keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Kiirehtimispyyntö

Perusteet purkuhakemusten kiirehtimiselle korkeimpaan oikeuteen sekä kiirehtimispyyntö laillisuusvalvojalle, valtakunnansyyttäjälle ja poliisille sekä valtioneuvostolle:

Kuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella Alavieskan Puurakenteen talouspäälliköksi tullut ”saattohoitaja” Jouni Remes lähti Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssin jälkeen mukaan uuteen perustettavaan yhtiöön PR-Teollisuus Oy. Hän teki muiden osakkaiden tietämättä Kera Oy:n kanssa sopimuksen, ettei PR-Teollisuus Oy käytä Kera Oy:tä rahoittajana. Kukaan muu osakas ei tiennyt tällaisesta sopimuksesta. Sopimuksella saattohoitaja Jouni Remes varmisti yrityksen tuhoamisen jo ennen toiminnan aloittamista. Katso osakkailta salattu sopimus

Kera Oy ja Arsenal Oy olivat Alavieskan Puurakenne Oy:n suurimmat velkojat. Väliaikaisilla pesänhoitajilla ei ollut oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Katso väliaikaisen pesänhoitajat

Väliaikaiset pesänhoitajat salasivat kaupanteossa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset, eikä heillä ollut pantinhaltijan kirjallista suostumusta pantatun omaisuuden myyntiin. Katso pantti


Kaupanvahvistaja, tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, ei ollut paikalla kun kiinteistökaupat ja siihen liittyvät kaksi muuta kauppasopimusta allekirjoitettiin. Katso kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran todistusKaupanvahvistajan kutsuma todista Arto Ranta-Ylitalo ei ollut paikalla kun kiinteistön kauppakirjat allekirjoitettiin. Katso kaupanvahvistajan kutsuman todistajan lausunto

Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman PR-Teollisuus Oy:n konkurssisasiassa ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja, että kanne oikea, vaikka kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja konkurssihakemus oli tehty täysin väärillä tiedoilla. Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa asiassa. Katso Petäjän tunnustusPR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjat asianajaja Asko Keräselle, jotta hän hoitaisi asian, koska konkurssi oli laiton johtuen kauppojen purusta. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. Näin ollen Aho ja Virta eivät voineet valittaa asiasta.


Selostus asioista, katso Erkki Aho vastaa:


Korvausvaatimukseni putkakertomuksessa: Laskeskelin vahingonkorvausvaatimustani valtiolle PR-talojen konkurssivyyhdessä. Päädyin summaan 192 768 873 euroa. Katso:
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Kalajoella 13.10.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: rovaniemi.ho@oikeus.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; VKSV@oikeus.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; kirjaamo@intermin.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi
Sent: Wednesday, October 06, 2010 5:05 AM
Subject: valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys

Tämä on
1. Valitus Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiosta 10/1034 asianro: 6.9.2010 R 10/506

Valituksen perusteet

Käräjäoikeuden päätös ja kommentit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/karajaoikeuden-paatos-ja-kommentit.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

1. Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen
2. Esteellinen tutkinnanjohtaja ja esteellinen syyttäjä
3. Tuomari esteellinen
4. Oikeusistuin ei ollut toimivaltainen asiassa
5. En saanut käyttää oikeusavustajaa tai oikeusoppinutta henkilöä avustajana oikeudessa
6. Todistusaineistoa ei otettu vastaan
7. Todistajia ei ollut mahdollisuus kuulla
8. Oikeuden päätös oli kirjoitettu valmiiksi ennen oikeudenkäyntiä. Siksi todistusaineistoa ei otettu vastaan. Esitutkintamateriaalin ja käräjäoikeuskäsittelyn puutteellisen aineiston sain vasta kahden poliisihallitukselle tehdyn virka-apupyynnön jälkeen. Pyytämästäni aineistosta jäi puuttumaan syyttäjä Esa Mustoselle lähetetty aineisto, mikä todistaa syyttäjä Esa Mustosen tietoisen rikollisen toiminnan. Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon tietoinen rikollinen toiminta käy ilmi aineistosta. Minulla ei ole varaa monistaa tuota aineistoa, mutta siitä voi pyytää kopion poliisihallitukselta.
9. En luota Rovaniemen hovioikeuden toimintaan, koska en ole saanut asioissani suullista käsittelyä aikaisemminkaan eikä kirjallista todistusaineistoa ole huomioitu aikaisemminkaan esittämissäni asioissa. Siksi katson, että korkeimman oikeuden suoraan purettava tämä rikollisesti aikaansaatu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös sekä aikaisempi Raahen käräjäoikeuden ja siitä annettu Rovaniemen hovioikeuden päätös, mitkä kiistatta ovat vääriä ja saatu aikaan rikosten avulla.
10. Mikko Kovalaisen rikollista toimintaa koskevat asiat käyvät kiistatta ilmi esittämistäni asioista ja katson, että rikostutkinnat ns. Suomussalmen asiassa, H W:n asiassa ja K S:n asiassa on tehtävä kokonaan uudestaan ammattitaitoisten rikostutkijoiden toimesta. On järkyttävää, että ihmiset joutuvat kärsimään Mikko Kovalaisen toiminnan johdosta valtavia taloudellisia tappioita ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä. Todistusaineistoa käräjäoikeus ei ottanut vastaan. Minulla ei ole varaan monistaa tuota aineistoa eikä lähettää sitä Rovaniemen hovioikeuteen. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös ja toiminta asiassa on törkeä ihmisoikeusrikos.

2. Tuomiopurkuhakemus korkeimmalle oikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiosta 10/1034 asianro: 6.9.2010 R 10/ 506 sekä Raahen käräjäoikeuden tuomiosta Raahen käräjäoikeuden tuomio 19.9.2008 08/543 Asiano: R08/224 ja Rovaniemen hovioikeuden tuomiosta nro 855 antamispäivä 30.9.2009 diaarinumero R08/974.

3. Kiirehtimispyyntö tuomionpurkuhakemukselle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/vastaus-pia-sivelle.html

4. Tämä on täydennys kantelulle oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

5. Tämä on täydennys valtakunnansyyttäjävirastolle, poliisihallitukselle ja sisäministeriön poliisiosastolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Asian käsittelyssä huomioitava myös kantelu Julkisen sanan neuvostolle.
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelu-kalevan-uutisoinnin-johdosta.html

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Varsinainen pölövästi?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/varsinainen-polovasti.html

Sähköposti Tasannolle ym…
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/sahkoposti-ministereille.html

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Prosessihäirikkö Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/prosessihairikko-mikko-kovalainen.html

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Loppulausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/06/loppulausunto-asiassa-8630r1412810.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty lainmukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Miksi en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-en-saanut-oikeudenmukaista.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Kansa huusi poliisia apuun….
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/kansa-huusi-poliisia-apuun-mutta-mitaan.html

Miksi kukaan ei kuule avunhuutojani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-kukaan-ei-kuule-avunhuutojani.htm

Lehdistötiedote (myös käräjätuomarille)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/lehdistotiedote.html

Kiireellinen virka-apupyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kiireellinen-virka-apupyynto.html

Kantelun täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelun-taydennys.html

Laamanni näki, vaan ei huomannut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Oikeuden päätösten valvonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeuden-paatosten-laadunvalvonta.html

Palaveri kihlakunnanvoudin kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/palaveri-kihlakunnanvoudin-kanssa.html

Suunnitelmallinen törkeä rikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/suunnitelmallinen-torkea-rikos.html

Avaintodistajan lausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/avaintodistajan-lausunto-sulo-heiskarin.html

Oikeudenkäynti tietämättämme
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeudenkaynti-tietamattamme.html

Saattohoitajien toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/saattohoitajien-toiminta.html

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html

Paavo M. Petäjän toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/paavo-m-petajan-toiminta.html

Asianajaja Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Uusi konkurssipesä ja saattohoitajat
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/uusi-konkurssipesa-ja-saattohoitaja.html

Riensrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Kauppasopimukset rahanpesijöiden kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/kauppasopimukset-rahanpesijoiden-kanssa.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 0sa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

Valituslupapyyntö ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Valituslupahakemus korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupahakemus-korkeimmalle.html

10 vuotta ehdotonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Haaste ja vastakanne
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/haaste-ja-vastakanne-seka-asioiden.html

Tutkintapyyntö ja todistajalausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

Kääntäjä Kovalainen hävisi jälleen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/kaantaja-kovalainen-havisi-jalleen.html

Onko laki väärässä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/onko-laki-vaarassa.html

Vastaus turvaamistoimiasiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/raahen-karajaoikeus-karajatuomari-timo.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/valtakunnansyyttaja-matti-kuusimaki.html

Rikostarkastaja Leila Melander
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/rikosylitarkastaja-leila-melander.html

Määräajan pidentämispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/maaraajan-pidentamispyynto.html

Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Mikko Kovalainen – lain ylä- ja ulkopuolella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Erikoiset kalakaupat
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/erikoiset-kalakaupat.html

Poliisille rökäletappio
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/poliisille-rkletappio-numeroin-10-0.html

Syyte kevyellä pohjalla
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/syyte-kevyell-pohjalla.html

Puolustukseni Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/puolustukseni-raahen-krjoikeudessa.html

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Ahojahti jatkui Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/ahojahti-jatkui-raahen-krjoikeudessa.html

Hanurista tempaistu Raahen käräjäoikeuden päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/hanurista-tempaistu-raahen-krjoikeuden.html

Syyttäjä Kirsi Männikkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/syyttaja-kirsi-mannikko.html

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/laanin-poliisijohtaja-sauli-kuha.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Vastaus Ylivieskan poliisipäällikölle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-ylivieskan-poliisiplliklle.html

Huippuälykästä ja salamannopeaa toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

Kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

Poliisi suojelee rikollisia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

Uudistettu tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/uudistettu-tutkintapyynt.html

Kiitos Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kiitos-mikko-kovalainen.html

Päin männikköä kohti koskeloa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/pin-mnnikk-kohti-koskeloa.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Julkinen selvityspyyntö maaherra Eino Siuruaiselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kalajoen-tyvoimatoimiston-laho-pts.html

Starttiraha katkaistiin kostona
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/starttiraha-katkaistiin-kostona-maineen.html

Vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaatimus-oikeudenmukaisesta.html

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kiirehtimispyyntj-rovaniemen.html

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kiirehtimispyynt-rovaniemen.html

Palautin korkeimman oikeuden päätöksen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/palautin-korkeimman-oikeuden-ptkse.html

Pyydän Suomen lain mukaista käsittelyä ja vaadin syyllisten saattamista vastuuseen teoistaan ja vaadin heille Suomen lain mukaista rangaistusta. Korvausvaatimukseni näkyvät aineistosta.

Kalajoella 06.10.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja