maanantai 16. maaliskuuta 2009

Määräajan pidentämispyyntö


Raahen käräjäoikeus
käräjätuomari Timo Tammiketo
Sovionkatu 1 PL 85
92100 RAAHE

Määräajan pidentämispyyntö turvaamistoimiasiassa

Pyydän määräajan siirtoa vastauksen annossa turvaamistoimiasiassa. Pyydän vastauksen antamiseen aikaa 14 päivää lisäaikaa eli 1.4.2009 saakka.

Perustelut:
1. Maallikkona tarvitsen asianajan apua ko. vastauksen tekemiseen. Valitettavasti asianajajallani on erittäin paljon töitä ja hän ehtii paneutua asiaan vasta ilmoittamani ajan kuluessa. Tulen tekemään asiaan vaastaamisesta laskun varatuomari Mikko Kovalaiselle.

2. Turvaamistoimi on käsitelty jo aikaisemman oikeudenkäynnin yhteydessä Raahen käräjäoikeudessa. Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen. Raahen käräjäoikeus ei suostunut myöskään oikeuskäsittelyn siirtoon, jota varatuomari Mikko Kovalainen oli vaatinut.Varatuomari Mikko Kovalainen ei ilmestynyt valmisteluistuntoon lainkaan.
Minun oikeustajuni mukaan samaa asiaa ei voi käsitellä Raahen käräjäoikeudessa uudelleen.

3. Olen valittanut Raahen käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen ja Rovaniemen hovioikeus on pyytänyt minulta uuden lausuman asiassa. Minun oikeustajuni mukaan samaa asiaa ei voi käsitellä kahdessa eri oikeusasteessa yhtä aikaa. Minun käsitykseni mukaan asia tulee käsitellä Rovaniemen hovioikeudessa, jonne siitä on jo valitettu.

4. Turvaamistoimiasiassa tulen vaatimaan varatuomari Mikko Kovalaiselta vastavakuutta, jos asia tulee vielä Raahen käräjäoikeuden käsittelyyn.

5. Olen tehnyt Rovaniemen hovioikeudelle lausuman asiassa. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Nyt Rovaniemen hovioikeus pyytää vielä lausumaa asioista, jotka varatuomari Mikko Kovalainen on toimittanut Rovaniemen hovioikeudelle 9.3. ja 11.3.2009. Minulla on aikaa 26.3.2009 asti antaa lausuma näissä asioissa Rovaniemen hovioikeudelle.

6. Olen valittanut Raahen käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen. Katso vastausta yhteen vastinepyyntöön
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-rovaniemen-hovioikeudelle_14.html

7. Varatuomari Mikko Kovalainen vetoaa asioissa Oulun KRP:n päällikön Leila Melanderin ja syyttäjä Kirsi Männikön päätöksiin. Minulle sopii erinomaisesti näiden asioiden käsittely, sillä tutkintapyynnössäni oli myös kysymys varatuomari Mikko Kovalaisen menettelyssä Raahen käräjäoikeudessa, jossa hän vaati minulle, Erkki Aholle, mielentilatutkimusta. Kymyksessä on kiistatta kunnianloukkaus. Tätä taustaa vasten ja muita varatuomari Mikko Kovalaisen rikosepäilyjä vasten Oulun KRP:n päällikön rikosylitarkastaja Leila Melanderin tutkimattajättämispäätös 21.11.2008 2400/S/10357/08 on syytä epäillä kiistattomaksi virkarikokseksi. Koska Mikko Kovalainen käyttää päätöstä todistusaineistona, niin se on käsiteltävä Rovaniemen hovioikeudessa. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on kiistatta virkarikokseksi epäiltävä teko.
Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

8. Olen tehnyt kiirehtimispyynnön KRP:lle asoioiden tutkimisessa. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

KRP:n talousrikososaston päällikkö Tapio Kalliokoski on siirtänyt Suomussalmen jutun rikostutkinnan toiselle poliisiviranomaiselle. Olen vaatinut asiassa 16.3.2009 valtakunnansyyttäjävirastoa ryhtymään asian mukaisiin toimenpiteisiin tutkinnanjohtajan vaihtamiseksi, koska on syytä epäillä myös poliisirikoksia.

9. Olen kannellut käräjätuomari Jyrki Määtän toiminnasta oikeuskanslerille. Katson, että hän toimi puolueellisesti ja esti minua ihmisoikeussopimuksen artiklan 1 d vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Katso 1 d kohta: d. oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat.
Asian voi tarkistaa Raahen käräjäoikeuden nauhoituksesta.
Pidän erikoisena sitä, että Mikko Kovalaisen todistajia kuultiin puhelimitse, mutta Erkki Ahon todistajia ei kuultu. Pidän erikoisena myös sitä, että Mikko Kovalaisen todistaja oli unohtanut mitä hänen piti sanoa ja Mikko Kovalainen kysyi puhelinkuulustelussa todistajalta, että "voinko auttaa?"
Käräjäoikeuden tuomarin puolueellisuuden ja tarkoitushakuisuuden voi todistaa kolme oikeudenistunnossa läsnäollutta henkilöä.

Olen tehnyt myös kantelun syyttäjä Esa Mustosen toiminnasta, koska hän toimii kiistattomasti puolueellisesti ja hyväksyi esteellisen tutkinnanjohtajan Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan ja esteellisen tutkijan Harri Rahkolan toiminnan asiassa. Lisäksi syyttäjä Esa Mustonen jätti loppulausuntoni kokonaan toimittamatta Raahen käräjäoikeuden käsittelyyn. Lisäksi hän jätti kirjallisen todistusaineiston lähes kokonaan huomioonottamatta oikeudenistunnossa, muun muassa Seppo Heikkisen nimiin avoimien asianajovaltakirjojen väärentamisen. Odotan oikeuskanslerilta ko. henkilöiden vastauksia jotta voin antaa niihin vastineet.

10. Eduskunnan oikeusasiamies on määrännyt 10.3.2009 asioissa tutkinnat, joissa valmistelija on myös määrätty. Tästä sain eduskunnan oikeusasiamiehelta kirjallisen ilmoituksen. Asiani diarinumero on 764.

11. Yhteiskunnallisena vaikuttajan katson, että oikeuslaitoksen tulee toimia taloudellisesti sekä oikeusvarmasti.

Tässä vain muutama peruste lisäajan saamiseksi vastauksen antamiseen varatuomari Mikko Kovalaisen turvaamistoimiasiassa.

Lähetän tämän vastausajan pidentämispyynnön tiedoksi myös valtakunnansyyttäjävirastolle, laillisuusvalvojille sekä keskusrikospoliisille. Myös oikeusministerin, poliisiministerin, poliisiylijohtajan sekä perustuslakivaliokunnan jäsenten on hyvä olla tietoisia Suomen oikeuslaitoksen käytännön toiminnasta.

Kalajoella 16.3.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: