maanantai 5. heinäkuuta 2010

Ympäristötarkastajan valintashow Kalajoella jatkuu

Ympäristötarkastajan valintashow jatkuu Kalajoella. Katso

Kalajoen kaupungille 2300 euron oikeudenkäyntikulut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html

Kaupunginhallituksen kokous 18.06.2010
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/06/kalajoen-kaupunginhallitus-18062010-ja.html

Vt. ympäristötarkastajan työsuhteen päättämisen syyksi ilmoitettiin aikanaan muun muassa taloudelliset syyt. Nyt, kun palveluista on pyydetty tarjouksia, niin palvelun laadun osuus on 80 % ja hinnan osuus 20%. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tarjouspyyntö on laadittu tarkoituksellisesti siten, että vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään valinta voidaan estää. Mielestäni tarjouspyyntö ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia. Tarjouksen jättäjä ei siis tiedä tarkalleen valintakriteereitä, koska niitä ei ole selkeästi tarjouspyynnössä eritelty. Katso tarjouspyyntö. Kuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.
Hintavertailut on tehty virheellisesti, koska toisesta tarjouksesta on jätetty pois kilometrikorvaukset, päivärahat ja se, että henkilö ei voi toimia virkavastuulla ja tarvitsee kaverikseen Kalajoen kaupungin virkavastuulla toimivan henkilön. Näin ollen laskelma on tehty täysin virheellisesti. Lisäksi tarjouksen jättäjä ei tiedä millä kriteereillä mitataan koulutusta, työkokemusta, kursseja, tutkimustyötä, julkaisuja, suunnittelutyötä ja ympäristöhankkeita. On syytä epäillä, että vertailu on täysin mielivaltainen. On myös syytä epäillä vertailujen tekijät on määrätty ylemmältä taholta tekemään tietynsuuntaiset vertailut. Katso erittäin kyseenalaiset vertailutiedot. Kuvan saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.


Lisäksi Kalajoen kaupunginhallitukselle kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on esittänyt erittäin erikoisessa kokouksessa määräaikaiseksi ympäristötarkastajaksi Jouko Lehikoisen nimittämistä 31.5.2011 saakka. Jouko Lehikoinen on koulutukseltaan rakennusmestari, jolla ei ole lain edellyttämää pätevyyttä ympäristötarkastajaksi. Tämä jätettiin kaupunginhallitukselle kertomatta ja siksi kaupunginhallitus teki asiassa väärän päätöksen.


On täysin selvää, että valitusrumpa asianosaisten toimesta tässä asiassa jatkuu markkinaoikeuteen ja Oulun hallinto-oikeuteen. Valitusosoituksessa ei ole mainittu markkinaoikeutta, vaikka markkinaoikeus on oikea valitusosoite tässä asiassa. Myös Oulun hallinto-oikeuteen asiassa on syytä laittaa valitukset. Oulun hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaisut edellistäkään valitusta eikä valtakunnansyyttäjävirasto ole vielä tehnyt päätöstä tässä asiassa epäilystä Oulun poliisin Tapani Tasannon poliisirikoksesta.