perjantai 18. kesäkuuta 2010

Loppulausunto asiassa 8630/R/14128/10


Poliisi Jaakko Savilampi, tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjävirasto poliisirikostutkintayksikkö

Olen esittänyt jo aikaisemmin pitävät todisteet siitä, että tässä asiassa tutkinnanjohtajana oleva Tapani Tasanto on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana. Siitä huolimatta tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto ei ole jäävännyt itseään tässä asiassa. Olen siirtänyt asian rikostutkinnat valtakunnansyyttäjäviraston poliisirikosten tutkintayksikölle.
Tasannon esteellisyys käy ilmi myös tästä aineistosta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Kovalaisen tutkintapyynnössä esitetyt asiat Suomussalmen tapauksen osalta on siirretty valtakunnansyyttäjäviraston tutkittavaksi Kainuun poliisin todettua itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa. En ryhdy tässä yhteydessä selvittämään rikostutkintapyyntöni sisältöä, koska ne asiat katson kuuluvan salassapidon alaiseksi. Kuitenkin sen verran voin valottaa asioita, että siihen sisältyy myös Raahen käräjäoikeuden istunto, jota seurasi kolme todistajaa, jotka todistavat, että Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä toimi vastoin lakia eli ei antanut Erkki Ahon kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Lisäksi todistajien mukaan käräjätuomari Jyrki Määtän menettely oli puolueellinen eikä hän ottanut vastaan Erkki Ahon esittämää todistusaineistoa. Mikko Kovalainen sai puhua käräjäoikeudessa ummet ja lammet ilman todistusaineistoa ja Erkki Aholta estettiin asioiden ja todistusaineistojen esittäminen. Rikostutkinnanjohtajana Raahen käräjäoikeuteen johtaneessa istunnossa oli esteellinen Ylivieskan poliisi Raimo Ollila. Syyttäjä Esa Mustosen toiminnan on syytä epäillä kiistatta täyttävän rikoksen tunnusmerkistön. Raahen käräjäoikeuden päätös oli ikään kuin ”mafian” tilaama päätös ja sen varmisti Rovaniemen hovioikeus ja ennen kaikkea hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen siten, ettei asiassa annettu suullista käsittelyä eikä oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutunut. Sama rikolliseksi epäiltävä linja jatkui Korkeimman oikeuden käsittelyssä. Koko prosessi tutkitaan nyt varmasti perinpohjaisesti.

Kovalaisen asiassa en ole vielä tehnyt valtakunnansyyttäjävirastolle täydellistä tutkintapyyntöä K.S:n asiassa, jossa keskeinen asia on asunnon pakkohuutokauppa, jossa Keihäsrinne 1:n ja Keihäsrinne 8:n laskuja on sisällytetty Keihäsrinne 16 laskuihin ja haettu väärillä tiedoilla oikeuden päätöksiä. Oikeudenpäätöksiä on tehty kansliapäätöksinä, joista kaikista ei ole mennyt tiedoksiantoja. Ulosottoviraston kohdistukset asioissa ovat puutteelliset. Tämä rikosvyyhti on erittäin mutkikas, johon poliisiviranomaisia on sotkeutunut muun muassa siten, että entinen rikoskomisario Terho Mäki toimi bulvaanina asuntokaupoissa. Asioita on tutkinut, mutta ei selvittänyt muun muassa poliisi Timo Seppälä. Asioista on pitkä luettelo, joita voidaan epäillä poliisirikoksiksi ja siksi ne saatetaan valtakunnansyyttäjäviraston tutkittavaksi. Kovalainen hävisi vasta jutun K.S:ää vastaan käräjäoikeudessa ja hän valitti asiassa Helsingin hovioikeuteen, mutta ei saapunut lainkaan asian käsittelyyn Helsingin hovioikeuteen 14.6.2010.

Kovalainen on ollut mukana myös H.W:n jutussa, jossa keskeinen asia on perunkirjan laatiminen väärillä ja paikkansapitämättömillä tiedoilla. Kysymyksessä on erittäin laaja rikosvyyhti, jossa Kovalainen on keskeisessä roolissa. H.W:n jutussa on syytä epäillä suurta määrää poliisirikoksia. Koska asia on julistettu pääosin salaiseksi, niin en kerro asioista enempää, vaan siirrän asian valtakunnansyyttäjäviraston poliisirikostutkintayksikön tutkittavaksi.

Kiistän kaikki Kovalaisen esittämät syytökset hänen kunniansa loukkaamisesta. Olen ilmoittanut eräälle puolueelle olevani valmis puolueen kansanedustajaehdokkaaksi ja olen tehnyt laskelmat tilanteesta. Olen ilmoittanut puolueelle, että jos puolue on seuraavassa hallituksessa, niin olen valmis seuraavan hallituksen poliisiministeriksi, jotta voidaan palauttaa kansalaisten usko viranomaisten toimintaan.
Katso http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/06/puolueiden-kannatus-ja-eduskuntavaalit.html


Kalajoella 18.06.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja