sunnuntai 30. kesäkuuta 2013

Kihlakunnanulosottomies Vesa HeikkinenRaahenseudun ulosottovirasto

Kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen

Olette ilmoittanut vireilletuloilmoituksesta oheisen liitteen mukaan. Vastustan ulosottoa ja vaadin asiassa uutta rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Ulosottosaatavat on saatu aikaan rikollisin keinoin.
Tässä todistusaineisto asialle:

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle

Koska rikokset ovat kiistattomat ja oikeuden päätökset on saatu aikaan rikollisesti, niin ulosottomiehen tehtävänä on asiasta rikoilmoitus Jokilaaksojen poliisille rikoslain 15 luvun 10 § mukaisesti

10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)Vastusta ulosottoa ja edellytän uutta rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, vaikka rikokset ovat vanhennettu niin niillä on saatu aikaan vahinkoa, mikä on korvattava. Ulosottosaatavat ovat perusteettomia.Kalajoella 30.06.2013
Erkki Aho

torstai 27. kesäkuuta 2013

Rikoskomisario Jonny PaananenTutkintapyyntö poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle

Pyydän tutkimaan onko rikoskomisario Jonny Paananen syyllistynyt virkarikokseen tehdessää esteellisenä henkilönä tutkimattajattamispäätöksen.

Perustelut:

Rikoskomisario Jonny Paananen on Jokilaaksojen poliisilaitoksen rikosentorjuntaryhmän poliisi.

Rikoksentorjuntayksikkö
http://www.poliisi.fi/poliisi/jokilaaksot/home.nsf/pages/36B84F25E2878DDEC225750600383BB8?opendocument

Hän on tehnyt esteellisenä henkilönä päätöksen 8540/S/3258/10. Poliisin esteellisyys määritellään poliisilaissa.

Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys: Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.


Poliisi Jonny Paananen on tutkinnanjohtajana Markku Kosken tekemässä rikostutkintapyynnössä ja jätti kaikki todistusiaineistot huomioonottamatta Markku Koskea vastaan. Markku Koski oli todistusaineiston mukaan kiistattomasti mukana törkeässä petoksessa todistajalausuntojen mukaan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että rikoskomisario Jonny Paananen suojeli lestadiolaismafian tekoja ja syyttäjä Esa Mustonen, joka antoi Rovaniemen hovioikeudelle asiassa väärän lausuman ja toimi esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan ja suojeli virkaveljensä Sulo Heiskarin rikoksia.

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos? http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Tyytymättömyyden ilmoitus

Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/11/rovaniemen-hovioikeudelle.html -----

Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; VKSV@oikeus.fi ; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Sent: Thursday, December 09, 2010 9:16 AM
Subject: Rikostutkinnan siirtovaatimus ja todellisen rikostutkinnan suorittaminen

Perustelut asian tutkinnan siirtämisestä KRP:lle ja valtakunnansyyttäjävirastolle
Vaadin asioiden tutkinnansiirtämistä KRP:lle ja valtakunnansyyttäjävirastolle
Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksihttp://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/11/rikostutkintapyynto-markku-kosken.html

Vapo Oy:llä ja leipomo Wanhakoski Ky:llä ei ollut konsulttisopimusta keskenään. Konsulttipalkkio on maksettu Wanhakoski Oy:n tilille. Raha on leipomolle pimeää rahaa. Onko asia kirjapidossa ja verotuksessa käsitelty oikein ja lainmukaisesti? Miksi asiat pitää julistaa salaisiksi?
Miksi kauppahinta maksettiin ainoastaan Markku Koskelle, kun yhtiössä oli muitakin osakkaita? Tässä vain pari kysymystä asioista.
Poliisi 
Jyrki Rajaniemi ei ymmärtänyt talousrikoksista mitään. Hän myös tunnusti asian kuulusteluissa, mutta ei suostunut kirjoittamaan sitä kuulustelupöytäkirjaan. Minun kokemukseni mukaan Jokilaaksojen poliisin rikostutkinta on ammattitaidotonta ja puolueellista. Tutkinnanjohtaja Jonny Paananen on Markku Kosken tukialueelta eli ei voi välttyä vaikutelmalta, että oma mies on tutkinnanjohtajana.
Asiassa on suoritetava puolueeton ja esteetön rikostutkinta esitutkintalain mukaisesti ja silloin on otettava huomioon kaikki esille tulevat asiat eli
Rikostutkintapyyntö Markku Kosken toimista
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/11/rikostutkintapyynto-markku-kosken.html
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Oikeuskansleri Jaakko Jonkkahttp://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

SM-2007-2086/Pr-1http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Kalajoella 09.12.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Asiakirjapyyntöhttp://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/10/selvitys-ja-asiakirjapyynto.html


Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html


Markku Koski ja syyttäjä Esa Mustonen sekä keskustalaislestadiolainen rikosliiga
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/markku-koski-ja-syyttaja-esa-mustonen.html


Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html


Vaadin Suomen lain mukaista rangaistusta ja asian perusteellista uutta tutkintaan.Kalajoella 27.06.2013Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu (7.s kausi)

RikostutkintapyyntöPyydän poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tutkituttamaan onko Raahen seudun ulosottoviraston kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkinen ja kihlakunnanvouti Outi Ranta-Halvari syyllistyneet rikokseen, kun pyrkivät perimään rikoksella aikaansaatuja saatavia tietoisena siitä, että ne on saatu aikaan rikoksella. Teon tahallisuus täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Pyydän tutkimaan on Intrum Justitia Oy syyllistynyt rikokseen, koska ko, perintätoimisto on ollut tietoinen siitä, että ko. saatavat ovat syntyneet rikosten avulla. Toiminnan tietoisuus ja tahallisuus tekee asiasta rikoksen. Lisäksi asiat ovat riita-asioina käräjäoikeuden käsittelyssä joten ne eivät missään tapauksessa ole perintäkelpoisia.

Pyydän tutkimaan onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä syyllistynyt rikokseen, kun ei ole antanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asioissa ja antanut yksipuolisen tuomion asiassa 17.5.2013 S12/8495. Käräjätuomari Jyrki Jylhä on palauttanut asian todistusaineiston Erkki Aholle. Todistusaineisto olisi pitänyt liittää alkuperäisen päätöksen asiakirja-aineistoon, koska nyt Rovaniemen hovioikeuteen valitettaessa sitä ei voi voida liittää alkuperäiseen päätökseen, koska todistusaineisto on palautettu Erkki Aholle. Teko on tahallinen, koska käräjätuomari Jyrki Jylhä teki asian tietoisesti ja toimi esteellisenä tuomari sen johdosta, että oli käsitellyt asioita ja ainakin kahdessa oikeudenkäynnissä aikaisemmin. Oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska vastakanne jätettiin käsittelemättä ja todistusaineisto palautettiin Erkki Aholle. Todistusaineisto olisi pitänyt liittää oikeudenkäynnin asiakirjoihin, koska nyt käräjäoikeuden päätöksestä valitettaessa hovioikeuteen ei voida esittää sitä todistusaineistoa minkä perusteella käräjätuomari Jyrki Jylhä on tehnyt ratkaisunsa, koska todistusaineisto on palautettu Erkki Aholle. Lisäksi oikeudenkäynnistä on lähetetty 80 euron aiheeton lasku Erkki Aho. Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari oli esteellinen ja todistusaineistoa ei käsitelty asianmukaisesti.
Todistusaineisto: vireilletuloilmoitus 15.06.2013 ( liite)

Todistusaineisto rikoksista

Vastakanteen täydennys

Vastakanteen täydennys

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Toimitan täydellisen todistusaineiston poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle 8.7.2013 mennessä aikaisemman 07.06.2013 toimittamani aineiston lisäksi suoraan poliisihallitukseen poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle.

Kalajoella 24.06.2013

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI

Tiedoksi Raahenseudun kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen, kihlakunnanvouti Outi Ranta-Halvari ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä

keskiviikko 19. kesäkuuta 2013

Tikanmäki vastaan Rinnevaara – hyvävelijärjestelmän ratkaistavana

Tita Rinnevaara
Jukka Tikanmäki

Olen toiminut Kalajoen kaupunginvaltuutettuna jo seitsemättä kautta. Minulle on tullut tutuksi poliittiset hyvävelijärjestelmät, jotka alueellaamme ovat lähinnä keskustalaisten organisoimina, mutta valitettavasti mukana on lestadiolainen aatemaailma todella vahvasti ja se mielestäni estää myös kansalaisten oikeudensaannin jopa siinä määrin, että on syytä epäillä valtiopetosta.

Tita Rinnevaara otti minuun yhteyttä ja minulle jäi keskustelusta sellainen kuva, että hän pelkäsi hyvävelijärjestelmää henkensä edestä. Pyrin järjestämään hänelle tapaamisen poliisiylijohtaja Mikko Paateron kanssa, mutta se ei onnistunut. Informoin asiasta poliisihallitusta, mutta mitään ei tapahtunut. Asia nousi uudelleen pintaan, kun tv-ohjelmassa alettiin selvitellä Pyhäjärven outoja lentokenttäbisnesasioita. Näihin hän Tita Rinnevaarakin oli kiinnittänyt huomiota Pyhäjärven kaupunginjohtajana.

Pyhäjärven oudot lentokenttäbisnekset

Lähinnä kysymys on Jukka Tikanmäen ja Tita Rinnevaaran erilaisista näkemyksistä. Asiaa on tutkinut Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen, jonka toiminnasta minulla on paljonkin kerrottavaa. Piispanen ei ole löytänyt asioista mitään rikosta. Asia on edelleen rikostutkinnassa, mutta Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole katsonut aiheelliseksi vetäytyä kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta rikostutkintojen ajaksi. Niinpä hän on ollut käsittelemässä Rinnevaaran asioita kaupunginhallituksessa niinkuin mitään laitonta ei olisi tapahtunut.

Rinnevaaralle ei makseta erokorvausta

Tita Rinnevaaran toiminta Pyhäjärvellä

On syytä epäillä, että Rinnevaaran toiminnasta on annettu tietoja hyväveliverkoston kautta Heinolan päättäjille, jossa Rinnevaara olisi maksattanut virkamiesten viinalaskut heillä itsellään. Niinpä ajojahti Rinnevaaran irtisanomiseksi käynnistettiin myös Heinolassa. Loanheitto on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet.

KHO: Rinnevaara valittiin virheellisesti Heinolaan


Heinolan virkamiesten viinalaskuille löytyi maksaja äänestämällä

Erotettu Rinnevaara vaatii vahingonkorvausta Heinolalta

Heinolan kaupunginhallitus esittää Rinnevaaran potkuja

Heinolan kaupunginjohtaja on irtisanottu virasta

HEINOLAN KAUPUNGIN JA KAUPUNGINJOHTAJA TITA
RINNEVAARAN VÄLINEN KAUPUNGINJOHTAJASOPIMUS

Sillan alta

Suomi 24 Heinola

Suomi 24 Rinnevaara

Asioita on tutkinut Jokilaason poliisi Ilkka Piispanen. Hän on saamani tiedon mukaan lestadiolainen poliisi. Hänen edeltäjänsä Raimo Ollila oli lestadiolainen poliisi. Poliisijohtaja Petri Oulasmaa on saamani tiedon mukaan lestadiolainen syyttäjä. Hän toimi aikaisemmin Ylivieskan poliisipäällikkönä. Hänen tekonsa on jätetty tutkimatta. Hänen edeltäjänsä poliisipäälikkönäa oli myös lestadiolainen, joka antoi väärän lausuman oikeudelle, mutta oikeus ei katsonut aiheelliseksi puuttua väärään lausumaan. Poliisijohtaja Sauli Kuha on saamani tiedon mukaan lestadiolainen poliisijohtaja. En tiedä kuinka moni Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareista on lestadiolaisia, mutta minulla on vahva syy epäillä valtiopetosta, koska rikokset on jätetty tutkimatta ja syylliset saattamatta vastuuseen teoistaan.

Valtuustoaloite Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunnalle

Valtuustoaloite Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunnalle hätäkokouksen koollekutsumiseksi

Lestadiolainen värisuora

Jokilaaksojen poliisin rikosten selvittämisprosentti on maan paras. Ehkä se johtuu siitä, että ne eivät tiedä tarkalleen mikä rikos on. He eivät löydä rikoksia ja vain selvät järkeen törmäävät rikokset otetaan laskemiin mukaan ja ne Jokilaakson poliisi pystyy selvittämään. Epäselvät tapaukset ja työtä vaativat rikokset jätetääntutkimatta Ei anna aihetta-päätöksenä.

Jokilaaksojen poliisin rikosten selvittämisprosentti valtakunnan paras

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/jokilaaksojen-poliisin-rikosten-selvittamisprosentti-valtakunnan-paras/618563/

lauantai 8. kesäkuuta 2013

Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassaPerjantaina 07.06.2013 klo 11.00-12.00 minulle järjestyi poliisiyliohtaja Mikko Paateron tapaaminen. Tapaaminen oli lämminhenkinen ja poliisiyllijohtaja Mikko Paateroa hämmentävä. Olin vamistautunut tapahtumaan siten, että esitin otin mukaan mapillisen tavaraa eri oikeustapauksista sekä pari kirjaa ja Keskipohjanmaa lehden numeroin sunnuntailta 28.4.2013.
Erkki vastaan maailma

Ensimmäisenä otin esille PR-Talojen konkurssivyyden.
Poliisiylijohtaja Mikko Paarero

Taistelu mafiaa vastaaan

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle

Tässä yhteydessä otin esille myös presidentti Mauno Koivoston valtiopetoksen.
Koiviston konklaavi

Valtuustoaloite

Minulla oli mukana tuo salaiseksi julistettu SSP-sopimus, josta sivulta 17 osoitin laittoman toimiala-rationalisoinnin. Kerroin, että salaiseksi julistettua SSP-sopimusta on minulla vain yksi kappale, mutta poliisijohtaja saa sen hankittua omia kanaviaan pitkin, joten siksi en jätä tätä ainoaa kappaletta poliisiylijohtajalle. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että poliisiylijohtaja oli tietoinen Koiviston konklaavista , SSP-sopimuksesta ja Aktiv-Hansa-kaupasta. Totesin myös lestadiolaisen rikollisuuden, josta esimerkkinä mainitstin Jokilaaksojen poliisin Raimo Ollilan toiminnan ja häntä suojelevan poliisijohtaja Sauli Kuhan toiminnan.

Selostin poliisiylijohtajalle Suomen Naturan direktiivien ja EY-tuomioistuimen päätösten vastiaisen valmistelun ja toteutuksen. Suomen pinta-alasta luovutettin 15 % laukaustakaan ampumatta EU:lle. KHO on tehnyt asiassa n. 800 väärää päätöstä.

Valitus ja purkuhakemus

Huomatus ja vaatimusteksti

Natura 2000 ja Life-rahoitus
http://naturansalat.blogspot.fi/2009/04/natura-2000-ja-life-rahoitus.htmlNaturan osalta poliisiylijohtaja Mikko Paatero arveli, että Natura-asioissa tuskin ryhdytään tutkimaan.

Otin esille ja jätin aineiston myös Heino Ylitorven ja Jaakko Ylitorven asiasta

Esittelin Konekersantti Oy:n oikeusmurhan

Esittelin ja jätin aineiston varatuomari Mikko Kovalaisen ja varatuomari Vesa Juntusen rikollisen toiminnan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html
Tähän aineistoon liittyvät Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen, Heli Vikströmin oikeusmurhien todistusaineistot. Lisäksi totesin sen, että varatuomari Vesa Jutunen vaikuttaa nykysin Turkin Alanyassa ja hänen tyttöllään Jutta Casternilla on yritys siellä. Aluksi suomalaiset rikolliset siirtyivät Viroon, sitten Espanjaan ja Yhdysvaltain Miamiin ja nyt Turkkiin. Ulkomailla tehdyistä rikoksista suomalainen poliisi ei ole kiinnostunut, koska meillä ei ole mitään instanssia ja henkilöä, joka käsitteli sille tulleet ulkomailla tapahtuneet rikokset. Mielestäni yhteistyä ulkomaisten viranomaisten kanssa ei toimi toivotulla tavalla.Esittelin ja jätin aineiston Oulaisten Kiven ja eläkkellä olevan rikoskomisaario Veikko Tenkulan tapauksesta.
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html
Tenkuloiden tekemä aineisto on vaikuttava ja osoittaa selkeästi kuinka Suomen poliisin laiminlyö räjähdysainelainsäädännön valvomisen. Totesin, että olen todella huolissani tästä asiasta. Huomasin poliisiylijohtaja Mikko Paateron kasvoilla huolustumisen ilmeet.
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ei epäillyt aineistoni todenperäisyyttä. Hän oli hämmästyksestä mykkänä. Hän kuitenkin lupasi toimittaa aineiston poliisihallituksessa lakimiehelle joka ryhtyy käymään sitä läpi. Minä kerroin, että aineisto löytyy myös nettisivuilta, jossa on 1,2 miljoonaa lukijaa. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero antoi ikäänkuin tunnustuksen minulle sanomalla, että jos olisin kansanedustaja, niin eduskuntaan syntyisi säpinää. Poliisihallituksessa minä entisenä palvelutoimintojen opettajana kiinnitin huomiota siihen, että yli 90 prosenttia henkilökunnasta ei osannut tervehtiä. Mielestäni tapaaminen oli historiallinen.