tiistai 21. elokuuta 2018

Pyydän kirjallista vastausta


Oulun poliisi Janne Koskela ei ole vastannut minulle, kun olen pyytänyt tutkimaan seuraavat asiat

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, June 21, 2018 7:54 AM
To: janne.koskela@poliisi.fi
Cc: kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo
Subject: Re: pyydän vastausta

Kiitän rikoskomisario Hannu Mensosta asiallisesta ja nopeasta sähköpostivaihdosta. Uskon, että hänelle selvisi ulosottomiehen rikos eli ulosottokaaren ja perustuslain vastainen toiminta. En vaadi rikoskomisario Mensoselle rangaistusta enkä syytä häntä mistään rikoksesta. Hän on ollut yhteistyökykyinen rikosten selvittämisessä. Hän siirsi asian esimiehelleen, niin ehkä nt voimme jatkaa samaan malliin sähköpostivaihtoa rikosten selvittämiseksi, koska tämä keino osoittautui äärettömän tehokkaaksi ja tuloksekkaaksi.
Käräjätuomarin virhe on ollut se, ettei hän ole antanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, jossa olisin voinut selostaa suullisesti asian ja kirjallisesti todistaa ulosottomiehen ulostottokaaren ja perustuslain vastaisen toiminnan. Lisäksi käräjätuomarin virhe oli se, etten saanut todistaa ulosottosaatavan rikollista luonnetta. Koska olen joutunut kärsimään yli 23 vuotta rikoksilla aikaansaaduista ulosototoista , luottokelvottomuudesta sekä valtavista taloudellisista vahingoista sekä mittaamattomista henkisistä kärsimyksistä niin kysymyksessä on vuorenvarmasti kidutus-rikos, mikä on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Siksi vaadin uutta rikostutkintaa asioissa ja rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta.
Koska haluan parantaa viranomaisten toimintaa, niin otan esille viranomaisten virheellistä menettelyä asioissa.
Valtakunnansyyttäjävirasto kiirehti päätöksellään 18/481 päivämäärällä 19.6.2018 suojelemaan rikoskomisario Simo Alangon asianro R 18/435. Tässä päätös.
Valtakunnansyyttäjäviraston toimintaa sekä poliisin laillisuusvalvontaan on kiinnitettävä muutoinkin huomiota, sillä toimittaja Mikko Niskasaari todistaa

VKSV on korruption kotipesä

Jorma Kalske, korruption isä

Väärentäjät hakevat valtakunnansyyttäjäksi

Valtionsyyttäjien ohjelmallinen rikollisuus

Poliisi valehtelee aina

Poliisin terrorin alla

Poliisien ja syyttäjien syytesuoja toimii yhä

KRP:n rikoslaboratorio väärentää todisteita
Poliisi pyytää rikosilmoituksia, mutta ei tutki niitä

Kiristäjä Kauko Aaltomaa epäonnistui taas

KRP käyttää rekistereitään vastoin lakia

Poliisihallitus valehtelee paljon mutta huonosti

Poliisihallitus valehteli EOA:lle

Poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

Poliisien ja syyttäjien suosikkijärjestelmä, tapaus Helena Molander

Paavo Nikula ja Jaakko Jonkka estivät KKO:n tuomareiden rikoksen tutkinnan

Suomi on Pohjolan pahis

Minun olisi pitänyt käräjäoikeudessa saada todistaa valtiopetos, mutta käräjäoikeuden tuomari esti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.
Koiviston konklaavi

 Ns. Konklaavin salaamispäätös

SSP-sopimus on julistettu salaiseksi 100 vuodeksi.

SSP-sopimus

ja Aktiv Hansakauppa 25 vuodeksi salaiseksi
Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?

Valtiopetos on tosiasia

Veikko Saksi todistaa

Ns. pankkikriisin taustaa

Ns. pankkikriisin EMU-varauma

 Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Jorma Jaakkola todistaa

Veikko Saksi todistaa

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

Yrittämisen ylipääsemätön vaikeus Suomessa?

PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

Ylen arkisto todistaa

90- luvun pankkikriisi
Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

90-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä

Lama koetteli ihmisten oikeustajua

Väärää politiikkaa

Pankkivallan uho ja tuho

Pankkikriisi ja asuntovelat
Pankit tilillä

 Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

Pankkikriisin pitkä varjo

Laman kuva: Lottovoittajan loppu

 Lisää rahaa Suomen rikkaille

 Suomi ylös - palkat alas

Lama ja oikeus

Pankkiryöstö – tosi asiaa pankkikriisistä

Pankkien uhrit

Mitä tulikaan sanottua – politiikkaa lama-ajan Suomessa

Professori Erkki Aurejärvi todistaa

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

 Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

 Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

 Oikeustieteen tohtori Kari Uoti todistaa

Velallisen tapporaha

 Huhtasaaren toruuskomissio

 Vaatimus Petteri Orpolle/valtiovarainministeriölle

 Kidutusministeriö

 Professori Jyrki Virolainen todistaa
Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä

 Oikeusvaltio Suomi - horjuuko se?

Mauno Koiviston anteeksiantamattomat virheet

Todistusaineistona oma eli minun Erkki Ahon pankkikriisiselvitys/tutkimus

 Todistusaineistona minun, Erkki Ahon oikeustaisteluni, mikä on kirjoitettu suurelta osalta Oikeuslaitos ja poliisi-blogiini, mikä on kiistaton valtiopetoksen todistusaineisto

Myös nettikirjani todistaa valtiopetoksen tapahtuneen

Esitän todistusaineistona valtiopetoksesta seuraavat kirjat:
Laman ja rahan pelurit ISBN 978-952-99691-1-1ISBN 9748-951-31-4251-3
Seppo Konttinen Salainen pankkituki
ISBN 978-951-31-4251-3
A-P. Pietilä Pankkikriisin peitellyt paperit
ISBN 978-951-884-443-6
Erkki Aho Olet Maamme Armahin Suomenmaa
ISBN 952-91-4593-X
Kirjassa on myös selostus oikeustaistelustani todistusaineistoineen sekä liitteenä selostus mitä milläkin todistusaineistolla todistetaan
Laillisuusvalvonnan rikollisesta toiminnasta todisteena eduskunnan oikeusasiamies Maija Sakslinin 16.4.2018 päätös EOAK/3033/2017 todistusaineistoineen. Samalla se on todistusaineisto viranomaisten rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä.


Terv. Erkki Aho
044-3025948

From: Mensonen Hannu POL
Sent: Wednesday, June 20, 2018 8:08 AM
To: Erkki Aho ; Koskela Janne POL
Subject: VS: pyydän vastausta


Hei,


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.
Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.
Ystävällisin terveisin
rkom Hannu Mensonen.


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 19. kesäkuuta 2018 23:47Vastaanottaja: Mensonen Hannu POL; Koskela Janne POLAihe: Re: pyydän vastausta


Hei,
Kiitos jälleen nopeasta vastauksesta. Oikeudenkäyntini yksi tavoite oli juuri tuo ulosottomiesten ulosottokaaren vastaisen toiminnan lopettaminen. Kun ulosottomies saa provisiota ulosotosta, niin se varmasti silloin on ulosottokaaren vastaista toimintaa. Jos ei ole , niin väännä minulle ratakiskosta millä perusteella se ei ole ulosottokaaren vastaista toimintaa. Minä pyysin poliisia toimimaan niin, että laiton ulosottotoiminta Suomessa lopetetaan.
Kirjoitat, että ulosottomiehen toimintaan liittyy harkintaa, mikä on normaalia viranomaistoimintaa. Jos ulosottovelallisen hyväksyttävät menot ylittävät lähes 1,5 -kertaisesti ulosmittaamattoman eläkkeen määrään, niin ulosottomiehen on annettava ulosottokaaren perusteella ylimääräinen vapaakuukausi. On huomioitava se, että ulosottomiehen menettely on uloskaaren lisäksi perustuslain vastaista toimintaa. Perustuslain 6 § takaa yhdenvertaisuuden, 7 § ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti, 15 § omaisuuden suoja, 19 § oikeus sosiaaliturvaan).
19 § Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.
Jos tavallinen laki on ristiriidassa perustuslain kanssa niin perustuslailla on etusija.
106 §
Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.
Lisäksi halusin oikeudenkäynnissä osoittaa sen, että ulosottosaatava on kokonaan rikoksilla aikaansaatua velkaa.

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

 Erkki Ahon videot ( 8 video)

Terve Juha

Olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä seitsemän kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan valtion rikollisella toiminnalla. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja minulta on valtion rikollisen toiminnan johdosta tuhottu yritykseni, ryöstetty omaisuuteni, estetty yritystoiminta, olen ollut luottokelvoton 23 vuoden ajan ja viimeisin valtion rikollisessa toiminnassa on avioero-oikeudenkäynti 44 avioliittovuoden jälkeen. Olen kärsinyt valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset valtion rikollisen toiminan takia.
Valtiopetoksen eli ns. Koiviston konklaavin 6.5.1992 asiakirjat julistettiin salaisiksi vastoin lakia. Presidentti Tarja Halonen kieltäytyi luovuttamasta ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja minulle, Erkki Aholle, 24.10.2005 päätöksellään A/9670/05. Ns. Koiviston konklaavissa todistusaineiston mukaan tasavallan presidentti Mauno Koivisto päätti antaa pankeille suosituimmuusaseman eli pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Menettely täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Lisäksi käytäntö on osoittanut, että pankkikriisin rikollisille on annettu syytesuoja asioissa. Tästä johtuen oikeudenkäynnit eivät ole voineet täyttää Suomen perustuslain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen mukaisia määräyksiä eli oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Liitteenä Tasavallan Presidentti Tarja Halosen päätös ns. Koiviston konklaavin päätösten salaamisesta. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.
SSP-sopimus solmittiin 22.10.1993 Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kesken: Kansallis-Osake-Pankin, Osuuspankkien Keskusliiton, Postipankin ja SYP:n kesken. Sopimus julistettiin 100 vuodeksi salaiseksi. Salaisessa sopimuksessa sovittiin muun muassa kilpailunrajoitussopimuksen vastaisesta toimialarationalisoinnista. Sopimuksessa määriteltiin toimialat, joilta poistetaan ylikapasiteetti ja yritysten kaatamisperusteet. Pankit tekivät luettelot poistettavista yritystä ja laittivat saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin. Markkinoilta poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä, aiheutettiin 280 000 ihmisen ylivelkaantuminen ja n. 500 000 ihmisen työttömyys. Lisäksi 11 500 ihmistä teki itsemurhan. Velallisten Tukiryhmän mukaan luvut ovat myöhemmän kehityksen mukana kasvaneet 60 000 markkinoilta poistettuun yritykseen ja 16000 itsemurhaan. Kysymyksessä on minun oikeustajuni mukaan kansanmurha.
Todisteena kopio 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Pankkikriisin oikeudenkäynnit eivät ole voineet olla oikeudenmukaisia, koska valtio on salannut totuuden. Kaikki pankkikriisin oikeudenkäynnit ovat olleet Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisia.
31.03.2000 Aktiv Hansa ja C&A Finland Oy ostivat ministeri Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenalin omaisuuudenhoitoyhtiön 12,2 miljardin saatavat (76 000) 5 % :lla todellisesta arvosta. Velallisille ei annettu mahdollisuutta vapautua veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Ulkomaiset yhtiöt perivät velallisilta täyttä summaa korkeilla koroilla aina velallisen kuolemaan saakka ja velallisen kuoltua vielä kuolinpesältä eduskunnan päätöksen mukaisesti. Aktiv-Hansa kaupan asiakirjat ovat julistettu 25 vuodeksi vuodeksi salaiseksi.
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ole voinut toteutua näiden salaisiksi julistamisten takia. Siksi pankkikriisiä koskevat päätökset ovat laittomia ja oikeuden päätökset mitättömiä ja Suomen valtio on korvausvelvollinen kaikille pankkikriisin uhreille ja heidän omaisilleen aiheuttamansa vahingot korkoineen.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten on muissa maissa.
Perustuslaki tuomioistuin

Mielestäni Suomi tarvitsee kansalaisten oikeusturvan takia ehdottomasti perustuslakituomioistuimen. Perustuslaki tuomioistuin olisi voinut ottaa kantaa ulosottomiesten harkintavaltaan jne...
Kirjoitat, että ”Mielestäni Suomi on oikeusvaltio. Meillä on olemassa muutoksenhakumahdollisuus, voimassa olevat lainsäännökset, joiden mukaan asioissa edetään.
Mikäli näet, että tuo tuomioistuinkäsittely on hoidettu väärin, niin mielestäni oikea asian etenemistie ei ole rikosilmoituksen teko, vaan edellä mainitsemani keinot. ”
Poliisin tehtävät on määritelty poliisilain 1 §:sä :
1 §
Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.
Oletko poliisina vielä sitä mieltä, että Suomi on oikeusvaltio? Minun oikeustajuni mukaan minun ei ole mikään pakko valittaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tietoisesti tehdystä virheellisestä päätäöksestä Rovaniemen hovioikeuteen. Käräjäoikeus joutuu arkistoimaan viideksi vuodeksi aineistot ja ne ovat silloin myös poliisin käytettävissä lähietäisyydellä. Minä voin tehdä uuden rikosilmoituksen asioista jos muutan rikosilmoituksen kohdetta ja aihetta.
Terv. Erkki Aho
044-3025948

From: Mensonen Hannu POL
Sent: Tuesday, June 19, 2018 9:52 AM
To: Erkki Aho
Subject: VS: pyydän vastausta


Hei,


Mainitset viestissäsi ulosottomiehen palkkaukseen liittyen, että ulosottomies saa noin 30 %:n provision. Sen jälkeen esität Ulosottokaaren 1 luvun 15 §:n esteellisyysperusteen. Olen ymmärtänyt niin, ettei tuo kyseinen lakipykälä koske ulosottomiehen saamia provisioita. Jos asia tulkittaisiin ajattelemallasi tavalla, niin tämä johtaisin  käytännössä siihen, ettei yksikään ulosottomies voisi tuon logiikan mukaan tehdä yhtään ulosmittausta. Olet tehnyt ulosotolle mainitsemasi hakemuksen ylimääräisesti vapaakuukaudesta. Ulosottoviranomainen on käsitellyt asian ja tehnyt siitä päätöksen. Asiaan liittyy harkintaa, minkä on normaalia viranomaistoimintaa. Tämä harkinta on uskoakseni ollut myös esillä oikeudessa. Mielestäni asiassasi ei ole edellä mainitulla perusteella syytä epäillä rikosta.
Valtiopetoksen tutkinta kuuluu KRP:lle, kuten jo aiemmin kerroin. KRP harkitsee aloittaako se asiassa esitutkinnan vai ei ja missä laajuudessa mahdollinen esitutkinta tehdään. Mitä tulee RL 15 luvun 10 §:n soveltamiseen asiassasi, niin tieto kertomastasi valtiopetoksesta on mennyt tuomarille ennen asian ratkaisemista. Eli tässä mielessä tieto on mennyt RL 15 luvun 10 §:n edellyttämällä tavalla viranomaiselle. Kyseinen lakipykälä ei mielestäni sovellut tässä mielessä ulosottopuolen toimintaan, kun tieto on mennyt viranomaiselle (tuomarille), ennen asian tuomioistuinkäsittelyä. 
Käräjäoikeuden tuomarin toimintaa tarkastelee Oikeuskanslerin virasto. Poliisi ei toimi tuomioistuinten valvojina tai ohjaajina, kuten jo eilen totesin. Epämieluisasta päätöksestä pitää valittaa seuraavaan oikeusasteeseen. Näin se vain menee. Eli tätä muutoksenhakumahdollisuutta ei korvata tekemällä asiasta rikosilmoitus. Eli pelkkä asiakkaan halu toimia omassa asiassa omalla tavalla, ei vain onnistu, koska poliisilla ei ole edes toimivaltuutta tutkia asioita, joissa on laillinen muutoksenhakumahdollisuus. 
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin mahdollinen huomiotta ottaminen oikeuskäsittelyssä kuuluu käsittääkseni muutoksenhakutuomioistuimen tai Oikeuskanslerin viraston tehtäviin. Jos ylin laillisuusvalvoja esim. Oikeuskanslerinvirasto pyytää poliisia tutkimaan tietyn oikeuskäsittelyyn liittyvän tai sen käsittelyssä syntyneen asian (esim. virkarikoksen), niin tuolloin poliisi tekee pyydetyn esitutkinnan. Asiaa on tuolloin pohdittu juridisilta taustoiltaan ja päätöksissä on huomioitu myös muutoksenhakumahdollisuus.
Mielestäni Suomi on oikeusvaltio. Meillä on olemassa muutoksenhakumahdollisuus, voimassa olevat lainsäännökset, joiden mukaan asioissa edetään.
Mikäli näet, että tuo tuomioistuinkäsittely on hoidettu väärin, niin mielestäni oikea asian etenemistie ei ole rikosilmoituksen teko, vaan edellä mainitsemani keinot.
Ystävällisin terveisin
rkom. H Mensonen


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 21:18Vastaanottaja: Mensonen Hannu POL; Koskela Janne POLAihe: Fw: pyydän vastausta

Hei,
Kiitos nopeasta vastauksesta. Vastauksessa toteat, että kyseessä lienee ollut siviiliprosessiin liittyvä asia.Ehkä kiireestä tai työpaineesta johtuen olet tehnyt hätäisen johtopäätöksen asioista. Minun oikeustajuni mukaan kysymys on rikoksesta, sillä olin soittanut ulosottomies Terttu Kelalle ja kertonut hänelle, että tarvitsen huojennusta ulosottooni. Kerroin hänelle poikkeuksellisesta elämäntilanteestani ja sen, että kaikki ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Minun oli hankittava uusi asunto, koska multimiljonääri vävyni lopetti vuokrasopimuksen haastemiehen tuomalla vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksella, mikä oli asianajotoimisto Takalan tekemä. Tämä oli todistusaineistona käräjäoikeudessa. Tässä tilanteessa minun oli hankittava uusi asunto ja maksettava myös uuden asunnon kuukauden vuokraennakko. Käytännössä oli maksettava kahdesta asunnosta vuokraa ja kuukauden vuokraennakko. Lisäksi minulla oli syöpäsairaudesta johtuvia pankkilainoja maksettavana. Pakolliset kulut olivat reilusti yli ulosmittaamattoman eläkesumman. Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy. Ulosottokaaren 4 luvun 53 §:ssä säädetään vuosittaiseksi vapaakuukausien määräksi kaksi silloin kun kyse on tulosrajamittauksesta. Vuosittain velalliselle annetaan pyynnöstä vapaakuukausia enintään yhteensä kolme.
Ulosottomiehelle Terttu Kelalle tekemäni soiton jälkeen hän pyysi tekemään kirjallisen hakemuksen ylimääräisestä vapaakuukaudesta. Tein hakemuksen. Ulosottomies teki kielteisen päätöksen asiassa, mikä oli todistusaineistoan käräjäoikeudessa. On otettava huomioon, että ulosottomiesten palkkaus perustuu merkittävältä osalta provisioon. Ulosottomies saa ns. velalisen tapporahaa, mikä on 30 % ulosottosaatavan summasta. Koska olen eläkeläinen, niin eläkkeestäni on helppo ulosmitata ja saada tuo 30 %:n provisio erittäin helpolla palkanlisäksi.
Ulosottokaaren 1 luvun 15 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista ulosotossa. Lain mukaan ulosottomies on esteellinen: "jos ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä".
Katson, että ulosottomies Terttu Kela on toiminut omaa etua tavoitellen ja jättänyt huomioimatta ulosottokaaren 4 luvun 52 § ja 53 § asiat. Katson, että hän tehnyt tämän tahallisesti, koska hän tunnusti asian vasta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen kun tein asiasta rikosilmoituksen. Minun oikeustajuni mukaan rikos edellyttää tahallisuutta.
Lisäksi ulosottomies oli tietoinen ulosoton vääristä ja rikollista perusteista. Minun oikeustajuni mukaan hänen ja hänen esimiehensä olisi tullut reagoida asioihin rikoslain 15 luvun 10 § perusteella. He eivät kuitenkaan ole reagoineet asiaan, vaan ovat toimineet rikoslain vastaisesti.
Samoilla perusteilla käräjäoikeuden tuomarin olisi tullut ratkaista asia ja antaa minulle oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jossa olisin voinut todistaa ulosottomiehen ulosottokaaren vastainen toiminta ja ulosottoperusteiden rikollinen perusta. Oikeudenkäynti ei siis ollut oikeudenmukainen. Lisäksi kävin etukäteen varmistamassa käräjätuomarilta asiat todistajan kanssa ja vakuutuimme hänen ennakkoasenteestaan asiaan ja rikollisista aikeistaan. Siksi tein asiasta heti rikostutkintapyynnön asioista. Oikeudenkäynti ei minun oikeustajuni mukaan ollut siviiliprosessi vaan rikosprosessi. Oikeudenkäynti ei missään tapauksessa ollut oikeudenmukainen.
Mitä tulee asioiden vanhentumiseen niin minun näkemykseni on se, että rikokset eivät ole vanhentuneet, koska ns. Koiviston konklaavissa sovittiin pankkien suosituimmuusasemassa. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa tavalla mikä minun oikeustajuni mukaan täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Ns. Koiviston konklaavin asiakirjat on julistettu salaiseksi. Minulla on siitä presidentti Tarja Halosen päätös, mikä oli todistusaineistona käräjäoikeudessa. Valtiopetoksen liittyy ns. SSP-sopimus, mikä tehtiin neljän ostajapankin ja pääministeri Esko Ahon hallituksen kesken. Sopimuksessa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteita. Sopimus on julistettu 100 vuodeksi salaiseksi. Minulla oli tuo SSP-sopimus käräjäoikeudessa todistuskappaleena. Myös Koiviston konklaavista oli minun oikeustajuni mukaan riittävä todistusaineisto. Käräjäoikeuden olisi pitänyt hankkia nuo sopimukset todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn, koska olin sitä vaatinut. Myös Aktiv Hansa-kaupan sopimukset on julistettu 25 vuodeksi salaiseksi.
Minun oikeustajuni mukaan salatut sopimukset vaikuttavat asioihin niin, ettei oikeudenkäynnit ole voineet olla oikeudenmukaisia ja asiat eivät voi olla vanhentuneita eli ei siis voida vedota normaaleihin vanhetumissäännöksiin. Minulla olisi pitänyt olla oikeus esittään todistusaineisto näistä kolmesta tosiasiasta. Minä huomasin käydessäni Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa että aineistot oli tulostettu väärin. Minulle tässä vaiheessa varmistui käräjätuomarin rikolliseksi epäiltävät aikeet. Olen varma, että videoita, joilla todistetaan valtiopetos niin käräjätuomari ei ole käsitellyt lainkaan.
En ole koko 23 vuoden aikana saanut esteetöntä rikostutkintaan enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Myös poliitikot ja tiedotusvälineet vaikenevat asioista. Olen ottanut yhteyttä hyvin tuntemaan päministeri Juha Sipilään, joka ei ole minun lähisukulaiseni vaan ns. kirnunvirutusvesi. Kuulumme samaan rautiolaiseen sukuun. Olin lähettänyt Juhalle viestiä, josta näkyy valtion rikollinen toiminta.
Terve Juha
 Mielestäni poliisi olisi tullut tutkia Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahen toimipisteessä oleva todistusaineisto sekä varmistaa, että kaikki todistusaineisto on ollut käräjäoikeuden tuomarin käsittelyssä Minä en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja siksi minä vaadin, että nyt käynnistetään asiat minun kuulustelulla ja otetaan huomioon kaikki esittämäni asiat. Minä haluan poliisitutkinnan siksi, että silloin minulla on mahdollisuus saada vahingonkorvaukset ja tuomioiden purut korkeimmassa oikeudessa. En lähde valittamaan asioista hovioikeuteen vaan etenen poliisitutkinnan kautta omaan päämäärääni, koska siihen minulla on lainmukainen oikeus.Suomen pitäisi olla oikeusvaltio. Paikallinen poliisi tutkii sen mikä kuuluu paikallisen poliisille ja KRP tutkii sen mikä KRP:lle kuuluu. Käräjäoikeudella ei minun oikeustajuni mukaan ole mitään oikeutta estää esittämästä näitä todistusaineistoja. Siksi katson käräjätuomarin toiminnan olevan vastoin lakia.
Kalajoki 18.06.2018
Erkki Aho
044-3025948

From: Mensonen Hannu POL
Sent: Monday, June 18, 2018 4:00 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: pyydän vastausta


Hei,
Olen käsittääkseni vastannut kaikkiin tiedusteluihin, mitä olet tehnyt asioissa. Olen laittanut Sinulle tietoa aktiivisesti, miten asiat etenevät poliisissa, joten käsitykseni mukaan olen noudattanut EOA:n linjaa tiedusteluihin vastaamisesta.
Tiedustelet nyt sitä, "miksi en estänyt käräjätuomari Susanna Ervastin rikosta, vaikka minä sitä pyysin etukäteen." Kysymyksessä lienee käräjätuomari Sarianna Ervasti. Olit laittanut minulle osoittamasi viestin myös tiedoksi käräjätuomari Sarianna Ervastille. Tuleva oikeuskäsittely ei viestisi mukaan ollut vielä tuossa vaiheessa ollut. Tieto asiaan liittyvistä seikoista on ollut ennen käsittelyä tuomarilla, jonka tehtäviin kuuluu tutustua käsiteltävään aineistoon ja ottaa huomioon asiaan liittyvät seikat. Vastaan tähän lyhyesti; Poliisin tehtävänä ei ole ohjata, vaikuttaa tai valvoa tuomioistuimen toimintaan. Kyseessä lienee ollut siviiliprosessiin liittyvä asia.
Mitä tulee esittämiisi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssiperän asioihin, joiden osalta viittaat siihen, että AA Asko Keränen on unohtanut ajaa valituksen hovioikeuteen. Tässä voisi olla kyseessä käsitykseni mukaan Luottamusaseman väärinkäyttäminen, mistä säädetään RL 36 luvun 5 §:ssä. Kyseisestä rikoksesta on säädetty rangaistukseksi maksimissaan 2 vuotta vankeutta, mikä tarkoittaa RL 8 luvun 1§:n mukaan sitä, että kyseinen rikos vanhentuu 5:ssä vuodessa. Poliisilla ei ole tutkintaoikeutta vanhentuneisiin asioihin.
Paikallispoliisina en ota kantaa mahdollisiin prosessiväitteisiin, mitä istunnossa on mahdollisesti esiintynyt tai ollut.
Mielestäni olen toiminut asiassa lain mukaan. Siihen en ota kantaa, onko minua ennen toimittu oikein.
Ystävällisin terveisin
rkom H. Mensonen


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 15:11Vastaanottaja: Mensonen Hannu POL; Koskela Janne POLAihe: pyydän vastausta

Rikoskomisario Hannu Mensonen, tiedoksi rikosylikomisario Janne Koskela
Pyydän Sinua vastaamaan minulle kohtuullisen ajan kuluessa ( n. 14 vrk) miksi poliisi ei ole reagoinut seuraaviin rikoksiin:
1.      Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kauppasopimuksissa oli 63 miljoonan markan törkeä petos. Myyjän (Kera Oy) mukaan ostaja oli markkinoilta poistettavien yritysten listalla. Myyjät olivat väliaikaisia pesänhoitajia , joilla ei ollut oikeutta myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännön mukaan. Heillä ei ollut myöskään maakaaren edellyttämää valtuutusta myydä ko. kiinteistöjä. Kaupanvahvistukset ovat olleet laittomia, koska kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ei ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on myöhemmin toiminut kaikissa ko. kauppasopimuksista johtuvissa oikeudenkäynneissä syyttäjänä. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä koko ajan syyttäjistä annetun lain mukaan.
2.      Alavieskan Puurakenne Oy: n konkurssipesä purki tehdyt kaupat ja haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä. Koska kaupat oli purettu niin konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi laiton. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa KRP:lle.
3.      Asianajaja Asko Keränen oli paikalla pesänluettelon vannontatilaisuudessa, jossa todistin, että konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu. Käräjätuomari, syyttäjä Sulo Heiskari ja PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesän hoitaja eivät reagoineet asiaan, mutta silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen pyysi tilaisuuden jälkeen minut kahville ja pyysi valtakirjat jotta hän voi tehdä valituksen asiassa hovioikeuteen, koska konkurssi oli laiton. Asko Keränen kuitenkin jätti valituksen tekemättä. Asko Keränen on tunnustanut rikoksena. Miksi poliisi ei toimi lain mukaisesti?
Tarkemmin asioista näissä linkeissä

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3
 Olen joutunut kärsimään poliisin valikoivan rikostutkinnan takia jo yli 23 vuotta valtion rikollisesta toiminnasta. Olen joutunut olemaan virheellisen ulosoton kohteena luottokelvottoman jo yli 23 vuotta. Ihmisoikeusrikosta eli kidutusta on kestänyt yli 23 vuotta. Taloudelliset menetykset ovat valtavat ja henkiset kärsimykset mittaamattomia.
Nyt ulosottomies Terttu Kela tunnusti rikoksena ja käräjätuomari Susanna Ervasti jäivät kiinni rysän päältä samoin kuin rikoskomisario Simo Alanko. Minulle jäi epäselväksi miksi rikomisario Hannu Mensonen ei estänyt käräjätuomari Susanna Ervastin rikosta vaikka minä sitä pyysin etukäteen.
Olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota teatterioikeudenkäynneissä.
Pyydän Sinulta vastausta virkamiehenä ja poliisina. Vetoan eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen virkamiehen vastausvelvollisuudesta. Minulla on tarkoitus selvittää poliisin toimintaa ja auttaa poliisia entistä parempaan toimintaan,

Pyydän kirjallista vastausta.
Erkki Aho
044-3025948
Mereojantie 9 B !6
85100 Kalajoki