keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Valtiopetus tutkintapyyntö - suojelupoliisin virkavelvollisuuksien laiminlyöntiFrom: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 26, 2016 4:53 PM
Subject: suojelupoliisin virvalvollisuuksien laiminlyönti

Rikostutkintapyyntö suojelupoliisin päätöksestä. Suojelupoliisi ei ole tehnyt asiasta eli tutkintapyynnöstä valtiopetoksesta virallista allekirjoitettua päätöstä. Suojelupoliisi kiemurtelee asiassa ja minun oikeustajuni mukaan suojele rikollisia ja siten syyllistyy erittäin vakaviin rikoksiin. Koska valtakunnansyyttäjävirasto on määrännyt poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän Juhani Mäen niin vaadin, että Lapin syyttäjä tutkii onko suojelupoliisi syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen ja muihin mahdollisiin rikoksiin jättämällä asian tutkimatta. Minä olen ja edelleen vaadin että saan antaa loppulausunnon asiassa. Tässä todistusaineisto ja suojelupoliisin menettely. Tulen lisäksi esittämään todistusaineistona alkuperäisessä tutkintapyynnössä mainitsemani kirjat sekä SSP-sopimuksen 22.10.1193.

Nettikirja

Natura

Jorma Jaakkola

 Oikeusvaltio Suomi

 Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Oikeusvaltio Suomi

Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Jyrki Virolainen Irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Kalajoella 26.10.2016
Erkki Aho 

Sent: Monday, October 3, 2016 2:51 PM
Subject: VS: tiedustelu


Vastaus tiedusteluunne


Pyyntönne on kirjattu ja asiassa on päädytty siihen, että asianne ei aiheuta toimenpiteitä Suojelupoliisissa. Olette ollut asiassanne myös aikaisemmin yhteydessä Suojelupoliisiin ja Teille on tällöin selvitetty Suojelupoliisin tehtävät ja valtiopetosrikoksen tunnusmerkistö.
Ystävällisin terveisin
Suojelupoliisin kirjaamo


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 27. syyskuuta 2016 9:43Vastaanottaja: Pelttari Antti SUPOAihe: tiedustelu


Tiedustelu
Tiedustelu Suojelupoliisin päällikölle Antti Pelttarille
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Pyydän Teiltä tietoa miten edistyy rikostutkintapyyntöni valtiopetoksesta?
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, August 23, 2016 11:42 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Tervehdys!
Haluan tietää miten rikostutkinta etenee, kun kysymys on valtiopetoksen tutkinnasta, johon myös nämä asiat liittyvät

 Valitettavasti minulle on jäänyt sellainen kuva, että suojelupoliisi ei uskalla tutkia valtiopetosta.
Kalajoella 23.08.2016
Erkki Aho
 From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 11:11 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 10:07 AM
Subject: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Rikosilmoitus valtiopetoksesta
Pyydän suojelupoliisia tutkimaan onko Suomen valtionjohto syyllistynyt valtiopetokseen, koska minä eikä moni mukaan ole voinut saada oikeutta Suomessa. Pyydän aloittamaan valtiopetoksen tutkinnan ulosottoviranomaisten toiminnasta ja tämän linkin antamista tiedoista.

 Tärkeä todistusaineisto asioissa on blogini oikeustoimi ja poliisi.fi
 
ja
pankkikriisi blogini
 sekä

Nettikirjani
 Toimitan lisää todistusaineisto rikostutkinnan käynnistyessä ja annan asiassa loppulausunnon. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta. Pyydän pitämään minut ajan tasalla rikostutkinnoista.
Kalajoella 03.06.2016

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948
 
Pyydän vastausta laillisuusvalvojan edellyttämän kohtuullisen ajan kuluessa, mikä tarkoittaa 14-21 päivää.
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

tiistai 25. lokakuuta 2016

Oikeustaistelutilanteeni 25.10. 2016Olen tehnyt itsestäni rikosilmoituksen velallisen epärehellisyydestä, sillä olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajoki-näyttelyn, jonka arvoksi verottaja on hyväksynyt yli 30 000 euroa. Kun poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa niin tein ilmoituksen valtakunnansyyttäjälle. Valtakunnansyyttäjä määräsi rikostutkijaksi Kajaanin poliisin.
Kun ilmoitin valtakunnansyyttäjälle, että olen tehnyt asiasta jo aikaisemmin rikosilmoituksen poliisille ja poliisi on jättänyt asian tutkimatta, niin valtakunnansyyttäjä määräsi poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän.

Kun Kajaanin poliisi ei ryhtynyt tutkimaan asiaa niin ilmoitin asiasta valtakunnansyyttäjälle. Sen jälkeen rikostutkijaksi asiassani oli joku nimennyt Oulun poliisin. Tein kyselyn Oulun poliisin rikostutkintaosaton päällikölle ja Oulun poliisijohtajalle asioista ja he eivät reagoineet asioihin, joihin heidän olisi pitänyt reagoida. Tein asiasta ilmoituksen epäillyistä poliisirikoksista Lapin syyttäjälle. Pyysin poliisihallitukselta selvitystä, että kuka on määrännyt rikostutkijaksi Oulun poliisin Kajaanin poliisin sijasta. Epäilin, että Oulun poliisin on vaikea tutkia asioita, joissa hänen esimiehiään on syytä epäillä rikoksista. Poliisihallitus ilmoitti, että yhteydenottoni on kantelu ja minun olisi pitänyt kysyä Oulun poliisin oikeusyksiköstä tietoja asiasta. Oulun poliisin oikeusyksiköstä poliisi Johanna Kiviniemeä on jo syytä epäillä aikaisempien yhteydenottojen perusteella virkavelvollisuuksien laiminpyönnistä. Katso


Poliisihallituksen ilmoitus minulle asioista, jonka poliisihallitus katsonut kanteluksi, kun tiedustelin kuka on vaihtanut rikostutkijaa. Mielestäni minä en ole kannellut, mutta poliisihallitus haluaa vesittää asiaa.

From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 17, 2016 2:47 PM
Subject: Re: Asiakirjan saapumisilmoitus

Hei,

ajattelin, että on parempi jos minä tulen käymään Oulussa ja katsomme asioita saman pöydän ääressä. Milloin voin tulla Ouluun niin katsotaan asioita yhdessä?

Terv. Erkki Aho

Sent: Monday, October 17, 2016 11:33 AM
Subject: Asiakirjan saapumisilmoitus

Aho Erkki

Kantelunne Poliisihallitukselle 30.9.2016

Poliisihallitus on vastuuttanut asianne käsittelyn Oulun poliisilaitokselle. Asiakirjanne on saapunut Oulun poliisilaitoksen oikeusyksikköön.

Asiaanne koskeviin kysymyksiin vastaavat poliisilakimies Antti Räsänen tai rikosylitarkastaja Johanna Kiviniemi. Asiaa koskevat yhteydenotot voitte lähettää oikeusyksikköön. Yhteystiedot löytyvät lopusta.

Enheten för juridiska ärenden vid Uleåborg polisinrättning har mottagit Ert dokument.

Legal Affairs Unit of Oulu Police Department has received Your document.


Oulun poliisilaitos | Polisinrättningen i Uleåborg | Oulu Police Department
Rata-aukio 2
PL 45, 90101 OULU
Puhelin vaihde 0295 460 211Olen lähettänyt kirjalliset aineistot sekä sähköpostilla aineistoja Lapin syyttäjälle. Hän ei ole vielä reagoinut asioihin millään tavalla, vaikka laillisuusvalvojan päätöksen mukaan virkamiehen on vastattava kohtuullisen ajan kuluessa. Lapin syyttäjä ei vastaa eikä reagoi.


Olen haasttanut Suomen valtion Ylivieska- Raahen käräjäoikeuteen ja lähettänyt käräjäoiekuteen todistusaineiston etukäteen. Käräjätuomari Jyrki Jylhä kieltytyy käsittelemästä asiaa.


Olen tehnyt valtiopetoksesta rikosilmoituksen suojelupoliisille. Suojelupoliisi teki tutkimattajättämispäätöksen.
Oulun poliisin laillisuusvalvonta ei vastaa sähköpostiviesteihin eikä puhelinsoittoihin.


Seuraavaksi minä teen rikosilmoituksen suojelupoliisista Lapin syyttäjälle, koska valtakunnansyyttäjävirasto on määrännyt poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän.
Teen tarkennuspyynnön poliisihallitukselle, koska Oulun poliisin laillisuusvalvonta ei vastaa. Miksi poliisi toimii lainvastaisesti? Olennainen asia on se, että Oulun poliisi ei vastaa eikä reagoi rikostutkintapyyntöihin millään tavalla eikä myöskään Lapin syyttäjä. Tämä on oikeusvaltio Suomi vuonna 2016.
Minulta on nyt lopetettu ulosotto vastoin lakia. Minun on tehtävä asiasta rikosilmoitus Oulun poliisille, koska ulosottoviranomaiset ovat perineet minulta rikoslain ja perustuslain ihmisoikeussopimusten vastaisesti eläkkeestäni varoja. Koska he nyt ovat lopettaneet perimisen niin he syyllistyvät rikokseen eli virkavelvollisuuksiensa laiminlyömiseen. Siis sama mitä ulosottoviranomaiset tekevät niin he toimivat rikollisesti.
Oikeusministeriö on tehnyt jo vahingonkorvauspäätöksen, mutta valtiokonttori ei tiedä kuinka paljon pitää korvata.