keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Kantelu oikeuskanslerille rikosylikomisario Tero Haapalan toiminnastaRikosylikomisario Tero Haapala on tehnyt 17.3.2014 päätöksen 2400/S/10104/14. Päätöksen mukaan rikoksista ei esitutkinaa suoriteta. Tero Haapala on jo aikaisemmin käsitellyt samaa asiaa ja tehnyt silloinkin tutkimattajättämispäätöksen. Erikoista asiassa on se, että aikaisemmalla tutkimattajättämispäätöksellä on sama tutkintanumero eli 2400/S/10104/14. Tästä on vedettävä se johtopäätös, että rikosylikomisario on jättänyt kokonaan tutkimatta uuden tutkintapyynnön.
Rikosilmoitus on esitetty tässä

On siis syytä epäillä, että rikosylikomisario Tero Haapala on syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttöön tai virka-aseman törkeään väärinkäyttöön koska on jättänyt selkeät törkeät rikokset tutkimatta. Lisäksi on syytä epäillä, että rikosylikomisario Tero Haapala on syyllistynyt rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja rikosten peittelyyn. Teot ovat todella vakavia rikoksia.

On huomioitava se, että rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on koko ajan ollut vireillä joten rikokset eivät ole voineet vanhentua, vaan rikoksia on pyritty vanhentamaan uusilla rikoksilla. Tästä selviää, että rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Soitin rikosylikomisario Tero Haapalalle ja 23 minuutin keskustelun aikana hän pyysi tekemään rikosilmoituksen suoraan KRP:n johtajalle ja nimeämään vain pari henkilöä tutkinnan kohteiksi, ei siis kaikkia rikoksen tehneitä.

Rikolliset ovat tunnustaneet rikoksensa ja siksi kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan tehdyt tuomiot olisi pitänyt purkaa. Tästä käy ilmi rikosten tunnustamiset

Tässä on suullinen todistusaineisto rikoksista

Olen esitellyt rikokset todistusaineistoineen poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle ja todistusaineistot löytyvät poliisiylijohtajalta, koska hän ei ole niitä palauttanut.

Todistusaineistot löytyvät myös Kalajoen kaupungin arkistosta, koska jouduin poliittisen ajojahdin jälkeen tekemään valtuustolle sen pyytämän selvityksen rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkouolella. Sivuja selvityksessä on 1879 sivua. En kuitenkaan saanut esittää selvitystä valtuustolle, koska selvitys sisälsi myös Kalajoen kaupungin virkamiesten mahdolliset tutkimatta jätetyt rikokset.
Tässä kuva Kalajoen kaupungin arkistossa olevasta todistusaineistosta.Todistusaineistot , selotukset ja juridinen argumentointi löytyy tästä

Ehkä rikosylikomasario Tero Haapala tarkoitti vain muutamalla henkilöllä poliisi Raimo Ollilaa, joka on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja siten toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana lähes kaikissa asioissani. Toinen mahdollisuus on syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut esteellisenä syyttäjä lähes kaikissa asioissani. Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kiinteistä kaupassa, jossa väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät ilman valtakirjaa toisen omistamaa pantattua omaisuutta ja salasivat 48 miljoonan markan pantatut kiinteistöt ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ei ollut paikalla kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Lisäksi myyjä tiesi, että PR-talot oli markkinoilta poistettavien listalla ja oli kertonut tämän silloiselle kansanedustaja Markku Koskelle, joka ilmoitti siitä jälkikäteen kauppasopimuksen oleville ostajille eli osakkeenomistajille. Kysymys on törkeästä petoksesta. Kaupanvahvistajaksi merkitty syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä, joissa on käsitelty näitä asioita, joten hän varmasti esteellinen ja se on tuomioiden purkuperuste oikeudenkäymiskaaren mukaan. Myös varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus ja entisen asianajajan Asko Keräsen tunnustus sekä asianajaja Jouni Vihervallin tunnustus ovat tuomionpurkuperusteita korkeimmassa oikeudessa.

Korkein oikeus on jättänyt tuomiot purkamatta vedoten oikeudenkäymiskaaren pykälään, jonka mukaan purkuhakemus on oltava lainoppineen henkilön tai virkamiehen tekemä. Olen pyytänyt korkeimman oikeuden presidentiltä Pauliine Koskelolta tietoa siitä, mikä on tämä korkeimman oikeuden tarkoittama virkamies. Korkeimman oikeuden presidentti ei ole vastannut minulle vaikka lain mukaan hänen kuuluisi vastata. Koska en saanut vastausta korkeimman oikeuden presidentiltä, niin käännyin sisäasiainministeriön puoleen jolloin sisäasianministeriö vastasi ettei mikään laki velvoita poliisia tutkimaan rikoksia. Sen jälkeen tein tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjävirastoon, jossa kielätydyttiin vastaanottamasta todistusaineistoa valtiosyyttäjä Anssi Hiivalan toimesta. Myös KRP eli rikosylikomisario Tero Haapala kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa.

Asia on varsin julkinen, koska asia on tutkivan journalisimin käsittelyssä

Lähetän tämän asian jo ehkä 50:nnen kerran kansanedustajille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Erkki Aho


sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Luotatko Sinä suomalaisiin tuomioistuimiin?


Luotatko Sinä suomalaisiin tuomioistuimiin?
http://yle.fi/uutiset/ylen_lakimieskysely_yllatti__luotatko_sina_suomalaiseen_oikeusjarjestelmaan/7242533

Arvoisat toimittajat Päivi Happonen ja Tuuli ToivanenFrom: Erkki Aho
Sent: Saturday, May 17, 2014 6:28 AM
To: paivi.happonen@yle.fi ; tuuli.toivanen@yle.fi
Subject: oikeuslaitoksen tilaPäivi Happonen ja Tuuli Toivonen
Olen joutunut kärsimään Suomen oikeuslaitoksen rikollisesta toiminnasta jo 19 vuoden ajan vaikka näytöt ovat kiistattomat rikoksista joiden kohteeksi olen joutunut. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvoja näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. En ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko 19 vuoden oikeustaisteluni aikana. Oikeustaisteluni on netissa todistusaineistoineen ja juridisine argumentointineen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/

Todistusaineistot ja selostukset asioista on myös youtube-videoistani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

sekä kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X
Todistusaineisto löytyy myös Kalajoen kaupungin arkistosta, jonne tein valtuuston vaatimuksesta 1879 sivun aineiston asiosta, mutta kun aineisto paljasti myös Kalajoen kaupungin johtohenkilöiden rikokset niin en saanut esittää sitä valtuustolle, vaan se aineisto on nyt todisteena Kalajoen kaupungin arkistossa. Olen valmis esittelemään aineiston toimittajille.
Minulla on kotona 5 banaanilaatikollista todistusaineisto asioista, mutta poliisi ei ota vastaan todistusaineistoa, eikä syyttäjä eikä myöskään oikeuslaitos.
päiväkirjassani on asioita selostettu http://erkinploki.blogspot.fi/

Olen menettänyt valtion rikollisen toiminnan johdosta yritykseni, omaisuuteni ja ihmisarvoni.
Korvausvaatimukset valtiolle ovat noin 250 miljoonaa euroa. Olen kärsinyt neljä rikollisesti aiheutettua konkurssia. Olen nimennyt blogeissani todelliset syylliset ja kertonut heidän rikoksensa. Toivon, että saisin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeudenkäynti voitaisiin videoida suorana lähetyksenä joko televisiossa tai youtubessa.

Kalajoella 17.05.2014
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi
Erkki Aho
www.erkk.aho.com
044-3025948

Arvoisat toimittajat Päivi Happonen ja Tuuli Toivanen

täydennän eilistä sähköpostiani tutkivalle journalismille. Seuraavaasta käy ilmi Suomen oikeuslaitoksen tila:

Nettikirja: Valtiopetos on tosiasia

Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki

Kärsimysnäytelmä: Oikeusvaltio Suomi

Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassa

Tarvittaessa voin tehdä selvityksen mistä tämä johtuu ja mitä pitää tehdä jotta Suomesta saadaan palautettua takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.

Kalajoella 18.5.2014 Erkin päivänä

Erkki Aho


tiistai 13. toukokuuta 2014

Sakon muuttaminen vankeudeksi


Kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen ei ole ilmoittanut pyynnöistäni huolimatta selkokielellä minkä asian johdosta hän on hakemassa sakon muuttamista vankeudeksi. Myöskin laillisuusvalvoja Pasi Pölönen on kieltäytynyt oikaisemasta ulosottomiehen miehen toimintaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että laillisuusvalvoja laiminlyö virkavelvollisuutensa. Asian hänelle on esitellyt esteellinen esittelijä Helena Rahko.
Asiakkaan on syytä saada selkokielinen kirjallinen oikeuden päätös asiasta. Ulosottomies Vesa Heikkisen lähettämistä asiakirjoista ei käy selville mistä asiasta on kysymys. Pyydän lähettämään selkokieliset asiakirjat. Viranomainen ei voi toimia näin kelvottomasti. Pyydän oikeisministeri Anna-Maja Henriksonia puuttumaan alaistensa toimintaan ja vapauttamaan kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkinen tehtävistään. Mielestäni hänen toiminnastaan on yhteiskunnalle ennemmän haittaa kuin hyötyä. Vesa Heikkisen toiminta on viranomaiselle sopimatonta menettelyä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1969/19690321 321/1969
Asetussakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta
Onko asetus ajantasainen? Lääninhallituksia ei enää ole olemassa.

Korkein oikeus ei ole antanut valituslupaa asioissa sillä perusteella, että valituslupahkemusta ei ole tehnyt oikeudenkäymiskaaren edellyttämän koulutuksen saanut juristi tai virkamies. Olen pyytänyt korkeimman oikeuden presidentiltä Pauliine Koskelolta vastausta siitä, että kuka on se korkeimman oikeuden päätöksessä tarkoittama viranomainen joka voi tehdä tuomioiden purkuhakemuksen, mutta korkeimman oikeuden presidentti ei ole vastannut sähköpostiini. Onko hän menetellyt lainvastaisesti?
Poliisihallitus on vastauksessaan todennut, että mikään laki ei velvoita heitä tutkimaan rikoksia. Vastaus on pöyristyttävä ja on syytä epäillä selkeää rikollisten suojelua. Myös valtakunnansyyttäjävirasto ( Anssi Hiivala) kieltäytyy tutkimasta asiaa.
Valitettavasti en ole saanut asianajajaa tuomoiden purkamista varten, koska Ylivieskan oikeusaputoimistokin ( Kari Peippo) kieltäytyy lain vastaisesti auttamasta minua asiassa ja on tehnyt sen jo useita kertoja. Paikallinen korkeamman koulutuksen saanut juristi sanoi minulle, etten voi saada asianajajaa Kokkolan ja Oulun väliseltä alueelta mainitut kaupungit mukaanlukien, koska kysymyksessä on viranomaisrikollisuus, jossa on mukana syyttäjät Sulo Heiskari ja Esa Mustonen sekä Jokilaaksojen poliisilaitos esimiehineen sekä lukuisa määrä alueen asianajajia ja varatuomareita. On myös syytä epäillä Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden tuomareiden ( Jyrki Määttä, Jaakko Raittila, Timo Tammiketo ja erityisesti Heikki Sneck) toimintaa lainvastaiseksi ja jopa rikolliseksi. Tämä juristi lupasi ensin hoitaa asian, mutta sitten hän sanoi, että pelkää kostoa asiassa, jos ottaa asian hoidettavakseen. Ruotsista sain asianajajan, jolla on oikeudet toimia Suomessa. Hänen kanssaan soviittin hinnaksi 8000 euroa tuomion purkujen hakemisesta, mutta sitten hän perui asian. Suomen Asianajajaliitosta en ole saanut asianajajaa.


Korkein oikeus eikä hovioikeuskaan ole antanut asiassa suullista käsittelyä eikä todistusaineistoa ole otettu vastaan asian käsittelyssä eikä todistajia ole kuultu. Menettely on ollut Suomen perustuslain, oikeudenkäymiskaaren ja EU:n ihmisoikeussopimuksen vastaistan menettelyä ja täyttää jo ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön sekä kidutuksen tunnusmerkistön. Erityisesti Rovaniemen hovioikeuden toiminta asioissani on ollut käsittämätöntä.


Minä haluan, että kaikkia asiani käsitellään joko korkeimmasssa oikeudessa tai alioikeudessa uudelleen ja otetaan todistusaineistot vastaan lain mukaisesti sekä kuullaan todistajia asian mukaisesti. Haluan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Siihen olen valmis ja olen valmis siihen, että oikeudenkäynti esitetään netissä suorana lähetyksenä. Todistusaineistot asioissa löytyy tästä http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/
sekä kotoani ja Kalajoen kaupungin arkistosta.


Erkki Aho

www.erkkiaho.com

sunnuntai 11. toukokuuta 2014

Perustuslain mukaan kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia, mutta....


Perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia, mutta käytännössä poliisit ja virkamiehet ovat lain ulottumattomissa. Tässä todellinen esimerkki Suomen poliisin ja Suomen oikeusviranomaisten rikollisuudesta:

Rikosilmoitus

Pasi Pölönen ja dnro 1599/4/14

Täydennys kanteluun dnro 1599

Dnro 1599

kuva

Koska kysymyksessä on törkeat rikokset ja niillä on aiheutettu aiheeton ja perusteeton vangisemisvaatimus, niin kysymys on myös törkeästä ihmisoikeusrikoksesta. Rikosilmoitukset on tehty ajoissa ja siksi rikokset eivät ole voineet vanhentua.

Poliisiasioista Suomessa vastaan eduskunnan hallintovaliokunta, jonka puheenjohtaja perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila.Pirkko Mattila on poliisiylijohtaja Mikko Paateron esimies ja Pirkko Mattila on tietoinen, että poliisiylijohtaja Mikko Paatero on tietoinen kaikista rikoksista ja hänelle on toimitettu niistä todistusaineisto ja Paaterolle on esitetty myös juridinen argumentointi asioista.

Katso: Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassa
Jos kansanedustaja Pirkko Mattila ja poliisiministeri Päivi Räsänen eivät ryhdy asiassa pikaisesti asian vaatimiin toimenpiteisiin, niin turha heitä on äänestää eurovaaleissakaan, koska he eivät kykene hoitamaan niitäkään asioita, joihin hänellä on lain valtuuttama oikeus ja lain mukainen velvollisuus.
Pankkikriisin asiat ja Natura-asiat on selvitettävä sekä korvattava täysimääräisesti aiheutetut vahingot korkoineen. On purettava erilaiset rikollisiorgansiaatiot valtion hallinnosta.

Jakelu: koko maan tiedostusvälineet


perjantai 2. toukokuuta 2014

RikosilmoitusFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, May 2, 2014 11:41 AM
Subject: rikosilmoitus
 
Rikosilmoitus Helena Rahkosta ja Pasi Pölösestä
Suomen perustuslain 6 §:n mukaan kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Perustuslain 106 §:n mukaan jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.
Eduskunnan oikeusasiamiehen notaari esittelijä Helena Rahko on apulaisoikeusasiamiehen sijaisen Pasi Pölösen kanssa tehnut päätöksen Dnro 1599/4/14, jossa he suojelevat laajaa rikolliskaartia täysin perusteettomasti ja syyllistyvät täten rikoslain 15 luvussa mainittuun rikollisten suojeluun.

Katso

Todelliset syylliset löytyy tästä

Koska esittelijä Helena Rahko on toiminut esteellisenä ja tietoisen rikollisesti vaadin hänelle ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen. Vaadin eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen Suomen lain mukaista rangaistusta virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteeseen saattaminen kuuluu tutkinnan jälkeen eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen eduskunnalle.

Kalajoella 02.05.2014
Erkki Aho