torstai 25. elokuuta 2011

Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589
Tyytymättömyydenilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen 18.08.2011 päätös 11/4094 K 11/1589 ja tämä on täydennys myös aikaisemmin esittämääni rikostutkintapyyntöön KRP:lle, valtakunnansyyttäjälle ja oikeuskanslerille. Tämä tiedoksi myös Rovaniemen hovioikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle.

Ilmoitan tyytymättömyyteeni tähän päätöksen allaolevalla rikosilmoituksella
Vastaus rikosylikonstaapeli Pirjo Valoselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Muut perustelut:
1. käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä on laiminlyönyt tehtävänsä ja jättänyt kaikki todistusaineistossa ollee linkit avaamatta kuten hän itse päätöksessään tunnustaa.
2. Konkurssipäätöksen johtaneessa päätöksessä, käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen sekä vastapuolen varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet väärät lausumat ylemmille oikeusasteille ja minä en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.
Katso
Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

3. Käräjätuomari Jaakko Raittila ilmoitti jo etukäteen ennen oikeudenistuntoa, että todistusaineistoa ei voi esittää eikä todistajia kuulla. Lisäksi hän esti minua käyttämästä oikeusavustajaa. Tästä on oikedenistuntoa seuraamassa olleen Aimo Remeksen valaehtoinen kirjallinen todistus. Minut pidätettiin ennen oikeudeistuntoa, koska vaadin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

4. Tutkinnanjohtajana toiminut Ylivieskan poliisi Raimo Ollila jätti kaikki asiat tutkimatta. Katso
Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html


5. Tutkinnanjohtajana toiminut Oulun poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta ja hävitti vielä todistusaineistot ja tunnustaa asian myös sähköpostitse. Katso
Loppulausunnot
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/loppulausunnot-asioissa-8630r3664110-ja.html


6. Rovaniemen hovioikeus on tehnyt erikoisen päätöksen asiassa, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, kun päätös on tehty. On myöes epäselvää onko edes hovioikeuden tuomarit olleet paikalla kun päätös on tehty, koska heitä ei tuona päivänä tavoittanut Rovaniemen hovioikeudesta. Lisäksi keskustelun vahvistus osoittaa, että päätös on tehty vastoin parempaa tietoa eli tahallisesti väärin.

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on törkeä oikeudenkäyntirikos, katso

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa.

Lisäksi korkeimmassa oikeudessa esittelijä Kirsi Kohosen on syytä epäillä syyllistyneen virheelliseen menettelyyn, minkä tämä sähköposti osoittaa. Kohonen ei vastaa esittämääni kysymykseen eikä halua tunnustaa virhettään, mitä on syytä epäillä rikokseksi.

From: kirsi.kohonen@oikeus.fi
Sent: Wednesday, August 24, 2011 3:12 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Väl: Esittelymuistiot


Hyvä Erkki Aho

Lienette jo kesän aikana saanut pyytämänne julkisen osan esittelymuistiosta. Vastauksena viestinne toisessa kappaleessa esittämäänne kysymykseen totean, että Korkein oikeus on ennen ratkaisun tekemistä asianmukaisesti tutustunut lähettämäänne aineistoon.

Ystävällisin terveisin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Kirsi Kohonen
Oikeussihteeri
Korkein oikeus
Pohjoisesplanadi 3/PL 301
00171 Helsinki
Puh. 010 36 40086
Fax 010 36 40154
kirsi.kohonen@oikeus.fi
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vastaanottaja: , , , , ,
Kopio:
Aihe: Esittelymuistiot

Pyydän korkeinta oikeutta toimittamaan minulle päätöksen 23.06.2011 Diaarinumero H2010/211 nro 1467 esittelymuistiot. Päätöksen on esitellyt määräraikainen oikeussihteer Kirsi Kohonen ja asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Tulokas, Rajalahti ja Sippo.

Haluan tietää miksi sähköpostilla lähettämäni aineiston linkit oli avaamatta ja tulostamatta. Korkein oikeus ei ole tehnyt päätöstään lähettämäni aineiston perusteella, koska linkit, joissa todistusaineisto on skannattu on tulostamatta ja oikeudelle jätetty esittelemättä. Tämäkin virhe olisi voitu välttää jos asiassa olisi annettu vaatimani suullinen käsittely.

Kalajoella 28.06.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: