sunnuntai 31. heinäkuuta 2016

Vastaus kihlakunnanvouti Pekka KemppaiselleVastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, July 31, 2016 8:12 PM
Subject: Vastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle


Vastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle

Kiitän päätöksestänne 5079/6610/16P 27.07.2016. Mielestäni ulosotto on keskeytettävä ja minulle on toimitettava maksutta kaikki tarvitsemani tiedot ulosottoa koskien. Tähän mennessä rikollisesti aikaansaatuja ulosottoja korkoineen on tehty arvioni mukaan noin 430 000 euroa.
Olen pyrkinyt saamaan oikeutta jo yli 21 vuoden ajan saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Yhteiskunta ei ole voinut täyttää Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen takaamia laillisia oikeuksia ja perusturvaa. Ei ole uskottavaa, että poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos ei tunne lakia. Ei ole uskottavaa, että he eivät tiedä, että

  1. väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta
  2. kaupanvahvistaja ei voi toimia syyttäjänä asioissa joissa hän on ollut kaupanvahvistajana syyttäjistä annetun lain perusteella. Syyttäjä Heiskari on siis toiminut vastoin lakia ja kun toiminta on ollut tietoista, niin se täyttää rikoksen tunnusmerkistön.
  3. kaupanvahvistajan tulee olla paikalla kun kaupat vahvistetaan. Nyt tuleva syyttäjä on ollut kaupanvahvistajana ja kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei hän ole nähnyt kaupapanvahvistajaa ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu
  4. kysymyksessä on törkeä petos kun kaupanteossa salataan 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja keskeneräinen tilauskanta ilmoitetaan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todelisuudessa oli
  5. kaupanpurku on aina lopullinen ja peruuttamaton asia. Kun kaupat purettiin niin takaukset raukesivat. Pääsopimus purettaessa liitännäisetkään eivät voi jäädä voimaan.
  6. Kun kaupat oli purettu niin takaukset olivat rauenneet ja siitä syystä konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Konkurssi oli siis laiton.
  7. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta hän on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman vaadittavia valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea.
  8. Velkojain kokouksessa todistin käräjätuomarin, syyttäjä Sulo Heiskarin ja asianajaja Asko Keräsen läsnä ollessa, että konkurssi on laiton, koska konkurssi on haettu väärillä tiedoilla. Tilaisuuden jälkeen asianajaja Asko Keränen pyysi minua toimittamaan valtakirjat jotta voidaan tehdä valitus asiasta Vaasan Hovioikeuteen. Asianajaja Asko Keränen jätti kuitenkin valituksen tekemättä. Hän tunnustaa asian kirjallisessa lausunnossaan. Tämän rikoksen päälle on rakennettu runsaasti vääriä oikeuden päätöksiä, joiden perusteella on aiheutettu minulle valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä.
  9. Poliisi Raimo Ollila on toiminut lähes kaikissa asioissa tutkinnanjohtajana ja jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Syyttäjät ovat toimineet vastoin syyttäjistä annettua lakia ja käyttäneet törkeästi virka-asemaansa väärin. Poliisit ovat laiminlyöneet virkavelvollisuutensa ja käyttäneet törkeästi virka-asemaansa väärin. Myöskään laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos ei ole toiminut lain mukaisesti. Myös kansanedustajat ovat toimineet lainvastaisesti kun ovat hyväksyneet laillisuusvalvojien toiminnan. Ministerit ovat toimineet lain vastaisesti ja ministerivalansa vastaisesti kun ovat antaneet jatkua rikollisen toiminnan. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.
Tässä vain osa rikoksista. Ei ole uskottavaa, että poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvojat ja oikeusistuimet Suomessa eivät voi havaita näitä rikoksia vaikka asioita on käsitelty yli 21 vuoden ajan. Mielestäni kysymys on tietoisesta rikollisuudesta.
Oulun läänin poliisijohtaja ja nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, että kaikki rikokset on jätetty tutkimatta ja minulle on aiheutettu 4 konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton tuomio sekä useita kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan rikosten avulla.

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho
Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595
Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske toimi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden tekjöiden suojelijana
Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus
Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla:
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi
 Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on toiminut rikoksiin syyllistyneiden suojelijana ja estänyt oikeuden toteutumisen
Syyttäjävirasto ei ole nostanut asioissa syytteitä
Laillisuusvalvonta ei ole löytänyt asioista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan
Oikeuslaitos on tehnyt mielestäni tietoisesti vääriä päätöksiä
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen

Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri
Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.
S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70
Minun oikeuskäsitykseni mukaan asia johtuu valtiopetoksesta.

PR-talojen konkurssivyyhti

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa on valmiina kiistaton todistusaineisto asiassa, mutta käräjäoikeus kieltäytyy palauttamasta sitä minulle. Käräjäoikeus jätti asian käsittelemättä perustuslain vastaisesti. Mielestäni kysymys on täysin rikollisesta toiminnasta.
Tämän rikollisuuden paljastamiseksi olen tehnyt rikosilmoituksen itsestäni, koska olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajooki-näyttelyn, jonka verottaja on nyt vahvistanut omaisuudeksi.

Kalajoki-näyttely

Minulla ei ole ainoastaan oikeus vaan yhteiskunnallisena päättäjänä myös velvollisuus todistaa poliisin, syyttäjän, laillisuusvalvojan ja oikeuslaitoksen rikollinen toiminta, jonka jatkeena näyttää toimivan ulosottovirasto.
Valtakunnansyyttäjävirasto on siirtänyt nyt asian tietyn syyttäjän hoidettavaksi. Katson, että ulosottovirasto toimii rikollisesti, jos se edelleen perii minulta ulosotossa tietoisen rikollisesti aikaansaatujen päätösten perusteella eläkkeestäni varoja. Siksi pyydän ulosottovirastoa vielä kerran keskeyttämään ulosottoni ja toimittamaan minulle veloituksetta tarvitsemani tiedot vahingonkorvauksien laskemiseksi. Tarvitsen tiedot Valtiokonttorille tehtävää vahingonkorvauslaskelmaa varten. Siirrän ulosottoa koskevan asian syyttäjän hoidettavaksi, jos ulosotto vielä perii minulta varoja eläkkeestäni.

Kalajoella 31.07.2016
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948
 


torstai 28. heinäkuuta 2016

Kihlakunnansyyttäjä Laura SairanenLähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 28. heinäkuuta 2016 8:31
Vastaanottaja: VKSV Tutkinta
Kopio: Keskipohjanmaa-lehti PP ; Kaleva-lehti PP ; kokkola@yle.fi; oulu@yle.fi
Aihe: Tutkintapyyntö

Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen
Kiitän vastauksestanne. Suomen perustuslain mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Olen hiukan ihmeissäni siitä, että Te ilmoitatte, että emme voi tavata, kun pyysin Teiltä aikaa tapaamiselle ja tutkinta-aineiston luovuttamiselle. Mihin lakiin perustuu tällainen toiminta? Kirjoitatte myös, että ” en myöskään etsi eri blogeista tai muista kirjoituksista oma-aloitteisesti mahdollisia väitteitä, faktoja tai todisteita”. Olen edelleenkin ihmeissäni siitä, että ette ota vastaan todistusaineistoja myöskään sähköisesti lähetettynä vaikka eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston mukaan sähköisesti lähetetyt linkit on avattava. Edelleen ihmettelen mihin lakiin perustuu kieltäytymisenne sähköisen viestinnän vastaanotosta.
Arvelette, että kyse on jo vanhentuneesta jutusta. Minun oikeustajuni mukaan rikos ei voi vanhentua, jos ulosotto on voimassa. On järkeen törmäävä asia se, että ulosotto pitää rikoksen voimassa eli avoimena, koska se on ulosoton peruste. Ei voi olla niin, että rikos vanhenee ja ulosotto jatkuu. Siksi rikos ei voi vanhentua, koska rikoksesta johtuva ulosotto on voimassa.
Te vetoatte esitutkintalain 2 luvun 4 §:ään ja kerrotte, että Teillä ei ole toimintavaltuuksia asiassa. Esitutkintalain ensimmäisen luvun 2 § kuuluu seuraavasti:
Esitutkinnassa selvitetään:
1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja
4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.
Minulla on omat tavoitteeni asioissa. Minun tulee saada kaikki oikeuksien väärät tuomiot purettua sekä saada asianmukainen vahingonkorvaus valtiolta minulle aiheutetuista valtavista taloudellisista tappioista sekä mittaamattomista henkisistä kärsimyksistä.
Tämän takia tarkennan menettelytapojani jotta ne soveltuvat Teidän menettelytapoihin. Minä teen rikosilmoituksen itsestäni velallisen epärehellisyydestä. Pyydän tutkimaan olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, kun olen salannut ulosottoviranomaisilta Kalajoki-näyttelyn, minkä verottaja on verotuksessa hyväksynyt omaisuudeksi.
Kysymys on tästä omaisuudesta

Erkki Ahon Kalajoki-näyttely

Kalajoki-näyttely Raution Uutelassa

Pääministeri Juha Sipilän muotokuva

Toimitan Teille ensi viikolla kirjallisen materiaalin asiassa ja ilmoitan jo tässä vaiheessa, että kysymyksessä on myös poliisirikosepäily, koska poliisi on jättänyt asian tutkimatta. Lähetän Teille kirjallisen materiaalin sen takia, ettei Teidän tarvitse aukoa blogieni linkkejä. Tulen jättämään rikostutkinnassa loppulausunnon.
Minulla on oikeus ja suorastaan velvollisuus paljastaa rikokset. Lain edessä kaikki ovat yhdenvertaisia.
Kalajoella 28.07.2016
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
puh 044-3025948

Sent: Thursday, July 28, 2016 10:33 AM
Subject: VL: Tutkintapyyntö

Hei,


Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairaselta toimeksi saaneena välitän alla olevan Erkki Ahon sähköpostin sinne teille Oulun poliisilaitokselle jatkotoimenpiteitä varten, koska alla olevassa sähköpostissaan Aho tekee itsestään rikosilmoituksen. Syyttäjällä ei ole toimivaltaa toimia tutkinnanjohtajana muutoin kuin poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnassa (esitutkintalaki 2§4). 


Erkki Aho tiedoksi:
Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen palaa myöhemmin muihin sähköpostissanne mainitsemiinne asioihin.


Toimeksi saaneena,Anne Kiviniemi
Rikosylikonstaapeli
Valtakunnansyyttäjänvirasto / poliisirikosten käsittely-yksikkö
Albertinkatu 25 A, (PL 333)
00180 Helsinki
pt. +358 29 56 20800


Vastasin sähköpostiin seuraavasti

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, July 28, 2016 12:29 PM
Subject: Re: Tutkintapyyntö

Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen
Kysymys on poliisirikoksesta kuten lähettämässäni sähköpostissa ilmoitin. Olen tehnyt keskusrikospoliisille rikosilmoituksen asiassa 10.8.2015 ja poliisi on jättänyt rikoksen tutkimatta tekemättä edes tutkimatta jättämispäätöstä. Valitettavasti nyt joudun tekemään tarkennuksen asiassa blogin linkillä. Kysymyksessä on siis poliisirikosepäily, sillä on syytä epäillä, että poliisi on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Siksi pyydän tarkistamaan on Oulun poliisilaitos oikea osoite rikostutkintapyynnölle.
Rikosilmoitus velallisen epärehellisyydestä

--------
Nyt poliisi joutuu tutkimaan sen, että olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen. Minulla on asiaan muun muassa tällainen todistusaineisto:

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html
Aineisto on valmiina Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Tutkinnan perusteella poliisi joutuu tekemään päätöksen asioista, joita voin käyttää hyväkseni korkeimmalle oikeudelle tehtävässä tuomioiden purkuhakemuksessa. Lisäksi tämä merkitsee sitä, että näiden allaolevien päätösten tekijöitä on syytä epäillä virkavelvollisuutensa laiminlyönnistä, jopa virka-aseman väärinkäytöstä, rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä.

Oulun läänin poliisijohtaja ja nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, että kaikki rikokset on jätetty tutkimatta ja minulle on aiheutettu 4 konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton tuomio sekä kolme kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan rikosten avulla.
6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595

Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97


Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske toimi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden tekjöiden suojelijana
Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus
Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla: 
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on toiminut rikoksiin syyllistyneiden suojelijana ja estänyt oikeuden toteutumisen
Syyttäjävirasto ei ole nostanut asioissa syytteitä
Laillisuusvalvonta ei ole löytänyt asioista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan
Oikeuslaitos on tehnyt mielestäni tietoisesti vääriä päätöksiä
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomisaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri 

Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.

S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70

perjantai 22. heinäkuuta 2016

Kihlakunnanvouti Pekka KemppainenFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, July 22, 2016 11:35 AM
Subject: Fw: ulosoton vastustus

From: Erkki Aho
Sent: Friday, July 22, 2016 9:15 AM
Subject: Re: ulosoton vastustus

Raahenseudun ulosottovirasto

kihlakunnanvouti Pekka Kemppainen

Vaadin ulosoton keskeytystä, koska kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja pystyn asian todistamaan kiistattomasti. Minulla on perustuslain suoma omaisuuden suoja ja siksi ulosottoviranomaisilla ei ole oikeutta ulosmitata eläkettäni, koska he ovat tietoisia ja ymmärtäneet mikä on totuus. Olen koko ajan vastustanut rikollisesti aikaansaatuja ulosmittauksia.

On totta, että ylimääräinen muutoksen haku korkeimmasta oikeudesta vasta ratkaisee asian. Korkein oikeus ei ole kuitenkaan purkanut vääriä päätöksiä muotoseikkoihin vedoten, sillä minulla ei ole lain edellyttämää lakimiehen tutkintoa suoritettuna. On kuitenkin otettava huomioon, että olen pyrkinyt saamaan oikeutta asiassa, mutta Ylivieskan oikeusaputoimisto on jättänyt asioiden hoitamisen kesken ( oikeusavustaja Kari Peippo). Lisäksi Ylivieskan oikeusaputoimisto on estänyt ruotsalaisen asianajajan käytön asiassa ( estäjä oikeusavustaja Kari Peippo).

En ole saanut asianajajaa Suomen Asianajaja liitosta ja ne asianajajat jotka ovat hoitaneet tuomionpurun hakemista ovat tehneet mielestäni tietoisesti väärin tuomionpurkuhakemuksen jättämällä hakemuksesta pois väliaikaisten pesänhoitajien Antti Latolan ja Hannu Maskosen törkeän petoksen kaupassa, jossa he salasivat 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskanta. Lisäksi he purkivat kaupat ja hakivat väärillä tiedoilla yrityksen konkurssiin. Keskeinen tekijä asioissa on ollut syyttäjä Sulo Heiskari, joka merkitty kaupanvahvistajaksi ja kauppakirjan allekirjoittajan ja kaupanvahvistajan kutsuman todistajan mukaan hän ei ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Lisäksi kaupanvahvistaja Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä joita asioista on käyty ja hän on syyttäjistä annetun lain mukaan esteellinen asioissa. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja ja hän itse tunnustaa asian Oulun KRP.lle antamassaan lausunnossa. Lisäksi entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on pyytänyt velallisten kokouksen jälkeen avoimet valtakirjat valituksen tekemiseksi Vaasan Hovioikeudelle, mutta hän on jättänyt valituksen tekemässä. Paikalla velkojien kokouksessa oli myös syyttäjä Sulo Heiskari, mikä todistaa hänen rikollisen toimintansa koko rikosprosessissa.

Syyttäjä Sulo Heiskari on siis toiminut esteellisenä syyttäjänä, käyttänyt törkeästi virka-asemaansa väärin sekä suojellut rikollisia sekä peitellyt rikoksia.
Pyydän ulosoton keskeytystä senkin takia, että poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja laiminlyönyt virkavelvollisuutensa ja käyttänyt virka-asemaansa väärin sekä suojellut rikollisia sekä peitellyt rikoksia. Ollilan suojelijana on saman uskonsuuntaan kuuluvat poliisipäällikkö Sauli Kuha.

Pyydän ulosoton keskeytystä senkin takia, että laillisuusvalvojat, poliisit, syyttäjälaitos ja eri oikeusasteiden tuomarit eivät ole reagoineet lain vaatimalla tavalla todistettuihin rikoksiin. On käsittämätöntä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit ovat niin vahvasti mukana rikosprosessissa mm. käräjätuomari Jyrki Jylhä, joka ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa ja antoi asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Syyttäjä Esa Mustonen antoi myös väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että toiminta on ylhäältä johdettua rikollista toimintaa.

Hämmästyttävintä on se, että kansanedustajat, joiden pitää lain mukaan noudattaa lakia ja ministerit tämän lisäksi ovat vannoneet ministerin valat eivät reagoi esimerkiksi laillisuusvalvojien rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Syyttäjä Sulo Heiskarin suojelija on toiminut apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske.

Asia on nyt myös valtakunnansyyttäjävirastossa tutkittavana numerolla 5800/S/4232/16 ja asioita tutkii rikoskonstaapeli Anne Kiviniemi. Yksityiskohtainen ja tarkka todistusaineisto on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, mutta se ei ole suostunut palauttamaan sitä minulle. Valtakunnansyyttäjäviraston tulee tehdä asioissa päätös, jolla voidaan hakea tuomionpurkuja sekä korvauksia valtiolta.

Olen joutunut rikosprosessissa törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja katson, että ulosotto tietoisesti rikollisesti aikaansaaduista ulosottosaavista on jatke ihmisoikeusrikoksille. Tärkeä todistus aineisto asioissa on myös oikeustoimi ja poliisi blogini http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/

Kysymyksessä on ehkä Suomen törkein viranomaisrikosprosessi. Oikeusministeriö on tehnyt jo asiassa korvauspäätöksen 10.6.2016 OM 21/92/2016.
Minun oikeustajuni mukaan on oikeus ja kohtuus, että ulosottotoimet keskeytetään rikostutkintojen ajaksi. Lisäksi pyydän ulosottoviranomaisilta selkeämpää ulosottoselvitystä siten, että kuukausittain näkyy vain ulosmitattu summa esim. 1996 syyskuu xxx markkaa ja niin edelleen 30.6.1996 – 30.6.2016 väliseltä ajalta kuukausittain.

Kalajoella 22.07.2016
Erkki Aho
044-3025948
tiedoksi valtakunnansyyttäjävirasto Anne Kiviniemi, valtiokonttori, oikeusministeri Jari Lindström ja sisäministeri Paula Risikko, toimitus@kpk.fi, toimitus@kaleva.fi , oulu@yle.fi

Sent: Tuesday, July 19, 2016 10:02 AM
Subject: Vl: Asia: ulosoton vastuastus

Lähettämäsi viestin johdosta tiedustelen, onko kirjoitus tarkoitettu ulosottovalitukseksi? Mikäli näin on, pyydän Teitä 22.07.2016 mennessä yksilöimään asian tarkemmin.

Teidän tulee ilmoittaa mitä muutosta vaaditte ja millä perusteella. Muussa tapauksessa asiaa ei kirjata ulosottovalituksena. Kirjoituksenne ei näyttäisi kohdistuvan ulosottomiehen päätökseen.

Ulosottomies ei voi keskeyttää täytäntöönpanokelpoisen tuomion täytäntöönpanoa ilman tuomioistuimen antamaa keskeytysmääräystä. Teidän tapauksessanne kyseeseen näyttäisi tulevan ylimääräinen muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen.

Terveisin,
--------------------------------------
Pekka Kemppainen
kihlakunnanvouti
Raahen seudun ulosottovirasto
Kummatinkatu 6, 92150 Raahe
puh. 029-5628026/ 040-5053 418

----- Välittänyt: Pekka Kemppainen/Raahe/UO/OIK/O_M ajankohta 19.07.2016 09:55 -----

Lähettäjä:        raahe.uo
Vastaanottaja:        Pekka Kemppainen/Raahe/UO/OIK/O_M,
Päivämäärä:        18.07.2016 14:00
Aihe:        Asia: ulosoton vastuastus
Lähettäjä:        Terhi Virkkala

Vastaanottaja:        , ,
Kopio:                
Aihe:                ulosoton vastuastus

Raahenseudun ulosottovirasto

kihlakunnanulosottomies
Vesa Heikkinen
raahe.uo@oikeus.fi
Vastustan ulosottoa siksi, että ulosottosaatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi ulosottosaatava on riidanlainen ja asia on ratkaistava oikeuskäsittelyssä ja ulosotto on keskeytettävä.
Perustelu:
Ulosotto perustuu Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän törkeään petokseen. Törkeän petoksen tekijöinä asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen.
Lisäksi kaupanvahvistukset on tehty vastoin kauppakaarta ja kaupanvahvistaja-asetusta. Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on ollut esteellinen toimimaan syyttäjänä syyttäjistä annetun lain perusteella.
Alavieskan Puurakennen Oy:n konkurssipesä oli purkanut kaupat ja hakenut PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja samalla takaukset olivat rauenneet.
Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman konkurssiasiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän tunnustaa tekonsa Oulun KRP:lle. Lisäksi entinen asianajaja Asko Keräen on jättänyt valituksen tekemättä Vaasan hovioikeudelle vaikka on pyytänyt valtakirjat ja saanut valtakirjat asiassa.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja häntä on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Kaikki ulosotot perustuvat näihin rikoksiin. Nämä rikokset ovat olleet jo kymmeniä vuosia ulosottoviranomaisten tiedossa , joita on syytä epäillä rikoslain 15 luvun vastaisesta toiminnasta sekä ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta, kun he ovat jatkaneet ulosottoa kaikesta vastustuksesta huolimatta.
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/06/tapahtumien-taustat-ja-todistusaineistot.html
Todistusaineisto on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, koska se ei ole suostunut palauttamaan sitä minulle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html
Kalajoella 18.7.2016
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
044-3025948

e.ahoky@kotinet.com