tiistai 21. toukokuuta 2013

Tyytymättömyyden ilmoitus


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen S12/8495 Päätöksen tehnyt käräjätuomari Jyrki Jylhä

Valtakunnansyyttäjävirasto ( kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakka) on tehnyt 15.5.2013 päätöksen 13/357 asiassa R13/292. Kysymyksessä on kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakan törkeä virkarikos, jolla hän suojelee poliisijohtaja Sauli Kuhaa. Katso


Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä on joutunut odottamaan valtakunnansyyttäjäviraston päätöstä ennen kuin uskalsi tehdä kauan harkitsemansa väärän päätöksen asiassa S12/8495. Kysymys on todella törkeästä oikeuden väärinkäytöstä. Tässä selvitys käräjätuomari Jyrki Jylhän toiminnasta:
Käräjätuomari Jyrki Jylhä ilmoitti sähköpostitse, että ratkaisu asiassa S12/8495 siirtyy. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomarilla on suuria vaikeuksia väärän päätöksen tekemisessä. Suomen perustuslain 21§ takaa kansalaiselle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Perustuslain 106 § antaa etusijan perustuslaille tavalliseen lakiin verrattuna. On täysin selvää, että perustuslaki on korkeimman oikeuden päätöstä vahvempi. Ei ole minun vikani, jos korkein oikeus ei ole purkanut eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä. Minulla on kuitenkin lain mukaan oikeus oikeudessa todistaa ne päätökset vääriksi, vaikka korkein oikeus ei ole niitä vielä purkanut. Lisäksi on otettava huomioon, että käräjätuomari Jyrki Jylhä syyllistyy rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 § vastaiseen tekoon suojellessaan rikollisia ja peitellessään väärällä päätöksellään törkeitä rikoksia. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Jylhä on esteellinen käsittelemään asiaa, koska on käsitellyt jo samaa asiaan kolme kertaa aikaisemmin.
1. Tuomari on velvollinen omasta aloitteestaan kontrolloimaan esteettömyytensä ja vetäytymään asian käsittelystä havaitessaan itsensä esteelliseksi jollakin laissa (OK 13 luku) säädetyllä perusteella. Tätä viran puolesta tapahtuvaa kontrollia täydentää asianosaisen oikeus tehdä väite tuomarin esteellisyydestä.
2. Jääviysväitteen tekemisestä säädetään OK 13 luvun 8 §:ssä. Sanotun lainkohdan mukaan asianosaisen tulee tehdä väite tuomarin esteellisyydestä heti ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa ja saatuaan tiedon asian käsittelyn osallistuvista tuomareista. Jos asianosainen saa myöhemmin tiedon seikasta, jolla saattaa olla merkitystä esteellisyyttä arvioitaessa, siihen perustuva väite on esitettävä viipymättä. Asianosainen on perusteltava väite ja samalla ilmoitettava, milloin peruste siihen tuli hänen tietoonsa.
3. On sekä prosessikustannusten että menettelyn keskityksen kannalta tärkeää, että kysymys tuomarin esteellisyydestä selvitetään oikeudenkäynnissä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotta asianosainen voisi tehdä jääviysväitteen heti ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa, tulisi hänen saada tieto mahdollisesta esteellisyysperustetta koskevasta seikasta hyvissä ajoin eli joko jo ennen oikeudenkäynnin aloittamista tai viimeistään heti oikeudenkäynnin alussa.
Kun lisäksi on kysymys Instru Justitian saatavasta, mikä on Keskipohjanmaan kirjapainon saatava, mikä koostuu kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaan painatuslaskusta. Kirjan avulla on todistettu kaikki keskeiset rikokset PR-talojen konkurssivyyhdessä ja Natura-asioissa asiakirjakopioilla ja selostuksilla. Vastakanteessa on tarkasti selvitetty kirjan todistusaineisto, mikä on niin käräjätuomari Jyrki Jylhän, Instru Justitian ja Keskipohjanmaan kirjapainon tiedossa ja heille lähetetty. Lisäksi Keskipohjanmaa-lehti on tehnyt kolmen koko sivun jutun Erkki Ahosta, josta kiistatta käy ilmi keskeisiä rikoksia prosessissa. Keskipohjanmaa-lehti siis itse tunnustaa rikollisen menettelyn eli vastakanteeni oikeaksi. Keskipohjanmaan juttu on niin suuri, että en muista kenestäkään koko elämäni aikana tehdyn niin suurta juttua. Nyt voidaan kiistatta todeta, että Instru Justitia on tietoinen siitä, että saatava on saatu aikaan rikosten avulla ja on syytä epäillä, että Instru Justitia syyllistyy menettelyllä monenlaiseen rikolliseen toimintaan, josta ehdoton vankeusrangaistus on minimi rangaistus.
Lisäksi ulosottomies ja kihlakunnanvouti ovat tietoisia rikollisesta toiminnasta, mutta siitä huolimatta ne ovat jatkaneet saatavien perintää ja heidän on myös syytä epäillä syyllistyneen rikolliseen toimintaan.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Jyrki Jylhällä on suuria vaikeuksia tehdä oikeaa päätöstä asiassa, koska hänen pitäisi muuttaa linjaansa aikaisempiin vääriin päätöksin nähden. Siksi hän yrittänee varmistaa selustansa ennen kuin tekee uuden väärän päätöksen. Ehkä hän pyrkii saamaan suojakseen laillisuusvalvonnan. Laillisuusvalvonta Suomessa on täysin perseestä. Vain kuusi promillea laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. On täysin käsittämätöntä, että tällaisia organisaatioita oikein kaksin kappalein pidetään verovaroilla pystyssä kansalaisten etujen vastaisesti. Laillisuusvalvonnan toiminnasta on vastuussa eduskunta ja kansanedustajat laiminlyövät laillisuusvalvojien toiminnan valvonnan, mitä osoittaa laillisuusvalvojien toimintakertomuksen käsittelykin eduskunnassa.
On huomattava asioissani nykyinen varatuomari Asko Keränen on tunnustanut tekonsa, samoin varatuomari Paavo M. Petäjä ja asianajaja Jouni Vihervalli. Lisäksi asianajaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa asioissa. Ainoastaan asianajaja Antti Latola, syyttäjä Sulo Heiskari, syyttäjä Esa Mustonen, poliisi Raimo Ollila ja Sievin kunnanjohtaja Markku Koski ovat jättäneet tekonsa tunnustamatta ja luonnollisesti Suomen valtion erityissuojeluksessa oleva varatuomari Mikko Kovalainen. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero kieltäytyy vastaamasta minulle samoin kuin poliisijohtaja Sauli Kuha sekä KRP:n päällikkö Rauno Ranta. He suojelevat poliisirikollisia ja samaa tehtävää tekee apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, joka jopa kieltäytyi tulemasta todistajaksi oikeudenkäyntiini. Toimittaja Mikko Niskasaaren mukaan apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalske on pitää yllä Suomen poliisikorruptiota. Jokilaaksojen poliisi on koko 18 vuoden ajan kieltäytynyt tutkimasta rikoksia ja syyttäjät ovat toimineet tietoisen rikollisesti samoin kuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit. Kaiken taustalla on oikeus- ja asianajajamafia sekä keskustalais-lestadiolainen hyvä-veli-verkosto. Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle asioista 1897 sivun todistusaineiston kaikista rikoksista, mutta se salattiin silloisen valtuuston puheenjohtajan Raili Myllylän toimesta valtuutetuilta, sillä minun ei annettu esitellä valtuustolle sen minulta pyytämää selvitystä. Rikosten salailuun on syyllistynyt myös poliittisesti valittu Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunta, jonka kalajokisena edustajana on toiminut valtuutettu Kullervo Niemelä.
Olen esittänyt vastakanteessani koko 18 vuoden oikeusprosessini todistusaineistoksi blogikirjoitusten ja siihen liittyvien todistusaineistojen muodossa. Käräjätuomari Jyrki Jylhä estää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.
Olin jo valmistautunut tekemään asiassa rikosilmoituksen käräjätuomari Jyrki Jylhästä, kun sain häneltä sähköpostiviestin päätöksen antamisen lykkääntymisestä.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sihteeri Irma Myllylä ilmoittaa minulle sähköpostitse, että hän palauttaa minulle asian todistusaineiston. Jos käräjäoikeus toimisi lainmukaisesti ja oikein, niin se olisi laittanut todistusaineiston oikeuden ratkaisun asiakirjoihin. Todistusaineiston palauttaminen osoittaa, että käräjätuomari Jyrki Jylhä on tietoisesti tehnyt väärän päätöksen, vaikka vastapuoli on käytännössä hyväksynyt esittämäni vastakanteen. Minä en voi hyväksyä tällaista rikollisuutta.
From: Erkki Aho
Sent: Sunday, May 5, 2013 5:37 PM
Subject: vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon
 Puheenjohtaja Timo Soini, ryhmänjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila on vastuussa toimistaan perussuomalaisten eduskuntaryhmälle, jonka puheenjohtaja on Pirkko Ruonen-Lerner ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä on vastuussa toimistaan puolueen päättäville elimille. Puolue on vastuussa toimistaan 560 075 äänestäjälleen lain noudattamisesta ja puolueen rehellisestä toiminnasta.
Kysymys on tästä asiasta:
Vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon
Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale muistuttaa, että hyvään hallintomenettelyyn kuuluu, että kunnan viranhaltijat vastaavat myös henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin viesteihin ja tiedusteluihin. Jos viranhaltija katsoo, ettei viestissä käsitelty asia kuulu hänen tehtäviinsä tai toimivaltaansa, tulee viesti välittää viraston yleiseen sähköpostiosoitteeseen tai oikealle viranhaltijalle.
Kalajoella 05.05.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948
Hallintovaliokunta ja poliisiministeri ovat vastuussa asioista


Vastakanteen täydennys

Vastakanteen täydennys 2

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Kalajoella 21.05.2013
Erkki Aho

perjantai 17. toukokuuta 2013

Puhdistakaa vastuualueenne rikollisista!


Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, poliisiministeri Päivi Räsänen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Valtakunnansyyttäjävirasto on tehnyt 13/357 R asia nro R13/292. Päätöksen on allekirjoittanut kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakka ja se on lähetetty tiedoksi muun muassa Sauli Kuhalle, Oulun poliisilaitokselle Antti Luodolle sekä Lapin poliisilaitokselle Jukka Haatajalle.
Kysymyksessä on kiistaton rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:n mukainen rikollisten suojelu ja rikosten peittely. Tämä käy kiistattomista ilmi liitteenä olevasta pfd-tiedostosta, jossa on selostukset ja todistusaineistot nähtävänä. Kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakan päätös on todella törkeä virkarikos. Pyydän hallintovaliokunnan puheenjohtajaa toimimaan tehtäviensä mukaisesti ja pyytämään asiasta selvityksen poliisiylijohtaja Mikko Paaterolta, suoraan poliisijohtaja Sauli Kuhalta ja KRP:n päälliköltä Rauno Rannalta. Katson, että hallintovaliokunnan puheenjohtaja laiminlyö tehtävänsä jos hän ei valvo poliisiviranomaisten toimintaa. Myös arvoisien ministereiden, poliisiministeri Päivi Räsäsen ja oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonin on syytä ryhtyä puhdistamaan vastuualuettaan rikollisista aineksista. Odotan toimenpiteitä asiassa.
Kalajoella 17.05.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7. kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI
gsm 044-3025948

jakelu: hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, poliisiministeri Päivi Räsänen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, valtakunnansyyttäjävirasto Hanna Puhakka, poliisijohtaja Sauli Kuha, Oulun poliisilaitos Antti Luoto Lapin poliisilaitos Jukka Haataja
perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini

PS. From: Erkki Aho 
Sent: Sunday, May 5, 2013 5:37 PM
To: timo.soini@eduskunta.fi ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ;
Subject: vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon
 Puheenjohtaja Timo Soini, ryhmänjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila on vastuussa toimistaan perussuomalaisten eduskuntaryhmälle, jonka puheenjohtaja on Pirkko Ruonen-Lerner ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä on vastuussa toimistaan puolueen päättäville elimille. Puolue on vastuussa toimistaaan 560 075 äänestäjälleen lain noudattamisesta ja puolueen rehellisestä toiminnasta.
Kysymys on tästä asiasta:

Vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale muistuttaa, että hyvään hallintomenettelyyn kuuluu, että kunnan viranhaltijat vastaavat myös henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin viesteihin ja tiedusteluihin. Jos viranhaltija katsoo, ettei viestissä käsitelty asia kuulu hänen tehtäviinsä tai toimivaltaansa, tulee viesti välittää viraston yleiseen sähköpostiosoitteeseen tai oikealle viranhaltijalle.
Kalajoella 05.05.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

PDF
Oikeusvaltio Suomi - taistelua mafiaa vastaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/04/oikeusvaltio-suomi-taistelu-mafiaa.html

sunnuntai 5. toukokuuta 2013

Hallintovaliokunta ja poliisiministeri ovat vastuussa asioista


Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, vastuualueeseesi kuuluu poliisihallinto ja sen valvonta. Olen lähettänyt poliisijohtaja Mikko Paaterolle selvityspyynnön 15.04.2013 ja pyytänyt häntä vastaamaan kahden viikon kuluessa tähän sähköpostiviestiin ja selvittämään miksi hän on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa:

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila vastaa siitä, että poliisiylijohtaja täyttää virkavelvollisuutensa ja toimii lain mukaisesti. Olen lähettänyt asian tiedoksi myös ministeri Päivi Räsäselle, jonka vastuualueeseen kuuluu poliisiasiat ja joka viime kädessä on valtioneuvoston puolesta vastuussa poliisihallinnon virkamiesten toiminnasta, siis poliisiylijohtaja Mikko Paateron toiminnasta.


poliisijohtaja Sauli Kuha

Olen lähettänyt vastaavan selvityspyynnön myös poliisijohtaja Sauli Kuhalle, joka on myös jättänyt vastaamatta selvityspyyntöön. Poliisiviranomaisten toiminnasta Suomessa vastaavat ministeri Päivi Räsänen ja eduskunnan hallintovaliokunta, jonka puheenjohtaja on kansanedustaja Pirkko Mattila.

Olen lähettänyt vastaavan selvityspyynnön myös KRP:n johtajalle Rauno Rannalle, joka on myös jättänyt vastaamatta minulle. Nämä selvityspyynnöt ovat lähetetty tiedoksi myös poliisiministeri Päivi Räsäselle ja eduskunnan hallintovaltiokunnan puheenjohtajalle Pirkko Mattilalle.


poliisiministeri Päivi Räsänen

Minun oikeustajuni mukaan kysymys on valtiopetoksesta ja korvausvastuu on asiassa Suomen valtiolla ja myös vastuu siitä, että lakia rikkoneet joutuvat oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Vastakanteen täydennys 05.05.2013


Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Ylivieskan kanslia
Valtakatu 4
84100 YlivieskaVastakanne riita-asiassa S12/8495KantajaErkki Aho
Lankilantie 25 B5
85100 KalajokiKihlakunnanvouti Outi Rantahalvari tietää, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikosten avulla. Katso vastaus kihlakunnanvoudille

Vastaus kihlakunnanvuodille 4756/6610/13I

Ulosottomies Vesa Heikkinen on vuoren varmasti tietoinen siitä, että ulosotossaolevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Siitä huolimatta hän yhä edelleen perii saatavia ulosoton kautta vaikka ne ovat perintäkelvottomia ja syyllistyy näin rikolliseen toimintaan. Tässä todistus ulosottomiehen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta:

Sent: Monday, April 29, 2013 1:54 PM
Subject: *Luottamuksellinen: ULOSOTTOSELVITYS

Ulosottoselvityksessä velallisen on totuuden totuudenmukaisesti ilmoitettava ulosottomiehelle täytäntöönpanossa tarpeelliset tiedot. Väärän tiedon antamisesta tai tiedon salaamisesta voidaan tuomita rangaistus.


1) Saatteko palkkaa, eläkettä tai työttömyyskorvausta? Saatteko luontoisetuja tai kulukorvauksia?  Mikä on tulon tai korvauksen maksajan nimi?2)Onko Teillä käteisvaroja, pankkitilejä, pankkitalletuksia tai käyttöoikeuksia muiden pankkitileihin?3)Omistatteko kulkuvälineitä kuten autoja, perävaunuja,  moottorityökoneita, moottoripyöriä, veneitä tai ilma-aluksia kokonaan tai osaksi tai oletteko sellaisen haltija?4)Omistatteko kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia tai kiinteistöjen vuokraoikeuksia tai määräaloja?5)Onko Teillä muuta kuin aiemmin lueteltua varallisuutta?6)Saatteko toimeentulotukea, asumistukea tai muita tukia tai avustuksia?7)Onko tiedossanne todennäköisiä muutoksia, jotka seuraavan vuoden aikana vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseenne?
Yllä olevat tiedot on merkitty oikein.VakuudeksiErkki Johannes Aho
tietojenantovelvollinen
Ulosottomies Vesa Heikikinen syyllistyy minun oikeustajuni mukaan näihin allamainittuihin rikoksiin ja siksi hänet on tuomittava Suomen lain mukaan. Se, ettei korkein oikeus ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä, ei ole este sille, että ulosottomies ja hänen esimiehensä voivat jättää noudattama Suomen rikoslakia.
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.


Rikoslaki 40 luku 8 §
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
Minulla on oikeus esittää minua vastaaan nostettuun kanteeseen vastakanne ja olen näin tehnyt. Vastakanteen todistusaineisto on tässä:


Vaadin, että tässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeus vaihtaa käräjätuomaria, koska käräjätuomari Jyrki Jylhä on vuoren varmasti esteellinen toimimaan käräjätuomarina. Vaadin, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus varaa asian käsittelylle riittävän ajan. Mielestäni kaksi viikkoa on riittävä aika. Minä selvitän miten oikeudenistunnot voidaan lähettää suorana lähetyksenä netin kautta koko Suomen kansalle ja samalla koko maailmalle. Mikään laki ei estä minua esittämästä todistusaineistoa ilmoittamani linkin välityksellä. Linkki sisältää koko 18 vuoden oikeustaistelun. Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ilmoittamaan minulle oikeudenkäynnin ajankohdan.

Kalajoella 05.05.2013

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948