torstai 24. syyskuuta 2009

Laillisuusvalvonnan rappiotila


Riitta-Leena Paunio
Olin aikani PR-taloja valmistavan yrityksen toimitusjohtajana. Tehtaallemme tuli vieraita Kemerovosta Venäjältä. Esittelin heille laatujärjestelmämme ja saksalaisen laatustandardin. Tiedustelin heiltä millaiset laadunvalvontajärjestelmät heillä on käytössä heidän omassa yrityksessään. Venäläinen johtaja vastasi, että ”ammutaan muutama työntekijä, niin laatu kyllä paranee.” Tosin hän lisäsi, että tämä oli ”joke”.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomessa laillisuusvalvonnalla ei ole laadunvalvontaa eikä muutakaan valvontaa. Laillisuusvalvojien päätöksistä vain muutama promille aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvojien toiminta on kansan edun vastaista. Se on verovarojen vastuutonta väärinkäyttöä virkavastuulla. Otan konkreettisen esimerkin todistaakseni väitteeni oikeaksi.

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN
KANSLIA
15.9.2009 Dnro 3174/4/09

Erkki Aho
e.ahoky@kotinet.com

Viite: Sähköpostiviestinne 21. ja 24.8.2009

VASTAUS Pyysitte kirjeessänne eduskunnan oikeusasiamiestä ryhtymään asian
vaatimiin toimenpiteisiin, jotta blogisivuiltanne ilmenevän "uskonnollisen
värisuoran" käyttö voidaan jatkossa eliminoida ja nykyinenkin
toimivan "värisuoran" toiminta voidaan lopettaa. Kantelussa mainituilla
blogisivuillanne "oikeuslaitos ja poliisi" kerroitte "lestadiolaisesta värisuorasta"
ja siitä, miten tämä "värisuora" ilmeni muun muassa poliisin
ja syyttäjän toiminnassa.
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin pyynnöstä ilmoitan, ettei
asiaa voida tutkia antamienne tietojen perusteella. Kirjoituksessa esittämänne
väitteet viranomaisten virheellisinä pitämistänne menettelyistä
ovat siinä määrin yleisluonteisia ja yksilöimättömiä, ettei niiden
selvittäminen kantelumenettelyssä antamienne tietojen perusteella
ole mahdollista. Jotta kirjoitus voitaisiin tutkia kanteluna, tulisi siinä
yksilöidä tarkoin se menettely tai ratkaisu, jota pidätte lainvastaisena
sekä esittää perustelu sille, miksi menettely tai ratkaisu on mielestänne
ollut lainvastainen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen
osalta olette kyllä maininnut arvostelemanne päätökset, mutta ette ole
esittänyt perusteita sille, miksi pidätte niitä lainvastaisina.

Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja

Vastaus on annettu tähän asiaan:
Lestadiolainen värisuora
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Lestadiolaisilla ja keskustalla ( ent. maalaisliitto) on ollut sopimus yhteistyöstä jo Kekkosen ajoista lähtien. Katso
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2009/09/suomen-historian-likaisin-vaalitaistelu.html

Kalskeen osalta raskauttavana tekijänä on myös tämä asia:

Saatanan tunarit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/saatanan-tunarit.html

Kysymys kokonaisuudessaan on tästä prosessista:

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso konkurssiasiamiehen lausunto:
"Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa"
http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Maakaari 2 luku 3 § Valtuutus kiinteistön kauppaan. Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle rikostutkintapyyntö on tehty ajoissa. Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.
Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002

Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.

Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.htm

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt ei ole vaivautunut perehtymään asiaan lainkaan ja on toiminut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa muodostuneen toimintakulttuurin mukaan, jossa kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva täydellisesti sivuutetaan päätöksenteossa.

Laillisuusvalvojien toimintaa valvovat henkilöt eli kansanedustajat, jotka toimivat näin, katso:

Vaaliraha kohu paisuu
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/06/vaalirahakohu-paisuu.html

Kaikki vaalituet julkisiksi
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/kaikki-vaalituet-julkisiksi.html

Korruptio rehottaa rikolliseksi epäiltävällä tavalla
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/korruptio-rehottaa-rikolliseksi.html

”Emme ole tulleet millään viekkauella emmekä vääryyellä…”
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/emme-ole-tulleet-millaan-viekkauella.html

Hajotusvaalit ainoa oikea ratkaisu!
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/hajotusvaalit-on-ainoa-oikea-ratkaisu.html

Ei ole ihme vaikka laillisuusvalvonta on rapakunnossa, sillä sen valvojatkin eli kansanedustajat ovat todellisessa rappiotilassa. Pyydän eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniota ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta laillisuusvalvonta palautetaan lain edellyttämälle tasolle ja kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat lain edellyttämällä tavalla. Esittämilläni tiedoilla eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia olisi pitänyt pystyä lain mukaiseen toimintaa esittämissäni asioissa. Vaadin, että eduskunnan oikeusasiamies korjaa kiireellisesti virastonsa tekemät väärät päätökset asioissani.

Kalajoella 24.9.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 17. syyskuuta 2009

Saatanan tunarit!


Professori Veli Merikoski esitti julkisuudessa 7.5.1975 huolestumisensa siitä, että politiikka on syrjäyttämässä virkanimityksissä kokemuksen ja pätevyyden. Presidentti Urho Kekkonen lähetti seuraavana päivänä Merikoskelle kuuluisaksi tulleen "saatanan tunarit" -kirjeensä, jossa hän moitti Merikoskea Kymen läänin uuden maaherran nimityksen vaikeuttamisesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on tehnyt 9.9.2009 Dnro 100/42/09 päätöksen, mikä kuuluu seuraavasti:

Käytössäni on ollut seuraava selvitys: Sisäministeriön poliisiosaston esikunnan ratkaisu 14.1.2009, SM Dno/2008/79, Oulun poliisin lääninjohdon selvitys ja lausunto 20.10.2008 ja niiden käsittelyyn liittyviä erilaisia saateasiakirjoja, Kajaanin kihlakunnanviraston syyttäjäosaston kihlakunnansyyttäjän Ilpo Lehdon päätös 06/121/620, Asia nro 06/364/620 esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, Tenkuloiden samaa asiaa koskevia aikaisempia kirjoituksia muille viranomaisille ja lupa-asian käsittelyyn liittyvää materiaalia, Tenkuloiden asianomistajakuulustelut liittyen ilmoitukseen 6870/R/4396/06 ja valokuvaliite koskien tapahtumapaikkaa.

Ratkaisu: Asia ei aiheuta toimenpiteitä. En määrää asiassa esitutkintaa toimitettavaksi.


Ratkaisu on tehty tästä asiasta:

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Erkin kommentti: Olen haastanut jo aikaisemmin apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen oikeuteen ja vaatinut hänelle 10 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Tämä päätös on raskauttavaa aineistoa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta kohtaan.

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten: tasavallan presidentti Tarja Halonen, oikeusministeri Tuija Brax, poliisiministeri Anne Holmlund, eduskunnan perustuslakivaliokunta, valtakunnansyyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki, oikeuskansleri Jaakko Jonkka,

maanantai 14. syyskuuta 2009

Julkinen saatavan riitautus

Rikostutkintapyyntö Oulun poliisille ja todistusaineisto Rovaniemen hovioikeudelle

Entinen Kalajoen työvoimatoimiston johtaja Tapio Lahola, joka teki rikostutkintapyyntöjä työttömistä, kävi oikeutta työttömiä vastaan sekä haukkui heitä poliittisiksi roskaläjiksi, osoittaa jälleen henkistä suuruuttaan ja suloista luonnettaan lähettämällä minulle kuvassa olevan vähemmän ystävällismielisen kirjeen.
Saatava on syntynyt rikosten avulla. Pyydän poliisia tutkimaan saatavan oikeellisuuden esiin tulleiden uusien tietojen pohjalta. Vaadin Tapio Laholan omaisuuden hukkaamiskieltoon asettamista sekä vaadin hänelle Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta näillä perusteilla:

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki:
Rikoslaki 11 luku3 § (11.4.2008/212)Rikos ihmisyyttä vastaan Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla, on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

Tapahtumien kulku on ollut seuraava:

Jouduin yhtiökumppaneideni kanssa törkeän petoksen ja muiden rikosten kohteeksi. Katso

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso konkurssiasiamiehen lausunto: "Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa"
http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aihetuvien kustannusten maksamiseksi.
Maakaari 2 luku 3 § Valtuutus kiinteistön kauppaanValtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle rikostutkintapyyntö on tehty ajoissa. Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.
Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002

Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.

Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.htm

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Lestadiolainen värisuora
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Julkinen selvityspyyntö maaherra Eino Siuruaiselle
katso läänin poliisijohtaja Sauli Kuha
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

Europarlamentaarikko Ville Itälä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/europarlamentaarikko-ville-itala.html

Teon juridista arviointia

Tutkinnanjohtajan esteellisyys
Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys: Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Lahola halusi auttaa rikoksentekijöitä

Työttömäksi jouduttuani ryhdyin selvittämään PR-talojen konkurssivyyhteä ja Natura-asiaa. Minulta katkaistiin työttömyyskorvaukset täysin poikkeuksellisella tavalla ja myös starttiraha katkaistiin täysin poikkeuksellisella tavalla. Todistuksena siitä on Suomen työvoimatoimistoille tehty kysely ja siitä tehty tutkimus.
Olin selvittänyt PR-talojen konkurssivyyhteä ja Natura-asioita. Nyt olen selvittänyt molemmat asiat ja voin todistaa olevani oikeassa. Katso Naturan osalta näitä linkkejä:

Menettikö Kallan karit itsehallintonsa
http://naturansalat.blogspot.com/2008/11/menettik-kallan-karit-itsehallintonsa.html

Tästä saa suoraan mm. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi&newform=newform&Submit=Etsi&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-362%2F06+P&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Katso kokonaisuus
http://naturansalat.blogspot.com/

Natura - sinetöity valtiosalaisuus
Natura toi Alpit Espooseen

Natura laillisuuskriisissä

KHO - korkein hallituksen oikeus

Natura seikkailu 2000
http://www.yle.fi/mot/090298/kasis.htm

Olin siis oikeassa, mutta minut haluttiin vaientaa ja tehdä minut ”vaarattomaksi” viemällä viimeisetkin ihmisen perusoikeudet eli sosiaaliturva jotta en voisi selvittää rahattomana asioita ja eläminenkin pyrittiin tekemään mahdollisimman vaikeaksi ilman rahaa ja jatkuvien rikostutkintapyyntöjen ja oikeudenkäyntien johdosta. Jouduin olemaan maanpaossa työvoimatoimistonjohtaja Tapio Laholan ja syyttäjä Sulo Heiskarin sekä poliisi Raimo Ollilan toimien takia.

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168

Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-26T09%3A52%3A00%2B02%3A00&max-results=7

Selvitys oikeussäännöksistä, - käytännöstä ja -kirjallisuudesta

Lainsäädäntö: Oikeudenkäymiskaari 31 luku (20.2.1960/109)Ylimääräisestä muutoksenhausta
Kantelu1 § (20.2.1960/109)Lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa:
1) jos oikeus ei ole ollut tuomionvoipa taikka jos asia on otettu tutkittavaksi, vaikka on ollut olemassa sellainen seikka, jonka johdosta oikeuden olisi omasta aloitteestaan pitänyt jättää asia tutkittavaksi ottamatta;
2) jos poissa oleva, jota ei ole haastettu, tuomitaan taikka jos henkilö, jota ei ole kuultu, muutoin kärsii haittaa tuomiosta;
3) jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu; tai
4) jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.
Pääasian ratkaiseminen alueellista toimivaltaa vailla olevassa tuomioistuimessa ei ole 1 momentissa tarkoitettu peruste poistaa tuomio. (13.3.2009/135)L:lla 135/2009 lisätty 2 momentti tulee voimaan 1.9.2009.2 § (20.2.1960/109)
Jos joku tahtoo kannella tuomiovirheestä, tulee hänen antaa kantelukirjelmä asianomaiseen ylioikeuteen tahi, mikäli kysymys on ylioikeuden tai korkeimman oikeuden tuomiosta, korkeimpaan oikeuteen.Kantelu on tehtävä, milloin se perustuu 1 §:n 1 tai 4 kohdassa mainittuun seikkaan, kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tuomio sai lainvoiman.
Edellä 1 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on sanottu määräaika luettava siitä, kun kantelija tai tuomiosta tiedon.Kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden valvomisessa toimivaltaisen lainkäyttö- tai valvontaelimen todettua oikeudenkäyntivirheen asian käsittelyssä, kantelu voidaan 2 momentin estämättä tehdä kuuden kuukauden kuluessa kyseisen valvontaelimen
Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen7 § (20.2.1960/109)Lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputuloksiin;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.Tuomiota älköön purettako 1 momentin 3 kohdassa mainitusta syytä, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon taikka että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta.
8 § (20.2.1960/109)Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputulokseen;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä, tahi on erittäin painavia syitä, katsoen siihen mihin näin vedotaan ja mitä muutoin käy ilmi, saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys, onko syytetty tehnyt sen rikollisen teon, joka on luettu hänen syykseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.
8 a § (16.5.2003/360)Lainvoiman saanut, menettämisseuraamusta koskeva tuomio rikosasiassa voidaan vastaajan eduksi purkaa:
1) jos 8 §:n 1, 2 tai 4 kohdassa mainitut edellytykset ovat olemassa;
2) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut menettämisvaatimuksen hylkäämiseen tai siihen, että menettämisseuraamus olisi tuomittu olennaisesti lievempänä, taikka on muutoin erittäin painavia syitä katsoen siihen mihin näin vedotaan ja mitä muutoin käy ilmi, saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys menettämisseuraamuksesta; tai
3) jos syyte siitä rikoksesta, jonka perusteella menettämisseuraamus tuomittiin, on sittemmin hylätty näyttämättömänä, tai muusta syystä syytteen hylkäämisen vuoksi menettämisseuraamuksenkaan tuomitsemiselle ei olisi ollut edellytyksiä.
10 § (20.2.1960/109)Tuomion purkamista tarkoittava hakemus riita-asiassa sekä syytetyn tai 9 c §:ssä tarkoitetussa tapauksessa vastaajan vahingoksi rikosasiassa on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta, tai jos hakemus nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn, jona tätä koskeva tuomio sai lainvoiman. Mainittua aikaa ei kuitenkaan ole luettava aikaisemmasta kuin siitä päivästä, jona se tuomio, jonka purkamista haetaan, sai lainvoiman. Milloin hakemus riita-asiassa nojautuu 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittuun seikkaan, luetaan aika siitä päivästä, jona tuomio sai lainvoiman. (30.12.2003/1290)Riita-asiassa annetun tuomion purkamista älköön haettako sen jälkeen kun viisi vuotta on kulunut siitä, kun tuomio sai lainvoiman, ellei hakemuksen tueksi esitetä erittäin painavia syitä.

Oikeuskirjallisuus
Leppänen - Välimäki, Muutoksenhaun pääpiirteet, s. 105... Jotta rikollinen menettely johtaisi purkuun, edellytyksenä vielä on, että sen voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Rikolliselta menetelyltä edellytetään siis tietynlaista kausaalisuutta jutun lopputuloksen kanssa. Näyttökynnys kausaalisuuden suhteen on kuitenkin matala. Alhainen näyttökynnys ( "voidaan otaksua vaikuttaneen") riittää.

Hovioikeusasetuksen 23 §:n 2 momentissa on säädetty, että hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille alioikeuksien valvonnassa tietoonsa tulleista seikoista, jotkasaattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa.

Teen tutkinnan kuluessa asioista tarkan vahingonkorvauslaskelman.

Kalajoella 14.9.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 9. syyskuuta 2009

Tohtori Jussi Halla-aho ja uskonrauha


Tohtori Jussi Halla-aho tuomittiin Jussi Sipolan (Helsingin käräjäoikeus) 8.9.2009 päätöksellä uskonrauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon a 11 euroa eli yhteensä 330 euroa. Kysymys on rikoslain 17:10 § (24.7.1998/563) Uskonrauhan rikkominen. Joka

1. julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai
2. meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Toinen syyte kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoslain 11:8 § (24.7.1998/563) "Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Toinen esitetty syyte kiihottamista kansanryhmää vastaan hylättiin.

Oliko tuomio oikeuden - ja lainmukainen?

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Halla-aho oli toimittanut yleisön saataville kirjoituksen, jossa islam ja sen pyhät intstituutiot yhdistettiin pedofiliaan. Halla-aholla oli käräjäoikeuden mukaan loukkaamistarkoitus. Käräjäoikeuden mukaan Halla-ahon tarkoituksena oli häpäistä kysymyksessä olevan uskonnon pyhiä arvoja.
Totuus on se, että pyhänä pidettyjen hadith-tekstien mukaan Muhammed yhtyi yhteen vaimoistaan alle 10-vuotiaana.
Asia on monelle uusi tieto, mutta valitettavasti totta. Onko totuuden kertominen rikos?

Somaliväitteen osalta Halla-aho esitti selvän vertailukohdan eli Kalevan pääkirjoituksen, jonka mukaan suomalaisten geneettiseen perimään kuuluu humalapäissä tappaminen. Kun viranomaiset eivät reagoineet sanottuun Kalevan väitteeseen eikä Julkisen sanan neuvosto ottanut Kalevan kirjoitusta edes asiallisesti tutkittavakseen niin vaikea silloin Halla-ahoa on tuomita vastaavasta asiasta, jos toiset jätetään tuomitsematta. Suomen perustuslain mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä.

Tuomioprosessin analysointia

Syytevaatimuksen oli esittänyt apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske 27.3.2009. Syytteen kohteena oli perussuomalaisten listoilta lokakuun kunnallisvaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon valittu tohtori Jussi Halla-aho ja hänen 3.6.2008 julkaistu kirjoitus ”Muutamia täkyjä Illmanin Mikalle”.
Poliisikuulustelu asiassa on tehty sähköpostitse, vaikka epäillyistä rikoksista vankeusrangaistus olisi vuosia. Syytteen mukaan Halla-ahon törkeiden loukkausten esittämistä ei voida perustella sananvapaudella. Syyttäjä on kuitenkin unohtanut lain mukaan hänelle kuuluvan objektiiviperiaatteen eli hän on kokonaan unohtanut Halla-ahon kiistämisen perusteet. Tämä viittaa selkeään tarkoitushakuisuuten ja poliittiseen ajojahtiin tohtori Halla-ahoa kohtaan.

Asia on ollut muutoinkin tarkoitus hoitaa pois päiväjärjestyksestä ilman suurempaa meteliä. Erikoista on myös se, että käräjäoikeus teki päätöksen ilman lautamiehiä vaikka kysymyksessä oli erittäin merkittävä asia, jossa rangaistuksena olisi voinut olla vuosien ehdottomat vankeusrangaistukset. Miksi vastaavissa asioissa toisissa oikeusistuimissa käytetään kolmea lautamiestä? Suomen perustuslain mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä. Tämäkin seikka näyttää viittaavan siihen, että kysymyksessä oli poliittinen ajojahti ja mahdollisesti päätökselle oli poliittinen tilaus. Minulla on kyllä selkeä kuva niistä henkilöistä, joilla on ollut tarvetta lyödä kapuloita rattaisiin tohtori Jussi Halla-ahon poliittisella uralla. Vanha poliittinen totuus on se, että pahimmat kilpailijat löytyvät omasta puolueesta.
Käräjätuomari Jussi Sipolan uran kannalta olisi ollut erittäin suuri haaste kävellä syyttämispäätöksen tehneen apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen yli. Siksi oli selvää, että Sipola joutui olosuhteiden pakosta tuomitsemaan Halla-ahon sakkoihin jotta Jorma Kalske ei menettäisi kasvojaan. Jorma Kalske saattaa menettää kasvonsa kuitenkin tässä jutussa

Kymmenen vuotta ehdotonta vankeutta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Jussi Halla-ahon jutun käsittely jatkuu hovioikeudessa.

tiistai 1. syyskuuta 2009

10 vuotta ehdotonta vankeutta


Haastan syyttäjä Kirsi Männikön ja Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan Rovaniemen hovioikeuteen.
Asia on käsiteltävä meneillään olevan oikeudenkäynnin R08/974 oikeudenkäyntiväittämän yhteydessä sekä Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 2009/16 tekemäni valituksen käsittelyn yhteydessä. Katson, että kaikki asiat on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena ja samanaikaisesti.

Syytän heitä seuraavien lakipykälien perusteella:

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.
Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.
15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.
Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.
Näin sanoo Suomen laki:
Rikoslaki 11 luku3 § (11.4.2008/212)Rikos ihmisyyttä vastaan Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.Yritys on rangaistava.
4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisestija rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.Yritys on rangaistava.

Perustelut asioille: Syyttäjä Kirsi Männikön syyttämättäjättämispäätökset ja esitutkinnan aloittamattajättämispäätökset 14.8.2009 2400/S/10034/09 ja 30.10.2008 päätös 6250/R/2260/08. Syyttäjä Kirsi Männiköllä on ollut tiedossa kaikki keskeiset asiat ja hän on kuullut asiassa myös todistaja Heino Virtaa.

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissaYlivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.
Tässä yksityiskohtaiset perustelut asioille:DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat.
PR-talojen markkinoilta poistaminen
Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Vaatimukset:
Vaadin syyttäjä Kirsi Männikölle 8 vuotta ehdotonta vankeutta ja poliisi Raimo Ollilalle 10 vuotta ehdotonta vankeutta. Vaadin heitä yhteisvastuullisesti korvaamaan minulle yhdessä Suomen valtion ja poliisi Leila Melanderin ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen kanssa 190 944 175 euroa vahingonkorvaukset.