torstai 25. elokuuta 2011

Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589
Tyytymättömyydenilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen 18.08.2011 päätös 11/4094 K 11/1589 ja tämä on täydennys myös aikaisemmin esittämääni rikostutkintapyyntöön KRP:lle, valtakunnansyyttäjälle ja oikeuskanslerille. Tämä tiedoksi myös Rovaniemen hovioikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle.

Ilmoitan tyytymättömyyteeni tähän päätöksen allaolevalla rikosilmoituksella
Vastaus rikosylikonstaapeli Pirjo Valoselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Muut perustelut:
1. käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä on laiminlyönyt tehtävänsä ja jättänyt kaikki todistusaineistossa ollee linkit avaamatta kuten hän itse päätöksessään tunnustaa.
2. Konkurssipäätöksen johtaneessa päätöksessä, käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen sekä vastapuolen varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet väärät lausumat ylemmille oikeusasteille ja minä en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.
Katso
Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

3. Käräjätuomari Jaakko Raittila ilmoitti jo etukäteen ennen oikeudenistuntoa, että todistusaineistoa ei voi esittää eikä todistajia kuulla. Lisäksi hän esti minua käyttämästä oikeusavustajaa. Tästä on oikedenistuntoa seuraamassa olleen Aimo Remeksen valaehtoinen kirjallinen todistus. Minut pidätettiin ennen oikeudeistuntoa, koska vaadin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

4. Tutkinnanjohtajana toiminut Ylivieskan poliisi Raimo Ollila jätti kaikki asiat tutkimatta. Katso
Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html


5. Tutkinnanjohtajana toiminut Oulun poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta ja hävitti vielä todistusaineistot ja tunnustaa asian myös sähköpostitse. Katso
Loppulausunnot
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html


6. Rovaniemen hovioikeus on tehnyt erikoisen päätöksen asiassa, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, kun päätös on tehty. On myöes epäselvää onko edes hovioikeuden tuomarit olleet paikalla kun päätös on tehty, koska heitä ei tuona päivänä tavoittanut Rovaniemen hovioikeudesta. Lisäksi keskustelun vahvistus osoittaa, että päätös on tehty vastoin parempaa tietoa eli tahallisesti väärin.

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on törkeä oikeudenkäyntirikos, katso

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa.

Lisäksi korkeimmassa oikeudessa esittelijä Kirsi Kohosen on syytä epäillä syyllistyneen virheelliseen menettelyyn, minkä tämä sähköposti osoittaa. Kohonen ei vastaa esittämääni kysymykseen eikä halua tunnustaa virhettään, mitä on syytä epäillä rikokseksi.

From: kirsi.kohonen@oikeus.fi
Sent: Wednesday, August 24, 2011 3:12 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Väl: Esittelymuistiot


Hyvä Erkki Aho

Lienette jo kesän aikana saanut pyytämänne julkisen osan esittelymuistiosta. Vastauksena viestinne toisessa kappaleessa esittämäänne kysymykseen totean, että Korkein oikeus on ennen ratkaisun tekemistä asianmukaisesti tutustunut lähettämäänne aineistoon.

Ystävällisin terveisin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Kirsi Kohonen
Oikeussihteeri
Korkein oikeus
Pohjoisesplanadi 3/PL 301
00171 Helsinki
Puh. 010 36 40086
Fax 010 36 40154
kirsi.kohonen@oikeus.fi
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vastaanottaja: , , , , ,
Kopio:
Aihe: Esittelymuistiot

Pyydän korkeinta oikeutta toimittamaan minulle päätöksen 23.06.2011 Diaarinumero H2010/211 nro 1467 esittelymuistiot. Päätöksen on esitellyt määräraikainen oikeussihteer Kirsi Kohonen ja asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Tulokas, Rajalahti ja Sippo.

Haluan tietää miksi sähköpostilla lähettämäni aineiston linkit oli avaamatta ja tulostamatta. Korkein oikeus ei ole tehnyt päätöstään lähettämäni aineiston perusteella, koska linkit, joissa todistusaineisto on skannattu on tulostamatta ja oikeudelle jätetty esittelemättä. Tämäkin virhe olisi voitu välttää jos asiassa olisi annettu vaatimani suullinen käsittely.

