torstai 18. toukokuuta 2017

Laskun riitautusYlivieska-Raahen käräjäoikeus on laittanut minulle 261,00 euron laskun todistusaineiston monistamisesta. Laskun eräpäivä on 06.06.2017. Minä riitautan laskun – siis en hyväksy tuota laskua, koska se on aiheeton lasku. Minä vien asian oikeuskäsittelyyn. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei voi käsitellä asiaa, koska se on asianosainen. Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle ei ole ollut mitään lakiin perustuvaa oikeutta olla palauttamatta minulle käräjäoikeuteen toimittamaani todistusaineistoa.


Olen toimittanut aikanaan tuon todistusaineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, mutta käräjäoikeus ei hyväksynyt todistusaineistoa , mutta ei myöskään suostunut palauttamaan sitä minulle. Nyt lukuisien pyyntöjen jälkeen käräjäoikeus suostui palauttamaan todistusaineiston.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden monistama todistusaineisto todistaa, että olen syytön kaikkiin niihin rikoksiin mistä minut on tuomittu, siis neljä konkurssi, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä lukuisia kunnianloukkaustuomioita. Kaikki tuomiot on saatu rikoksilla aikaan.


keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Vaatimus asian palauttamiseksi ensimmäiseen oikeusasteeseenMielestäni polisin, syyttäjän, oikeuslaitoksen ja laillisuusvalvojan toiminat eivät kulje käsi kädessä, vaan on syytä epäillä, että syyttäjän toiminta ja oikeuslaitoksen toiminta on lumetoimintaa, koska sisäministeriön ja laillisuusvalvojan toiminnat ovat kokonaan eri maata.

Sain tänään poliisiministeriön hallitussihteeri Tommi Viljaselta vastauksen sähköpostiini, mikä osoittaa Viljaselta täydellistä piittaamattomuutta asioista ja torkeää virkavelvollisuuden laiminlyöntiä. Siksi pyysin poliisiministeriä ja kansliapäällikköä vataamaan minulle mitä he aikovat tehdä hallitussihteeri Tommi Viljasen suhteen sekä asian suhteen.

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, May 17, 2017 4:19 PM
To: paula.risikko@intermin.fi ; Nerg Päivi SM ; VKSV Tutkinta ; seppo.kolehmainen@poliisi.fi
Cc: pev@eduskunta.fi ; kirjaamo@tpk.fi
Subject: Lähetetään: Rovaniemen hovioikeudelle

Poliisiministeri Paula Risikko, kansliapäällikkö Päivi Nerg,
Pyydän Teiltä vastuullisina virkamiehiä vastausta 14 vuorokauden kuluessa hallitussihteeri Tommi Viljasen päätöksen johdosta. Päätös liitteenä. Onko mielestäni hallitussihteeri Tommi Viljasen toiminta virkavastuulla lain mukaista? Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä Tommi Viljasen toiminnan johdosta? Jne.......

From: Erkki Aho
Sent: Friday, May 12, 2017 6:56 AM
To: toimitus@kpk.fi ; toimitus@kalajokilaakso.fi ; toimitus@kalajokiseutu.fi
Subject: Fw: oikeuslaitoksen tila

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, May 11, 2017 11:34 PM
To: antti.hakkanen@eduskunta.fi
Cc: pev@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi
Subject: oikeuslaitoksen tila

Arvoisa oikeusministeri, pääministeri Juha Sipilä, perustuslakivaliokunta

Poliisin, syyttäjälaitoksen, oikeuslaitoksen ja laillisuusvalvonnan toiminnassa on syytä epäillä olevan jotakin pahasti vialla. Tästä esimerkkinä liitteenä oleva pdf-tiedosta. Tämä ei voi olla muuten mahdollista kuin, että eduskunta ja hallitus toimii rikollisten suojelijoina. On syytä epäillä, että kysymyksessä on valtiopetos, kun kansalaiset eivät saa oikeutta Suomessa.

Kalajoki 11.05.2017

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Rovaniemen hovioikeudelle

Rovaniemen hovioikeus on toisen asteen oikeusistuin. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on ensimmäisen oikeusasteen oikeusistuin. Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomari Timo Tammiketo on tehnyt päätöksen 21.3.2017 asiassa 17/80 olla tutkimatta asioita. Kysymys on kahdesta poliisin päätöksestä:
Rikosylikomisario Hannu Vainonpään päätös 16.01.2017 5770/S/548/17
Rikosylikomisario Hannu Vainonpään päätös 5770/R/0013205/14

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt rikostutkinnat päätöksestä 5770/R/0013205/14. Tutkinnanjohtajana on Lapin syyttäjä. Koska on kiistattomat näytöt on siitä, että rikosylikomisario Hannu Vainionpää on syyllistynyt virkavelvollisuuden laiminlyöntin kuten pdf-tiedossa lähettämäni todistusaineistot osoittavat, on myös kiistattomat näytöt siitä, että käräjätuomari Timo Tammiketoa on syytä epäillä virkarikoksesta päätöksessä 21.3.2017 asia 17/80.

Muutoinkaan oikeudenkäynti ei täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Siksi vaadin, että Rovaniemen hovioikeus kiireesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen käsittelyyn kuitenkin niin, että oikeusistuimena on muu kuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeus.

Lisäksi katson, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaani, koska
 1. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istuinnoissa on toiminut esteellinen syyttäjä asioissani kymmeniä vuosia. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaupanvahvistajana Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän välisissä kiinteistökaupoissa ja myöhemmin hän toiminut syyttäjänä kaikissa kauppasopimukista ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain perusteella syyttäjä Sulo Heiskari on ollut esteellinen.
  onkurssiasiat
  K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                  Konkurssituomio 3.1.1997/1
  K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                  Konkurssituomio 7.9.1998/963
  K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                  ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
  K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                  ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
  K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                  ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
  K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                  ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
  ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
  Rikosasiat:
  R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                  ratkaisu 1.6.1998/144
  R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                  ratkaisu 26.8.1998/1
                  ratkaisu 13.8.1998
  RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
  R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                  Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
  R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                  Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
  R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                  Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
  Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
  Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
  S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                  Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
  Katriina Rantinsalo
  hallintosihteeri
Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.
S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70

  Lisäksi Ylivieskan syyttäjällä on ollut käytössään vanhentunut työjärjestys, minkä takia kaikissa minua ja yritystoimintaani koskevissa asiossa syyttäjänä on toiminut Sulo Heiskari. Lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana ja käynyt samalla tilaisuutta hyväkseen mollatakseen tuomittuja.
Syyttäjä Sulo Heiskari on kaupanvahvistajana kauppasopimuksissa, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myivät konkurssissäänön vastaisesti kiinteistöjä eikä heille ollut esittää valtakirjoja joten he myivät toisen omaisuutta omanaan. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymys oli törkeästä petoksesta. Lisäksi kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.

 1. Ylivieskan käräjäoikeus on jättänyt haasteet toimittamatta asianosaisille ja tehnyt päätöksen asiassa, vaikka asianosaisten tietämättä 24.11.1995. Todiste asiasta kirjani sivuilla 298.

 1. Ylivieskan käräjäoikeudessa asianosaisia Erkki Ahoa ja Heino Virtaa on edustanut asianjaja Jouni Vihervalli, joka tunnustaa, ettei hän ole edes keskustellut asianosaisten kanssa puhelimitse. Siis asianajaja Jouni Vihervalli on edustanut Erkki Aho ja Heino Virtaa Ylivieskan käräjäoikeudessa ko. henklöiden tietämättä ja ilman heidän valtakirjojaan ja toimeksiantojaan.

 1. Ylivieskan käräjäoikeus on hyväksynyt Alavieskan Puurakenne Oy:n väärillä tiedoilla tehdyn PR-Teollisuus Oy:n konkurssihakemuksen ja hyväksynyt varatuomari Paavo M. Petäjän väärän lausuman oikeudessa. Käräjätuomari Nieminen ei ole tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjältä valtakirjoja, vaikka olisi pitänyt, koska varatuomari Paavo M. Petäjä ei ole asianajaja vaan on varatuomari. Paavo M. Petäjä on tuomittu muun muassa petoksesta.

 1. Ylivieska käräjäoikeus ei kertaakaan antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eikä ole hyväksynyt esittämiäni todistusaineistoja eikä kuullut nimeäni todistajia. Ylivieskan käräjäoikeus on hyväksyt Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan tekemät tutkinnat, joissa tämä on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa koko ajan ja näissä asiossa on toiminut syyttäjänä esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari.
  6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho
Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595
Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97
On syytä epäillä, että oikeuslaitoksemme ja poliisi sekä syyttäjälaitos toimii lain vastaisesti, koska 22 vuoden aikana näissä asioissa ei ole löydetty rikoksia tai laittomuuksia tai mitään tuomittavaa.

Tämä kiistaton todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa ja se on toimittanut siitä minulle lukuisten vaatimusten jälkeen kopiot.
Olen tehnyt oikeustaistelustani videosarjan, mikä kertoo totuuden asioista

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikollliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Olen kirjoittanut asiasta myös kirjan todistusaineistoineen Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X

Lisäksi minulla on kopio SSP-sopimuksesta, mikä todistaa valtion rikollisen toiminan pankkikriisissä.

Koiviston salainen konklaavi-sopimuksen salattu sisältö

Lamavelallisten myynti velkaorjiksi Norjaan - mitä vastaavat Paavo Lipponen, Suvi-Anne Siimes ja Sauli Niinistö

Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa

Konklaavin historiaa – uudelleen lämmitettynä

Oikeusvaltio Suomi - Taistelu mafiaa vastaan

Koiviston konklaavi

Katson, että käräjätuomari Timo Tammiketo on suojellut käräjätuomari Jyrki Määttää, joka ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa varatuomari Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasiassa. Asian on kirjallisesti todistanut kolme käräjäoikeudessa asiaa kuuntelemassa ollutta todistajaa. Asiassa Rovanimen hovioikeudelle väärän lausuman ovat antaneet käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustola ja varatuomari Mikko Kovalainen. Asian käy ilmi nauhoitetuista todistajalausunnoista oikeudenistunnossa.

Käräjätuomari Timo Tammiketo on estellinen, koska hän on käsitellyt samoja asioita aikaisemmin eikä ole ottanut vastaantodistusaineistoa.

Vaadin asioiden palauttamista alioikeuteen takaisin ja mahdollisimman nopeasti ja takaamaan esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Mielestäni tutkinnanjohtajana voi toimia Lapin syyttäjä Jane Iisakka, koska hänellä on nyt jo tutkinnassa toinen puoli asiasta. Hän saanut jo pdf-tiedoston ja hän siten tietoinen asioista ja esitutkintalain mukaan hänen tutkittava kaikkia mitä esitutkinnassa ilmenee. Hän tietää, että kaikki todistusaineistot löytyy minulta ja oleva vaatinut asiassa esteetöntä rikostutkintaa.

Minua huolestuttaa se, että poliisin, syyttäjän, oikeuslaitoksen toiminnat kulkevat eri tahtia. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös EOAK/1903/2017 ja poliisiministeriön hallitussihteeri Tommi Viljasen päätös 16.05.2017 SM 17176529 SM Dno-2017-765 ovat ristiriidassa syyttäjäviraston ja oikeuslaitoksen toiminnan kanssa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä on lumeoikeudenkäynti ja lumerikostutkinta syyttäjälaitoksen toimesta, jos uskoo laillisuusvalvojan ja poliisiministeriön päätökseen. Siksi haluan, että asiat palautetaan takaisin ensimmäiseen oikeusasteeseen ja muuhun oikeusistuimeen kuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeus. Oikeudenkäynti ei voi olla oikeudenmukainen ennekuin asioissa suoritetaan esteetön rikostutkinta. Mielestäni tutkinnanjohtajana ja syyttäjänä asioissa voi olla kihlakunnansyyttäjä Jane Iisakka. Rikostutkinnat on suoritettava välittömästi ja suoritettava toimenpiteet, jolla ulosotto voidaan keskettää mahdollisimman pian. Minulla on kaikki tarvittavat todistusaineistot asiassa heti saatavilla ja käytettävissä. Toivon mahdollisimman nopeaa toimintaa asioissa. Asiat eivät ole vanhentuneita, koska asiat ovat olleet koko ajan vireillä ja ulosotto voimassa. Ei voi olla niin, että rikoksella aikaansaadut ulosottovelat jäävät voimaan ja rikokset vanhenevat.

Kalajoella 17.05.2017

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

044-3025948