perjantai 24. heinäkuuta 2015

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen: Omatuntoni on puhdas


Poliisiylijohtaja Kolehmainen: Omatuntoni on puhdas

Ylläolevaan lehtiuutiseen minulla ei ole tarpeeksi tietoja jotta voisin ottaa kantaa asioihin. Toimittaja Mikko Niskasaari on ilmeisesti perehtynyt asiaan ja hän on ottanut kantaa asiaan näin:

Olen lähettänyt Teille sähkökostia 26.6.2015 ja Te ette ole vastanneet minulle. Onko minulla syytä epäillä, että omatuntonne ei olisikaan puhdas tai se on kokonaan käyttämätön. Allaoleviin asioihin olen perehtynyt ja voin ottaa niihin perustellusti kantaa. Edellytän, että Te rehellisenä ja suoraselkäisenä poliisimiehenä noudatatte lakia ja vastaatte henkilökohtaisesti asioihin.

Tässä sähköpostini Teille

Kysymykseni siis kuului:

Pyydän Teitä vastaamaan minulle
 1. miksi en saa esteetöntä rikostutkinaa
 2. miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
Rikokset eivät voi vanhentua, koska asiat ovat koko ajan olleet vireillä ja osa rikollisista on tunnustanut tekonsa.

Sähköpostiini sisältyi tämä linkki

Siinä ensimmäinen todisteena on kuvattu kauppakirjassa olevat väliaikaisten pesänhoitajien allekirjoitukset, asianajaja Antti Latola ja asianajaja Hannu Maskonen, jotka myivät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti.

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aihetuvien kustannusten maksamiseksi.

Väliaikaisilla konkurssipesänhoitajilla ei ollut valtuutusta myydä kiinteistöjä. He siis myivät toisen omaisuutta omanaan. Väliaikaisilla pesänhoitajilla ei ollut myyjän kirjallista suostumusta myydä kiinteistöjä ja he toimivat maakaaren vastaisesti.

Maakaari 2 luku 3 § Valtuutus kiinteistön kauppaan
Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Todiste numero 2 todistaa, että väliaikaiset konkkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen salasivat kaupanteon yhtyedessä 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä on rikoslain mukaan törkeä petos. Jne...

Todistusaineisto on siis tässä

ja juridinen kirjallinen argumentointi tässä

suullinen todistusaineisto tässä
Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Lisää kirjallista todistusaineistoa tässä

Asianajaja Asko Keräsen rikollinen toiminta

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaan rikollinen toiminta

Kalajoen kaupungin rikollinen toiminta

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan rikolliseksi epäiltävä toiminta todistusaineistoon. Kysymyksessä on rikollisten suojelu

Ihmisoikeusrikokset tässä


Kärsimysnäytelmä oikeusvaltio Suomi

Tätä liigaa vastaan joudun taistelemaan


 1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  2. Asianajaja 
  Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  3. Syyttäjä
   Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  4. Asianajaja 
  Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  5. Varatuomari 
  Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajajaPirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  6. Asianajaja 
  Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

  7. Asianajaja 
  Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajajaPirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  8. Asianajaja
   Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

  9. Asianajaja
   Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

  10. Poliisipäällikkö
   Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

  11. Poliisi 
  Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa. Hän on syyllistynyt lukuisiin virkavelvollisuuksien laiminlyönteihin.

  12. Oulun KRP:n päällikkö 
  Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

  13. Oulun KRP:n päällikkö 
  Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

  14. Oulun KRP:n tutkija 
  Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

  15. Syyttäjä 
  Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

  16. Poliisijohtaja 
  Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

  17. Poliisiylijohtaja 
  Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

  18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä 
  Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

  19. Käräjätuomari 
  Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

  20. Käräjätuomari 
  Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

  21. Käräjätuomari 
  Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

  22. Syyttäjä
   Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

  23. Poliisi 
  Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

  24. Asianajaja 
  Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

  25. Käräjätuomari 
  Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

  26. Varatuomari 
  Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyyntöjä ja poliisi on suojellut Mikko Kovalaista Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja usean muun henkilön asiassa. Käsittämätöntä toimintaa.

  27. Sievin kunnanjohtaja 
  Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

  28. Varatuomari 
  Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

  29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 
  Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

  30. Varatuomari 
  Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

  Lisäksikatson epäiltyyn liigaan kuuluu viran puolesta henkilöitä, joilla virkamerkki korvaa ammattitaidon. Näiden henkilöiden nimet ja teot löytyvät oikeuslaitosjapoliisi.blogistani.
  http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Asiat on kerrottu todistusaineistoineen kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X

Kirjassa on kerrottu todistusaineiston kerä miten oikeusavustaja Kari Peippo on jättänyt tehtävänsä hoitamatta, sivut 358-359 ja 159-160. Myöhemmin oikeusavustaja esti ruotsalaisen asianajajan käytön sekä oikeusaputoimisto on toistuvasti kieltäytynyt avustamasta minua.

HUOM! Asiat eivät voi olla vanhentuneita koska ne ovat olleet koko ajan vireillä. Nyt on vain poliisin toimittava niin, että todelliset rikolliset joutuvat oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Keskeinen tekijä ( syyllinen ) asioissa on Oulun KRP. Siksi tuntuu erikoiselta poliisihallituksen toiminta asiassa on mielestäni kiistaton vastuun pakoilua ja rikollisten suojelua.

Lisäksi Kalajoen kaupungilta läytyy 1879 sivua todistusaineistoa, kun tein valtuuston pyytämän selvityksen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Selvitys käytännössä salattiin valtuutetuilta kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin ja silloisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Raili Myllylä toimesta. Myllylä esti minua esittämästä valtuustolle tekemääni selvitystä.

Odotan vastaustanne 14 vrk:n kuluessa.

Kalajoella 24.07.2015

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

keskiviikko 8. heinäkuuta 2015

Poliisitarkastaja Pekka-Matias VäisänenFrom: Erkki Aho
Sent: Tuesday, July 7, 2015 12:57 PM
Subject: KIIREELLINEN


Poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, poliisitarkastaja Pekka-Matias Väisänen
Olen saanut 07.07.2015 vastauksen päivättynä 02.07.2015 POL-2015-8730
Vastauksessa todetaan, että poliisihallitus toteaa, että kysymyksenne ovat siinä määrin yksilöimättömiä, ettei Poliisihallituksella ole edellytyksiä vastata niihin. Mikäli teillä on jokin ykislöity kysymys, voitte esittää täydennyksenä sitä koskevia tarkempia tietoja.

Tässä ovat tarkemmat tiedot todistusaineistoineen


Pyydän kiireellistä käsittelyä ja soitan huomenna klo 9.00 Pekka-Matias Väisäselle.
Kalajoella 07.07.2015
Erkki Aho


Tein poliisijohtaja Seppo Kolehmaiselle yksityiskohtaisen selvityspyynnön siitä miksi en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.. Poliisijohtaja Seppo Kolehmainen oli siirtänyt asian poliisitarkastaja Pekka-Matias Väisäselle, jonka vastus näkyy ylläolevassa kopiossa. Tein poliisitarkastajalle yksityiskohtaisen selvityksen, jota hän pyysi. Soitin hänelle aamulla 08.7.2015 klo 9.00 - 09.26. Hän ei osannut auttaa minua mutta keksi paljon keinoja joilla voidaan välttäää se, että en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Olen tullut siihen tulokseen, että poliisihallitus on tarpeeton. Se ei palvele kansalaisia oikealla tavalla. Poliisihallituksen ylläpitäminen on kansalaisten verovarojen tuhlausta. Yhteiskunta suojelee rikollisia ja estää kansalaisia saamasta oikeutta. Nyt vaaditaan toimenpiteitä asiassa. Meillä on poliisihallinnossa turhia virkamiehiä pilvin pimein. 

Pyydän poliisijohtaja Seppo Kolehmaista ottamaan henkilökohtaisen vastuun asiassa samoin kuin hallintovaliokkunnan puheenjohtajaa Pirkko Mattilaa. Jos parlamentaarinenkaan valvonta ei auta niin vaihtoehtona on radikaalit toimet. Poliisin on noudatettava lakia samoin kuin kansanedustajienkin.