lauantai 27. kesäkuuta 2015

Kaksi totuutta

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Oikea totuus

Perustuslakivaliokunnan jäsenille

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti


Hätähuuto Suomesta

Nettikirja

Asiat on jätetty tutkimatta ja rikollisia on suojeltu

Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:

106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10

2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609

POL-2015-2595

Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:

2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus


Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla: 
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14 

Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi 

Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat 
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                
Konkurssituomio 3.1.1997/1 
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö) 
                
Konkurssituomio 7.9.1998/963 
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne) 
                
ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen 
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                
ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu 
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                
ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy 
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                
ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä 
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista 
Rikosasiat: 
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys 
                
ratkaisu 1.6.1998/144 
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
                
ratkaisu 26.8.1998/1 
                
ratkaisu 13.8.1998 
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta 
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola 
                
Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen 
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen 
                
Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen 
R 11/537        asianomisaja Markku Koski 
                
Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen 
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista 
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä 
                
Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo 
hallintosihteeri 


Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.


S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70 

Suppea luettelo

Toinen totuus

Oikeuskanslerin vuosikertomus 2014

Pyydän perustuslakivaliokuntaa käsittelemään oikeuskanslerinviraston rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja olen valmis tuomaan todistusaineistot perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja esittelemään oikeuskanslerin ja muiden viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Kalajoella 27.06.2015

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI
044-3025948


perjantai 26. kesäkuuta 2015

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Pyydän Teitä vastaamaan minulle

  1. miksi en saa esteetöntä rikostutkinaa
  2. miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
Rikokset eivät voi vanhentua, koska asiat ovat koko ajan olleet vireillä ja osa rikollisista on tunnustanut tekonsa.

Perustuslakivaliokunnan jäsenile

Näkymätön käsi

Tutkintapyyntö Oikeusvaltio Suomi

Odotan vastaustanne 14 vrk:n kuluessa.

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen 7.s kausi
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

keskiviikko 24. kesäkuuta 2015

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle asia 00414/15/2299

Tässä "salattu" 1879-sivun todistusaineisto rikoksista + kirjat

Korkein hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki

Valitus Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä 3.6.2015 päätösnumero 15/0359/2 Diaarinumero 00414/15/2299

Valittaja:
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948
sähköposti: e.ahoky@kotinet.com

Vaadin, että koko päätös kumotaan kaikilta osin ja siirretään keskusrikospoliisin tutkintaan tai sille viranomaiselle jolle KHO katsoo sen kuuluvan. Vaadin, että KHO keskeyttää ulosottoni, mikä johtuu oikeuden vääristä päätöksistä, jotka on saatu aikaan rikollisen toiminnan avulla.

Tässä purkuperuste ulosoton keskeytykselle

Kalajoen kaupunginhallitukselle ei ole esitetty 9.3.2015 § 62 yhteydessä esittämääni valtuustoaloitetta. Tämä näkyy asiakirjasta, jonka pyysin ja sain Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kalajoen kaupunginhallitukselle ei ole monistettu tätä asiakirjaa, joka on käsittelyn pohja:

Kalajoen kaupunginhallitus ei lähettänyt minulle valitusosoitetta kaupunginhallituksen päätöksestä, mutta nyt valitusosoitus on liitetty kaupunginhallituksen päätäkseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on menetellyt virheellisesti siinä, ettei se ole pyytänyt asiassa lausuntoa Kalajoen kaupungingilta. Kalajoen kaupunginhan olisi pitänyt siirtää asia hallintolain mukaan sille viranomaiselle jolle asian käsittely kuuluu, mutta näin ei haluttu tehdä. Minä, Erkki Aho, olen halunnut käyttää asioiden eteenpäin viemiseen tätä tietä, koska poliisi-syyttäjä- oikeuslaitos-tie on jo käyty läpi kuten tästä ilmenee
Tässä lienee syy miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa.

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti


Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja

Katson, että Kalajoen kaupungin salailu asiassa on jatkoa salailu toiminnalle, jossa salattiin valtuutetuilta Kalajoen valtuuston pyytämä selvitys Erkki Aho nimikkeellä ”Rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella” Tein selvityksen, jossa oli aineistoa 1879 sivua sekä kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X. Minun oikeustajuni mukaan kysymys rikoslain 15 luvun mukaisesta rikollisesten suojelusta ja siksi katson, että näiden asioiden salailu on aiheuttanut minulle valtavia taloudellisia menetyksiä ja mittavia kärsimyksiä, joiden johdosta olen oikeutettu vahingonkorvauksiin.Lähetän erillisenä kirjeenä tähän valitukseen liittyen seuraavat asiakirjat:
  1. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 3.6.2015 päätösnumero 15/0359/2 Diaarinumero 00414/14/2299
  2. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa käsitelyn pohjana olleet asiakirjat, jotka olen saanyt pyytämällä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta
  3. Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X ja siihen tekemäni yksityiskohtainen selostus asioista sekä todistusaineiston selostus. Todisteaineisto on kopioitu kirjani sivuille. Todistusaineistosta olen tehnyt vielä erillisen selvityksen, josta selviää, mitä milläkin todisteella todistetaan.

Haluan asiassa suullisen käsittelyn jotta asiat varmasti tulevat oikeudenmukaisesti käsiteltyä.

Olen valittanut asiasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, koska sitä kautta minulla on mahdollisuus saada oikeus valittaa tarvittaessa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen.

Kalajoella 24.06.2015

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

PS. Muistakaa avata sähköpostin linkit ja tulostaa ne asian käsittelyä varten.

tiistai 23. kesäkuuta 2015

Perustuslakivaliokunnalle 23.06.2015

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie
Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana on Tapani Tölli

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 23, 2015 4:31 AM
Subject: Fw: perustuslakivaliokunnalle Totuuden hetkellä

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 23, 2015 4:27 AM
Subject: perustuslakivaliokunnalle Totuuden hetkellä

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Vaadin perustuslakivaliokuntaa perehtymään Suomen oikeuslaitoksen tilaan, syyttäjien ja poliisien toimintaa. Koska on syytä epäillä valtiopetosta, niin asia on käsiteltävä perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan väite siitä, ettei yksityisen henkilön esittämiä asioita voida ottaa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ei perustu lakiin, vaan on perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan mielipide. Kansanedustajan pitää noudattaa perustuslain mukaan lakia ja rikoslaki 15 luku koskee myös kansanedustajia. Kansalaiset ovat perustuslain mukaan yhdenvertaisia lain edessä. Rikoksista ei ole syytä epäillä ainoastaan eduskunnan oikeusasiamiestä Petri Jääskeläistä ja apulaisoikeusasiamiehiä Maija Sakslinia ja Jussi Pajuojaa vaan myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta sekä muita valtakunnan syyttäjäviraston henkilöitä sekä poliisijohtoa. Tilanne on erittäin vakava. Yksikään perustuslakivaliokunnan jäsen ei voi väittää että ei ole saanut tietoa asiasta, sillä olen pitänyt heidät hyvin ajan tasalla. Nyt on TOTUUDEN HETKI perustuslakivaliokunnalla.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske Dnro 7/41/04

Oikeusvaltio Suomi – valtakunnansyyttäjäviraston päätös 26.10.2009 Dnro 9/41/09

Kantelu todistajien toiminnasta

Jorma Kalske – korruptio isä

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle

Poliisijohtaja Mikko Paatero

 Pitäisikö poliisijohtaja Mikko Paateron erota?
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on rikoksissa mukana

Paavo Nikula ja Jaakko Jonkka estivät KKO:n tuomareiden rikoksen tutkinnan

Kansliapäällikkö Tiina Astola

Pia Siwe korkein oikeus

Laman syylliset – rikollisille syytesuoja?

Erkki Ahon blogi 15.12.2010

 Erkki Aho

 From: Erkki Aho
Sent: Sunday, June 21, 2015 9:31 PM
To: jari.lindstrom@eduskunta.fi ; hav@eduskunta.fi
Subject: Fw: perustuslakivaliokunnan jäsenille
 From: Erkki Aho
Sent: Sunday, June 21, 2015 8:22 PM
To: pev@eduskunta.fi ; hao@eduskunta.fi ; jari.lindström@eduskunta.fi; petteri.orpo@eduskunta.fi ; robin.lardot@poliisi.fi ; oikeusasiamies@eduskunta.fi
Subject: perustuslakivaliokunnan jäsenille
 Perustuslakivaliokunnan jäsenille
Pyydän perustuslakivaliokunnan jäseniä palauttamaan Suomen oikeusvaltioiden joukkoon. Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomusta 2014 ei saa hyväksyä, vaan oikeusasiamiehet on saatava valtakunnan oikeuteen.

Perustuslakivaliokunnan jäsenille 21.6.2015

Olen joutunut valtion rikollisen toiminnan kohteeksi ja olen joutunut kärsimään neljä rikollista konkurssia ja minut on tuomittu 75 päivän ehdottomaan vankeuteen rikollisesti aikaansaadun saatavan perusteella. Todellisuudessa saatavaa ei ollut lainkaan.
Olen joutunut järkyttävien ihmisoikeusrikosten kohteeksi syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan toimien johdosta


Olen joutunut kärsimään valtavat ( n. 250 miljoonaa euroa) taloudelliset tappiot sekä mittaamattomat henkiset kärsimykset Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta.

Kalajoella 21.6.2015

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu 7.s kausi

 Jakelu perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, poliisiministeri ja oikeusministeri sekä tiedotusvälineet, KRP:n päällikkö Robin Lardot, eduskunnan oikeusasiamies


sunnuntai 21. kesäkuuta 2015

Perustuslakivaliokunnan jäsenille 21.6.2015Todistan näillä muutamilla asiakirjoilla eduskunnan oikeusasiamiehen epäillyn rikoksen, Petri Jääskeläinen 5.3.2003 Dnro 2047/4/2002, tapahtuneeksi tosiasiaksi ja tämä vaatii perustusvaliokunnan toimenpiteitä. Samalla todistan apulaisoikeusasiamiesten Maija Sakslinin epäillyn rikoksen dnro 4742/13 ja Jussi Pajuojan epäillyn rikoksen 22.5.2015 ratkaisin Dnro 2315/4/15 tapahtuneeksi. Myös apulaisoikeusasiamiesten Maija Sakslinin ja Jussi Pajuojan toiminta vatii toimenpiteitä eli valtakunnanoikeuden käsittelyä.

Kysymys on tästä asiasta


Konkurssipesänhoitajien ja kaupanvahvistajan rikolliseksi epäiltävä toiminta

Todiste 1


Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat eivät saa konkurssisäännön mukaan myydä kiinteää omaisuutta. Asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen olivat väliaikaisia pesänhoitajia. Heidän päämiehinään olivat Arsenal Oy ja Kera Oy.


Todiste 2

Väliaikaiset konkkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen salasivat kaupanteon yhtyedessä 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä on rikoslain mukaan törkeä petos. Kuvassa 1 sivu salatuista pantatuista kiinnityksistä.
Todiste 3
Kaupanvahvistajaksi on merkitty kauppakirjoissa ( 3 kpl) Kalajoen nimismies Sulo Heiskari, joka oli tuleva syyttäjä. Toinen kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistajaa.

Todiste 4


Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu.
Kalajoen nimismies Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa ko. kauppakirjoista käydyissä ja niistä johtuvista oikeudenkäynneissä. Syyttäjä Sulo Heiskari on ollut varmasti esteellinen näissä asioissa.

Kauppakirjat perustuvat törkeään petokseen, koska Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella yrityskuvioihin mukaan tullut ”saattohoitaja” Jouni Remes tunnustaa asian. Hän oli tehnyt muitten osakkaitten tietämättä sopimuksen Kera Oy:n kanssa, ettei Kera OY:tä käytetä rahoittajana tässä tapauksessa.

Todiste 5 Jouni Remeksen kuulustelukertomus


Todiste 6 Jouni Remeksen tekemä sopimus muiden osakkaiden tietämättäTodiste 7 Jouni Remes ja silloinen kansanedustaja Markku Koski, joka oli yhtiön hallituksen puheenjohtaja, väärensivät yrityksen hallituksen pöytäkirjat ja hakivat perustettavan yrityksen rekisteröinnin väärennetyillä asiakirjoilla.


Todiste 8


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä , pesänhoitajina asianajaja Antti Latola ja Hannu Maskonen purkivat tehdyt kaupat 18.3.1996 ja 19.4.1996.

Todiste 9

Kaupat purettaessa takaukset raukeavat, sillä pääsopimus purettaessa takaukset eivät voi jäädä voimaan. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton. Todiste 10 
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä hak yrityksen konkurssiin vaikka kaupat oli purettu ja takaukset rauenneet. Konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Todisteena konkurssihakemuksen perustelut, jotka ovat väärät. 
Todiste 11
Konkurssihakemuksen perustelut olivat väärät myös senkin vuoksi, että PR-Teollisuus oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 1.641 444,45 mk.
Todiste 12
Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman konkurssiasiassa ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja ja todennut, että kanne on oikea.Todiste 13


Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa varatuomari Paavo M. Petäjä toteaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.

Todiste 14


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä pesänhoitajina Antti Latola ja Hannu Maskonen tunnustavat, että kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton.
Todiste 15


Koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli laiton pyysi asianajaja Asko Keränen valtakirjan asian hoitamista varten Erkki Aholta ja Heino Virralta. Hänen tehtävänä oli valituksen tekeminen konkurssiasiassa ylempään oikeusasteeseen.
Todiste 16
Silloinen asianajaja, nykyään varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Näin PR-Teollisuuden osakkaat eivät ole voineet käyttää lainsuomia oikeuksiaan väärän tuomion purkamiseksi eikä korkein oikeus ole purkanut vääriä päätöksiä.

Todiste 17
Ylivieskan poliisi Raimo Ollila toimi tutkinnanjohtajana asiassa ja hän teki päätöksen, että jätetään esitutkinta suorittamatta.
On täysin selvää, että poliisi Raimo Ollila on ollut esteellinen toimimaan tutkinnajohtajana asioissani, koska hän on syyllistynyt törkeisiin virkavirheisiin PR-talojen konkurssivyyhdessä.

Todiste 18


Asianajaja Hannu Maskonen pyysi minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 mk niin hän ei hae minua henklökohtaiseen konkurssiin. Minä totesin, että asiat selvitetään perinpojin. Siksi Hannu Maskosen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin ja saipa hän minulle 75 päivän ehdottoman vankeustuomion saatavan perusteella jota ei ollut olemassakaan. Sitten häntä asiat vaivaan sen verran, että hän päätti tehdä oman ratkaisunsa.

Kalajoella 21.6.2015
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu 7.s. kausi
www.erkkiaho.com