tiistai 25. tammikuuta 2011

Näkemysero----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: petri.oulasmaa@poliisi.fi ; antero.aulakoski@poliisi.fi ; simo.alanko@poliisi.fi ; ilkka.piispanen@poliisi.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Cc: toimitus@kaleva.fi ; toimitus@kpk.fi ; toimitus@kalajokilaakso.fi
Sent: Tuesday, January 25, 2011 10:39 AM
Subject: Poliisin ja poliisipalveluja käyttävän näkökulma


Tiedotusvälineille ja asianosaisille

Jokilaaksojen poliisi - toimintavuosi 2010
http://www.poliisi.fi/poliisi/jokilaaksot/home.nsf/pfbd/35EB8957FB879E5CC22578230026F203?opendocument

Poliisipalvelujen käyttäjän näkökulma

Tutkimattaolevat asiat
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Katso DVD
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/se-on-siina-varatuomari-paavo-m-petajan.html

Katso Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Petri Oulasmaan toiminta
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

Ahojahtia
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Esteellisyyden todistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html

Täydennys lausumaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/taydennys-lausumaan.html

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html
Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelu ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Finaali lähestyy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/finaali-lahestyy.html

Kuten tarkkaavainen lukija voi huomata niin poliisin oma näkemys ja poliisipalvelujen käyttäjän näkemys hivenen poikkeavat toisistaan.

Kalajoella 25.01.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, kuudennen kauden valtuutettu

Tarkemmat tiedot http://www.erkkiaho.com/henkilo.html

tiistai 18. tammikuuta 2011

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?

Huom. kuvat saa suuremmaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Olen saanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen 17/2011 konkurssiasiassani K10/5019. Käräjäoikeudenistunto pidettiin 04.01.2011. Epäilin asiassa rikosta ja epäilyjäni vahvisti se, että käräjäoikeuden päätös viipyi mielestäni kohtuuttoman kauan. Siksi tein eilen poliisihallitukselle ja oikeuskanslerille seuraavan kiirehtimispyynnön:

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; kirjaamo@okv.fi
Sent: Monday, January 17, 2011 11:05 AM
Subject: kiirehtimispyyntö

Konkurssiasiassani oli Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunto 04.01.2011.
Katso Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html


En ole vieläkään saanut oikeudenpäätöstä asiasta.

1. Tarvitsen oikeudenpäätöksen jotta voin toimittaa aineiston Suomen Asianajajaliittoon, jossa on käsittelyssä kantelu asianajaja Pirkko Braxin toiminnasta. Katson asianajaja Pirkko Braxin osallistuneen kiristykseeni Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa yhdessä käräjätuomari Timo Tammikedon kanssa. Asialle on kolme todistajaa, jotka olivat seuraamassa oikeudenkäyntiä.
Katso kantelu asianajajan toiminnasta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html


2. Tarvitsen oikeuden päätöksen jotta voin valittaa asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Toivon, että tämä asia voidaan käsitellä samanaikaisesti jo nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä olevan asian kanssa, koska ne liittyvät läheisesti yhteen.

3. Tarvitsen oikeuden päätöksen jotta voin lähettää oikeudenpäätöksen korkeimpaan oikeuteen jossa asiakokonaisuus on käsittelyssä purkuasiana.

4. Tarvitsen oikeuden päätöksen, koska asiakokonaisuus on jo Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä. Asiani käsittely Suomessa on jo kestänyt lähes 16 vuotta ja Suomen valtion on syytä epäillä rikkoneen asiassani 15 Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 17 artiklasta.

Erittäin tärkeää on tutkia Jokilaaksojen poliisin toiminta asioissa. Viittaan oikeudenkäyntiin jossa Jokilaaksojen nykyinen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa laittoi oikeudenkäynnissäni kantajaksi Meritapankin lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä. Tässä väärillä tiedoilla käydystä oikeudenkäynnistä minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen, mikä muutettiin ehdonalaiseksi. Katso: Lainan myöntänyt pankinjohtaja ei tiennyt oikeudenkäynnistä mitään
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html


Teko on todella tärkeä teko Petri Oulasmaalta.

Markku Koskea koskeva rikostutkinta on siirrettävä pois Jokilaaksojen poliisilaitokselta, eikä sitä voida siirtää Oulun poliisilaitokselle eikä KRP:n Oulun osastolle, koska se Tapani Tasantoa että Leila Melanderia on syytä epäillä asioiden johdosta. Markku Kosken asioissa poliisi on jättänyt tutkimatta epäillyt rekisterimerkintärikokset, osallisuudet törkeään petokseen, luottamusmiesaseman väärinkäytön, kiristyksen, oman konsulttipalkkion ohjaamisen vaimonsa leipomolle, jolla ei ollut konsulttisopimusta Vapo Oy:n kanssa jne.. Jokilaaksojen poliisi on mielestäni perusteettomasti julistanut Markku Kosken asiat salaisiksi.

Kalajoella 17.01.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Kun sain Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen, niin epäilyni vahvistuivat todeksi. Käräjätuomari Timo Tammiketo on vääristellyt vastaustani. Minä en ole väittänyt ainoastaan sitä, että käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Jaakko Raittila eivät ole antaneet kuulustella nimeäni todistajia vaan minä olen väittänyt, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole antanut minun kuulustella vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asian on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme henkilöä: Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. Katso Selvityspyyntö oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Asia on varmasti tullut käräjätuomari Timo Tammikedon tietoon. Katso K10/5019 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Asia on tullut käräjätuomari Timo Tammikedon tietoon myös puhelinkeskustelumme perusteella. Käräjätuomari Timo Tammilehto ilmoitti minulle puhelimitse ennen oikeudenistuntoa, ettei oikeudenistunnossa hyväksytä mitään todistajalausuntoja eikä mitään todistusaineistoa oteta vastaan. Kaiken huipuksi hän löi luurin korvaani.

Asia käy selville myös konkurssioikeudenkäynnin selostuksesta. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

Pyydän oikeuskansleria selvittämään mihin katosi kuvan todistusaineisto, mikä todistaa rikokset. Todistusaineistosta ei ole mitään mainintaa pöytäkirjassa eikä oikeudenpäätöksessä. Ne on oltava todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa, Korkeimmassa oikeudessa, oikeuskanslerilla, valtakunnansyyttäjällä, poliisilla sekä Suomen Asianajajaliitolla.

On syytä epäillä toiminnallaan käräjätuomari Timo Tammiketo suojeli työtovereitaan Jyrki Määttää ja Jaakko Raittilaan kuten olin epäillytkin jo oikeudenkäynnissä. Samalla epäilen hänen suojelleen laajaa epäiltyä poliisien, syyttäjien ja asianajajien ym. henkilöiden rikosliigaa.

Tämä on valitus Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 04.01.2011 päätös 17/2011. Toivon, että asia liitetään jo valituksena olevaan toiseen samaa asiaa käsittelevään Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen ja lähetetään välittömästi Korkeimman oikeuden käsittelyyn, missä on purkuhakemuksena muut asiaan liittyvät päätökset. Ensin korkeimman oikeuden on purettava väärä Raahen käräjäoikeuden päätös Raahen käräjäoikeuden tuomio 19.9.2008 08/543, mikä on pohjana kaikille muille väärille päätöksille. Oikeuden nopeaksi toteutumiseksi ja kustannusten minimoimiseksi on järkevintä siirtää kaikki asiat korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Olen valmis suulliseen käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa, jos esim. DVD ei riitä suulliseksi todistusaineistoksi. Katso Katso DVD
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Vaadin suullista käsittelyä myös Rovaniemen hovioikeudessa, jossa hovioikeus ei suoraan lähetä asioita korkeimman oikeuden ratkaistaviksi.

Oikeuskanslerin on otettava ohjat käsiinsä rikostutkinnoissa. Kuvan aineisto on välittömästi hankittava oikeuskanslerin käyttöön. Katso kuva aineistosta: http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Ihmettelen minne Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen jätetty todistusaineisto on kadonnut. Kolme henkilöä voi todistajaa, että olen jättänyt ko. todistusaineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen oikeuskäsittelyn aikana. Todistajien nimet ovat Alpo Ylitalo Kokkolasta, Olli Puolitaival Jäälistä ja Aimo Remes Kärsämäeltä.

Samat henkilöt voivat todistaa, että käräjätuomari Timo Tammiketoa on syytä epäillä Erkki Ahon kiristyksestä oikeudenkäynnissä, sillä käräjätuomari Timo Tammiketo antoi vaihtoehdoksi rahat tai konkurssi. Oikeuden päätös osoittaa, että asianajaja Pirkko Brax oli mukana kiristyksessä. Asiat selviävät myös kantelustani Suomen Asianajajaliittoon. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta ja kaikkien vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Kalajoella 18.01.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 13. tammikuuta 2011

Se on siinä – varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelleVaratuomari Paavo M. Petäjä on 21.03.2002 päivätyllä kirjeellä antanut korkeimmalle oikeudelle lausuman lainvoiman saaneen tuomion purkamisessa ym. Dnro H2001/138. Lausumassaan varatuomari Paavo M. Petäjä lausuu: Vastauksessa annetut tiedot ovat perustuneet Erkki Ahon henkilökohtaiseen suulliseen ilmoitukseen, missä yhteydessä Erkki Aho on ilmoittanut, että hän edustaa kaikkia vastaajatahoja asiassa ja pyytänyt välittömästi laatimaan kysymyksessä olevan vastauksen.

Lausuma on väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle. En ole koskaan ilmoittanut edustavani muita tahoja asiassa. Jos olisin ilmoittanut edustavani muitakin takaajia, niin varatuomarina Paavo M. Petäjän olisi pitänyt pyytää minulta hänen väittämänsä tahojen valtakirjat jotta olisin voinut edustaa heitä. Minä en ole koskaan ilmoittanut edustavani muita tahoja kuten varatuomari Paavo M. Petäjä väittää lausumassaan korkeimmalle oikeudelle. Todistustaakka on varatuomari Paavo M. Petäjällä. Ainoastaan asianomaisten valtakirjat voivat olla todisteena asiassa ja sellaisia varatuomari Paavo M. Petäjällä ei ole esittää. Väärä lausuma oikeudessa on ankarasti rangaistava teko. Tässä tapauksessa kysymys ei ole ainoastaan väärästä lausumasta vaan laajasta rikollisten suojelusta väärällä lausumalla.

keskiviikko 5. tammikuuta 2011

Kantelu asianajajan toiminnastaSuomen Asianajajaliitto
PL 194
00101 Helsinki
Käyntiosoite:
Simonkatu 12 B 16

Kantelu asianajaja Pirkko Braxin toiminnasta

Pyydän Suomen Asianajajaliittoa selvittämään toimiko asianajaja Pirkko Brax hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.
Katso ohjeet http://www.asianajajaliitto.fi/files/824/B_01_Hyvaa_asianajajatapaa_koskevat_ohjeet_15.1.2009.pdf

Katso selostus oikeustapauksesta:
Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

1. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että konkurssioikeudenkäyntiin johtanut oikeustapaus perustui monen rikoksen avulla saatuun oikeuden päätöksen ja oli kaiken lisäksi Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen päätös, koska käräjätuomari Jyrki Määttä ei ollut antanut Erkki Aho kuulustella vastapuolen todistajaa.
Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

2. Rikolliseksi epäiltävä oikeudenpäätös on Korkeimman oikeuden käsittelyssä purkupäätöksenä.
Katso Konkurssihakemus – kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

3. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että asia on myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä valituksena ja vielä myös päämiehensä Mikko Kovalaisenkin pyynnöstä. Katso Finaali lähestyy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/finaali-lahestyy.html

4. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että asia on myös lähetetty Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn.

5. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että käräjätuomari Timo Tammiketo toimi asiassa työtovereidensa Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan asialla. Sekä Määttää että Raittilaa on syytä epäillä vähintäänkin virkavirheistä asioiden käsittelyssä.

6. Asianajaja Pirkko Brax näki, ettei oikeudenkäynti ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari Timo Tammiketo esti perusteettomasti Erkki Ahon oikeudenkäyntiväittämien esittämisen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivallasta asian käsittelyssä.

7. Asianajaja Pirkko Brax kertoi lukeneensa blogejani ja on selvää, että hän on silloin perehtynyt laajaan epäiltyyn asianajajien, poliisien, syyttäjien sekä tuomareiden rikosliigan toimintaan.

8. Asianajaja Pirkko Brax sai oikeudenkäynnin tauon aikana selvitystä oikeudenkäyntiä seuranneilta henkilöiltä siitä kuka on Mikko Kovalainen ja mitä Mikko Kovalainen on tehnyt.

Katso Totuus asioissa todistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisen toiminnan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

SM-2007-2086/Pr-1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Katso DVD
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Lausuma Ylivieska- Raahen käräjäoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Esteellisyyden todistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Vaadin, että saan antaa vastineen asianajaja Pirkko Braxin vastaukseen.

Kalajoella 05.01.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

tiistai 4. tammikuuta 2011

Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti 04.01.2011
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käsitteli tänään 04.01.2011 klo 10 alkaneessa istunnossa Mikko Kovalaisen hakemusta Erkki Ahon henkilökohtaisesta konkurssista. Käräjätuomari Timo Tammiketo esitti Erkki Ahosta hankitun varattomuustodistuksen sekä ilmoitti, että konkurssipesänhoitajaksi on jo suostunut Pasi Markus Leinonen. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että asia oli etukäteen päätetty, koska konkurssipesänhoitajakin oli jo käräjäoikeuden toimesta hankittu. Oliko käräjätuomarilla ennakkoasenne asiaan? Käräjätuomari Timo Tammiketo ilmoitti jo puhelimitse etukäteen, ettei mitään todistusaineistoja ja todistajalausuntoja tulla hyväksymään. Miksi varaton henkilö olisi pitänyt hakea konkurssiin? Eikö konkurssihakemus olisi pitänyt raueta jo siinä vaiheessa, kun varattomuustodistus esitetään. Mikko Kovalaisen asiamiehenä oikeudenkäynnissä oli asianajaja Pirkko Brax Ylivieskasta. Hän kertoi lukeneensa minun blogejani ja oli siten tarkasti tietoinen Mikko Kovalaisen toiminnasta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asianajaja Pirkko Braxille raha kelpaa, vaikka vähän likaisestakin työstä. Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden piti tehdä tietoinen väärä päätös?

Muistutan vielä tuomarin valasta Oikeudenkäymiskaari 7 §
Tuomari vannokoon tämän valan: Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja Ruotsin lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta. Älköön kukaan tuomarinvirkaan ruvetko, ennenkuin on näin vannonut.

Lähtökohtatilanne oli se, että olin lähtenyt silloisen kansanedustaja Timo Soinin pyynnöstä auttamaan törkeiden ja järkyttävien rikosten kohteiksi joutuneita henkilöitä. Yhteiseksi nimittäjäksi näissä kaikissa tapauksissa muodostui varatuomari Mikko Kovalainen. Muutama sana asian rikostutkinnasta, sekä asian käsittelystä ennen tämänpäiväistä oikeudenistuntoa.

Katso Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Poliisille rökäletappio numeroin 10-0
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=651

Lainan myöntänyt pankki ei tiennyt oikeudenkäynnistä
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

Ahojahtia
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

Finaali lähestyy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/finaali-lahestyy.html

Olin tehnyt pankkitakauksen välttääkseni konkurssin. Rahat tuohon pankkitakaukseen sain läheisiltäni. Asiat ovat parasta aikaa kesken Korkeimmassa oikeudessa, Rovaniemen hovioikeudessa, valtakunnansyyttäjävirastossa ( Heli Haapalehto) ja oikeuskanslerinvirastossa ( Lieslahti). Koska oikeudenkäymiskaari antaa mahdollisuuden asioiden siirtämiselle, niin esitin asioiden käsittelyn siirtämistä. Käräjäoikeuden tuomari Timo Tammiketo oli kuitenkin päättänyt, että konkurssi tai rahat. Hän oli tietoinen siitä, että tähän tilanteeseen johtanut päätös on syntynyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti (kolme todistajaa) sekä esteellisen tutkijan, esteellisen tutkinnanjohtaja ja esteellisen syyttäjän aikaansaamana. Siis täysin rikollisesti.

Tässä oma esitykseni oikeudenistunnossa:

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle

Erkki Ahon kuuleminen konkurssiasiassa

Vastustan konkurssia

1. Olen asettanut tarvittavan vakuuden, mikä on konkurssin asettamisen esteenä. Konkurssilaki 20.2.2004/120 2 luku 4 §: Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin, jos 1) velkojalla velallisen omaisuuteen maksun turvaava panttioikeus tai muu siihen rinnastettava vakuus.

2. saatava ei ole selvä eikä riidaton

3. Vakuuden asettamisella olen saanut asiassa pääkäsittelyn, jossa voin konkurssilain 8 luvun 6 § mukaan
1. esittää perusteet vastustamiselle
- kolme oikeudenistuntoa seuraamassa ollutta henkilöä todistaa, että käräjäoikeuden päätös on syntynyt vastoin Euroopan Ihmisoikeussopimusta ja käräjätuomari Jyrki Määttä on toiminut puolueellisesti eikä ole ottanut todistusaineistoa asiassa vastaan
- käräjäoikeuden päätös on syntynyt esteellisen syyttäjän ja esteellisen tutkinnanjohtajan ja esteellisen tutkijan toiminnan tuloksena
- käräjätuomari Jaakko Raittila on toiminut samassa asiassa rikolliseksi epäiltävällä tavalla ja asiassa on jälleen ollut esteellinen syyttäjä Esa Mustonen ja esteellinen tutkinnanjohtaja
-
2. ilmoittaa todisteet, joita aioin käyttää ja mitä kullakin todisteella näytetään toteen
3. esittää vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta
5. tekemään väitteensä siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavaksi

4. Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 7 §:n mukaan Jos pääkäsittely on aloitettu, se saadaan lykätä, jos
2. tuomioistuimen tietoon on tullut uusi tärkeä todiste, joka voidaan ottaa vastaan vasta myöhemmin

- asia on nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, johon sekä Mikko Kovalainen että syyttäjä Esa Mustonen ovat antaneet väärät lausumat
- Asia on myös samanaikaisesti Korkeimman oikeuden käsittelyssä, esittelijänä Vilja Hahto p. 0103640190 H/2010/211

1. Oikeudenkäyntiväite

Oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa määritellään tuomarin esteellisyys
1. Käräjäoikeuden tuomari Timo Tammiketo on käsitellyt tätä asiaa aikaisemmin turvaamistoimiasiassa T09/428. Asian käsittely osoittaa sen, että Tammikedosta on tullut esteellinen käsittelemään tätä konkurssiasiaa.
2. Timo Tammiketo on Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan työtoveri ja heitä on syytä epäillä rikoksista.

2. Oikeudenkäyntiväite
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asiassa
1. Tämä oikeudenkäynti perustuu kiistattomasti virheelliseen oikeudenpäätöksen, mikä on saatu aikaan käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisellä toiminnalla ja esteellisen syyttäjän ja esteellisen tutkijan ja esteellisen tutkinnanjohtajan toimesta

Oheinen aineisto sisältää selostukset ja todistusaineistot, mutta selostan suullisesti jokaisen asiakirjan ja kerron todistusaineistot ja juridisen argumentoinnin asiassa.

Oheisen aineiston lisäksi todistusaineistoon kuuluvat

1. Salaiseksi julistettu SSP-sopimus
2. RTS-toimialaraportti
3. Olet Maamme Armahin Suomenmaa kirjaa, jossa erillisen selvitys todistusaineistosta
4. Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmä: Laman ja Rahan pelurit kirja
5. A-P. Pietilä:Pankkikriisin peitellyt paperit kirja
6. Seppo Konttinen: Salainen pankkituki
7. Suomen Aktemian tutkimusohjelma Laman opetukset
8. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens up from the ashes
9. DVD Mayday from Finland Hätähuuto Suomesta ( myös youtubessa)
10. Erkki Aho blogit

Vaadin oikeudenkäyntikuluja Suomen valtion maksettavaksi johtuen siitä, että pääasiallinen syyllinen asioissa on Suomen valtio. On todennäköistä, että Mikko Kovalainen ei pysty maksamaan minkäänlaista korvausta.

Oikeudenkäynnin tulos:

1. oikeudenkäyntiväitettäni ei käräjätuomari Timo Tammiketo hyväksynyt
2. oikeudenkäyntiväitteen siitä, ettei Ylivieska- Raahen käräjäoikeus ole toimivaltainen asiassa käräjätuomari Timo Tammiketo hylkäsi niin, etten edes saanut esittää sitä. Mielestäni menettely ei ollut lainmukainen menettely.

Jätin aineiston käräjäoikeudelle ja valitan sen osalta Rovaniemen hovioikeuteen, missä asia on parasta aikaa käsittelyssä ja jonne minun pitää antaa vastineeni 10.01.2011 mennessä.

Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että asia oli päätetty etukäteen ja siksi minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin maksaa n. 4600 euron maksu konkurssin välttämiseksi Mikko Kovalaiselle. Lisäksi minut velvoitettiin maksamaan asianajaja Pirkko Braxille 1 365,30 euroa tästä oikeudenistunnosta.