tiistai 27. syyskuuta 2016

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini


Poliisijohtaja Sauli Kuha

Lapin kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki: poliisirikosasiat

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini

Sent: Tuesday, September 27, 2016 9:51 AM
Subject: VS: tiedustelu
Hei,
Poliisipäällikkö Sauli Kuhalle osoittamanne tiedustelun johdosta totean, että viittaamanne rikosasiat on joko lainvoimaisella tuomiolla taikka muulla esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän päätöksellä ratkaistu. Tuomiot ja ratkaisut perusteluineen ovat julkisia ja siten käytettävissänne. Konkurssiasiat eivät kuulu poliisin toimialaan.
Virkamiesten henkilöön käyviltä osin kirjoituksenne ei anna aihetta kommentointiin.
Terveisin,
Antti Räsänen
Poliisilakimies | Police Lawyer

Oikeusyksikkö | Legal Affairs
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Rata-aukio 2
PL 45, 90310 Oulu
p. 0295 4640 89
antti.rasanen@poliisi.fi






Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 26. syyskuuta 2016 20:20Vastaanottaja: Kuha Sauli POLAihe: tiedustelu

Poliisijohtaja Sauli Kuha
Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?

Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.html

 Tiedustelen Teiltä asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?
http://naturansalat.blogspot.fi/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html




Onko Teillä poliisijohtaja Sauli Kuha uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.
Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.
Kalajoella 26.09.2016
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


Nämä viestit osoittavat, että poliisijohtaja Sauli Kuhaa on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä ja rikoslain 15 luvun vastaisista teoista.

Johanna Kiviniemi, Sauli Kuha, Pertti Rönkkö, Petri Oulasmaa

Onko oikeus- ja poliisijärjestelmän toiminnassa mahdollisesti jotain vikaa?

Vaadin vastausta 14 vuorokauden sisällä

Puhdistakaa vastuualueenne rikollisista!

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Ystävällisin terveisin

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


maanantai 26. syyskuuta 2016

Tiedustelu poliisijohtaja Sauli Kuhalle



Poliisijohtaja Sauli Kuha

Sent: Monday, September 26, 2016 8:20 PM

Subject: tiedustelu

Poliisijohtaja Sauli Kuha

Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun


Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?


Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.



Tiedustelen Teilta asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?



Onko Teillä poliisijohtaja Sauli Kuha uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.

Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.

Kalajoella 26.09.2016

Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu




Rikosylikomisario Tapani Tasanto vastasi


From: Erkki Aho
Sent: Monday, September 26, 2016 6:05 PM
To: Tasanto Tapani POL ; juhani.maki@oikeus.fi


Subject: Re: tiedustelu

Rikosylikomisario Tapani Tasanto,

kiitän Teitä nopeasta vastauksestanne. Olette oikeassa siinä, ettei uskonnollinen vakaumuksenne kuulu minulle, mutta minä halusin tietää, että näkyykö se rikostutkinnan tuloksissa. Vastauksenne ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että Teillä on uskonnollinen vakaumus. Vastauksenne pikemminkin vahvistaa käsitystä siitä, että Teillä on uskonnollinen vakaumus. Tämä on siksi minulle tärkeä asia, koska Oulun poliisilaitoksen poliiseissa niin usealla on nyt, ja aikaisemminkin ollut, uskonnollinen vakaumus ja minä en ole voinut välttyä vaikutelmalta, että se vaikuttaa rikostutkinnan tuloksiin.

Teille lähettämäni sähköpostin viimeisessä lauseessa totesin, että jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti. Rikoslain 15 luku käsittelee mm. rikoksen ilmoittamista ja rikollisten suojelua. Laki siis edellyttää toimenpiteitä jos poliisi saa rikoksen tietoonsa. Rikoslain 40 luku käsittelee virkarikoksia ja muun muassa virkavelvollisuuden rikkomista ja virka-aseman väärinkäyttöä.

Vastauksessanne toteatte, että Teidän tehtävin ei kuulu muiden poliisien tutkimuksien tulokset. Minä uskon, että Teillä ei ole mitään sitä vastaan jos olen avoin, rehellinen ja lainkuuliainen ja ilmoitan vastauksenne ja tekonne Lapin kihlakunnansyyttäjälle Juhani Mäelle , jonka valtakunnansyyttäjä on määrännyt asioissa tutkinnanjohtajaksi poliisirikoksien tutkinnassa. Olette tehnyt asioissa useita päätöksiä myös sähköpostissa mainitsemistani asioista. Asia koskee Teitä konkreettisesti. Katso


Kalajoella 26.09.2016

Ystävällisin ja lainkuuliaisin terveisin

Erkki Aho
Kalajoen kaupungin pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu ja entinen PR-Teollisuus Oy:n sekä ITC Finland Oy:n toimitusjohtaja
usean oikeusmurhan uhri
www.erkkiaho.com


From: Tasanto Tapani POL
Sent: Monday, September 26, 2016 11:06 AM
To: Erkki Aho
Subject: VS: tiedustelu
Erkki Aho
Olette oikeassa, että virkamiehellä on neuvontavelvollisuus ja sen täyttääkseni neuvon teitä kääntymään Poliisihallituksen tai laillisuusvalvojien puoleen tiedustelemissanne asioissa. Minun tehtäviin ei kuulu selvittää muiden poliisien tutkimusten tuloksia eikä syitä, mihin tutkimukset ovat johtaneet tai eivät ole johtaneet.
Uskonnollinen vakaumukseni on yksityisasia eikä se kuulu teille.
Mikäli haluatte minulta tähän asiaan lisätietoja, pyydän teitä lähestymään uudelleen sähköpostitse alla olevaan osoitteeseeni tiistaina 20.12.2016.
Ystävällisin terveisin - Med vänlig hälsning
Tapani Tasanto
Rikosylikomisario
Rikostutkintayksikön johtaja
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Rata-aukio 2, 90130 Oulu
PL 45, 90101 Oulu
p. 0295 416 052 tai 0295 465 845
Faksi 0295 411 908
e-mail: tapani.tasanto(at)poliisi.fi
www.poliisi.fi/oulu

***
Tämä sähköpostiviesti on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain vastaanottajalle.
Mikäli saat tämän viestin erehdyksessä, pyydän palauttamaan sen lähettäjälle.
Mikäli viesti on väärällä vastaanottajalla, viestiä ei saa tallentaa, kopioida eikä lähettää edelleen.
***
This e-mail is intented for addressee only.
This e-mail may contain privileged and confidential information.
If you receive this e-mail by mistake, please return it to the sender without producting, distributing or retaining copies thereof.

Poliisi verkossa | Polis i nätet | Police in Internet:
www.poliisi.fi/oulu
facebook.com/oulunpoliisi
www.youtube.com/suomenpoliisi
www.twitter.com/suomenpoliisi
instagram.com/suomen_poliisi
Säästä metsää - älä tulosta turhaan


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 24. syyskuuta 2016 2:28
Vastaanottaja: Tasanto Tapani POL
Aihe: tiedustelu
Rikosylikomisario Tapani Tasanto
Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero: OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?

Tapahtumien taustat ja todistusaineistot


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun




Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?


Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?


Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.html





Tiedustelen Teilta asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.html



Onko Teillä rikoskomisario Tapani Tasanto uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.

Lestadiolainen värisuora


Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.

Kalajoella 24.09.2016
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
www.erkkiaho.com

lauantai 24. syyskuuta 2016

Tiedustelu



Rikosylikomasario Tapani Tasanto

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, September 24, 2016 2:28 AM
Subject: tiedustelu

Rikosylikomisario Tapani Tasanto

Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:    OKV/1063/1/2010
Antopäivä:    14.11.2012
Ratkaisija:    Apulaisoikeuskansleri

Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

 Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?


Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.



Tiedustelen Teilta asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?



Onko Teillä rikoskomisario Tapani Tasanto uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.

Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.

Kalajoella 24.09.2016

Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu