torstai 24. syyskuuta 2009

Laillisuusvalvonnan rappiotila


Riitta-Leena Paunio
Olin aikani PR-taloja valmistavan yrityksen toimitusjohtajana. Tehtaallemme tuli vieraita Kemerovosta Venäjältä. Esittelin heille laatujärjestelmämme ja saksalaisen laatustandardin. Tiedustelin heiltä millaiset laadunvalvontajärjestelmät heillä on käytössä heidän omassa yrityksessään. Venäläinen johtaja vastasi, että ”ammutaan muutama työntekijä, niin laatu kyllä paranee.” Tosin hän lisäsi, että tämä oli ”joke”.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomessa laillisuusvalvonnalla ei ole laadunvalvontaa eikä muutakaan valvontaa. Laillisuusvalvojien päätöksistä vain muutama promille aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvojien toiminta on kansan edun vastaista. Se on verovarojen vastuutonta väärinkäyttöä virkavastuulla. Otan konkreettisen esimerkin todistaakseni väitteeni oikeaksi.

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN
KANSLIA
15.9.2009 Dnro 3174/4/09

Erkki Aho
e.ahoky@kotinet.com

Viite: Sähköpostiviestinne 21. ja 24.8.2009

VASTAUS Pyysitte kirjeessänne eduskunnan oikeusasiamiestä ryhtymään asian
vaatimiin toimenpiteisiin, jotta blogisivuiltanne ilmenevän "uskonnollisen
värisuoran" käyttö voidaan jatkossa eliminoida ja nykyinenkin
toimivan "värisuoran" toiminta voidaan lopettaa. Kantelussa mainituilla
blogisivuillanne "oikeuslaitos ja poliisi" kerroitte "lestadiolaisesta värisuorasta"
ja siitä, miten tämä "värisuora" ilmeni muun muassa poliisin
ja syyttäjän toiminnassa.
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin pyynnöstä ilmoitan, ettei
asiaa voida tutkia antamienne tietojen perusteella. Kirjoituksessa esittämänne
väitteet viranomaisten virheellisinä pitämistänne menettelyistä
ovat siinä määrin yleisluonteisia ja yksilöimättömiä, ettei niiden
selvittäminen kantelumenettelyssä antamienne tietojen perusteella
ole mahdollista. Jotta kirjoitus voitaisiin tutkia kanteluna, tulisi siinä
yksilöidä tarkoin se menettely tai ratkaisu, jota pidätte lainvastaisena
sekä esittää perustelu sille, miksi menettely tai ratkaisu on mielestänne
ollut lainvastainen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen
osalta olette kyllä maininnut arvostelemanne päätökset, mutta ette ole
esittänyt perusteita sille, miksi pidätte niitä lainvastaisina.

Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja

Vastaus on annettu tähän asiaan:
Lestadiolainen värisuora
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Lestadiolaisilla ja keskustalla ( ent. maalaisliitto) on ollut sopimus yhteistyöstä jo Kekkosen ajoista lähtien. Katso
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2009/09/suomen-historian-likaisin-vaalitaistelu.html

Kalskeen osalta raskauttavana tekijänä on myös tämä asia:

Saatanan tunarit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/saatanan-tunarit.html

Kysymys kokonaisuudessaan on tästä prosessista:

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso konkurssiasiamiehen lausunto:
"Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa"
http://www.konkurssiasiamies.fi/2265.htm

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.
Maakaari 2 luku 3 § Valtuutus kiinteistön kauppaan. Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle rikostutkintapyyntö on tehty ajoissa. Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.
Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002

Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.

Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.htm

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt ei ole vaivautunut perehtymään asiaan lainkaan ja on toiminut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa muodostuneen toimintakulttuurin mukaan, jossa kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva täydellisesti sivuutetaan päätöksenteossa.

Laillisuusvalvojien toimintaa valvovat henkilöt eli kansanedustajat, jotka toimivat näin, katso:

Vaaliraha kohu paisuu
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/06/vaalirahakohu-paisuu.html

Kaikki vaalituet julkisiksi
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/kaikki-vaalituet-julkisiksi.html

Korruptio rehottaa rikolliseksi epäiltävällä tavalla
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/korruptio-rehottaa-rikolliseksi.html

”Emme ole tulleet millään viekkauella emmekä vääryyellä…”
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/emme-ole-tulleet-millaan-viekkauella.html

Hajotusvaalit ainoa oikea ratkaisu!
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/09/hajotusvaalit-on-ainoa-oikea-ratkaisu.html

Ei ole ihme vaikka laillisuusvalvonta on rapakunnossa, sillä sen valvojatkin eli kansanedustajat ovat todellisessa rappiotilassa. Pyydän eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniota ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta laillisuusvalvonta palautetaan lain edellyttämälle tasolle ja kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat lain edellyttämällä tavalla. Esittämilläni tiedoilla eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia olisi pitänyt pystyä lain mukaiseen toimintaa esittämissäni asioissa. Vaadin, että eduskunnan oikeusasiamies korjaa kiireellisesti virastonsa tekemät väärät päätökset asioissani.

Kalajoella 24.9.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: