen perusteena on se, ettei minun ole annettu kuulustella vastapuolen todistajaa eli kysymys on EU:n Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisesta menettelysä. Tuohon päätökseen perustuu kaksi muuta päätöstä, joka samalla on syytä purkaa.

Kalajoella 03.02.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 2. maaliskuuta 2011

VASTAUS diaarinumero S11/85
Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI
gsm 044-3025948
puh. 08-462 763
email e.ahoky@kotinet.com

Rovaniemen hovioikeus
Valtakatu 10-12 96200 Rovaniemi
puh 010 364 1800
rovaniemi.ho@oikeus.fi

VASTAUS diaarinumero S11/85

Asia Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 4.1.2011 nro 17/ 2011

Valittaja Erkki Aho

Vastavalittaja Mikko Kovalainen

Vastauksen sisältö

Kiistän valittajan esittämät muutosvaatimukset. Kiistämisen perusteet.

1. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös 4.1.2011 perustuu Raahen käräjäoikeuden päätökseen, mikä on saatu aikaan siten, että en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Menettely on Euroopan 6 artiklan vastainen menettely. Käräjätuomari Timo Tammiketo on vääristellyt vastaustani. Minä en ole väittänyt ainoastaan sitä, että käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Jaakko Raittila eivät ole antaneet kuulustella nimeäni todistajia vaan minä olen väittänyt, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole antanut minun kuulustella vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Asian on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme henkilöä: Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. Katso Selvityspyyntö oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Euroopan Ihmisoikeussopimus 6 artikla.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

2. Rikokseksi epäiltävä oikeudenpäätös on Korkeimman oikeuden käsittelyssä purkupäätöksenä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa asian esittelijänä Vilja Hahto ja käsittelynumero on H/2010/211 ja Hahton puhelinnumero on 0103640190. Kaikki nämä asiat tulivat vastapuolen asianajajan Pirkko Braxin tietoon sekä käräjätuomari Timo Tammikedon tietoon. Asian voivat todistaa käräjäoikeudenistuntoa seuraamassa olleet kolme henkilöä: Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Aimo Remes.

3. Asianajaja Pirkko Brax ja käräjätuomari Timo Tammiketo tiesivät, että asia on myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä valituksena ja vielä myös asianajaja Pirkko Braxin päämiehen Mikko Kovalaisen pyynnöstä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunnossa. Asian voivat todistaa käräjäoikeudenistuntoa seuraamassa olleet kolme henkilöä: Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Aimo Remes.

4. Asianajaja Pirkko Brax ja käräjätuomari Timo Tammiketo tiesivät, että asia on myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä. Asian käsittelynumero on 73683/10.

5. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että käräjätuomari Timo Tammiketo toimi asiassa työtovereidensa Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan asialla. Sekä käräjätuomari Jyrki Määttää että käräjätuomari Jaakko Raittilaa on syytä epäillä vähintäänkin virkavirheistä asioiden käsittelyssä. Minun oikeustajuni mukaan käräjätuomari Timo Tammiketo oli esteellinen käsittelemään asiaa samoin kuin koko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus. Asian olen todistanut jo aikaisemmin lähettämäni asiakirjamateriaalin avulla.

6. Asianajaja Pirkko Brax näki, ettei oikeudenkäynti ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari Timo Tammiketo esti perusteettomasti Erkki Ahon oikeudenkäyntiväittämien esittämisen käräjätuomari Timo Tammikedon ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivallasta asian käsittelyssä. Asianajaja Pirkko Brax itse todistaa omassa lausumassaan Suomen Asianajajaliittoon, ettei käräjätuomari Timo Tammiketo ottanut vastaan Erkki Ahon esittämää todistusaineistoa asiassa. Näin asianajaja Pirkko Brax omalla lausunnollaan ( liite 1) vahvistaa käräjäoikeuden istuntoa seuraamassa olleiden Alpo Ylitalon, Olli Puolitaipaleen ja Aimo Remeksen lausuman käräjätuomari Timo Tammikedon menettelystä.

Asianajaja Pirkko Braxin lausumaan on syytä todeta, että hän käsittelee totuutta varomattomasti kohdassa 2. Minä olen oikeudessa kertonut todistajien läsnä ollessa, että asiani on purkuhakemuksena korkeimmassa oikeudessa ja asiaa siellä valmistelee Vilja Hahto ja käsittelynumero on H/2010/211 ja Hahton puhelinnumero on 0103640190. Tämä asia oli vuorenvarmasti asianajaja Pirkko Braxin tiedossa hänen syyllistyessä minun oikeustajuni mukaan kiristykseen. Kohdassa 3 asianajaja Pirkko Brax todistaa asian totuuden, mutta kuitenkin väittää ettei hänellä ole ollut asiasta mitään tietoa. Hän kuitenkin kertoi lukeneensa blogejani ja oikeudenkäynnin tauolla hän sai informaatiota oikeudenkäyntiä seuranneilta henkilöiltä Mikko Kovalaisen toiminnasta.
Kohdassa 4 asianajaja Pirkko Brax itse todistaa asian, että on ollut tietoinen siitä, että asia on myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä. Siksi tuntuukin oudolta, että hän ryhtyi kiristykseeni asiassa.
Kohdassa 6 asianajaja Pirkko Brax todistaa, ettei käräjätuomari Timo Tammiketo ei ottanut käsiteltäväkseen paksua mapillista tavaraa. Hän esittää väitteen, että materiaali liittyi muuhun, kuin käsiteltävään asiaan, vaikka hän ei ollut nähnyt materiaalia enkä minä ollut saanut esittää materiaalia. Menettely on aika käsittämätöntä toimintaa, kun antaa lausuman asiasta, josta ei tiedä mitään.
Kiistän jyrkästi sen, että olisin halunnut loata asianajaja Pirkko Braxin mainetta. Olen vain tuonut tosiasiat julki. Asianajaja Pirkko Brax on toivonut, että julkistan hänen lausumansa blogissani. Jos tämä auttaa asiaa, niin täytän asianajaja Pirkko Braxin kirjallisen toivomuksen.
7. Katson joutuneeni Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa kiristyksen kohteeksi käräjätuomari Timo Tammikedon ja asianajaja Pirkko Braxin toimesta. Minulle annettiin vain vaihtoehto: rahat tai konkurssi. Asian voi todistaa kolme käräjäoikeuden istuntoa seuraamassa ollutta henkilöä. Pidän tätä kiristyksenä, sillä molemmat tiesivät sen, että Raahen käräjäoikeuden päätös, mihin konkurssihakemus perustui oli saatu aikaan Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisesti ja että ko. oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen johtuen rikostutkijan, tutkinnanjohtajan sekä syyttäjän esteellisyydestä rikosepäilyjen johdosta. Näistä ovat kiistattomat näytöt todistusaineistossa.

8. Käräjätuomari Timo Tammiketo ja asianajaja Pirkko Brax olivat tietoisia siitä, että Raahen käräjäoikeuden päätös, mihin konkurssihakemus perustui, oli saatu aikaan rikosten avulla. Kysymyksessä on poliisin ja syyttäjän rikollinen toiminta. Asiasta on tehty tutkintapyynnöt poliisiylijohtajalle ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelut oikeuskanslerille. Valtakunnansyyttäjävirastossa asioita tutkii Heli Haapalehto. Jostain syystä asiat eivät ole edistyneet vaikka aikaa on kulunut jo vuoden verran. Syynä saattaa olla tilanne, mikä näkyy toimittaja Mikko Niskasaaren blogista. Katso http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Tätä toimittaja Mikko Niskasaaren kirjoitusta tukee esittämäni aineisto ja tehdyt sekä tekemättömät päätökset. Katso
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html

Saatanan tunarit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/saatanan-tunarit.html

Mikko Paateron osalta

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

Asiat on todistettu myös ns. hukkaan joutuneessa aineistossa eli siinä aineistossa minkä jätin konkurssiasian yhteydessä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ja minkä käräjätuomari Timo Tammiketo on joutunut toimittamaan Rovaniemen hovioikeuteen hovioikeuden pyynnöstä. (Toivottavasti mitään todistusaineistoa ei ole hävitetty).

Koska tähän asia kokonaisuuteen liittyy myös toinen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden mielestäni väärä ratkaisu, josta olen valittanut Rovaniemen hovioikeuteen, niin kustannusten säästämiseksi ja ajan voittamiseksi lienee paikallaan, että kaikki asiat käsitellään yhdellä kertaa. Kaikki Mikko Kovalaista koskeva asia perustuu Raahen käräjäoikeuden Ihmisoikeussopimuksen vastaiseen päätökseen.

9. Mikko Kovalaisen toimien rikostutkinnat ovat suoritettu kelvottomasti. Siksi on välttämätöntä, että asiat tutkitaan perusteellisesti uudestaan. Kysymys on muun muassa ns. Suomussalmen tapauksesta, jossa keskeiset rikosten uhrit ovat Paavo Heikkinen, Seppo Heikkinen ja Pentti Heikkinen. Nämä henkilöt voivat todistaa asian tarvittaessa oikeudessa esittämieni tosiasioiden lisäksi.
Kaisa Suomalaisen asioissa Espoossa on suoritettu kelvoton rikostutkinta ja poliisit ovat itse olleet rikoksissa mukana mm. asuntokaupoissa bulvaanina. Lähetän Rovaniemen hovioikeudelle Kaisa Suomalaisen asiaa koskevaa todistusaineistoa lisää noin 80 sivua. En ole voinut esittää todistusaineistoa aikaisemmin, koska asioiden selvittely on ollut kesken ja taloudellinen tilanteeni on vastapuolen eli rikolliseksi epäiltävien toimesta saatettu sellaiseksi etten ole voinut matkustaa ja selvittää asioita paikan päällä riittävän tehokkaasti. Mielestäni jo aikaisemmin lähettämäni todistusaineiston lisäksi tämä uusi todistusaineisto, mikä on lähetetty myös poliisille, valtakunnansyyttäjälle ja oikeuskanslerille osoittaa Rovaniemen hovioikeudelle, että Mikko Kovalaisen hoitamissa asioissa on suoritettava uudet rikostutkinnat.
Heli Wikströmin asioissa olen toimittanut Rovaniemen hovioikeuteen todistusaineistona väärennetyiksi ilmoitettuja avoimia asianajovaltakirjoja sekä perunkirjan, mikä on väärin tehty, jo on koko asian ydin Heli Wikströnin asioissa. Wikströmin asioissa poliisitutkinta on suoritettu kelvottomasti.

10. Poliisien Jaakko Savilammen, Tapani Tasannon, Raimo Ollilan ja Harri Rahkolan suorittamat rikostutkinnat on suoritettu täysin kelvottomasti. Tutkimatta on jäänyt muun muassa nykyisen Ylivieskan poliisipäällikön Petri Oulasmaan väärillä tiedoilla tehty haastehakemus, jossa kantajaksi on lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä laitettu Merita-pankki. Tämän rikollisen toiminnan seurauksena minä sain 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, koska asianajajani Vesa Laukkanen hoiti asian kelvottomasti eikä selvittänyt asioiden todellista tilaa. Lainassa oli todellisuudessa veljieni takaus, minkä pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan sen lisäksi hän todistaa, että oikeudenkäynti on käyty Kalajoen Meritapankin tietämättä. Näistä on toimitettu kiistaton todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuteen. Mauri Ylitalo on valmis todistamaan asian Rovaniemen hovioikeudessa.
Poliisien kelvottoman rikostutkinnan aineisto on jo toimitettu Rovaniemen hovioikeudelle. Se on saatu poliisihallitukselle tehdyn kahden virka-apupyynnön jälkeen. Kiistattomasti voidaan osoittaa myös syyttäjien Sulo Heiskarin ja Esa Mustosen rikollinen toiminta todistusaineiston avulla. Tähän liittyy myös laaja asianajajien ja varatuomareiden rikollinen toiminta, mikä poliisi on jättänyt tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä. Todistusaineistoon liittyy myös käräjäoikeuden tuomareiden Jyrki Määtän, Jaakko Raittilan ja Timo Tammikedon vähintään moitittava toimittava. Oikeudenkäynnit eivät missään tapauksessa ole olleet oikeudenmukaisia, vaan ne ovat olleet kiistatta Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

11. Koska todistusaineisto on laaja ja kysymys on erittäin vakavista rikoksista, niin katson aiheelliseksi, että asiassa suoritetaan suullinen käsittely. On kuitenkin huomioitava, että kaikki asiat ovat purkuasioina Korkeimman oikeuden käsittelyssä. Siksi toivon, että kustannusten säästämiksi ja asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi sekä oikeuden toteutumisen varmistamiseksi Rovaniemen hovioikeus, korkein oikeus, valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen sekä oikeuskansleri Jaakko Jonkka tekevät yhteistyötä asian ratkaisemiseksi lain- ja oikeudenmukaisella tavalla.
Jos asiassa järjestetään suullinen käsittely, niin todistajiksi nimeän Paavo Heikkisen, Pentti Heikkisen, Seppo Heikkisen ja heidän nimeänsä todistajat. Kaisa Suomalaisen ja hänen nimeämänsä todistajat sekä Heli Wikströmin ja hänen nimeämänsä todistajat. Oikeudenkäynnin kuluessa varaan mahdollisuuden kuulla muitakin todistajia.
Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla, jos Rovaniemen hovioikeus katsoo kirjallisen todistelun lisäksi olevan tarpeellista kuulla Alpo Ylitaloa, Pentti Heikkistä, Olli Puolitaivalta ja Aimo Remestä. Poliisien rikostutkinnan laiminlyöntien osalta nimeän todistajiksi Heino Virran ja Arto Ranta-Ylitalon.
Rovaniemen hovioikeudessa katson välttämättömäksi saada esittää sellaisen todistusaineiston mitä Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole asiassa ottanut vastaan. Kysymys on juuri ns. hukatusta aineistosta, jonka Rovaniemen hovioikeus on jo pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelta ja josta olen laittanut Rovaniemen hovioikeuteen valokuvan.
Kaikkein oleellisinta asioissa on saada esittää sellainen todistusaineisto, mitä Raahen käräjäoikeus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole ottanut vastaan ja mitä poliisit ja syyttäjät ovat salanneet suojellakseen tiettyjen tahojen rikollista toimintaa. Oikeudenkäynnit eivät ole tähän saakka olleet oikeudenmukaisia, koska asioissa on ollut esteelliset tutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat sekä esteelliset syyttäjät ja tuomioistuin, jonka toimivaltaisuutta asiassa on syytä epäillä.

12. Koska asia on Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä, niin katson ja toivon, että asiat on saatava ratkaistua sitä ennen Suomen oikeuslaitoksessa, jotta vältytään maailmanlaajuiselta häpeältä Suomen oikeusvaltion suhteen, kun Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin joutuu toteamaan, että asioiden käsitely Suomessa on kestänyt minun asioissani jo 16 vuotta ja Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin osalla yli 20 vuotta.

Kalajoella 28.02.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Liitteenä asianajaja Pirkko Braxin lausuma Suomen Asianajajaliittoon.
PS. Laitan tämän aineiston myös tiedoksi korkeimpaan oikeuteen, oikeuskansleri Jaakko Jonkalle ja valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle.
Lähetän tämän aineiston linkkejä avaamatta kirjeitse sekä n. 80-sivuisen todistusaineiston Kaisa Suomalaisen asioissa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lausuma käräjätuomari Timo Tammikedon toimenpideselvitykseen hovioikeudelle asiassa K10/5019.

Kuten asianajaja Pirkko Brax ja kolme todistajaa Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Aimo Remes todistavat, niin käräjätuomari Timo Tammiketo ei antanut Erkki Ahon esittää oikeudenkäyntiväitteitä eikä jättää asiaa koskevaa todistusaineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Toisin kuin käräjätuomari Timo Tammiketo ilmoittaa, en ole ilmoittanut käyttäväni käräjäoikeuteen jättämääni aineistoa todistusaineistona todisteena ainoastaan muissa oikeudenkäynneissä vaan myös tässä oikeudenkäynnissä. Nyt Rovaniemen hovioikeudessa on Mikko Kovalaisen asioissa kaksi valitusasiaa menossa samoista asioista ja kaikissa näissä on esteelliset tutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat, esteelliset syyttäjät ja käräjätuomareiden toimintaa on syytä epäillä vähintäänkin moitittavaksi ja Euroopan Ihmisoikeussopimusten vastaiseksi. Oikeudenkäynnit eivät ole olleet oikeudenmukaisia.
Käräjätuomari Timo Tammiketo käsittelee totuutta varomattomasti väittäessään, että hän suostuu esitettyyn järjestelyyn ja toimittaa aineiston hovioikeudelle heti, kun sitä koskeva hovioikeuden pyyntö esitetään käräjäoikeudelle. Minun muistini mukaan tällaista asiaa hän ei ole esittänyt, vaan tietoisesti salannut koko aineiston ja oikeudenkäyntiväittävät niin oikeuden päätöksestä kuin pöytäkirjoistakin.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen saaminen asiassa kesti minusta kohtuuttoman kauan. Kun ilmoitin asiasta, että en ole saanut ko. päätöstä, niin asia oli totta. Totta on myös se, että sain päätöksen seuraavan päivänä postitse.
Tärkeintä asiassa on se, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös puretaan ja kiristyksen avulla saadut rahat palautetaan minulle takaisin. Oleellista on myös se, että korkein oikeus purkaa Raahen käräjäoikeuden päätöksen mikä on konkurssipäätöksen sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätösten pohjana. Erittäin tärkeää on se, että Paavo Heikkinen, Kaisa Savolainen ja Heli Wikström vihdoinkin saavat toivoa oikeuden saamisesta asioissaan.
Raskauttavana asiana Timo Tammikedon osalta katson, että hän käräjätuomarina on tiennyt, että oikeudenpäätökset on saatu aikaan rikosten avulla ja hän on ollut tietoinen kaikista tosiasioista ja siitä huolimatta hän on tehnyt tietoisen väärän päätöksen, jonka huippuna on kiristys: rahat tai konkurssi.

Kalajoella 28.02.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja