torstai 19. huhtikuuta 2012

Puhelinkeskustelumme tiistai aamunaPyydän lukijoita tarkasti tutustumaan tekstiin ja tekemään omat johtopäätöksensä. Toimiiko Oulun KRP:n päällikkö Ari Soronen Suomen lain mukaisesti? Avatkaa linkit ja lukekaa. Olen järkyttynyt Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen toiminnasta.


Sent: Thursday, April 19, 2012 3:39 PM

To: E.Aho

Subject: VS: Puhelinkeskustelumme tiistai aamuna

Hei Erkki Aho !

Olen tutustunut alla olevaan kirjoitukseesi ja totean siitä seuraavaa:

Käräjäoikeuden päätöksestä sinulla on ensisijaisena oikeussuojakeinona valittaa asiasta ylempiin oikeusasteisiin. Sama koskee myös mahdollista tuomarin jääviyskysymystä. Kirjoituksestasi saa myös sen käsityksen, että olet toimimassa edellä kerrotulla tavalla.

Jos katsot, että asiassa on tapahtunut rikoksia, niin niistä sinun tulee laatia ykstyiskohtainen tutkintapyyntö paikallispoliisille.Tutkintapyyntö tulee olla riittävän selkeä ja perusteltu, ei riitä, että luettelee eri rikosten nimiä ja epäiltyjen nimiä. Rikosepäilyille täytyy löytyä myös perustelut, koska muutoin on vaara, että ilmoituksentekijä itse syyllistyy rikokseen ilmoittaessaan jonkun syyllistyneen rikokseen ilman todellisia perusteita.

Keskusrikospoliisi tutkii järjestäytynyttä ja muuta vakavaa ja kansainvälistä rikollisuutta. Tässä tapauksessa sellaista ei ole tullut esille, joten Keskusrikospoliisi ei tutki tätä asiaa.

Jos asiassa on syytä epäillä poliisimiesten syyllistyneen johonkin rikokseen niin asia automaattisesti ohjautuu paikallispoliisilta ennalta suunniteltuun syyttäjätutkinnanjohtaja järjestelmään. Samalla tavalla asiaan ohjautuu myös jäävittömät tutkijat jos syyttäjätutkinnanjohtajaja niin katsoo.

Itse olen huomenna perjantaina koko päivän koulutuksessa, joten en pysty vastamaan puhelimeen. Meille ei kannata toimittaa materiaalia, vaan paikallispoliisille.

******************************************************************************
Keskusrikospoliisi / National Bureau of Investigation
Tutkintaosasto / Criminal Investigation

Ari Soronen
Rikosylikomisario / Detective Superintendent
Oulun toimipisteen esimies / Head of Oulu Unit
tel. +358 7187 85002 fax. +358 7187 85011
ari.soronen@poliisi.fi
******************************************************************************


Lähettäjä: E.Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 17. huhtikuuta 2012 10:01
Vastaanottaja: Soronen Ari POL KRP
Aihe: Puhelinkeskustelumme tiistai aamuna


Sopimuksen mukaisesti lähetän aineistoa tässä.

Tästä linkistä löytyy keskeiset asiat


Tässä viimeaikaiset tapahtumat

Olin tänään Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa oikeuden päätökset teki käräjätuomari Heikki Sneck jälleen kerran minun mielestäni tietoisesti päin helvettiä. Hän käsitteli nyt kolmannen kerran samoja asioita. Hän toimi käräjätuomarina ilman sihteeriä eli siis yksin käräjäoikeutena. Ehkä niin oli helpompi tehdä esteellisenä tuomarina väärä päätös. Varatuomari Pasi Markus Leinonen epäili, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei enää ollut esteettömiä tuomareita, siksi käytettiin esteellistä tuomaria. Käsittämätöntä toimintaa.

Todistajat eivät tulleet paikalle, vaikka heidät oli kirjallisesti kutsuttu. Olin ilmoittanut myös käräjäoikeudelle todistajani jotta käräjäoikeus haastaisi heidät tulemaan oikeudenistuntoon. Olin ilmoittanut käräjäoikeudelle todistusteemat, josta todistajat eivät lain mukaan voi kieltäytyä todistamasta. Todistajien avulla oli tavoitteenani saada oikeutta asioissa. Olin pyytänyt myös kahdelta todistajalta kirjallisen todistuksen asiassa, mutta sitäkään he eivät toimittaneet. Käräjätuomari Sneck ei siirtänyt oikeudenistuntoa vaikka todistajat jäivät saapumatta käräjäoikeudenistuntoon. Käräjätuomari Heikki Sneck ei siirtänyt asiaa korkeimman oikeuden käsittelyyn, jossa se on jo purkuasiana käsittelyssä.

Käräjätuomari Heikki Sneck halusi tietoisesti lisätä yhteiskunnan kustannuksia asiassa ja turvata rikollisten toimintamahdollisuudet jatkossakin. Todistusaineistoa ei nytkään otettu vastaan ja sähköisesti lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin. Kaikesta huomasi, ettei käräjätuomari Heikki Sneck ollut perehtynyt asiaan, vaan keskeinen tavoite oli tietoisen väärän päätöksen aikaansaaminen. Kun esittelin prosessin erittäin törkeät rikokset, jotka käräjätuomari Heikki Sneck oli saanut tietoonsa toditus aineistoineen myös etukäteen sähköpostitse ja viittasin niiden osalta rikoslakiin, niin käräjätuomari Heikki Sneck ilmoitti, ettei hän ota kantaa asiaan. Sanoin, että rikoslaki asiassa on selkeä vakavien rikosten osalta. Varatuomari Pasi Markus Leinonen jäi miettimään, mikä on hänen vastuunsa, koska hän tunnusti tienneensä törkeistä rikoksista asioissa ja vielä ajoissa. Hän lupasi ilmoittaa minulle sähköpostitse asiassa myöhemmin, kun tutustuu lakiin paremmin. Kävin törkeät rikokset hänen kanssaan lävitse todistusaineistoineen. Hän oli saanut ne myös sähköpostilla ja tunnusti ne myös saaneensa. Minä ilmoitin, että en allekirjoita konkurssipesänluettelo, koska kaikki siinä olevat saatavat ovat Osuuspankin lainaa lukuun ottamatta, saatu aikaan muun muassa syyttäjä Sulo Heiskarin ja syyttäjä Esa Mustosen sekä tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan sekä muiden muiden henkilöiden rikosten avulla.

Käräjätuomari Heikki Sneck teki päätöksen siitä, että minun ei tarvitse allekirjoittaa pesänluetteloa. Minä vahvistin, että en allekirjoita, sillä minä vaadin, että ensin on tutkittava Mikko Kovalaisen ja Sulo Heiskarin sekä muiden rikokset. Siihen käräjätuomari Heikki Sneck ei suostunut. Konkurssipesänluettelo oli erikoinen. Konkurssiin hakija Mikko Kovalainen oli konkurssiin haettavalle Erkki Aholle 7 miljoonaa euroa velkaa ja muita saatavia oli yli 200 miljoonaa euroa. Esitin välittömästi tyytymättömyyteni esteellisen käräjätuomarin Heikki Sneckin pelleilyyn ja järjettömiin päätöksiin.

Oikeudenistunnon jälkeen menin suoraan Jokilaaksojen poliisilaitoksen Raahen toimintapisteeseen ja kävin rikostutkijan kanssa asiat läpi. Hän kuitenkin näki asian vaikeana, koska hänen esimiehensä ovat niin vahvasti rikoksissa mukana. Minä ymmärsin poliisia enkä laita hänen nimeään nyt julkisesti esille hänen rehellisyytensä takia.

Nämä asiat tulevat vielä varmasti esille tässä prosessissa käräjätuomarin osalta:

Rikoslaki 15 luku 7 § (24.7.1998/563) Todistusaineiston vääristeleminen
Rikoslaksi 15 luku 8 § (24.7.1998/563) Törkeä todistusaineiston vääristeleminen
Rikoslaki 15 luku 10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Rikoslaki 15 luku 11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen
Rikoslaki 11 luku 9 a § (4.12.2009/990) Kidutus
Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212) Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Konkurssilaki 7 luku 11 § Tuomioistuimen tutkimisvelvollisuus

Tuomioistuimen on tutkittava, onko konkurssiin asettamiseen edellytykset. Koska Erkki Ahon saatava Mikko Kovalaiselta on 7 miljoonaa euroa ja Suomen valtiolta yli 200 miljoonaa euroa niin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden olisi pitänyt tutkia onko konkurssin edellytyksiä. Tämän asan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta.

Oikeudenkäymiskaari 11 luku 7 §
Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Minulla oli konkurssiin hakijaa eli Mikko Kovalaista vastaan yksi banaanilaatikollinen todistusaineistoa, mutta käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa.
Käräjätuomari Heikki Sneck oli vuoren varmasti esteellinen, koska hän käsitteli jo aikaisemmin asioissani näitä samoja esteellisyysasioita Markku Kosken kunnianloukkausoikeudenkäynnissä, jossa Sievin kunnanjohtaja Markku Koski tunnusti törkeän petoksen, mutta siitä huolimatta käräjätuomari Heikki Sneck teki väärän päätöksen. Siinä jutussa keskeisessä roolissa oli syyttäjä Esa Mustonen, joka vetäytyi asioiden käsittelystä huomattuaan jäävänsä kiinni esteellisyydestä ja muista mahdollisista rikoksista juuri ennen oikeudenkäyntiä ja siksi uutena asiaan perehtymättömänä syyttäjänä toimi Kati Alkula, joka kertoi pystyvänsä syyttämään, vaikka ei ole saanutkaan esitutkintamateriaalia. Hyvä me!
Voin jälleen todeta, että elämme oikeusvaltio Suomessa, jossa viranomaiset tekevät törkeitä rikoksia ja törkeät rikoksentekijät juhlivat villisti ja vapaasti kuin siat vatukossa ja syyttömät kärsii.

Näistä asioista oli kysymys


Ilmoitin heti tyytymättömyyteni kaikkiin käräjätuomari Heikki Sneckin päätöksiin.Kalajoella 17.04.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Erkin kommentti:

Jokilaaksojen poliisi ei tutki asioita. Jokilaaksojen poliisissa Ylivieskan poliisi Sakari Jääskelä sanoi suoraan todistajan läsnäollessa, että rikostutkinnat eivät etene Jokilaaksojen poliisin kautta. Varmistin asian käymällä Raahessa Jokilaaksojen poliisilaitoksella, jossa rikostutkija sanoi, ettei hän voi tutkia näitä asioita, koska hänen esimiehensä ovat niin vahvasti rikoksissa mukana. Hän pyysi kääntymään Oulun KRP:n puoleen.

Jokilaaksojen poliisilaitoksen poliisipäällikköä Petri Oulasmaata epäilen törkeästä rikoksesta, koska hän nosti syytteen minua vastaan olemattomattomasta velasta, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet. Saatavaa ei ollut olemassa. Lisäksi hän nosti syytteen Merita-pankin nimissä lainan myäntäneen pankinjohtaja Mauri Ylitalon tietämättä.  Sain tuosta oikeudenkännistä ehdottaman 75 päivän vankeustuomion, mikä muutettiin ehdoalaiseksi. Asiaa hoiti kelvottomasti minun puolesta asianajaja Vesa Laukkanen. Poliisipäällikön rikosta tutki Jokilaaksojen poliisilaitoksen poliisi Ilkka Piispanen, joka totesi päätöksessään ettei hänen esimiehensä ole syyllistynyt rikokseen. Jokilaaksojen poliisi Raimo Ollila, joka on nyt jäänyt eläkkeelle, jätti kaikki rikokset tutkimatta.  Ollilan alainen , nyt jo eläkkeellä oleva rikostutkija Veikko Tenkula todistaa Raimo Ollilan ja hänen esimiestensä rikollisen toiminnan. Jokilaaksojen poliisi Jyrki Rajaniemi ei ota kirjallista todistusaineistoa vastaan eikä myöskään laita sähköisessä muodossa olevaa todistusaineistoa eteenpäin. Jonny Paananen ei ole välittänyt saamaansa todistusaineistoa eteenpäin, jos syyttäjä Esa Mustosen asiapaperit on käsittelyn pohjana. Myöskään poliisi Tomi Reinkainen ei uskalla lähteä viemään asioita eteenpäin, vaikka on tarkasti asioista tietoinen.

Paikallispoliisi eli Jokilaaksojen poliisilaitos ei tutki. Oulun KRP ei tutki, vaikka Oulun KRP:n johtaja Ari Soronen puhelinkeskustelussa vaikutti erittäin asialliselta ja rehelliseltä ihmiseltä, mutta saiko hän ohjeet ylhäältä mitä saa tutkia ja mitä ei saa tutkia. Tällainen vaikutelma jäi minulle hänen toiminnastaan.

tiistai 17. huhtikuuta 2012

Onko käräjätuomari Heikki Sneck enemmän kuin kusessa?
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck on enemmän kuin kusessa. Hän on tehnyt todella törkeitä virheitä oikeuskäsittelyssäni, jotka Rovaniemen hovioikeus ja korkein oikeus ovat hyväksyneet. Kuulemisasiassa toukokuussa 2011 käräjätuomari käsitteli asiaa väärien asiakirjojen perusteella, koska Ylivieskan käräjäoikeus oli tulostanut väärin sinne lähettämäni asiakirja-aineiston, mikä oli lähetetty sähköpostitse. Lisäksi kuulemisasiassa on jätetty kokonaan huomiotta minun saamiseni vastapuolelta eli konkurssiinhakijalta eli Mikko Kovalaiselta. Saatavan suuruus on 6,2 miljoonaa euroa sekä Suomen valtiolta 192 miljoonaa euroa ja Kalajoen kaupungilta 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi minulla on Kalajoen Osuuspankissa pantti eli rahaa talletettuna konkurssisaatavan verran. Konkurssin edellytyksiä ei siis ollut olemassa. Kysymyksessä on selkeä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden virhe.

Konkurssilaki

7 luku 11 §
Tuomioistuimen tutkimisvelvollisuus
Tuomioistuimen on tutkittava, onko konkurssiin asettamiseen edellytykset.

13 luku 11 §
Riitautuksen tutkiminen
Kun pesänhoitaja on toimittanut jakoluettelon tuomioistuimelle, tuomioistuimen on tutkittava riitautukset ja muut valvontoja koskevat erimielisyydet.
Riitautus on hyväksyttävä siltä osin kuin se on ilmeisen perusteltu tai velkoja, jonka saatavaa riitautus koskee, on myöntänyt riitautuksen oikeaksi. Selvästi perusteeton riitautus on hylättävä. Jos asia on jo lainvoimaisesti ratkaistu tai yleinen tuomioistuin ei ole asiassa toimivaltainen, riitautus jätetään tutkimatta.

8 luku 11 §
Pesänhoitajan tilintekovelvollisuus tehtävän lakatessa
Jos pesänhoitajan tehtävä pesänhoitajan vapauttamisen tai muun syyn vuoksi lakkaa ennen konkurssin päättymistä, pesänhoitajan on annettava velkojille tili, josta käyvät riittävästi ilmi konkurssipesän omaisuuden hoitoa, pesän rahavarojen käyttöä sekä muita toimenpiteitä koskevat tiedot. Jos pesänhoitajia on useita, tili on kuitenkin annettava vain, jos tehtävässään jatkava pesänhoitaja taikka velkoja sitä vaatii. Jos konkurssi peruuntuu tai konkurssiin asettamista koskeva päätös kumotaan, tili on annettava velalliselle.
Jos pesänhoitajan tehtävä lakkaa ennen konkurssin päättymistä, pesänhoitajan on luovutettava hallussaan oleva konkurssipesään kuuluva omaisuus viipymättä pesänhoitajana jatkavalle.

Tässä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle lähettämäni kuulemislausunto, jonka käsittelystä on vastannut käräjätuomari Heikki Sneck

Kuulemisasia


Hän on edustanut toiminut asiassa käräjätuomarina jättänyt asiat tutkimatta, vaikka tuomioistuimelle on konkurssilain mukaan tutkimisvelvoite.

Olen ilmoittanut saatavakseni Mikko Kovalaiselta 6,2 miljoonaa euroa. Jos Kovalainen olisi vastustanut asiaa niin hänen olisi pitänyt riitauttaa saatava. Samoin Suomen valtion olisi pitänyt riittauttaa 192 miljoonan euron saatava ja Kalajoen kaupungin 2,8 miljoonan saatava. Asiat olisi pitänyt tutkia.

Käräjätuomari Heikki Sneck käsitteli asioita kolmanteen kertaan 16.04.2012 Ylieska-Raahen käräjäoikeudessa.

Tässä selostus asioista:

Olin 16.04.2012 Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa oikeuden päätökset teki käräjätuomari Heikki Sneck jälleen kerran minun mielestäni tietoisesti päin helvettiä. Hän käsitteli nyt kolmannen kerran samoja asioita. Hän toimi käräjätuomarina ilman sihteeriä eli siis yksin käräjäoikeutena. Ehkä niin oli helpompi tehdä esteellisenä tuomarina väärä päätös. Varatuomari Pasi Markus Leinonen epäili, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei enää ollut esteettömiä tuomareita, siksi käytettiin esteellistä tuomaria. Käsittämätöntä toimintaa.

Todistajat eivät tulleet paikalle, vaikka heidät oli kirjallisesti kutsuttu. Olin ilmoittanut myös käräjäoikeudelle todistajani jotta käräjäoikeus haastaisi heidät tulemaan oikeudenistuntoon. Olin ilmoittanut käräjäoikeudelle todistusteemat, josta todistajat eivät lain mukaan voi kieltäytyä todistamasta. Todistajien avulla oli tavoitteenani saada oikeutta asioissa. Olin pyytänyt myös kahdelta todistajalta kirjallisen todistuksen asiassa, mutta sitäkään he eivät toimintaneet. Käräjätuomari Sneck ei siirtänyt oikeudenistuntoa vaikka todistajat jäivät saapumatta käräjäoikeudenistuntoon. Käräjätuomari Heikki Sneck ei siirtänyt asiaa korkeimman oikeuden käsittelyyn, jossa se on jo purkuasiana käsittelyssä.

Kärjätuomari Heikki Sneck halusi tietoisesti lisätä yhteiskunnan kustannuksia asiassa ja turvata rikollisten toimintamahdollisuudet jatkossakin. Todistusaineistoa ei nytkään otettu vastaan ja sähköisesti lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin. Kaikesta huomasi, ettei käräjätuomari Heikki Sneck ollut perehtynyt asiaan, vaan keskeinen tavoite oli tietoisen väärän päätöksen aikaansaaminen. Kun esittelin prosessin erittäin törkeät rikokset, jotka käräjätuomari Heikki Sneck oli saanut tietoonsa toditusaineistoineen myös etukäteen sähköpostitse ja viittasin niiden osalta rikoslakiin, niin käräjätuomari Heikki Sneck ilmoitti, ettei hän ota kantaa asiaan. Sanoin, että rikoslaki asiassa on selkeä vakavien rikosten osalta. Varatuomari Pasi Markus Leinonen jäi miettimään, mikä on hänen vastuunsa, koska hän tunnusti tienneensä törkeistä rikoksista asioissa ja vielä ajoissa.Hän lupasi ilmoittaa minulle sähköpostitse asiassa myöhemmin, kun tutustuu lakiin paremmin. Kävin törkeät rikokset hänen kanssaan lävitse todistusaineistoineen. Hän oli saanut ne myös sähköpostilla ja tunnusti ne myös saaneensa. Minä ilmoitin, että en allekirjoita konkurssipesänluettelo, koska kaikki siinä olevat saatavat ovat Osuuspankin lainaa lukuunottamatta, saatu aikaan muun muassa syyttäjä Sulo Heiskarin ja syyttäjä Esa Mustosen sekä tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan sekä muiden muiden henkilöiden rikosten avulla.

Käräjätuomari Heikki Sneck teki päätöksen siitä, että minun ei tarvitse allekirjoittaa pesänluetteloa. Minä vahvistin, että en allekirjoita, sillä minä vaadin, että ensin on tutkittava Mikko Kovalaisen ja Sulo Heiskarin sekä muiden rikokset. Siihen kärjätuomari Heikki Sneck ei suostunut. Konkurssipesänluettelo oli erikoinen. Konkurssiinhakija Mikko Kovalainen oli konkurssiinhaetavalle Erkki Aholle 7 miljoonaa euroa velkaa ja muita saatavia oli yli 200 miljoonaa euroa. Esitin välittömästi tyytymättömyyteni esteellisen käräjätuomarin Heikki Sneckin pelleilyyn ja järjettömiin päätöksiin.

Oikeudenistunnon jälkeen menin suoraan Jokilaaksojen poliisilaitoksen Raahen toimintapisteeseen ja kävin rikostutkijan kanssa asiat läpi. Hän kuitenkin näki asian vaikeana, koska hänen esimiehensä ovat niin vahvasti rikoksissa mukana. Minä ymmärsin poliisia enkä laita hänen nimeään nyt julkisesti esille hänen rehellisyytensä takia.

Nämä asiat tulevat vielä varmasti esille tässä prosessissa käräjätuomarin osalta:
Rikoslaki 15 luku 7 § (24.7.1998/563) Todistusaineiston vääristeleminen
Rikoslaksi 15 luku 8 § (24.7.1998/563) Törkeä todistusaineiston vääristeleminen
Rikoslaki 15 luku 10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Rikoslaki 15 luku 11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen
Rikoslaki 11 luku 9 a § (4.12.2009/990) Kidutus
Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212) Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Konkurssilaki 7 luku 11 §, 13 luku 11 §, 8 luku 11 §

 Oikeudenkäymiskaari 11 luku 7 §
Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Minulla oli konkurssiinhakijaa eli Mikko Kovalaista vastaan yksi banaanilaatikollinen todistusaineistoa, mutta käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa.
Käräjätuomari Heikki Sneck oli vuoren varmasti esteellinen, koska hän käsitteli jo aikaisemmin asioissani näitä samoja esteellisyysasioita Markku Kosken kunnianloukkauoikeudenkäynnissä, jossa Sievin kunnanjohtaja Markku Koski tunnusti törkeän petoksen, mutta siitä huolimatta käräjätuomari Heikki Sneck teki väärän päätöksen. Siinä jutussa keskeisessä roolissa oli syyttäjä Esa Mustonen, joka vetäytyi asioiden käsittelystä huomattuaan jäävänsä kiinni esteellisyydestä ja muista mahdollisista rikoksista juuri ennen oikeudenkäyntiä ja siksi uutena asiaan perehtymättömänä syyttäjänä toimi Kati Alkula, joka kertoi pystyvänsä syyttämään, vaikka ei ole saanutkaan esitutkintamateriaalia. Hyvä me!
Voin jälleen todeta, että elämme oikeusvaltio Suomessa, jossa viranomaiset tekeävät törkeitä rikoksia ja törkeät rikoksentekijät juhlivat villisti ja vapaasti kuin siat vatukossa ja syyttömät kärsii.
Näistä asioista oli myös kysymys
Ilmoitin heti tyytymättömyyteni kaikkiin käräjätuomari Heikki Sneckin päätöksiin.

Olen tehnyt asioista rikosilmoituksen.


sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

LEHDISTÖTIEDOTE
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahessa on käsittelyssä maanantaina 16.04.2012 klo 9.00 asia, jossa varatuomari Mikko Kovalainen on kantajana ja Erkki Aho on vastaajana. Kysymys on konkurssiasiasta. Konkurssi on saatu aikaan rikollisin toimin, jossa ovat olleet esteelliset tutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät. Käräjäoikeuden tuomareiden toiminta on myös ollut lain vastaista.

Kuka on varatuomari Mikko Kovalainen

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Erkki Aho on joutunut taistelemaan tätä rikosliigaa vastaan näissä asioissa

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Konkurssioikeudenkäynnin lainvastaisuuden ja käräjätuomarin toiminnan osoittaa kolmen todistajan valaehtoinen lausunto asiassa

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Olen halunnut varmistaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin etukäteen

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/oikeudenmukaisen-oikeudenkaynnin.html

Olen vaatinut varatuomari Mikko Kovalaisen pidättämistä ja vangitsemista huomisessa oikeudenkäynnissä. Katson että jo esitetty todistusaineisto on riittävä asioille, mutta huomenna tuon lisää aineistoa oikeuden käsittelyyn.

On todennäkäistä, että varatuomari Mikko Kovalainen ei uskalla tulla kantajana oikeudenistuntoon, vaan hän laistaa oikeudenistunnon kuten teki Helsingin Hovioikeudessa kaksi kertaa.

Helsingin hovioikeuden päätös Mikko Kovalaisen asiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/helsingin-hovioikeuden-paatos-mikko.html

Olen haastanut Raahen käräjäoikeuden istuntoon todistajiksi apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen, apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan, korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen Kati Hidenin sekä Rovaniemen hovioikeuden oikeusneuvoksen Helinä Haatajan.

Asiaan osallisen kuuleminen K11/1589
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/asiaan-osallisen-kuuleminen-k111589.html

He todistavat sen, minkä aineiston perusteella he ovat päätöksensä tehneet. He eivät voi kieltäytyä todistamasta asiassa, koska kysymys ei ole heidän edustaan tai haitastaan vaan siitä, minkä aineiston perusteella he ovat päätöksen tehneet.

Kaikki asiat selviävät tästä aineistosta

Kärsimysnäytelmä Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/karsimysnaytelma-oikeusvaltio-suomi.html

Juuri näiden asioiden takia minua vainotaan ja kohdellaan järkyttävällä tavalla ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
Putkakertomus 20.8.-23.8.2010

Käräjäoikeudenistunto on yleisölle avoin joten toivotan tiedotusvälineet ja kansalaiset runsaslukuisesti paikalle.keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

From: "E.Aho" e.ahoky@kotinet.com
Sent: Wednesday, April 11, 2012 9:58 AM
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi; rovaniemi.ho@oikeus.fi; korkein.oikeus@oikeus.fi

Subject: Kovalaisen verot

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

Lausuma asiassa K11/ 1589

Olen lähettänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen lausuma asiassa K11/1589 sähköisessä muodossa eli sähköpostitse. Edellisessä oikeudenkäynnissä, jossa käräjätuomarina oli Heikki Sneck, oli Ylivieska- Raahen käräjäoikeuteen lähettämäni todistusaineisto tulostettu väärin. Sain varmistettua asian, kun tilasin Rovaniemen hovioikeudesta Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden sinne toimittaman todistusaineiston. Olen merkkinyt virheellisyydet Rovaniemen hovioikeudelle lähettämääni aineistoon. Lisäksi on huomattava, että tuossa oikeudenkäynnissä minun ei annettu esittää kirjallista todistusaineistoa, siis todistusaineistoa ei otettu vastaan. Käräjätuomari Heikki Sneck kuitenkin itse valitsi todistusaineistostani jotakin jotta asia näyttäisi edes laillisemmalta. Minun oikeustajuni mukaan menettely ei täytä länsimaisen oikeuskäytännön periaatteita eikä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Lisäksi on otettava huomioon, että käräjätuomari Heikki Sneck käsitteli samoja asioita jo tässä oikeudenkäynnissä toiseen kertaan joten tuomarin esteellisyyskin on otettava huomioon.

Olen pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelta kopiot sinne lähettämästäni lausunnosta todistusaineistoineen. Tämä pyyntö johtuu juuri siitä syystä, että edellisillä kerroilla kaikki aineistot oli tulostettu väärin ja päätökset oli tehty väärän aineiston perusteella. Minä uudistan vaatimukseni siitä, että saan kopiot Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta sinne toimittamastani aineistosta ja varmistuksen siitä, että istuvat tuomari on asiaan perehtynyt.

Olen lähettänyt verottajalle pyynnön selvittää Mikko Kovalaisen verotus. Liitteenä Mikko Kovalaisen verotiedot runsaalta kymmeneltä vuodelta ja siihen liittyvää laskusta. On syytä epäillä, että Mikko Kovalaisen verotustiedot on syytä tarkistaa. Tässä sähköposti viestini verottajalle.

Sain hankittua varatuomari Mikko Kovalaisen verotiedot viimeisen reilun kymmenen vuoden ajalta ja vertailin niitä eräisiin laskuihin ja muhin Mikko Kovalaisen tuloihin. Pyysin verottajaa tarkistamaan pitävätkö minun saamani tiedot paikkansa eli että onko Mikko Kovalaisen verotus suoritettu oikein. Verotietojen perusteella saatoin päätellä, että Mikko Kovalainen ei ole saanut niitäkään rahoja, jotka jouduin hänelle suorittamaan käräjätuomari Timo Tammikedon ja asianajaja Pirkko Braxin kiristyksen jälkeen. Katso

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Tämä asia saattaa kiinnostaa Sinua muuten vaan

Natura - Suomen suurin rikos?
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2012/03/natura-suomen-suurin-rikos.html

Terveisin Erkki Aho

Ylläolevasta aineistosta käy ilmi käräjätuomari Timo Tammikedon kirstys ja käräjätuomari Jyrki Määtän Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely ja muu lainvastainen toiminta.

Lisäksi on huomiotava käräjätuomari Jaakko Raittilan toiminta. Kun soitin hänelle ennen oikeudenkäyntiä, niin ilmoitti, että todistusaineistoa ei oteta vastaan eikä todistajia kuulla. Kun en mennyt tuollaiseen oikeudenkäyntiin, niin minut pidätettiin. Katso

Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ottanut todistusaineistoa vastaan ja hän oli laatinut oikeuden päätöksen jo etukääteen, sillä hän oli vamlis lukemaan oikeudenpääöksen heti oikeudenkäyntipäivän päättyessä. Päätös oli siis etukäteen valmiiksi kirjoitettu.

Käräjätuomari Timo Tammiketo kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa mikä sitten mutkien kautta kerrottiin lähetetyn Rovaniemen hovioikeuteen, joka ei sitä kuitenkaan ole päätöksen perustella ottanut huomoon päätöstä tehdessään lainkaan.

Kaikissa asioissa on ollut esteelliset tutkijat ja esteelliset tutkinnanjohtajat sekä esteelliset syyttäjät. Heidän rikollisuutensahan on kiistaton. Näitä asioita en ole saanut todistaa missään oikeudenkäynnissä. Mikko Kovalaisen rikoksista puhumattakaan. Mikko Kovalainen näyttää
verotietojen perusteella olevan aika pienituloinen henkilö joten ei ole ihme vaikka hän Suomessa ajeleekin Viron rekisterikilvillä olevalla autolla. Onhan Mikolla osoitekin Viron pääpostitoimiston postilokero, jonka hän merkinnyt osoitteekseen laskuja lähetellessään.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asioissani. Koska minulla on todistajia asioissa runsaasti, niin haluan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntisuunnitelman ennen oikeudenkäyntiä jotta todistajien käyttö pystytään organisoimaan oikealla ja tehokkaalla tavalla. Mielestäni olisi parempi, että oikeudenkäynti peruttaan kokonaan ja asia ratkaistaan korkeimmassa oikeudessa mahdollisimman pian tuomioiden purkuna. Näin säästetään yhteiskunnan varoja ja oikeus toteutuu oikealla tavalla.

Kalajoella 11.04.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

lauantai 7. huhtikuuta 2012

Kärsimysnäytelmä Oikeusvaltio Suomi


 
Johdanto

Vaadin Mikko Kovalaisen välitöntä pidättämistä vangitsemista varten. Vaadin PR-talojen konkurssivyyhden ja Natura-rikosten selvittämistä sekä aiheutettujen vahinkojen korvaamista korkoineen viipymättä. Vaadin kaikkia rikoksiin syyllistyneitä vastuuseen teoistaan.


Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

 Natura – Suomen suurin rikos?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997. Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002 Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta (kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

KE 31.08.2011
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/08/ke-31082011.html

Suunnitelmallinen törkeä rikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/suunnitelmallinen-torkea-rikos.html

Avaintodistajan lausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/avaintodistajan-lausunto-sulo-heiskarin.html

Saattohoitajien toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/saattohoitajien-toiminta.html

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Oikeudenkäynti tietämättämme
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeudenkaynti-tietamattamme.html

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Uusi konkurssipesä ja saattohoitaja Weckström
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/uusi-konkurssipesa-ja-saattohoitaja.html

Paavo M. Petäjän toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/paavo-m-petajan-toiminta.html

Paavo M. Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Se on siinä – varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/se-on-siina-varatuomari-paavo-m-petajan.html

Kauppasopimukset rahanpesijöiden kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/kauppasopimukset-rahanpesijoiden-kanssa.html

Poliisi ei tutki asianajaja Antti Kejon toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/poliisi-ei-tutki-asianajaja-antti-kejon.html

Konkurssipesänhoitajien ja niitä valvovien toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-ja-niita.html

Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html


Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Näin sanoo Suomen laki:
Rikoslaki 11 luku 3 § (11.4.2008/212)Rikos ihmisyyttä vastaan Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla, on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. Yritys on rangaistava

Oikeusturvan puutteita!

Valituslupapyyntö ja valitus korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Palaveri kihlakunnanvoudin kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/palaveri-kihlakunnanvoudin-kanssa.html

Selvityspyyntö Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Pikkuperkeileitä ja suojelusenkeleitä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/pikkuperkeleita-ja-suojelusenkeleita.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asiaoissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Esteelliset syyttäjät ja esteelliset tutkinnanjohtajat
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Miksi en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-en-saanut-oikeudenmukaista.html

Oikeudenkäyntiväittämäni ei käsitelty lainmukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Miksi kukaan ei kuule avunhuutojani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-kukaan-ei-kuule-avunhuutojani.html

Lehdistötiedote
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/lehdistotiedote.html

Kantelu Kalevan uutisoinnista julkisen sananneuvostolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelu-kalevan-uutisoinnin-johdosta.html

TOTUUS ASIOISSA

Vaarallinen alue
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaarallinen-alue.html

Suomussalmella ei tutkinta törkeitä virkarikoksia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/suomussalmella-ei-tutkita-trkeit.html

Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin

Erikoiset kalakaupat

Poliisille rökäletappio numeroin 10 - 0

Raimo Ollilan esteellisyys tutkinnanjohtajana – rikospoliisi Veikko Tenkula todistaa Ollilan rikollisuuden

Sisämnisteriön ja poliisin yhteiset salaisuudet

Tutkinnanjohtajan esteellisyys

Raimo Ollilan esteellisyys 1

Raimo Ollilan esteellisyys 2

Raimo Ollilan esteellisyys 3

Raimo Ollilan esteellisyys 4

Raimo Ollilan esteellisyys 5

Raimo Ollilan esteellisyys 6

Raimo Ollilan esteellisyys 7

Kiirehtimispyyntö

Vastaus Pia Siwelle

Hätähuutoja Suomesta

Syyttäjä Mustosen rikolliseksi epäiltävä toiminta

Syyte kevyellä pohjalla

Puolustukseni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Ahojahti jatkui Raahen käräjäoikeudessa                   http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/ahojahti-jatkui-raahen-krjoikeudessa.html

Hanurista tempaistu Raahen käräjäoikeuden päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/hanurista-tempaistu-raahen-krjoikeuden.html

Selvityspyyntö Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Mikko Kovalainen - lain ylä- ja ulkopuolella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Prosessihäirikkö Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/prosessihairikko-mikko-kovalainen.html

Kuoleeko kurki ennen kuin suo sulaa?

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/valitus-raahen-karajaoikeuden.html

Raahen käräjäoikeuden laamanni Pesonen-Ehrola
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html

Laamanni näki vaan ei huomannut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Haaste ja vastakanne sekä asioiden käsittely yhtenä kokonaisuutena ja vastine Kovalaisen antamaan lausumaan Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/haaste-ja-vastakanne-seka-asioiden.html

ROVANIEMEN HOVIOIKEUDELLE
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Kiitos Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kiitos-mikko-kovalainen.html

Käräjätuomari Heikki Sneckin tuomio ja toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/kymmenen-euron-juttu-syyttomasta.html

Poliisi suojelee rikollisia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

Kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/laanin-poliisijohtaja-sauli-kuha.html

Syyttäjä Kirsi Männikkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/syyttaja-kirsi-mannikko.html

Määräajan pidentämispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/maaraajan-pidentamispyynto.html

Rikostarkastaja Leila Melander
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/rikosylitarkastaja-leila-melander.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Vastaus turvaamistoimiasiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/raahen-karajaoikeus-karajatuomari-timo.html

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/apulaisoikeuskansleri-mikko-puumalainen.html

Tutkija Harri Rahkolan toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/trukki-romutettiin-omistajan-tietamatta.html

Mielipide ylittää Suomen lain
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/mielipide-ylittaa-suomen-lain.html

Onko laki väärässä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/onko-laki-vaarassa.html

Kansa huusi poliisia apuun, mutta mitään ei tapahtunut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/kansa-huusi-poliisia-apuun-mutta-mitaan.html

Mikko Kovalaisen toimintaa

Värikästä mentoa..
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Kääntäjä Mikko Kovalainen hävisi juttunsa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/kovalainen-havisi-juttunsa.html

Kääntäjä Kovalainen hävisi jälleen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/kaantaja-kovalainen-havisi-jalleen.html

Varatuomari kääntäjä Mikko Kovalainen hävisi jälleen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/varatuomari-kaantaja-mikko-kovalainen.html

Vastaus rikotarkastaja Tapio Kalliokoskelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/vastaus-rikostarkastaja-tapio.html

Valtakunnansyyttäjälle ja Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

Todistusaineisto suomalaisen oikeus- ja poliisihallinnon mädännäiyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/todistusaineisto-suomalaisen-oikeus-ja.html

Käräjätuomari Heikki Sneckin toimintaa

Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2943
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/jarkyttava-oikeudenkayntivirhe-asiassa.html

Oikeustaistelu jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/oikeustaistelu-jatkuu.html

Valitin asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Minulle heräsi epäilys, että käräjätuomari Heikki Sneck ei toimi rehellisesti. Siksi pyysin käräjätuomari Heikki Sneckiltä aineistoista kopiot, jotka hän on saanut asiassa ja jotka hän laittaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn. Käräjätuomari Heikki Sneck ei laittanut minulle kopioita, vaan kiersi asian näin:


Sent: Wednesday, May 25, 2011 3:32 PM


Subject: AINEISTO


Asianosaisten toimittamat asiakirjat:


1. Kovalaisen tekemä konkurssihakemus liitteineen (Teillä on jo tämä aineisto)
2. Teidän lähettämänne sähköpostit (Teillä on jo tämä aineisto)


Tuomiistuimen laatimat asiakirjat:

1. Lausumapyyntö ja kutsut istuntoon 2.5.2011 (Teillä on jo tämä aineisto)
2. Istunnon peruuttamisilmoitus (Teillä on jo tämä asikirja)
3. Kutsut istuntoon 23.5.2001 (Teillä on jo tämä asiakirja)
4. 23.5.2011 julistettu päätös (Teillä on jo kopio tästä).Mistä asiakirjoista tarvitsette vielä kopioita?

Käräjätuomari Heikki Sneck siis kieltäytyi toimittamasta minulle pyytämiäni aineistoja jotta rikos eli laiton konkurssi ei paljastuisi. Kun tarkistin Rovaniemen hovioikeudesta Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sinne toimittamat asiakirjat asioissa, niin ne olivat väärät eli näitä asiakirjoja ei ole toimitettu kokonaisuudessaan Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn.

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toimintaa

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/sahkoposti-ministereille.html

Tutkintapyyntö Kainuun poliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/tutkintapyynto-kainuun-poliisille.html

Kainuun poliisipäällikkö Rönkkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kainuun-poliisilaitos-poliisipaallikko.html

Samaan aikaan Mikko Kovalainen tehtaili uusia rikostutkintapyyntöjä minua vastaan. Kun todistin pyynnöt aiheettomiksi, niin tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto teki tutkimattajättämispäätöksen, mutta samalla hän pelasti Mikko Kovalaisen ja peitteli rikoksia ja suojeli rikollisten toimintaa

Tapani Tasanto teki tutkimattajättämispäätöksen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/tapani-tasanto-teki-tutkimattajattamisp.html

Rovaniemen hovioikeuden toimintaa

Tehtyäni valituksen Rovaniemen hovioikeuteen soitin ennen kuin Rovaniemen hovioikeus oli ratkaissut asiaa asian esittelijälle Auli Vähätörmälle. Katso

Keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Täten todistan, että
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/taten-todistan-etta.html

Tein korkeimmalle oikeudelle toimenpidekieltovaatimuksen ja valituslupapyynnön. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/toimenpidekieltovaatimus-ja.html

Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/tyytymattomyyden-ilmaisu-k111589.html

Konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toimintaa

Konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen osuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/konkurssipesanhoitajan-vapauttaminen.html

Tein kantelun Pasi Markus Leinosen toiminnasta

Kantelu konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kantelu-konkurssipesanhoitaja-pasi.html


Kiireellinen tutkintapyyntö ja kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/kiireellinen-tutkintapyynto-ja-kantelu.html

Ilmoitus kansalaistottelemattomuudesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/ilmoitus-kansalaistottelemattomuudesta.html

Jokilaaksojen poliisi kieltäytyy tutkimasta ja ottamasta todistusaineistoa vastaan

Informaatio- ja tiedotustilaisuus sekä todistusaineiston luovutustilaisuus poliisille ja syyttäjälle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/informaatio-ja-tiedotustilaisuus-seka.html

Poliisit ja syyttäjä jänistivät

Syyttäjä Esa Mustonen ryhtyi peittelemään omia rikoksiaan ja siinä löysi yhteiskumppaniksi Sievin kunnanjohtaja Markku Kosken. Käräjätuomarina asiassa oli Heikki Sneck, joka jälleen kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Mustonen oli vetäytynyt syyttäjän toimesta tässä oikeudenkäynnissä juuri ennen oikeudenkäyntiä ja syyttäjänä toimi Kati Alkula, joka ei ollut saanut tutkijalle ja tutkinnajohtajalle toimitettua aineistoa, mutta siitä huolimatta kertoi pysytävänsä toimimaan syyttäjänä asiassa. Tutkija Jyrki Rajaniemi keiötäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ja siksi lähetin todistusaineiston sähköpostitse myös tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle kuin syyttäjä Eso Mustoselle.

Koska epäilin rikoksia rikostutkinnan ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toiminnan osalta, niin pyysin Rovaniemen hovioikeudelta Yliviska-Raahen käräjäoikeuden sinne lähettämät aineistot. Katso

Selvitys ja asiakirjapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/selvitys-ja-asiakirjapyynto.html

Kun sain Rovaniemen hovioikeudesta sinne Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lähettämän aineiston niin saatoin todeta, että ko. aineisto oli puutteellinen ja väärä. Siitä puuttui lähes kaikki minun esittämäni todistusaineisto Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.

Asia on nyt todistusaineistoineen Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.

Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/11/rovaniemen-hovioikeudelle.html

HYVÄ ME – käsittämätöntä toimintaa !

Korkein oikeus teki asiaan liittyvän päätöksen konkurssiasiassa. Katso

Kati Hiden, Juha Häyhä, Minna Ihonen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/11/kati-hiden-juha-hayha-minna-ihonen.html

Mikko Kovalainen tehtaili koko ajan uusia rikostutkintapyyntöjä. Katso

Ensimmäinen loppulausunto asiassa 8540/R/5845/11
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/ensimmainen-loppulausunto-asiassa.html

Tein kantelun asioista valtakunnansyyttäjävirastoon
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/apuaisvaltakunnansyyttaja-jorma-kalske.html

10 vuotta ehdotonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Laillisuusvalvonnan rappiotila
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/laillisuusvalvonnan-rappiotila.html

Tein kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila-osa.html

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila (kantelun 2 osa)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila.html

Rikostutkintapyyntö Helsingin poliisille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/rikostutkintapyynto-helsingin.html

Mikko Kovalainen hädissään ja rahapuutteessaan tehtailee rikostutkintapyyntöjä ja käy oikeudenkäyntejä entisiä päämiehiään ja heidän avustajiaan vastaan. Kovalainen sai kaksi kertaa asiansa Helsingin hovioikeuden käsittelyyn, mutta jäi kummallakin kerralla itse saapumatta kantajana oikeudenistuntoon. Tässä Helsingin hovioikeuden päätös

Helsingin hovioikeuden päätös Mikko Kovalaisen asiassa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/helsingin-hovioikeuden-paatos-mikko.html

Olin toimittanut aineistoa Helsingin hovioikeuden istuntoon ennen oikeudenkäyntiä, koska epäilin, että Mikko Kovalainen ei saavu oikeudenistuntoon vaikka on kantaja

Helsingin hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/helsingin-hovioikeudelle.html

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/tallaiselle-toiminnalle-nauravat-jo.html

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila Suomessa!
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila_21.html

Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto jää kiinni, mutta ….
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/vuosipaivan-kunniaksi-tutkijan.html

Kihlakunnansyyttäjä Krista Soukola suojelee
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/kihlakunnansyyttaja-krista-soukolan.html

Kommenttini kihlakunnansyyttäjä Soukolan toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/kihlakunnansyyttaja-krista-soukolan_13.html

Suomessa toimii kollegiaalinen suojelujärjestelmä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/kollegiaalinen-suojelujarjestelma.html

Mikko Kovalainen antaa kantajana väärän lausuman oikeudelle. Kuuntele
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/03/mikko-kovalaisen-vaara-lausunto.html

Olen pyytänyt apua myös perussuomalaisten eduskuntaryhmältä ja kansanedustaja, poliisi Ismo Soukolalle lähetin yksityiskohtaisen vastauksen. Katso

Vastaus kansanedustaja Ismo Soukolan tiedusteluun
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/vastaus-kansanedustaja-ismo-siukolan.html

Poliisi kieltäytyy tutkimasta

Jokilaaksojen poliisi kieltäytyy tutkimasta rikoksia. Katso

Miksi Jokilaaksojen poliisi ei tutki rikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/miksi-jokilaaksojen-poliisi-ei-tutki.html

Poliisi Jaakko Savilammelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Loppulausunto – Tapan Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/06/loppulausunto-asiassa-8630r1412810.html

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

Tein tahallisen liikennerikokkomuksen jotta saisin asiat rikostutkintaan, mutta Jokilaaksojen poliisit ilmoittivat ettei minun tekemiä rikostutkintapyyntöjä tutkita.

Tahallinen liikennerikkomus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/tahallinen-liikennerikkomus.html

Käräjätuomari Heikki Sneck käsittelee nyt kolmannen kerran samoja asioita

Asiaan osallisen kuuleminen K11/1589
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/asiaan-osallisen-kuuleminen-k111589.html

Olen lähettänyt oman lausumani asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ja olen pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta toimittamaan minulle kopion tuosta lähettämästi aineistosta ja käräjätuomari Heikki Sneckia varmistamaan minulle sen, että on perehtynyt aineistoon ennen kuulemisasian käsittelyä oikeudessa. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ja käräjätuomari Heikki Sneck ei ole toimittanut minulle pyytämääni todistusaineistoa.

Oikeudenistunto on kuulemisasiassa maanantaina 16.04.2012 klo 09.00 Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahessa. Olen miettinyt miten saan oikeudenistuntoon riittävästi kuulijoita jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti asioissa. Harkitsen palkkion maksamista oikeudenistuntoa seuraamaan tuleville henkilöille. Olisiko 200 euroa/ henkilö puhtaana käteen sopiva korvaus oikeudenkäynnin seurannasta? Tavoitteena on saada oikeusali täyteen yleisöä. Olen harkinnut, että korvaukset maksetaan niille, jotka mahtuvat oikeussaliin ja jotka ovat valmiita todistamaan jatkossa mahdollisissa uusissa oikeudenkäynneissä. Minä katson, että nyt on vihdoinkin Suomi palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Tiedän varmasti olevani oikeassa ja Suomen valtio on korvausvelvollinen. Korvaukset olen valmis maksamaan heti, kun Suomen valtio suorittaa korvaukset minulle. Tarvittaessa voin harkita jopa korkeampaa oikeudenkäynnin seurantapalkkiota.