maanantai 1. elokuuta 2011

Tyytymättömyyden ilmoitusIlmoitan tyytymättömyyteni Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen 27.07.2011 tuomio 11/857 asia nro R 11/357.

Perustelut tyytymättömyydelle

1. Rikostutkijana asiassa oli Jyrki Rajaniemi, joka kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan ja kieltäytyi tutkimasta asioita. Lähetin hänelle sähköpostitse aineiston, jota ei ollut esitutkintamateriaalissa huomioitu lainkaan. Lisäksi minulla oli kuulusteluisssa mukana todistusaineisto, jota hän ei ottanut vastaan. En allekirjoittanut kuulustelupöytäkirjaa, koska kuulustelupöytäkirja ei täyttänyt esitutkintalain edellyttämää esitutkintaa. Mielestäni Jyrki Rajaniemi oli Markku Kosken miehiä. Minun oikeustajuni mukaan Jyrki Rajaniemi syyllistyi esitutkintalain rikkomiseen ja virka-aseman väärin käyttöön. Rikoksen avulle tehty oikeustoimi on mitätön.

2. Tutkinnanjohtajana toimi Jonny Paananen, jolle lähetin sähköpostitse aineiston, mikä ei myöskään ollut esitutkinnassa mukana. Minun oikeustajuni mukaan Jonny Paananen syyllistyi esitutkintalain rikkomiseen ja virka-aseman väärinkäytöön.

3. Syyttäjä Esa Mustonen oli esteellinen toimimaan syyttäjä, koska hän oli saanut aineistot käyttöönsä jo Mikko Kovalaisen kunniaa koskeneessa rikostutkinnassa vuonna 2008, mutta jättänyt kaikki rikokset syyttämättä. Kysymys on syyttäjä Sulo Heiskarin rikoksista, tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan rikoksista, tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon rikoksista sekä nykyisen Jokilaaksojen poliisipäällikö Petri Oulasmaan rikoksesta sekä entisen Jokilaaksojen poliisipäällikön Kaarlo Similän väärästä lausumasta oikeudelle. Lisäksi laajan asianajaja- ja varatuomarijoukon rikokset on jätetty tutkimatta ja syyttämättä.

4. Käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck käsitteli nyt toiseen kertaan samoja asioita, joita hän oli käsitellyt henkilökohtaisen konkurssini yhteydessä. Konkurssiasiani yhteydessä hän jätti kuulemisasian käsittelemättä ja sähköisesti lähetetyn asiakirjan linkit avaamatta. Konkurssiasiassa hän menetteli virheellisesti ja sama virheellinen menettely jatkui tämän oikeuden istunnon yhteydessä jolloin sähköisesti lähetettyjen aineistojen linkit eli todistusaineistot jätettiin avaaamatta ja käsitelemättä. Konkurssiasiani virheellinen käsittely ja aineiston toiseen kertaan käsittely teki käräjätuomari Heikki Sneckin esteelliseksi käsittelemään tätä asiaa. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ollut riittävästi perehtynyt asiaan eikä hän ottanut todistusaineistoa vastaan. Hänellä oli ennakkoasenne asiaan.

5. Syyttäjä oli yllättäen vaihtunut oikeudenkäyntiin. Nyt syyttäjä oli Kati Alkula, joka ilmoitti oikeudenistunnossa ettei ole saanut tutkijalla ja tutkinnanjohtajalle lähetettyä aineistoa. Hän jatkoi esteellisen syyttäjä Esa Mustosen tekemällä syytteellä, vaikka ei ollut perehtynyt asiaan. Minun oikeustajuni mukaan syyttäjä Kati Alkula rikkoi syyttäjistä annettua lakia ja oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen.

6. Markku Kosken asianajajana toimi Timo Hautamäki, joka oli ollut aikaisemmin hoitamassa minun näitä samoja asioita ja oli perehtynyt asioihin aikaisemmin. Hän oli jättänyt kaikki vakavat rikokset viemättä eteenpäin, vaikka rikoslaki edellyttää vakavissa rikoksissa toimenpiteitä. Timo Hautamäen lasku on siksi käsittämättömän suuri, koska hänen ei ole tarvinnut perehtyä uudestaan asioihin, sillä hän oli jo perehnyt niihin aikaisemmin.

7. Minä vaadin asioiden palauttamista esteettömään ja puolueettomaan rikostutkintaan.
Tässä on aineisto, mikä kertoo totuuden asioista

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
(kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Kysymys on myös tästä
http://naturansalat.blogspot.com/2011/06/natura.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on inun oikeustajuni mukaan törkeä oikeudenkäyntirikos, katso Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa.

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html
l
Jali Raidan viisi linkkiä Human Rights Violations In Finland.

Human Rights Violations in Finland 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc&feature=related
Lue koko kirja Rahan ja laman peurit tästä linkistä
http://www.promerit.net/lamanpelurit.html

(->klikkaa kohtaan: Fulltext)

Oikeuslaitos suosii valtiota
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110678665

Tässä on asioiden tausta
http://pankkikriisi.blogspot.com/

Vaadin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomion kumoamista kaikilta osin sekä määräämään asiat uuteen ja esteettömään esitutkintalain mukaiseen rikostutkintaan ja vaadin asioissa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Kalajoella 01.08.2011

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: