keskiviikko 18. joulukuuta 2013

Tuulikki Mylly - rikollisten renkiFrom: Erkki Aho
Sent: Wednesday, December 18, 2013 9:18 AM
Subject: tuulikki mylly rikollisten renki
 
Tuulikki Mylly – rikollisten renki
Suomen perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perustuslain 21 §:n mukaan Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Minä en ole saanut asioita esteettömään rikostutkintaan enkä oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn johtuen siitä, ettei poliisi tutki, eikä syyttäjä syytä, eikä eri oikeusasteet ota todistusaineistoa vastaan. Laillisuusvalvojat eivät näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Meillä on uskovaiset ja ministerivalan vannoneet ministerit Päivi Räsänen ja Anna-Maja Henriksson, jotka hyväksyvät ja joiden siunauksella tätä rikollista toimintaa Suomessa harjoitetaan. Katso
Arvoisat ministerit
Poliisi on Suomessa täysin rikollisten käsissä ja eräiden tietojen mukaan kokoomuslaisten miehittämä. Katso
Pitäisikö poliisiylijohtaja Mikko Paateron erota
Laillisuusvalvonta on Suomessa kansalaisten pettämistä varovaroilla ja virkavastuulla. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain muutama promille aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Ei anna aihetta päätökset loukkaavat kansalaisten oikeusturvaa ja toiminnallaan laillisuusvalvojat loukkaavat törkesäti kansalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksia. Katso
Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa
Siitä huolimatta korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä ja ulosottomiehet perivät väärien päätösten (rikolliset tunnustaneet rikoksensa) perusteella aikaansaatuja oikeudenkäyntikuluja ja rikollisten väärillä oikeudenpäätöksillä aikaansaamia ”vahingonkorvauksia”.
Rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Rikoslain 15 luvun 10 §:ssä käistellään Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämistä.
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Ulosottomiehillä ei ole ainoastaan oikeus vaan velvollisuus kieltäytyä perimästä ulosotossa rikoksilla aikaansaatuja saatavia. Heillä on lain mukaan velvollisuus kieltäytyä perimästä rikoksilla aikaansaatuja saatavia ja heillä on velvollisuus ilmoittaa rikoksista asianomaisille viranomaiselle. Valitettavasti minun on syytä epäillä Tuulikki Myllyä ja hänen esimiehiään perustuslain vastaisesta toiminnasta ja samalla myös rikoslain vastaisesta toiminnasta.
Kalajoella 18.12.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 

torstai 12. joulukuuta 2013

Arvoisat ministeritFrom: Erkki Aho
Sent: Thursday, December 12, 2013 6:20 PM
Subject: Arvoisat ministerit
Arvoisat ministerit,

Olette uskonnollisen vakaumuksen omaavia ja ministerin valan vannoneita henkilöitä, onko Teillä omaatuntoa ollenkaan?
Pidättekö oikeana poliisiylijohtaja Mikko Paateron toimintaa oikeana ja hyväksyttävänä? Paatero ei ole reagoinut asioihin millään tavalla. Miksi ei?

Ketkä ovat todelliset syylliset asioissani?

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen
Pitäiskö poliisijohtaja Mikko Paateron erota?

Valehtelitteko Te minulle päin naamaa?

Onko Suomi oikeusvaltio?

Jos ministerit, joiden vastuualueella tapahtuu tällaista rikollista toimintaa, eivät reagoi asioihin, niin silloin heidän minun mielestäni tulee vetää omat johtopäätökset asioista ja jättää eroanomukset. Kaikesta huolimatta: Hyvää Joulua!

Kalajoella 12.12.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen ( 7.s kausi)