tiistai 25. elokuuta 2009

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: tapani.tasanto@poliisi.fi ; sm-kirjaamo@intermin.fi ; anne.holmlund@intermin.fi ; tuija.brax@oikeus.fi ; mikko.paatero@poliisi.fi ; pev@eduskunta.fi ; hav@eduskunta.fi
Sent: Tuesday, August 25, 2009 6:46 AM
Subject: tutkinnanjohtajan esteellisyys ja tutkinnan järjettömyys


Tapani Tasanto esteellinen tutkinnanjohtajaksi

Tapani Tasanto on toiminut asioissani jo aikaisemmin tutkinnanjohtajana ja luottamukseni hänen toimintaansa on tasan 0. Minulle on jäänyt sellainen mielikuva Tapani Tasangon toiminnasta, että rikokset jäävät selvittämättä ja rikolliset saavat juhlia vapaasti rikollista toimintaansa. Kysymyksessä näyttää olevan tiettyjen poliisimiesten Ahojahti. Katson, että Tapani Tasanto on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana ja perusteena esitän apulaisoikeuskanslerin päätöksen Poliisi - Tutkinnanjohtaja - Esteellisyys

Diaarinumero:
574/1/01
Antopäivä:
23.09.2002
Ratkaisija:
AOK

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään esitutkintalain esteellisyyssäännöksiin sisältyvään ns. yleislausekkeeseen. Sen mukaan tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen, "jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu". Säädöksellä tarkoitetaan mm. sitä, että poliisin esteellisyyttä arvioitaessa on aiheellista kiinnittää huomiota myös siihen, miltä toiminta näyttää ulospäin. Esitutkintaa toimittavan poliisin esteettömyyden tulee olla uskottavaa ulkopuolisen näkökulmasta.
Tässä esteellisyysarvioinnissa erityisesti tutkinnanjohtajan osalta on otettava huomioon tämän varsin laaja toimivalta. Tutkinnanjohtaja päättää esimerkiksi siitä, toimitetaanko esitutkinta ja missä laajuudessa sekä ratkaisee kysymyksen tutkijan esteellisyydestä. Tutkinnanjohtajan asema on nämä hänelle kuuluvat laajat oikeudet huomioon ottaen herkkä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen suhteen.


Mitä poliisi laki sanoo?
2 §
Poliisin toiminnan yleiset periaatteet
Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. Poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja suhteessa tehtävän tärkeyteen ja kiireellisyyteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin vaikuttaviin seikkoihin.
3 §
Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys
Poliisin tehtävät on hoidettava mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.
5 § (15.7.2005/525)
Toimenpiteen siirtäminen ja toimenpiteestä luopuminen
Suorittaessaan 3 luvussa tarkoitettuja tiedonhankintatoimenpiteitä poliisimies saa siirtää puuttumisen sellaiseen tekeillä olevaan rikokseen, josta ei aiheudu välitöntä vakavaa vaaraa toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle taikka välitöntä huomattavan ympäristö-, omaisuus- tai varallisuusvahingon vaaraa ja jos toimenpiteen siirtäminen on välttämätöntä tiedonhankintatoiminnan paljastumisen estämiseksi tai toiminnan tavoitteen turvaamiseksi. Poliisilla on oikeus luopua toimenpiteestä, milloin sen loppuun saattaminen voisi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin tavoiteltavaan tulokseen nähden. Poliisin toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä, jonka välitöntä oikeutta asia koskee, on oikeus saada tieto toimenpiteestä luopumisen perusteesta.

Kovalaisen toiminta

Kovalaisen kunnianloukkausasia on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä parasta aikaa. Siksi on järjetöntä uhrata poliisin voimavaroja Kovalaisen esittämiin tutkintapyyntöihin, koska Kovalaisen omien rikosten tutkiminen on yhteiskunnalle paljon tärkeämpää kuin Kovalaisen esittämät kunnianloukkaukset. Kovalainen esimerkiksi vaati minulle mielentilatutkimusta Raahen käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ei suostunut Kovalaisen vaatimuksiin. Teko täyttää kiistatta kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.
Kovalaisen toiminnasta saa selkeän kuvan
Näistä osoitteista löytyy tietoja varatuomari kääntäjä Mikko Kovalaisen toiminnasta.

Kantelu Mikko Kovalaisen toimista
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780


Todistusaineisto Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html


Etsintäkuulutus varatuomari Mikko Kovalainen
http://www.anttalainen.com/suomeksi/viranomaisrikollisuus/risto_haikonen.html

Täydennän Mikko Kovalaista koskevaa asiaa muun muassa näin:

1. Rovaniemen hovioikeudelle tehty kantelu Mikko Kovalaisen toimista. Katso http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780


2. Varatuomarin arvon poistamiskäsittely. Uutinen Savon Sanomissa Varatuomarin arvo on pysyvä.. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/prosessihairikko-mikko-kovalainen.html


3. Espoon käräjäoikeuden nauhoitus, jossa kuullaan todistajia Mikko Kovalaisen toiminnasta. Nauhoitus on laitettu CD-levylle ja sen kesto on noin kaksi tuntia. Mikko Kovalainen hävisi tämän jutun Espoon käräjäoikeudessa, jonka hän oli nostanut Kaisa Suomalaista vastaan.

4. Lisätodisteena esitän Mikko Kovalaisen päämiehen Reino Niskasen kirjeestä 1.7.2009 otteita. Kirje kokonaisuudessaan toimitetaan postitse Rovaniemen hovioikeuteen: Dear Sir! Entinen lakimieheni Kovalainen. Näytin eräälle tuntemalleni lakimiehelle töitänne joita olitte minulle tehnyt. Lakimies katseltuaan Teidän aikaansaannoksianne totesi: ”Onpa omituista väpelöintiä asioidenhoito lakimieheltänne. Päätin erottaa Teidät. Te yrititte harhauttaa Espoon käräjäoikeutta kolmen todistajanne voimin tekemään virheellisen päätöksen.
Te jatkoitte lakimiehelle sopimatonta käytöstänne kun lähetitte useitakin halpamaisia uhkaus-, kiristys- ja törkykirjeitänne Helsingin hovioikeuteen. Te myönsitte oikeudessa petoksen tapahtuneeksi mutta ette vaatineet petokseen ryhtyneitä henkilöitä vastuuseen.
Te olitte laittaneet tietämättäni minut veljeni Veikon edustajaksi perunkirjaan.

5. Lisätodisteena esitän asioita helsinkiläisen henkilön asioiden hoidosta, jotka Mikko Kovalainen on hoitanut kelvottomasti ja päämiehensä tappioksi. On syytä epäillä, että hän on käyttänyt luottamusmiesasemaansa törkeästi väärin. Tapaus on yksi elämäni järkyttävimmistä oikeustapauksista ellei järkyttävin.
6. Mikko Kovalainen on hoitanut myös K. S:n asiaa niin ettei hänellä ole ollut mahdollisuutta saada oikeutta.
Olen selvittänyt kolme erittäin laajaa varatuomari Mikko Kovalaisen hoitamaa juttua, joissa kaikissa on järkyttävää jälkeä. Rikosten uhrit ovat joutuneet varatuomari Mikko Kovalaisen puhdistamiksi ja vakuutusyhtiöiden laskuttamaksi. Näissä asioissa poliisilla olisi tutkimista. Kysymys Suomussalmen tapauksesta, Helsingin tapauksesta ja Espoon tapauksesta. Valitettavasti näissä tapauksissa syyllisiä ovat poliisit, jotka ovat jättäneet rikokset tutkimatta ja siksi rikokset ovat vanhentuneet suurelta osin. Kansalaisen on kuitenkin pitänyt voida luottaa poliisiin jotta tämä selvittään selvät rikokset. Nyt poliisi on peitellyt rikoksia ja suojellut rikollisia. Siksi poliisin toiminnasta on vastuussa poliisien lisäksi Suomen valtio, jonka on korvattava aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Olen keskustellut asiasta eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen kanssa ja esittänyt asian myös oikeusministerin harkittavaksi.
On täysin turhaa tutkia varatuomari Mikko Kovalaisen tekemiä tutkintapyyntöjä, sillä ne on tehty kiusanteko mielessä ja tavoitteena hänellä on tehdä ilkeyttä rehellisille ihmisille keinoja kaihtamatta. Kysymys on myös yhteiskunnan varojen väärinkäytöstä. Tämä näyttää jatkuvan niin kauan kunnes Mikko Kovalainen telkkien takana.
Vaadin kaikkien varatuomari Mikko Kovalaisen tutkintapyyntöjen jäädyttämistä ja nyt voimat on keskitettävä varatuomari Mikko Kovalaisen rikosten tutkimiseen.

Kalajoella 25.8.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

perjantai 21. elokuuta 2009

Lestadiolainen värisuoraKäydessäni eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen luona, niin hän otti esille oikeudensaannin esteenä esimerkkinä uskonnollisen värisuoran. Hän oli kiinnostunut siitä jos sellaisia todistettavasti löytyy. Kerroin hänelle heti esimerkin lestadiolaisesta värisuorasta lähinnä Oulun läänissä.

Kun olen selvittänyt selvittämättömiä rikoksia Ylivieskan alueella niin olen yhä toistuvasti törmännyt Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan selkeissä rikoksissa tutkimattajättämispäätöksiin eli on syytä epäillä Raimo Ollilaa lukuisista törkeistä virkarikoksista. Sain varman tiedon siitä, että Raimo Ollila on lestadiolainen ja vieläpä esiintyy lestadiolaisten saarnamiehenä. Tämän lisäksi rikostutkijana on toiminut henkilö, jonka lähes koko suku on keskustalaislestadiolaisia. Raimo Ollilan esimies Oulun läänin hallituksen poliisijohtaja Sauli Kuha on myös lestadiolainen ja Oulun läänin maaherra Eino Siuruainen on lestadiolainen. Sauli Kuha on myös jättänyt törkeät rikokset tutkimatta ja ottanut sellaisiin päätöksiin myös maaherra Eino Siuruaisen nimen. Tällainen törkeä rikos on entisen Ylivieskan poliisipäälikön lestadiolaisen Kaarlo Similän väärä lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle. Ylivieskan käräjäoikeus teki tämän johdosta väärän päätöksen, josta minulle oli seurauksena vankeustuomio. Jotta värisuora olisi täydellinen niin todettakoon, että eduskunnan hallintovaliokunta valvoo poliisien toimintaa ja sen puheenjohtajana on lestadiolainen kansanedustaja Tapani Tölli. Olen toiminut hyvässä yhteisymmärryksessä lestadiolaisten kansanedustajien Inkeri Kerolan ja Kyösti Karjulan kanssa, mutta molemmat vaikenevat kun on kysymys lestadiolaisesta rikollisuudesta.
Alavieskan Puurakenne Oy:n pankkina oli Keski-Pohjan Aluesäästöpankki, jonka pankinjohtaja Ahti Hietala oli lestadiolainen.
Talotehtaiden pudotuspelissä tuli vahvasti esille Kera Oy:n toiminta. Lestadiolaiset talotehtaat Pyhännän Rakennustuotekonserni eli Jukka-talot ja Kontio-tuote pelastettiin yhdeksi yritykseksi kahden pienemmän talotehtaan kanssa. Järjestelyn kummisetänä toimi Kera Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja lestadiolainen kansanedustaja Oiva Savela. Alavieskan Puurakenne Oy:llä ei ollut pienenä perheyrityksenä tällaista taustavoimaa ja siksi se laitettiin Kera Oy:n markkinoilta poistettavien listalle. Kera Oy toimi yhteistyössä Arsenal Oy:n kanssa, jossa oli myös lestadiolaisia johtajia sekä KTM:n yrityskehitysosaston kanssa, jonka johtajana oli lestadiolainen Olavi Änkö.


Tein kysymykset Suomen oikeushallinnon tilasta entiselle oikeusministerille ja nykyiselle europarlamentaarikolle Anneli Jäätteenmäelle. Hän kieltäytyi vastaamasta kysymyksiini. Katsokaa
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/05/kysymykset-europarlamentaarikko-anneli.html

Tein samat kysymykset kolmelle kansanedustajalle lesdtadiolaisille Kyösti Karjulalle, Tapani Töllille ja Pekka Vilkunalle. Hekään eivät ole vastanneet, vaikka olen muistuttanut heitä asiasta. Katsokaa
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/05/vastausvuorossa-karjula-tolli-ja.html

Julkinen selvityspyyntö maaherra Eino Siuruaiselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/julkinen-selvityspyynt-maaherra-eino.html

katso läänin poliisijohtaja Sauli Kuha
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/laanin-poliisijohtaja-sauli-kuha.html

katso syyttäjä Kirsi Männikkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/syyttaja-kirsi-mannikko.html

Hyvä veli-järjestelmä

Lestadiolaisen mafiamaisen toiminnan apuna on myös poliisin hyvä veli-järjestelmä, johon kuuluu myös syyttäjiä. Poliisiorganisaatiossa toimii kollegiaalinen suojelujärjestelmä. Koska läänin poliisijohtaja Sauli Kuha on lestadiolainen ja hän suojelee Ylivieskan lestadiolaista poliisia Raimo Ollilaa niin Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa joutuu noudattamaa läänin poliisijohtaja Sauli Kuhan viitoittamaa linjaa. Samoin on tehnyt entinen Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti ja nykyinen päällikkö Leila Melander. Rikoksia ei tutkita ja rikollisia suojellaan vastoin lakia.

Ylemmällä tasolla eli sisäministeriön poliisiosastolla Jouni Välkki toimi rikollisten suojelijana niin kauan kuin henkinen kantti kesti. Hänen henkinen kanttinsa loppui ja seurauksena oli kuolema oman käden kautta. Sisäministeriön poliisiosastolla Jouni Välkin apulaisena on toiminut Jonne Lähteenmäki. Minun kokemukseni pohjalta hän ei erota oikeaa väärästä. Hän on täysin sopimaton ja minun mittapuuni mukaan täysin kelvoton henkilö sisäministeriön poliisiosastolle. Hänen toimintansa on yhteiskunnan edun vastaista ja vaarantaa kansalaisten oikeusturvan. Nyt Jouni Välkin kuoleman jälkeen Arto Hankilanoja on astunut Välkin saappaisiin. Menettelytavat ovat kuitenkin kyseenalaiset ja olen huomannut, että häntä on syytä epäillä virkarikoksista useissa asioissa. Otettakoon esimerkkinä vaikka Piipsjärven kivilouhimoasia, jossa hän lähetti valikoidun tutkintamateriaalin valtakunnansyyttäjävirastoon. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hänen tarkoituksensa ei ollutkaan rikosten tutkiminen ja rikollisten kiinnisaaminen vaan heidän suojelemisensa.

KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski kuuluu poliisin tiettyyn sisäpiiriin. Kokemukseni perusteella epäilen häntä lukuisista virkarikoksista, joita hän on tehnyt niin PR-asioissa, natura-asioissa kuin Suvi Anne Siimeksen Aktiv-Hansa-kaupan törkeän petoksen rikostutkinnoissa. Tähän poliisirenkaan sisäpiirin katson kuuluvaksi myös Oulun poliisin Tapani Tasannon, jota KRP:n Tapio Kalliokoski käyttää käsikassarana rikostutkinnoissa. Tapani Tasanto on tehnyt selkeissä rikoksissa tutkimattajättämispäätöksiä minunkin asioissani ja yhä edelleen Tapani Tasanto on esteellisyydestään huolimatta tyrkyllä tutkinnanjohtajaksi esim. varatuomari Mikko Kovalainen tutkintapyynnöissä. On aika käsittämätöntä kuinka huono on poliisin sisäinen informaatio varatuomari Mikko Kovalaisen toimista. Mikko Kovalainen saa toimia villisti ja vapaasti kuin sika vatukossa yhdessä poliisiviranomaisten kanssa rehellisiä, lainkuuliaisia kansalaisia vastaan tuhlaten järjettömästi yhteiskunnan verovaroja rikolliseksi epäiltävään toimintaansa.

Asia on tiedossa niin ministeri Tuija Braxilla kuin poliisiministeri Anne Holmlundilla, mutta kumpikaan ei ole kiinnostunut kansalaisten oikeusturvasta ja perusoikeuksista. Valtakunnansyyttäjävirastolle on ilmoitettu asiasta samoin kuin laillisuusvalvojille ja em. ministerille sekä suojelupoliisille, mutta mitään ei tapahdu. Kollegiaalinen suojelujärjestelmä toimii. Ei edes perustuslakivaliokunnan jäsenet ole kiinnostuneita kansalaisten oikeusturvasta ja poliisin rikollisesta toiminnasta.

Syyttäjien suojeleminen lähtee korkealta tasolta valtakunnansyyttäjävirastosta. Päätekijänä asioissa on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske. Hän on tehnyt jälleen kaksi tutkimattajättämispäätöstä, joita on syytä epäillä selkeiksi virkarikoksiksi. Sain ne sähköpostina, päätökset ovat 12.8.2009 Dnro 37/42/09 ja 12.8.2009 Dnro 74/42/09 . Asiat oli valmistellut tarkastaja Anneli Nikkola. Soitin Nikkolalle ja paljastui, ettei hän ollut perehtynyt asioihin juuri lainkaan vaan aikoi perehtyä asioihin puhelinsoittoni jälkeen. Lasikuus näyttää olevan intohimo valtakunnansyyttäjäviraston toiminnassa. Pyysin valtakunnansyyttäjävirastosta aikaa, jotta voisin esitellä poliisi- ja muut rikokset sekä esittää todistusaineistot ja juridisen argumentoinnin. En ole saanut pyyntööni vastausta valtakunnansyyttäjävirastolta. Valitettavasti tällä tasolla on valtakunnansyyttäjäviraston toiminta joten ei ole ihme vaikka Suomi saa jatkuvasti langettavia tuomiota EIT:stä.

On käsittämätöntä, että poliisi ja valtakunansyyttäjävirasto ovat suojelleet jo 14,5 vuotta syyttäjä Sulo Heiskarin toimia. Lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari on saanut kumppaneikseen syyttäjä Esa Mustosen ja muita syyttäjiä sekä KRP:n Leila Melanderin ja syyttäjä Kirsi Männikön ( päätös 14.8.2009 2400/S/10034/09).

Mielenkiintoista on nähdä miten Rovaniemen hovioikeus yrittää suojella Oulun KRP:n päällikköä, kun olen haastanut hänet Rovaniemen hovioikeuteen. Rovaniemen hovioikeus on luvannut päätöksen tämän kuun aikana ja jos päätös on lain- ja oikeudenmukainen niin se merkitsee koko suomalaiselle yhteiskunnalle valtavaa voittoa rikollisuudesta.

Olen selvittänyt poliisin tutkimatta jättämiä rikoksia ja saanut kuulla kansalaisten kommentteja järkyttävästä poliisin ja suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta. Mielestäni tilanne on erittäin vakava. Lukuisat henkilöt ovat valmiita jopa tappamaan vastuulliset ministerit ja muut rikollisia suojelevat henkilöt palauttaakseen Suomen oikeusvaltioiden joukkoon.

tiistai 11. elokuuta 2009

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa
Kuva seura-lehdestä 2.10.1987 Pentti Vänskä

Oulaisten Kivi Oy aloitti luvitta louhinnan Tenkulan ja Suotulan asuntojen välittömässä läheisyydessä Oulaisten Piipsjärvellä vuonna 1982. Metsäinen kaunis kallio tuhottiin. Viranomaiset eivät puuttuneet asiaan. Kaupunginjohdon ja kaupunginjohtaja Antti Niemelän vaatimuksesta alettiin louhinnalle hankkia lupaa. Kolme kertaa Oulun lääninoikeus kumosi luvan asukkaiden valitusten johdosta. Päätöksissä oli perusteluna, ettei ollut edellytyksiä luvan myöntämiselle. Louhinta jatkui koko ajan. Työmaa-alue oli laajentunut jo 8,5 hehtaarin alueelle. Lupaa oli haettu 2,5 hehtaarin alueelle.

Kivilouhimo tuli käytännössä kahden perheen pihaan ja rupesi räjäyttelemään järkäleitä. Talojen etäisyys toisistaan on 340 metriä ja tähän väliin tuli kivilouhimo. Lapset joutivat olemaan noin kuukauden poissa koulusta, kun eivät uskaltaneet mennä kouluun räjäytysten johdosta. Oululaisten kouluviranomaiset jakoivat Tenkuloiden lapsille Timolle ja Tuomakselle kuulosuojaimet räjäytysten vaarojen torjumiseksi. Tenkuloiden tie louhittiin poikki ja he joutuivat kulkemaan liki puoli vuotta louhintatyömaalla koneitten ja ammunnan seassa. Kerran talon emäntä Sanna Tenkula ajoi suoraan räjäytykseen ja pääsi viime hetkellä peruuttamaan alta pois. Luonnollisesti rakennuksille on aiheutunut vaurioita ja kiviä on lentänyt pihoille.

Viranomaiset ovat olleet sokeita rikolliselle toiminnalle. Kysymys on suoranaisesta valehtelusta, täydellisestä laista piittaamattomuudesta, virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä ja rikollisten suojelusta.
Poliisi Veikko Tenkula toteaa, että ”olen ollut poliisina 35 vuotta ja jäin vanhuuseläkkeelle 1.6.2005 alkaen. Toimin Ylivieskan kihlakunnan Oulaisten palvelutoimistossa tutkijana. Oli erittäin ikävää kohdallani, kun oma esimies, lääninhallitus mukaan lukien oli sotkeutunut rikolliseen toimintaan”.

Katso Veikko Tenkulan kotisivut http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/

Mitä laki sanoo?

Katso Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860410

Katso Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2006 kohta 11 alkaen sivulta 60 Räjäytys- ja louhintatyöt sekä räjähdysvaaralliset aineet
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=60992&lan=FI

Katso Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390

Katso Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24.1.1986/64
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860064


Super-Eki auttaa

Eläkkeellä oleva poliisi Veikko Tenkula kääntyi puoleeni, koska luottaa enemmän minun, Erkki Ahon, toimintaan kuin poliisin toimintaan. Suomen perustuslain 109 §:n mukaan
Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät:

Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Oikeusasiamies antaa joka vuodelta kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle.

Tulen saattamaan asiat eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi ja varmistan asioille myös seurannan vähintäänkin kymmenen kansanedustajan toimesta. Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on nyt saattaa asiat lainmukaiseen tilaan ja rikoksiin epäillyt on saatettava vastuuseen teoistaan sekä aiheutetut vahingot on korvattava täysimääräisesti korkoineen. Epäilyjen kohteena ovat jälleen Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, entinen Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti ja entinen läänin poliisijohtaja Erkki Haikola sekä joukko muita poliisiviranomaisia ja nimeltä mainitsemattomia kunnan ja valtion viranomaisia.

sunnuntai 9. elokuuta 2009

Haaste ja vastakanne sekä asioiden käsittely yhtenä kokonaisuutena ja vastine Kovalaisen antamaan lausumaan Rovaniemen hovioikeudelle
Rovaniemen hovioikeudelle

Asia Mikko Kovalainen vastaan Erkki Aho Dnro R 08/974
esittelijänä Timo Mäkeläinen

Rovaniemen hovioikeudessa on käsittelyssä asia Dnro R 08/974 mihin juttuun olen tehnyt oikeudenkäyntiväitteen tutkinnanjohtajan Raimo Ollilan ja syyttäjän Esa Mustosen esteellisyydestä sekä valituksen Raahen käräjäoikeuden päätöksestä johtuen muun muassa käräjätuomari Jyrki Määtän puolueellisesta ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta sekä täysin väärästä menettelystä oikeuskäsittelyssä ja täysin väärästä ratkaisusta asiassa.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Rovaniemen hovioikeudessa on käsiteltävänä myös valitukseni Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 19.5.2009 M R09/16, mikä käsittelee samaa asiaa kuin oikeudenkäyntiväitteeni. Katson, että näiden asioiden käsittely on yhdistettävä tähän oikeudenkäyntiin yhdeksi asiaksi, koska kysymys on samasta asiasta. Katso

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 19.5.2009 MR09/16. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/valitus-raahen-karajaoikeuden.html

Oikeudenkäyntiväittämäni käsittely Raahen käräjäoikeudessa oli kelvoton ja lainvastainen käsittely. Katson, että todellinen vastustajani tässä oikeudenkäynnissä on Suomen valtio, jota edustavat Ylivieskan poliisi Raimo Ollila tutkinnanjohtajana, Esa Mustonen syyttäjänä ja käräjätuomari Jyrki Määttä käräjätuomarina. Koska olen syytettynä rikoksesta, niin minulla on oikeus puolustautua kaikin käytettävissä olevin keinoin. Haluan varmistaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiväitteeni lain- ja asianmukaisen käsittelyn haastamalla oikeuteen rikoksista vastuussa olevan henkilön. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on tehnyt kiistattoman virkarikoksen ko. asioissa tekemällä tutkimattajättämispäätöksen 4.8.2009 2400/S/10033/09.

Teen vastakanteen ja haastan Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn Oulun KRP:n johtajan Leila Melanderin. Haasteen perusteena on Melanderin lainvastaiset ratkaisut ja rikolliseksi epäiltävä toiminta koskien oikeudenkäyntiväittämäni asioita sekä varatuomari Mikko Kovalaisen toimintaa koskevia asioita, joiden johdosta olen joutunut ihmisoikeusrikoksen kohteeksi ja kärsinyt valtavat taloudelliset tappiot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset.

Syytän Melanderia seuraavien lakipykälien perusteella:

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)
Virka-aseman väärinkäyttäminen

Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki:

Rikoslaki 11 luku
3 § (11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,
on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

Katson, että tällainen poikkeuksellinen menettely on mahdollinen, koska asiani käsittely on kestänyt jo lähes 14,5 vuotta. Käsittelyaika aika on ihmisoikeussopimusten ja Suomen perustuslain vastainen. Suomen perustuslaki 21 § on seuraava:

Suomen perustuslain 21 §:n oikeusturva mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

1. Haastettu henkilö on omalla allekirjoituksellaan vahvistanut perehtyneensä asioihin perusteellisesti, koska allekirjoittaja on tunnustanut asian tekemiensä kielteisten päätösten allekirjoituksilla asiassa. Siksi ei ole syytä suorittaa asian käsittelyn pitkittämistä, kun asianosaisen on perehtynyt asiaan perusteellisesti virkavastuulla.
2. Asioiden yhdistäminen yhteen käsittelyyn säästää kuluja, koska ei tarvitse käydä lävitse eri oikeusasteita ympäri maata.
3. Kustannussäästöjen lisäksi kysymyksessä on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä asia, sillä kysymyksessä on kansalaisten oikeusturva ja perusoikeuksista sekä Suomen oikeusvaltio imagosta. Jos asiaa ei saada lainmukaisesti ratkaistua, on Suomeen julistettava hätätila rikollisen hallintovallan kukistamiseksi.

Vaadin Leila Melanderille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta kuitenkin vähintään kahdeksaa vuotta ehdotonta vankeutta. Vaadin häntä yhteisvastuullisesti Suomen valtion kanssa korvaamaan minulle kärsimäni taloudelliset vahingot korkoineen. Vahingonkorvausvaatimukseni on noin 153 864 970 euroa 27.11.2008 mennessä. Siitä ylimenevältä osalta teen erillisen vahingonkorvauslaskelman, mikä perustuu 9 prosentin korolle lasketulle pääomalle.

Perusteet asioille:

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tietoisesti toiminut rikollisesti jo pitkän ajan esiintyen Ylivieskan poliisina virkapuvussa ja virkavastuulla. Hänen toimintansa on yhteiskunnan edun vastaista ja on aiheuttanut lukuisille ihmisille valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Rikollisen toimintansa ohella tämä tekijä esiintyy myös lestadiolaisten saarnamiehenä, mikä osoittaa äärettömän suurta häikäilemättömyyttä.

Syyttäjä Sulo Heiskari on rikollisen syyttäjätoiminnan ilmentymä ja heijastelee koko syyttäjälaitoksen tilaa, sillä mielestäni myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on täysin sopimaton tehtäväänsä rikolliseksi epäiltävän toimintansa takia. Syyttäjä Sulo Heiskarin alkoholinkäyttö niin työssä kuin sen ulkopuolellakin on lukuisten ihmisten tiedossa aivan samoin kuin hänen esimiestensä tiedossa. Syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta on kiistattomasti todistettavissa ja siksi on käsittämätöntä. että toiset syyttäjät kuten esimerkiksi Esa Mustonen on kaikin käytettävissä olevin laittominkin keinoin puolustamassa ja salaamassa syyttäjä Sulo Heiskarin rikollista toiminta. On syytä epäillä, että syyttäjä Esa Mustonen on näin vahvasti mukana rikollisessa toiminnassa.

Kaiken kukkuraksi minun mielestäni entinen Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on yksi pahimmista tekijöistä mitä maa päällään kantaan. Hänen toimintansa on yksi oikeushistoriamme synkimmistä.

Näitä kaikkia suojelevat Oulun lääninhallituksen poliisijohtaja Sauli Kuha ja maaherra Eino Siuruainen, jotka molemmat ovat lestadiolaisen Raimo Ollilan hengenheimolaisia sekä Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/julkinen-selvityspyynt-maaherra-eino.html

http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=710

On syytä epäillä. että Mikko Kovalainen on yksi Suomen oikeushistorian törkeimpiä ja viekkaimpia rikollisia, joka on tuhonnut jo monen ihmisen omaisuuden. On käsittämätöntä, että poliisi ja syyttäjä toimivat yhteistyössä yhden vuosisatojemme vaarallisimman rikollisen kanssa. Tämä prosessihäirikkö, kuten eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa häntä nimitettiin, on voinut toimia villisti ja vapaasti kuin sika vatukossa nostaessaan oikeusjuttuja muun muassa kadonneesta kunniastaan. Olen sitä mieltä, että jos Suomi olisi oikeusvaltio, niin varatuomari Mikko Kovalainen olisi istunut vankilassa jo useita vuosia.

Katson, että Mikko Kovalainen käyttää tietoisesti väärin Suomen oikeusjärjestelmää ja aiheuttaa toiminnallaan yhteiskunnalle ja sen kansalaisille suurta taloudellista vahinkoa. Tällaisen toiminnan on mahdollistanut muun muassa Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka toimi tässä asiassa esteellisenä tutkinnanjohtajana. Katso
apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Mikko Kovalaisen oikeuslaitoksen väärinkäytön on mahdollistanut myös syyttäjä Esa Mustonen, joka toimi esteellisenä syyttäjänä Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa käsiteltiin Mikko Kovalaisen asiaa. Katso
Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html


Syyttäjän tehtävät määrätään laissa
Laki yleisistä syyttäjistä 11.3.1997/199.
1 § Syyttäjän asema ja tehtävät.
Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta.
Esteellisyys määritellään
12 §. Syyttäjä on esteellinen, jos:
4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen taikka siihen, jolle asiassa on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa;

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyteen vaikuttavat nämä asiat
PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Huippuälykästä ja salamannopeaa toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Katso myös http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

Poliisi suojelee http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle rikostutkintapyyntö on tehty ajoissa. Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.
Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002

Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.

Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Päiväkirjamerkinnät kertovat

Erkki Aho on soittanut Raimo Ollille 28.4.1997 ja oli valmis viemään lisää todistusaineistoa. Raimo Ollila oli kieltäytynyt vastaanottamasta aineistoa, koska Virta oli lähettänyt runsaasti aineistoa. Ollilan mukaan nyt odotetaan pesänhoitajien lausuntoa. Asiaa tutkii Raimo Ollilan mukaan Esko Kinnunen.

29.4.1997 Heino Virta oli ollut yhteydessä Raimo Ollilaan. Heinon mukaan tutkimukset kohdistuvat nyt kokonaan vääriin asioihin. Nyt tukitaan yrityksen hallituksen toimintaa ja sitä, olisiko yritys pitänyt hakea konkurssiin huomattavasti aikaisemmin.

25.10.1997 Heino Virta faksasi minulle Kera Oy:n varatoimitusjohtajan allekirjoittaman kirjeen, jossa meitä syytettiin rahanpesusta. Meistä oli tehty täysin perusteeton rikosilmoitus KRP:lle kansainvälisestä rahanpesusta. Kirje oli lähetetty hallitusneuvos Sakari Arkiolle.

27.10.1997 Soitin Oulun KRP:lle Leinoselle, joka kertoi, että rikosilmoitus on osoittautunut vääräksi.

29.10.1997 Soitin Kera Oy:n kehityspäällikkö Veikko Anttoselle ja kysyin tilanteesta. Anttonen säikähti tilannetta ja hoki hysteerisesti "Nosta juttu, nosta juttu".

31.10.1997 Soitin Raimo Ollilalle, mutta hän kieltäytyi ottamasta minua vastaan. Kysymyksessä oli Alavieskan kunnan maksamat palkkiot 88 950 markkaa konsultti Weckströmille siitä, että tämä luovutti PR-Teollisuus Oy:n tilauskannan Vieska-taloille, jonka osakas Alavieskan kunta oli.

21.1.1998 Heino Virta soitti ja kertoi olleensa turhaan Oulun KRP:n Leinosen puheilla.
17.2.1998 Kävin Oulun KRP:n päällikön Klemetin luona. Minun piti vääntää asioita rautalangasta. Sittenkään Klemetti ei halunnut ymmärtää, että PR-Teollisuus Oy:n konkurssi on laiton.

Teon juridista arviointia
Tutkinnanjohtajan esteellisyys
Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys:
Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)
Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki:
11 luku
3 § (11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan
Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,
on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa´alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/vastaus-rikostarkastaja-tapio.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/krpn-talousrikosyksikon-paallikko-tapio.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/rikosylitarkastaja-leila-melander.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/maaraajan-pidentamispyynto.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/laanin-poliisijohtaja-sauli-kuha.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/kaantaja-kovalainen-havisi-jalleen.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/raimo-ollilan-toimet-jlleen-tutkinnan.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/uudistettu-tutkintapyynt.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kiitos-mikko-kovalainen.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-rovaniemen-hovioikeudelle_14.html
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/onko-laki-vaarassa.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Täydennän Mikko Kovalaista koskevaa asiaa muun muassa näin:

1. Rovaniemen hovioikeudelle tehty kantelu Mikko Kovalaisen toimista. Katso http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

2. Varatuomarin arvon poistamiskäsittely. Uutinen Savon Sanomissa Varatuomarin arvo on pysyvä.. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/prosessihairikko-mikko-kovalainen.html

3. Espoon käräjäoikeuden nauhoitus, jossa kuullaan todistajia Mikko Kovalaisen toiminnasta. Nauhoitus on laitettu CD-levylle ja sen kesto on noin kaksi tuntia. Mikko Kovalainen hävisi tämän jutun Espoon käräjäoikeudessa, jonka hän oli nostanut Kaisa Suomalaista vastaan.

4. Lisätodisteena esitän Mikko Kovalaisen päämiehen Reino Niskasen kirjeestä 1.7.2009 otteita. Kirje kokonaisuudessaan toimitetaan postitse Rovaniemen hovioikeuteen: Dear Sir! Entinen lakimieheni Kovalainen. Näytin eräälle tuntemalleni lakimiehelle töitänne joita olitte minulle tehnyt. Lakimies katseltuaan Teidän aikaansaannoksianne totesi: ”Onpa omituista väpelöintiä asioidenhoito lakimieheltänne. Päätin erottaa Teidät. Te yrititte harhauttaa Espoon käräjäoikeutta kolmen todistajanne voimin tekemään virheellisen päätöksen.
Te jatkoitte lakimiehelle sopimatonta käytöstänne kun lähetitte useitakin halpamaisia uhkaus-, kiristys- ja törkykirjeitänne Helsingin hovioikeuteen. Te myönsitte oikeudessa petoksen tapahtuneeksi mutta ette vaatineet petokseen ryhtyneitä henkilöitä vastuuseen.
Te olitte laittaneet tietämättäni minut veljeni Veikon edustajaksi perunkirjaan.

5. Lisätodisteena esitän asioita helsinkiläisen henkilön asioiden hoidosta, jotka Mikko Kovalainen on hoitanut kelvottomasti ja päämiehensä tappioksi. On syytä epäillä, että hän on käyttänyt luottamusmiesasemaansa törkeästi väärin. Tapaus on yksi elämäni järkyttävimmistä oikeustapauksista ellei järkyttävin.
6. Mikko Kovalainen on hoitanut myös K. S:n asiaa niin ettei hänellä ole ollut mahdollisuutta saada oikeutta.

Vaadin varatuomari Mikko Kovalaisen pidättämistä ja vangitsemista Rovaniemen hovioikeuden päätöksellä.

Kalajoella 9.8.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 3. elokuuta 2009

Oulun hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvonta-asiassa

Oulun hallinto-oikeus on 13.7.2009 antanut päätöksen 956/08 00369/08/4122, mikä koskee rakennusvalvonta-asiaa. Asia on ollut vireillä jo yli kuusi vuotta.

Ympäristölautakunnan päätös 11.3.2008

Ympäristölautakunta on päättänyt, että

1) Auttamaton Oy velvoitetaaan kustannuksellaan rakentamaan suoja-aita Kalajokisen vastaiselle rajalle. Ennen aidan rakentamista tulee aidasta esittää suunnitelma rakennusvalvontaviranomaisten hyväksyttäväksi. Suunnitelma tulee esittää viimeistään 30 päivän kuluessa lautakunnan päätöksen tiedoksi saannista. Aita on rakennettava niiden haittojen minimoimiseksi, jotka ovat syntyneet naapuria kohtaan liiketalon laajennuksen jälkeen (melu, pakokaasut, esteettisyys). Aita tulee olla korkeudeltaan vähintään 2 metriä asfaltin pinnasta. Liiketalon pihan ympärillä on myös muita naapureita, joiden asemaan pihan epäsiisteys vaikuttaa. Aidan rakentamisen jälkeenkin piha-alue, rakennukset ja ympäristö on pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain 166 ja 167 §:n sekä Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksen kohtien 3.3. ja 3.5 mukaisessa kunnossa siten, ettei siitä aiheudu ympäristöhaittaa (tasapuolisuus naapureita kohtaan).

2. Kalajokisten rajan vastaiselle asfaltin reunalle on Auttamaton Oy:n kustannuksellaan asennetteva esimerkiksi liimaamalla niin sanotut kadun reunakivet, joilla asfaltilta valuva vesi voidaan pääosin ohjata tontin länsikulmaan. Tällä toimenpiteellä valumavedet saadaan kauemmaksi Kalajokisten kellarista ja vesistä aiheutuva haitta lähes sille tasolle, mikä se on ollut ennen liiketlaon viimeistä laajennusta. Silloin vedenjuoksun muutoksesta ei voida katsoa aiheutuvan naapurille maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n mukaista huomattavaa haittaa.

3. edellä selostetut 1 ja 2 kohdan mukaisest velvoitteet tulee toteuttaa 30.7.2008 mennessä.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Auttamaton Oy on vaatinut ympäristölautakunnan päätöstä kumottavaksi ja asiaa palautettavaksi uudelleen ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Auttamaton Oy katsoo ympäristölautakunnan ylittäneen toimivaltansa ja harkintavaltansa, ja päätös loukkaa muutenkin kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaatetta ja siten lainvastainen.
Auttamaton Oy:n mukaan rakennuslupaa myönnettäessä ei ole vaadittu raja-aidan rakentamista. Auttamaton Oy:n mukaan liiketontin toiminnasta ei aiheudu naapureilla melu- tai pakokaasuhaittaa. Auttamaton Oy:n asiamiehenä on toiminut asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden tohtori, professori Markku Koskela.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus hylkää Auttamaton Oy:n pyynnön katselmuksen toimittamisesta. Hallinto-oikeus hylkää valituksen mutta pidentää ympäristölautakunnan päätöksellä Auttamaton Oy:lle määrättyjen velvoitteiden toteuttamiseksi asetetun määräajan päättymään 31.12.2009.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n 1 momentin mukaan jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä,kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija laiminlyö velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on hakemuksesta määrättävä haitan korjaamisesta tai poistamisesta.

Saman lain 166 §:n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
Edelleen maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä asianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 82 §:n mukaan kiinteistönomistajalla on, jollei asemakaavassa tai rakennusjärjestyskessä toisin määrätä tai kunnan rakennusvalvontaviranomainen eriyisestä syystä toisin päätä, oikeus rakentaa aita tontin rajalle. Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarvittaessa aidan rakentamisvelvollisuudesta, aidan laadusta ja sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken.

Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksen 3.3. kohdan mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. (Maankäyttö- ja rekennuslaki 166 § ja 167 §).

Ympäristölautakunta ei ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa tai käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se on ollut lain mukaan käytettävissä, eikä päätös ole lainvastainen. Päätöstä ei siten ole syytä kumota tai muuttaa valituksen johdosta.

Esittelijä Renne Pulkkinen, päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa hallinto-oikeuden jäsenet Martti Rautio, Pirjo Jalonen ja Anne-Mari Keskitalo.

Johdanto asioille löytyy osoitteesta

Ympäristölautakunnan puheenjohtajana Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=585

Erkin kommentti: Oulun hallinto-oikeus on perustellut päätöksensä lainmukaisesti ja yksiselitteisen selkeästi. Yrityksen ja henkilöiden nimet muutettu. Nimet kirjoittajan tiedossa.