keskiviikko 25. toukokuuta 2011

Oikeustaistelu jatkuu

Tein seuraavan vastineen Kalevan, Keskipohjanmaan ja Kalajokilaakson uutisointiin konkurssiasiassa.

Vastine uutisointiin konkurssiasiasta
Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi vastaanottamassa mitään todistusaineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa konkurssiasiassani. Oikeudenkäynti ei voi olla oikeudenmukainen jos todistusaineisto, jolla todistetaan tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyys jätetään kokonaan käsittelemättä aivan niin kuin niitä ei olisi asiassa esitettykään. Käräjätuomari Heikki Sneck ei antanut minun esittää todistusaineistoa oikeudenistunnossa alkua pidemmälle, kun hän pyysi aineiston itselleen ja keskeytti oikeudenistunnon. Hän perehtyi hetken aineistoon ja teki päätöksen ettei aineistoa oteta vastaan tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyydestä.
Minä vetosin puolustuksessani oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa, 13 artiklaa ja 14 artiklaa. Lisäksi vetosin syyttäjälain 1 §:n ja syyttäjälain 12 §:ään. Vetosin esitutkintalain 16 §ään. Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin varmasti kuuluvat esteettömät tutkijat, esteettömät tutkinnanjohtajat ja esteettömät syyttäjät. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan d kohdan mukaan on oikeus kuulustella todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan. Minulta tällainen vastapuolen todistajan kuulusteleminen estettiin ja siitä on kolmen henkilön valaehtoinen todistus sekä todistajanauha oikeudenistunnosta todisteena. Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi ottamasta todistetta vastaan. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Oikeudenistunnossa esitin myös saatavavaatimukseni Suomen valtiolle 192 miljoonaa euroa ja saatavasta esitin tarkan erittelyn. Tästäkään ei ole mitään mainintaa konkurssipäätöksessä, vaan minut on todettu varattomaksi. Tuon saatavan olen ilmoittanut myös ulosottoon ja olen esittänyt tuon saatavan Suomen valtiolle.
Selostus ja todistus asioista löytyy netistä osoitteesta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/
ja youtubesta nimellä Erkki Aho tai tästä osoitteesta DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Kalajoella 25.05.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Lähetin Rovaniemen hovioikeuteen toimenpidekieltovaatimuksen konkurssiasiassa ja tein keskusrikospoliisille tutkintapyynnön käräjätuomari Heikki Sneckin toiminnasta.

Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiireesti asettamaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomion 11/2948 toimenpidekieltoon. Perustelut ilmenevät KRP:lle tekemästä tutkintapyynnöstä.''
Kalajoella 25.05.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

From: E.Aho
Sent: Wednesday, May 25, 2011 6:26 AM
To: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Subject: käräjätuomari Heikki Sneck

Keskusrikospoliisi Vantaa

Rikostutkintapyyntö Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarin Heikki Sneckin toiminnasta

Selostus tapahtumista löytyy osoitteista

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2948
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Päätöstä tehdessään käräjätuomarilla oli käytettävissään edellisessä linkissä ollut aineisto sekä sekä samassa blogissa oleva KUULEMISASIA

Käräjätuomari Heikki Sneckillä oli päätöstä tehdessään käytettävissään kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja kirjan liitteinä olevan todistusaineiston selostus

Käräjätuomarilla oli käytettävissään myös tämä video

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Olin ilmoittanut todistusaineistoksi myös blogini
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

http://naturansalat.blogspot.com/

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Käräjätuomari Heikki Sneckillä oli käytettävissään päätöstä tehdessään myös 530-sivun todistusaineisto sekä tarkka ja yksityiskohtainen laskelma saatavastani Suomen valtiolta. Summa on 192 miljoonaa euroa. Saatavan olin myös ilmoittanut ulosottoon ulosottoselvitystä varten. Ilmoitin myös saatavani Mikko Kovalaiselta olevan 6,2 miljoonaa euroa ja Kalajoen kaupungilta 2,4 miljoonaa euroa.
Katson, että konkurssi on laiton, koska tutkijat, tutkinnanjohtajat ja syyttäjät asiassa olivat esteellisiä ja oikeudenkäynneissä on tapahtunut Ihmisoikeussopimuksen vastaisia oikeudenkäyntivirheitä ja lisäksi olin ilmoittanut ulosottoselvitykseen n. 200 miljoonan saatavat.

Vaadin käräjätuomari Heikki Sneckille Suomen lain mukaista rangaistusta ja vahingonkorvauksia 400 000 euroa taloudellisista vahingoista ja henkisistä kärsimyksistä.

Kalajoella 25.05.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
PS. Asia on tutkittava Vantaan KRP:ssä, sillä katson Oulun KRP:n esteelliseksi asiassa. Hyväksyn asiaa tutkimaan ainoastaan KRP:n tutkijat.

Kiireellinen pyyntö Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Pyydän toimittamaan minulle kiireellisesti kaiken sen asiakirja-aineiston, minkä perusteella 23.5.2011 klo 15.00 Erkki Ahon konkurssipäätös 11/2943 K11/1589 on tehty .
Kalajoella 25.5.2011
Erkki Aho

tiistai 24. toukokuuta 2011

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2943Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi vastaanottamassa mitään todistusaineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa konkurssiasiassani. Oikeudenkäynti ei voi olla oikeudenmukainen jos todistusaineisto, jolla todistetaan tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyys jätetään kokonaan käsittelemättä aivan niin kuin niitä ei olisi asiassa esitettykään. Käräjätuomari Heikki Sneck ei antanut minun esittää todistusaineistoa oikeudenistunnossa alkua pidemmlle, kun hän pyysi aineiston itselleen ja keskeytti oikeudenistunnon. Hän perehtyi hetken aineistoon ja teki päätöksen ettei aineistoa oteta vastaan tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyydestä.

Päätöksessään käräjätuomari Heikki Sneck toteaa: ”Aho on tarjonnut todisteeksi muun ohessa kirjoittamaansa kirjaa, dvd-tallennetta, nauhoitteita aikaisemmasta oikeudenkäynnistä sekä lukuisia asiakirjoja, joilla Aho pyrki todistelemaan erinäisissä jo 1990-luvulla tapahtumia koskevissa asioissa tapahtuneita virheitä. Näillä todisteilla ei ole asian ratkaisemiseen vaikuttavaa merkitystä tässä asiassa. Sen vuoksi käräjäoikeus ei ota vastaan aineistoa. Aineisto palautetaan Aholle.”

Minä vetosin puolustuksessani oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa, 13 artiklaa ja 14 artiklaa. Lisäksi vetosin syyttäjälain 1 §:n ja syyttäjälain 12 §:ään. Vetosin esitutkintalain 16 §ään. Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää oikeudenmukaisa oikeudenkäyntiä. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin varmasti kuuluvat esteettömät tutkijat, esteettömät tutkinnanjohtajat ja esteettömät syyttäjät. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan d kohdan mukaan on oikeus kuulustella todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan. Minulta tällainen vastapuolen todistajan kuulustelminen estettiin ja siitä on kolmen henkilön valaehtoinen todistus sekä todistajanauha oikeudenistunnosta todisteena. Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi ottamasta todistetta vastaan. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.

Ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan mukaan jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

Ihimisoikeussopimuksen 14 artikla kieltää syrjinnän. Katson, että olen joutunut systemaattisen syrjinnän kohteeksi, koska todistusaineistoani ei hyväksytä esitutkinnassa, eikä syyteharkinnassa eikä oikeuskäsittelyssä.

Syyttäjistä annetun lain 1 §:ssä syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Jos tutkijat ja tutkinnanjohtajat jättävät kiistattomat rikokset tutkimatta, kieltäytyvät vastaanottamassa todistusaineistoa, uhkailevat, tuhoavat todistusaineistoa ja ilmoittavat itse tuhonneensa todistusaineistoa esim. tässä tapauksessa noin sata sivua asiakirjoja, syyllistävät etukäteen asioissa muun muassa sanomalla suoraan, että olet syyllistynyt rikokseen ennenkuin asia on tutkittu ja ovat ottaneet sormenjälkinäytteet jo kuulusteluvaiheessa ja kuvanneet henkilön kuulusteluvaiheessa. Ennakkoasenne on kiistaton. Syyttäjä on ollut tietoinen kaikesta tästä eikä ole reagoinut asioihin mitenkään. Oikeudenkäynti ei voi olla oikeudenmukainen, kun syyttäjä lainlyö tehtävänsä.

Syyttäjistä annetun lain 12 § 6 kohdan mukaan syyttäjä on esteellinen muun kuin 1-5 kohdassa tarkoitettu seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan. Syyttäjä Esa Mustosen osalla tilanne on se, että hän on saanut poliisin tutkimattajättämät rikokset tietoonsa. Mielstäni tämä asia varmistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden asiassa:

”Loppulausunto annetaan rikostutkinnan yhteydessä. Siis siinä vaiheessa kun kumpikin osapuoli on kuulusteltu. Sen jälkeen voi antaa loppulausunnon. Minun loppulausuntojani ei ole oikeudenkäyntimateriaalissa lainkaan.

Ensimmäinen loppulausuntoni on tehty 1.2.2008 ja se on lähetetty tiedoksi myös valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäelle ja sisäministeriön poliisiosastolle.

Toinen loppulausunto on tehty 4.3.2008. Lisäksi olen toimittanut syyttäjä Esa Mustoselle aineistoa muun muassa 14.2.2008, 19.2.2008, 20.2.2008 ja 11.4.2008. Syyttäjän olisi pitänyt ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Hän ei ole ryhtynyt, vaan on jättänyt lausuntoni kokonaan pois esitutkintamateriaalista, koska ne olivat liian hankalia asian käsittelyn kannalta. Koko juttua ei olisi voitu viedä syytteen tasolle minua vastaan, jos loppulausunnot olisi otettu mukaan esitutkintamateriaaliin.

Lähetin kihlakunnansyyttäjä Esa Mustoselle 7.5.2008 tekemäni tiedustelun tiedoksi myös Raahen käräjätuomari Jyrki Määtälle varmistaakseni sen, että kihlakunnansyyttäjä Esa Mustosen vastaus voidaan varmuudella tulkita oikeusprosessissa annetuksi vääräksi lausumaksi, mikä rikoslain 15 luvun 1-4 §:n mukaan on rikos. Teko täyttää myös rikoslain 16 luvun 9 § mukaisen viranomaiselle antamisen väärän todistuksen tunnusmerkistön. Toisen loppulausunnon olen antanut, koska syyttäjä Mustonen määräsi uudet kuulustelut. Raahen käräjäoikeuden asiakirja-aineistosta havaitsin, että kysymykset tuota kuulustelua varten oli laatinut oikeudenkäynnin vastapuoli eli varatuomari Mikko Kovalainen.”

On otettava huomioon, että pelkkä epäily syyttäjän puolueellisuudesta on este oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiselle. Syyttäjän puolueettomuus on ehdoton oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruste. Syyttäjä voi menettää luottamuksensa vain kerran. Sen jälkeen hän on esteellinen toimimaan syyttäjänä. Luottamuksen menettäminen on kokonaisvaltainen asia. Käräjätuomari Heikki Sneck toteaa päätöksessään, että ”Käräjäoikeus toteaa, että tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyydet ovat kuuluneet siihen oikeudenkäyntiin, jossa nyt olevat korvaukset on määrätty”. Käräjätuomari Sneck päätöksessään toteaa tutkijoiden, tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyden, mutta ei ota sitä päätöksenteossaan millään tavalla huomioon.

Esitutkintalain 16 § 6 kohdan mukaan ”jos luottamus hänen puoluettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Nyt luottamus tutkijoiden ja tutkinnanjohtajien puolueettomuuteen on vaarantunut sen takia, että kaikki minun tekemät rikostutkintapyynnöt on jätetty tutkimatta, osa jopa niin ettei ole tehty edes tutkimatta jättämispäätöstä. Tällaisesta on esimerkkinä syrinnästä tekemäni tutkintapyyntö, joka tutkija Harri Rahkola jätti kokonaan käsittelemättä ja tekemättä edes tutkimattajättämispäätöstä. Tutkija Harri Rahkola uhkaili minua kuulusteluissa, syyllisti minut etukäteen, otti sormenjälkinäytteet ja valokuvasi sekä piti asetta näyttävästi esillä kuulusteluissa. Hän uhkaili minua, jos en allekirjoita hänen laatimaansa kuulustelupöytäkirjaa.

Mielestäni kaikkein selvin todistusaineisto tutkjoiden ja tutkinnanjohtajien toiminnasta on tutkimatta jätetyt asiat, joiden todistusaineistot käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi vastaanottamasta asiassa.1. Olen pyytänyt Korkeimmalta oikeudelta, että muutoksenhaun kohteena olevan hovioikeuden tuomioon toimeenpano kielletään. Korkeimmassa oikeudessa asian on ratkaisut esittelijä Kaisa Arponen. Ratkaisu 28.3.2011 diaarinro R2011/263. Esittelijä ei voi lain mukaan yksin ratkaista tällaisia asioita, vaan siihen tarvitaan korkeimman oikeuden tuomarin ratkaisu. Asiakirjan mukaan esittelijä Kaisa Arponen on ratkaissut asian yksin.

2. Sama esittelijä eli Kaisu Arponen on toiminut esittelijänä Korkeimman oikeuden päätöksessä 19.05.2011 diaarinumero R2011/263 nro 1125. Asian ovat ratkaisseet Kitunen ja Koponen ja esittelijänä Kaisa Arponen. Katson, että esittelijä Kaisa Arponen on ollut esteellinen esittelemään asiaa, koska hän on jo ottanut asiaan kantaa täytäntöönpanon kieltämisasiassa.

3. Tilasin korkeimmasta oikeudesta esittelymuistiot. Ensimmäisestä asiasta, jonka esittelijä Kaisa Arponen on yksin ratkaissut, ei ole tehty esittelymuistiota.

4. Korkeimman oikeuden päätöksestä on tehty esittelymuistio, jossa on nimetty asiat joita olen pyytänyt ottamaan huomioon, mm se, ettei todistusaineistoa ole otettu vastaan KO:ssa, Ahoa on estetty käyttämästä avustajaa KO:ssa, Aho ei ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa, jutun tutkinnanjohtaja, tutkija ja syyttäjät olivat esteellisiä.
Näitä ihmisoikeussopimuksen vastaisia asioita ei kuitenkaan ole otettu huomioon päätöksenteossa.

5. Tein esittelijä Kaisa Arposent toiminnasta tutkintapyynnön Helsingin poliisille, koska on syytä epäillä, että Kaisa Arponen on sukua Seppo Arposelle, jonka osuus PR-talojen konkurssivyyhdessä ja ennenkaikkea törkeässä petoksessa on merkittävä, sillä hän oli APR:n konkurssipesänhoitajan päämies ja ns. ruumiinpesuryhmän johtaja.

6. Poliisi ei tutki asioita, minua koko ajan hiostetaan ja savustetaan ja yritetään painostaa henkisesti ja taloudellisesti niin raskaasti kuin mahdollista. Minulle tuli haaste Markku Kosken kunnianloukkaksesta oikeuteen. Poliisi jätti kaikki minun esittämäni asiat tutkimatta ja kaiken minun esittämäni aineiston huomioonottamatta. Syyttäjänä on esteellinen Esa Mustonen, joka vainoaa minua järkyttävällä tavalla.

7. Minut asetettiin henkilökohtaiseen konkurssiin 23.5.2011 klo 13.00 Päätös 11/2943 K11/1589. Oikeuskäsittelyssä mitään todistusaineistoa ei otettu vastaan ja enkä saanut niitä myöskään esittää. Oikeuskäsittelyssä ei ollut mahdollisuus kuulla todistajia. Oikeuskäsittelyä ei videoitu vastapuolen eli Kovalaisen vastustuksen vuoksi. Olisin halunnut videon todistusaineistoksi oikeuskäsittelyihin.
Kuulemisasiassa esitin oman näkemykseni etukäteen kirjallisesti, mutta sitä ei huomioitu millään tavalla. Vetosin siihen, että oikeuskäsittely ei ollut oikeudenmukainen, koska aikaisemmat päätökset, joiden pohjana konkurssihakemus on, on saatu aikaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti ja asioissa ovat olleet esteelliset tutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteellinen syyttäjä. Olin varautunut laajaan todistusaineistoon asiassa, mutta en saanut niitä esittää eikä niitä huomioitu ratkaisun tekemisessä lainkaan. Oikeudenkäynti ei missään tapauksessa ollut oikeudenmukainen. Ilmoitin välittömästi tyytymättömyyteni asiaan ja vaadin Rovaniemen hovioikeutta laittaamaan päätöksen toimenpidekieltoon, koska Rovaniemen hovioikeudessa on parasta aikaa käsittelyssä Kovalaisen tekemä toinen konkurssihakemus minua kohtaan ja vaadin, että asiat käsitellään samanaikaisesti Rovaniemen hovioikeudessa suullisessa käsittelyssä. Laitoin välittömästi päätöksen purkuhakemuksen täydennykseksi korkeimpaan oikeuteen.

8. Konkurssiasiassa ei mitenkään huomioitu sitä, että konkurssihakemuksen perusteena ollut päätös oli syntynyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti, koska en saanut kuulustella vastapuolen todistaa. Asiassa on kolmen henkilön valaehtoinen todistus, mutta käräjätuomari Sneck ei ottanut todistusaineistoa asiassa vastaan.
9. Konkurssiasissa käräjätuomari ei ottanut todistusaineistoa vastaan, jossa valaehtoisesti todistetaan, että käräjätuomari esti Aholta oikeudenkäyntiavustajan käytön. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Lisäksi käräjätuomari kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ratkaisussa, mikä on konkurssihakemuksen perusteena. Konkurssiasiassa käräjätuomari Sneck kieltäytyi vastaanottamasta asiassa todistusaineistoa.

10. Konkurssiasiassa en saanut esittää todistusaineistona vastinetta, joka minulta estettiin esittämässä ensimmäisessä Kovalaisen kunnianloukkausistunnossa. Siis en ole saanut esittää vastinetta asiassa, mikä varmasti on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Oheisena vastine, jota en ole saanut esittää eikä sitä myöskään konkurssioikeudenkäynnissä otettu mitenkään huomioon.
11. Todistusaineistoa, joka jätettiin huomioonottamatta Raahen käräjäoikeuden istunnossa ensimmäisessä Kovalaisistunnosa en nytkään saanut esittää. Luetteo todistusaineistosta liitteenä.
12. Paavo ja Seppo Heikkisen esittämää todistusaineistoa asiakirjoihin nimen väärentämisestä ei nytkään otettu huomioon lainkaan. Samoin oli asian laita poliisitutkinnassa ja Raahen käräjäoikeuden ensimmäisessä Kovalaisistunnossa.
13. Kaisa Suomalaisen asiassa esittämääni laajaa todistusaineistoa ei otettu lainkaan vastaan konkurssiasian käsittelyssä eikä myöskään rikostutkinnassa. Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto ilmoitti sähköpostitse tuhonneensa n. 100 hänelle lähettämiäni asiakirjoja, jotka todistivat Kovalaisen toiminnan.
14. Syyttäjä Sulo Heiskarin toimintaa ei otettu huomioon todistusaineistona millään tavalla. Todistusaineistosta luettelo liitteenä. Syyttäjä Esa Mustonen on ollut tietoinen syyttäjä Sulo Heiskarin toimista, koska asiat on hänelle informoitu sähköpostitse neljä kertaa. Näin syyttäjä Esa Mustonen on vuoren varmasti esteellinen käsittelemään asioita ja toimimaan syyttäjänä asioissani.
15. Esitin todistusaineistona muun muassa Heino Virran todistuksen siitä, ettei hän ole koskaan nähnytkään kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria.
16. Esitin todistusaineistona kaupanvahvistajan kutsuman todistajan Arto Ranta-Ylitalon todistuksen, jossa hän todistaa ettei ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu.
17. Esitin ns. saattohoitajan eli Jouni Remeksen todistuksen siitä, ettei yritys käytä Keraa rahoittajana. Jos osakkeenomistajat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta, niin kukaan ei olisi lähtenyt perustamaan uutta yritystä. Kysymys on petoksesta.
18. Esitin todistusaineistona kirjassani olevat todistusaineistot sekä luettelon siitä mitä kullakin asiakirjalla todistetaan. Käräjätuomari Sneck kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa, jolla todistettiin tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyys.
19. Esitin juridisen argumentoinnin asioille, joilla todistin toimintojen lainvastaisuuden ja rikollisuuden. Käräjätuomari Sneck kieltäytyi vastaanottamasta aineistoa todistusaineistoksi tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyydesstä.
20. Esitin todistusaineistona kauppakirjat, jotka selkeästi osoittavat sen, että väliaikaiset pesänhoitajat ovat lainvastaisesti myyneet kiinteää omaisuutta. Kauppasopimukset osoittavat myös sen, että niissä ei mainita mitään 48 miljoonan markan pantatuita kiinnityksistä.
21. Esitin todistusaineistona 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset jotka salattiin kaupanteon yhteydessä. Nämä luonnollisesti osoittaa tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyyden koska ei puututa kiistattomaan törkeään petokseen.
22. Esitin todistusaneistona ns. salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen, jossa päätettiin Suomen valtion ja pankkien kesken toimialarationalisoinnista. PR-talot oli poistettavien listalla. Myyjä tiesi asian, mutta ei kertonut sitä ostajalle. Törkeä petos on kiistaton.
23. Esitin todistusaineistona talomarkkinoiden ylikapasiteetin RTS-selvityksen perusteella.
24. Esitin todistusaineistona Helsingin Sanomien jutun Kera Oy:n ruumiinpesuryhmästä, jonka tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat yrtykset eli esimerkiksi juuri PR-talot.
25. Esitin todistusaineistoa ostajien todistukset siitä, etteivät he ostaessaan tienneet 48 miljoonan markan pantatuista kiinnityksistä. Myyjä salasi kiinnitykset ostajilta.
26. Esitin todistusaineistona väärennetyt yhtiökokouspöytäkirjat, joilla haettiin yrityksen rekisteröinti eli kysymyksessä oli rekisterimerkintärikos ja asiakirjaväärennös.
Esitin todistusaineistona henkilöiden todistukset siitä etteivät he ole olleet ko. kokouksesssa.

27. Esitin todistusaineistona sen, että emme olleet saaneet haastetta oikeuteen ja meitä oli oikeudessa edustanut meidän tietämättämme asianajaja Jouni Vihervalli ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Emme saaneet tuosta oikeudenkäynnistä päätöstä tiedoksemme joten emme voineet käyttää lain suomio oikeussuojakeinoja.
28. Esitin todistusaineistona pöytäkirjan, jossa toimitusjohtaja Stig Weckström oli mukana ilman valtuutusta ja siellä päätettiin, että PR-talot pannaan konkurssiin. Päätöksen teki Kera Oy ja Arsenal Oy sekä Alavieskan kunta ja saattohoitaja Stig Weckström.
29. Esitin todistusaineistona kaupanpurut. Kun kaupat oli purettu niin takaukset raukesivat, koska pääsopimus purettaessa takaukset eivät voi jäädä voimaan.
30. Esitin todistusaineistona konkurssihakemuksen mikä oli tehty väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takauksen kohteena olleista tuoteoikeuksista oli maksettu jo yli miljoona markkaa.
31. Esitin todistusaineistona varatuomari Paavo M. Petäjän lausuman käräjäoikeudelle konkurssiasiassa, jossa myöntää kanteen olevan oikean. Petäjällä ei ollut valtakirjoja eikä toimeksiantoja asiassa.
32. Varatuomari Paavo M. Petäjä itse todistaa Oulun KRP:lle ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa eikä näinollen myöskään valtakirjoja hoitaa asiaa.
33. Esitin todistusaineistona APR:n konkurssipesän konkurssivalvonnan, jossa he valvovat saatavansa kaupanpurkuna.
34. Esitin todistusaineistoan asianajaja Asko Keräsen kirjeen, jossa hän todistaa, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
35. Esitin todistusaineistona varatuomari Jorma Herttuaisen kirjeen, jossa hän todistaa, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
36. Esitin todistusaineistona asianajaja Asko Keräsen valtakirjan. Keränen jätti valitukset tekemättä ja näin emme voineet valittaa konkussipäätöksestä, koska asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä.
37. Esitin todistusaineistona nykyisen Jokilaaksojen poliisipäällikkö Petri Oulasmaan tekemän syytteen, mikä oli tehty todellisuudessa olemattomattomasta velasta ja kantajaksi oli pankinjohtajan tietämättä laitettu Merita-pankki.
38. Esitin todistusaineistona Ylivieskan käräjäoikeuden tuomion, jossa syyttäjänä tässä asiassa oli Sulo Heiskari. Syyte oli siis tehty pankin nimissä lainanmyöntäneen pankinjohtajan tietämättä ja kysymyksessä oli syyte velasta, jota ei ollut olemassakaan, koska takaukset olivat purkautuneet kauppojen purun yhteydessä. Tästä minut kuitenkin tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen täysin väärillä tiedoilla tehdyillä syytteillä.
39. Pankinjohtaja Mauri Ylitalon todistukset asiassa. Hän ei ole tiennyt oikeudenkäynnistä mitään lainanmyöntäneenä pankinjohtajana.
40. Esitin laajan aineiston rahanpesusta. Otan tässä esimerkkinä rahanpesufirman tekemän kauppakirjan. Toimintaa pyöritty suomalainen firma. Ote kaupparekisteristä.
41. Hannu Maskonen vaati minulta 10 000 markkaa ja asoiden penkomisen lopettamista. Hän lupasi, että jos lopetan asioiden penkomisen, niin hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä kerroin hänelle olevani oikeassa ja haen oikeutta niin kauan, että saan oikeutta. Hannu Maskonen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin ja teki sen jälkeen itsemurhan putoamalla parvekkeelta.
42. Esitin todistusaineistona syyttäjä Esa Mustosen väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.
43. Esitin todistusaineistona laajan määrän väärennettyjä valtakirjoja ja muuta Kovalaista koskevaa aineistoa. Niitä ei ole huomioitu poliisitutkinnassa eikä ole otettu vastaan oikeuskäsittelyssä.
44. Olen tehnyt laajat asiakirja-aineistot käräjäoikeudelle, Suomen Asianjajaliitolle sekä Kalajoen kaupungille. Kaikissa instanneissa asiat salataan tai niitä ei huomioida millään tavalla.
45. Poliisi ei tuki mitään. Poliisin toimia suojellaan valtakunnansyyttäjävirastossa. Heli Haapalehdon päätös asiassa.
46. Koko ajan minua vastaan nostetaan uusia kunnianloukkaussyytteitä ja poliisitutkinnassa ei oteta vastaan todistusaineistoa. Rikostutkinnat ovat esitutkinalain vastaisia ja syyttäjä on esteellinen syyttäjä Esa Mustonen
47. Mitään todistusaineistoa ei otettu vastaan oikeudenistunnossa. Menettely on varmasti ihmisoikeussopimuksen vastaista. On pakko tunnustaa, että tämä kaikki ottaa todella voimille. Konkurssiasiassa ei huomoitu sitä, että olen vaatimassa valtiolta jättikorvauksia, vaikka kaikki laskelmat oli tehty erittäin tarkasti.

Kalajoella 23.5.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

perjantai 20. toukokuuta 2011

KUULEMISASIA

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
käräjätuomari Heikki Sneck
ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
puh.01036 49413
050 5327 541
faksi 01036 49410

Asianosaisen Erkki Ahon kuuleminen 23.5.2011 klo 13.00 konkurssihakemus K11/1589

Vaastustan konkurssihakemusta

Perusteet

1. Konkurssiasia on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä parasta aikaa
2. Konkurssiasia on Korkeimman oikeuden käsittelyssä parasta aikaa
3. Konkurssiasia on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä parasta aikaa
4. Konkurssihakemus perustuu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen, mikä on syntynyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla
5. Konkurssihakemus perustuu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksiin mitkä on saatu aikaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla
6. asioissa on ollut esteelliset tutkijat
7. asioissa on ollut esteelliset tutkinnanjohtajat
8. asioissa on ollut esteelliset syyttäjät
9. Konkurssihakemus perustuu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden oikeudenkäyntivirheisiin
10. Rovaniemen hovioikeus ei ole antanut asioissa suullista käsittelyä

Vaadin, että tämä ooikeudenistunto videokuvataan muun muassa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyä varten sekä Rovaniemen hovioikeuden ja korkeimman oikeuden käsittelyä varten sekä rikostutkintoja varten. Vaadin, että oikeuskäsittelyssä mahdollistetaan tietokoneen käyttö ja näyttö siten, että todistusaineisto on myös yleisön ja tiedostusvälineiden nähtävissä.
Vaadin, että tämä oikeudenkäynti on myös vangitsemisoikeudenkäynti Mikko Kovalaisen osalta.

Kuka on Erkki Aho?

Erkki Aho
http://www.erkkiaho.com/

Henkilötiedot
http://www.erkkiaho.com/henkilo.html

Työkokemus
http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html

Ääniharavat
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html

Tähän on lisättävä vielä se, että olen Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 2009-2012

Kuvat elämästä kertoo taustani
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html

Lähdin selvittämään suomussalmelaisten asiaa vuonna 2006, jolloin olin puhumassa Kajaanin torilla Timo Soinin kanssa. Pentti ja Paavo Heikkinen kääntyivät Timo Soinin puoleen, koska eivät ole saaneet oikeutta selvässä asiassa yli 20 vuoteen ja Paavo Heikkinen on menettänyt prosessissa omaisuutensa ja henkiset kärsimykset ovat olleet hirvittäviä. Timo Soini kääntyi minun puoleeni ja pyysi minua selvittämään asiaa. Perehdyin asiaan ja kysymys on todella törkeästä toiminnasta, minkä poliisi on jättänyt tukimatta ja miten rikolliset ovat voineet tuhota Paavo Heikkisen ja Seppo Heikkisen yrtyksen ja omaisuuden.

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Vastaus diarinumero S 11/85
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/vastaus-diaarinumero-s1185.html

Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-oikeuskanslerille.html

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html

Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

”Mafian rengin” apurina?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/mafian-rengin-apurina.html

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-valtioneuvoston.html

Kiireelliseksi määrääminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

Miksi Suomi saa jatkuvasti tuomioita EIT:ssä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/miksi-suomi-saa-jatkuvasti-tuomioita.html

Loppulausunnot asioissa 8630/R/36641/10 ja 8630/R/25731/10
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

tuomionpurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti 4.1.2011
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

esteellisyyden todistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

täydennys lausumaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/taydennys-lausumaan.html

K10/509
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

kantelu asianajan toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

kunnianloukkaus vai osuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

konkurssihakemus – kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

finaali lähestyy
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/finaali-lahestyy.html

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kansliapaallikko-ritva-viljanen.html


SYYTTÄJÄN JA POLIISIN TOIMINNAN JURIDIIKKA

a) Syyttäjän rooli
- Asianosainen; kantaja yksin tai yhdessä asianomistajan kanssa
- Tehtävä: rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisen oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla (SjäL 1:1)
- Syyteharkinta – esitutkinnassa ja pakkokeinojen käytössä tutkinnan johtamiseen liittyvä tehtävä – syytteen nostaminen ja ajaminen ml.
Muutoksenhaku – seuraamusluonteinen syyttämättäjättäminen ja rangaistusmääräyksen antaminen
- Kolmoisfunktio (rooli): dynamo – suodatin – tuomiovallan käyttäjä
- Syyttäjävetoisuus:
rajaa oikeudenkäynnin kohteen

b) Syyttäjän toiminnan periaatteet
- SjäL 1 §: tasapuolisuus, joutuisuus, taloudellisuus
- Objektiviteettiperiaate: tasapuolisuus, oikeudenmukaisen lopputuloksen tavoittelu
- Huomioitava myös epäillyn syyllisyyttä vastaan puhuvat tosiseikat, samoin rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat lieventävä asianhaarat tuotava esiin
- Syyttömyys olettama, equality of arms
- Hyvä syyttäjätapa

c) Syyttäjistön riippumattomuus
- Rakenteellinen ja yksittäistapauksellinen riippumaattomuus
- Valtakunnansyyttäjän oikeus antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita, ei syyteharkinnan sisältöä koskevia yleisohjeita / määräystä, miten tapaus on in casu ratkaistava -

Poikkeukset SjäL 10,2 §:ssa
1) devoluutioperiaate
2) syytemääräys
3) syyttäjänmääräys
4) substituutioperiaate (säännönmuk. syyttäjäinst. poikkeaminen)
5) alemman syyttäjän ratkaiseman asian uudelleen harkittavaksi ottaminen

- EI voi määrätä:

a) alemman syyttäjän tehtävä tietyn sisältöinen syyteharkintaratkaisu tai
b) kieltää alempaa sjää tekemästä syytettä, johon sjä on päätynyt

d) Syyttäjistön organisaatio
- Tavoitteena riippumaton ja itsenäinen asema
e) Paikallissyyttäjät Syyttäjän esteellisyys
- Pyritään eliminoimaan sivuvaikuttumien vaikutus yksittäistapaukseen
- Tukevat luottamusta lainkäytön puolueettomuuteen
- SjäL 12 § - asianosaisjääviys ( hän tai lähisukulainen asianosaisena)
- intressijääviys (odotettavissa hyötyä/ haittaa hänelle / sukulaiselle)
- asiamiesjääviys ( hän tai sukulainen avustaa/ edustaa sitä jolle etua / haittaa)
- palvelusuhdejääviys ( palvelus/toimeksiantosuhteessa asianosaiseen)
- edustusjääviys ( asiaosaisen hallituksessa tj ym)
- yleinen esteellisyysperiaate (luottamus puolueettomuuteen vaarantuu eritt. syistä)

Syyttäjän esteellisyys on ehdoton prosessin edellytys

Syyttäjän esteellisyys on purkuperuste ( Ok 31:8 1k)

Poliisi rikosprosessissa ETL 16 § esteellisyydet tutkinnanjohtajasta ja tutkijasta
( asianosaissukulaisjäävit, intressi- , edustaja-, palvelus-, yhteisö – ja yleisklausuulijääviys

Asianmukainen puolustus
- oikeus saada lainopillinen avustaja
- julkinen puolustaja, palkka julkisista varoista

Puolustajan määrääminen ROL 2:1 ROL 9:1 valtion velvollisuus korvata aiheettomasti syytetyn ok-kulut puolustaja ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä milloin tahansa prosessin kuluessa kunnes annettu tuomio on lainvoimainen.

ESITUTKINTAPEARIAATTEET

Objektiiviperiaate
- yhdenvertaisuus
- seikat epäillyn puolesta ja vastaan on otettava huomioon
- tutkijan ennakkoluulottomuus Syyttömyysolettama ETL 7.2 §
- vältettävä myös leimaavien lausuntojen antamista

Toimittava siten, ettei ketään aiheettomasti aseteta epäluulon alaiseksi ETL 8.1 § Vähimmän haitan periaate ETL 8.2§
- kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua välttämätöntä enempää

On huomattava, että syyttäjä Esa Mustonen on moniin kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoveri ja toisaalta tutkijat Harri Rahkola ja Raimo Ollila ovat tässä prosessissa kiistattomiin rikoksiin syyllistyneen Petri Oulasmaan alaisia, niin rikostutkinnan eivät ole voineet olla puolueettomia eikä oikeudenkäynnit oikeudenmukaisia. Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto on kiistattomasti osoittanut puolueellisuutensa asioissa ja kiistattoman esteellisyytensä asioissa samoin kuin poliisi Jaakko Savilampi. Käräjätuomari Jaakko Raittila oli esteellinen jo sen johdosta, että hän ei ollut perehtynyt asioihin, jotka hänelle lähetin ainiestot sähköpostitse ja osoitin kiistattomasti tutkijan, tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyden asioissa.

En mennyt oikeudenistuntoon, koska huomasin, että oikeuden tarkoituksena oli vain suojella rikollisten toimintaa ja saada aikaan oikeuden väärä päätös. Käräjätuomari Jaakko Raittila oli päättänyt kantaa kortensa kekoon rikollisten suojelussa. Nyt Rovaniemen hovioikeus jätti kaiken tämän asian käsittelemättä. Siis aineiston, jonka sain Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudesta vasta sen jälkeen kun tein useita virka-apupyyntöjä poliisihallitukselle. Tapani Tasanto on jättänyt tutkimatta PR-talojen rikosvyyhden rikokset sekä Kalajoen kaupunginsyrjintärikokset. Siksi hän on vuoren varmasti esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asioissani.

Todinstan oikeudenistunnossa rikostutkija Harri Rahkolan esteellisyyden sekä hänen lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan sekä virkavelvollisuuksien läiminlyönnin.

Todistan oikeudenistunnossa tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteellisyyden sekä hänen lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan sekä virkavelvollisuuksien laiminlyönnin ja tietoisen rikollisen toiminnnan.

Todistan oikeudenistunnossa rikostutkija Jaakko Savilammen virkavelvollisuuksien laiminlyönnin ja rikosten peittelemisen ja tutkimatta jättämisen.

Todistan oikeudenistunnossa tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisenä toimimisen, virkavelvollisuuksen lainlyönnin ja rikosten tutkimattajättämisen ja todistusaineiston tahallisen ja tarkoituksellisen hukkaamisen.

Todistan oikeudenistunnossa syyttäjä Sulo Heiskarin tietoisen rikollisen toiminnan ja esteellisenä tomimisen.

Todistan oikeudenistunnoss syyttäjä Esa Mustosen esteellisenä toimimisen sekä virkavelvollisuuksien laiminlyönnin, tarkoituksellisen puolueellisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareiden esteellisen toiminnan sekä tietoisen väärän toiminnan ja oikeudenkäymiskaaren vastaisen toiminnan sekä lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa ns. Koiviston konklaavin toiminnan, jota on syytä epäillä valtiopetokseksi ja nykyisen tasavallan presidentin Tarja Halosen roolin asiassa.

Todistan oikeudenistunnossa salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen sisältävän lainvastaisen toimialarationalisoinnin, minkä perusteella tuhottiin Suomessa kymmeniä tuhansia yrityksiä ja maahan saatiin yli 500 000 työtöntä ja n. 18 500 ihmistä teki itsemurhan, jota on syytä epäillä kansanmurhaksi.

Todistan oikeudenistunnossa Kera Oy:n ruuminpesuryhmän olemassaolon ja Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n mukana olon törkeässä petoksessa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän kautta.

Todistan oikeudenistunnossa, että poliisit jättivät rahanpesurikokset tutkimatta.

Todistan oikeudenistunnossa nykyisen Sievin kunnanjohtajan ja entisen eduskunnan puhemiehen Markku Kosken rekisterimerkintärikoksen ja osallisuuden törkeään petokseen.

Todistan oikeudenistunnossa konkurssipesänhoitajien, varatuomareiden muun muassa Paavo M. Petäjän rikollisen toiminnan ja asianajajien Antti Latola, Hannu Maskonen, Asko Keränen jne. rikollisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa PR-talojen konkurssivyyhden rikokset ja asiat, jotka poliisi on jättänyt tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä.

Todistan oikeudenistunnossa Ylivieskan entisen poliisipäällikkö Kaarlo Similän väärän lausuman oikeudelle.

Todistan oikeudenistunnossa entisen Oulun KRP:n päällikön Eero Klemetin lainvastaisen toiminnan ja virkavelvollisuuksien laiminlyönnin.

Todistan oikeudenistunnossa Rahjan saariston Natura Life-asiassa törkeän petoksen sekä Kallan karien itsehallinnon loukkauksen.

Todistan oikeudenistunnossa Suomen Naturan direktiivien ja lainvastaisen toteutuksen, minkä poliisi on jättänyt tutkimatta.

Todistan Kalajoen syrjintärikokset, mitkä poliisi ja tutkinnanjohtajat Tapani Tasanto ja Raimo Ollila ovat jättäneet tutkimatta ja syyttäjät syyttämättä.

Todistan oikeudenistunnossa Jokilaaksojen nykyisen poliisipäällikkö Petri Oulasmaan rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa poliisijohtaja Sauli Kuhan rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan Mikko Kovalaisen lainvastaisen toiminnan, jolla hän on aiheuttanut päämiehilleen valtavia taloudellisia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärisimyksiä. Vaadin, että tämä oikeudenkäynti on myös Mikko Kovalaisen vangitsemisoikeudenkäynti.

Todistan oikeudenistunnossa Oulun KRP:n nykyisen päällikön Leila Melanderin rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lain – ja ihmisoikeussopimusten vastaisen toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa laillisuusvalvonnan lainvastaisen ja kansalaisten edun vastaisent toiminnan.

Todistan oikeudenistunnossa poliisirikosten suojelusysteemin ja käytännön toteutuksen.

Todistan oikeudenistunnossa poliisiylijohtaja Mikko Paateron lainvastaisen toiminnan ja virkavelvollisuuksien laiminlyönnin.

Todistusaineistona blogini kokonaisuudessaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Natura-blogini kokonaisuudessaan
http://naturansalat.blogspot.com/

Pankkikriisi blogini kokonaisuudessaan
http://pankkikriisi.blogspot.com/


Vaadin, että todistajia kuullaan erikseen asiassa. Todistajiksi nimeän Paavo Heikkisen, Pentti Heikkisen, Seppo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja hänen nimeämänsä todistajat sekä Heli Wikströmin ja hänen nimeämänsä todistajat.

Todistajien osalta nimeän lisää todistajia Heino Virran ja Arto Ranta-Ylitalon lisäksi.

Korvausvaatimukseni Suomen valtiolle on n. 192 miljoonaa euroa
Mikko Kovalaiselle n. 6, 2 miljoonaa euroa
Kalajoen kaupungille n.2,8 miljoonaa euroa

Ilmoitan tarkat summat myöhemmin.

Kalajoella 19.05.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Plassintie 39 A 3 Kalajoki
puh. 08-462763
gsm 040-3025948
email e.ahoky@kotinet.com

keskiviikko 11. toukokuuta 2011

Markus Kiiskinen - Mika Heinilä


Perussuomalaisilla on nyt näytön paikka!


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: jussi.halla-aho@eduskunta.fi ; tom.packalen@eduskunta.fi ; jussi.niinisto@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi
Cc: ritva.viljanen@intermin.fi
Sent: Wednesday, May 11, 2011 3:36 PM
Subject: Poliisihallituksen lainvastainen toiminta


Hallintovaliokunnan puheenjohtaja tohtori Jussi Halla-aho, kansanedustaja rikoskomisario Tom Packalen, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja tohtori Jussi Niinistö

Pyydän Teitä ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin poliisin ja poliisihallituksen toiminnan johdosta. Liitteenä päätös 2.5.2011 POHADno/2009/862

Aineisto, josta päätös on tehty on sama kuin kansliapäällikkö Ritva Viljaselle lähetetty

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kansliapaallikko-ritva-viljanen.html

Poliisiorganisaatiossa tarvitaan perusteellinen puhdistus. Paskat on poistettava rattaista. Kansalaisten on voitava luottaa poliisin toimintaa. Huomatan vielä, että poliisirikosten hautausmaan hoitajana toimii valtakunnansyyttäjävirastossa kihlakunnansyyttäjä Heli Haapalehto. Näin ei voi jatkua. Perussuomalaisten on otettava ohjat käsiinsä ja palautettava poliisi laillisuudene tielle.

Kalajoella 09.05.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

tiistai 10. toukokuuta 2011

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen----- Original Message -----
From: Erkki Aho
Sent: Monday, May 09, 2011 4:57 AM
Subject: KIIREELLINEN

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen

Pyydän kansliapäällikkö Ritva Viljasta ryhtymään asian vaatimiin kiireellisiin toimenpiteisiin, koska sisäasiainministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö Ritva Viljanen, joka on virkavastuussa asioista. Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö vastaa ministeriön toiminnasta ja huolehtii, että sen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Lisäksi kansliapäällikkö mm. huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ja vastaa ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä.

http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/3B816D24351E21D3C2256B4F003C50DA

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja tohtori Jussi Halla-aho

Pyydän hallintovaliokuntaa ryhtymään asian vaatimiin kiireellisiin toimenpiteisiin, koska poliisiasiat kuuluvat hallintovaliokunnalle ja sen puheenjohtaja on kansanedustaja tohtori Jussi Halla-aho.
Hallintovaliokunta käsittelee mm. valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-hav01/index.htx

Perussuomalaiset

Pyydän perussuomalaista puoluetta vaalivoittajana kantamaan sen vastuun, minkä äänestäjät ovat heille antaneet - puheenjohtaja Timo Soini, eduskuntaryhmän kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner, ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Pietari Jääskeläinen ja toisena varapuheenjohtajana kansanedustaja Jussi Niinistö sekä kansanedustaja rikoskomisario Tomi Packalen.

Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu.

http://www.perussuomalaiset.fi/

Erkki Aho
http://www.erkkiaho.com/

Olen käynyt oikeustaistelua jo 16 vuotta saadakseni oikeutta, koska olen joutunut rikosliigan toiminnan kohteeksi. Minä en voi ymmärtää suomalaisen laillisuusvalvonnan toimintaa enkä korkeimman oikeuden toimintaa. Korkein oikeus ei pura selkeästi ja kiistattomasti vääriä päätöksiä.

Katso Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Markku Koski ja syyttäjä Esa Mustonen sekä keskustalaislestadiolainen rikosliiga
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/markku-koski-ja-syyttaja-esa-mustonen.html

Tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Oikeuslaitos ja poliisi blogi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Kalajoella 09.05.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Tiedoksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Rovaniemen hovioikeus, korkein oikeus, oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjävirasto, poliisihallitus, kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen, SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen, tiedotusvälineet