torstai 28. marraskuuta 2013

Havaintoja Magneettimedian oikeudenkäynnistä
Magneettimedia on J. Kärkkäisen kustantama ilmaisjakelulehti, jota jaetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä noin 366 500 talouteen. Vuonna 2012 sekä yksityishenkilö että juutalaisseurakunnat ovat jättäneet Magneettimedian kirjoituksista tutkintapyynnön. Juutalaisseurakuntien keskusneuvosto on pitänyt lehden kannanottoja rasistisina.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske päätti 30. toukokuuta 2013 nostaa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Magneettimedian edustajaa vastaan ja sen kustantajaa vastaan, jolla on ollut mahdollisuus vaikuttaa julkaisemiseen. Kirjoitukset julkaistiin elokuussa 2012 ja helmikuussa 2013.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske nosti niiden perusteella syytteen Kärkkäistä vastaan, sillä hänen mielestään niissä solvattiin ja paneteltiin juutalaisia kansanryhmänä. Kärkkäinen oli vastuussa kirjoitusten julkaisemisesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ei ajanut syytettä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa vaan tehtävästä vastasi Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto. Yhteisösakkovaatimus oli ainutlaatuinen. Suomessa ei ole aiemmin vaadittu yhteisösakkoa sananvapausrikoksen perusteella. Sitä haetaan yleensä ympäristö-, työturvallisuus- ja talousrikoksista.
Magneettimediassa julkaistujen juutalaiskirjoituksia käsiteltiin Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa 30.09.2013.Syyttäjä Ilpo Lehto vaati Magneettimedian päätoimittajalle Juha Kärkkäiselle ehdollista vankeutta lehdessä julkaistujen juutalaiskirjoitusten takia.
Syyttäjän Ilpo Lehdon mukaan tietyissä Magneettimedian kirjoituksissa on loukattu juutalaisia, ja kyse on laajamittaisesta kampanjasta. Syyttäjä Ilpo Lehto katsoi, että teksteissä oli yhtymäkohtia kansallissosialistiseen juutalaisvastaiseen propagandaan. Lisäksi syyttäjä Ilpo Lehto vaati lehteä kustantavalle tavarataloyhtiö J. Kärkkäiselle 90 000 euron yhteisösakkoa.
Oikeuden puheenjohtajana toimi laamanni Juha Tervo ja oikeuden muina jäseninä käräjätuomarit Heikki Sneck ja Jyrki Määttä.

Mitä on kiihotus kansanryhmää vastaaan?

Kiihotus kansanryhmää vastaan on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai pelotella kansanryhmää tai lietsoa väkivaltaista tai syrjivää toimintaa kansanryhmää kohtaan.
http://www.halla-aho.com/scripta/kiihottamisesta_ja_kansainvalisista_sitoumuksista.html

Miten asia määritellään Suomen laissa?

Suomessa rikoslaki (13.5.2011/511) määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan:
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan,panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihi rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Solvausta ja panettelua ei sinänsä laissa määritellä.
Mielestäni kiihottamin kansanryhmää vastaan oikeudenkäynti muistuttaa Hannu Salaman Juhannustansseista käytyä oikeudenkäyntiä.
Hannu Salama lukee Juhannustansseja
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/hannu_salama_lukee_juhannustansseja_51413.html#media=51416
Kuka on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske?

Jorma Kalske – korruption isä
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Lainaus toimittaja Mikko Niskasaaren blogista

Kaikissa tapauksissa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske väitti poliisien ja syyttäjien toimineen moitteettomasti. Kaikissa tapauksissa, käyttäen virka-asemaansa törkeästi väärin Kalske esti esitutkinnat. Samaan rikokseen syyllistyivät myös ne valtionsyyttäjät, jotka esittelivät Kalskeen päätökset.
Myös useimmista noista Kalskeen päätöksistä jätettiin rikosilmoitus. Niiden tutkinnan estivät korkeassa asemassa olevat poliisimiehet. Niin yksinkertaista se on.
Yksikään edellä luetelluista Kalskeen rikoksista ei ole vanhentunut. Eivät myöskään poliisien rikokset, joskin pari heistä, entinen poliisiylijohtaja Markku Salminen ja poliisijohtaja Jouni Välkki ovat jo rikosoikeuden tavoittamattomissa.
Tässä blogikirjoitus kokonaisuudessaan:
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/174

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske – oikeusvaltio Suomi vuonna 2011
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/12/apuaisvaltakunnansyyttaja-jorma-kalske.html
10 vuotta ehdotonta vankeutta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kieltäytyi tulemasta todistajaksi Erkki Ahon oikeudenkäyntiin. Menettely on vastoin lakia.

Laki syyttäjistä ja syyttäjän esteellisyydestä (12 §) sanoo näin
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1997/19970199

Kuka on käräjätuomari Heikki Sneck?

Onko käräjätuomari Heikki Snekck enemmän kuin kusessa?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/04/onko-karajatuomari-heikki-sneck-enemman.html

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/05/jarkyttava-oikeudenkayntivirhe-asiassa.html

Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/05/kuulemisasia.html

Oikeustaistelu jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/05/oikeustaistelu-jatkuu.html

Pasi Markus Leinonen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pasi-markus-leinonen.html
Käräjätuomari Heikki Sneck oli aikanaan käräjätuomarina Ylitalon Veneiden konkurssiasiassa. Oikeusministeriö maksoi oikeusministeri Johannes Koskisen allekirjoittamalla salaisella sopimuksella lähes 2 miljoonaa markkaa Ylitalon Veneiden vastuulliselle henkilölle aiheutetusta vahingosta. Salaisen sopimuksen ehtona oli, että asiasta ei nosteta oikeusjuttuja.

Kuka on käräjätuomari Jyrki Määttä?

Selvityspyyntö oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Käräjätuomari Jyrki Määttä esti Erkki Ahoa esittämästä vastinetta esteellisen syyttäjän Esa Mustosen kanteeseen oikeudenkäynnissä. Lisäksi hän esti Erkki Ahoa kuulustelemasta vastapuolen todistaja Kalervo Savolaista. Menettely on vastoin EU:n Ihmisoikeussopimusta. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä antoi väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle samoin syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen. Oikeuden kuulustelunauhat todistavat asian kolme todistajan lisäksi.

Normaali järjellä ajateltuna Magneettimedian oikeudenkäynnissä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen esteellisyys on ilmeinen. Myös käräjätuomareiden Heikki Sneckin ja Jyrki Määtän esteellisyys on ilmeinen, koska heitä on syytä epäillä törkeistä rikoksista. Myös syyttäjä Ilpo Lehdon osalta löytynee sellaista aineistoa Erkki Aholta ja Heino Virralta, joiden perusteella syyttäjä Ilpo Lehdon esteellisyys on ilmeinen. Asia liittyy PR-talojen konkurssivyyhden käsittelyyn. Katso

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/10/onko-suomi-oikeusvaltio.html

Mielestäni Magneetimedian oikeudenkäynti on mafian ajojahtia. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

sunnuntai 24. marraskuuta 2013

Pitäisikö poliisiylijohtaja Mikko Paateron erota?Arvostan suuresti, että poliisiylijohtaja Mikko Paaterolla oli aikaa tavata minut. Silloin kävimme läpi yhden tunnin aikana melkoisen rikosvyyhden ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero totesi, että hän antaa asiat poliisihallituksen lakimiesten selvitettäväksi.
Tässä selostus tapaamisesta:

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on puolustanut televisiossa lukuisia kertoja poliiseja ja heidän rehellisyyttään. Olen tuntenut myötähäpeää poliisiylijohtajan lausuntojen takia.

Olen kääntynyt poliisiylijohtaja Mikko Paateron puoleen lukuisia kertoja, mutta mitään ei ole tapahtunut

Rikostutkintapyyntö Jonny Paanasen toiminnasta

Rikoskomisario Jonny Paanasen vastaus

Natura ym. rikokset tutkintaan

Rikostutkintapyyntö valtipetoksesta

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Mitä seurauksia oli tapaamisesta?

Poliisihallituksen tutkijat kieltäytyivät tutkimasta rikoksia. He siis suojelivat rikoslain vastaisesti rikollisia. Jouduin tekemään kantelun asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Asian esittelijän Helena Rahkon toiminta herätti minussa ristiriitaisia tunteita. Katso

Kantelun täydennys

Selostus käynnistä esittelijä Helena Rahkon luona

Poliisijohtaja Sauli Kuha kieltäytyy edelleenkin vastaamasta minulle eikä Mikko Paaterokaan näytä saaneen poliisijohtaja Sauli Kuhaa noudattamaan lakia.Myös korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ei vastaa minulle, vaikka laki niin edellyttääMyös oikeuskansleri vaikenee

Minulta peritään yli 60 000 euroa ulosotteteitse rikoksista ja niistä aiheutuneista oikeudenkäynnistä. Rikolliset ovat tunnustaneet rikoksensa, mutta minä syyttömänä joudun kärsimään asiasta valtavat taloudelliset tappiot. Eduskunnan oikeusasiamiehen on määrättä keskeytettäväksi ulosotto rikostutkintojen ajaksi ja korkeimman oikeuden välittömästi purettava kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset, koska näytöt ovat kiistattomat, mutta korkein oikeus on ryhtynyt pilkun viilaajaksi, sillä oikeudenkäymiskaaren perusteella kaikki tuomiot on purettava. Olen kansanedustajien kanssa samaa mieltä, että oikeudenkäymiskaaren muutosta ei ole tehty vaikeuttamaan oikeudensaantia vaan helpottmaan sitä.

Myöskään ao. ministerit eivät ole hoitaneet työtehtäväänsä vaadittavalla tavalla. Olen kääntynyt lukuisia kertoja poliisi- ja oikeusministerin puoleen, mutta mitään ei ole tapahtunut.
Oikeusministeri Anna-Maja HenrikssonPuhdistakaa vastuualueenne rikollisista

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja poliisiministeri ovat vastuussa asioista

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Totuus asioista videotodistuksena

Kärsimysnäytelmä oikeusavaltio Suomi

Olen joutunut lukuisten ihmisoikeusprosessien kohteeksi puolustaessa oikeuksiani

Putkakertomus

Toimittaja Mikko Niskasaaren näkemys
Päivi Räsänen ajaa pirua belsebuubilla

Professori Jyrki Virolaisen näkemys
Potkujen taikaa

Jali Raidan näkemys

Jukka Davidssonin näkemysYhteenveto: Esitän, että poliisiylijohtaja Mikko Paatero, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, oikeuskansleri Jaakko Jonkka, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo jättävät tehtävänsä. Jos näin ei tapahdu, niin ministerit Päiviä Räsänen ja Anna-Maja Henriksson jättävät eroanomuksensa.


Jakelu: poliisiministeri Päivi Räsänen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiylijohtaja Mikko Paatero, oikeuskansleri Jaakko Jonkka, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo sekä tiedotusvälineet

sunnuntai 17. marraskuuta 2013

Valehtelitteko Te minulle päin naamaa?


Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

Esittelijä Helena Rahko,

kävin luonanne tiistaina 12.11.2013 noin kello 12.00. Keskustelimme kantelustani nro 4742. Esittelin aineistoa ja katsoin hallusanne ollutta aineistoa, jonka olin lähettänyt sähköpostilla. Te väititte, että laillisuusvalvoja tulostaa kantelun liitteineen. Miksi Te ette olleet tulostaneet liitteitä? Te sanoitte minulle, ettei kannata jättää liitteitä, koska eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa tulostetaan sähköpostilla lähetetyn kantelun liitteet. Te ette olleet tulostaneet. Koska kanteluni sisälsi myös DVD:n mikä on Youtube-videona, niin eduskunnan oikeusasiamiehellä täytyy olla erikoinen tulostin, mikä tulostaa videotkin. Lisäksi Teillä ei ollut kantelussani 4742 tulostettuna kantelun täydennystä ja sen liitteitä.

Kysyin Teiltä myös sitä, että mikä on se virkamies, joka tekee korkeimmalle oikeudelle tuomionpurkuhakemuksen, koska korkein oikeus on niin päättänyt, että tuomionpurkuhakemuksen voi tehdä myös virkamies. Te sanoitte, että ette tiedä. Perustuslaki 109 § määrittelee eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävän:

Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että lain mukaan Teidän tulisi tietää.

Olen pyytänyt korkeimman oikeuden presidenttiä Pauliine Koskeloa selventämään kuka on se virkamies, jota korkein oikeus päätöksessään tarkoittaa. KO:n presidentti ei ole vastannut sähköpostiini vaikka laki sitä edellyttää.

Laillisuusvalvojana Teidän olisi tullut selvittää ovatko poliisihallituksen virkamiehet menetelleet lainmukaisesti, kun he ilmoittivat, ettei laki velvoita heitä tutkimaan tuomonpurkuasiaa. Poliisihallitus on vastannut minulle 18.10.2013 vastauksella jonka päiväys on 19.09.2013 ID-15511084590 2020/2013/3279. Vastauksen on allekirjoittanut poliisitarkastaja Mika Heinilä ja ylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen. Vastauksessa todetaan, että ”Suomen lainsäädäntö ei tunne mahdollisuutta siihen, että poliisi suorittaa tutkinnan tuomion purkuperusteiden määrittämiseksi”. Näin poliisi jätti asian tutkimatta. Teidän on selvitettävä ovatko poliisihallituksen virkamiehet toimineet lain mukaisesti vaan ovatko he syyllistyneet törkeään virka-aseman väärin käyttöön. Esitutkintalaki 2 § on seuraava:
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.
Poliisilain 1 § määrittelee poliisin tehtävän:

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Sovimme myös sen, että otan Teihin yhteyttä voidakseni seurata kantelun tutkinnan edistymistä. Nyt ensimmäisen yhteydenoton aika. Ilmoittakaa milloin kanteluiden liiteaineisto on tulostettu, jotta voin käydä tarkistamassa Helsingissä sen, että kantelu on tulostettu liiteaineistoineen. Tässä kantelut vielä kerran

Kantelun täydennys

Onko Suomi oikeusvaltio?

Tuomioiden purku korkeimmalle oikeudelle

Ketä viranomaista korkein oikeus päätöksellään tarkoittaa

Kun nämä aineistot liitteineen on tulostettu, niin ilmoittakaa minulle, niin tulen Helsinkiin tarkistamaan, että liitteet on oikein tulostettu. Olen valmis esittelemään asiat myös suoraan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinille, joka määrätty asiani ratkaisijaksi.

Kalajoella 17.11.2013

Erkki Aho


Jakelu: esittelijä Helena Rahko, eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunta ja tiedotusvälineet

keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Kantelun täydennys nro 4742


Kansanedustajat valvovat eduskunnan oikeusasiamiehen työtä.

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, November 6, 2013 11:05 AM
Subject: Re: ilmoitus
Kantelun täydennys

Täydennän kanteluani nro 4742 seuraavasti.
Pyydän tutkimaan syyllistyykö kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala rikolliseen toimintaan, kun hän tietää ja hänelle on todistettu, että hän perii ulosoton kautta saatavia, jotka on saatu aikaan rikoksilla. Kysymys on n. 50 000 euron oikeudenkäyntikuluista, jotka on saatu aikaan tunnustetuilla rikoksilla.

Tutkijan esteellisyys
On otettava huomioon perustuslain 15 §, jonka mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Suomen perustuslain 2 §:n mukaan julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Minun oikeustajuni mukaan kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala syyllistyy rikolliseen toimintaan, koska hän tietää, että ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan rikollisesti ja hän perii niitä saatavia ulosottoteitse. On huomattava, että rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaan törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen on rikos ja rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan rikoksentekijän suojeleminen on rangaistava rikos. Lisäksi virka-aseman törkeä väärinkäyttäminen on rikoslain 40 luvun 7 §:n mukaan rangaistava rikos.
Tässä todistusaineisto:

Onko Suomi oikeusvaltio
On otettava huomioon, että poliisihallitus on kieltäytynyt tutkimasta rikoksia poliisilain ja esitutkintalain vastaisesti. Todistusaineisto on kiistaton.

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle
Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ei ole vastannut minulle, ketä viranomaista korkein oikeus päätöksellään tarkoittaa, vaikka lain mukaan viranomaisen on vastattava kansalaiselle kohtuullisen ajan kuluessa.

Ketä viranomaista korkein oikeus päätöksellään tarkoittaa?
Toimitan Teille henkilökohtaisesti , Helena Rahko, kantelun lisäaineiston myös kirjallisesti paperikopioina mahdollisimman pian. Minun sovittava ensin tiettyjen kansanedustajien kanssa, että he ovat mukana kantelun täydennysaineiston luovuttamisessa. Näin kansanedustajat tietävät mitä kantelu käsittää ja he voivat valvoa miten asia tutkintaan.

Kalajoella 06.11.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu (7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Sent: Monday, November 4, 2013 12:44 PM
Subject: ilmoitus

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA
Helsinki 4.11.2013

 AHO, ERKKI
 
ILMOITUS
Tiedoksenne ilmoitetaan, että oikeusasiamiehen kansliaan lähettämänne kirjoitus on saapunut tänne 28.10.2013.
Asianne tulee ratkaisemaan joko oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies, sen mukaan kuin oikeusasiamies on tehtävien jaosta päättänyt.
Asiaanne ( dnro 4742) valmistelee kansliassa notaari Helena Rahko.
 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Osoite: 00102 Eduskunta Puhelin: 09-4321
Sähköposti: oikeusasiamies@eduskunta.fi Telefax: 09-432 2268