sunnuntai 30. lokakuuta 2011

Selvitys ja asiakirjapyyntö

Rovaniemen hovioikeudelle selvitys ja asiakirjapyyntö asiassa R11/715

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Rovaniemen hovioikeus
Valtakatu 10-12
96200 Rovaniemo
rovaniemi.ho@oikeus.fi

Lähetän tarkennetut tiedot osastosihteeri Kirsti Lehdon kanssa puhelimitse sovitun mukaisesti.

Minulla on vahva epäilys siitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole lähettänyt Rovaniemen hovioikeudelle oikeaa aineistoa asiassa ja siksi haluan kopion ko. aineistosta jotta voin olla varma, että Rovaniemen oikeus käsittelee asiaa oikean aineiston perusteella. Tämän johdosta tarvitsen myös lisäaikaa vastausten antamiseen virallisen syyttäjän Kati Alkulan ja Markku Kosken vastavalituksiin.

Perustelut asialle:

Minun oikeustajuni mukaan esitutkinta asioissa tehtiin esitutkintalain ja poliisilain vastaisesti. Tutkija Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ja kieltäytyi kirjoittamasta sellaista kuulustelukertomusta kuin minä olisin halunnut. Siksi en allekirjoittanut kuulustelukertomuksia. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt nämä kuulustelukertomukset Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn.

Lähetin tutkija Jyrki Rajaniemelle aineistoa asiasta myös sähköpostitse. Selostin asiat ja linkkien takana oli todistusaineistot skannattuna. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt tämän aineiston linkit tulostettuna Rovaniemen hovioikeuteen.

Koska tutkija Jyrki Rajaniemi ei ottanut todistusaineistoa vastaan, niin lähetin sähköpostitse selostuksen ja todistusaineistot tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimittanut nämä aineistot Rovaniemen hovioikeuteen asian käsittelyyn.

Syyttäjä Esa Mustonen vaati minulle lehtitietojen mukaan ehdotonta vankeusrangaistusta ja siksi kiinnostuin itsekin asiasta. Sain kirjeen rikosseuraamusvirastolta Kokkolassa ja kävi n Kokkolassa ”soveltuvuustestissä”, koska minulle oli lehtitietojen mukaan tulossa ehdoton vankeusrangaistus. Vastasin lisäksi kirjeitse rikosseuraamusviraston kirjeeseen ja kirjoitin selostuksen ja perustelut miksi minun mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan kysymys on törkeästä ajojahdista ja syyttäjä Esa Mustosen tietoisesta rikollisesta toiminnasta. Haluan nähdä on Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimittanut ko. aineiston Rovaniemen hovioikeuteen.

Toimitin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen sähköpostitse etukäteen oikeudenkäyntiväitteen. Oikeudenkäyntiväitteessä oli selostus ja linkitys todistusaineistoon, mikä todistaa käräjätuomari Heikki Sneckin esteellisyyden ja syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden asiassa. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimittanut ko. asiapaperit linkit avattuina Rovaniemen hovioikeuteen.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen oli yllättäen syyttäjä vaihtunut. Syytteen laatija Esa Mustonen oli vaihtunut uuteen syyttäjä Kati Alkulaan. Kun kysyin oikeudenistunnossa, että oliko syyttäjä Kati Alkula saanut tutkijan ja tutkinnanjohtajan asiakirjamateriaalin asiasta, niin syyttäjä Kati Alkula sanoi, ettei ole, mutta katsoi siitä huolimatta voivansa toimia syyttäjänä asiassa. Minun oikeustajuni mukaan syyttäjä toimi virheellisesti. Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kirjannut tämän oikeudessa käymämme keskustelun asiakirjoihin.

Katsoin, että käräjätuomari Heikki Sneck oli esteellinen myös sen takia, ettei hän edellisessä oikeudenistunnossa olleessa kuulemisasiassa käsitellyt lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle lähettämääni aineistoa eikä avannut todistusaineistona ollutta linkitystä, jossa oli todisteet siitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeiden tuomarit olivat menetelleet virheellisesti ja Euroopan Ihmisoikeussopimusten vastaisesti käsitellessään Mikko Kovalaisen konkurssihakemusta. Asiassa on kolmen oikeudenistuntoa seuranneet henkilön kirjallinen valaehtoinen todistus ja asian voi todistaa myös Raahen käräjäoikeuden todistajan kuulustelunauhat.

Nyt on käynyt niin, että Mikko Kovalainen on saanut jatkaa toimintaansa ja aiheuttaa yhä uusia oikeuden vääriä päätöksiä. Minulle tuntemasta syystä peruttiin Helsingin hovioikeuden istunto, jonne olin valmistautunut todistamaan Mikko Kovalaisen toiminnan.

Asia löytyy tästä linkistä.

TI 13.09.2011

http://ahonblogi.blogspot.com/2011/09/ti-13092011.html

HUOM. Tulostettaessa tämä asiakirja on avattava yllä oleva linkki.

Haluan nähdä onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimittanut Rovaniemen hovioikeudelle Markku Kosken toimintaa koskevat todistusaineistot esim. tämä

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

HUOM. Tulostettaessa tämä asiakirja on avattava yllä oleva linkki

Pidän käsittämättömänä sitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck valitsi todistusaineistostani mitä asioita hän ottaa oikeudessa käsittelyyn. Minun oikeustajuni mukaan minulla on oikeus esittää oikeudessa asiakirjat ja esittää perustelut. Ne kirjataan asiakirjoihin ja oikeus päättää asiasta niin, että myös ylemmissä oikeusasteissa voidaan käsitellä samat asiakirjat. Minä en voi hyväksyä sitä menettelyä että todistusaineistoa hylätään ilman kirjaamista ja päätöksen tekemistä asiasta.

Minä vaadin, että Rovaniemen hovioikeuteen järjestetään suullinen käsittely ja oikeuden istunto videoidaan. Jos valtiolla ei ole varaa videointiin niin vaadin, että saan järjestää itse videoinnin oikeudenistunnosta. Minä pidän käsittämättömänä asiassa sitä, että Markku Koski tunnustaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa törkeän petoksen ja käräjäoikeus päätyy kokonaan toisenlaiseen ratkaisuun asiassa.

HUOM. Lähetän tämän sähköpostin tiedoksi apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaiselle Mika Illmannille, jolla asia on parasta aikaa käsittelyssä ja odottelen Mika Illmanilta vastausta milloin voin mennä esittelemään asiat, todistusaineistot hänelle. Mielestäni oikeudenistunnon vidointi helpottaa myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Mika Illmanin työtä.

Vaadin, että tämä otetaan huomioon Rovaniemen hovioikeudessa todistusaineistona asiassa:

Poliisi ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Pyydän sähköpostitse vastausta mahdollisimman pian.

Kalajoella 28.10.2011

Erkki Ahon

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

sunnuntai 23. lokakuuta 2011

Vastaus Lähivakuutuksen Maarit YliniemelleMinä en ole velkaa Lähivakuutukselle senttiäkään. Lähivakuutuksen esittämä korvausvaatimus on täysin perusteeton eikä se perustu lainvoimaiseen oikeudenpäätökseen. Lähivakuutuksen toiminta on erittäin härskiä rahastuksen yritystä olemattomalla velalla. Siksi katson aiheelliseksi laittaa asian julkiseksi kaiken kansan nähtäväksi jotta he vakuutusyhtiötä valitessaaan voivat ottaa huomioon tämänkin asian ja sen hoitotavan.
Pyydän Lähivakuutusta palaamaan toiminnassaan laillisuuden tielle ja korjaamaan toimintatapansa. Pyydän Lähivakuutusta poistamaan minua koskevan korvausvaatimuksen, koska sille ei ole lainvoimaista perustetta.

Tarkemmin asioihin voi perehtyä näistä linkeistä:

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Huom. Markku Koski itse tunnusti Ylivieska-Raahen käräjä-oikeudessa törkeän petoksen.
Tämä tunnustus osoittaa, että poliisit ovat toimineet vastoin lakia, kun ovat jättäneet asian tutkimatta ja tämä tutkimatta jättäminen muiden rikosten tutkimatta jättämisten kanssa tekee tutkijasta, tutkinnanjohtajasta, syytteen laatijasta ja syyttäjästä esteellisiä asiassa. Lisäksi kärärjätuomari Heikki Sneck toimi varmasti esteellisenä asiassa.

Kalajoella 23.10.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 19. lokakuuta 2011

Ilmoitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten: valtion talous- ja henkiöstöhallinnon palvelukeskus, apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen Mika Illman, Rovaniemen hovioikeus, korkein oikeus, oikeuskansleri, SRK, oikeusministeri, poliisiministeri, perussuomalaisten eduskuntaryhmä, tiedotusvälineet

Esitän vastalauseeni ko. kuvassa olevasta maksusta ja totean, että se saatu aikaan rikosten avulla ja on siksi aiheeton.

Asia on siirtynyt apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisen Mika Illmanin käsittelyyn. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/vihdoinkin-alkaa-tapahtua.html


Olen vaatinut asian kiirellistä käsittelyä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/ajanvarauspyynto.html


Poliisit ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html


Ilmoitus kansalaistottelemattomuudesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/ilmoitus-kansalaistottelemattomuudesta.html


Kalajoella 19.10.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

PS. Ilmoitus SRK:lle sen takia, että on syytä epäillä, että rikoksissa on mukana runsaasti lestadiolaisia aina entistä maaherra Eino Siuruaista myöten. Siuruainen on tehnyt poliisijohtaja Sauli Kuhan esityksestä asiassa ei anna aihetta päätöksen.

perjantai 14. lokakuuta 2011

Ajanvarauspyyntö


From: E.Aho
Sent: Friday, October 14, 2011 4:56 PM
To: mika.illman@oikeus.fi ; antti.valpas@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; atte.jaaskelainen@yle.fi ; uutiset@iltasanomat.fi ; il.toimitus@iltalehti.fi
Subject: Ajanvarauspyyntö

Vastaus apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaiselle Mika Illmanille

Pyydän apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaista Mika Illmania varaamaan kalenteriinsa yhden tunnin tapaamiseen kanssani mahdollisimman pikaisesti, mikä tarkoittaa ajanjaksona tulevaa kahta seuraavaa viikkoa.

Koska poliisi, syyttäjä ja oikeuslaitos eivät ota vastaan todistusaineistoa, niin haluan esitellä keskeiset asiat yhden tunnin aikana apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaiselle Mika Illmanille. Samalla voimme pitää aloituspalaverin tälle projektille. Olen valmist toimimaan asiassa rikostutkijana, tutkinnanjohtajana ja olen valmis laatimaan asiassa alustavat syytteet apulaisvaltakunnansyyttäjä Mika Illmanin alaisuudessa. Kysymys on näistä asioista:

Poliisit ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Pyydän apulaisvaltakunnansyyttäjä Mika Illmania ilmoittamaan minulle mahdollisimman pian ajankohdan jolloin voin esitellä asiat ja todistusaineistot kahden todistajan ja 2-3 tiedotusvälineen läsnäollessa. Puhelinumeroni on 044-3025948 ja sähköpostiosoite on e.ahoky@kotinet.com

Kalajoella 14.10.2011

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Esteellisyyden tarkistus ja täydennys valitukseen


Rovaniemen hovioikeudelle asiassa R11/715

Olen saanut Rovaniemen hovioikeudelta seuraavan sähköpostiviestin:

From: rovaniemi.ho@oikeus.fi
Sent: Monday, October 03, 2011 12:29 PM
To: E.Aho
Subject: Asia: asian palauttaminen uudelleen rikostutkintaan


Tiedoksenne ilmoitan, että asia on vireillä Rovaniemen hovioikeudessa dnro:lla R 11/715. Asian valmistelusta vastaavana tuomarina toimii Esko Arponen. Esittelijää jutulle ei vielä ole määrätty.

terveisin

Marja-Leena Pitkäniemi
kirjaaja, Rovaniemen hovioikeus
PL 8210, 96101 Rovaniemi
p. 010 36 41841
palvelunro kirjaamo 0100 86301 (lisämaksuton)
rovaniemi.ho@oikeus.fi

Pyydän Rovaniemen hovioikeudelta vastausta siihen, onko vastaava tuomari Esko Arponen sukua eläkkeellä olevalle Kera Oy:n entiselle varatoimitusjohtajalle Seppo Arposelle. Seppo Arponen liitty nyt käsiteltävään juttuun siten, että Markku Koski tunnusti Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa, että Seppo Arponen on sanonut hänelle, että ”Kuule Markku, miksi sinä helvetissä menit mukaan PR-Teollisuus Oy:öön ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi. Yrityshän on markkinoilta poistetavien listalla.” Ravintoillan jälkeen Arponen oli luvannut pelastaa Markku Kosken. Tämän saman asian voi todistaa minun lisäkseni Heino Virta, Tapani Kääntä ja P.A. Kysymyksessä oli siis törkeä petos, koska myyjä oli päättänyt poistaa yhtiön markkinoilta etukäteen. Lisäks kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja kaupanvahvistus suoritettiin lainvastaisesti. Katso asiakokonaisuus ja avaat myös linkit

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Lisäksi on otettava huomioon se, että onko Kaisa Arponen sukua Esko Arposelle. Kaisa Arposen toiminta on selostettu muun muassa seuraavassa kohdassa ja sitä on syytä epäillä rikolliseksi, sillä soitin ennen oikeudenpäätöstä esittelijä Kaisa Arposelle joten hän vuoren varmasti oli tietoinen, mikä on totuus asiassa.

Järkyttävä oikedenkäyntivirhe
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/jarkyttava-oikeudenkayntivirhe-asiassa.html

1. Olen pyytänyt Korkeimmalta oikeudelta, että muutoksenhaun kohteena olevan hovioikeuden tuomioon toimeenpano kielletään. Korkeimmassa oikeudessa asian on ratkaisut esittelijä Kaisa Arponen. Ratkaisu 28.3.2011 diaarinro R2011/263. Esittelijä ei voi lain mukaan yksin ratkaista tällaisia asioita, vaan siihen tarvitaan korkeimman oikeuden tuomarin ratkaisu. Asiakirjan mukaan esittelijä Kaisa Arponen on ratkaissut asian yksin.

2. Sama esittelijä eli Kaisu Arponen on toiminut esittelijänä Korkeimman oikeuden päätöksessä 19.05.2011 diaarinumero R2011/263 nro 1125. Asian ovat ratkaisseet Kitunen ja Koponen ja esittelijänä Kaisa Arponen. Katson, että esittelijä Kaisa Arponen on ollut esteellinen esittelemään asiaa, koska hän on jo ottanut asiaan kantaa täytäntöönpanon kieltämisasiassa.

3. Tilasin korkeimmasta oikeudesta esittelymuistiot. Ensimmäisestä asiasta, jonka esittelijä Kaisa Arponen on yksin ratkaissut, ei ole tehty esittelymuistiota.


ON MYÖS HUOMIOTAVA SE, ETTÄ

1. TUTKIJA JYRKI RAJANIEMI ON KIELTÄYTYNYT VASTAANOTTAMASTA TODISTUSAINEISTOA ASIASSA JA SIKSI RIKOSTUTKINNAT ON TEHTY PÄIN MÄNTYÄ

2. TUTKINNANJOHTAJA JONNY PAANANEN EI OLE TOIMITTANUT SÄHKÖPOSTITSE TOIMITTAMAANI AINEISTOA SYYTTÄJÄLLE ( TÄMÄ VÄITTEENI PERUSTUU SIIHEN TUTKINTA-AINEISTOON,MINKÄ OLEN ASIASTA SAANUT).

3. SYYTTÄJÄ ESA MUSTONEN TOIMI ESTEELLISENÄ SYYTTEEN LAATIJANA, KOSKA OLI ANTANUT JO RAAHEN KÄRÄJÄOIKEUDENISTUNNOSTA VÄÄRÄN LAUSUMAN ROVANIEMEN HOVIOIKEUDELLE.

4. KUN TEIN SYYTTÄJÄN ESTEELLISYYDESTÄ OIKEUDENKÄYNTIVÄITTÄMÄN NIIN SEN LINKIT OLI JÄTETTY TULOSTAMATTA OIKEUDENKÄYNTIAINEISTOON, EIKÄ ASIA KÄSITELTY OIKEUDENMUKAISESTI.

5. ASIAAN OLI YHTÄKKIÄ VAIHTUNUT SYYTTÄJÄKSI KATI ALKULA, JOKA TUNNUSTI OIKEUDENISTUNNOSSA ETTEI OLE PEREHTYNYT TUTKIJALLE JA TUTKINNANJOHTAJALLE TOIMITETTUUN AINEISTOON.

6. APULAISVALTAKUNNANSYYTTÄJÄN SIJAINEN MIKA ILLMAN ON OTTANUT ASIAN KÄSITTELYYN.

Kalajoella 12.10.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

tiistai 4. lokakuuta 2011

Vihdoinkin alkaa tapahtua!

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen Mika Illman


From: vksv@oikeus.fi
Sent: Tuesday, October 04, 2011 12:54 PM
To: E.Aho
Subject: Asia: Kuka ja milloin


Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisen Mika Illmanin pyynnöstä ilmoitan seuraavaa: Tietoturvasyistä johtuen linkeissä tarkoitetun aineiston toimittaminen Valtakunnansyyttäjänvirastoon ei onnistu internetin välityksellä.

Asiakirjat voitte toimittaa Valtakunnansyyttäjänvirastoon postitse, tai sähköisesti joko sähköpostiviestin tekstikenttään kirjoitettuna tai jollakin erillisellä tallennusalustalla (esim cd-r levyllä), jolloin pystymme käymään ne läpi erillisellä verkosta poisotetulla koneella.


Ystävällisin terveisin,

Marja Sevón
kirjaaja

kirjaamo
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 010 3620810
vksv@oikeus.fi

Vastaanottaja: , , ,
Kopio: , , , ,
Aihe: Kuka ja milloin

Oikeuskanslerille, valtakunnansyyttäjävirastolle ja keskusrikospoliisille

Pyydän kiireellisesti selvitystä, kuka ja milloin ottaa todistusaineiston vastaan ja kenelle saan esitellä juridisen argumentoinnin asioissa. Jokilaaksojen poliisi ja Oulun syyttäjä eivät ota todistusaineistoa ja juridista argumentointia vastaan. Pyydän, että linkit sähköpostissa avataan ennen tulostamista ja tulostettaessa ja dvd katsotaan annetusta osoitteesta tai youtubesta sama löytyy Erkki Ahon nimellä. Minulla olen valmis esittämään asiat, mutta miksi poliisi ja syyttäjä pakoilevat? Miksi oikeuslaitos ei ota todistusaineistoa vastaan?

Poliisit ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html
sisältää informaation Mikko Kovalaisen toiminnasta

Kalajoella 01.10.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja