perjantai 20. toukokuuta 2011

KUULEMISASIA

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
käräjätuomari Heikki Sneck
ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
puh.01036 49413
050 5327 541
faksi 01036 49410

Asianosaisen Erkki Ahon kuuleminen 23.5.2011 klo 13.00 konkurssihakemus K11/1589

Vaastustan konkurssihakemusta

Perusteet

1. Konkurssiasia on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä parasta aikaa
2. Konkurssiasia on Korkeimman oikeuden käsittelyssä parasta aikaa
3. Konkurssiasia on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä parasta aikaa
4. Konkurssihakemus perustuu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen, mikä on syntynyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla
5. Konkurssihakemus perustuu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksiin mitkä on saatu aikaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla
6. asioissa on ollut esteelliset tutkijat
7. asioissa on ollut esteelliset tutkinnanjohtajat
8. asioissa on ollut esteelliset syyttäjät
9. Konkurssihakemus perustuu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden oikeudenkäyntivirheisiin
10. Rovaniemen hovioikeus ei ole antanut asioissa suullista käsittelyä

Vaadin, että tämä ooikeudenistunto videokuvataan muun muassa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyä varten sekä Rovaniemen hovioikeuden ja korkeimman oikeuden käsittelyä varten sekä rikostutkintoja varten. Vaadin, että oikeuskäsittelyssä mahdollistetaan tietokoneen käyttö ja näyttö siten, että todistusaineisto on myös yleisön ja tiedostusvälineiden nähtävissä.
Vaadin, että tämä oikeudenkäynti on myös vangitsemisoikeudenkäynti Mikko Kovalaisen osalta.

Kuka on Erkki Aho?

Erkki Aho
http://www.erkkiaho.com/

Henkilötiedot
http://www.erkkiaho.com/henkilo.html

Työkokemus
http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html

Ääniharavat
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html

Tähän on lisättävä vielä se, että olen Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 2009-2012

Kuvat elämästä kertoo taustani
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html

Lähdin selvittämään suomussalmelaisten asiaa vuonna 2006, jolloin olin puhumassa Kajaanin torilla Timo Soinin kanssa. Pentti ja Paavo Heikkinen kääntyivät Timo Soinin puoleen, koska eivät ole saaneet oikeutta selvässä asiassa yli 20 vuoteen ja Paavo Heikkinen on menettänyt prosessissa omaisuutensa ja henkiset kärsimykset ovat olleet hirvittäviä. Timo Soini kääntyi minun puoleeni ja pyysi minua selvittämään asiaa. Perehdyin asiaan ja kysymys on todella törkeästä toiminnasta, minkä poliisi on jättänyt tukimatta ja miten rikolliset ovat voineet tuhota Paavo Heikkisen ja Seppo Heikkisen yrtyksen ja omaisuuden.

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Vastaus diarinumero S 11/85
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/vastaus-diaarinumero-s1185.html

Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-oikeuskanslerille.html

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html

Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

”Mafian rengin” apurina?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/mafian-rengin-apurina.html

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-valtioneuvoston.html

Kiireelliseksi määrääminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

Miksi Suomi saa jatkuvasti tuomioita EIT:ssä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/miksi-suomi-saa-jatkuvasti-tuomioita.html

Loppulausunnot asioissa 8630/R/36641/10 ja 8630/R/25731/10
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

tuomionpurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti 4.1.2011
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

esteellisyyden todistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

täydennys lausumaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/taydennys-lausumaan.html

K10/509
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

kantelu asianajan toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

kunnianloukkaus vai osuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

konkurssihakemus – kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

finaali lähestyy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/finaali-lahestyy.html

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kansliapaallikko-ritva-viljanen.html


SYYTTÄJÄN JA POLIISIN TOIMINNAN JURIDIIKKA

a) Syyttäjän rooli
- Asianosainen; kantaja yksin tai yhdessä asianomistajan kanssa
- Tehtävä: rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisen oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla (SjäL 1:1)
- Syyteharkinta – esitutkinnassa ja pakkokeinojen käytössä tutkinnan johtamiseen liittyvä tehtävä – syytteen nostaminen ja ajaminen ml.
Muutoksenhaku – seuraamusluonteinen syyttämättäjättäminen ja rangaistusmääräyksen antaminen
- Kolmoisfunktio (rooli): dynamo – suodatin – tuomiovallan käyttäjä
- Syyttäjävetoisuus:
rajaa oikeudenkäynnin kohteen

b) Syyttäjän toiminnan periaatteet
- SjäL 1 §: tasapuolisuus, joutuisuus, taloudellisuus
- Objektiviteettiperiaate: tasapuolisuus, oikeudenmukaisen lopputuloksen tavoittelu
- Huomioitava myös epäillyn syyllisyyttä vastaan puhuvat tosiseikat, samoin rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat lieventävä asianhaarat tuotava esiin
- Syyttömyys olettama, equality of arms
- Hyvä syyttäjätapa

c) Syyttäjistön riippumattomuus
- Rakenteellinen ja yksittäistapauksellinen riippumaattomuus
- Valtakunnansyyttäjän oikeus antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita, ei syyteharkinnan sisältöä koskevia yleisohjeita / määräystä, miten tapaus on in casu ratkaistava -

Poikkeukset SjäL 10,2 §:ssa
1) devoluutioperiaate
2) syytemääräys
3) syyttäjänmääräys
4) substituutioperiaate (säännönmuk. syyttäjäinst. poikkeaminen)
5) alemman syyttäjän ratkaiseman asian uudelleen harkittavaksi ottaminen

- EI voi määrätä:

a) alemman syyttäjän tehtävä tietyn sisältöinen syyteharkintaratkaisu tai
b) kieltää alempaa sjää tekemästä syytettä, johon sjä on päätynyt

d) Syyttäjistön organisaatio
- Tavoitteena riippumaton ja itsenäinen asema
e) Paikallissyyttäjät Syyttäjän esteellisyys
- Pyritään eliminoimaan sivuvaikuttumien vaikutus yksittäistapaukseen
- Tukevat luottamusta lainkäytön puolueettomuuteen
- SjäL 12 § - asianosaisjääviys ( hän tai lähisukulainen asianosaisena)
- intressijääviys (odotettavissa hyötyä/ haittaa hänelle / sukulaiselle)
- asiamiesjääviys ( hän tai sukulainen avustaa/ edustaa sitä jolle etua / haittaa)
- palvelusuhdejääviys ( palvelus/toimeksiantosuhteessa asianosaiseen)
- edustusjääviys ( asiaosaisen hallituksessa tj ym)
- yleinen esteellisyysperiaate (luottamus puolueettomuuteen vaarantuu eritt. syistä)

Syyttäjän esteellisyys on ehdoton prosessin edellytys

Syyttäjän esteellisyys on purkuperuste ( Ok 31:8 1k)

Poliisi rikosprosessissa ETL 16 § esteellisyydet tutkinnanjohtajasta ja tutkijasta
( asianosaissukulaisjäävit, intressi- , edustaja-, palvelus-, yhteisö – ja yleisklausuulijääviys

Asianmukainen puolustus
- oikeus saada lainopillinen avustaja
- julkinen puolustaja, palkka julkisista varoista

Puolustajan määrääminen ROL 2:1 ROL 9:1 valtion velvollisuus korvata aiheettomasti syytetyn ok-kulut puolustaja ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä milloin tahansa prosessin kuluessa kunnes annettu tuomio on lainvoimainen.

ESITUTKINTAPEARIAATTEET

Objektiiviperiaate
- yhdenvertaisuus
- seikat epäillyn puolesta ja vastaan on otettava huomioon
- tutkijan ennakkoluulottomuus Syyttömyysolettama ETL 7.2 §
- vältettävä myös leimaavien lausuntojen antamista

Toimittava siten, ettei ketään aiheettomasti aseteta epäluulon alaiseksi ETL 8.1 § Vähimmän haitan periaate ETL 8.2§
- kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua välttämätöntä enempää

On huomattava, että syyttäjä Esa Mustonen on moniin kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoveri ja toisaalta tutkijat Harri Rahkola ja Raimo Ollila ovat tässä prosessissa kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen Petri Oulasmaan alaisia, niin rikostutkinnan eivät ole voineet olla puolueettomia eikä oikeudenkäynnit oikeudenmukaisia. Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto on kiistattomasti osoittanut puolueellisuutensa asioissa ja kiistattoman esteellisyytensä asioissa samoin kuin poliisi Jaakko Savilampi. Käräjätuomari Jaakko Raittila oli esteellinen jo sen johdosta, että hän ei ollut perehtynyt asioihin, jotka hänelle lähetin ainiestot sähköpostitse ja osoitin kiistattomasti tutkijan, tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyden asioissa.

En mennyt oikeudenistuntoon, koska huomasin, että oikeuden tarkoituksena oli vain suojella rikollisten toimintaa ja saada aikaan oikeuden väärä päätös. Käräjätuomari Jaakko Raittila oli päättänyt kantaa kortensa kekoon rikollisten suojelussa. Nyt Rovaniemen hovioikeus jätti kaiken tämän asian käsittelemättä. Siis aineiston, jonka sain Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudesta vasta sen jälkeen kun tein useita virka-apupyyntöjä poliisihallitukselle. Tapani Tasanto on jättänyt tutkimatta PR-talojen rikosvyyhden rikokset sekä Kalajoen kaupunginsyrjintärikokset. Siksi hän on vuoren varmasti esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asioissani.

Todinstan oikeudenistunnossa rikostutkija Harri Rahkolan esteellisyyden sekä hänen lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan sekä virkavelvollisuuksien läiminlyönnin.

Todistan oikeudenistunnossa tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteellisyyden sekä hänen lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan sekä virkavelvollisuuksien laiminlyönnin ja tietoisen rikollisen toiminnnan.

Todistan oikeudenistunnossa rikostutkija Jaakko Savilammen virkavelvollisuuksien laiminlyönnin ja rikosten peittelemisen ja tutkimatta jättämisen.

Todistan oikeudenistunnossa tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisenä toimimisen, virkavelvollisuuksen lainlyönnin ja rikosten tutkimattajättämisen ja todistusaineiston tahallisen ja tarkoituksellisen hukkaamisen.

Todistan oikeudenistunnossa syyttäjä Sulo Heiskarin tietoisen rikollisen toiminnan ja esteellisenä tomimisen.

Todistan oikeudenistunnoss syyttäjä Esa Mustosen esteellisenä toimimisen sekä virkavelvollisuuksien laiminlyönnin, tarkoituksellisen puolueellisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareiden esteellisen toiminnan sekä tietoisen väärän toiminnan ja oikeudenkäymiskaaren vastaisen toiminnan sekä lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa ns. Koiviston konklaavin toiminnan, jota on syytä epäillä valtiopetokseksi ja nykyisen tasavallan presidentin Tarja Halosen roolin asiassa.

Todistan oikeudenistunnossa salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen sisältävän lainvastaisen toimialarationalisoinnin, minkä perusteella tuhottiin Suomessa kymmeniä tuhansia yrityksiä ja maahan saatiin yli 500 000 työtöntä ja n. 18 500 ihmistä teki itsemurhan, jota on syytä epäillä kansanmurhaksi.

Todistan oikeudenistunnossa Kera Oy:n ruuminpesuryhmän olemassaolon ja Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n mukana olon törkeässä petoksessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän kautta.

Todistan oikeudenistunnossa, että poliisit jättivät rahanpesurikokset tutkimatta.

Todistan oikeudenistunnossa nykyisen Sievin kunnanjohtajan ja entisen eduskunnan puhemiehen Markku Kosken rekisterimerkintärikoksen ja osallisuuden törkeään petokseen.

Todistan oikeudenistunnossa konkurssipesänhoitajien, varatuomareiden muun muassa Paavo M. Petäjän rikollisen toiminnan ja asianajajien Antti Latola, Hannu Maskonen, Asko Keränen jne. rikollisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa PR-talojen konkurssivyyhden rikokset ja asiat, jotka poliisi on jättänyt tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä.

Todistan oikeudenistunnossa Ylivieskan entisen poliisipäällikkö Kaarlo Similän väärän lausuman oikeudelle.

Todistan oikeudenistunnossa entisen Oulun KRP:n päällikön Eero Klemetin lainvastaisen toiminnan ja virkavelvollisuuksien laiminlyönnin.

Todistan oikeudenistunnossa Rahjan saariston Natura Life-asiassa törkeän petoksen sekä Kallan karien itsehallinnon loukkauksen.

Todistan oikeudenistunnossa Suomen Naturan direktiivien ja lainvastaisen toteutuksen, minkä poliisi on jättänyt tutkimatta.

Todistan Kalajoen syrjintärikokset, mitkä poliisi ja tutkinnanjohtajat Tapani Tasanto ja Raimo Ollila ovat jättäneet tutkimatta ja syyttäjät syyttämättä.

Todistan oikeudenistunnossa Jokilaaksojen nykyisen poliisipäällikkö Petri Oulasmaan rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa poliisijohtaja Sauli Kuhan rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan Mikko Kovalaisen lainvastaisen toiminnan, jolla hän on aiheuttanut päämiehilleen valtavia taloudellisia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärisimyksiä. Vaadin, että tämä oikeudenkäynti on myös Mikko Kovalaisen vangitsemisoikeudenkäynti.

Todistan oikeudenistunnossa Oulun KRP:n nykyisen päällikön Leila Melanderin rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lain – ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa laillisuusvalvonnan lainvastaisen ja kansalaisten edun vastaisent toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa poliisirikosten suojelusysteemin ja käytännön toteutuksen.

Todistan oikeudenistunnossa poliisiylijohtaja Mikko Paateron lainvastaisen toiminnan ja virkavelvollisuuksien laiminlyönnin.

Todistusaineistona blogini kokonaisuudessaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Natura-blogini kokonaisuudessaan
http://naturansalat.blogspot.com/

Pankkikriisi blogini kokonaisuudessaan
http://pankkikriisi.blogspot.com/


Vaadin, että todistajia kuullaan erikseen asiassa. Todistajiksi nimeän Paavo Heikkisen, Pentti Heikkisen, Seppo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja hänen nimeämänsä todistajat sekä Heli Wikströmin ja hänen nimeämänsä todistajat.

Todistajien osalta nimeän lisää todistajia Heino Virran ja Arto Ranta-Ylitalon lisäksi.

Korvausvaatimukseni Suomen valtiolle on n. 192 miljoonaa euroa
Mikko Kovalaiselle n. 6, 2 miljoonaa euroa
Kalajoen kaupungille n.2,8 miljoonaa euroa

Ilmoitan tarkat summat myöhemmin.

Kalajoella 19.05.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Plassintie 39 A 3 Kalajoki
puh. 08-462763
gsm 040-3025948
email e.ahoky@kotinet.com

Ei kommentteja: