sunnuntai 6. joulukuuta 2015

( EI SALAINEN)

( EI SALAINEN)

Käräjätuomari Jyrki Jylhä

Laamanni Juha Tervo pyysi olemaan yhteydessä suoraan Teihin asiassani. Tässä taustatietoja asiastani: Olen pyytänyt korkeinta oikeutta purkamaan kaikki yritystoimintaa ja minua koskevat tuomiot. Kysymyksessä on neljä konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio ja viisi kunnianloukkaustuomiota. Perusteena tuomionpuruille olen esittänyt sen, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisessä kaupassa on törkeä petos, koska myyjä eli Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä salasi kaupanteossa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitti keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Lisäksi kaupanvahvistajaksi merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari ei ollut paikalla kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin. Tämän voi todistaa toinen kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta. Hän todistaa, etttei ole koskaan kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria tavannut. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaj Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Lisäki minä Erkki Aho ja Pentti Arhippainen voidaan todistaa missä kauppakirjat on allekirjoitettu.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu ja konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi väärän lausuman konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa asian todistusaineiston mukaan KRP:lle. Lisäksi silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti asiassa valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeudelle. Korkeimman oikeuden olisi pitänyt purkaa PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätös ja muut yritystoimintoja ja minua koskevat päätökset mutta korkein oikeus ei ole purkanut näitä päätöksiä.

Asioissa syyttäjänä toiminut Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä ja tutkinnanjohtajana toiminut Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Lisäksi varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa tutkinnanjohtajana on ollut esteellinen Raimo Ollila ja syyttäjänä Esa Mustonen, jotka eivät ole ottaneet asioissa todistusaineistoja vastaan. Lisäksi Ylvieska-Raahen käräjäoikeuden istunossa kärjätuomari Jyrki Määttä esti minua Erkki Ahoa kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Tämä on Euroonpan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat väärän todistuksen asiassa Rovaniemen hovioikeudelle.
Rovaniemen Hovioikeus ei ole antanut minulle kertaakaan suullista käsittelyä eikä ole huomionut toimittamaani todistusaineistoa päätöksenteossa.

Koska korkein oikeus ei ole purkanut minua ja yritystoimintaani koskevia päätöksiä, niin katsoin parhaimmaksi noudattaa periaatetta ”Ei oikeutta maassa saa, ken ei sitä itse hanki”.

On erittäin epätodennäköistä, että poliisi, syyttäjä, laillisuusvalvojat ja oikeudentuomarit eivät olisi tunteneet lakia tehnyt siksi tehneet väärät päätökset asiassa. Tässä esimerkkejä poliisin vääristä päätöksistä

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595

Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97

Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus
Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla: 
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi

Syyttäjävirasto ei ole nostanut asioissa syytteitä
Laillisuusvalvonta ei ole löytänyt asioista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan
Oikeuslaitos on tehnyt mielestäni tietoisesti vääriä päätöksiä
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomisaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri 

Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.
S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70

On todennäköistä, että systeemi on ylhäältä johdettua rikollisuutta ja ehkä siksi korkein oikeus ei ole purkanut alempien oikeuksien vääriä päätöksiä. Myöskään kansanedustajat eivät ole reagoineet asiaan vaikka heitä on lukemattomia kertoja asioista informoitu todistettavasti. Kansanedustajien pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia.
Ehkä asioille on yhteinen nimittäjä eli salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1993 jossa sovittiin toimialarationalisoinnista sekä ns. Koiviston konklaavi, jonka asiakirjat julistettiin myös salaisiksi, mutta nyt ne ovat esimerkiksi oikeuden käytettävissä. Esittämissäni kirjoissa on avattu ko. asiakirjojen salaisuuksia. SSP-sopimuksen jäljennös on todistusaineistona.

Katson, että kaikki asioitani käsitelleet henkilöt ovat syyllistyneet rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 § vastaisiin tekoihin. Näistä teoista on laissa määritelty sakko tai vankeusrangaistus. Näitä henkilöitä asiassa on lukumääräisesti varsin paljon. Lisäksi on syytä epäillä, että he ovat mukana valtiopetoksessa. Siksi olen vaatinut kaikkien näiden väärien päätösten tekijöiden omaisuuden hukkaamiskieltoa.

Koska myös Te, käräjätuomari Jyrki Jylhä olette olleet mukana näiden väärien päätösten tekemisessä, niin pyydän Teitä harkitsemaan oletteko esteellinen toimimaan asiassa käräjätuomarina ja määräämään omaisuutenne hukkaamiskieltoon. Tehän todistaja Aimo Remeksen todistuksen mukaan kieltäydyitte vastaaanottamasta asiassani todistusaineistoa ja estitte minulta oikeusavustajan käytön. On otettava huomioon, että en ole saanut oikeusavustajaa Ylivieskan oikeusaputoimiston kieltäydyttyä avustamasta minua.

Olen toimittanut todistusaineistot ( 1897 sivua + kirjat) Kalajoen kaupungivaltuustolle, kun kaupunginvaltuusto pyysi selvitystä asiassa. Kun tein selvitykset, niin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esti minua esittämästä niitä valtuustolle. Vaadin nyt tämän todistusaineiston hankkimista oikeudenkäynnin todistusaineistoksi, koska siten voidaan todistaa Kalajoen kaupunginvaltuuston ja johtavien virkamiesten toiminta asioissa.

Teot ( lue rikokset) eivät ole vanhentuneet, koska niiden oikeusvaikutukset ovat voimassa eli ulosotot ovat voimassa. Myös ulosottoviranomaisia on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä ja rikoslain 15 luvun mukaisista rikoksista.

Olen pyytänyt oikeudenkäynnin videointilupaa juuri tästä syystä, että oikeuden käynti olisi oikeuden mukainen ja kaikki kansa voisi omin silmin todeta oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden.Kun oikeudenkäynti videoidaan niin silloin todistusaineistoa ja todistajien kuulemisia ei voida salata. Todistusaineistona esitän myös oikeustoimi ja poliisiblogini.

Odotan vastaustanne mahdollisimman pian.

Kalajoella itsenäisyyspäivänä 06.12.2015
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
Lankilantie 25 B 5

85100 Kalajoki