keskiviikko 2. maaliskuuta 2011

VASTAUS diaarinumero S11/85
Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI
gsm 044-3025948
puh. 08-462 763
email e.ahoky@kotinet.com

Rovaniemen hovioikeus
Valtakatu 10-12 96200 Rovaniemi
puh 010 364 1800
rovaniemi.ho@oikeus.fi

VASTAUS diaarinumero S11/85

Asia Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 4.1.2011 nro 17/ 2011

Valittaja Erkki Aho

Vastavalittaja Mikko Kovalainen

Vastauksen sisältö

Kiistän valittajan esittämät muutosvaatimukset. Kiistämisen perusteet.

1. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös 4.1.2011 perustuu Raahen käräjäoikeuden päätökseen, mikä on saatu aikaan siten, että en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Menettely on Euroopan 6 artiklan vastainen menettely. Käräjätuomari Timo Tammiketo on vääristellyt vastaustani. Minä en ole väittänyt ainoastaan sitä, että käräjätuomarit Jyrki Määttä ja Jaakko Raittila eivät ole antaneet kuulustella nimeäni todistajia vaan minä olen väittänyt, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole antanut minun kuulustella vastapuolen eli Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Asian on kirjallisesti ja valaehtoisesti todistanut kolme henkilöä: Alpo Ylitalo Kokkolasta, Pentti Heikkinen Suomussalmelta ja Olli Puolitaival Jäälistä. Katso Selvityspyyntö oikeuskanslerille http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Euroopan Ihmisoikeussopimus 6 artikla.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

2. Rikokseksi epäiltävä oikeudenpäätös on Korkeimman oikeuden käsittelyssä purkupäätöksenä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa asian esittelijänä Vilja Hahto ja käsittelynumero on H/2010/211 ja Hahton puhelinnumero on 0103640190. Kaikki nämä asiat tulivat vastapuolen asianajajan Pirkko Braxin tietoon sekä käräjätuomari Timo Tammikedon tietoon. Asian voivat todistaa käräjäoikeudenistuntoa seuraamassa olleet kolme henkilöä: Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Aimo Remes.

3. Asianajaja Pirkko Brax ja käräjätuomari Timo Tammiketo tiesivät, että asia on myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä valituksena ja vielä myös asianajaja Pirkko Braxin päämiehen Mikko Kovalaisen pyynnöstä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunnossa. Asian voivat todistaa käräjäoikeudenistuntoa seuraamassa olleet kolme henkilöä: Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Aimo Remes.

4. Asianajaja Pirkko Brax ja käräjätuomari Timo Tammiketo tiesivät, että asia on myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä. Asian käsittelynumero on 73683/10.

5. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että käräjätuomari Timo Tammiketo toimi asiassa työtovereidensa Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan asialla. Sekä käräjätuomari Jyrki Määttää että käräjätuomari Jaakko Raittilaa on syytä epäillä vähintäänkin virkavirheistä asioiden käsittelyssä. Minun oikeustajuni mukaan käräjätuomari Timo Tammiketo oli esteellinen käsittelemään asiaa samoin kuin koko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus. Asian olen todistanut jo aikaisemmin lähettämäni asiakirjamateriaalin avulla.

6. Asianajaja Pirkko Brax näki, ettei oikeudenkäynti ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari Timo Tammiketo esti perusteettomasti Erkki Ahon oikeudenkäyntiväittämien esittämisen käräjätuomari Timo Tammikedon ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivallasta asian käsittelyssä. Asianajaja Pirkko Brax itse todistaa omassa lausumassaan Suomen Asianajajaliittoon, ettei käräjätuomari Timo Tammiketo ottanut vastaan Erkki Ahon esittämää todistusaineistoa asiassa. Näin asianajaja Pirkko Brax omalla lausunnollaan ( liite 1) vahvistaa käräjäoikeuden istuntoa seuraamassa olleiden Alpo Ylitalon, Olli Puolitaipaleen ja Aimo Remeksen lausuman käräjätuomari Timo Tammikedon menettelystä.

Asianajaja Pirkko Braxin lausumaan on syytä todeta, että hän käsittelee totuutta varomattomasti kohdassa 2. Minä olen oikeudessa kertonut todistajien läsnä ollessa, että asiani on purkuhakemuksena korkeimmassa oikeudessa ja asiaa siellä valmistelee Vilja Hahto ja käsittelynumero on H/2010/211 ja Hahton puhelinnumero on 0103640190. Tämä asia oli vuorenvarmasti asianajaja Pirkko Braxin tiedossa hänen syyllistyessä minun oikeustajuni mukaan kiristykseen. Kohdassa 3 asianajaja Pirkko Brax todistaa asian totuuden, mutta kuitenkin väittää ettei hänellä ole ollut asiasta mitään tietoa. Hän kuitenkin kertoi lukeneensa blogejani ja oikeudenkäynnin tauolla hän sai informaatiota oikeudenkäyntiä seuranneilta henkilöiltä Mikko Kovalaisen toiminnasta.
Kohdassa 4 asianajaja Pirkko Brax itse todistaa asian, että on ollut tietoinen siitä, että asia on myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä. Siksi tuntuukin oudolta, että hän ryhtyi kiristykseeni asiassa.
Kohdassa 6 asianajaja Pirkko Brax todistaa, ettei käräjätuomari Timo Tammiketo ei ottanut käsiteltäväkseen paksua mapillista tavaraa. Hän esittää väitteen, että materiaali liittyi muuhun, kuin käsiteltävään asiaan, vaikka hän ei ollut nähnyt materiaalia enkä minä ollut saanut esittää materiaalia. Menettely on aika käsittämätöntä toimintaa, kun antaa lausuman asiasta, josta ei tiedä mitään.
Kiistän jyrkästi sen, että olisin halunnut loata asianajaja Pirkko Braxin mainetta. Olen vain tuonut tosiasiat julki. Asianajaja Pirkko Brax on toivonut, että julkistan hänen lausumansa blogissani. Jos tämä auttaa asiaa, niin täytän asianajaja Pirkko Braxin kirjallisen toivomuksen.
7. Katson joutuneeni Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa kiristyksen kohteeksi käräjätuomari Timo Tammikedon ja asianajaja Pirkko Braxin toimesta. Minulle annettiin vain vaihtoehto: rahat tai konkurssi. Asian voi todistaa kolme käräjäoikeuden istuntoa seuraamassa ollutta henkilöä. Pidän tätä kiristyksenä, sillä molemmat tiesivät sen, että Raahen käräjäoikeuden päätös, mihin konkurssihakemus perustui oli saatu aikaan Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisesti ja että ko. oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen johtuen rikostutkijan, tutkinnanjohtajan sekä syyttäjän esteellisyydestä rikosepäilyjen johdosta. Näistä ovat kiistattomat näytöt todistusaineistossa.

8. Käräjätuomari Timo Tammiketo ja asianajaja Pirkko Brax olivat tietoisia siitä, että Raahen käräjäoikeuden päätös, mihin konkurssihakemus perustui, oli saatu aikaan rikosten avulla. Kysymyksessä on poliisin ja syyttäjän rikollinen toiminta. Asiasta on tehty tutkintapyynnöt poliisiylijohtajalle ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelut oikeuskanslerille. Valtakunnansyyttäjävirastossa asioita tutkii Heli Haapalehto. Jostain syystä asiat eivät ole edistyneet vaikka aikaa on kulunut jo vuoden verran. Syynä saattaa olla tilanne, mikä näkyy toimittaja Mikko Niskasaaren blogista. Katso http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Tätä toimittaja Mikko Niskasaaren kirjoitusta tukee esittämäni aineisto ja tehdyt sekä tekemättömät päätökset. Katso
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html

Saatanan tunarit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/saatanan-tunarit.html

Mikko Paateron osalta

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

Asiat on todistettu myös ns. hukkaan joutuneessa aineistossa eli siinä aineistossa minkä jätin konkurssiasian yhteydessä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ja minkä käräjätuomari Timo Tammiketo on joutunut toimittamaan Rovaniemen hovioikeuteen hovioikeuden pyynnöstä. (Toivottavasti mitään todistusaineistoa ei ole hävitetty).

Koska tähän asia kokonaisuuteen liittyy myös toinen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden mielestäni väärä ratkaisu, josta olen valittanut Rovaniemen hovioikeuteen, niin kustannusten säästämiseksi ja ajan voittamiseksi lienee paikallaan, että kaikki asiat käsitellään yhdellä kertaa. Kaikki Mikko Kovalaista koskeva asia perustuu Raahen käräjäoikeuden Ihmisoikeussopimuksen vastaiseen päätökseen.

9. Mikko Kovalaisen toimien rikostutkinnat ovat suoritettu kelvottomasti. Siksi on välttämätöntä, että asiat tutkitaan perusteellisesti uudestaan. Kysymys on muun muassa ns. Suomussalmen tapauksesta, jossa keskeiset rikosten uhrit ovat Paavo Heikkinen, Seppo Heikkinen ja Pentti Heikkinen. Nämä henkilöt voivat todistaa asian tarvittaessa oikeudessa esittämieni tosiasioiden lisäksi.
Kaisa Suomalaisen asioissa Espoossa on suoritettu kelvoton rikostutkinta ja poliisit ovat itse olleet rikoksissa mukana mm. asuntokaupoissa bulvaanina. Lähetän Rovaniemen hovioikeudelle Kaisa Suomalaisen asiaa koskevaa todistusaineistoa lisää noin 80 sivua. En ole voinut esittää todistusaineistoa aikaisemmin, koska asioiden selvittely on ollut kesken ja taloudellinen tilanteeni on vastapuolen eli rikolliseksi epäiltävien toimesta saatettu sellaiseksi etten ole voinut matkustaa ja selvittää asioita paikan päällä riittävän tehokkaasti. Mielestäni jo aikaisemmin lähettämäni todistusaineiston lisäksi tämä uusi todistusaineisto, mikä on lähetetty myös poliisille, valtakunnansyyttäjälle ja oikeuskanslerille osoittaa Rovaniemen hovioikeudelle, että Mikko Kovalaisen hoitamissa asioissa on suoritettava uudet rikostutkinnat.
Heli Wikströmin asioissa olen toimittanut Rovaniemen hovioikeuteen todistusaineistona väärennetyiksi ilmoitettuja avoimia asianajovaltakirjoja sekä perunkirjan, mikä on väärin tehty, jo on koko asian ydin Heli Wikströnin asioissa. Wikströmin asioissa poliisitutkinta on suoritettu kelvottomasti.

10. Poliisien Jaakko Savilammen, Tapani Tasannon, Raimo Ollilan ja Harri Rahkolan suorittamat rikostutkinnat on suoritettu täysin kelvottomasti. Tutkimatta on jäänyt muun muassa nykyisen Ylivieskan poliisipäällikön Petri Oulasmaan väärillä tiedoilla tehty haastehakemus, jossa kantajaksi on lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä laitettu Merita-pankki. Tämän rikollisen toiminnan seurauksena minä sain 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, koska asianajajani Vesa Laukkanen hoiti asian kelvottomasti eikä selvittänyt asioiden todellista tilaa. Lainassa oli todellisuudessa veljieni takaus, minkä pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan sen lisäksi hän todistaa, että oikeudenkäynti on käyty Kalajoen Meritapankin tietämättä. Näistä on toimitettu kiistaton todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuteen. Mauri Ylitalo on valmis todistamaan asian Rovaniemen hovioikeudessa.
Poliisien kelvottoman rikostutkinnan aineisto on jo toimitettu Rovaniemen hovioikeudelle. Se on saatu poliisihallitukselle tehdyn kahden virka-apupyynnön jälkeen. Kiistattomasti voidaan osoittaa myös syyttäjien Sulo Heiskarin ja Esa Mustosen rikollinen toiminta todistusaineiston avulla. Tähän liittyy myös laaja asianajajien ja varatuomareiden rikollinen toiminta, mikä poliisi on jättänyt tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä. Todistusaineistoon liittyy myös käräjäoikeuden tuomareiden Jyrki Määtän, Jaakko Raittilan ja Timo Tammikedon vähintään moitittava toimittava. Oikeudenkäynnit eivät missään tapauksessa ole olleet oikeudenmukaisia, vaan ne ovat olleet kiistatta Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

11. Koska todistusaineisto on laaja ja kysymys on erittäin vakavista rikoksista, niin katson aiheelliseksi, että asiassa suoritetaan suullinen käsittely. On kuitenkin huomioitava, että kaikki asiat ovat purkuasioina Korkeimman oikeuden käsittelyssä. Siksi toivon, että kustannusten säästämiksi ja asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi sekä oikeuden toteutumisen varmistamiseksi Rovaniemen hovioikeus, korkein oikeus, valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen sekä oikeuskansleri Jaakko Jonkka tekevät yhteistyötä asian ratkaisemiseksi lain- ja oikeudenmukaisella tavalla.
Jos asiassa järjestetään suullinen käsittely, niin todistajiksi nimeän Paavo Heikkisen, Pentti Heikkisen, Seppo Heikkisen ja heidän nimeänsä todistajat. Kaisa Suomalaisen ja hänen nimeämänsä todistajat sekä Heli Wikströmin ja hänen nimeämänsä todistajat. Oikeudenkäynnin kuluessa varaan mahdollisuuden kuulla muitakin todistajia.
Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla, jos Rovaniemen hovioikeus katsoo kirjallisen todistelun lisäksi olevan tarpeellista kuulla Alpo Ylitaloa, Pentti Heikkistä, Olli Puolitaivalta ja Aimo Remestä. Poliisien rikostutkinnan laiminlyöntien osalta nimeän todistajiksi Heino Virran ja Arto Ranta-Ylitalon.
Rovaniemen hovioikeudessa katson välttämättömäksi saada esittää sellaisen todistusaineiston mitä Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole asiassa ottanut vastaan. Kysymys on juuri ns. hukatusta aineistosta, jonka Rovaniemen hovioikeus on jo pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelta ja josta olen laittanut Rovaniemen hovioikeuteen valokuvan.
Kaikkein oleellisinta asioissa on saada esittää sellainen todistusaineisto, mitä Raahen käräjäoikeus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole ottanut vastaan ja mitä poliisit ja syyttäjät ovat salanneet suojellakseen tiettyjen tahojen rikollista toimintaa. Oikeudenkäynnit eivät ole tähän saakka olleet oikeudenmukaisia, koska asioissa on ollut esteelliset tutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat sekä esteelliset syyttäjät ja tuomioistuin, jonka toimivaltaisuutta asiassa on syytä epäillä.

12. Koska asia on Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä, niin katson ja toivon, että asiat on saatava ratkaistua sitä ennen Suomen oikeuslaitoksessa, jotta vältytään maailmanlaajuiselta häpeältä Suomen oikeusvaltion suhteen, kun Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin joutuu toteamaan, että asioiden käsitely Suomessa on kestänyt minun asioissani jo 16 vuotta ja Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin osalla yli 20 vuotta.

Kalajoella 28.02.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Liitteenä asianajaja Pirkko Braxin lausuma Suomen Asianajajaliittoon.
PS. Laitan tämän aineiston myös tiedoksi korkeimpaan oikeuteen, oikeuskansleri Jaakko Jonkalle ja valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle.
Lähetän tämän aineiston linkkejä avaamatta kirjeitse sekä n. 80-sivuisen todistusaineiston Kaisa Suomalaisen asioissa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lausuma käräjätuomari Timo Tammikedon toimenpideselvitykseen hovioikeudelle asiassa K10/5019.

Kuten asianajaja Pirkko Brax ja kolme todistajaa Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Aimo Remes todistavat, niin käräjätuomari Timo Tammiketo ei antanut Erkki Ahon esittää oikeudenkäyntiväitteitä eikä jättää asiaa koskevaa todistusaineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Toisin kuin käräjätuomari Timo Tammiketo ilmoittaa, en ole ilmoittanut käyttäväni käräjäoikeuteen jättämääni aineistoa todistusaineistona todisteena ainoastaan muissa oikeudenkäynneissä vaan myös tässä oikeudenkäynnissä. Nyt Rovaniemen hovioikeudessa on Mikko Kovalaisen asioissa kaksi valitusasiaa menossa samoista asioista ja kaikissa näissä on esteelliset tutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat, esteelliset syyttäjät ja käräjätuomareiden toimintaa on syytä epäillä vähintäänkin moitittavaksi ja Euroopan Ihmisoikeussopimusten vastaiseksi. Oikeudenkäynnit eivät ole olleet oikeudenmukaisia.
Käräjätuomari Timo Tammiketo käsittelee totuutta varomattomasti väittäessään, että hän suostuu esitettyyn järjestelyyn ja toimittaa aineiston hovioikeudelle heti, kun sitä koskeva hovioikeuden pyyntö esitetään käräjäoikeudelle. Minun muistini mukaan tällaista asiaa hän ei ole esittänyt, vaan tietoisesti salannut koko aineiston ja oikeudenkäyntiväittävät niin oikeuden päätöksestä kuin pöytäkirjoistakin.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen saaminen asiassa kesti minusta kohtuuttoman kauan. Kun ilmoitin asiasta, että en ole saanut ko. päätöstä, niin asia oli totta. Totta on myös se, että sain päätöksen seuraavan päivänä postitse.
Tärkeintä asiassa on se, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös puretaan ja kiristyksen avulla saadut rahat palautetaan minulle takaisin. Oleellista on myös se, että korkein oikeus purkaa Raahen käräjäoikeuden päätöksen mikä on konkurssipäätöksen sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätösten pohjana. Erittäin tärkeää on se, että Paavo Heikkinen, Kaisa Savolainen ja Heli Wikström vihdoinkin saavat toivoa oikeuden saamisesta asioissaan.
Raskauttavana asiana Timo Tammikedon osalta katson, että hän käräjätuomarina on tiennyt, että oikeudenpäätökset on saatu aikaan rikosten avulla ja hän on ollut tietoinen kaikista tosiasioista ja siitä huolimatta hän on tehnyt tietoisen väärän päätöksen, jonka huippuna on kiristys: rahat tai konkurssi.

Kalajoella 28.02.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: