lauantai 29. syyskuuta 2012

U12/18724

Oulun käräjäoikeus, tiedoksi korkein oikeus

Asia U12/18724

Pyydän Oulun käräjäoikeudessa olevan asian U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja varatuomari Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi. Perusteena käräjätuoamri Heikkis Sneckin osalta esitän muun muassa oikeudenkäymiskaaren vastaisen menettely, törkeän virka-aseman väärinkäytön ja rikollisten suojelun. Varatuomari Pasi Leinosen osalta katson Leinosen muun muassa käyttäneen luottamusasemaansa törkeästi väärin ja suojelleen rikollisia. Teen yksilöidyn syytekirjelmän kahden viikon kuluessa. Vaadin Oulun käräjäoikeuteen vahvistettua kolmen tuomarin oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin videointia ja netin käyttöä oikeudessa. Vaatimukseni esitän sen takia, että aienistoa voidaan käyttää myös Helsingin käräjäoikeudessa vanhempien oikeuskanslerin sihteerien Outi Lehvän ja Pekka Liesvuoren oikeudenkäynneissä.

Tässä 9-tuntinen valtuustopuheeni selvitykseksi ja taustaksi asioille:


Tässä käräjätuomari Heikki Sneckin toimintaa:

From: E.Aho
Sent: Friday, September 21, 2012 3:43 AM
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus K11/1589
Oulun käräjäoikeus U12/18724
Korkein oikeus H2011/154, H2011/247
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunta perustuslakivaliokunta
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle, tiedoksi: Oulun käräjäoikeus ja korkein oikeus, tasavallan presidentti sekä oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta.

Haastemies Rautaoja soitti minulle eilen keskiviikkona 20.09.2012, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus antaa ratkaisun asiassa K11/ 1589 syyskuun 26:na päivänä.

Katson edelleen, että käräjätuomari Heikki Sneck on esteellinen toimimaan asiassa käräjätuomarina ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole asiassa toimivaltainen. Näiden oikeudenkäyntiväittämien perustelut olen esittänyt jo aieimmin ja uudistan ne nyt tässä:


Asia koskee Suomen vaarallisimman rikollisen Mikko Kovalaisen toimintaa sekä hänen rikoskumppaneidensa Jokilaaksojen poliisin Raimo Ollilan ja syyttäjien Sulo Heiskari ja Esa Mustonen rikollista toimintaa. Kovalainen näköjään saa vapaasti tehtailla uusia rikoksia laillisuusvalvonnan, poliisin ja oikeuslaitoksen erityissuojeluksessa. Katson kaikkien asioitani käsitelleiden poliisien ja syyttäjien syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon samoin kuin laillisuusvalvojat. Kaikki asioitani käsitelleet eri oikeusasteiden tuomarit ovat syyllistyneet törkeään virka-aseman väärinkäyttöön, oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn sekä rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon.

Todistaminen oikeudessa on kansalaisuusvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä. Jokainen on eräitä poikkeustilanteita lukuunottamatta velvollinen kertomaan oikeudelle, mitä tietää rikoksesta. Syytetyn lähiomaisen ei kuitenkaan tarvitse todistaa vastoin tahtoaan. Todistajaksi kutsutun on aina tultava oikeuteen, vaikka siellä sitten kävisikin ilmi, ettei hänen tarvitse todistaa. Olin haastanut oikeuteen todistajaksi apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen, korkeimman oikeuden jäsen Kati Hidenin ja Rovaniemen hovioikeuden jäsenen Helinä Haatajan. Nämä eivät ilmestyneet oikeudenistuntoon eli oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska todistajat eivät tulleet paikalle.
Todistajalla on ehdoton velvollisuus puhua totta. Väärän lausunnon antanut tai jonkin tiedossaan olevan seikan salannutta todistajaa vastaan voidaan nostaa syyte perättömästä lausumasta. Mikäli hänet todetaan syylliseksi, ainoa mahdollinen seuraamus on yleensä vankeusrangaistus. Toisaalta, mikäli todistaja ei jotain asiaa varmuudella muista , hänen tulee tämä selvästi ilmoittaa.
asian osallisenkuuleminen k11/1589

käräjätuomari Heikki Sneckin toiminta

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

kärsimysnäytelmä oikeusvaltio Suomi

Rovaniemen hovioikeudelle

Tuomion purkuhakemus

Tutkintapyynnön täydennys

Puhelinkeskustelumme

Lehdistötiedote

Jos Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kaikesta tästä huolimatta jatkaa rikolliseksi epäiltävää toimintaansa käräjätuomari Heikki Sneckin toimesta ja antaa ratkaisunsa asiassa 26.9.2012, niin pyydän Oulun käräjäoikeudessa vireillä olevan ulosoton U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja pesänhoitaja Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi, koska käräjätuomari Heikki Sneck on syyllistynyt oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn, virka-aseman törkeän väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Konkurssipesänhoitaja Pasi Leinonen on syyllistynyt luottamusaseman törkeään väärinkäyttöön sekä rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Kysymyksessä on myös erittäin suuret vahingonkorvausvaatimukset. Vaadin asialla Oulun käräjäoikeudessa kolmen tuomarin käsittelyä, videotallennusta ja tietokoneen mahdollistavaa oikeuskäsittelyä. Oikeudenistunto vaatii valmisteluistunnon. Perustuslain mukaan kansalaisen on saatava asiansa käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä.

Lähetän asian tiedoksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tasavallan presidentillä on oikeus pyytää selvitykset asiassa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeelta, apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta, korkeimman oikeuden jäseneltä Kati Hideniltä sekä Rovaniemen hovioikeuden jäseneltä Helinä Haatajalta ja saada selvitys miksi he rikkoivat lakia.

Tämä on myös kantelu oikeuskanslerille käräjätuomari Heikki Sneck rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta ja konkurssipesänhoitaja Pasi Leinosen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta.

Kalajoella 20.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


From: E.Aho
Sent: Wednesday, September 19, 2012 8:48 AM
Subject: Re: Purkuhakemuksenne H2011/154 ja H2011/247


Esittelijä Kristina Oinonen

Kiitän informaatiosta. Lähetän tässä pari linkkiä, jotka täyttävät kaikkien tuomioideni purkuperusteen. Linkit on nyt helposti avattavissa, koska tämä sähköposti tulee ”suorana” eikä tulostettuna.

Purkuperusteet: Asianajaja Asko Keränen on jättänyt valitukset ja purkuhakemukset tekemättä eli laiminlyönyt tehtävänsä. Asko Keränen tunnustaa rikoksensa. Tutkinnanjohtajana on toiminut tässä kuvassa olevassa (kuulustelukertomus) asiassa Raimo Ollila ja syyteharkinnan on tehnyt Sulo Heiskari. Raimo Ollila on toiminut myös tutkinnanjohtajana Mikko Kovalaisen asiassa. Siinä oikeudenkäynnissä en saanut kuulustella Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Kolme henkilöä todistaa asian, josta olen lähettänyt KKO:hon todisteet. Syyttäjä Esa Mustonen, käräjätuomari Jyrki Määttä ja Mikko Kovalainen antoivat asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ja edelleen korkeimmalle oikeudelle. Asia voidaan todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauhalla, mikä on lähetetty KKO:een.

Totuus on tarua ihmeellisempää

Vastaus asianajaja Asko Keräselle

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Kalajoella 19.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 27. syyskuuta 2012

Laillisuusvalvonta on mätäpaise, mikä on puhkaistava
Kuvassa laillisuusvalvojan päätös  asioista


Olen kirjoittanut kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN-91-4593-X. Kirjassa on 529 sivua ja kirjassa on selostettu tapahtumat ja asiakirjat on kopioitu todistusaineistoksi. Lisäksi olen tehnyt erillisen liiteen, jossa on yksityiskohtaisesti kerrottu mitä milläkin todisteella todistetaan. Lisäksi olen tehnyt erillisen liitteen, jossa on juridinen argumentointi asioille.

Lisäksi olen tehnyt nettiin selitykset todistusaineistoineen. Tässä osa

Olen tehnyt asioista myös DVD, jossa kerron asiat suullisesti ja asiakirjoin.


Olen tehnyt 131-sivuisen selvityksen asioista. Kalajoen kaupunginvaltuustolle ja kansanedustajille, laillisuusvalvojille, teidotusvälineille ja se on suuren yleisön nähtävänä nettisivuillani.Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle asioista 1879-sivuisen selvityksen asiakirjoineen. Asiakirja on julkinen, mutta se käytännössä salattiin valuutetuilta silloisen kaupunginvaltuuston Raili Myllylän toimesta ja minua estettiin esittämästä asiat valtuustolle, joka oli minulta selvitystä asioista pyytänyt.

Asianajaja Jouni Vihervalli on tunnustanut tekonsa, asianajaja Asko Keränen on tunnustanut tekonsa, varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut tekonsa, kunnanjohtaja Markki Koski on tunnustanut tekonsa. Siitä huolimatta

Suomen valtion viranomaiset ovat toimineet asiassa näin:


Olen vaatinut poliisiasiainneuvottelukuntaa käsittelemään asian.

Pyydän kansanedustajia ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin oikeuden saamiseksi. Suomen perustuslain 29 § Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

tiistai 25. syyskuuta 2012

9 tunnin puhe

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Olen erittäin huolestunut Jokilaaksojen poliisilaitoksen rikostutkinnan tasosta, Oulun syyttäjälaitoksen toiminnasta sekä oikeuslaitoksen toiminnasta yleensä Suomessa. Olen tehnyt jo useita valtuustoaloitteita Jokilaaksojen poliisin toiminnasta sen lisäksi , että olen tehnyt lukuisia kanteluita asiasta laillisuusvalvojille.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Lainsäätäjä on nähnyt tärkeäksi poliisin parlamentaarisen valvonnan.
Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin hallinnosta annetun lain ja asetuksen mukaisesti poliisin neuvottelukunta. Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:
  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
    Kalajoen kaupunki on valinnut edustajakseen poliisiasiainneuvottelukuntaan valtuutetun ja kunnanhallituksen jäsenen Kullervo Niemelän. Mielestäni Niemelä ei ole toiminut asiassa lain mukaisesti. Onko kokouspalkkio ollut tärkeämpi asia kuin yhteiskunnan turvallisuus ja kansalaisten oikeusturva?

Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunta on käsitellyt tätä asiaa 30.8.2012 ja lukuisten pyyntöjen jälkeen pöytäkirjan tänään 25.9.2012. Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta on käsitellyt tätä asiaa:


30.8.2012 kokouksessaan ja päättänyt pöytäkirjan mukaan asiasta näin:
8.Muut esille tulevat asiat
Kalajoen kaupunginvaltuuston ote § 69/ valtuustoaloite (5.6.2012) todettiin, että kyseinen ote liiteasiakirjoineen on toimitettu 6.6.2012 päivätyn neuvottelukunnan kokouskutsun mukana neuvottelukunnan jäsenille. Neuvottelukunta käsitteli aloitetta, mutta ei nähnyt puuttuvan toimivaltansa vuoksi asialliseksi ottaa aloitteeseen enemmälti kantaa.

Nyt on perusteltu syy epäillä jokaista poliisiasianneuvottelukunnan jäsentä, joka kokoukseen osallistunut rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaisesta rikollisten suojelusta sekä luottamusmiesaseman väärinkäyttämisestä.

Poliisilain 1 §:n mukaan Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. (19.1.2001/21)
Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.
Esitutkintalaissa määritellään esitutkinnan periaatteen. Esitutkintalain 5 §:n mukaan
Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
Esitutkintalain 6 §:n mukaan Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Esitutkintalain 7 §:n mukaan Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.
Rikoslain 15 luvun 10 § käsittelee törkeiden rikosten ilmoittamista, esimerkiksi rikos ihmisyyttä vastaan, maanpetos, valtiopetos, törkeän terveyden vaarantamisen jne.
Olen käynyt oikeustaisteluani jo 17,5 vuotta saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, vaikka todistusaineisto on kiistaton.
Minä rehellisenä lainkuuliaisena kansalaisena sotilasvalan vannoneena reservin yliluutnanttina , kuudennen kauden valtuutettuna, Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana katson velvollisuudekseni tuoda esille Jokilaaksojen poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan. On kiistattomat näytöt siitä, että poliisipäällikkö Petri Oulasmaata on syytä epäillä törkeästä rikoksesta. Mielestäni erityisen järkyttävää on Jokilaakojen poliisin Raimo Ollilan toiminta. Minun mielestäni hän on yksi pahimmista tekijöistä, mitä maa päällään kantaa. Järkyttävää tämä on sen vuoksi, että saamani tiedon mukaan hän esiintynyt lestadiolaisten saarnamiehenäkin. Ollilan seuraajaksi Jokilaaksojen poliisilaitokselle on nimitetty Ilkka Piispanen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ilkka Piispanen tietää laista yhtä vähän kuin sika tuulimyllystä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta tilanne on kestämätön, kun virkamerkki korvaa ammattitaidon.
Oulun syyttäjälaitoksessa keskeiset tekijät ovat Sulo Heiskari ja Esa Mustonen. Heidät on saatava vastuuseen teoistaan.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomen oikeuslaitos on mafian hallussa. Kansalaisten on vaikea tai oikeammin sanottuna mahdoton saada oikeutta, kun oikeuslaitos tekee tahallaan vääriä päätöksiä.
Olen kirjoittanut valtuustoaloitteeni puheen muotoon. Puheen pitäminen kestäisi noin 9 tuntia joten olen tulostanut puheeni ja liitän sen valtuustoaloitteeksi. Lähetän puheen sähköpostitse kaikille valtuutetuille ja tiedotusvälineille, joiden pitäisi toimia vallan vahtikoirina sekä oikeuskanslerille, oikeusministerille, poliisiministerille ja eduskunnalle.


Kalajoella 25.9.2012
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Tässä tämäniltainen 9 tunnin puheeni:
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
http://valtuustoaloite.blogspot.fi/2012/09/arvoisa-puheenjohtaja-hyvatvaltuutetut.html

keskiviikko 19. syyskuuta 2012

Totuus on tarua ihmeellisempää


Totuus on tarua ihmeellisempää

Neljän pankin ja Suomen valtion allekirjoittamassa säästöpankkien pilkkomissopimuksessa eli ns. SSP-sopimuksessa 22.10.1993 sovittiin myös laittomasta toimialarationalisoinnista. Sopimuksen sivulla 17 on luetteloitu yritysten kaatamisperusteet.
Suomen valtion toteutti sopimusten siten, että Kera Oy:n perustettiin ns. ruumiinpesuryhmä varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuuteen. Ruumiinpesuryhmää veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Ruumiinpesuryhmän tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailijat. Kera Oy käytti tavoitteen saavuttamiseksi ns. saattohoitajia, joita palkattiin kaadettaviin yritykseen tekemään likainen työ.

Alavieskan Puurakenne Oy:n talouspäälliköksi Kera Oy vaati oman miehensä. Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella Alavieskan Puurakenne Oy:n talouspäälliköksi nimitettiin KTM Jouni Remes, joka oli aikaisemmassa historiassaan toiminut yrityksissä, jotka olivat kaatuneet.
Jouni Remes toimi Kera Oy:n luottohenkilö myös Alavieskan Puurakenne Oy:n kaaduttua. Remes teki laskelmia kahdelle eri taholle, jotka halusivat jatkaa Alavieskan Puurakenne Oy:n toimintaa. Toinen taho saattoi olla vain sellainen taho, joka hinasi kauppahintaa ylöspäin. Remeksen toiminta oli siinä mielessä erikoista, että hän samalla toimi ostajana toisessa ryhmässä eli perustettavassa uudessa ryhmässä ”PR-Teollisuuss Oy:ssä”. Kysymyksessä on luottamusaseman väärinkäyttö.

Lisäksi Jouni Remes teki Kera Oy:n kanssa sopimuksen muiden osakkeiden tietämättä, että Kera Oy:tä ei käytetä rahoittajana uudessa yrityksessä. Jos muut osakkeenomistajat olisivat tienneet asiasta niin koko yritystä ei oli perustettu. Remes oli mukana PR-Teollisuus Oy:ssä ja toimi koko ajan yrityksen tuhoamiseksi. Siksi hänelle annettiin lopputili.

Markku Koski yhtiön hallituksen puheenjohtajana oli jo kesäkuun hallituksen kokouksessa ilmoittanut Heino Virran, Pentti Arhippaisen, Erkki Aho ja Tapani Käännän läsnäollessa, että Kera Oy:ssä oli moitittu häntä siitä, että hän meni markkinoilta poistettavaan yrityksen mukaan ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi. Koski ei kuitenkaan ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin. Kera Oy myyjänä oli päättänyt, että yritys tullaan poistamaan markkinoilta ja yrityksen osakkeenomistajaksi oli solutettu Kera Oy:n saattohoitaja, joka teki Kera Oy:n kanssa sopimuksen, että Kera Oy:tä ei tulla käyttämään rahoittajana. Tämä sopimus salattiin muilta osakkeenomistajilta.

Kera Oy:n tavoitteena oli saada yritys konkurssiin 31.1.1996 menessä. Kun Jouni Remes oli erotettu niin Markku Koski ilmoitti, että uudeksi toimitusjohtajaksi on otettava konsultti Stig Weckström. Jos hänen vaatimukseensa ei suostuta, niin yritys ajetaan konkursiin. Kiristyksen jälkeen suostuimme ottamaan Stig Weckströmin toimitusjohtajaksi sekunnin irtisanomisajalla. Konsultti Weckström ilmoitti jo ensimmäisen työpäivänsä iltana yrityksen pikkujoulussa yrityksen eestiläiselle vientisihteerille, että hänen tehtävänään on ajaa yritys hallitusti alas. Vientisihteeri meni vinetipäällikön luokse ja kysyi, että merkitseekö tämä yrityksen konkurssia.

Konsultti Weckström irtisanottiin tehtävästään, mutta ulospäin näytettiin siltä, että Weckström ja Koski ovat kumpikin itse päättäneet erota. Kun Weckström ei saanut yritystä konkurssiin niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat ja ajoi yrityksen konkurssiin. Konkurssi saatiin aikaan siten, että yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Koska kaupat oli purettu niin takaukset olivat rauenneet ja loppuselvitys oli tekemättä. Jos loppuselvitys olisi tehty, niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli ollut velkaa PR-Teollisuus Oy:lle. Konkurssi saatiin aikaan siten, että varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja että kanne on oikea. Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä antoi lausuman käräjäoikeudelle konkurssiinhaettavan PR-Teollisuus Oy:n puolesta ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea.

Pesänluettelon vannomistilaisuudessa 4.7.1996 toin asiat julki. Kerroin tilaisuudessa käsitykseni konkurssista. Tilaisuudessa olivat läsnä syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Asko Keränen.Keränen pyysi välittömästi tilaisuuden jälkeen minut kahville ja totesi, että toivottavasti pesänhoitajilla on vastuuvakuutus, sillä hänen mielestään konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Pyysin asianajaja Asko Kerästä hoitamaan hänen omasta esityksestään valituksen asiasta Vaasan hovioikeuteen. Tein Asko Keräselle valtakirjan asiassa samoin kuin myös Heino Virta teki valtakirjan asianajaja Asko Keräselle. Keränen ei kuitenkaan tehnyt valitusta Vaasan hovioikeuteen asiassa, vaan jätti asian hoitamatta. Valitusaika oli kulunut umpeen, kun asianajaja Keränen ilmoitti meille asiasta. Kera Oy:n kehityspäällikkö ja ns. ruumiinpesuryhmän vetäjä Veikko Anttonen sanoi, että he tietävät Asko Keräsestä niin paljon sellaisia asioita, ettei Keränen lähde ajamaan asioita heitä vastaan. Asko Keränen on syyttäjä Sulo Heiskarin hyvä kaveri.
Pesänluettelon vannontatilaisuudessa Erkki Aho ei ollut valmis hyväksymään pesänluetteloa, mutta syyttäjä Sulo Heiskari sanoi, että voit allekirjoittaa sen ja jos on jotakin huomauttamista niin siihen voi jättää eriävän mielipiteen. Näin tehtiin. Tein pesänluetteloon 131 sivun eriävän mielipiteen. Mihin mahtoi joutui eriävä mielipiteeni. Erikoista asiassa oli se, että Heino Virtaa, joka oli konkurssiinajetun yrityksen hallituksen puheenjohtaja oli kielletty tulemasta pesänluettelon vannontatilaisuuteen.

Asianajaja Asko Keränen pyysi minulta ja Heinolta valtakirjat ja ryhtyi hoitamaan asioita. Hän toimi samalla myös Kalle Tuohimaan ja Päivi Rautiaisen asiamiehenä.

Katso asianajaja Asko Keräsen kirje asinajaja Hannu Maskoselle. Keränen jostain syystä jätti tekemättä valitukset ja tuomionpurut niin minun, Heinon kuin Tuohimaan ja Rautiasen osalta.

Kaadettujen yritysten osalla kuvioon kuului kaadetyn yrityksen johtajan rikolliseksi tekeminen. Niinpä syyttäjä Sulo Heiskari, joka oli merkitty kaupanvahvistajaksi Alavieskan Puurakenne Oy ja Euronio Oy:n (myöh. PT-Teollisuus Oy) kaupoissa oli mukana yrityksissä tehdä kaadetyista yrittäjistä rikollisiä. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisessä kauppasopimuksessa salattiin 48 miljoonan markan pantut kiinnitykset ja tilauskanta ilmoitettiin 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Lisäksi myyjä tiesi, että yritys tullaan poistamaan markkinoilta eikä kaupanvahvistajaksi merkitty Sulo Heiskari ollut kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran mukaan paikalla kuin kauppakirjat allekirjoitettiin. Myös kaupanvahvistajan kutusuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo ei ollut paikalla, kun kauppasopimuset allekirjoitettiin. Lisäksi väliaikaisilla pesänhoitajille ei konkurssisäännön mukaan ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta eikä myyjillä ollut myöskään pantinhaltijan kirjallista suostumusta myydä pantattua omaisuutta. Kaupanvahvistaja Heiskari ei ole myöskään laskuttanut kaupanvahvistamisesta matkakuluja joten sekin todistaa ettei hän ole ollut Oulussa Maskosen toimistossa allekirjoittamassa kauppakirjoja. Saman asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa ollut työntekijä.

Syyttäjä ja kaupanvahvistajaksi merkitty Sulo Heiskari ryhtyi toimiin kaadettujen yrittäjien rikollistamiseksi. Käynnistettiin rikostutkinnat osakeyhtiölain rikkomisesta. Kun Erkki Aho kuulusteluissa ilmoitti, että kaupat oli purettu ja konkurssi oli laiton ja lisäksi 32 miljoonan markan tilauskant oli tuhottu tuntemattomalla tavalla niin Heiskari ei voinut nostaa syytettä, sillä Heiskarilla ei ollut varmuutta kuka mahdollisesti toimisi tuomari käräjäoikeuden istunnossa. Riskiä ei siis otettu, eikä syytettä nostettu. Heiskari pelasti itsensä ja muut.

maanantai 17. syyskuuta 2012

Kantelu oikeuskanslerilleKantelu oikeuskanslerille

Olen toimittanut Jokilaaksojen poliisille Tomi Reinikaiselle tutkintapyynnön ja tutkinta-aineiston todistusaineistoineen sekä juridisen arkumentoinnin asioille. Vanhempi konstaapeli Tomi Reinikainen on toimittanut tutkintapyynnön edelleen Jokilaaksojen poliisilaitokselle, jossa rikosylikomisario Ilkka Piispanen on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta tekemättä edes tutkimattajättämispäätöstä.

Jokilaaksojen poliisilaitos ei siis tutki asioitani samoin on Oulun KRP:n tilanne. Minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin saada asia oikeuskanslerin käsittelyyn, jonne laitan Jokilaaksojen poliisilaitoksen minulle palauttamani aineiston.

Oikeuskanslerilla ja kansanedustajilla on nyt riittävästi aineistoa rikosten tutkimiseksi. Pyydän ilmoittamaan kuka kanteluani käsittelee ja pyydän saada antaa asiassa vastineeni.

Kalajoella 17.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Huom. Aineisto tulee kirjallisena oikeuskanslerille postitse huomenna tiistaina 18.09.2012

sunnuntai 16. syyskuuta 2012

Vastaus asianajaja Asko Keräselle


Vastaus asianajaja Asko Keräselle

Vastauksena tähän viestiin: Lueskelin vanhoja juttuja netistä ja huomasin sinun blogin koskien
PR-Talon konkurssia. Väität siellä, etten tehnyt valitusta sopimuksen
mukaisesti jostakin (en tarkkaan muista mistä) asista. Sehän meni
niin, että ennen valitusajan päättymistä minulle ilmoittettiin, että
joku muu muistaakseni Torniosta tai Kemistä tekee sen valituksen.
Tällä perusteella jätin valituksen tekemättä.

Jos tämä osoite on edelleen voimassa ja saat tämän ilmoita niin kerron
lisää kuulumisia.


totean seuraavaa:

Muistisi virkistämiseksi kerron mitä asiaa varten Heino Virta ja minä annoimme Sinulle avoimet valtakirjat:

Pesänluettelon vannomistilaisuudessa 4.7.1996 toin asiat julki. Kerroin tilaisuudessa käsitykseni konkurssista. Tilaisuudessa olivat läsnä syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Asko Keränen. Keränen pyysi välittömästi tilaisuuden jälkeen minut kahville ja totesi, että toivottavasti pesänhoitajilla on vastuuvakuutus, sillä hänen mielestään konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Pyysin asianajaja Asko Kerästä hoitamaan hänen omasta esityksestään valituksen asiasta Vaasan hovioikeuteen. Tein Asko Keräselle valtakirjan asiassa samoin kuin myös Heino Virta teki valtakirjan asianajaja Asko Keräselle. Keränen ei kuitenkaan tehnyt valitusta Vaasan hovioikeuteen asiassa, vaan jätti asian hoitamatta. Valitusaika oli kulunut umpeen, kun asianajaja Keränen ilmoitti meille asiasta. Kera Oy:n kehityspäällikkö ja ns. ruumiinpesuryhmän vetäjä Veikko Anttonen sanoi, että he tietävät Asko Keräsestä niin paljon sellaisia asioita, ettei Keränen lähde ajamaan asioita heitä vastaan. Asko Keränen on syyttäjä Sulo Heiskarin hyvä kaveri.

Katso tästä tarkemmin

Todistusaneisto siitä, että Sinulle on annettu avoin valtakirja myös Heino Virran toimesta on tässä linkissä. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Kumpikaan meistä, Heino Virta ja minä, emme ole peruneet toimeksiantoa. On siis kiistattoman selvää, että olet jättänyt asianajajana velvoitteesi hoitamatta ja aiheuttanut meillä valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä.

Lisää tosiasioita tässä:


Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asianajaja Asko Keränen ostettiin asiassa hiljaiseksi.
Olit Rienstroilla oikeudellisena avustajana. Siitä minulla on paljon näyttöä. Richard Rienstra ja hänen kaverinsa tuomittiin rahanpesusta. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Lähetän tämän viestin myös korkeimmalle oikeudelle tuomionpurkuja varten, oikeuskanslerille asioiden perusteellista tutkimasta varten, Suomen Asianajajaliittoon perusteellista selvittämistä varten, Oulun käräjäikeudelle, jossa asia parasta aikaa käsittelyssä sekä kaikille kansanedustajille tiedoksi ja toimenpiteitä varten, koska oikeuskanslerin vuosikertomus on parasta aikaa eduskunnan käsiteltävänä. Lisäksi tämä menee tiedoksi Kalajoen kaupunginhallitukselle ja kaupuginvaltuustolle, jotka käsittelevät Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnan pöytäkirjaa, josta edellisessä kaupunginhalliutksen kokouksessa saatiin jo informaatiota.

Terv. Erkki

perjantai 14. syyskuuta 2012

Oikeuskanslerin toimintakertomuksen käsittely 17.09.2012Arvoisat kansanedustajat

Tässä tekemäni rikostutkintapyyntö poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle. Paatero ei ole koskaan vastannut minulle tähän pyyntöön. Tämä tutkintapyyntö antaa selkeän kuvan Suomen oikeudellista tilanteesta.


Tässä konkreettinen todiste oikeuskansleri Jaakko Jonkan toiminnasta. Mitään ei ole tapahtunut, vääryys on saanut jatkua eikä oikeus ole toteutunut

Kysymys on näista asioista


Valitettavasti todistusaineistot eivät aukea tässä linkissä, koska sivut kaadettiin, enkä ole sivujen kaatamisen jälkeen osannut korjata tilannetta oikeaksi. Muissa linkeissä todistusaineistot aukevat linkit avaamalla.

Tästä johtuu se, etteivät suomalaiset saa oikeutta Suomessa eikä EIT:ssä. EIT:ssä suomalaisjaos estää suomalaisten oikeudensaannin.

Suomalaiset eivät saa Suomessa oikeutta ja perustellusti voidaan sanoa, että Suomi ei ole oikeusvaltio, koska
Presidentti Mauno Koiviston valtiopetos

Oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06.05.1992 kl 19.00

Presidentti Tarja Halosen osuus valtiopetokseen. Halonen julisti asiakirjat salaiksi niin ns. Koiviston konklaavista kuin Aktiv Hansa-kaupastakin.

Salaisen kauppakirjan paljastava sisältö


Salaiseksi julistettu SSP-sopimus oli lainvastainen ja liittyy valtiopetokseen. Keskeiset henkilöt valtion puolesta SSP-sopimuksessa ovat pääministeri Esko Aho, ministerit Mauri Pekkarinen ja Iiro Viinanen

Suomen suurin omaisuudenryöstö – yrityksiä kaadettiin massamuotoisesti
Virkamiesterrorismi, hyvä-veli-järjestelmä ja kollegiaalinen suojelujärjestelmä
http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2012/04/virkamiesterrorismi-hyva-veli.htmlOlen vaatinut asian käsittelyä Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnassa. Katso

Tässä malliksi uudistettu kantelu oikeuskanslerille

Näiden linkkien avulla kansanedustajat saavat selkeän kuvan oikeusvaltio Suomesta ja laillisuusvalvonnan tilasta. Lähetän tämän sähköpostin kaikille kansanedustajille jo näin perjantai-iltana jotta kansanedustajilla olisi aikaa perehtyä asiohin maanantaihin mennessä jolloin oikeuskanslerin toimintakertomuksen käsittely jatkuu. Pyydän kansanedustajia tutustumaan perusteellisesti asioihin ja ryhtyvän asian vaatimiin toimenpiteisiin. Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon. Siksi kansanedustajien on nyt otettava vastuu asioista.

Kalajoella 14.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 13. syyskuuta 2012

Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta

Poliisiasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja ja sen vaatimat toimenpiteet

Olen tehnyt valtuustoaloitteen Kalajoen kaupunginvaltuustolle Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunnan kiireellisesti koolle kutsumiseksi Kalajoen kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksessa. Katso


Asia ei kuitenkaan edennyt, niin tein uuden valtuustoaloitteen elokuun kokouksessa

Poliisiasianneuvottelukunta on käsittelyt asiaa, mutta ei ole sallinut minun olla esittelemässä asiaa. Nyt on syytä epäillä, että poliisiasianneuvottelukunnan jäsenet ovat syyllistyneet törkeään luottamusmiesaseman väärin käyttöön ja rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaiseen rikollisten suojeluun.
Toinen mahdollisuus on se, että asia on esitelty väärin poliisiasianneuvottelukunnalle.

Koska en ole saanut pyynnöistäni huolimatta Poliisiasiainneuvottelukunnan pöytäkirjaa, niin lähetin Jokilaaksojen poliisilaitoksen 11.12.2012 viimeisimmän pyyntöni asiassa. Katso

Pyydän, että Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunnassa olevien kuntien valtuustot käsittelevät Jokilaaksojen poliisiasian neuvottelukunnan pöytäkirjan. Tulen jokaiseen valtuustoon esittelemään asian ja vaadittavat toimenpiteet. Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunnan kokoonpano:

Alavieska Jani Hannus, varajäsen Antti Takalo

Haapajärvi Risto Paassilta, varajäsen Esko Lapinoja

Haapavesi Erkki Rytky, varajäsen Heikki Halla-aho

Kalajoki Kullervo Niemelä, varajäsen Kaarlo Isokääntä

Kärsämäki Väinö Parkkila, varajäsen Veikko Niemi

Merijärvi Ari Mehtälä, varajäsen Antti Sakko

Nivala Kaija Jämbäck, varajäsen Kaarlo Laurila

Oulainen Lasse Nikula, varajäsen Tapio Anttila

Pyhäjoki Seppo Ukonsaari, varajäsen Sami Pirkola

Pyhäjärvi Heikki Hankila, varajäsen Lauri Puro

Pyhäntä Raimo Hoikka, varajäsen Raimo Luhtavaara

Raahe Markku Ylikulju, varajäsen Kari Törmälä

Reisjärvi Heikki Jylkkä, varajäsen Teijo Haapaniemi

Sievi Maarit Silver, varajäsen Satu Huhtala

Siikajoki Raimo Niinimaa, varajäsen Erkki Ollila

Siikalatva Viljo Långström, varajäsen Ilmari Ojakoski

Vihanti Arvo Soini, varajäsen Raune Mäntyniemi

Ylivieska Jouko Pesämaa, varajäsen Eero Huttunen.


Kalajoella 12.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Jakelu seuraavien kuntien kunnanhallitukset ja kaupunginhallitukset sekä kunnan- ja kaupunginvaltuustot: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Vihanti, Ylivieska.

Uudistettu kantelu oikeuskanslerilleFrom: E.Aho
Sent: Thursday, September 13, 2012 2:23 AM
Subject: kantelun uudistaminen


Oikeuskanslerinvirasto
Snellmaninkatu 1
PL 30
00230 Valtioneuvosto

Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Petri Martikaisen esittelystä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tehnyt päätöksen 11.09.2012 Dnro OKV/904/1/2012. Päätöksen mukaan kantelua ei ryhdytä tutkimaan.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kanteluni on tulostettu väärin. Linkkejä ei ole viitsitty avattu. Todistusaineisto tulee näkyviin kun linkit avataan. Uudistan kanteluni oikeuskanslerinvirastolle ja lähetän kanteluni tiedoksi suoraan esittelijäneuvos Petri Matikaiselle ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle jotta tunnistat virheensä ja tekevät sen pohjalta omat johtopäätöksensä. Lähetän kantelun tiedoksi myös eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, joka valvoo oikeuskanslerinviraston toimintaa. Tässä uudistettu kantelu, jonka linkit on avattava ja jos lukemisen ymmärtäminen tuottaa vaikeuksia niin kantelu sisältää myös suullisen todistelun youtubevideoina.Suomalaiset eivät saa Suomessa oikeutta ja perustellusti voidaan sanoa, että Suomi ei ole oikeusvaltio, koska

Oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06.05.1992 kl 19.00

Salaisen kauppakirjan paljastava sisältö

Suomen suurin omaisuudenryöstö – yrityksiä kaadettiin massamuotoisesti

Velkakirjojen myynti Arsenal Oy:lle

Arsenal – Suomen suurin hautausmaa

Kalajoella 13.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja