torstai 13. tammikuuta 2011

Se on siinä – varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelleVaratuomari Paavo M. Petäjä on 21.03.2002 päivätyllä kirjeellä antanut korkeimmalle oikeudelle lausuman lainvoiman saaneen tuomion purkamisessa ym. Dnro H2001/138. Lausumassaan varatuomari Paavo M. Petäjä lausuu: Vastauksessa annetut tiedot ovat perustuneet Erkki Ahon henkilökohtaiseen suulliseen ilmoitukseen, missä yhteydessä Erkki Aho on ilmoittanut, että hän edustaa kaikkia vastaajatahoja asiassa ja pyytänyt välittömästi laatimaan kysymyksessä olevan vastauksen.

Lausuma on väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle. En ole koskaan ilmoittanut edustavani muita tahoja asiassa. Jos olisin ilmoittanut edustavani muitakin takaajia, niin varatuomarina Paavo M. Petäjän olisi pitänyt pyytää minulta hänen väittämänsä tahojen valtakirjat jotta olisin voinut edustaa heitä. Minä en ole koskaan ilmoittanut edustavani muita tahoja kuten varatuomari Paavo M. Petäjä väittää lausumassaan korkeimmalle oikeudelle. Todistustaakka on varatuomari Paavo M. Petäjällä. Ainoastaan asianomaisten valtakirjat voivat olla todisteena asiassa ja sellaisia varatuomari Paavo M. Petäjällä ei ole esittää. Väärä lausuma oikeudessa on ankarasti rangaistava teko. Tässä tapauksessa kysymys ei ole ainoastaan väärästä lausumasta vaan laajasta rikollisten suojelusta väärällä lausumalla.

Ei kommentteja: