keskiviikko 24. elokuuta 2011

Vastaus rikosylikonstaapeli Pirjo Valoselle


Kiitän vastauksestanne. Jos Suomi olisi oikeusvaltio, niin toimisin vastauksenne mukaisesti. Nyt tuo vastaus tuntuu ikäänkuin viisastelulta, kun tarvitaan KRP:n rikostutkintaa eikä hyödyttömiä valituksia. Nyt tarvitaan kiireellisesti KRP:n tutkintaa ja oikeuskanslerin valvontaa asioille. Jos korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä pikaisesti ja niin tutkinnan kohteeksi on otettava korkeimman oikeuden presidentti Pauline Koskelon toiminta ja vastuu asioissa.

Keskeinen asia on se, että syyttäjä Esa Mustonen, käräjätuomari Jaakko Raittila ja varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet väärät lausumat ylemmille oikeusasteille. Kolme oikeudenistutontoa seuraamassa ollut henkilöä on antanut asiasta valaehtoiset todistukset, jotka löytyvät valokopioina seuraavasta linkistä
Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Koska nyt on kolme henkilöä on antanut asiasta valaehtoisen lausunnon ja asia voidaan todistaa käräjäoikeuden todistajalausunnoista, niin asia on silloin kiistattomasti todistettu, että syyttäjä Esa Mustonen on toiminut lainvastaisesti ja toiminut esteellisen syyttäjän konkurssiin johtaneissa oikeudenkäynneistä ja laatinut syytteen myös esteellinen Markko Kosken kunnianloukkauoikeudenkäyntiin. Edelläesitetyt todistajalausunnot todistavat asian.

Lisäksi syyttäjä Esa Mustosen toiminnan tekee esteelliseksi se, ettei hän ole puuttunut hänelle ilmoitettuihin vakaviin rikoksiin. Katso Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Keskeinen tekijä asioissa on syyttäjä Sulo Heiskari ja hänen rikollinen toimintansa

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
(kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Käräjätuomari Heikki Sneck on toiminut käräjätuomarina esteellisenä asioissa. Katso

Tyytymättömyyden ilmaisu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/tyytymattomyyden-ilmoitus.html

Mikko Kovalainen on yksi Suomen vaarallisimmista tekijöistä. Katso


Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Lukuisat ihmiset ( Paavo Heikkinen, Seppo Heikkinen, Kaisa Suomalainen, Heli Wikström jne.) ovat joutuneet kärsimään järkyttäviä taloudellisia vahinkoja ja hirivittäviä henkisiä
kärsimyksiä Mikko Kovalaisen toimien johdosta. Hitler ja Breivik eivät kiduttaneet uhrejaan kymmeniä vuosia niin kuin Mikko Kovalainen tekee.

Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan ovat mahdollistaneet muun muassa lestadiolaiset poliisi- ja syyttäjäviranomaiset. Heistä mainittakoon Jokilaaksojen poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Esa Mustonen. Minun osalta väärien oikeudenpäätösten aikaansaamiseen ovat vaikuttaneet myös lestadiolainen poliisipäällikö Kaarlo Similä, joka antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asioissani. Lisäksi merkittäviä tekijöitä asioissani ovat rikollisesta toiminnasta syyttämättä jäänyt syyttäjä Sulo Heiskari ja Oulun poliisi Tapani Tasanto sekä laaja varatuomareiden ja asianajajien kaarti, joita laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto suojelee. Katso
Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on törkeä oikeudenkäyntirikos, katso
Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/jarkyttava-oikeudenkayntivirhe-asiassa.html

Tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on minun oikeustajuni mukaan törkeä oikeudenkäyntirikos, katso
Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011. Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Siksi olen pyytänyt konkurssipeäsnhoitaja Pasi Markus Leinosen vapauttamista tehtävistään. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/konkurssipesanhoitajan-vapauttaminen.html

Tästä on kysymys

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Loppulausunnot
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html

Väärä vankeustuomio
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Tutkintapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Toimenpidekieltovaatimus

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/toimenpidekieltovaatimus-ja.html

Tuomionpurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Valvonta-asia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Kiireelliseksi määräminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

Kirottu salaisuus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä vahingonkorvauksia korkoineen noin 200 miljoonaa euroa. Teen tarkemman laskelman tutkinnan kuluessa. Vaadin, että vastaatte minulle 14 päivän kuluessa mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet tässä asiassa.

Kalajoella 24.08.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: