maanantai 26. huhtikuuta 2010

Varsinainen pölövästi?
KRP:n henkilö soitti minulle ja ohjeisti rikostutkinnan. Hän ilmoitti, että Ylivieskan poliisin tekemiset ja Oulun poliisin tekemiset tutkii Kainuun poliisi. Lähetin rikostutkintapyynnöt Kainuun poliisille. Kainuun poliisipäällikkö jäi lomalle ja todennäköisesti sijainen lähetti tutkintapyynnöt Ylivieskan poliisille ja Oulun poliisille. Hän kuitenkin soitti minulle ja ilmoitti asiasta. Silloin sanoin hänelle, etteivät Ylivieskan poliisi ja Oulun poliisi voi tutkia omia rikoksiaan. Kainuun poliisi ilmoitti, ettei asiakas päätä kuka hänen tekemänsä rikostutkintapyynnöt tutkii. Soitin välittömästi eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävälle lakimiehelle Jaana Romakkaniemelle, joka oli asiasta täsmälleen samaan mieltä minun kanssani. Hän ei ollut uskoa korviaan Kainuun poliisin toiminnan johdosta.

Nyt Oulun poliisi Tapani Tasanto on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen, vaikka on ollut vuorenvarmasti esteellinen tutkimaan rikoksia. Tapani Tasanto ei ole nähnyt mitään rikosta näissäkään asioissa ja se on esteellisyyden peruste

Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

eikä myöskään näissä asioissa

Sivistystoimen johtajan virkavaali Kalajoella
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/11/sivistystoimen-virkavaali-kalajoella.html

Kalajoen kaupungille 2300 euron oikeudenkäyntikulut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html

Tapaus Puoskari ja Soukka
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=430

Vastaus Paavolle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=454

Pahuuden voimat ja vallan varkaat
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/pahuuden-voimat-ja-vallanvarkaat.html

Syrjintävuorossa Jorma Tikkanen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/syrjintavuorossa-jorma-tikkanen.html

Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Jotta totuus ei unohtuisi
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/11/jotta-totuus-ei-unohtuisi.html

Vastine Kalajokiseudulle
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/02/vastine-kalajoenseudulle.html

Eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/01/eronpyynt-kaupunginvaltuuston.html

Ylimääräinen asia
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/11/ylimaarainen-asia.html

Kalajoella kohdellaan työttömiä kaltoin
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/04/kalajoella-kohdellaan-tyottomia-kaltoin.html

Työkykypassi ja työtaitoprojekti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/tyokyky-ja-tyotaitopassiprojekti-ja-sen.html

Kalajoen työttömät joutuvat luopumaan toimitiloistaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/10/kalajoen-tyottomat-joutuvat-luopumaan.html

Kalajoen kaikuja
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/10/kalajoen-kaikuja.html

Näin Kalajoella kilpailutetaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/nin-kalajoella-kilpailutetaan.html

Äänestystulos 20-15
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/nestystulos-20-15-valtuuston-1kokous.html

Nyt rikoskomisario Tapani Tasanto on tehnyt 19.04.2010 päätöksen 8540/S/1119/10.
Raahen käräjäoikeuden istuntoa kuuntelemassa olleet kolme henkilöä todistavat, että Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä ei antanut Erkki Ahon kuulustella varatuomari Mikko Kovalaisen todistajaa yli 86-vuotiasta Kalervo Savolaista. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastaista. Kovalainen sai itse kuulustella puhelimitse Savolaista ja kun Savolainen ei muistanut mitä hänen olisi pitänyt muistaa, niin Kovalainen kysyi voinko auttaa. Vastapuolen todistajan kuulustelun estäminen on ihmisoikeussopimusten vastaista ja kun kysymyksessä on henkilö, jota on syytä epäillä oikeustoimikelvottomaksi, niin käräjätuomari Jyrki Määtän toiminta joutuu entistä kiusallisempaan valoon. Käräjäoikeuden nauhat todistavat käräjäoikeuden tuomarin menettelyn.
Kolme todistajaa todistavat vielä, että käräjätuomari Jyrki Määttä toimi puolueellisesti eikä ottanut Erkki Ahon esittämää todistusaineistoa asiassa huomioon. Menettely on siis täysin lainvastaista eikä täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Onneksi nyt KRP on siirtänyt Mikko Kovalaisen asiat valtakunnansyyttäjäviraston tutkittavaksi.
On otettava huomioon myös se, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei huomioinut sitä, että sekä tutkija Harri Rahkola että tutkinnanjohtaja Raimo Ollila olivat esteellisiä, ja lisäksi sitä, että syyttäjä Esa Mustonen jätti todistusaineistosta n. 80 prosenttia toimittamatta oikeuden käsittelyyn. Menettely oli niin rikollista kuin se vain Suomen oikeuslaitoksessa olla voi.
On siis syytä epäillä selkeää rikosliigaa? Rikoskomisario Tapani Tasangon mielestä ei ole syytä epäillä rikosta tapahtuneeksi. Onko Oulun poliisi todella näin pöllö? Onko syytä epäillä, että virkamerkki korvaa ammattitaidon?
On myös syytä epäillä, Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola suojelee rikollista toimintaa, mutta kuinka kauan? Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Osoittaako virke Oulun poliisin Tapani Tasangon ammattitaidottomuutta: Viimeisenä keinona näyttää olevan tutkintapyynnön tekeminen Kainuun poliisille, jolla ei ole mitään tekemistä nyt puheena olevan asian kanssa.
Huh, huh, tätä tyhmyyden määrää!

Nyt kun eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola- Sarja on jäänyt kiinni virkarikoksesta yrittäessään suojella tyhmiä poliiseja, niin asiat ovat nyt Helsingin poliisin tutkinnassa. Vaadin rikostutkinnassa loppulausunnon antamista. Nyt saatetaan rikoksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan.

torstai 22. huhtikuuta 2010

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri jää kiinni virkarikoksesta?Helsingin rikoskomisario Jouni Niskanen päätti avata jutun uudelleen tehtyään ensin väärän päätöksen asiassa. Suojelupäätös ei onnistunut, koska asianomainen on tunnustanut ja asiasta on myös kirjallinen näyttö. Ilmoitin rikoskomisario Jouni Niskaselle mitkä ovat vaihtoehdot ja hän valitsi asian avaamisen uudelleen eli ei halunnut, että hänen päätöksestään tehdään tutkintapyyntöä valtakunnansyyttäjälle. Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin jääminen kiinni virkarikoksesta merkitsee myös sitä, että apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja jää kiinni virkarikoksesta ja asia kuuluu perustuslakivaliokunnan päätettäviin asioihin. Siksi laitan tämän jo etukäteen tiedoksi perustuslakivaliokunnalle. Tässä keskustelun vahvistus todistusaineistona.

Keskustelun vahvistus

Soitin Helsingin rikoskomisario Jouni Niskaselle klo 9.50 hänen tekemästään tutkimattajättämispäätöksestä 8010/R/25449/10. Päätös koski eduskunnan oikeusasiamies Terhi Arjolan-Sarjan virkarikosta. Ilmoitin rikoskomisario Jouni Niskaselle miksi olen siirtämässä tämän päätöksen valtakunnansyyttäjävirastolle virkarikoksena tutkittavaksi. Perusteeni olivat seuraavat: Olen soittanut eduskunnan apulaisoikeusasiamies Terhi Arjola-Sarjalle tämän allekirjoittamasta päätöksestä, jonka on tehnyt eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Kävimme Terhi Arjolan-Sarjan kanssa yksityiskohtaisen puhelunkeskustelun, jossa kävimme yksityiskohtia kantelustani lävitse. Terhi Arjola-Sarja tunnusti valmistelleensa vastauksen kanteluuni. Hän siis on osallistunut kiistattomaan rikokseen. Hän on lisäksi allekirjoittanut päätöksen. Olen jo aikaisemmin soittanut hänelle, kun asia eteni niin hitaasti. Tällöin Terhi Arjola-Sarja kertoi, että viivästys johtuu siitä, että niin ja niin monta kantelua on vielä ennen tätä käsiteltävänä. Terhi Arjola- Sarja on kiistattomasti osallistunut päätöksen tekoon valmistelemalla virkarikoksen tunnusmerkistön täyttävän päätöksen. Tunnustuksen lisäksi sähköpostiliikenne osoittaa eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin Terhi Arjola-Sarjan virkarikoksen.

----- Original Message -----
From: EOA-kirjaamo
To: e.ahoky@kotinet.com
Sent: Tuesday, December 01, 2009 11:47 AM
Subject: Ilmoitus


EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA
Helsinki 01.12.2009

AHO, ERKKI

ILMOITUS

Tiedoksenne ilmoitetaan, että oikeusasiamiehen kansliaan lähettämänne kirjoitus on saapunut tänne 23.11.2009.

Asianne tulee ratkaisemaan joko oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies, sen mukaan kuin oikeusasiamies on tehtävien jaosta päättänyt.

Asiaanne (dnro 4461) valmistelee kansliassa oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Rikoskomisario Jouni Niskanen ilmoitti avaavansa jutun uudelleen.
Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/rikostutkintapyynto-helsingin.html

lauantai 17. huhtikuuta 2010

Pikkuperkeleitä ja suojelusenkeleitä


Olen suunnittelut kolmevuotista projektia nimeltään Kalajoki-näyttely. Ensimmäisen vuoden osalta näyttelyn avaus on 3.5.2010.
Katso http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoki-nayttelyn-avaustilaisuus.html

Kalajoki-näyttelyssä on esillä merkittävien kalajokisten puurakennusten pienoismalleja, rakennuksista tehtyjä maalauksia ja rakennuksiin liittyvien henkilöiden ja tapahtumien historia-aineistoja. Muotokuvat tekee taitelija Markku Hakola.
Katso esimerkiksi Elias Simojoen muotokuva http://ahonblogi.blogspot.com/2010/04/pe-16042010.html
Tämän vuoden näyttelyssä on tarkoitus esitellä 10 kalajokisen merkittävän henkilön muotokuvat ja heihin liittyvät rakennukset sekä historiikit.

Kalajoki on oikeushistoriallisesti merkittävä paikkakunta. Kalajokeen liittyy Kalajoen käräjät. Katso http://kalajoenhistoria.blogspot.com/2008/11/kalajoen-krjt.html

Kalajoen käräjiin liittyy Paavo Ruotsalainen. Katso http://merkkihenkiloita.blogspot.com/2010/02/paavo-ruotsalainen-ja-kalajoen-karajat.html

ja Niilo Kustaa Malmberg
http://merkkihenkiloita.blogspot.com/2010/02/niilo-kustaa-malmberg-kalajoen-pappi.html

Kalajokeen liittyy myös toinen merkillinen oikeustapaus eli Kalajoen kapina. Katso http://kalajoenhistoria.blogspot.com/2008/11/kalajoen-markkinakapina-esimerkki_19.html

Kalajokeen liittyy kolmas merkittävä oikeusasia eli Ylivieskan kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin toiminta. Katso

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Laamanni näki, vaan ei huomannut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Mielestäni syyttäjä Sulo Heiskari on oikeushistorian pahimpia tapauksia kahdella eri vuosituhannella. Se on eräänlainen ennätys alallaan, mitä on todella vaikea rikkoa. Sulo Heiskarille on annettu myös ikuinen porttikielto Suomen suosituimmalle leirintäalueelle eli Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueelle. En tiedä toista vastaavaa kieltoa. Kun Sulo Heiskari toimi Kalajoen nimismiehenä, niin kansalaiset käänsivät nimismiehen toimistoa osoittavan kyltin kohti pizzeria Mamma Leonea. Kansalaiset olivat sitä mieltä, että nimismiehen löysi työaikanakin paremmin pizzeriasta kantapöydästään kuin työpaikaltaan.
Ylivieskan käräjäoikeuden pitkäaikainen lautamies R.N. todistaa, että syyttäjä Sulo Heiskari oli lukuisia kertoja pöhnässä oikeudenistunnoissa. Heiskarin työmaajuopottelu ei ollut mikään salainen asia, vaan yleisesti viranomaisten hyväksymä käytäntö. Kun kävin Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla, niin poliisitarkastaja oma-aloitteisesti kysyi minulta, että ”eikö se Heiskari ole jo vähentänyt ryyppäämistään?”

Minulla ei vielä ole Sulo Heiskarista valokuvaa, jonka voisin antaa taitelijalle malliksi muotokuvan maalausta varten. Ajattelin, että valtakunnansyyttäjävirastosta voisi löytyä sellainen valokuva Sulo Heiskarista, jota voidaan käyttää muotokuvamaalauksessa mallina. Siksi käännyn nyt tässä asiassa valtakunnansyyttäjäviraston puoleen. Jos valtakunnansyyttäjävirastossa ei ole sellaista valokuvaa Sulo Heiskarista, niin minä voin tiedustella asiaa myös Hannele Heiskarilta, Sulo Heiskarin vaimolta. Hannele on innokas pyöräilijä ja varmaan pyörälenkillä tavatessamme voin tiedustella häneltä Sulon valokuvaa.

Tavoitteena on saada vuoden 2011 Kalajoki-näyttelyn vetonaulaksi Sulo Heiskarin muotokuva ja rakennuksena pizzeria Mamma Leone. Maalaus olisi tavallista suurempi, koska haluan maalaukseen mukaan myös oikeus- ja poliisihallinnon pikkuperkeleet ja suojelusenkelit. Heidän nimiä esiintyy esittämissäni linkeissä. Pari kuitenkin voin mainita. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila voidaan maalata pikkuperkeleeksi, jolla on kippurahäntä ja sädekehä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske voitaisiin maalata suorahäntäiseksi pikkuperkeleeksi. Maalauksen nimeksi tulisi Pikkuperkeleitä ja suojelusenkeleitä. Näin ikuistettaisiin suomalaisen oikeushallinnon tila ja tekijät 2000-luvulla jälkipolville nähtäviksi. Maalauksesta tulisi vetonaula pitkäksi aikaa pysyvään Kalajoki-näyttelyyn, mikä on aikanaan tarkoitus siirtää isompiin tiloihin. Erikoista Kalajoki-näyttelyssä on myös asiaa valaisevat historiikit eli todistusaineistot ko. henkilöiden toiminnasta. Pikkuperkeleitä ja suojelusenkeleitä maalaus antaisi kuvan jälkipolville oikeusvaltio Suomesta. Todistusaineistoin kerrotaan miten Suomessa toimii oikeus- ja asianajajamafia sekä kollegiaalinen virkarikollisten suojelujärjestelmä.

Kalajoella voitaisiin tulevaisuudessa järjestää vuosittain Kalajoen käräjät, joissa humoristiseen, mutta asialliseen tyyliin käsiteltäisiin suomalaisia oikeustapauksia. Vuonna 1998 järjestimme Kalajoen käräjät, joiden aiheena oli Natura. Silloin Kalajoen käräjät saavuttivat suuren yleisön ja tiedotusvälineiden suosion. Silloin oikeus teki oikeuden- ja lainmukaisen päätöksen Suomen Natura-asiassa. Valitettavasti Suomen oikeuslaitos ei ole vieläkään voinut tunnustaa virheitään, vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat. Katso tutkintapyynnön sisältö on tässä
http://naturansalat.blogspot.com/2009/05/huomautus-ja-vaatimusteksti-14-3042009.html

sekä tästä
http://naturansalat.blogspot.com/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html

Lähetän tämän viestin tiedoksi myös oikeusministerille ja perustuslakivaliokunnalle, jotta oikeusministeriö voisi varata määrärahan seuraavaan budjettiin Kalajoen käräjien järjestämiseksi. Kalajoen käräjien aiheena voisi olla raiskaustuomiot Suomessa. Yhtenä esimerkkinä voisi olla vaikka hovioikeuden tuomio. Siinä lievennettiin raiskaajan tuomiota, koska raiskauksen kesto oli niin lyhytaikainen.

Kalajoella 17.04.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 12. huhtikuuta 2010

Rikostutkintapyyntö Helsingin poliisillePoliisipäällikkö Jukka Riikonen
kirjaamo.helsinki@poliisi.fi

Pyydän poliisia tutkimaan, onko eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja syyllistynyt rikolliseen toimintaan tehdässään päätöksen 4461/4/09 ( kuvassa, kuvat saa isommaksi napsauttamalla hiirellä kuvan päälläö)muun muassa allaolevan olevan aineiston perusteella. Vaadin Terhi Arjola-Sarjalle Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta ja kaikkien kulujen täysimääräistä korvausta korkoineen. Vaadin, että saan antaa asiassa loppulausunnon.
Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

http://naturansalat.blogspot.com/2009/05/huomautus-ja-vaatimusteksti-14-3042009.html

Kantelu koski muun muassa näitä asioita, joista oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja on tehnyt päätöksen Dnro 4461/4/09.

Kalajoella 12.04.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

perjantai 2. huhtikuuta 2010

Tutkintapyyntö Kainuun poliisilleTutkintapyyntö Kainuun poliisille, poliisipäällikkö Pertti Rönkkö

Kantelu on tutkintapyyntö poliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen – Ehrola
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html

Katso myös kolmen henkilön valaehtoiset todistukset käräjätuomari Jyrki Määtän toiminnasta. Kolmen käräjäoikeudenistuntoa kuuntelemassa olleen todistajan lausunnot: Alpo Ylitalo 0500-369 998, Olli Puolitaval 050-463038 ja Pentti Heikkinen 040-5453349. He todistavat, että käräjäoikeuden tuomari esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista ja esittävät myös oikeudenkäynnistä oman näkemyksensä eli käräjätuomarin puolueellisuuden. Käräjätuomarin menettely ilmenee myös todistajan kuulustelunauhasta.
Koska kolme valaehtoista todistajaa todistaa käräjätuomarin menettelyn, niin asiassa on syytä epäillä rikosta. Menettely koko rikostutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin osalta täyttää kirkkaasti rikoksen tunnusmerkistön.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille ankarinta mahdollista Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvausta korkoineen. Esitän rikostutkintaan oman loppulausuntoni. Asia on kiireellinen. Haluan tiedot tutkintojen kehittymisestä viikoittain. Haluan tietää välittömästi kuka on tutkinnan johtaja. Tutkintoja on turha yrittää viivytellä.

Kalajoella 2.4.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja