torstai 29. marraskuuta 2018

OLET MAAMME ARMAHIN SUOMENMAA – IHANUUKSIEN IHMEMAAFrom: Erkki Aho
Sent: Thursday, November 29, 2018 6:34 AM
To: KO Ylivieska-Raahe ; rovaniemi.ho@oikeus.fi
Cc: POL_VP_KRP_kirjaamo
Subject: Tyytymättömyyden ilmoitus R 18/824

Tyytymättömyyden ilmaisuni käräjätuomari Ville Vuorialhon päätökseen 18/316 20.11.2018 asianro R18/824 , tiedoksi ja toimenpiteitä varten keskusrikospoliisi

Tasavallan presidentti Urho Kekkosen jälkeen Suomen tasavallan presidentiksi valittiin Mauno Koivisto. Suomen piti päästä pois Neuvostoliiton ikeen alta. Vaikeissa olosuhteissa Neuvostoliiton etuja Suomen korkeimmalla tasolla valvoi Mauno Koiviston kotiryssä Felix Karasev. Vaikeissa olosuhteissa Suomen piti päästä länsileiriin eli EU:n jäseneksi Moskovan ikeen alta. Näissä olosuhteissa Suomen poliittinen johto aiheutti väärällä talouspolitiikallaan omatekoisen pankkikriisin. 

Kotikutoisessa lamassa tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto järjesti ns. Koiviston konklaavin 6.5.1992 , jossa asiasta päätettiin. Lisäksi Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia allekirjoittivat 22.10.1992 sadaksi vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen, jossa päätettiin muun muassa toimialarationalisoinnista. Markkinoilta poistettiin 60 000 yritystä, aiheutettiin yli 500 000 ihmisen työttömyys ja yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui. Lisäksi 16000 yrittäjää teki itsemurhan noissa vaikeissa olosuhteissa. Kysymyksessä on kansanmurha ja valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan.

Minä, Erkki Aho, jouduin törkeän petoksen kohteeksi Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n toimesta, kun ostimme Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja laitteet tuoteoikeudet sekä keskeneräisen tilauskannan. Kaupanteossa asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, joiden päämiehinä olivat Arsenal Oy ja Kera Oy, salasivat 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskanna 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. He myivät toisen omaisuutta omanaan konkurssisäännön ja maakaaren vastaisesti. Suomen valtio oli päättänyt etukäteen, että perustettava yritys poistetaan markkinoilta. Kysymys on törkeästä petoksesta. 

Asian varmistamiseksi Kera Oy oli ujuttanut ostajien joukkoon oman saattohoitajansa Jouni Remeksen, jonka tehtävänä oli poistaa yritys markkinoilta. Kaupanvahvistajaksi oli tarkoituksella valittu tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran todistuksen mukaan ei ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Tuleva syyttäjä Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä kaikissa kauppasopimuksista käydyissä oikeudenkäynneissä ja lisäksi hän pystyi estämään kaikki rikostutkinnat asioissa sekä organisoimaan rikosoikeudenkäyntejä minua vastaan perustuen väärään konkurssipäätökseen.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen hakivat PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu ja takaukset rauenneet. Ylivieskan käräjäoikeus teki asiassa väärän konkurssipäätöksen, koska varatuomari Paavo M. Petäjä antoi käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa teon Oulun KRP:lle, mutta KRP jättää rikoksen tutkimatta.Käräjätuomari Juha Nieminen ei tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjältä valtakirjoja ja siksi rikos oli mahdollinen. Kysymys on törkeästä prosessipetoksesta. 

On syytä epäillä, että rikollisille on annettu syytesuoja asioissa. Asianajaja Asko Keränen oli paikalla pesänluettelon vannontatilaisuudessa Ylivieskan käräjäoikeudessa, jossa todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Käräjätuomari, syyttäjä Sulo Heiskari ja konkurssipesänhoitaja eivät reagoineet asiaan. Paikalla ollut asianajaja Asko Keränen sai pyytämänsä valtakirjat valituksen tekemiseen ylempiin oikeusasteisiin. Asianajaja Asko Keränen oli syyttäjä Sulo Heiskarin kaveri ja jätti valituksen tekemättä. 

Ainoastaan korkein oikeus voi purkaa väärän konkurssipäätöksen, mutta siihen se ei ole suostunut. Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään kuten Suomen laki, Euroopan Ihmisoikeussopimus ja YK:n Ihmisoikeusjulistus edellyttävät. Siviilioikeuden professori Erkki Aurejärven mukaan korkeimmassa oikeudessa osa tuomareista on hulluja, jotka pitäisi saada laitoshoitoon. Vaatimus on esitetty hänen kirjoittamassa kirjassaan ja videohaastattelussaan. Entinen korkeimman oikeuden jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan, että hän mieluummin sanoo olevan pianonsoittaja pornobaarissa kuin tunnustaa olevansa korkeimman oikeuden jäsen.

Konkurssipäätöksen jälkeen yrittäjistä piti tehdä rikollisesti toimivien valtion viranomaisten toimesta rikollisia käräjäoikeuden väärillä päätöksillä perusteena väärä konkurssipäätös, jota korkein oikeus ei pura. Rikollisesti toimivat valtionviranomaiset jättivät kaikki rikokset tutkimatta ja syyttäjät syyttämättä. Poliisit ja syyttäjät eivät ottaneet todistusaineistoa vastaan eikä kuulleet todistajia. Siksi oikeusistuimet saattoivat tehdä vääriä päätöksiä. Laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Laillisuusvalvonnalle tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonnan rikollista toimintaa suojelevat kansanedustajat, jotka eivät noudata Suomen lakia ja ministerit jotka eivät noudata ministerin valaa. 

On syytä epäillä, että valtiopetokseen liittyi päätös siitä, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. En ole saanut koskaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa asioissani. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa maissa.

Suomen valtion toiminta on ollut tietoisen rikollista. Keskeinen tekijä asioissani on ollut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja seitsemän kunnianloukkaustuomiota. Kaikki on saatu aikaa rikollisten toimesta rikosten avulla. Olen joutunut olemaan rikollisen ulosoton kohteena kohta 24 vuotta vuotta. En ole voinut harjoittaa yritystoimintaa luottokelvottomana 24 vuoden aikana. Minulta on tuhottu yritykseni, omaisuuteni, kotini ja aiheutettu perheen särkyminen sekä avioero. Minut on häädetty kodistani leipäjonon asiakkaaksi. Olen menettänyt terveyteni vaikeiden sairauksien, syövän ja korkean verenpaineen, johdosta. Kaikki on tuhottu Suomen valtion rikollisen toiminnan avulla. Olen joutunut olemaan maanpaossa useita kertoja ja vapauteni on riistetty useita kertoja. Olen joutunut olemaan Kalajoen kaupungin syrjinnän kohteen kohta 40 vuotta ja Suomen valtion kidutuksen kohteena kohta 24 vuotta. Kidutus on ihmisoikeusrikos, mikä alkanut 11.5.1995 ja on jatkunut keskeytymättä tähän päivään saakka. Ulosottotoiminta on ohjeistettu ulosottokaaren vastaisesti tuhoamaan ulosottovelallisen elämä. 

Eduskunta on päättänyt, että pankkikriisin rikollisesti aikaan saatuja velkoja peritään velalliselta kuolemaan saakka ja kuoleman jälkeen vielä kuolinpesältä eduskunnan päätöksen mukaisesti. Koko Suomen valtiokoneisto on ohjeistettu toimimaan valtiopetoksen mukaisesti ja suojelemaan valtiopetoksen tekijöitä sekä estämään valtiopetoksen julkitulo. Viralliset tiedotusvälineet vaikenevat asiasta. Asian varmistamiseksi ns. Koiviston konklaavin paperit on julistettu salaiseksi, SSP-sopimus on 100 vuodeksi ja Aktiv-Hansakauppa 25-vuodeksi julistettu salaiseksi. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja lähes 24 vuotta jatkunut yhtämittainen kidutus varmistaa sen, että teot eivät ole vanhentuneet.

Oikeudenkäynti ei ole ollut oikeudenmukainen. Käräjäoikeuden olisi pitänyt tehdä ratkaisu siihen asiaan, että onko ulosoton peruste oikea. Päätöksessä ei sanallakaan mainita asiasta, mikä oli käsittelyn kohde. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari on ollut poissa niiltä luennoilta, joissa on käsitelty oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Olin esittänyt oikeudenkäyntiväitteen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisyydestä käsitellä asiaani. Oikeudenkäyntiväittämä olisi pitänyt käsitellä jo toisen asian yhteydessä eli päätöksen 18/8555 annettu 12.11.2018 HP17/6900 yhteydessä, mutta käräjätuomari huolimattomuudestaan tai jostakin muusta syystä jätti asian käsittelemättä. Asian R18/824 käräjätuomari päätti korjata toisen käräjätuomarin virheen ilmoittamalla, että asia on käsitellään tämän asian yhteydessä. Valitettavasti käräjätuomari jää rysän päältä kiinni, sillä olen pyytänyt käräjäoikeutta hankkimaan käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä oikeudenkäyntiväittämään todistusaineistoksi tämän aineiston
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
  Käräjätuomari ei ole hankkinut tätä todistusaineisto oikeudenkäyntiväittämään niin kuin ei mitään muutakaan todistusaineistoa mitä piti hankkia. Hän ei ole käsitellyt oikeudenkäyntiväittämää oikein.
Tämä Ylivieskan toimipisteestä hankittava aineistoa olisi ollut vaikeampi hankkia, koska käräjäoikeus on sen hävittänyt vaikka sitä olisi tullut säilyttää se käräjäoikeudessa vuoteen 2021 asti. 

Näin kiistattomasti osoitetaan, että käräjätuomari on menetellyt virheellisesti ja vastoin lakia. Oikeudenkäyntiväitettä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisyydestä käsitellä asiaa ei siis ole käsitelty oikein eikä lain mukaisesti.

Käräjäoikeuden päätöksessä on mielestäni turhaan käräjätuomari nostanut omaa nokkaansa kirjoittamalla päätökseen omaa toimintaansa korostavia ja minun ammattitaitoani halveksia lauseita.
Käräjäoikeuden päätös on siis täysin vihkosta ja loukkaa oikeusturvaani järkyttävällä tavalla. Asia kuuluu Oulun poliisin tutkittavaksi. Tässä on tarkka selvitys tapauksestani

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, November 21, 2018 1:49 PM
To: oulu.ko@oikeus.fi
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, November 21, 2018 6:10 AM
To: janika.koski@oikeus.fi ; pekka.timonen@om.fi ; lauri.koskentausta@om.fi ; sami.paatero@om.fi
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten
 Rikososastonjohtaja Janika Koski
 Te toimitte Ylivieska-Raahen sekä Oulun käräjäoikeuden yhdistämishankkeen projektipäällikkönä. Pyydän Teitä kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Ylivieskan toimipisteessä hävitetään todistusaineistoja. Esimerkkinä tämä aineisto, mikä käräjäoikeuden olisi pitänyt säilyttää vuoteen 2021 saakka
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
 Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudessa Raahen ja Ylivieskan toimipisteissä sähköisesti lähetetty todistusaineisto tulostetaan virheellisesti ja jätetään sähköposteissa lähetetyt linkit avamaatta ja tulostamatta. Menettely on laillisuusvalvojan ohjeiden vastainen.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomarit eivät tiedä mitä tarkoittaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomarit eivät tiedä mitä tarkoittaa tuomarin esteellisyys.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Raahen toimipisteessä käräjätuomarit antavat vääriä lausuntoja Rovaniemen hovioikeudelle. Näiden väärien lausuntojen johdosta olen joutunut kärsimään valtavat taloudelliset tappiot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset. Esimerkkinä Jyrki Määtän toiminta, kun ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asialle on kolme todistajaa Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. He ovat antaneet valaehtoisen kirjallisen todistuksen asiassa. Käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Mustonen ja varatuomari Kovalainen antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus hävitti kuulustelunauhat, mikä oli tärkeä todistusaineisto asiassa, jossa sana on vastaan sanaa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa kirjoitetaan tuomiota etukäteen. Varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa Ylivieskassa käräjätuomari kysyi oikeuskäsittelyn päätteeksi, että voiko hän lukea käräjäoikeuden ratkaisun asiassa. Käräjätuomari oli siis kirjoittanut tuomion etukäteen. Kantaja varatuomari Mikko Kovalainen yhtyi vastaajan eli minun Erkki Ahon kantaan, että ei voi lukea tuomiota istunnon päätteeksi.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei oteta todistusaineistoja vastaan eikä kuulla todistajia. Käräjäoikeuden tuomareiden toiminta ei perustu Suomen lakiin eikä Euroopan Ihmisoikeussopimukseen eikä YK:n Ihmisoikeusjulistukseen, joihin Suomen valtion on sitoutunut. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiot perustuvat käräjätuomarin harkintaan, mielipiteeseen ja olettamukseen, mikä ei voi olla käräjäoikeuden tuomion perusta. 

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudateta tarkoin lakia.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toiminta on molemmissa toimipisteissä alapuolella kaiken arvostelun. Pitkäaikaisena Kalajoen kaupunginvaltuutettuna ja liikkeenjohdon konsulttina olen sitä mieltä, että teette alueellemme ja suomalaiselle yhteiskunnalle erittäin suuren palveluksen kun heitätte roskikseen kaikki nykyiset ( ja entiset) Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit ja koulutatte käräjäoikeuden henkilöstön uudelleen tehtäviinsä.

Perusteluna 23,5 vuoden oikeustaistelu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kanssa. En ole saanut yhtään oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko 23,5 vuoden aikana. Tämä on myös perusteltu kritiikki Rovaniemen Hovioikeuden toimintaa kohtaa. Kansalaiset kääntyvät oikeuslaitoksen puoleen saadakseen oikeutta, eivät he halua tietoisia vääriä päätöksiä.

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-305948

Tässä tarkempi selostus asioista. Lähetän tämän tiedoksi myös oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeri Antti Häkkäsen erityisavustaja Lauri Koskentausta, oikeusministerin avustaja Sami Paatero.
From: Erkki Aho
Sent: Sunday, November 18, 2018 7:35 AM

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliakaiset pesänhoitajat myyjinä, päämiehinään Arsenal Oy ja Kera Oy, myivät minulle ja muille ostajille kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti. Asianajaja Antti Latola ja asianajaja Hannu Maskonen myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut tarvittavia valtakirjoja kaupantekemiseen. He toimivat maakaaren vastaisesti. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä on törkeä petos.
He olivat valinneet kaupanvahvistajaksi Kalajoen nimismiehen Sulo Heiskarin tietoisena siitä, että hänet valitaan tulevaksi syyttäjäksi. Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ollut paikalla, kun kauppakirjat allekirjoitettiin, Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.

Lisäksi törkeää petosta lisää se, että myyjä oli etukäteen päättänyt, että ostajien perustama yritys poistetaan markkinoilta. Myyjä, Kera Oy, oli ujuttanut ostajien joukkoon ns. ruumiinpesijän taloustieteen maisterin Jouni Remeksen. Henkilön tehtävänä oli poistaa yritys markkinoilta. Markkinoilta poistamisesta meille kertoi kansanedustaja Markku Koski, jonka Kera Oy.n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa.

Suomen valtio oli päättänyt poistaa ylikapasiteettia markkinoilta ns. SSP-sopimuksessa, jossa toimijoina olivat Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia. Sopimus on allekirjoitettu 22.10.1993. Arsenal Oy ja Kera Oy noudattivat sadaksi vuodeksi salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittuja asioita eli toimialarationalisointia. SSP-sopimus on jatkoa niin sanotulle Koiviston konklaaville, jossa Tasavallan Presidentti Mauno Koiviston johdolla 6.5.1992 päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankkeille suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä ja pankki voittaa aina ylemmissä oikeusasteissa. Ns. Koiviston konklaavin asiakirjat on julistettu salaisiksi. Kysymyksessä on valtiopetos, kun Tasavallan presidentti puuttuu riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Valtiopetos ei vanhene koskaan. SSP-sopimus on osa valtiopetosta.

PR-Teollisuus Oy ajettiin konkurssiin rikollisella tavalla. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa. Kaupanpurku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kaupat purettaessa kaupansopimuksen liittännäiset eivät voi jäädä voimaan. Kauppojen purkujen jälkeen Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä, toimijoina asianajaja Antti Latola ja asianajaja Hannu Maskonen, päämiehinään Arsenal Oy ja Kera Oy, hakivat PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi väärän lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja.

Käräjäoikeuden tuomari Juha Nieminen hyväksyi varatuomari Paavo M. Petäjän väärän lausumman tarkistamatta valtakirjoja. Koska varatuomari Paavo M. Petäjä ei ole asiajaja, niin käräjätuomari Juha Niemisen olisi tullut tarkistaa valtakirjat. Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:n rikoskomisario Eero Klemetille, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Oulun KRP jätti asian tutkimisen kesken.

Konkurssipesän valvontatilaisuudessa Ylivieskan käräjäoikeudessa, jossa oli paikalla käräjätuomari (nuori nainen), syyttäjä Sulo Heiskari ja konkurssipesän hoitaja sekä asianajaja Asko Keränen, minä Erkki Aho, todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Käräjätuomari, syyttäjä ja konkurssipesänhoitaja eivät reagoineet asiaan, mutta asianajaja Asko Keränen pyysi minulta tilaisuuden jälkeen avoimia valtakirjoja jotta hän voi tehdä valituksen konkurssiasiassa Vaasan Hovioikeuteen, koska konkurssi oli laiton kauppojen purkamisen johdosta ja saatu aikaa väärillä tiedoilla. Minä toimitin valtakirjat asianajaja Asko Keräselle, joka jätti valitukset tekemättä. Näin menetimme puheoikeutemme asiassa, sillä ainoastaan korkein oikeus voi purkaa väärät päätökset. 

Korkein oikeus ei ole purkanut vääriä päätöksiä, vaikka tuomioita on yritetty purkaa lukuisia kertoja. Silloinen korkeimman oikeuden presidentti (Leif Sevon) soitti minulle kotiin ja kehotti kääntymään EIT:n puoleen, koska korkein oikeus ei voi purkaa vääriä tuomioita. Hän ei kuitenkaan kertonut miksi korkein oikeus ei voi purkaa tuomioita.

Kun yritys oli saatu konkurssiin, niin yrittäjistä piti tehdä rikollisia. Siksi aloitettiin ”oikeus- ja asianajajamafian” toimesta Ahojahti Erkki Ahoa kohtaan. Väärää konkurssipäätöstä hyväksi käyttäen rikosliiga tehtaili uusia vääriä päätöksiä syyttäjä Sulo Heiskarin johdolla yli 20 vuoden ajan. Ylivieskan poliisi, Oulun KRP ja Valtakunnansyyttäjävirasto sekä laillisuusvalvojat ja Suomen Asianajoliitto jättivät kaikki rikokset tutkimatta ja selvittämättä. Ylivieskan Oikeusaputoimisto kieltäytyi avustamasta Erkki Ahoa ja asianajajat kieltäytyivät avustamasta Erkki Ahoa. 

Tiedustusvälineet ovat kieltäytyneet julkistamasta tosiasioita. Toimittajat, esimerkiksi Helsingin Sanomissa, Iltalehdessää ja Iltasanomissa, tekivät asiasta jutun, mutta päätöimittajat kielsivät juttujen julkistamisen. Asianajaja Hannu Maskonen ei kestänyt paineita vaan teki itse oman lopullisen ratkaisunsa hyppäämällä parvekkeelta alas ja seurauksena oli kuolema.

Koska Erkki Aho oli yrittäjä ja oli Kalajoen kunnan ylivoimainen ääniharava kunnallisvaaleissa, niin ”keskustalais-lestadiolainen hyvä-veli-verkosto” nousi Erkki Ahoa vastaan yhdessä ”oikeus- ja asianajajamafian” kanssa.. Siitä kerron 530-sivuisessa kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4595-X muun muassa sivuilla 163-234. Yritykseni Leiribaari Ky tuhottiin Kalajoen kunnan toimesta. Kirjassa on kopioituna todistusaineisto selostuksineen ”ko.mafioiden” toiminnasta. Lestadiolaisilla on ollut puolustettavanaan omiensa etuja rakennusalalla. Lestadiolaisilla on ollut vahva edustus Oulun läänin poliisissa ja valtion virkamiehissä.
Erkki Aho joutui kärsimään PR-Teollisuus Oy:n konkurssin lisäksi kolme muuta konkurssia sekä yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion velallisen epärehellisyydestä, mikä tuli olemattomasta velasta. Tuomio muutettiin ehdonalaiseksi. Lisäksi Erkki Aho tuomittiin seitsemästä kunnianloukkauksesta. Kaikki tuomiot on saatu aikaan syyttäjien ja poliisien tietoisen väärän toiminnan sekä käräjäoikeuden väärien tuomioiden avulla. 

Todistusaineistoja ei otettu vastaan missään instanssissa eikä todistajia kuultu. Erkki Aho ei ole saanut yhtään esteetöntä rikostutkintaa asioissa eikä yhtään oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asioissa. Erkki Aho on joutunut olemaan useita kertoja maanpaossa rikollisen ”oikeus-ja asianajajamafian” toiminnan johdosta. Erkki Ahon vapaus on riistetty useita kertoja ja minut on uhattu tapaa useita kertoja. Yksi tappouhkauksia esittänyt oli Oulun KRP.n poliisi. KRP:n poliisin mukaan olin ollut jo useita kertoja liipaisimella.

Erkki Aho on ollut luottokelvoton jo 23,5 vuotta. Minulta on estetty yritystoiminnan harjoittaminen. Minut on mustamaalattu ja häpäisty tiedotusvälineissä (myös netissä) oikeuden väärillä päätöksillä, valheellisia kirjoituksilla ja valokuvilla. Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana on toiminut syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut lähes kaikissa oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä. Poliisi Raimo Ollila on ilmoittanut, että Erkki Ahon tekemiä rikostutkintapyyntöjä ei tutkita. Havaintojeni mukaan poliisin toimintaa on johdettu poliisihallituksesta. 

Valtakunnansyyttäjävirasto on ilmoittanut, että Erkki Ahon tekemiä tutkintapyyntöjä ei tutkita, eduskunnan oikeusasiamies on ilmoittanut, että Erkki Ahon tekemiä kanteluja ei käsitellä ja oikeuskanslerinvirasto on tehnyt jatkuvasti ei anna aihetta päätöksiä ja on ilmoittanut, että Erkki Ahon tekemiä kanteluita ei käsitellä. Oikeusistuimet eivät ota käsiteltäväkseen Erkki Ahon tekemiä haastehakemuksia tai tekevät asioissa huonosti perusteltuja kielteisiä päätöksiä.

Kansanedustajien pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia ja ministereiden lisäksi ministerin valaa. Kansanedustajat, mukaan luettuna perustuslakivaliokunnan jäsenet, eivät noudata Suomen lakia eikä myöskään ministerit ministerin valaa.
Terve Juha
 Erkki Aholla on kiistattomat näytöt rikoksista
Olen kiistattomasti osoittanut, että ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti. Katso
Kysymyksessä on kidutusrikos. Kidutus on alkanut 11.5.1995 ja jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka kestäen jo 23.5 vuotta. Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.
Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.
Olen edelleenkin luottokelvoton ja olen edelleenkin rikollisen ulosoton kohteena, koska ulosottoviranomaiset tietävät ja heille on todistettu, että ulosottosaatavat ovat rikollisesti syntyneet.
Poliisi ei tutki asioita, syytäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla). Kidutusartiklan materiaalisen loukkaamisen osalta EIT totesi: "Thus, Article 3 of the Convention does not refer exclusively to the infliction of physical pain but also to that of mental suffering, which is caused by creating a state of anguish and stress by means other than bodily assault (see El-Masri, cited above, § 202; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, §§ 509-510).

Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella. Katson, että valtion toiminta tapauksesani loukkaa EIS 3 artiklan kidutuksenvastaista artiklaa ottaen huomioon edellä kuvatussa Liettuaa koskevassa tapauksessa esitetyt perusteet.
 1. Ulosoton peruste on virheellinen ja ulosotto jatkuu edelleen.
Tilanne on ja oli tämä
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.

Tässä selostus ja todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen
 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2
 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3
 Videot
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)
Valtiopetos on tosiasia
 Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
oikeustoimi ja poliisiblogi
Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on 10.5.1995 alkanut kidutusrikos, mikä on jatkunut tähän päivään saakka.
Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset
Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi
 Koiviston konklaavi
 Terve Juha
 Olen jo lähettänyt alla olevassa linkissä mainituille tahoille selvityksen ja laskun valtion rikollisesta toiminnasta asiassani.
Valtiopetos - kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
Erkki Aholla on lisäksi 14 nidottua kirjaa PR-talojen konkurssivyyhdestä todistusaineistona sekä 11 banaanilaatikollista asiakirjoja Merenojatie 9 B 16 varastossa.

Erkki Ahosta lähemmät tiedot
Erkki Ahon työkokemus
Erkki Aho ääniharavana

Erkki Ahon toiminta valtuutettuna

Erkki Ahon elämä

Erkki Ahon blogit ja videot

Katso erityisesti blogit
Oikeuslaitos ja poliisi

Pankkikriisi

Nettikirja

Kalajoki-näyttely

Kalajoki

sekä Erkki Ahon blogi

Viimeisimmät ihmisoikeusrikokseni tapahtumat
Erkki Aho sairastui vakavaan syöpään voimakkaan stressin seurauksena

Voitin taisteluni syöpää vastaan
Tämä oli ruokavalioni, kun voitin syöpäni

 Minut häädettiin kodistani, jonka omisti vävyni ja diakoni-tyttöni. Minusta tuli leipäjonon asiakas.
Kantelu ylitarkastaja Laura Kvarnströmin toiminnasta

Avioeropäätös 12.11.2018

Nyt olen menettänyt kaiken valtion rikollisen toiminnan johdosta ja Kalajoen kaupungin syrjinnän johdosta.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä153 828 383 euroa
 15. korko 7 %:a ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 n 10 767 986.81 euroa
  164 596 369,80
 16. korko 7 % ajalle 1.6.2018 – 30.11.2018 5 760 872, 94 euroa
  yhteensä 170 357 242,74 euroa
17. Avioero, häätö ja hengenvaarallisen korkeaan verenpainetautiin sairastuminen.
Vaimoni on ollut minulle todella rakas, mutta hän ei kestänyt kovassa paineessa oikeustaisteluni ja vävyni 7,2 miljoonan lottovoiton painetta. Menetys on minulle todella raskas mitä on vaikea rahaksi muuttaa. Blogissani arvioin menetykseni arvoksi n.10 miljoonaa euroa. Syyttäjä Sulo Heiskari soitti minulle ja kertoi kysyneensä vaimoltaan minkä arvoiseksi hän arvoi itsensä. Häätö ja hengenvaaralliseen verenpainetautiin sairastuminen ovat myös vaikeasti arvioitavia asioita rahassa mitattuna. Kysymyksessä on kuitenkin kidutusrikos. Jos jotain pitää arvioida niin: avioero 1 miljoonaa eroa, häätö kidutusrikoksena 100 000 euroa ja korkeaan verenpainetautiin sairastuminen 300 000 euroa.
Yhteensä 1 400 000, 00 euroa
Kaikki yhteensä 171 757 242,74 euroa
Verenpaineeni on nyt 196/116. 11 eri lääkäriä on tutkinut minut ja todennut korkean verenpaineeni johtuvat kovasta stressistä. Vakavasti sairaana ja avioliiton loppumisen järkyttämänä, kodistaan häädettynä oman perheenjäsenen, diakoni-tytön ja hänen miehensä toimesta, leipäjonon asiakkaana, rikollisen ulosoton kohteena ja heitteille jätettynä ihmisenä en pysty parempaan asioiden selvitykseen tällä hetkellä..

Erkki Aho
044-302 5948
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki

From: KO Ylivieska-Raahe
Sent: Wednesday, November 28, 2018 4:14 PM
To: e.ahoky@kotinet.com ; Kela Terttu (UO)
Cc: UO Raahen seutu
Subject: Päätös ja valitusosoitus R 18/824


Hei,
liitteenä päätös ja valitusosoitus asiassa R 18/824 sekä tiedote muutoksenhausta.
Ystävällisin terveisin

Elina Heikkilä
Käräjäsihteeri
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Raahen kanslia
Puh: 029 56 49703
Fax: 029 56 49739