Kalajoella 28.06.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 24. elokuuta 2011

Vastaus rikosylikonstaapeli Pirjo Valoselle


Kiitän vastauksestanne. Jos Suomi olisi oikeusvaltio, niin toimisin vastauksenne mukaisesti. Nyt tuo vastaus tuntuu ikäänkuin viisastelulta, kun tarvitaan KRP:n rikostutkintaa eikä hyödyttömiä valituksia. Nyt tarvitaan kiireellisesti KRP:n tutkintaa ja oikeuskanslerin valvontaa asioille. Jos korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä pikaisesti ja niin tutkinnan kohteeksi on otettava korkeimman oikeuden presidentti Pauline Koskelon toiminta ja vastuu asioissa.

Keskeinen asia on se, että syyttäjä Esa Mustonen, käräjätuomari Jaakko Raittila ja varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet väärät lausumat ylemmille oikeusasteille. Kolme oikeudenistutontoa seuraamassa ollut henkilöä on antanut asiasta valaehtoiset todistukset, jotka löytyvät valokopioina seuraavasta linkistä
Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Koska nyt on kolme henkilöä on antanut asiasta valaehtoisen lausunnon ja asia voidaan todistaa käräjäoikeuden todistajalausunnoista, niin asia on silloin kiistattomasti todistettu, että syyttäjä Esa Mustonen on toiminut lainvastaisesti ja toiminut esteellisen syyttäjän konkurssiin johtaneissa oikeudenkäynneistä ja laatinut syytteen myös esteellinen Markko Kosken kunnianloukkauoikeudenkäyntiin. Edelläesitetyt todistajalausunnot todistavat asian.

Lisäksi syyttäjä Esa Mustosen toiminnan tekee esteelliseksi se, ettei hän ole puuttunut hänelle ilmoitettuihin vakaviin rikoksiin. Katso Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Keskeinen tekijä asioissa on syyttäjä Sulo Heiskari ja hänen rikollinen toimintansa

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
(kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Käräjätuomari Heikki Sneck on toiminut käräjätuomarina esteellisenä asioissa. Katso

Tyytymättömyyden ilmaisu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/tyytymattomyyden-ilmoitus.html

Mikko Kovalainen on yksi Suomen vaarallisimmista tekijöistä. Katso


Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Lukuisat ihmiset ( Paavo Heikkinen, Seppo Heikkinen, Kaisa Suomalainen, Heli Wikström jne.) ovat joutuneet kärsimään järkyttäviä taloudellisia vahinkoja ja hirivittäviä henkisiä
kärsimyksiä Mikko Kovalaisen toimien johdosta. Hitler ja Breivik eivät kiduttaneet uhrejaan kymmeniä vuosia niin kuin Mikko Kovalainen tekee.

Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan ovat mahdollistaneet muun muassa lestadiolaiset poliisi- ja syyttäjäviranomaiset. Heistä mainittakoon Jokilaaksojen poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Esa Mustonen. Minun osalta väärien oikeudenpäätösten aikaansaamiseen ovat vaikuttaneet myös lestadiolainen poliisipäällikö Kaarlo Similä, joka antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asioissani. Lisäksi merkittäviä tekijöitä asioissani ovat rikollisesta toiminnasta syyttämättä jäänyt syyttäjä Sulo Heiskari ja Oulun poliisi Tapani Tasanto sekä laaja varatuomareiden ja asianajajien kaarti, joita laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto suojelee. Katso
Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on törkeä oikeudenkäyntirikos, katso
Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/jarkyttava-oikeudenkayntivirhe-asiassa.html

Tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on minun oikeustajuni mukaan törkeä oikeudenkäyntirikos, katso
Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011. Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Siksi olen pyytänyt konkurssipeäsnhoitaja Pasi Markus Leinosen vapauttamista tehtävistään. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/konkurssipesanhoitajan-vapauttaminen.html

Tästä on kysymys

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Loppulausunnot
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Väärä vankeustuomio
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Toimenpidekieltovaatimus

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/toimenpidekieltovaatimus-ja.html

Tuomionpurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Valvonta-asia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Kiireelliseksi määräminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

Kirottu salaisuus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä vahingonkorvauksia korkoineen noin 200 miljoonaa euroa. Teen tarkemman laskelman tutkinnan kuluessa. Vaadin, että vastaatte minulle 14 päivän kuluessa mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet tässä asiassa.

Kalajoella 24.08.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 18. elokuuta 2011

Kiireellinen tutkintapyyntö ja kantelu oikeuskanslerilleTutkintapyyntö KRP:lle ja kantelu oikeuskanslerille, tiedoksi poliisiministeri, oikeusministeri ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja
Tänään sain Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen 11/4094 18.8.2011 K 11/1589. Päätöksen perustelu on tässä: Ahon sähköpostien sisältämiä linkkejä ei ole avattu eikä tulostettu oikeudenkäyntiaineistoksi, koska on ilmeistä, ettei niillä voi olla vaikutusta tämän asian ratkaisemiseen.

Käräjätuomari Jyrki Jylhä kieltäytyi näin vastaanottamasta todistusaineistoa asiassa. Tämä on todella karmea oikeudenkäynti virhe ja tietoinen rikollinen menettely.. Näin hän tunnustaa samalla lain vastaisen toimintansa, jolla hän suojelee vakaviin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä. Oikeuden päätöksen tulee perustua lakiin. Käräjätuomari Jyrki Jylhän päätös perustuu mielivaltaan. Sen todistaa sanonta ”koska on ilmeistä..”
Kalajoella 18.08.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 15. elokuuta 2011

Pesänhoitajan vapauttamishakemus asiassa K 11/1589Vastustan asian ratkaisemista kansliapäätöksellä. Jos asia ratkaistaan kansliapäätöksellä, niin vaadin oikeuskansleria ja keskusrikospoliisia heti ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. On syytä epäillä, että konkurssipesänhoitaja varatuomari Pasi Markus Leinonen haluaa suojella rikollisia ja peitellä rikoksia rikoslain vastaisesti. Minulla on oikeus todistaa, että konkurssipäätös on syntynyt rikollisesti.
Viittaan aikaisempaan lausumaani asiassa
konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävästään
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Vaadin, että kaikki linkit ja linkkien linkit sähköpostitse lähettämässäni aineistossa avataan ja tulostetaan oikeudenkäyntiä varten.

Varatuomari Pasi Markus Leinonen on ollut tietoinen kaikista konkurssin aiheuttaneista tekijöistä. Se selviää muun muassa tästä seuraavasta sähköpostista ja siksi on syytä epäillä, että varatuomari Pasi Maskus Leinonen syyllistyy rikoslain vastaiseen tekoon vaatiessaan vaatimustani hylättäväksi käräjäoikeudessa. Tässä sähköposti varatuomari Pasi Markus Leinoselle:

Varatuomari Pasi Markus Leinonen, haluan Teidän tietävän, että toimiessanne minun, Erkki Ahon konkurssipesänhoitajana, toimitte samalla rikollisliigan renkinä. Minulle on saatu konkurssi aikaan rikollisin toimin ja hyvin merkittävältä osalta lestadiolaisten toimesta. Mikko Kovalainen, joka on aiheuttanut henkilökohtaisen konkurssini, on yksi maamme vaarallisimmista henkilöistä. Katso tamperelaisen henkilön todistus asioista

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Lukuisat ihmiset ( Paavo Heikkinen, Seppo Heikkinen, Kaisa Suomalainen, Heli Wikström jne.) ovat joutuneet kärsimään järkyttäviä taloudellisia vahinkoja ja hirivittäviä henkisiä
kärsimyksiä Mikko Kovalaisen toimien johdosta. Hitler ja Breivik eivät kiduttaneet uhrejaan kymmeniä vuosia niin kuin Mikko Kovalainen tekee.

Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan ovat mahdollistaneet muun muassa lestadiolaiset poliisi- ja syyttäjäviranomaiset. Heistä mainittakoon Jokilaaksojen poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Esa Mustonen. Minun osalta väärien oikeudenpäätösten aikaansaamiseen ovat vaikuttaneet myös lestadiolainen poliisipäällikö Kaarlo Similä, joka antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asioissani. Lisäksi merkittäviä tekijöitä asioissani ovat rikollisesta toiminnasta syyttämättä jäänyt syyttäjä Sulo Heiskari ja Oulun poliisi Tapani Tasanto sekä laaja varatuomareiden ja asianajajien kaarti, joita laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto suojelee. Katso
Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on törkeä oikeudenkäyntirikos, katso Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Toimenpidekieltovaatimus, valituslupahakemus ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä vaikka oikeudenkäymiskaaren perusteella kaikki minua ja minun yritystoimintaani koskevat päätökset olisi pitänyt purkaa.

Tästä on kysymys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html

Vaadin Teitä varatuomari Pari Markus Leinonen ilmoittamaan käräjäoikeudelle, että luovutte pesänhoitajan tehtävästä ja vaaditte, että asioissa suoritetaan perusteellinen rikostutkintaa ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti sekä saatetaan todelliset rikolliset vastuuseen teoistaan ja korvataan rikosten uhrien taloudelliset vahingot ja henkiset kärsimykset täysimääräisesti. Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon.

Kalajoella 27.07.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Minä katson, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asiassa, koska on syytä epäillä, että merkittävä osa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareista on mukana laajassa rikosvyyhdessä joko tietämättään, laiskuuttaan tai tietoisesti. Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana on toiminut syyttäjä Sulo Heiskari, jota on syytä epäillä keskeiseksi tekijäksi laajassa rikosvyyhdessä, jossa Kera Oy ja Arsenal Oy ovat päätekijät. Nämä instanssit toimivat asianajaja Antti Latolan ja asianajaja Hannu Maskosen päämiehinä mm.törkeässä petoksessa ja muissa rikoksissa. Maskonen ei kestänyt rikollisuuden paineita vaan kuoli pudottuaan parvekkeelta ulkomailla. (Mahdollisesti itsemurha).

Katso kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoverina on toiminut syyttäjä Esa Mustonen ja tutkinnanjohtajana asioissa on toiminut Mustosen uskonveli Raimo Ollila, jonka toimintaan hänen alaisensa rikoskomisario Veikko Tenkula pitää rikollisena. Katso

Raimo Ollilan toimet jälleen tutkinnan kohteeksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/raimo-ollilan-toimet-jlleen-tutkinnan.html

Katso, miten rikollisesti Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on päätöksiä tehnyt ja miten rikollisesti Raahen käräjäoikeus on asiassa menetellyt
Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Kalajoella 15.08.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Esittämäni vastine on vastine tähän Pasi Markus Leinosen vastiineeseen:


Lähettäjä:
"Pasi Leinonen"
Vastaanottaja:

Päivämäärä:
10.08.2011 11:03
Aihe:
VS: Lausumapyyntö, K 11/1589

Käräjätuomari Jyrki Jylhä,

Katson, ettei Erkki Ahon vaatimus vapauttamisestani pesänhoitajantehtävästä ole perusteltu. Se tulee hylätä. Erkki Ahon konkurssi on vielä ainakin siten kesken, ettei Aho ole palauttanut allekirjoitettuna hänelle lähettämääni pesänluetteloehdotusta, eikä hän myöskään ole lausunut siitä tai laatimastani velallisselvityksestä.
Konkurssihallinnon lausuma rikosjutussa R 11/357 on tarkoittanut pelkästään sitä, että sillä ei ole vaatimuksia asiassa ja että se jättää asian oikeuden ratkaistavaksi sen selvityksen ja näytön varassa, jonka asian osapuolet ovat käräjäoikeudelle esittäneet.

Kunnioittavasti

Pasi Leinonen
varatuomari, Raahe
Erkki Ahon konkurssipesän pesänhoitaja

PS. En ole vielä asianajaja. Olen suorittanut hyväksytysti asianajajatutkinnon 6.5.2011, mutta siihen nykyisin liittyy vielä kaksi suoritettavaa luentojaksoa, minun kohdalla 22.- 23.9.2011 ja 10.-11.11.2011. Minua ei siis ole vielä merkitty asianajajaluetteloon.

T. Pasi Leinonen

Laki- ja Perintätoimisto
Pasi Markus Leinonen Oy
Kirkkokatu 43 B 1, 92100 Raahe
Tel: 08 – 222 700, Gsm: 044 – 3591 592
Fax. 08- 221 136
email: sjapoy@pmleinonen.com
Y- tunnus: 1572353- 5

tiistai 9. elokuuta 2011

konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävästäänFrom: E.Aho
Sent: Tuesday, August 09, 2011 8:38 AM
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; sjapoy@pmleinonen.com ; kirjaamo@okv.fi ; VKSV@om.fi ; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; anna-maja.henrikson@om.fi ; jussi.halla-aho@eduskunta.fi ; konkurssiasiamies@oikeus.fi
Subject: konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävästään

Konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävistään

Vaadin, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus vapauttaa konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen konkurssipesänhoitajan tehtävistä välittömästi. Varatuomari Pasi Markus Leinonen on antanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle tietämättäni lausuman, jota pidän vääränä lausumana oikeudelle. Pasi Markus Leinonen on ollut tietoinen todellisesta tilanteesta. Tässä lausuma

Käräjätuomari Heikki Sneck,

Erkki Juhani Aho on asetettu Ylivieska- Raahen KO:n 23.5.2011 antamalla päätöksellä konkurssiin ( S 11/2943 ). Rovaniemen HO ratkaisten Erkki Ahon konkurssiasiassa tekemän valituksen on 8.7.2011 antamallaan päätöksellä ( S 11/420 ) pitänyt konkurssiin asettamispäätöksen voimassa. Erkki Ahon konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty allekirjoittanut varatuomari Pasi Leinonen.

Ylivieska- Raahen KO:ssa on vireillä yllä mainittu Erkki Ahoa vastaan nostettu rikosasia. Oikeus on pyytänyt konkurssipesältä mahdollista lausuntoa asiaan.
Ilmoitan Erkki Ahon konkurssipesän pesänhoitajana, että konkurssipesä ei katso olevan tarpeen tulla kuulluksi asiassa eikä konkurssihallinnolla ole asiaan lausuttavaa.

Kunnioittavasti

Pasi Leinonen
varatuomari, Raahe
ErkKi Ahon konkurssipesän pesänhoitaja

Laki- ja Perintätoimisto
Pasi Markus Leinonen Oy
Kirkkokatu 43 B 1, 92100 Raahe
Tel: 08 – 222 700, Gsm: 044 – 3591 592
Fax. 08- 221 136
email: sjapoy@pmleinonen.com
Y- tunnus: 1572353- 5

Varatuomari Pasi Markus Leinonen on ollut tietoinen, että henkilökohtainen konkurssini on syntynyt laajan rikosvyyhdin seurauksena ja siksi minulla on merkittävät vahingonkorvausvaatimukset asioissa. Minulle on jäänyt sellainen kuva varatuomari Pasi Markus Leinosen toiminnasta, että hän haluaa suojella rikollisia ja peitellä rikollista toimintaa. En voi hyväksyä tällaista toimintaa.

Rikostutkinnant Markku Kosken kunnianloukkausasiassa oli tehty eistutkintalain vastaisesti, koska mitään esittämääni todistusaineistoa asioissa ei otettu vastaan. Lähetin aineiston myös sähköpostitse tutkija Jyrki Rajaniemelle, joka kuitenkin oli jättänyt kaiken lähettämäni aineiston pois tutkintamateriaalista. En allekirjoittanut esitutkintapöytäkirjaa, koska esitutkinta ei vastannut kuulustelun kulkua. Minun oikeustajuni mukaan tutkija Jyrki Rajaniemi syyllistyi esitutintalain ja poliisilain vastaiseen menettelyyn. Ei voi välttyä vakutelmalta, että Jyrki Rajaniemi oli Markku Kosken miehiä.

Lähetin aineistot sähköpostistitse tutkinnanohtaja Jonny Paanaselle. Myöskin nämä tutkinta-aineistot puuttuivat esitutkintamateriaalista.

Syytteen asiassa laati syyttäjä Esa Mustonen, joka toimi syyttäjänä aikaisemmin minua vastaaan Mikko Kovalaisen kunnianloukkausjutussa. Esitutkinnat tuossa jutussa oli tehnyt Kalajoen poliisi Harri Rahkola, joka toimi kuulusteluissa esitutkintalain vastaisesti syyllistäessään minut jo kättelyssä ilmoittamalla, että olen taas syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen ja otti minulta sormejälkinäytteet ja kuvasi minut edestä ja sivulta niin kuin suuren rikollisen. Tutkija Harri Rahkola oli aikaisemmin jättänyt tutkimatta syrjintääni koskevan tutkintapyynnön tekemättä edes tutkimattajättämispäätöstä. Tutkinnanjohtajana asiassa toimi Yliviskan poliisi Raimo Ollila, joka oli jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

Kuvassa olevat nauhat ovat nahoitus Raahen käräjäoikeudenistunnosta, jossa en saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Käräjäoikeuden menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asian voi todistaa ja on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme oikeuden istuntoa seuraamaassa ollutta henkilöä. Totuus selviää nauhoista eikä enää ole sana vastaan sana. Katso

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Eso Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet oikeudelle toisenlaisen lausuman ja heitä on syytä epäillä väärästä lausumasta ylemmille oikeusasteille. Rikoslaissa on määrätty ankara rangaistus väärästä lausumasta oikeudelle. Raahen käräjäoikeuden päätäs on pohjana Mikko Kovalaisen ja Markku Kosken kunnianloukkaustuomioilleni sekä henkilökohtaiselle konkurssituomiolleni. Olen pyytänyt KRP:tä tutkimaan asiaa.

Näin sanoo laki:
Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
1 §
Perätön lausuma tuomioistuimessa
Jos
1) todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa,
2) asianosainen tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla kuulusteltaessa tai
3) muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
2 §
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.
3 §
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa
Jos 1 §:ssä tarkoitetussa perättömässä lausumassa
1) aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,
2) totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
4 §
Tuottamuksellinen perätön lausuma
Joka
1) todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai
2) totuusvakuutuksen, valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä
huolimattomuudesta antaa väärän tiedon asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan, on tuomittava tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Tutkinnanjohtajana tuohon oikeudenkäyntiin johtaneissa rikostutkinnoissa oli Raimo Ollila ja tutkijana Harri Rahkola. He jättivät kaikki nämä asiat tutkimatta, joten ei ole epäilystäkään etteivätkö he olisi esteellisiä. Kysymys on Ahojahdista ja todellisten rikollisten suojelusta ja toisten rikosten peittelystä.

Katso
PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


Kaiken taustalla on syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta, jota poliisi, syyttäjäviranomaiset ja oikeuslaitos pyrkii kaikin keinoin suojelemaan.

Keskeinen asia on kaupanvahvistus, joka on tässä selostettu

Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
(kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Kysymys on myös tästä
http://naturansalat.blogspot.com/2011/06/natura.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on inun oikeustajuni mukaan törkeä oikeudenkäyntirikos, katso Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa.

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Jali Raidan viisi linkkiä Human Rights Violations In Finland.

Human Rights Violations in Finland 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc&feature=related

Lue koko kirja Rahan ja laman peurit tästä linkistä
http://www.promerit.net/lamanpelurit.html

(->klikkaa kohtaan: Fulltext)

Oikeuslaitos suosii valtiota
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110678665

Kalajoella 09.08.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 1. elokuuta 2011

Tyytymättömyyden ilmoitusIlmoitan tyytymättömyyteni Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen 27.07.2011 tuomio 11/857 asia nro R 11/357.

Perustelut tyytymättömyydelle

1. Rikostutkijana asiassa oli Jyrki Rajaniemi, joka kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan ja kieltäytyi tutkimasta asioita. Lähetin hänelle sähköpostitse aineiston, jota ei ollut esitutkintamateriaalissa huomioitu lainkaan. Lisäksi minulla oli kuulusteluisssa mukana todistusaineisto, jota hän ei ottanut vastaan. En allekirjoittanut kuulustelupöytäkirjaa, koska kuulustelupöytäkirja ei täyttänyt esitutkintalain edellyttämää esitutkintaa. Mielestäni Jyrki Rajaniemi oli Markku Kosken miehiä. Minun oikeustajuni mukaan Jyrki Rajaniemi syyllistyi esitutkintalain rikkomiseen ja virka-aseman väärin käyttöön. Rikoksen avulle tehty oikeustoimi on mitätön.

2. Tutkinnanjohtajana toimi Jonny Paananen, jolle lähetin sähköpostitse aineiston, mikä ei myöskään ollut esitutkinnassa mukana. Minun oikeustajuni mukaan Jonny Paananen syyllistyi esitutkintalain rikkomiseen ja virka-aseman väärinkäytöön.

3. Syyttäjä Esa Mustonen oli esteellinen toimimaan syyttäjä, koska hän oli saanut aineistot käyttöönsä jo Mikko Kovalaisen kunniaa koskeneessa rikostutkinnassa vuonna 2008, mutta jättänyt kaikki rikokset syyttämättä. Kysymys on syyttäjä Sulo Heiskarin rikoksista, tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan rikoksista, tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon rikoksista sekä nykyisen Jokilaaksojen poliisipäällikö Petri Oulasmaan rikoksesta sekä entisen Jokilaaksojen poliisipäällikön Kaarlo Similän väärästä lausumasta oikeudelle. Lisäksi laajan asianajaja- ja varatuomarijoukon rikokset on jätetty tutkimatta ja syyttämättä.

4. Käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck käsitteli nyt toiseen kertaan samoja asioita, joita hän oli käsitellyt henkilökohtaisen konkurssini yhteydessä. Konkurssiasiani yhteydessä hän jätti kuulemisasian käsittelemättä ja sähköisesti lähetetyn asiakirjan linkit avaamatta. Konkurssiasiassa hän menetteli virheellisesti ja sama virheellinen menettely jatkui tämän oikeuden istunnon yhteydessä jolloin sähköisesti lähetettyjen aineistojen linkit eli todistusaineistot jätettiin avaaamatta ja käsitelemättä. Konkurssiasiani virheellinen käsittely ja aineiston toiseen kertaan käsittely teki käräjätuomari Heikki Sneckin esteelliseksi käsittelemään tätä asiaa. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ollut riittävästi perehtynyt asiaan eikä hän ottanut todistusaineistoa vastaan. Hänellä oli ennakkoasenne asiaan.

5. Syyttäjä oli yllättäen vaihtunut oikeudenkäyntiin. Nyt syyttäjä oli Kati Alkula, joka ilmoitti oikeudenistunnossa ettei ole saanut tutkijalla ja tutkinnanjohtajalle lähetettyä aineistoa. Hän jatkoi esteellisen syyttäjä Esa Mustosen tekemällä syytteellä, vaikka ei ollut perehtynyt asiaan. Minun oikeustajuni mukaan syyttäjä Kati Alkula rikkoi syyttäjistä annettua lakia ja oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen.

6. Markku Kosken asianajajana toimi Timo Hautamäki, joka oli ollut aikaisemmin hoitamassa minun näitä samoja asioita ja oli perehtynyt asioihin aikaisemmin. Hän oli jättänyt kaikki vakavat rikokset viemättä eteenpäin, vaikka rikoslaki edellyttää vakavissa rikoksissa toimenpiteitä. Timo Hautamäen lasku on siksi käsittämättömän suuri, koska hänen ei ole tarvinnut perehtyä uudestaan asioihin, sillä hän oli jo perehnyt niihin aikaisemmin.

7. Minä vaadin asioiden palauttamista esteettömään ja puolueettomaan rikostutkintaan.
Tässä on aineisto, mikä kertoo totuuden asioista

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
(kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Kysymys on myös tästä
http://naturansalat.blogspot.com/2011/06/natura.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on inun oikeustajuni mukaan törkeä oikeudenkäyntirikos, katso Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa.

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html
l
Jali Raidan viisi linkkiä Human Rights Violations In Finland.

Human Rights Violations in Finland 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc&feature=related
Lue koko kirja Rahan ja laman peurit tästä linkistä
http://www.promerit.net/lamanpelurit.html

(->klikkaa kohtaan: Fulltext)

Oikeuslaitos suosii valtiota
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110678665

Tässä on asioiden tausta
http://pankkikriisi.blogspot.com/

Vaadin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomion kumoamista kaikilta osin sekä määräämään asiat uuteen ja esteettömään esitutkintalain mukaiseen rikostutkintaan ja vaadin asioissa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Kalajoella 01.08.2011

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja