torstai 1. lokakuuta 2009

Valituslupahakemus Korkeimmalle oikeudelle

Hiirella napsauttamalla kuvan päällä saa kuvan suuremmaksi.


Rovaniemen hovioikeus
PL 8210
96101 Rovaniemi
sähköposti: rovaniemi.ho@oikeus.fi

Korkeimmalle oikeudelle

Pyydän Korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Rovaniemen hovioikeuden päätökseen nro 856 antamispäivä 30.9.2009 Diaarinumero 09/679. Pyydän Korkeimmalta oikeudelta myös kiireellistä asian käsittelyä ja toimenpanokieltoa Rovaniemen hovioikeuden päätökselle.

Olen saanut oikeusrekisterikeskukselta tiedon Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 21.7.2009. Olen maksanut oikeusrekisterikeskukselle Raahen käräjäoikeuden määräämän maksun 820 euroa 22.7.2009 kuten maksukuitista näkyy. Valitin Raahen käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen, koska minun oikeustajuni mukaan päätös oli väärä ja oli syntynyt laajan rikosketjun tuloksena. Rovaniemen hovioikeus on todennut päätöksessään, että on tapahtunut tuomiovirhe. Rovaniemen hovioikeus on poistanut 420 euron päiväsakon, koska se ei ole sellaista määrännytkään. Rovaniemen hovioikeus on kuitenkin jättänyt voimaan 400 euron uhkasakon ja muuttanut sen 13 päiväksi vankeutta.
Rovaniemen hovioikeuden päätös on varmasti väärä, koska uhkasakko on maksettu jo 22.7.2009 eli heti seuraavana päivänä kun sain asiasta tiedon.

Uhkasakko on muodostunut monen rikoksen seurauksena ja katson, että Rovaniemen hovioikeuden olisi pitänyt myös käsitellä esittämäni perusteet miksi uhkasakkokin oli väärin tuomittu. Katson myös, että tuomarit hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos Liisa Rintala sekä määräaikaisen hovioikeudenneuvos Timo Mäkeläinen olivat kaikki esteellisiä käsittelemään asiaa, koska heillä oli ennakkoasenne käsiteltävään asiaan. Ennakkoasenne oli muodostunut tuomio nro 855 antamispäivä 30.9.2009 diaarinumero R08/974 yhteydessä. He käsittelivät tämän asian ( Rovaniemen hovioikeuden päätös nro 856 antamispäivä 30.9.2009 Diaarinumero 09/679) yhteydessä samoja asioita, joita he olivat käsitelleen tuomion 855 antamispäivä 30.9.2009 diaarinumero R08/974 yhteydessä.

Lisäksi olin ollut yhteydessä Rovaniemen hovioikeuden presidenttiin Esko Oikariseen asian käsittelyn yhteydessä, josta on Rovaniemen hovioikeuden päätös 14.5.2007 nro 418 diaarinro R06/70 eli juuri se päätös, josta on uhkasakkoa käsitelty. Pyysin silloin Rovaniemen hovioikeuden presidenttiä Esko Oikarista varmistamaan, että saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Lähinnä oli kysymys syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä sekä rikostutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteellisyydestä. Rovaniemen hovioikeuden presidentin Esko Oikarisen avulla sain muun muassa Ylivieskan käräjäoikeuden käräjätuomarin nimikirjan, jonka Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni kieltäytyi minulle toimittamasta. Muistini mukaan laamaani Kuurinmaa-Myllyniemi antoi Rovaniemen käräjäoikeudelle asiassa lausuman, jonka johdosta Rovaniemen hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen oli minuun yhteydessä ja ilmoitti, että sitä lausumaa ei käsitellä Rovaniemen hovioikeudessa. Minun oikeustajuni mukaan Ylivieskan käräjäoikeuden laamannin lausuma ei pitänyt yhtä totuuden kanssa. Rovaniemen hovioikeus ei kuitenkaan antanut suullista käsittelyä eikä ottanut kirjallista todistusaineistoa asiassa huomioon. Siksi Rovaniemen hovioikeuden päätös asiassa on väärä. Rovaniemen hovioikeuden päätös on 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70. Pyydän Korkeinta oikeutta kumoamaan ko. päätöksen.

Katso Rovaniemen hovioikeuden päätös ja siihen liittyvät tosiasiat
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=289

sivu 1
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=300
sivu 2
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=299
sivu 3
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=298
sivu 4
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=297
sivu 5
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=296
sivu 6
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=295
sivu 7
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=294
sivu 8
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=293
sivu 9
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=292
sivu 10
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=301

Pyydän Korkeinta oikeutta kumoamaan myös tämän Rovaniemen hovioikeuden päätöksen koska se on syntynyt esteellisen syyttäjän ja esteellisen tutkinnanjohtajan toimesta. Nämä asiat Rovaniemen hovioikeus on jättänyt kokonaan käsittelemättä kummassakin päätöksessään.

PR-talojen markkinoilta poistaminen
Katso konkurssiasiamiehen lausunto: "Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa"
http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aihetuvien kustannusten maksamiseksi.Maakaari 2 luku 3 § Valtuutus kiinteistön kauppaan. Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.
Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissaYlivieskan poliisille Raimo Ollilalle rikostutkintapyyntö on tehty ajoissa. Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.
Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
Lestadiolainen värisuora

Teon juridista arviointia

Tutkinnanjohtajan esteellisyys
Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys: Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Lahola halusi auttaa rikoksentekijöitä

Työttömäksi jouduttuani ryhdyin selvittämään PR-talojen konkurssivyyhteä ja Natura-asiaa. Minulta katkaistiin työttömyyskorvaukset täysin poikkeuksellisella tavalla ja myös starttiraha katkaistiin täysin poikkeuksellisella tavalla. Todistuksena siitä on Suomen työvoimatoimistoille tehty kysely ja siitä tehty tutkimus.
Olin selvittänyt PR-talojen konkurssivyyhteä ja Natura-asioita. Nyt olen selvittänyt molemmat asiat ja voin todistaa olevani oikeassa. Katso Naturan osalta näitä linkkejä:

Menettikö Kallan karit itsehallintonsa
http://naturansalat.blogspot.com/2008/11/menettik-kallan-karit-itsehallintonsa.html

Tästä saa suoraan mm. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi&newform=newform&Submit=Etsi&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-362%2F06+P&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Katso kokonaisuus
http://naturansalat.blogspot.com/

Natura - sinetöity valtiosalaisuus
http://www.yle.fi/mot/mb041129/kasikirjoitus.htm

Natura toi Alpit Espooseen
http://www.yle.fi/mot/mb060904/kasikirjoitus.htm

Natura laillisuuskriisissä
http://www.yle.fi/mot/mb260503/kasikirjoitus.htm

KHO - korkein hallituksen oikeus
http://www.yle.fi/mot/190301/kasis.htm

Natura seikkailu 2000
http://www.yle.fi/mot/090298/kasis.htm

Olin siis oikeassa, mutta minut haluttiin vaientaa ja tehdä minut ”vaarattomaksi” viemällä viimeisetkin ihmisen perusoikeudet eli sosiaaliturva jotta en voisi selvittää rahattomana asioita ja eläminenkin pyrittiin tekemään mahdollisimman vaikeaksi ilman rahaa ja jatkuvien rikostutkintapyyntöjen ja oikeudenkäyntien johdosta. Jouduin olemaan maanpaossa työvoimatoimistonjohtaja Tapio Laholan ja syyttäjä Sulo Heiskarin sekä poliisi Raimo Ollilan toimien takia.

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168

Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-26T09%3A52%3A00%2B02%3A00&max-results=7

Selvitys oikeussäännöksistä, - käytännöstä ja -kirjallisuudesta

Lainsäädäntö: Oikeudenkäymiskaari 31 luku (20.2.1960/109)Ylimääräisestä muutoksenhausta
Kantelu1 § (20.2.1960/109)Lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa:
1) jos oikeus ei ole ollut tuomionvoipa taikka jos asia on otettu tutkittavaksi, vaikka on ollut olemassa sellainen seikka, jonka johdosta oikeuden olisi omasta aloitteestaan pitänyt jättää asia tutkittavaksi ottamatta;
2) jos poissa oleva, jota ei ole haastettu, tuomitaan taikka jos henkilö, jota ei ole kuultu, muutoin kärsii haittaa tuomiosta;
3) jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu; tai
4) jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.
Pääasian ratkaiseminen alueellista toimivaltaa vailla olevassa tuomioistuimessa ei ole 1 momentissa tarkoitettu peruste poistaa tuomio. (13.3.2009/135)L:lla 135/2009 lisätty 2 momentti tulee voimaan 1.9.2009.2 § (20.2.1960/109)
Jos joku tahtoo kannella tuomiovirheestä, tulee hänen antaa kantelukirjelmä asianomaiseen ylioikeuteen tahi, mikäli kysymys on ylioikeuden tai korkeimman oikeuden tuomiosta, korkeimpaan oikeuteen.Kantelu on tehtävä, milloin se perustuu 1 §:n 1 tai 4 kohdassa mainittuun seikkaan, kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tuomio sai lainvoiman.
Edellä 1 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on sanottu määräaika luettava siitä, kun kantelija tai tuomiosta tiedon.Kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden valvomisessa toimivaltaisen lainkäyttö- tai valvontaelimen todettua oikeudenkäyntivirheen asian käsittelyssä, kantelu voidaan 2 momentin estämättä tehdä kuuden kuukauden kuluessa kyseisen valvontaelimen
Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen7 § (20.2.1960/109)Lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputuloksiin;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Tuomiota älköön purettako 1 momentin 3 kohdassa mainitusta syytä, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon taikka että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta.
8 § (20.2.1960/109)Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputulokseen;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä, tahi on erittäin painavia syitä, katsoen siihen mihin näin vedotaan ja mitä muutoin käy ilmi, saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys, onko syytetty tehnyt sen rikollisen teon, joka on luettu hänen syykseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.
8 a § (16.5.2003/360)Lainvoiman saanut, menettämisseuraamusta koskeva tuomio rikosasiassa voidaan vastaajan eduksi purkaa:
1) jos 8 §:n 1, 2 tai 4 kohdassa mainitut edellytykset ovat olemassa;
2) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut menettämisvaatimuksen hylkäämiseen tai siihen, että menettämisseuraamus olisi tuomittu olennaisesti lievempänä, taikka on muutoin erittäin painavia syitä katsoen siihen mihin näin vedotaan ja mitä muutoin käy ilmi, saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys menettämisseuraamuksesta; tai
3) jos syyte siitä rikoksesta, jonka perusteella menettämisseuraamus tuomittiin, on sittemmin hylätty näyttämättömänä, tai muusta syystä syytteen hylkäämisen vuoksi menettämisseuraamuksenkaan tuomitsemiselle ei olisi ollut edellytyksiä.
10 § (20.2.1960/109)Tuomion purkamista tarkoittava hakemus riita-asiassa sekä syytetyn tai 9 c §:ssä tarkoitetussa tapauksessa vastaajan vahingoksi rikosasiassa on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta, tai jos hakemus nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn, jona tätä koskeva tuomio sai lainvoiman. Mainittua aikaa ei kuitenkaan ole luettava aikaisemmasta kuin siitä päivästä, jona se tuomio, jonka purkamista haetaan, sai lainvoiman. Milloin hakemus riita-asiassa nojautuu 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittuun seikkaan, luetaan aika siitä päivästä, jona tuomio sai lainvoiman. (30.12.2003/1290)Riita-asiassa annetun tuomion purkamista älköön haettako sen jälkeen kun viisi vuotta on kulunut siitä, kun tuomio sai lainvoiman, ellei hakemuksen tueksi esitetä erittäin painavia syitä.

Oikeuskirjallisuus

Leppänen - Välimäki, Muutoksenhaun pääpiirteet, s. 105... Jotta rikollinen menettely johtaisi purkuun, edellytyksenä vielä on, että sen voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Rikolliselta menettelyltä edellytetään siis tietynlaista kausaalisuutta jutun lopputuloksen kanssa. Näyttökynnys kausaalisuuden suhteen on kuitenkin matala. Alhainen näyttökynnys ( "voidaan otaksua vaikuttaneen") riittää.

Hovioikeusasetuksen 23 §:n 2 momentissa on säädetty, että hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille alioikeuksien valvonnassa tietoonsa tulleista seikoista, jotka saattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa.

Pyydän asialle kiireellistä ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämää asian käsittelyä. Mielestäni suullinen käsittely on perusteltu, koska asian käsittely eri oikeusistuimissa on kestänyt jo 14,5 vuotta.

Kalajoella 2.9.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: