lauantai 29. elokuuta 2015

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Raili Myllylän rikolliseksi epäiltävä toiminta

Valtuutettu Erkki Ahon tekemä 1879 sivun selvitys Kalajoen kaupunginvaltuustolle asiasta "Rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella". Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti Erkki Aho esittämästä valtuutetuille ja tiedotusvälineille valtuuston pyytämää selvitystä.

Kun Ylivieskan käräjäoikeus oli tuominut Erkki Ahon velallisen epärehellisyydestä 75 päivän ehdottomaan vankeuteen niin Kalajoen kaupunginvaltuusto pyysi valtuutettu Erkki Aholta lausuman asiassa nimikkeellä ”Rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella”.

Valtuutettu Erkki Aho teki pyydetyn selvityksen, 1879 sivua ja pari kirjaa liitteenä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä valtuutetuille valtuuston pyytämää selvityystä. Selvitys on edelleen Kalajoen kaupungin arkistossa ja se on julkinen asiakirja. Katson, että Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria ja silloista kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa Raili Myllylää on syytä epäillä rikoksista, ennenkaikkea rikosten peittelystä ja rikollisten suojelusta. Vaadin Kalajoen kaupungilta noin 8 miljoonan euron korvauksia. Asia on parasta aikaa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella


Syyttäjä, poliisipäällikkö Petri Oulasmaan rikolliseksi epäiltävä toimintaSyyttäjä Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja vaimoani vastaan velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä Merita-pankinjohtajan Mauri Ylitalon tietämättä. Minut tuomittiin tuossa oikeudenkäynnissä 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Syyttäjän oikeudenkäynnissä toimi esteellinen Sulo Heiskari. Asianajajanani toimi Asko Keränen, joka oli hyvä ystävä syyttäjä Sulo Heiskarin kanssa ja on syytä epäillä, että esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari oli sopinut asian asianajajani Asko Keräsen kanssa. Siksi hävisin jutun, koska asianajaja Asko Keränen hoiti jutun suoraan sanoen päin helvettiä.

Tosiasiahan oli se, että velallisen epärehellisyyttä ei voinut olla olemassa, koska takausvastuut olivat purkautuneet silloin kuin kaupat oli purettu. Pääsopimus purettaessa takaukset eivät voi jäädä voimaan. Lisäksi varatuomari Paavo M.Petäjä oli antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman, että kanne on oikea vaikka konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla ja kaupat oli purettu eikä varatuomari Paavo M. Petäjällä ollut asiassa edes valtakirjaa hoitaa asiaa ja tämän asian varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle.

Alunperinhän kaupat oli tehty rikollisesti siten, että Kera Oy eli myyjä oli ilmoittanut, että PR-talot on markkinoilta poistettavien listalla eikä Kera Oy rahoita PR-talojen toimintaa. PR-Teollisuus Oy osti Alavieskan Puurakenne Oy:ltä kiinteistöt ja kalustot, tuoteoikeudet ja keskeneräisen tilauskannan. Siis myyjä tiesi, että PR-talot tullaan poistamaan markkinoilta. Ostajien joukkoon oli soluttautunut Kera Oy:n saattohoitaja Jouni Remes, joka oli tehnyt Kera OY:n kanssa sopimuksen muiden osakkaiden tietämättä, että Kera Oy rahoita PR-Teollisuus Oy:tä. Kysymys oli törkeästä petoksesta, koska myyjä lisäksi salasi 48 markan pantatut kiinteistöt ja ilmoitti keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaan suuremmaksi kuin todellisuudessa oli. Käytännössä rikoksen suorittivat asianajajat Hannu Maskonen ja Antti Latola sekä tuleva syyttäjä Sulo Heiskari. Maskonen ja Latola olivat väliaikaisian pesänhoitajia, joilla ei ollut oikeutta myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännön 50 a §:n mukaan.
Myyjä myi toisen omaisuutta omanaan ilman valtakirjaa ja kaupanvahvistajaksi on kauppakirjoissa merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran mukaan ei ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.

Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa oli asioista tietoinen. Sen osoittaa käymämme sähköpostikeskustelu.

Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa

Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkn

Kun asianajaja Hannu Maskonen oli syyllistynyt siihen, että oli

  1. myynyt toisen omaisuutta omanaan ja salannut kaupassa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja oli tietoinen siitä, että PR-talot olivat markkinoilta poistettavien listalla ja KERA Oy oli solminut yhdeksi ostajaksi soluttautuneen Jouni Remeksen kanssa, että Kera Oy ei rahoita PR-Teollisuus Oy:tä. Remes oli tullut osakkaaksi Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perustella ja hänen tehtävänsä oli poistaa PR-Teollisuus Oy markkinoilta. Myyjät eli väliaikset pesänhoitajat, joilla ei ollut kiinteistöjen myyntioikeutta, olivat valinneet kaupanvahvistajaksi tulevan syyttäjän Sulo Heiskarin, joka ei ollut paikalla kun kiinteistökaupat tehtiin eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo ollut paikalla. Lisäksi myyjätä salasivat 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset sekä ilmoittivat keskeneräiden tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.
  2. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat hakivat PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat raunneet. Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi kuitenkin Ylivieskan käräjäoiikeudelle lausuman PR-Teollisuuden puolesta ilman valtakirjoja ja asianomaisten suostumusta, että kanne on oikea. Näin saatiin PR-Teollisuus Oy:n konkurssi aikaan. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut valtakirjaa asiassa.
  3. Maskonen pyysi Erkk Ahoa lopettamaan asioiden penkosen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hakisi Erkki Aho henkilökohtaiseen konkurssiin. Aho kieltäytyi maksamasta Maskoselle ja kertoi jatkavansa asioiden selvittämistä. Maskonen organisoi Erkki Ahon velallisen epärehellisyysoikeudenkäynnin Merita-pankin kanssa, mahdollisesti Oulun konttorin kanssa, koska Kalajoen Meritan pankin johtaja ohitettiin.
  4. Maskonen haki Erkki Ahon henkilökohtaiseen konkurssiin ja teki sitten lopullisen ratkaisunsa asioissa eli hyppäsi tai putosi parvekkeelta alas ja kuoli.

perjantai 28. elokuuta 2015

Ylivieskan oikeusaputoimiston rikolliseksi epäiltävä toimintaYlivieskan oikeusaputoimiston oikeusavustaja Kari Peipon kanssa kävimme PR-talojen konkurssivyyhden läpi ja hän laati tuomioiden purkuhakemuksen korkeimmalle oikeudelle, mutta jätti sen allekirjoittamatta ja postittamatta. Muistaakseni vuosi oli 1998.
Kopiot asiasta löytyvät kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sivut 358 ja 359.

Laki valtion oikeusaputoimistoista 6 §
6 §
Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.
Julkinen oikeusavustaja on asianajajayhdistyksen valvonnan alainen niin kuin asianajajista annetun lain (496/1958) 6, 6 a, 7, 7 a–7 d ja 7 g–7 k §:ssä säädetään asianajajasta. Julkisen oikeusavustajan oikeuteen hakea muutosta valvonta-asiassa annettuun ratkaisuun sekä tällaisen muutoksenhaun käsittelyyn sovelletaan, mitä mainitun lain 10 §:ssä säädetään. (17.6.2011/717)Koska oikeusaputoimisto ei minua auttanut enkä saanut Suomesta asianajajaa, niin matkustin Ruotsiin ja löysin Haaparannasta sellaisen asianajotoimiston, jossa oli henkilö, jolla oli asianajo-ooikeudet Suomessa. Kysymyksessä oli Haparanda Juridiska Byrå ja asianajo-oikeudet Suomessa omaavan asianajajan nimi oli Peter Salevall. Kävimme hänen kanssaan asiat läpi ja ymmäsrsi tilanteen ja otti tehtävän vastaan. Tein asianajajalle avoimen valtakirjan ja hain oikeusapua Ylivieskan oikeusaputoimistosta. Oikeusavustaja Kari Peippo kieltäytyi antamasta oikeusapua ruotsalaiselle asianajajalle. Peipon mielestä Suomessakin on asianajajia.Käännyin yhä uudelleen ja uudelleen Ylivieskan oikeusaputoimiston puoleen, mutta edelleenkin Ylivieskan oikeusaputoimisto kieltäytyi tekemästä tuomoiden purkuhakemusta korkeimmalle oikeudelle. Lisäksi Ylivieskan oikeusaputoimisto ei edes yrittänyt hankkia minulle oikeusapua muualta.

Rikoksen tekee järkyttävämmäksi se, että oikeusavustaja Kari Peipon vaimo oli Kalevan toimittaja, joka kirjoitti Kalevassa asioita, joita Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottaja syyttäjä Sulo Heiskari tiedotusvälineille lähetti. Minä protestoin kovasti sitä, että sama esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari sai toimia myös toisen organisaation tiedottajana ja käydä normaalioikeudenkäynnin lisäksi mediaoikeudenkäyntejä. Lisäksi pyysin valtakunnan syyttäjävirastolta tietoja Ylivieskan syyttälaitoksen työjärjestyksestä. Se oli vanhentunut, siis ei voimassa oleva. Siksi syyttäjänä jokaisessa oikeudenkäynnissä jossa olin mukana oli aina syyttäjänä esteellinen Sulo Heiskari.

Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys johtui siitä, että hän toimi syyttäjänä sellaisessa asiassa, jos hän oli toiminut kaupanvahvistajana. Kaupassa oli salattu 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan ilman valtakirjaa. Lisäksi kaupanvahvistaja Sulo Heiskari  ei ollut paikalla kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppakirjat tehtiin lain ja asetuksen vastaisesti.

Ylläoleva täydenyksellä tälle tekstille

Minun oikeustajuni mukaan rikokset eivät voi olla vanhentuneita, koska teon oikeusvaikutukset ovat voimassa eli ulosotto on edelleenkin käynnissä. Joka kuukausi eläkkeestäni pidätetään puolet rikollisesti aikaansaatuihin ulosottoihin. 

sunnuntai 16. elokuuta 2015

Rikosilmoitus velallisen epärehellisyydestä

Kuva Kalajoki-näyttelystä, jossa on pääministeri Juha Sipilän muotokuva sekä rautiolaisten tohtoreiden muotokuvia.

Tein rikosilmoituksen velallisen epärehellisyydestä ja haluan katsoa kuinka pitkälle valtion rikollinen toiminta menee.

From: Erkki Aho
Sent: Monday, August 10, 2015 10:12 AM

Subject: Pyydetty palaute

Perussuomalaiset ministerit ja poliisiylijohtaja ovat esittäneet toiveen kansalaisten palautteesta. Lähetän tämän palautteen tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös pääministeri Juha Sipilälle ja poliisiministeri Petteri Orvolle.
Tässä on minun palautteeni johon toivon pikaista oikeudenmukaista ratkaisua.
Olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia sekä 75 päivän ehdottoman vankeustuomion. Olen joutunut järkyttävien ihmisoikeusrikosten kohteeksi puolustaessani laillisia oikeuksiani. Asia selviää näistä linkeistä:

Ei armoa, vaan oikeutta – valtiopetos on tosiasia

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Ihmisoikeusrikokset
Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html
Minulta on estetty yritystoiminta yli 20 vuoden ajan ja olen ollut luottokelvoton yli 20 vuotta. Olen hirvittävän vääryyden kohteena joutunut taistelemaan elämästä ankaran liikunnan ja massiivisen terapian avulla. Tämä terapia on tässä

Rakastan kotiseutuani ja olen kirjoittanut lukuisia juttuja kotiseudun historiasta. Olen organisoinut Kalajoki-näyttelyn tuleville sukupolville eläväksi muistoksi Kalajoen historiasta.

Olen rahoittanut näyttelyn 400 euron työttömyyskorvauksilla ja nyt eläkkeellä ollessani rikollisesti ulosmitatulla eläkkeelläni. Näyttelyn kustannuksissa ei ole auttaneet rikkaat läheiset eivätkä yhteiskunnallisesti kaukaiset yhteisöt. Olen tehnyt kaikki omalla rahalla. Olen syyllistynyt tässä velallisen epärehellisyyteen, koska en ole ilmoittanut tätä menettelyä rikollisesti toimivalle ulosottoviranomaiselle. Ulosottoviranomainen toimii siksi rikollisesti, koska ulosottoviranomainen varmasti tietää, että ulosottosaatavat on saatu aikaan rikollisesti.

Nyt olen sairastunut pitkäaikaisen stressin seurauksena vakavaan syömään joten rikostutkinnan asiassa on syytä aloittaa mahdollisimman nopeasti ennen kuolemaani.

Kalajoella 10.08.2015

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu