keskiviikko 25. toukokuuta 2011

Oikeustaistelu jatkuu

Tein seuraavan vastineen Kalevan, Keskipohjanmaan ja Kalajokilaakson uutisointiin konkurssiasiassa.

Vastine uutisointiin konkurssiasiasta
Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi vastaanottamassa mitään todistusaineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa konkurssiasiassani. Oikeudenkäynti ei voi olla oikeudenmukainen jos todistusaineisto, jolla todistetaan tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyys jätetään kokonaan käsittelemättä aivan niin kuin niitä ei olisi asiassa esitettykään. Käräjätuomari Heikki Sneck ei antanut minun esittää todistusaineistoa oikeudenistunnossa alkua pidemmälle, kun hän pyysi aineiston itselleen ja keskeytti oikeudenistunnon. Hän perehtyi hetken aineistoon ja teki päätöksen ettei aineistoa oteta vastaan tutkijoiden, tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyydestä.
Minä vetosin puolustuksessani oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa, 13 artiklaa ja 14 artiklaa. Lisäksi vetosin syyttäjälain 1 §:n ja syyttäjälain 12 §:ään. Vetosin esitutkintalain 16 §ään. Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin varmasti kuuluvat esteettömät tutkijat, esteettömät tutkinnanjohtajat ja esteettömät syyttäjät. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan d kohdan mukaan on oikeus kuulustella todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan. Minulta tällainen vastapuolen todistajan kuulusteleminen estettiin ja siitä on kolmen henkilön valaehtoinen todistus sekä todistajanauha oikeudenistunnosta todisteena. Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi ottamasta todistetta vastaan. Menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Oikeudenistunnossa esitin myös saatavavaatimukseni Suomen valtiolle 192 miljoonaa euroa ja saatavasta esitin tarkan erittelyn. Tästäkään ei ole mitään mainintaa konkurssipäätöksessä, vaan minut on todettu varattomaksi. Tuon saatavan olen ilmoittanut myös ulosottoon ja olen esittänyt tuon saatavan Suomen valtiolle.
Selostus ja todistus asioista löytyy netistä osoitteesta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/
ja youtubesta nimellä Erkki Aho tai tästä osoitteesta DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Kalajoella 25.05.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Lähetin Rovaniemen hovioikeuteen toimenpidekieltovaatimuksen konkurssiasiassa ja tein keskusrikospoliisille tutkintapyynnön käräjätuomari Heikki Sneckin toiminnasta.

Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiireesti asettamaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomion 11/2948 toimenpidekieltoon. Perustelut ilmenevät KRP:lle tekemästä tutkintapyynnöstä.''
Kalajoella 25.05.2011
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

From: E.Aho
Sent: Wednesday, May 25, 2011 6:26 AM
To: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Subject: käräjätuomari Heikki Sneck

Keskusrikospoliisi Vantaa

Rikostutkintapyyntö Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarin Heikki Sneckin toiminnasta

Selostus tapahtumista löytyy osoitteista

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2948
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Päätöstä tehdessään käräjätuomarilla oli käytettävissään edellisessä linkissä ollut aineisto sekä sekä samassa blogissa oleva KUULEMISASIA

Käräjätuomari Heikki Sneckillä oli päätöstä tehdessään käytettävissään kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja kirjan liitteinä olevan todistusaineiston selostus

Käräjätuomarilla oli käytettävissään myös tämä video

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Olin ilmoittanut todistusaineistoksi myös blogini
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

http://naturansalat.blogspot.com/

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Käräjätuomari Heikki Sneckillä oli käytettävissään päätöstä tehdessään myös 530-sivun todistusaineisto sekä tarkka ja yksityiskohtainen laskelma saatavastani Suomen valtiolta. Summa on 192 miljoonaa euroa. Saatavan olin myös ilmoittanut ulosottoon ulosottoselvitystä varten. Ilmoitin myös saatavani Mikko Kovalaiselta olevan 6,2 miljoonaa euroa ja Kalajoen kaupungilta 2,4 miljoonaa euroa.
Katson, että konkurssi on laiton, koska tutkijat, tutkinnanjohtajat ja syyttäjät asiassa olivat esteellisiä ja oikeudenkäynneissä on tapahtunut Ihmisoikeussopimuksen vastaisia oikeudenkäyntivirheitä ja lisäksi olin ilmoittanut ulosottoselvitykseen n. 200 miljoonan saatavat.

Vaadin käräjätuomari Heikki Sneckille Suomen lain mukaista rangaistusta ja vahingonkorvauksia 400 000 euroa taloudellisista vahingoista ja henkisistä kärsimyksistä.

Kalajoella 25.05.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
PS. Asia on tutkittava Vantaan KRP:ssä, sillä katson Oulun KRP:n esteelliseksi asiassa. Hyväksyn asiaa tutkimaan ainoastaan KRP:n tutkijat.

Kiireellinen pyyntö Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Pyydän toimittamaan minulle kiireellisesti kaiken sen asiakirja-aineiston, minkä perusteella 23.5.2011 klo 15.00 Erkki Ahon konkurssipäätös 11/2943 K11/1589 on tehty .
Kalajoella 25.5.2011
Erkki Aho

Ei kommentteja: