torstai 25. kesäkuuta 2009

Todistusaineisto suomalaisen oikeus- ja poliisihallinnon mädännäisyydestäOlen saanut 24.6.2009 sisäministeriön poliisiosaston vastauksen SMDno/2009/862, mikä on päivätty 12.6.2009. Postinkulku näyttää olevan varsin hidasta sisäministeriön poliisiosastolla. Kirjeestä kopio ylläolevassa kuvassa. Kuvan saa isommaksi napsauttamalla hiirtä kuva päällä.

Osoitan näiden asiakirjojen julkistamisella sen, että kansalaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä selvittää poliisiylitarkastaja Arto Hankilanojan, ylitarkastaja Niina Uskalin ja Jonne Lähteenmäen toimien lainmukaisuus. Kun veronmaksajien varoista maksetaan palkkaa poliiseille niin silloin heiltä edellytetään myös vastinetta palkanmaksulle. Edellä mainitsemieni poliisien toimet on otettava oikeuskanslerin toimesta tutkintaan ja saatettava heidät rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.
Julkisen sanan ja kansanedustajien on ryhdyttävä toimenpiteisiin kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi ja muun muassa rikollista toimintaa harjoittavien poliisimiesten vastuuseen saattamiseksi ja heidän aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi valtion varoista. Näyttää siltä, että eräs pahimmista rikospesäkkeistä on juuri sisäministeriön poliisiosasto.
Sähköpostit kiistattomasti osoittavat poliisien rikollisen toiminnan. Vaadin heille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollsta rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Saamani vastaus on lähettämiini sähköposteihin 11.2.2009, 22.2.2009, 5.5.2009 ja 15.5.2009. Sähköpostit ovat tässä. Huom. alkuperäisessä sähköpostissa ovat kaikki oikeat nimet. Tässä netissä julkaistavassa versiossa olen jättänyt julkistamatta yhden nimen.

Sent: Friday, May 15, 2009 12:05 PM
Subject: Fw: Kantelu TUTKINTAPYYNTÖ
Keskusrikospoliisi
Olen saanut Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx sähköpostin liitteineen. Tämän perusteella pyydän keeskusrikospoliisia tutkimaan onko todistaja Kalervo Savolainen syyllistynyt Raahen käräjäoikeudessa asiani käsittelyn yhteydessä 19.9.2008 ja Espoo Käräjäoikeudessa Kaisa Suomalaisen asian yhteydessä viikolla 20/2009 eli tällä viikolla väärään valaan. Pyydän KRP.tä tutkimaan tarkemmin myös Raahen käräjäoikeuden istunnot asiassa, koska on syytä epäillä, että myös tutkinnanjohtaja poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Esa Mustonen sekä käräjätuomari Jyrki Määttä ovat syyllistyneet rikolliseen toimintaan asiani käsittelyssä.

Kalajoella 15.5.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Tiedoksi Raahen käräjäoikeus, Rovaniemen hovioikeus, Espoon käräjäoikeus, KRP Tapio Kalliokoski , syyttäjä Johanna Hervonen, valtakunnansyyttäjävirasto, oikeuskanslerinvirasto, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, kansanedustaja Esa Lahtela, oikeusministeri Tuija Brax, poliisiylijohtaja Mikko Paatero

----- Original Message -----
From: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx
To: e.ahoky@kotinet.com
Sent: Friday, May 15, 2009 10:31 AM
Subject: Kantelu
Hei,
Kanteluni Rovaniemen hovioikeudella ja Raahen käräjäoikeudelle liitetiedostona.
Ystävällisin terveisin
Xxxx Xxxxxxxxxxxx


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: jonne.lahteenmaki@poliisi.fi
Sent: Tuesday, May 05, 2009 11:35 AM
Subject: Kovalainen/Wikström
Jonne Lähteenmäelle
Lähetän Mikko Kovalaisen toimintaa koskevat tiedot, jotka ovat nyt Rovaneimen hovioikeuden käsittelyssä. Näistä asiakirjoista löytyy tiedot myös Heli Wikströmin toimittamista asiakirjoista, jotka nyt ovat todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa.

Todiste numero 8Helsinkiläinen Heli Wikström todistaa 22.7.2008 kirjallisesti, että varatuomari Mikko Kovalainen on väärentänyt Heli Wikströmin nimen avoimeen asianajovaltakirjaan. "Valtakirja on Kovalaisen väärentämä nimiini ja sisareni edunvalvojana hänenkin nimiinsä", kirjoittaa Heli Wikström. Todisteena esitin 1.12.2002 päiväyksellä avoimen asianajovaltakirjan, johon Heli Wikströmin nimi on väärennetty.Tämä todiste ei ollut valmisteluistunnossa mukana eikä myöskään minun tiedossani silloin kuin kirjoitin nettipäiväkirjaani jutun, jossa kerroin Mikko Kovalaisen väärentäneen nimiä avoimiin asianajovaltakirjoihin. Katson, että syytteen toisen kohdan perusteella minulla oli syytä epäillä, että Mikko Kovalainen käyttää luottamusmiesasemaan väärin. Minulla on oikeus todistaa pääkäsittelyssä epäilyni oikeaksi. Katson, että rikosasiassa minulla on oikeus tuoda vielä pääkäsittelyyn uutta todistusaineistoa.
Katso myös
Varatuomari Mikko Kovalaista suojellaan

Kaisa Suomalainen on tehnyt Espoon poliisille rikosilmoituksen varatuomari Mikko Kovalaisesta. Suomalainen on nimennyt 18 asiakirjaa, joihin tutkintapyynnön mukaan on väärennetty Kaisa Suomalaisen allekirjoitus. Nämä asiakirjat ovat seuraavat:
1. Espoon kihlakunnan rekisteritoimiston todistus 11.9.1996, sisältäen kopion hallituksen vakuutuksesta 2.3.1994 jota koskeva tilintarkastajan allekirjoitus samana päivänä.
2. Ostotarjous sopimuskaavake 22.6.1993.
3. Kaupparekisterin henkilötietojen täydennyslomake 2.3.1994.
4. Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.5.1994.
5. Postipankin kuitti 4.2.1994.
6. Helsingin puhelinyhdistys, jäsenliittymän tilaus 30.11.1971.
7. Myyntitoimeksianto 24.9.2987
8. Käsirahasopimus 19.1.1985.
9. Kauppakirja 29.6.1984.
10. Lainhuudatuspöytäkirja/kauppakirja 10.9.1984.
11. Lainhuudatuspöytäkirja/ yhtiökokouspöytäkirja 18.6.1985
12. Hallituksen kokouspöytäkrija 15.1.1985
13. Kaksi valtakirjaa 29.1.1988 ja valtakirja 27.1.1988
14. Hallituksen kokouspöytäkirja 18.6.1985.
15. Perustamiskokouksen pöytärkija 18.6.1985.
16. Vakuutushakemus 29.5.1986
17. Luovutussopimus 21.10.1987.
18. Vuokrasopimus 28.5.1986.Tutkimattajättämispäätöksen R/4131/03 mukaan tehdyn tutkintapyynnön sisältämästä ei löydy asianomistajan omien epäilyjen tueksi mitään.
Tutkimattajättämispäätöksen on allekirjoittanut Espoon poliisi Timo Seppälä.
Vaadin varatuomari Mikko Kovalaisen välitöntä pidättämistä ja vangitssemisoikeudenkäynnin pikaista järjestämistä, koska hän jatkuvasti käyttää oikeislaitosta väärin ja aiheuttaa niin kanslaisille kuin yhteiskunnallekin valtavaa taloudellista vahinkoa.

Kalajoella 5.5.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: mikko.paatero@poliisi.fi ; pev@eduskunta.fi
Sent: Sunday, February 22, 2009 12:19 PM
Subject: Selvitys- ja tutkintapyyntö
Selvitys- ja tutkintapyyntö poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Tiedoksi perustuslakivaliokunta
Kalajoella 22.2.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: mikko.paatero@poliisi.fi ; KIRJAAMO@okv.fi ; krp-kirjaamo@krp.poliisi.fi
Sent: Wednesday, February 11, 2009 8:47 PM
Subject: Ratkaiseva asiakirja
Tärkeä asiakirja Suomussalmen rikosvyyhden ratkaisussa
Liitteenä Lauri Heikkisen ja mahdollisesti Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntusen väärentämä asiakirja, jolla on syytä epäillä tehdyn vakuutuspetos. Asiakirjassa on Seppo Heikkisen nimi väärennetty. Asiakirjassa Lauri Heikkinen tunnustaa putkien väärinasennuksen. Sillä aiheutettiin suuri vahinko Seppo Heikkisen ja Lauri Heikkisen yritykselle. Toisaalta taas Vesa Juntusella ja Lauri Heikkisellä oli kilpailevaa yritystoimintaa Seppo Heikkisen ja Lauri Heikkisen yrityksen kanssa. Nimismies Vesa Juntusella ja Lauri Heikkisellä oli tarkoitus tuhota kilpailija pois markkinoilta.

Juttuun näyttää keskeisesti liittyvän varatuomari Mikko Kovalainen, joka haastoi Oulun käräjäoikeuteen kokonaan väärät vastaajat. Hänen olisi pitänyt haastaa Lauri Heikkinen oikeuteen, koska Lauri Heikkinen tunnustaa asentaneensa putket väärin vakuutushakemuksessaan, johon on väärennetty Seppo Heikkisen nimi. Poliisit ovat suojelleet nimismies Vesa Juntusta. Keskeinen suojelija on ollut Jouni Välkki. Katso taustatiedot näistä linkeistä. Pyydän kiireellistä toimintaa, koska ulosottomies on vanhan Paavo Heikkisen ja tämän kotitalon kimpussa. Paavo ja Seppo Heikkinen ovat joutuneet törkeiden rikosten kohteeksi ja nyt on saatava asiat pikaiseen rikostutkintaan sekä valtio korvausvelvolliseksi. Todellisia syyllisiä ovat Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen.
Asioiden taustaa kohdassa
Vaarallinen alue

Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia
Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin
Erikoiset kalakaupat

Kalajoella 11.2.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

(Alkuperäisen sähköpostin liitteenä vakuutuskorvaushakemusasiakirja johon Lauri Heikkinen on väärentänyt Seppo Heikkisen nimen. Asiakirjan on laatinut nimismies Vesa Juntunen. Asiakirja osoittaa kiistattomasti vakuutuspetoksen tekemisen. Asiakirja liitteenä alkuperäisessä sähköpostissa.)

sunnuntai 21. kesäkuuta 2009

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle ja todistajalausunto Rovaniemen hovioikeudelle


Mikko Kovalainen
KIIREELLINEN !

Kääntäjä Mikko Kovalainen on tehnyt rikostutkintapyynnön helsinkiläisestä Heli Wikströmistä, kun tämä toimitti Erkki Aholle todistusaineistoksi Raahen käräjäoikeuden istuntoa varten kääntäjä Mikko Kovalaisen väärentämän asiakirjan. Katso Raahen käräjäoikeuden todistusainesto 2.9.2008 todiste numero 8.

Todiste numero 8
Helsinkiläinen Heli Wikström todistaa 22.7.2008 kirjallisesti, että varatuomari Mikko Kovalainen on väärentänyt Heli Wikströmin nimen avoimeen asianajovaltakirjaan. "Valtakirja on Kovalaisen väärentämä nimiini ja sisareni edunvalvojana hänenkin nimiinsä", kirjoittaa Heli Wikström. Todisteena esitin 1.12.2002 päiväyksellä avoimen asianajovaltakirjan, johon Heli Wikströmin nimi on väärennetty.

Tämä todiste ei ollut valmisteluistunnossa mukana eikä myöskään minun tiedossani silloin kuin kirjoitin nettipäiväkirjaani jutun, jossa kerroin Mikko Kovalaisen väärentäneen nimiä avoimiin asianajovaltakirjoihin. Katson, että syytteen toisen kohdan perusteella, että minulla oli syytä epäillä, että Mikko Kovalainen käyttää luottamusmiesasemaan väärin. Minulla on oikeus todistaa pääkäsittelyssä epäilyni oikeaksi. Katson, että rikosasiassa minulla on oikeus tuoda vielä pääkäsittelyyn uutta todistusaineistoa.

Kovalaisen tutkintapyyntö Jonne Lähteenmäelle

Tämä todistusainesto, jossa kääntäjä Mikko Kovalaisella on todistustaakka on nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Suomen lain mukaan samaa asiaa ei voida käsitellä useampaan kertaan eikä varsinkaan samanaikaisesti kahdessa eri oikeusasteessa.

Kääntäjä Mikko Kovalainen on tehnyt tutkintapyyntönsä todennäköisesti Sisäministeriön poliisiosaston poliisille Jonne Lähteenmäelle, koska poliisi Jonne Lähteenmäki soitti Erkki Aholle ja kysyi, että onko Heli Wikström laittanut ko. aineiston Erkki Aholle. Aho laittoi sähköpostilla ko. asiapaperit Jonne Lähteenmäelle.

Aho on tavannut henkilökohtaisesti Jonne Lähteenmäen vain kerran. Tapaaminen tapahtui Sisäministeriön poliisiosaston tiloissa. Aho oli sopinut tapaamisen Jouni Välkin kanssa. Jostain syystä Jouni Välkki ei voinut tavata Erkki Ahoa sovittuna aikana. Jonne Lähteenmäki tuli ja ilmoitti asiasta henkilökohtaisesti Erkki Aholle Sisäministeriön poliisiosasolla ja jatkoi, että jos Erkki Aho ei heti poistu Sisäministeriön poliisiosastolta niin hänet pidätetään. Aho oli järkyttynyt Jonne Lähteenmäen toiminnan johdosta.

Jonne Lähteenmäki on ollut mukana myös PR-talojen rikostutkinnoissa ja hän on tehnyt tutkimattajättämispäätökset asiassa. Päätöksien numerot ovat 10.8.1998 84/662/98 ja 28.6.2000 SM-2000-1060/Ri-2. On syytä epäillä, että kysymys on Jonne Lähteenmäen kiistattomista virkarikosista. On myös syytä epäillä, että rikostensa peittelemiseksi Jonne Lähteenmäki haluaa kostaa Erkki Aholle uusilla rikostutkintapyynnöillä. On syytä epäillä, että menettely täyttää virkarikoksen tunnusmerkistön. Tässä todistusaineisto epäilyilleni asiassa Jonne Lähteenmäen toiminnasta. Asia on myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä oikeudenkäyntiväittämänä.

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-26T09%3A52%3A00%2B02%3A00&max-results=7

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat.Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Tutkijana Risto Lähteenmäki ja tutkinnanjohtajana Pekka Seppälä

Seuraava havainto Mikko Kovalaisen käynnistämästä ajojahdista Heli Wikströmiä vastaan rikollisesta menettelystä epäillyn Jonne Lähteenmäen avulla on se, että Erkki Aho sai sähköpostitse tiedon tutkija Risto Lähteenmäeltä. Katso sähköposti:

TERVEHDYS!
Olet todistajana ko. asiassa ja Heli Wikström rikoksesta epäitynä, et siis voi olla mukana hänen kuulustelussa,
terveisin R. Lähteenmäki. p. 071 877 4443.


Onko poliisi Risto Lähteenmäki sukua poliisi Jonne Lähteenmäelle?

Aho selvitti Wikströmin asiaa ja sai tietää, että tutkinnanjohtajana asiassa on Pekka Seppälä. Aho soitti Pekka Seppälälle. Katso todistusaineistona Pekka Seppälän sähköposti:

----- Original Message -----
From: Seppälä Pekka POL HPL
To: Erkki Aho
Sent: Thursday, June 18, 2009 1:49 PM
Subject: VS: Todistajalausunto
Pyuydän Teitä tekemään yksilöidyn, jäsennellyn tutkintapyynnön lähimmälle poliisiasemalle, sillä tämä tutkintapyyntö ei välity eteenpäin. Teidän asemanne täällä tutkittavassa asiassa on todistaja.
tervesin,
pekka seppälä
komisario, tutkinnanjohtaja


Pekka Seppälä on tietoinen siitä, että asia on jo Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Saamani suullisen informaation perusteella minulla on syytä epäillä Malmin poliisia Heli Wikströmin asiassa Suomen perustuslain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta.
Erkki Aholle jäi sähköpostivaihdon ja puhelinkeskustelun perusteella tutkinnajohtaja Pekka Seppälän kanssa Seppälän toiminnasta sellainen mielikuva, että virkamerkki korvaa ammattitaidon.

Onko Pekka Seppälä sukua Timo Seppälälle?

Espoossa kääntäjä Mikko Kovalaisen käynnistämissä asioissa Kaisa Suomalaista vastaan tutkinnanjohtajana on lähes aina ollut Timo Seppälä. On syytä epäillä, että Espoon poliisi on sotkeutunut merkittävällä tavalla Mikko Kovalaisen rikosprosesseihin ostamalla esimerkiksi Kaisa Suomelaiselle kuuluvaa omaisuutta, mikä on rikollisesti joutunut kääntäjä Mikko Kovalaisen toimien kohteeksi. Kysymys on poliisi Terho Mäen ostamasta asunnosta.

Herää kysymys onko tutkinnajohtaja Pekka Seppälä sukua Espoo poliisille Timo Seppälälle? Onko kysymyksessä poliisien rikosliiga, joka työskentelee yhdessä kääntäjä Mikko Kovalaisen kanssa?

Asioiden nopeaksi ratkaisemiseksi Erkki Aho toivoo Rovaniemen hovioikeudelta kiireellistä asioiden käsittelyä niin oikeudenkäyntiväitteen kuin Mikko Kovalaisen toiminnan osalta.

Kääntäjä Mikko Kovalainen saa toimia villisti ja vapaasti

Kääntäjä Mikko Kovalainen saa toimia villisti vapaasti, koska poliisi ei tutki Mikko Kovalaisen toimista tehtyjä rikostutkintapyyntöjä asiallisesti. Tällaisesta toiminnasta on syytä epäillä KRP:n Tapio Kalliokoskea, KRP:n Oulun johtajaa Leila Melanderia ja Kajaanin poliisia sekä luonnollisesti myös Ylivieskan, Espoon ja Helsingin poliisia.

Kaiken lisäksi Mikko Kovalaisen toiminnasta tehtyä kantelua, mihin sisältyi Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminta, syyttäjä Esa Mustosen toiminta sekä Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän toiminta, ei laillisuusvalvoja Tom Smeds ole käsitellyt asianmukaisesta, koska Smeds ei ole toimittanut kantelun tehneelle Erkki Aholle asianosaisilta pyydettyjä vastineita kommentoitavaksi. On syytä epäillä, että laillisuusvalvoja Tom Smeds on laiminlynyt virkavelvollisuutensa. Kanteluun Aho ei ole saanut minkäänlaista vastausta lähes vuoden aikana.

Näistä seikoista johtuen kääntäjä Mikko Kovalainen saa toimia villisti ja vapaasti poliisien ja laillisuusvalvojien erityissuojeluksessa. Katso

Epävirallinen oikeuden päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/epavirallinen-oikeuden-paatos.html

Kääntäjä MikkoKovalainen hävisi juttunsa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/kovalainen-havisi-juttunsa.html

Kovalainen hävisi jälleen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/kaantaja-kovalainen-havisi-jalleen.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toimista
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Todistusaineisto Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Vaatimukset valtakunnansyyttäjävirastolle

Vaadin valtakunnansyyttäjävirastoa ryhtymään kiirellisiin toimenpiteisiin poliisin ja muidenkin viranomaisten mahdollistenn rikollisten toimien suhteen. Vaadin tässä tutkintapyynnössä esiintulleisiin rikoksiin ja tutkinnassa esiin tuleviin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Vaadin, että Mikko Kovalaisen toiminnan uhrien kuten Heli Wikströmin ajojahti lopetetaan valtakunnansyyttäjäviraston toimesta. Asioissahan todistustaakkaa on kääntäjä Mikko Kovalaisella. Vaadin kääntäjä Mikko Kovalaisen toimien kiireellistä tutkimista ja kääntäjä Mikko Kovalaisen välitöntä pidättämistä vangitsemista varten. Katson, että kääntäjä Mikko Kovalainen yhdessä poliisien kanssa aiheuttaa kansalaisten oikeusturvan merkittävää heikentämistä ja on suureksi vaaraksi koko yhteiskunnalle.

Kalajoella 21.6.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 15. kesäkuuta 2009

Johanna Korhonen erotettiin lesbouden takia?
Johanna Korhonen on syntynyt 29.6.1968 Oulussa. Hän on Kirsi ja Pentti Korhosen tytär. Hänen setänsä on Kainuun Sanomien entinen päätoimittaja professori Keijo Korhonen. Johanna Korhonen suoritti ylioopilastutkinnon Kastellin lukiossa vuonna 1987 kuuden laudaturin arvosanoin. Lukion jälkeen hän lähti opiskelemaan tiedotusoppia Tampereen yliopistoon. Nämä opinnot hän kuitenkin keskeytti päästessään opiskelemaan Sanoma-osakeyhtiön toimittajakouluun, mistä valmistui kurssinsa priimuksena. Korhonen on juontanut televisio-ohjelmia Verkkoyhteys ja Ajan henki Ylen kanavilla. Korhonen on kirjoittanut kolumneja Nyt-liitteeseen ja Tietokone-lehteen. Korhonen oli ehdolla vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa keskustan ehdokkaana.

Johtajasopimus

Johanna Korhonen ja Alma Media allekirjoittivat 1.9.2008 johtajasopimuksen. Sen mukaan Korhosen oli määrä aloittaa Alma Media konserniin kuuluvan Lapin Kansa -sanomalahden päätoimittajana 15.12.2008.
Alma Media ilmoitti 1.10.2008 purkavansa sopimuksen päättyväksi jo samana päivänä. Alma Media ilmoitti 1.10. antamassaan pörssitiedotteessa sopimuksen purkamisen syyksi luottamuspulan.

Lapin Kansan päätoimittajan lausunto

Rehellinen ja Alma Median johdon suurta luottamusta nauttiva Lapin Kansan joulukuun alussa eläkkeelle jäänyt päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula toimi rehellisesti ja kertoi totuuden 2.10.2008. Tuomi-Nikula sanoi, että Alma Median johto on tunaroinut Lapin Kansan päätoimittajan valinnassa, kun ei selvittänyt tarpeeksi tarkkaan päätoimittajaksi valitun Johanna Korhosen taustoja. Samalla Tuomi-Nikula arvioi, että julkilesbo ei voisi olla Lapin Kansan päätoimittajana tai Lapin maakunnan edustajana.

Perustuslaki ja rikoslaki

Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Näihin nimenomaan lueteltuihin perusteisiin rinnastettavia ovat m. seksuaalinen suuntautuminen, yhteiskunnallinen asema, perhesuhteet sekä asuinpaikka.

Rikoslaki11 luku 11 § Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan
rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Korhosen näkemys asioista

Korhosen mukaan syynä oli hänen perhemuotonsa: Korhonen elää rekisteröidyssä parisuhteessa naisen kanssa. Korhonen kertoi Alma Median tarjonneen hänelle 100 000 euroa siitä, ettei sopimuksen purkamisen syytä ilmoitettaisi julkisuuteen. Johanna Korhonen antoi julkisuuteen kokousmuistioon kirjaamansa tarkan oman kuvauksen Alma Median kanssa käydyistä neuvotteluista. Muistiossa Korhonen kirjoittaa Kai Telanteen reagoineen voimakkaan tunnepitoisesti tietoon hänen parisuhteestaan. Korhosen mukaan Alma Median edustajat olivat sanoneet työsuhteen purkamisen yhteydessä, ettei päätoimittajan valinta olisi kohdistunut Korhoseen, jos hänen puolisonsa sukupuoli olisi ollut tiedossa.
Katso muistio Korhosen erottamisesta
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Johanna+Korhosen+muistio+erottamisestaan/1135239888113

Alma Median näkemys asioista

Alma Median mukaan irtisanomisen syynä oli luottamuspula, johon oli johtanut Korhosen toistuva valehtelu työhönoton aikana. Toimitusjohtaja Kai Telanteen mukaan Korhonen olisi valehdellut puolisonsa poliittisesta toiminnasta. Johanna Korhosen puoliso Pirkko Kotila on Vasemmistoliiton kuntavaaliehodokkaana Vantaalla. Yhtymän tiedotteessa todetaan, että henkilöä, jonka toimintatapoihin ei kaikissa olosuhteissa kuulu rehellisyys, ei voida valita suurta harkintakykyä vaativaan päätoimittajan tehtävään.
Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne oli ilmoittanut palaverissa 29.9. Korhoselle, että tämä oli menettänyt Alman luottamuksen, koska Korhonen oli tietoisesti johtanut työhaastatteluissa Almaa harhaan ja valehdellut Alman edustajille perhetilanteestaan ja puolisonsa sukupuolesta.

Oikeustoimet

Korhonen aloitti kiistasta Alma mediaa vastaan oikeustoimet joista Helsingin käräjäoikeus päätti kesäkuussa 2009 hylätä Korhosen kanteen ja 230000 euron korvausvaatimuksen. Johanna Korhonen vaati yhtiöltä korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 15 kuukauden palkkaa vastaavat 114 000 euroa sekä erokorvausta, laiminlyötyä irtisanomisajan palkkaa ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon rikkomiseen perustuvaa hyvitystä. Yhteensä Johanna Korhonen vaati Almalta korvauksia noin 230 000 euroa. Oikeudenkäyntikulujen korvausta Korhonen vaati yhtiöltä lähes 24 000 euroa.

Helsingin käräjäoikeuden päätös

Helsingin käräjäoikeudessa juttu ratkaistiin kolmen lainoppineen tuomarin kokoonpanossa.
Käräjäoikeuden tuomion perustelut ovat jokseenkin yksipuoliset sikäli, että niissä on tuotu esiin lähinnä vain tuomion lopputulosta eli Korhosen kanteen hylkäämistä ja vastaaja yhtiön näkökantoja puoltavia seikkoja, todisteita ja näkökohtia. Niin sanotut contra -perustelut, eli Korhosen kanteen perusteita tukevat seikat on sivuutettu perusteluissa.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Helsingin käräjäoikeus oli etukäteen päättänyt oikeuskäsittelyn lopputuloksen ja perusteet tuomiolle haettiin myöhemmin. Suomessa oikeudessa yleensä voittaa rikkaampi, suurempi ja vahvempi. Häviäjänä on pääsääntöisesti heikompi, pienempi ja köyhempi.

Heikot perusteet

Lapin Kansa/Alma Media on perustanut johtajasopimuksen purkamisen erityisesti kahteen seikkaan. Ensiksikin Korhonen oli julkistanut päätoimittajan nimittämisen kilpailevalle sanomalehdelle antamallaan tiedotteella ennen aikojaan eli jo 8.9., vaikka asianosaisten kesken oli sovittu, että sopimus julkistetaan Alma Median pörssitiedotteella vasta seuraavana päivänä 9.9.2008.
Toiseksi syyskuun lopulla 2008 oli ilmennyt, että Korhonen oli työhönottohaastattelussa tarkoituksellisesti valehdellut Alma Median edustajille kertomalla, ettei hän tai hänen puolisonsa ollut poliittisesti aktiivinen. Myöhemmin oli kuitenkin ilmennyt, että Korhosen puoliso oli samaan aikaan erään puolueen kunnallisvaaliehdokkaana.

Korhonen kiistää

Korhonen kiistää valehdelleensa puolisonsa poliittisesta toiminnasta, sillä työhaastattelussa kysyttiin hänen mukaansa ainoastaan pariskunnan mahdollisesta poliittisesta aktiivisuudesta Rovaniemellä, ei aikaisemmista sitoumuksista. Työhönottohaastattelut olivat kesällä 2008, jolloin Korhosen puoliso oli lupautunut vaaliehdokkaaksi syksyn kunnallisvaaleihin. Kun syyskuun alussa oli saatu varmuus siitä, että Korhonen tultaisiin nimittämään Lapin Kansan päätoimittajaksi, Korhosen puoliso oli todistajan kertomuksen mukaan ilmoittanut halukkuudestaan luopua ehdokkuudestaan, mutta hänet oli kuitenkin saatu jäämään mukaan niin sanotuksi passiiviehdokkaaksi. Vaaleissa Korhosen puoliso ei ollut tullut valituksi. Erään toisen Alma Media -konserniin kuuluvan pohjoissuomalaisen lehden päätoimittajan puoliso oli saanut muutama vuosi aikaisemmin olla mukana kunnallispolitiikassa, mistä Alma Median johto ilmeisesti oli tietoinen. Näinollen Alma Median peruste on heikko ja asettaa henkilöt eriarvoiseen asemaan.

Kaleva julkisti uutisen 8.9., kun se olisi Korhosen ja Alma Median välisen sopimuksen mukaan ollut julkistettavissa vasta seuraavana päivänä eli 9.9. Oliko tämä virhe, jonka Korhonen on ainakin tänään myöntänyt julkisesti, kyllin painava syy peruste purkaa sopimus? Yhtiö ei ole väittänyt, että päivää liian aikaisin tapahtuneesta asian julkistamisesta olisi aiheutunut konsernille tai lehdelle jotain vahinkoa. Kai Telanne oli moittinut Korhosta asian johdosta välittömästi eli heti 8.9. eikä tuolloin asianosaisten kesken ollut ollut puhetta siitä, että kyse olisi niin vakavasta virheestä, että se saattaisi johtaa jopa johtajasopimuksen purkamiseen tai sen irtisanomiseen.

Johtopäätökset

Jutussa ei voi päätyä muuhun kuin siihen johtopäätökseen, että todellinen syy Korhosen työsopimuksen purkamiselle on ollut lesbous. Alma Media -konserni ei halunnut, että lestadiolaisuudestaan tunnetussa Pohjois-Suomessa ilmestyvän sanomalehden päätoimittajana toimisi nainen, jonka puoliso on myös nainen. Konsernin johto oli saanut tietää Korhosen seksuaalisesta suuntautumisesta vain vähän ennen kun Korhonen pyydettiin 29.9.2008 toimeen pantuun toimitusjohtaja Telanteen ja kahden muun yhtiön johtohenkilön puhutteluun. Alma Median johdon luottamusta nauttiva, rehellinen päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula kertoi 2.10.2009 erottamisen syyksi lesbouden.

Korhosen kanne olisi minun oikeustajuni mukaan pitänyt hyväksyä, sillä kuten käräjäoikeus sanoo perusteluissaan, Korhonen ei ollut toiminut vilpillisesti jättäessään työhönottohaastattelussa oikaisematta Telanteen saman virheellisen käsityksen puolisonsa sukupuolesta.
Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne oli ilmoittanut palaverissa 29.9. Korhoselle, että tämä oli menettänyt Alman luottamuksen, koska Korhonen oli tietoisesti johtanut työhaastatteluissa Almaa harhaan ja valehdellut Alman edustajille perhetilanteestaan ja puolisonsa sukupuolesta. Korhosen mukaan Telanne oli todennut, että on täysin mahdoton ajatus, että Lapin Kansassa työskentelisi Korhosen kaltainen henkilö, jolla on tällainen perhe ja nainen puolisona.

Voidaan perustellusti kysyä, että lisääkö tällainen heikosti perusteltu yksipuolinen päätös Suomen oikeuslaitoksen uskottavuutta. Olen varma, että hovissa tuomio muuttuu.

Katso Yle Arkisto Johanna Korhosen erottaminen
http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=2&t=&a=6111

torstai 11. kesäkuuta 2009

Vastaus rikostarkastaja Tapio KalliokoskelleKiitän sähköpostiviestistänne. Olen lähettänyt sähköpostiviestit Vantaa KRP:lle ja valtakunnansyyttäjäviratolle siksi, että Oulun KRP:n rikostylitarkastaja Leila Melander on esteellinen eikä hän voi tutkia mahdollisia häneen itseensä kohdistuneita rikosepäilyjä. Rikosylitarkastaja Leila Melander on tehnyt asioissa tutkimattajättämispäätöksiä. Lisäksi Oulun KRP.n edellinen johtaja Eero Klemetti ja tutkija Tapio Mäkelä ovat keskeiset epäillyt esim. PR-talojen konkurssivyyhdessä. Tämän lisäksi on otettava huomioon, että keskeinen tekijä jutussa on oikeudensaamisen osalta Oulun läänin poliisijohtaja Sauli Kuha, joka on Oulun läänin korkein poliisiviranomainen. Hänen alaisuudessaan toimii Oulun kihlakunnan poliisilaitos, jonka rikoskomisari Tapani Tasanto ei ole kelvollinen tutkimaaan asioita, koska hän ei voi tutkia esimiehensä kohdistuvia rikosepäilyjä. Lisäksi kun kysymyksessä on poliisiviranomaisiin kohdistuvat rikosepäilyt, niin silloin tutkinnanjohtajan tulee olla valtakunnansyyttäjävirastosta.

Valitettavasti jutussa keskeinen tekijä on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, joka suojelee Ylivieskan kihlakunnan syyttäjä Sulo Heiskaria, joka on PR-talojen konkurssivyyhden yksi keskeisimmistä tekijöistä. Muut tekijät ovat asianajaja Antti Latola, entinen Ylivieskan Arsenalin johtaja Juha Juntunen, Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, asianajaja Jouni Vihervalli, asianajaja Asko Keränen, varatuomari Paavo M. Petäjä, asianajaja Antti Kejo, syyttäjä Kirsi Männikkö, Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa ja entinen Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä sekä käräjätuomari Ulla-Maija Viitavuori ja korkeimman oikeuden esittelijä Tarja Ryhänen-Dahlman. Tämän lisäksi syyttäjä Esa Mustonen sekä käräjätuomari Jyrki Määttä. Tämän puutteellisenkin nimiluettelon pitäisi jo antaa selvä kuva siitä, ettei tutkinta voi tapahtua Oulun läänin poliisiviranomaisten toimesta.

Suomussalmen jutussa keskeiset syylliset ovat entinen nimismies Vesa Jutunen ja hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen ja ennenkaikkia kääntäjä Mikko Kovalainen. Suomussalmen jutussakin on syytä epäillä poliisirikoksia. Epäilyt kohdistuvat nimismies Antti Karjalaiseen, poliisi Kari Tornbergiin, ylikonstaapeli Seppo Pelliin. Tässä vain muutamia nimiä mainittuna. Kääntäjä Mikko Kovalaisen tekojen osalta epäiltyinä ovat myös Espoon poliisiviranomaiset. Kääntäjä Kovalaisen Helsingin tekojen osalta en vielä tässä vaiheessa nimeä ketään poliisiviranomaista nimeltä.

Konekersatti Oy:n jutussa keskeiset tekijät ovat Keski-Pohjan säästöpankin johtajat, Haapajärven poliisi ja syyttäjänä toiminut nykyinen Kuusamon pooliisipäällikkö Esa Heikkinen.

Kalajoen kaupungin jutun osalta on myös parempi, että tutkinta suoritetaan muiden kuin Oulun läänin poliisiviranoamisten toimesta, sillä kohteena asioissa ovat myös Kalajoen poliisi Harri Rahkola, Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Sulo Heiskari. Kalajoen jutun muut henkilöt käyvät ilmi tekemistäni tutkintapyynnöstä.

Haluan tietää kuka on tutkinnanjohtajana Natura-asiassa, sillä haluan tavata hänet ensi tilassa tilanneselvitystä varten.

Muiden asioiden tutkinnalle on nyt löydyttävä pikaisesti uudet tutkijat ja on nimettävä myös syyttäjät. Haluan saada nimet tietooni ensi tilassa.

Liitteenä avoin asianajovaltakirja

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Leila Melander, Tapani Tasanto, oikeuskanslerinvirasto, valtakunnansyyttäjävirasto, tasavallan presidentti, oiekusministeri, poliisiministeri, poliisi ylijohtaja, perustusvaliokunta, hallintovaliokunta, tiedotusvälineet

Vastaukseni kohdistuu allaolevaan sähköpostiin

Erkki Aho, tiedoksi Hervonen, tasanto, Melander
Olette lähettänyt lukuisia sähköpostiviestejä talven ja kevään aikana allekirjoittaneelle ja kihlakunnansyyttäjä Johanna Hervoselle. Kuten teille on ilmoitettu, tekemänne tutkintapyyntöasiat Natura2000 - asiaa lukuunottamatta on siirretty Oulun kihlakunnan poliisilaitokselle rikoskomisario Tasanton tutkinnanjohtajuuteen ja keskusrikospoliisin Oulun yksikköön rikosylitarkastaja Leila Melanderin arvioitavaksi ja harkintaan. Tekemiänne tutkintapyyntöjä koskevien viestienne (Natura2000 - asiaa lukuunottamatta) johdosta tullaan näin menettelemään jatkossakin. Näissä asioissa teidän tulee kääntyä asianomaisten tutkinnanjohtajien puoleen.
Samalla ilmoitan, ettei kihlakunnansyyttäjä Johanna Hervosella ole roolia mainittujen Ouluun siirrettyjen asioiden tutkijana tai tutkinnanjohtajana.
Tapio Kalliokoski
Rikostarkastaja
Linjanjohtaja


Kalajoella 11.6.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 8. kesäkuuta 2009

Kääntäjä Kovalainen hävisi jälleenEspoon käräjäoikeus tuomitsi kääntäjä Kovalaisen korvaamaan vastaajaalle oikeudenkäyntikuluja korvauksena 9 760 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen. Mikko Kovalainen työllistää edelleenkin oikeuslaitosta tarpeettomilla oikeudenkäyneillä ja aiheuttaa näin yhteiskunnalle ylimääräsiä kuluja samoinkuin vakuutusyhtiöille. Kovalainen aiheuttaa syyttömille ihmisille suuria taloudellisia meneteyksiä ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Poliisilla ei ole pienintäkään aikomusta lopettaa Mikko Kovalaisen yhteiskunnan varojen ja oikeuslaitoksen väärinkäyttöä.

On käsittämätöntä, että poliisiviranomaiset eivät puutu kääntäjä Kovalaisen toimintaan eivätkä tutki hänen tekemiään rikoksia. Nykyinen Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola toimi Oulun raastuvanoikeudessa vuonna 1992 ja hän teki jo silloin Mikko Kovalaisesta kantelun Rovaniemen hovioikeuteen ja pyysi kiinnittämään huomiota Kovalaisen esittämiin väitteisiin mahdollisia toimenpiteitä varten. Oikeusneuvos Ritva Pesonen-Ehrola oli tuomarina 10.11.1992 § 955 kohdalla, jossa kantajana oli Jumalisjärven Lohi Ay, jonka asioitsijana oli Mikko Kovalainen.

Olen selvittänyt asian ja tilanne on se, että Mikko Kovalainen oli haastanut väärät vastaajat oikeuteen ja Oulun Raastuvanoikeuden päätös on oikea. Mikko Kovalaisen olisi pitänyt haastaa nimismies Vesa Juntunen ja tämän yhtiön osakas Lauri Heikkinen oikeuteen, jotka olivat todelliset syylliset asiassa. Mikko Kovalainen haastoi väärät henkilöt oikeuteen jotta hän saattoi näin rahastaa enemmän Paavo Heikkiseltä ja tämän vakuutusyhtiöltä. Poliisi ei ole vieläkään suostunut siihen, että selvittämäni rikos julistettaisiin totuudeksi. Miksi poliisi suojelee Vesa Juntusta, Lauri Heikkistä ja Mikko Kovalaista?